JÄTEMAKSUTAKSA alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen"

Transkriptio

1 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 1 / 15 JÄTEMAKSUTAKSA alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä. Tätä jätemaksutaksaa svelletaan Vestia Oy:n mistajakunnissa. Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehulln tteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatpaikan maiseminnin ja jälkihidn, tiedtuksen, neuvnnan, laskutuksen ja hallinnn, jätehulln kehittämisen ja tarvittavat investinnit sekä jätelautakunnan timinnan. 2 Tämän taksan mukaisia jätemaksuja n velvllinen maksamaan sellaisen kiinteistön tai jätteiden haltija, jnka jätehultpalvelun Vestia Oy järjestää mistajakuntiensa lukuun (jätelaki 80, 84 ). Jätemaksut n suritettava tämän taksan mukaisesti Vestia Oy:lle. II PERUSMAKSU 3 Jkainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö ja vapaa-ajan asunt n velvllinen surittamaan jätehulln perusmaksun. Perusmaksu määräytyy Sumen Tilastkeskuksen rakennuslukituksen mukaisten asuinrakennustyyppien ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huneistrekisterin tietjen perusteella. Perusmaksu määrätään jkaiselle asuinhuneistlle. Perusmaksu laskutetaan siltä, jka mistaa tai hallitsee asuinkiinteistön laskutusvuden ensimmäisenä päivänä tai ttaa huneistn käyttöön laskutusvuden aikana. Mitä edellä n määrätty asuinkiinteistöistä, kskee myös liikekiinteistöjä ja laitksia, jissa n tavanmaiseen ktitaluteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuneist tai asuinhuneistja. Perusmaksulla katetaan jätelain 78 :n mukaisesti sellaisia jätehulln yleisiä kustannuksia, jita ei vida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä jätteen tuttajilta. Tällaisia kustannuksia mudstuu mm. seuraavista palveluista; jäteneuvnta ja tiedtus ekpisteet hyötyjäteasemat vaarallisten jätteiden vastaantt ja käsittely jätelautakunnan timinta em. palvelujen suus hallinnsta Perusmaksu määräytyy taulukn 1 mukaisesti. Taulukk 1. Rakennustyyppi /vusi/huneist Alv 24% Yhteensä Omaktital 27,00 6,48 33,48 Parital 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, 1-9 huneista 27,00 6,48 33,48 Rivi- ja kerrstal, vähintään 10 huneista - js jh-määräysten mukaiset hyötyjäteastiat n 22,00 5,28 27,28 - js jh-määräysten mukaisia hyötyjäteastiita ei le 27,00 6,48 33,48 Vapaa-ajan asunt 9,00 2,16 11,16

2 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 2 / 15 III KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 4 Vestia Oy hitaa sakaskuntiensa lukuun jätelain 36 :n mukaisen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asuinkiinteistöjen salta. Asuinkiinteistöjä vat kaikki vakituiseen asumiseen käytettävät kiinteistöt, asuntlat, maatiljen asuinkiinteistöt sekä vapaa-ajan asunnt. 5 Asuinkiinteistön n liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, js kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu kunnan vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti malla kiinteistökhtaisella keräysastialla. Vaihtehtisesti kiinteistöt vivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen spimalla naapurikiinteistöjen kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Yhteisen jäteastian kaikki käyttäjät n ilmitettava jätelautakunnalle ja kaikkien yhteisastian käyttäjien n allekirjitettava ilmitus. 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön jäteastian tyypin, tyhjennyskertjen ja jätelajin sekä muiden palvelusuritteiden mukaan. Jätemaksu kstuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta sekä mahdllisista muista palveluista. Kuljetus- ja käsittelymaksu laskutetaan yhtenä jätemaksuna jäteastian tyhjennyskerralta. Muut palvelut laskutetaan tapauskhtaisesti. Jätemaksu peritään kaikista jäteastiista, jissa n jätettä. Js astia n tyhjä, peritään siitä hukkakäyntimaksu. Js astiaryhmissä kaikki astiat vat tyhjiä, peritään kuitenkin vain yksi hukkakäyntimaksu. Vestia Oy:n timittamista keräysastian sisäsäkeistä velitetaan erikseen. Jätemaksua ei peritä, js jätehulln tilapäisestä keskeytyksestä n ilmitettu Vestia Oy:lle yksi (1) viikk ennen nrmaalia tyhjennystä. Jätemaksua ei myöskään peritä, js jäteastia n jäänyt tyhjentämättä Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönnistä taikka muun ylivimaisen esteen takia. Kiinteistön haltijan n ilmitettava laiminlyönnistä Vestia Oy:lle viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa. Myöhemmin tehtäviä ilmituksia ei vida enää krjata eikä niitä humiida. Vestia Oy:n tai sen kuljetusurakitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt jäteastia tyhjennetään mahdllisimman pian kiinteistön haltijan ilmitettua siitä Vestia Oy:lle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään kahden (2) vurkauden ja haja-asutusalueilla viimeistään viikn kuluessa ilmituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta. Maksuttman lisäjätteen enimmäismäärä n enintään yksi jätesäkki viikssa. Vestia Oy:n tai kuljetusurakitsijan laiminlyönniksi ei katsta, mikäli jäteastiaan n laitettu sinne kuulumatnta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä, sähkörmua, plttn kelpaamatnta jätettä, jne.) ja jäteastia jätetään tästä syystä tyhjentämättä jäteastia n täytetty liian painavaksi tai n rikkinäinen jäteastia ei svellu kneelliseen tyhjennykseen kiinteistön kunnssapitn kuuluva tie jäteastialle n kulkukelvtn tiellä tai pihalla n jäteautn liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai irrallaan levia eläimiä jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuksi saada tavanmaisin timenpitein tyhjennettyä jätekats tms. jätteiden keräyspaikka n lukittu, eikä avainta le timitettu Vestia Oy:lle jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä kiinteistöä ei löydetä puutteellisten sitemerkintöjen vuksi Js jäteastian tyhjennys ei le mahdllista edellä mainituista kiinteistöstä jhtuvista syistä, peritään siitä hukkakäyntimaksu.

