Pietarin alueen asuinrakentamisalan tilanne. ja tulevaisuuden trendit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarin alueen asuinrakentamisalan tilanne. ja tulevaisuuden trendit"

Transkriptio

1 Pietarin alueen asuinrakentamisalan tilanne ja tulevaisuuden trendit Selvitys on osa RASTI Fiksusti Pietariin! -hanketta Evilina Lutfi ja Suvi Häkämies Green Net Finland ry

2 Sisällys 1. Selvityksen tausta Yleiskatsaus Pietarin alueen asuinrakentamiseen Tilastotietoja asuinrakentamisesta Viime vuosien ja lähitulevaisuuden trendejä asuinrakentamisessa Kilpailutilanne Pietarissa Asuinrakennusten käyttöön liittyvä katsaus Asuinkerrostalojen tyypit ja sarjat ja niiden yleisyys Pietarin elementtitalojen tekniset ominaisuudet, projektiratkaisut ja korjaamisen menetelmät Pietarin/Venäjän asuinkerrostalojen hallinnointi Asumiseen liittyvät maksut kotitalouksille Kunnallispalveluiden kulutuksen normit Venäjän asuinrakennuskannan peruskorjaaminen Asuinrakennuskannan peruskorjausohjelma Hrushevkojen uudistamisen ohjelma Pietarin cleantech-klusteri Johtopäätökset...18

3 1. Selvityksen tausta Tämä selvitys on osa RASTI Fiksuna Pietariin! -hanketta. Selvityksen tarve on tullut esiin keskusteluissa Pietarin markkinoille pyrkivien yritysten kanssa. Keskusteluissa yritysten kanssa tunnistettiin vahva tarve saada lisätietoa kiinteistöhallinnointiin sekä eko- ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista Pietarissa sekä saada konkreettista sekä ajantasaista käytännöntason tietoa markkinoista. Erityisesti on ollut tarvetta saada paikallista näkemystä näihin kysymyksiin. Selvityksen lähtötietoina on käytetty pääosin venäjänkielisiä lähteitä, jotta paikallinen näkökulma tulee esille. Lähdemateriaalina on käytetty esimerkiksi Pietarin kaupunginhallinnon puheenvuoroja, päättäjien kanssa käytyjä henkilökohtaisia keskusteluja, Pietarin kaupungin hallinnon tilastoja ja muita tietoja esimerkiksi hallinnon komiteoiden virallisilta nettisivuilta, erilaisia kiinteistö- ja rakentamisalan lehtiä sekä muita julkaisuja. Venäjä ja tarkemmin Pietarin alue on houkutteleva vientimarkkina suomalaisille cleantech-alan pkyrityksille. Green Net Finland on arvioinut, että markkinapotentiaalia löytyy tällä hetkellä erityisesti korjausrakentamiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä ympäristöalan mittaukseen ja monitorointiin liittyen. Taustana tähän on paitsi aiemmasta toiminnasta saatu kokemus, niin myös Venäjällä vuonna 2013 käynnistetty kansallinen asuinkerrostalojen modernisointiohjelma, jonka tavoitteena on tehdä merkittäviä parannuksia kerrostalokantaan muun muassa mittavien peruskorjaushankkeiden kautta. Ohjelman käynnistyminen saa aikaan mm. kasvaneen korjausrakentamisen osaamisen tarpeen Venäjällä ja avaa täten myös liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille cleantech-alan pk-yrityksille ja osaamiselle. 2. Yleiskatsaus Pietarin alueen asuinrakentamiseen Tässä kappaleessa tehdään yleiskatsaus Pietarin alueen asuinrakentamisen tilanteeseen nyt ja lähitulevaisuudessa. 2.1 Tilastotietoja asuinrakentamisesta vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon lopussa yhteisvolyymi Venäjän asuinkiinteistöjen rakentamisessa oli 27,8 milj. m 2. Tästä määrästä miljoonakaupungeissa sijaitsee n. 4,7 milj. m 2 (n. 17 % kokonaisvolyymistä). Viimeisen viiden vuoden aikana ( ) Pietarissa on asuinrakennettu yhteensä n. 14,7 milj. m 2. Vuositasolla Pietarissa rakennetaan Venäjän kaupungeista eniten keskimäärin vuodessa 2,75 milj. m 2 (esim. Moskovassa vastaava luku on 2,62 milj. m 2 ). Leningradin alueen asuinkannan neliöitä on nyt tuplasti verrattuna vuoteen Leningradin alueella 1-6/2014 oli otettu käyttöön n m 2. Pietarissa 1-9/2014 oli otettu käyttöön m 2, kasvua 9,7 % edellisen vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna. Pietarin rakentamisalan kokonaisvolyymi (ml. liike- ja infrarakentaminen) 1-9/2014 oli n. 6 miljardia.