3 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 3 / 15 Jäteastiaan saa laittaa jätettä enintään 60 kg. Kneellisesti tyhjennettäviin kntteihin jätettä saa laittaa enintään 100 kg/ m 3. Irtjätesäkin enimmäispain saa lla enintään 15 kg. Jäteastian säännöllinen tyhjennys määräytyy vimassa levien jätehultmääräysten mukaisesti. Mahdlliset muutkset jäteastiissa ja tyhjennyksissä tetaan humin siitä lähtien, kun Vestia Oy n saanut tiedn muutksesta. Asiakas vi tihentää jäteastian tyhjennysväliä tarpeidensa mukaan, mikäli tihennetyt tyhjennykset spivat ajreiteille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen vi saada vähintään kaksi kertaa viikssa ja taajamien ulkpulella vähintään kerran viikssa. 7 Jätemaksu n kultakin jäteastian säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukn mukainen sillin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu vat vimassa levien jätehultmääräysten mukaiset. Jäteaut ajetaan yleensä kiinteistön alueelle jäteastiiden lu, ellei asiakas le sitä erikseen kieltänyt. Jäteauta ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli se ei le esimerkiksi piha- ym. rakenteiden vuksi mahdllista. Mikäli jäteautlla judutaan peruuttamaan jäteastian tyhjennyksen yhteydessä yli 50 m (esim. jäteautn kääntymismahdllisuuden puutteen vuksi), peritään peruutusmaksu. Js jäteautlla ei pääse jätehultmääräysten mukaisesti 2 m:n etäisyydelle pyörättömästä jäteastiasta tai 10 m:n etäisyydelle pyörällisestä astiasta, peritään astian siirtmaksu. Mikäli jäteastian viereen, välittömään läheisyyteen n jätetty lisäjätteitä, peritään niistä lisämaksu. Yli 1 m 3 :n lisäjätemääristä tai isista jäte-esineistä n svittava etukäteen Vestia Oy:n kanssa. Kiinteistön tilaamasta säännöllisestä tyhjennyksestä pikkeavasta ylimääräisestä jäteastian tyhjennyksestä peritään nrmaalin jätemaksun lisäksi lisämaksua, js nut aiheuttaa yhteensä yli 4 km:n lisämatkan jäteautn nrmaalille reitille. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksulla katetaan k. jätteiden keräilystä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä tähän liittyvästä hallinnsta aiheutuvat kustannukset. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut määrätäytyvät taulukn 2 mukaan. Taulukk 2. Pltettava jäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,84 4,86 6, l astia 3,39 3,11 6,50 8, l astia 4,02 4,90 8,92 11, l astia 4,94 7,41 12,35 15,31 4 m 3 pikakntti 23,51 46,31 69,82 86,58 6 m 3 pikakntti 33,09 68,14 101,23 125,53 8 m3 pikakntti 39,50 90,85 130,35 161,63 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 3,61 23,74 29,44 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 9,61 29,74 36,88 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 15,62 39,31 48,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 36,05 62,11 77,02 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 60,09 92,08 114,18 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 4,90 8,92 11,06 Rullakk 4,94 7,41 12,35 15,31

4 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 4 / 15 Bijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 30 l astia 4,99 0,42 5,41 6,71 80 l astia 6,30 1,12 7,42 9, l astia 6,68 1,96 8,64 10, l astia + sisäsäkki 6,68 3,67 10,35 12, l astia 7,32 3,36 10,68 13, l astia + sisäsäkki 7,32 5,07 12,39 15, l astia 8,77 5,60 14,37 17, l astia 12,40 9,24 21,64 26,83 4 m 3 pikakntti 79,63 56,00 135,63 168,18 6 m 3 pikakntti 92,45 84,00 176,45 218,80 8 m 3 pikakntti 105,26 112,00 217,26 269,40 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 44,23 4,20 48,43 60,05 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 47,44 11,20 58,64 72,71 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 50,64 18,20 68,84 85,36 Syväkeräyssäiliö 3,0m 3 61,54 42,00 103,54 128,39 Syväkeräyssäiliö 5,0 m 3 74,35 70,00 144,35 178, l:n sisäsäkin vaiht 1,71-1,71 2,12 Syväkeräyssäiliön sisäsäkin vaiht 6,41-6,41 7,95 Pakkauslasi kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02-3,02 3, l astia 3,39-4,20 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51-23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09-33,09 41,03 8 m 3 pikakntti 39,50-39,50 48,98 Syväkeräyssäiliö 0,3 m 3 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31 Metallijäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02-3,02 3, l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51-23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09-33,09 41,03 8 m 3 pikakntti 39,50-39,50 48,98 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31