4 Kuva 1. Vuosien aikana rakennettu asuinpinta-ala m 2 (ylhäältä alaspäin: Pietari, Moskova, Novosibirsk ja Jekaterinburg) 2.2 Viime vuosien ja lähitulevaisuuden trendejä asuinrakentamisessa Pietarin kaupungissa merkittävin osa asuinrakentamisesta on kerrostalojen uudisrakentamista. Kalliiden tonttien johdosta rakennukset rakennetaan pääosin korkeiksi - suurin osa asuinrakennuksista on yli 9- kerroksisia ja tyypillistä on rakentaa jopa 25 kerrokseen asti. Kuitenkin muutosta on havaittavissa - viime vuonna Pietarin ns. rakentamisen varakuvernööri Oganesjan on ottanut kannan, että lähivuosina rakentamisen pitäisi painottua enemmän matalakerroksisen rakentamisen suuntaan (4 kerrosta +mansardikerros). Toinen viimeaikainen muutos on rakentamisen painopisteen siirtyminen Pietarin kaupungin keskustan ulkopuolelle ja Leningradin alueelle. Esimerkiksi venäläisen rakentajakonsernin LSR Groupin mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana rakentamisen volyymi 10 km:n vyöhykkeellä Pietarin kaupungin rajoista on 3,5-kertaistunut. Colliers International -konsernin Pietarin yksikön johtajan mukaan taas Pietarin kaupungin rajojen läheisyydessä v on rakenteilla yli 4,5 miljoonaa neliötä uutta asuinpinta-alaa. Leningradin alueen hallinnon laskelmien mukaan v alussa Leningradin alueen maa-alueilla Pietarin kaupungin rajan läheisyydessä on rakenteilla yhteensä n. 6,6 miljoonaa neliötä asuinpinta-alaa. Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen rajavyöhykkeellä tapahtuva rakentaminen tuo mukanaan isoja haasteita. Haasteellisuutta aiheuttaa ainakin osittain se, että kaupunki ja alue ovat Venäjän federaation erillisiä subjekteja ja rajoja ylittävään kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen ja tiivistämiseen ei ole olemassa valmiita instrumentteja. Ensimmäiset askeleet haasteiden voittamiseksi kuitenkin on jo otettu. Esimerkiksi vuonna 2014 on kehitetty ns. alueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen konsepti, ns. KOTkonsepti ( Концепция комплексного развития территорий Ленинградской области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга ). KOT-konseptilla tarkoitetaan alueiden kehittämistä isoina kokonaisuuksina konsepti käsittää yli m 2 asuinpinta-alan kehittämistä yhtenäisenä alueena (vrt. esimerkiksi Suomessa pääkaupunkiseudun aluerakennusprojekteihin). Leningradin alueella on nähtävissä trendi, että yksityisrakentamisen sektori on kasvamassa. Esimerkiksi verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen puoliskoon, vuonna 2014 samassa ajassa yksityisten henkilöiden rakentamaa asuinpinta-alaa on yli kolmekertainen määrä (kts. kuva 2: m 2 v.2014, vertaa m 2 v.2013).