5 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 5 / 15 Keräyskartnki ja pahvi kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 240 l astia 3,39-3,39 4, l astia 4,02-4,02 4, l astia 4,94-4,94 6,13 4 m 3 pikakntti 23,51 23,51 29,15 6 m 3 pikakntti 33,09 33,09 41,03 8 m3 pikakntti 39,50 39,50 48,98 pahvirullakk 4,94-4,94 6,13 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13-20,13 24,96 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69-23,69 29,38 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06-26,06 32,31 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99-31,99 39,67 Kaatpaikkajäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 2,26 5,28 6, l astia 3,39 3,82 7,21 8, l astia 4,02 6,01 10,03 12, l astia 4,94 9,09 14,03 17,40 4 m 3 pikakntti 23,51 56,84 80,35 99,63 6 m 3 pikakntti 33,09 83,63 116,72 144,73 8 m3 pikakntti 39,50 111,51 151,01 187,25 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 4,43 24,56 30,45 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 11,80 31,93 39,59 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 19,18 42,87 53,16 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 44,25 70,31 87,18 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 73,75 105,74 131,12 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 6,01 10,03 12,44 Rullakk 4,94 9,09 14,03 17,40 Erityisjäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 3,53 6,55 8, l astia 3,39 5,95 9,34 11, l astia 4,02 9,37 13,39 16, l astia 4,94 14,17 19,11 23,70 4 m 3 pikakntti 23,51 88,63 112,14 139,05 6 m 3 pikakntti 33,09 130,41 163,50 202,74 8 m3 pikakntti 39,50 173,88 213,38 264,59 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 6,90 27,03 33,52 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 18,40 38,53 47,78 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 29,90 53,59 66,45 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 69,00 95,06 117,87 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 115,00 146,99 182,27 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 9,37 13,39 16,60 Rullakk 4,94 14,17 19,11 23,70

6 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 6 / 15 Energiajäte 1) kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä l astia 3,02 1,18 4,20 5, l astia 3,39 1,98 5,37 6, l astia 4,02 3,13 7,15 8, l astia 4,94 4,73 9,67 11,99 4 m 3 pikakntti 23,51 29,55 53,06 65,79 6 m 3 pikakntti 33,09 43,48 76,57 94,95 8 m3 pikakntti 39,50 57,97 97,47 120,86 Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 20,13 2,30 22,43 27,81 Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 20,13 6,13 26,26 32,56 Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 23,69 9,97 33,66 41,74 Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 26,06 23,00 49,06 60,83 Syväkeräyssäiliö 5,0 m³ 31,99 38,34 70,33 87,21 Puristinkntti 88,17 punnituksen mukaan Vaihtlava, matala 89,47 punnituksen mukaan Jätesäkkiteline 4,02 3,13 7,15 8,87 Rullakk 4,94 4,73 9,67 11,99 1) käytetään vain jätelain 33 :n mukaisen kuntien tissijaisen vastuun piirissä levissa yritysten jätehultpalveluissa Erilliskerättävät jätteet Tyhjennysmaksu /kpl alv 24 % Yhteensä Tietsujapaperi, 240l 125,00 30,00 155,00 Tietsujapaperi, 660l 300,00 72,00 372,00 Tietsuja sähköinen, l 125,00 30,00 155,00 Terveydenhulln lasipakkaukset, l 125,00 30,00 155,00 Riskijäte, max. 20 kg 98,05 23,53 121,58 ASTIAVUOKRAT Vukra /kk alv 0 % Vukra /kk alv 24% Keräysvälinetyyppi l astia 2,02 2, l astia 2,53 3, l astia 3,03 3, l astia 5,05 6,26 4 m 3 pikakntti 26,26 32,56 6 m3 pikakntti 32,32 40,08 8 m3 pikakntti 40,40 50,10 LISÄMAKSU Maksu (alv 0 %) Maksu (alv 24 %) Lisäjätesäkki, /kpl 4,77 5,91 Lisäjäte, /m³ 17,92 22,22 Kuljettajan lisätyö, /h 67,87 84,16 Siirtmaksu, /astian siirt 1,52 1,88 Ylim.nut, /alkava 5 km 6,57 8,15 Hukkakäynti, /astia 4,04 5,01 Peruutusmaksu, /yli 50 m:n peruutus 2,53 3,14 Raprtinti 50,00 /h minimi 25,00 /raprtti 62,00 /h minimi 31,00 /raprtti

7 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 7 / 15 IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä sellaisia satunnaisia pienjäte-eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan tai ekpisteisiin. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan seuraavia hyödynnettäviä jätteitä; paperi, pahvi ja kartnki, lasi, metallirmu, sähkölaitteet, puujäte, betni-, tiili- yms. kiviainesjäte ja kyllästetty puu. Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaantetaan myös sellaisia satunnaisia pltettavan jätteen eriä ja lajittelemattmia kaatpaikkajätteen eriä, jtka eivät svellu kiinteistön maan jäteastiaan. Kerralla vastaantettava määrä n enintään henkilöautn peräkärryllinen. Henkilöautn peräkärryllistä suuremmat kurmat vastaantetaan vain Ylivieskan jätekeskuksessa. Lajittelupihan ja hyötyjäteaseman taksassa tarkitetaan Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa ja yrityksissä kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jtka eivät sisällä plttn sveltumattmia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, keramiikkaa, lasikuitua, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), nesteitä tai vaarallisia (ngelma) jätteitä. Js kiinteistöllä ei kerätä erikseen tai kmpstida bijätettä, kuuluu bijäte pltettavaan jätteeseen. Kaatpaikkajätteellä hyötyjakeiden lajittelun jälkeen jäljelle jäänyt jäte, tai jätettä jka vaatii jatkkäsittelyä ennen hyödyntämistä esim. kknsa, mutnsa tai muun syyn takia. Jäte ei saa sisältää rukajätettä. Paperilla ktikeräyspaperia eli sanma- ja aikakausilehtiä, mainspstia, kirjeitä, kirjja, jissa ei le nahka tai muvikansia sekä kpi- ja knekirjituspapereita ja ATK-papereita. Pahvilla aaltpahvia ja ruskeaa kartnkia. Keräyskartngilla pahvipakkauksia, nestepakkauksia, kartnkitölkkejä, paperipakkauksia, vimapaperia, ruskeita kirjekuria, paperikasseja yms. Pakkauslasilla puhdasta pakkauslasijätettä, jsta n pistettu metalliset ja muviset krkit ja kannet. Taslasi (esim. ikkunat) ja keramiikka eivät kelpaa lasijätteeseen. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Puujätteellä rakentamisessa ja purkamisessa ym. timinnassa mudstuvaa puutavaraa, jka sveltuu sellaisenaan pltettavaksi tai haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, raskasmetalleja, klrattuja tai halgenituja käsittelyaineita, kiviä tai muuta haketusta tai energiahyötykäyttöä vaikeuttavaa ainesta. Rungilla ja ksilla pihjen ja puutarhjen hidssa mudstuvia ismpia risuja ja ksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa jätettä (lehtiä, ruhja, pieniä risuja yms.) Betni- ja kiviainesjätteellä betni-, tiili-, laatta-, psliini- yms. kiviainesperäistä jätettä. Sähkölaitteilla käytöstä pistettuja kdinkneita ym. sähkö- tai paristkäyttöisiä laitteita.

8 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 8 / 15 Kyllästetyllä puulla, esim. vihreää sulakyllästettyä tai ruskeaa kresttikyllästettyä puuta. Kyllästetty puu vi lla maalattua, lakattua tai naulaista. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla määräytyvät taulukn 3 mukaisesti. Taulukk 3. Käsittelymaksu Alv 24 % Yhteensä Jätekeskuksen lajittelupiha ja hyötyjäteasemat Yritysten palvelumaksu /käyntikerta 5,13 1,23 6,36 Kaatpaikkajäte 20,16 4,84 25,00 Hyödynnettävät jätteet (edellyttää lajittelua) 1) Pieni kurma, < 1 m³ 8,06 1,93 10,00 Nrmaali peräkärry, 1 2 m³ 16,13 3,87 20,00 Is kurma, m³:n ylittävä määrä 20 /alkava m 3 Puujäte (peräkärry) 8,06 1,93 10,00 Rungt ja ksat (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Piha- ja puutarhajäte (peräkärry) 5,65 1,36 7,00 Keräyspaperi 0,00 0,00 0,00 Pahvi ja kartnki 0,00 0,00 0,00 Pakkauslasi 0,00 0,00 0,00 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Sähkölaitteet 2) 0,00 0,00 0,00 Vaaralliset jätteet Ktitaludet (khtuullinen määrä) 3) 0,00 0,00 0,00 Pienyritykset, maa- ja metsätalus (khtuullinen määrä) Erillisen hinnastn mukaan 1) Lukittelu hyödynnettäväksi jätteeksi edellyttää hjeistuksen mukaista lajittelua vastaanttlaville. Jätekurmasta hyödynnettäviä jätteitä vat esim. paperi, pahvi ja kartnki, pakkauslasi, metalli ja pltettava jäte. Mikäli lajittelun jälkeen hyödyntämiskelvtnta kaatpaikkajätettä jää jäljelle 1-2 m³, velitetaan kurmasta kaatpaikkajätteen hinta 25,00 ja ylittävältä määrältä 20 /alkava jäte m 3. 2) Sähkölaitteet tetaan maksutta vastaan ktitaluksilta, kdinkneliikkeiltä ja hultliikkeiltä sekä asunt-sakeyhtiöiltä remntin yhteydessä. Kdinknekaupilla ja hultliikkeillä n palautusikeus keräyspisteisiin ilman määrärajituksia, keräyspisteen kapasiteetin rajissa. Kaupan ja hultliikkeen tulee etukäteen spia sähkölaitteiden tumisesta, jtta keräyspisteellä n kapasiteettia ttaa vastaan k. erä ja lisäksi turvata nrmaali timinta. Muilta yrityksiltä tetaan vastaan 3 kpl tavanmaisia ktitaluden sähkölaitteita. Yritysten käytössä lleita sähkölaitteita, kuten suuria kpikneita, kylmäaltaita tai -kaappeja ja muita erikisempia sähkölaitteita tetaan vastaan vain keräysverkstn sveltuvin sin. 3) Yhdellä kertaa yhdeltä asiakkaalta tetaan vastaan enintään khtuullinen määrä vaarallisia jätteitä, esimerkiksi jäteöljyä 200 litraa, plttöljyä 100 l, öljynsudattimia 20 kpl, akkuja 10 kpl, maaleja ja lakkja 20 kg, trjuntaaineita 20 kg, asbestia (tiiviisti pakattuna) 20 kg.