5 Kuva 2. Leningradin alueella käyttöön otetut asuinneliöt ja jako yksityisen ja muun rakentamisen välillä 2.3 Kilpailutilanne Pietarissa Vuonna 2014 Pietarin kerrostalojen uudisrakentamismarkkinoilla on toiminut yhteensä vajaa 200 rakennusyhtiötä. Niistä 4 on suomalaisia - NCC, Lemminkäinen, YIT ja SRV (joka keskittyy Pietarissa muihin kuin asuinkiinteistöihin). Venäläiset yhtiöt hallitsevat uudisrakentamisen markkinaa. Alan monopolisoitumisesta viime vuosina on selkeitä merkkejä. Pk-yritysten osuus on marginaalinen. Ulkomaisista rakennusyhtiöistä turkkilaiset toimivat lähinnä muiden alihankkijoina, mutta saavat myös merkittäviä urakoita hoitaakseen. Vuoden 2014 aikana taas saksalaisten rakennusyhtiöiden aktiivisuus Pietarin markkinoilla on huomattavasti vähentynyt. Kiinalaisten rooli on lähinnä omiin investointikohteisiin teknologian toimittaminen. Pietarin keskustan ulkopuolella ja Leningradin alueella pienkerrostalojen, paritalojen sekä omakotitalojen rakentamismarkkinoilla toimii muutama suomalainen yritys. Ulkomaalaisen toimijan näkökulmasta korjausrakentamisessa on tällä hetkellä vähemmän kilpailua kuin uudisrakentamisessa, sillä toimijoita siellä on huomattavasti vähemmän ja toisaalta kysyntä kasvaa jatkuvasti. Korjausrakentaminen kuitenkin perinteisesti koetaan haastavaksi markkinaksi ja jopa Pietarissa jo toimivat isot suomalaiset yritykset ovat varovaisia ottamaan askelia korjausrakentamisen suuntaan. Raportin kirjoittajat kuitenkin uskovat, että lähitulevaisuudessa korjausrakentamisen markkina voi tarjota uutta liiketoimintaa suomalaisille pk-yrityksille. 3. Asuinrakennusten käyttöön liittyvä katsaus 3.1 Asuinkerrostalojen tyypit ja sarjat ja niiden yleisyys. Pietarissa on yhteensä noin asuinkerrostaloa. Kerrostalokannasta löytyy tietoa reilusti venäjän kielellä. On olemassa useita venäjänkielisiä verkkosivuja, joihin on kerätty tietoja sarjoista ja niiden modifikaatiosta. Sivustoilta löytyy tietoa siitä että missä kaupungin osassa tiettyjä rakennuksia on rakennettu, kuvauksia sarjojen tyyppivioista ja parhaista puolista. Lisäksi löytyy talojen kuvia jne.

6 Seuraavaan listaan on kerätty (venäjänkielentaitoisille) lista linkeistä, jotka tarjoavat kattavaa tietoa eri tyyppirakennuksista: Venäjän kieltä taitamattomille on seuraavaan listaan summattu ja jaoteltu tärkeimmät tiedot eri aikakauden tyyppirakennuksista. Pietarin asuinkerrostalot on jaoteltu tyyppeihin ja sarjoihin kolmen pääperiaatteen mukaisesti: 1. Aikakausi. Teollinen sarjarakentaminen on alkanut 50-luvulla ja tähän asti rakennetut kerrostalot on jaettu kolmeen tyyppiin/sukupolveen/aikakauteen: hrushevkat, breznevkat ja nykyaikaiset. Eri talotyypit kuvastavat kyseistä aikakautta, mutta niistä on saatettu myöhemmin tehdä myös modifikaatioita. Modifikaatiolla tarkoitetaan jatkokehitettyä tai muutoin muunneltua versiota. Tällöin alkuperäinen versio saattaa kuulua aikaisempaan aikakauteen ja modifikaatio toiselle aikakaudelle. 2. Asuntojen koko ja pohjasuunnittelu. Tässä pääperiaatteessa on kaksi ryhmää ns. kompakti ja parannettu pohjasuunnittelu. Lähes kaikki hrushevkat kuuluvat kompakti -ryhmään, eli pienessä asunnossa on monta huonetta ja pieni keittiö. Parannettu pohjasuunnittelu ryhmään kuuluu sarjan 137 modifikaatio 137.1, joka on esitelty tarkemmin alempana kohdassa nykyaikaiset. 3. Julkisivun materiaali. Tässäkin tyypissä on kaksi ryhmää elementtitalo (панельный дом) ja tiilitalo (кирпичный дом). Alla esitellään sellaisia asuinkerrostalojen tyyppejä ja sarjoja, jotka ovat tyypillisiä ja ominaisia Pietarille ja joiden samaa modifikaatiota on rakennettu ainakin 200 rakennusta. Tarkastelusta on jätetty pois rakennussarjat, jotka tehtiin ennen ns. teollista asuinrakentamista sekä määrältään hyvin vähäiset rakennussarjat. Pietarin rakennustyypeistä yleisimmät ja korjausrakentamismielessä hyvin monistettavat sarjat ovat: Hrushevkat (ensimmäisen sukupolven isoina sarjoina rakennetut kerrostalot). Rakentamisvuodet: Melkein kaikki rakennukset ovat 5-kerroksisia ja elementtitaloja. Niissä ei ole ullakkoa, hissiä eikä jätekuilua. Sarjat 1-504/1-507, ГИ, 1-527, ОД, tullaan purkamaan kokonaan pois nykyisten suunnitelmien mukaan. Sarja on yleisin hrushevka Pietarissa, rakennuksia on noin Yhteensä Pietarissa noin 9 miljoonaa asuinneliötä hrushevkoja. Kohdassa 4.2 on kuvattu ns. Hrushevkojen uudistamisen ohjelma. Breznevkat (toisen sukupolven isoina sarjoina rakennetut kerrostalot). Tähän tyyppiin kuuluvat mm. seuraavat massatuotannon sarjat:

7 o 504 ja sen modifikaatio 1ЛГ504Д2; 1-Лг-602; 1-Лг-606; 1-Лг-600 (kansankielessä käytetään nimenä laiva ( корабль ); 121 (v asti) ja lisäksi tiilestä rakennettu sarja 1-528КП ja sen modifikaatiot 1-528КП-40, 1-528КП-41 sekä 1-528КП-80. o Sarja 121 on pitkäaikaisin sitä on rakennettu jo 40 vuoden ajan. Alussa 121-sarjan talot olivat 5-kerroksisia ja ilman hissiä sekä ne oli rakennettu Leningradin alueella, aluekeskittymissä Viipurista Volosovoon asti. Pietarissa 121-sarjan talot ovat 9- ja 10-kerroksisia ja niissä on sekä hissi että jätekuilu. o 1-528КП-40 sarja, rakennettu vuodesta 1963 aina 1980-luvulle asti. Sarja kehitettiin Pietarissa ja sittemmin siitä on tullut koko Neuvostoliiton kattava rakennustyyppi. Pietarin nykyisten rajojen sisällä sarjaa löytyy yhteensä 365 taloa. o 1-ЛГ-606 sarjalla on lämpimän ja mukavamman breznevkan maine. Osasyynä tähän pidetään sitä, että kaupunki antoi tämän sarjan rakentamisen yksityisen rakennuttajan - ZSK:n (жилищно-строительный кооператив)- käsiin. o 1-ЛГ- 600, laiva sarja. Ulkoseinät on tehty kaasubetonisista paneeleista, jotka ovat ohuita ja eivät lämmöneristettyjä. Tyypillinen vika näissä on vuotavat julkisivut. Talot ovat 5-15 kerroksisia. o 137 sarja, joka on suosituin sarja, josta on monta eri modifikaatiota. Rakentamiskausi Kuvassa 3 on esitelty millä tarkkuudella tietoja raporteissa on esitelty. Venäjän kieltä taitavat saavat raportista yksityiskohtaiset tekniset tiedot. Sarjan erikoisuus on pienet ikkunat, jotka sijaitsevat normaalia korkeammalla tasolla lattiasta. Rakenteesta johtuen sisätilojen muunneltavuus ei ole mahdollista. Kuva 3. Esimerkki dokumentaatiosta löytyvistä sarjan 1-ЛГ- 600 teknisistä ominaisuuksista. Lähde: Dokumentti Pietarin elementtitalojen tekniset ominaisuudet, projektiratkaisut ja korjaamisen menetelmät. (Koko dokumentti venäjäksi on saatavilla luettu ).