9 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 9 / 15 Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaaralliset jätteet 1) /kg Alv 24 % Yhteensä Jäteöljy, vesipitisuus alle 10 % Jäteöljy, vesipitisuus yli 10 % 0,37 0,09 0,46 Muu kiinteä öljyjäte, öljynsudattimet 0,77 0,18 0,95 Liuttimet 0,98 0,24 1,22 Maalit, lakat, liimat 1,22 0,29 1,51 Hapt 1,50 0,36 1,86 Emäkset 1,50 0,36 1,86 Jäähdytin- ja jarrunesteet 1,15 0,28 1,43 Kehitteet ja kiinnitteet 1,08 0,26 1,34 Pesuaineet 0,98 0,24 1,22 Trjunta-aineet 2,45 0,59 3,04 Lääkkeet 2,33 0,56 2,89 Labratrijätteet 2) 11,67 2,80 14,47 Tartuntavaarallinen jäte 2) 2,75 0,66 3,41 2) Riskijäte, viiltävät ja pistävät, minimivelitus 20 kg 2,32 0,56 2,88 Elhpeapitinen jäte 34,83 8,36 43,19 Akut ja paristt Aerslit 2,50 0,60 3,10 Asbesti 2) 2,50 0,60 3,10 Kyllästetty puu 0,20 0,05 0,25 1) Yritysten sekä maa- ja metsätaluden vaarallisten jätteiden vastaantssa svelletaan samja khtuullisia määriä kuin ktitaluksien salta. 2) Pakattuna ja sujattuna asianmukaisesti. 9 Vestia Oy ttaa vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätteiden lisäksi muita kunnan vastuulle jätelain mukaan kuuluvia jätteitä. Jätteiden vastaantssa nudatetaan seuraavia periaatteita: Jätteen tujan n maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tutaessa. Vakituiset asiakkaat vivat slmia Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätemaksu vidaan periä myös jätteen tuttajalta, mikäli jätteen tuja esittää timitettavasta jäte-erästä jätteen tuttajan allekirjittaman, asianmukaisesti täyttämän siirtasiakirjan tai tuttaja n tehnyt Vestia Oy:n kanssa laskutusspimuksen. Jätteen tujan n esitettävä jätettä tutaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen kaatpaikkakelpisuudesta maksun määräämistä, valvntaa ja kirjanpita varten. Jkaisesta kurmasta n tutaessa annettava siirtasiakirja, jsta ilmenee jätteen nutpaikka, kurman sisältö sekä tarpeelliset yhteystiedt. Jätteen haltijan n annettava selvitys jätteen kaatpaikkakelpisuudesta valtineuvstn kaatpaikkapäätöksen mukaisesti (VNa 331/2013). Sellaisia jätteitä ei teta vastaan, jtka eivät täytä kaatpaikkakelpisuutta taikka eivät muutin svellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin. Js kurma ei vastaa siirtasiakirjassa ilmitettuja tietja, laskutetaan kurman käsittelystä seuraavasti: mikäli jätekurma tarkastuksessa sisältää muuta kuin n ilmitettu, kk jätekurma hinnitellaan siinä levan kalleimman jätelajin mukaisesti ja hintaan lisätään lajittelu- ja siirtmaksua rikkeen ikaisua vastaava määrä, kuitenkin vähintään 2 tuntia. mikäli jätekurma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, asbestia tai kyllästettyä puuta, kurma lajitellaan ja käsittelyyn sveltumattmat jätteet laskutetaan hinnastn mukaisesti ja laskuun lisätään lajittelu- ja siirtmaksu.

10 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 10 / 15 js jätekeskukseen tai hyötyjätteiden vastaanttpaikalle tutava jäte sijitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään tujalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtmaksu. Jätekeskuksen taksassa tarkitetaan Kaatpaikkajäte lppusijitukseen hyödyntämiskelvtnta, syntypaikkalajiteltua asumisessa tai maa- ja metsätaludessa, hallint- ja palvelutiminnassa, rakennustiminnassa tai muussa yritystiminnassa syntyvää jätettä, jnka rgaanisen hiilen pitisuus jää alle 10% (VNa 331/2013). Kaatpaikkajätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen sveltuvuudesta kaatpaikalle. Tarvittaessa selvitystä n tarkennettava esim. kaatpaikkakelpisuus- tai plttkelpisuusselvityksellä. Orgaanisen jätteen määrän ylittäessä 10% edellytetään, että selvityksen perusteella vidaan varmistua jätteen hyödyntämiskelvttmuudesta esim. lujitemuvit, PVC. Kaatpaikkajäte ei saa sisältää mitään erilliskerättäviä hyötyjätteitä. Kaatpaikkajäte lajitteluun asumisessa tai maa- ja metsätaludessa, hallint- ja palvelutiminnassa, rakennustiminnassa tai muussa yritystiminnassa syntyvää jätettä, jnka rgaanisen hiilen pitisuus ylittää 10% (VNa 331/2013) tai jäte sisältää hyötyjakeita tai jäte n lajittelematnta. Kaatpaikkajätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen sveltuvuudesta kaatpaikalle (perusmäärittely). Tarvittaessa selvitystä n tarkennettava esim. kaatpaikkakelpisuus- tai plttkelpisuusselvityksellä. Tellisuusjäte lppusijitukseen tellisesta timinnasta mudstunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä, jnka rgaanisen hiilen pitisuus jää alle 10% (VNa 331/2013). Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Tellisuusjäte lajitteluun tellisesta timinnasta mudstunutta muuta kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä, jnka rgaanisen hiilen pitisuus ylittää 10% (VNa 331/2013). Tellisuusjätteestä lajitteluun n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen sveltuvuudesta kaatpaikalle. Tarvittaessa selvitystä n tarkennettava esim. plttkelpisuusselvityksellä tai muilla tarpeellisilla selvityksillä. Tuhkalla ja kunalla esimerkiksi arinatuhkaa tai lämpölaitsten savukaasuista erteltua lenttuhkaa, kattiliden puhdistuksessa syntynyttä, täysin jäähdytettyä jätettä ei kuitenkaan raskasöljytuhkaa. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Rakennus- ja purkujäte lppusijitukseen rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa mudstuvia syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jiden rgaanisen hiilen pitisuus alittaa 15% (VNa 331/2013). Rakennus- ja purkujäte lajitteluun rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa mudstuvia lajittelemattmia jätteitä. Kipsijätteellä kipsiphjaisia rakennus- ja purkujätteitä. Ei saa sisältää merkittäviä määriä epäpuhtauksia, esim. laattja, puutavaraa tms. Katthupajätteellä erilleen kerättyä hyödyntämiskelpista katthupaa; epäpuhtauksia alle 2%. Ei saa sisältää asbestia, peltiä, puuta, muvia, alumiinipapereita, eristemateriaaleja eikä merkittäviä määriä kiviaineksia. Asbestitdistus vaaditaan ennen vutta 1985 rakennetuista materiaaleista; tarvittaessa muistakin. Erityisjätteellä jätteitä, jtka vaativat kuljetuksen ja/tai käsittelyn aikana erityistimia, kuten erityispakkaamista tai kuljetusta tai välitöntä peittämistä kaatpaikalla tai erillisrapr-