8 Nykyaikaiset. Kaikki elementti- ja tiilitalot, jotka on rakennettu v jälkeen kuuluvat tähän tyyppiin, mm. sarjat: 121; 137; ; 606; o Sarjassa 121 rakennetaan nykyään 16-kerroksisia taloja, joissa on kolmekerroksiset ulkoseinän paneloinnit sekä triplaikkunat. o Sarja 137 on hyvin yleinen Pietarissa ja se on elementtitaloista myös kansan suosikki. Tästä sarjasta on olemassa monta eri modifikaatiota riippuen rakentamisvuodesta. Sarjan klassisen version rakentaminen on alkanut v. 1973, mutta aktiivisesti rakentaminen on kasvanut vasta 80-luvulla. Arvostetuin modifikaatio on ja erityisesti ne talot, jotka olivat rakennettu v Näissä talossa kaksi hissiä, keittiön pinta-ala yli 10 m2. Huoneistoissa on parkettilattia. Huonekorkeus on 2,7 m. 137-sarja kuuluu ns. parannetun pohjasuunnittelun taloihin (дома улучшенной планировки). V jälkeen rakennetuissa taloissa on paljon epävarmuustekijöitä, koska rakentamista ovat hoitaneet yksityiset firmat sarjaa rakentavan valtioyhtiön konkurssin johdosta. On esimerkiksi tapauksia joissa elementtitalon viimeiset kerrokset on rakennettu tiilestä, jne. 3.2 Pietarin elementtitalojen tekniset ominaisuudet, projektiratkaisut ja korjaamisen menetelmät Pietarin korjausrakentamisen markkinoista kiinnostuneille venäjänkieltä taitaville pk-yrityksille voisi olla hyödyksi tutustua v netissä julkaistuun venäjänkieliseen dokumenttiin Pietarin elementtitalot tekniset ominaisuudet, projektiratkaisut ja korjaamisen menetelmät («Панельные здания Петербурга технические характеристики, проектные решения, методы ремонта»). Dokumentin etusivu linkkeineen on kuvassa 4 alla. Kuva 4. Dokumentin Pietarin elementtitalojen tekniset ominaisuudet, projektiratkaisut ja korjaamisen menetelmät etusivu. (Koko dokumentti venäjäksi on saatavilla luettu ).

9 Tämän selvityksen kirjoittajat ovat kuitenkin tehneet seuraavat johtopäätökset ko. dokumentista: eri rakennustyyppien ja jopa saman tyypin eri modifikaatioiden teknisten ominaisuuksien välillä on isojakin eroja mm. ulkorakenteiden lämpöeristävyydessä (erilaiset seinärakenteet ja elementtisaumojen tiiviys) ja talojen sisätilojen muunneltavuusmahdollisuuksissa. Kirjoittajien mielestä näitä eroavuuksia on hyvä ottaa huomioon ennen kuin tehdään arvioita esim. energiatehokkuusremontin tai peruskorjauksen kannattavuudesta. 3.3 Pietarin/Venäjän asuinkerrostalojen hallinnointi Tässä kappaleessa kuvataan vaihtoehtoisia tapoja hallinnoida kerrostaloja, esitetään niiden yleisyys Pietarissa sekä esitetään yleiskatsaus nykytilanteeseen ja analyysi lähitulevaisuuden muutoksista. Venäjällä jokainen asunto on oma erillisenä omistettava yksikkönsä, mutta yhteiset tilat, talon rakenteet, putkistot, sähköverkot ja tontin omistavat asuntojen omistajat yhteisesti. Pääsääntöisesti yhteisomistuksessa on siis kaikki, mikä jää sisäseinien ulkopuolelle. Asunnonomistajat voivat erikseen päättää siitä, perustavatko he talon yhteisomistuksessa olevien tilojen, rakenteiden ja verkostojen hallintoa varten juridisen organisaation, valitsevatko he siihen hallinnointiyhtiön vai hallinnoivatko tiloja itse. Tässä kappaleessa on kuvattu omistajien yhdistystyypistä organisaatiota. Pietarissa noin 20 % asuinkerrostaloista hallinnoidaan tämäntyyppisillä organisaatioilla. Niissä tapauksissa, joissa omistajat eivät tee päätöstä talon hallinnointimuodosta, alueellinen itsehallintaviranomainen (орган местного самоуправления) valitsee kilpailuttamalla hallinnointiyhtiön. Alla on esitetty kolme hallinnointimallia sekä niihin liittyvät sopimusvaihtoehdot palvelutarjoajien kanssa (kuvat 6-8; kuvissa käytetyt termit asumis- ja kunnallispalveluista on avattu tarkemmin kohdassa 3.4). Asunnonomistajien yhdistykset (TSZH, ZHSK, ZHK) Asunnonomistajien yhdistyksiä on kolme tyyppiä: - TSZH tovarishjestvo sobstvennikov zhilja (Товарищество собственников жилья ТСЖ) on vuodesta 1996 yleistynyt hallinnointimuoto Pietarin yksityissektorin asuinkiinteistöissä. TSZH on vakiintunut silloin kun asuntojen omistaminen yleistyi ja tarkoituksena oli saada uudet asuntoomistajat hoitamaan yksityistettyjen kerrostalojen huolto ja hallinnointi itsenäisesti. - ZHSK zhilishjno-stoiteljnij kooperativ (Жилищно-строительный кооператив ЖСК) on osuuskunta, jonka asuntojen omistajat yhdessä perustavat kiinteistön rakentamisvaiheessa. ZHSK on periytynyt Neuvostoliiton ajoista. Se on otettu käyttöön v ja eri arvioiden mukaan sen osuus on ollut vajaa 10 %. Kuitenkin vuoden 2010 jälkeen ZHSK alkoi taas kasvattaa osuuttaan. Nykyään sitä nähdään enemmän uudisrakentamiskohteiden myyntimekanismina eräänlaisena asuntojen ostajien ja rakennuttajan välisenä suhdemuotona. Kuvassa 5 on esitetty NDB SpB:n arvio Pietarin uudisrakentamisen myyntimekanismien osuuksista v Arvion mukaan Pietarissa v myydyistä asunnoista 23 % (sininen sektori) oli myyty ZHSK- mekanismilla. Pietarin rakennuskomitean mukaan v % rakennetuista kerrostaloista oli toteutettu ZHSK mekanismilla). Tilastoja siitä kuinka monta näistä säilyttää ZHSK:n hallinnointimuotona ei ole.