11 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 11 / 15 tintia viranmaisille. Erityisjätteitä vat esim. teurastusjätteet, kulleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, suurehkt pilaantuneet elintarvike-erät, välppäjätteet, kaatpaikkakelpiset maalijauheet ja sakat ja viemärinpuhdistushiekat ja sakat sekä vaaralliseksi jätteeksi lukiteltava asbesti. Jätteen kaatpaikkakelpisuusselvitys n esitettävä Vestia Oy:lle hyvissä ajin ennen ensimmäisen kurman timittamista. Riskijätteellä terveydenhullssa, eläinlääkinnässä yms. timinnassa mudstuvia pistäviä, viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, huet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattmia bilgisia jätteitä. Pltettavalla jätteellä kierrätyskelvttmia ktitaluksissa, myymälöissä ja timistissa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja metsätaluden, tellisuuden, palvelu- ja rakennustiminnan syntypaikkalajiteltuja jätteenplttlaitkselle sveltuvia yhdyskuntajätteitä. Pltettava jäte ei saa sisältää jätteenplttn sveltumattmia tai pltta haittaavia jätteitä kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektrniikkalaiteita, sähköjhtja, kivi- tai betnijätteitä, kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVC- muvijätteitä (rakennusputket, muvimatt, jne.), lietteitä tai vaarallisia jätteitä. Pltettava jäte ei saa myöskään sisältää isja, kuljetuksia haittaavia kappaleita (yksikään sivu ei le pidempi kuin 1 m). Energiajätteellä yrityksissä ja laitksissa mudstuvaa hyötykäyttöön kelpaamatnta muvi-, paperi- ja pahvijätettä, pakkausmateriaaleja (muvipintaista ja/tai likaista pahvia ja muvia), styrxia sekä muita erikseen energialaitksessa pltettavaksi sveltuvia materiaaleja. Energiajäte ei saa sisältää pltettavaksi kelpaamattmia aineita (kuten PVC:tä) tai muita haitallisia aineita, eikä vähäisiäkään määriä bijätettä tai ktitalusjätettä. Lukittelu energiajätteeksi tehdään tapauskhtaisesti. Bijätteellä ktitaluksissa, ravintlissa, laitksissa ja kaupassa, yms. syntyviä ruuantähteitä, käytöstä pistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita. Puujätteellä rakentamisessa, purkamisessa ja rakennustellisuudessa tai muussa timinnassa mudstuvaa puuphjaista jätettä esim. puutavaraa, lastulevyjä, vaneria, purua tai pölyä, jtka sveltuvat sellaisenaan pltettavaksi ja haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantja eikä puujätteitä, jtka sisältävät kyllästettyä puuta, raskasmetalleja, klrattuja tai halgenituja käsittelyaineita, kiviä tai muuta haketusta tai energiahyötykäyttöä vaikeuttavaa ainesta. Kannilla puiden juurakita, jiden seassa ei le kiviä tai maa-aineksia. Rungilla ja ksilla puiden ja pensaiden ksia ja risuja, jtka vidaan hakettaa. Risujen ja ksien seassa ei saa lla ruhja, lehtiä eikä kiviä tai maa-aineksia. Piha- ja puutarhajätteellä pihjen puhdistuksessa ja hidssa mudstuvaa kmpstituvaa jätettä (risuja, lehtiä, ruhja, juurikasvien naatteja yms.). Betni- ja kiviainesjätteellä k. aineksia, jita vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa, ja jtka vat palakltaan pienempiä kuin 150 mm, tai suuria kiviä ja betnilhkareita, palakltaan suurempia kuin 150 mm sisältävät maa-aineksia alle 30 % Puhtaalla maa-aineksella maata, jta vidaan käyttää kaatpaikan perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa n puhdasta maa-ainesta, ei kuitenkaan pelkkää savea ei sisällä kiviä (d > 150 mm) tai kantja ei le saastunutta öljyllä, myrkyillä tms. aineilla sijitetaan kaatpaikalla hitajan sittamaan paikkaan Käsiteltävällä maa-aineksella maata, jta vidaan käsittelyn jälkeen käyttää kaatpaikan

12 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 12 / 15 perustamisen, käytön taikka jälkihidn kannalta välttämättömissä rakenteissa. sisältävät suuria kiviä (d > 150 mm) hyödyntäminen vaatii massjen käsittelyä, esim. suurien kivien pistamista, kuljetusta, välivarastintia tms. hyötykäyttöön kelpaava maa, jka n sijitettu kaatpaikalla väärään paikkaan Sadevesikaivjen hiekkajätteellä k. kaivjen huuhtelussa mudstuvaa jätettä. Rasvan-, öljyn- ja hiekanertuskaivjätteellä k. ertinlaitteissa mudstuvaa jätettä. Jätteen kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä. Öljyisillä mailla pilaantunutta maata, jka vidaan sijittaa kaatpaikkarakenteisiin taikka peittmaaksi (öljypitisuus < mg/kg). Maiden öljypitisuus ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Pilaantuneella maalla maa- tai muita vastaavia aineksia, jtka vat pilaantuneet öljyllä (öljypitisuus > mg/kg) ja/tai muilla haitta-aineilla niin, että ne vaativat erilliskäsittelyä. Maiden haitta-ainepitisuudet ja kaatpaikkakelpisuus n selvitettävä ennen niiden tuntia jätekeskukseen. Lasijätteellä puhdasta lajiteltua lasijätettä kuten taslasi ja autjen lasit (esim. ikkunat). Keramiikka ja kristalli eivät kelpaa lasijätteeseen. Lasijätteestä n aina esitettävä selvitys jätteen syntypaikasta ja laadusta, tarvittaessa lasijätteen laatua n tarkennettava selvityksellä kaatpaikkakelpisuudesta (esim. lyijyä tai muita raskasmetalleja sisältävä lasi). Asfalttijätteellä käytöstä pistettua, puhdasta asfalttia. Metallirmulla käytöstä pistettuja kneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. Vaarallisella jätteellä jätettä, jlla n palvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava minaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei teta vastaan. Jätekeskuksen lajittelupihalla, hyötyjäteasemilla sekä jätekeskuksen jätemaksuilla katetaan kaikki k. jätteisiin liittyvät jätelain 21 :n edellyttämät jätteiden käsittelykustannukset sekä näiden suus hallinnsta. Jätteiden vastaanttmaksut jätekeskuksessa määräytyvät taulukn 4 mukaisesti.

13 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 13 / 15 Taulukk 4. Jätelaji Käsittelymaksu /t Alv 24% Yhteensä, /t Yhdyskuntajätteet Kaatpaikkajäte lppusijitukseen 145,00 34,80 179,80 Kaatpaikkajäte lajitteluun 165,00 39,60 204,60 Tellisuusjätteet Tellisuusjäte lppusijitukseen 145,00 34,80 179,80 Tellisuusjäte lajitteluun 165,00 39,60 204,60 Tuhka ja kuna 145,00 34,80 179,80 Rakennus- ja purkujätteet Rakennus- ja purkujäte lppusijitukseen 145,00 34,80 179,80 Rakennus- ja purkujäte lajitteluun 165,00 39,60 204,60 Kipsijäte hyötykäyttöön 125,00 30,00 155,00 Katthupajäte hyötykäyttöön 125,00 30,00 155,00 Erityisjätteet Asbestijäte 145,00 34,80 179,80 Erityisjäte (myös kulleet eläimet), minimivelitus 20 kg 215,00 51,60 266,60 Riskijäte (terveydenhulln pienerät < 1m3), minimivelitus 20 kg 2 320,00 556, ,80 Riskijäte (punnittavat erät) 580,00 139,20 719,20 Lietteet Sadevesikaivjen hiekkajäte 70,00 16,80 86,80 Rasvanertuskaivjäte 115,00 27,60 142,60 Öljyn- ja hiekanertuskaivliete 115,00 27,60 142,60 Pilaantuneet maat Öljyinen maa < mg/kg 19,20 4,61 23,81 Öljyinen maa mg/kg 33,95 8,15 42,10 Pilaantunut maa-aines Tapauskhtainen hinnittelu Hyödynnettävät jätteet Pltettava jäte 105,00 25,20 130,20 Energiajäte 69,00 16,56 85,56 Bijäte 120,00 28,80 148,80 Puujäte 27,26 6,54 33,80 Rungt ja ksat 17,86 4,29 22,15 Kannt 27,26 6,54 33,80 Piha- ja puutarhajäte 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk < 150 mm) 17,86 4,29 22,15 Betni- ja kiviainesjäte (lhkarekk > 150 mm) 31,28 7,51 38,79 Käsiteltävä maa-aines 1) 17,86 4,29 22,15 Puhdas maa-aines 2,00 0,48 2,48 Asfalttijäte 2,00 0,48 2,48 Metallirmu 0,00 0,00 0,00 Lasijäte 49,05 11,77 60,82 Ajneuvjen renkaat, /kpl 17,86 4,29 22,15 Kyllästetty puu 210,00 50,40 260,40 1) Yli 50 t määristä tapauskhtainen hinnittelu

14 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 14 / 15 V KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 10 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien tissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehultpalvelu määräytyy tämän taksan III ja IV lukujen mukaisesti. Tissijaisen vastuun piiriin kuuluvan n katettava vähintään kaikki palvelun tuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja vidaan kustannusperusteisesti krttaa/alentaa enintään 50 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä vivat lla mm: jäte-erän määrä jätteen laatu jäte-erän sveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään jätteen kuljetus muut tapauskhtaiset tekijät Sillin, kun palvelutarve n jatkuvaa, Vestia Oy tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen spimuksen enintään klmeksi (3) vudeksi kerrallaan VI MUUT MAKSUT 11 Jätemaksutaksan muut maksut vat (taulukk 5): Punnituspalvelu; jätekuljetuksiin liittymätön pelkkä punnitus autvaa alla Kneellinen tyhjennys; jätekurman tyhjennyksessä annettava kneellinen tyhjennysapu (esim. jäätynyt lava) Prtin aukaisumaksu; jätekeskuksen nrmaalin aukilajan ulkpulella asiakkaan pyynnöstä tehtävästä prtin aukaisu Lajittelu- ja siirtmaksu; asiakkaan tekemän virheen ikaisua vastaavat lajittelu- tai siirtkulut jätekeskuksen alueella. Virheellä tarkitetaan esim. asiakkaan antamaa väärää selvitystä kurman laadusta tai väärään paikkaan tyhjennettyä jätekurmaa. Ylimääräinen tarritus; asiakkaasta jhtuva jäteastian uusintatarritus. Raprtintimaksu; jätteen tuttajan, tujan, käsittelijän, tms. pyynnöstä laadittavasta raprtista perittävä raprtintimaksu Väärinkäyttömaksu; keräysastian, ekpisteiden, hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen väärinkäytöstä aiheutuneiden siivustöiden, ylimääräisten tyhjennysten, jätteiden lajittelun ja muiden kulujen kattamiseen peritään väärinkäytön aiheuttajalta väärinkäyttömaksua. Väärinkäytöllä tarkitetaan esimerkiksi sitä, js jäteastiaan tai ekpisteille jätetään sellaisia jätteitä, jita astiaan ei saa laittaa tai pisteellä ei kerätä tai, js jätteitä jätetään keräilyvälineiden ulkpulelle. Maksua svelletaan myös hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen aukilaikjen ulkpulella alueiden ulkpulelle luvattmasti jätettyihin jätteisiin. Väärinkäyttömaksu n väärinkäytöstä aiheutuneet työkustannukset.