10 Kuva 5. ZHSK osuus asuinkerrostalojen myynnistä. (Lähde: Luettu ). ZHSK hallinnointimuodon joskus valitsevat myös isot yritykset, jotka rakentavat asuntoja omaa henkilökuntaa varten. - ZHK zhilishjnij kooperativ (Жилищный кооператив ЖК) on osuuskunta, jonka asuntojen omistajat perustavat kiinteistön käyttövaiheessa. Näissä yhdistystyyppisissä hallinnointimuodoissa yhdistys tekee sopimukset asumis- ja kunnallispalvelun tarjoajien kanssa (kuva 6). Asuntoomistajien omistaja 1 asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 1 yhteiskokouksen omistaja 2 pöytäkirja, TSZ asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 2 Perustamisomistaja 3 asiakirja, asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 3 Hallinnointiomistaja 4 sopimus asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 4 Kuva 6. TSZH- yhdistys tekee sopimukset kaikkien omistajien puolesta Hallinnointiyhtiö Hallinnointiyhtiö (Управляющая компания УК) muoto on yleistynyt viime vuosina. Jotkut rakennusyhtiöt ovat perustaneet myös omia hallinnointiyhtiöitä hoitamaan rakennusta sen koko elinkaaren aikana. Kaikilla kolmella suomalaisilla rakennusyhtiöllä, jotka rakentavat kerrostaloja Pietarissa on omia hallinnointiyhtiöitä. Yleensä yhtiöt hoitavat ydintehtävät oman henkilökunnan toimesta ja muita osa-alueita yhteistyökumppaneiden avulla. Pietarissa on noin 300 hallinnointiyhtiötä.

11 Kuva 7. Hallinnointiorganisaatio tekee sopimukset TSZH-yhdistyksen puolesta. Asunnonomistajat hallinnoivat itse Tässä muodossa omistajat päättävät itse millä mallilla ne hallinnoivat sopimuksia. Yksi vaihtoehdoista on, että kukin tekee oman sopimuksen kunkin kunnallispalvelun tarjoajan kanssa ja asumispalveluista tehdään yhden yhteisen sopimuksen palveluntarjoajan kanssa (kuvan 8 ylempi kuva). Toinen vaihtoehto on, omistajat valtuuttavat yhden omistajan valtakirjalla sopimaan sopimukset kaikkien puolesta (kuvan 8 alempi kuva). omistaja 1 