15 Jkilaaksjen jätelautakunta hyväksynyt , 37 Sivu 15 / 15 Taulukk 5. Muut maksut Maksu Alv 24% Yhteensä Punnitusmaksu, kaikki punnittavat kurmat, /kurma 8,20 1,97 10,17 Punnituspalvelu (pelkkä punnitus), /punnitus 17,86 4,29 22,15 Prtin aukaisu, /h 70,00 16,80 86,80 Lajittelu- ja siirtmaksu, /h 70,00 16,80 86,80 Väärinkäyttömaksu, /h, minimivelitus 70,00 70,00 16,80 86,80 Kneellinen tyhjennys, /kpl 16,35 3,92 20,27 Vaihtlavan kuljetus, /kpl 89,47 21,47 110,94 Puristinkntin kuljetus, /kpl 88,17 21,16 109,33 Riskijätteen kuljetus, /kpl 51,65 12,40 64,05 Laskutus, /lasku 4,07 0,98 5,05 Muistutuslasku, /kpl 5,00 5,00 Perintäkulut Lisätään laskuun Raprtintimaksu, /h, minimivelitus 25,00 50,00 12,00 62,00 VII JÄTEMAKSULASKUTUS 16 Jätemaksut määrää ja panee maksuun jätelautakunta Vestia Oy:n valmistelusta ja tarkituksenmukaiseksi katsmina laskutusjaksina. Laskutusjakst vivat lla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksut suritetaan Vestia Oy:lle. Jätemaksulaskusta mahdllisesti tehtävät ikaisuvaatimukset n esitettävä Vestia Oy:lle 7 päivän kuluessa laskun saamisesta. Jätemaksulaskusta tehtävät muistutukset n timitettava jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei tteen näytetä, katstaan lasku saaduksi 7 vurkauden kuluttua sen lähettämisestä. Jätemaksu n suritettava laskussa tai muistutuksen jhdsta lähetetyssä uudessa laskussa ilmitettuna aikana muutksenhausta hulimatta. Js maksua ei suriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle n suritettava erääntymispäivästä vutuista viivästyskrka krk lain 4 :n 1 mmentissa tarkitetun krkkannan mukaan. Vestia Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään 5,00 :n muistutusmaksu. Js alkuperäinen lasku n maksettu muistutuksen lähettämisen jälkeen, siirretään muistutusmaksu seuraavaan laskuun. Muistutuslaskun jälkeen maksamatn lasku siirretään jätelautakunnalle perittäväksi. Jätemaksulasku n ilman eri tumita ulsttkelpinen. 17 Tätä taksaa vidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ttamatta arvnlisävera, jätevera ja muuta vastaavaa maksua, jissa tapahtuvien muutsten vaikutus maksuihin humiidaan vimaantulpäivästä lukien ilman jätelautakunnan erillistä päätöstä. Tässä taksassa arvnlisäver n humiitu 24 %:n mukaan ja jätever 70,00 eura tnnilta. Mikäli myöhästymiskrn määräytymisperusteita muutetaan, humiidaan sen vaikutus vimaantulpäivästä lukien. VIII TAKSAN VOIMAANTULO 18 Tämä taksa tulee vimaan

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32)

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32) 1 / 14 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 alkaen (Ylivieskan jätelautakunta 11.12.2012, 32) I. YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen

JÄTEMAKSUHINNASTO. 1.1.2012 alkaen JÄTEMAKSUHINNASTO 1.1.2012 alkaen Yleistä Vestia Oy perii jätemaksua tämän hinnaston mukaisesti Ylivieskan jätekeskuksessa. Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.9.2004 vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Jätekukk Oy Varkauden seudun jätehult Ylä-Savn Jätehult Oy Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Säästä lajittelemalla rakennusjätteet Oikein lajiteltuina suuri sa rakentamisessa ja

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Maa-ainesten hyödyntäminen

Maa-ainesten hyödyntäminen Ympäristöministeriö Maa-ainesten hyödyntäminen - pas kaivettujen maa-ainesten lukittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpisuuden arviinnista Lunns 20.3.2014 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 3 2 MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja 3 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.2.2016 2 ja

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2016 LIITE 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen

Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA. 1.1.2016 alkaen Mikkelin kaupungin JÄTETAKSA 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 YLEISTÄ... 1 1 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN JA JÄTEYHTIÖ... 1 2 KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS... 1 3 JÄTEMAKSUT JA MAKSUN SUORITTAMISVELVOITE...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1/ 13 JÄTEMAKSUTAKSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Käsittely: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Hyväksyminen: Voimaantulo: 1.1.2013 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Lappeenrannan kaupungissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 LUONNOS 11.12.2014 Hallituksen päätös x.12.201x / x 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot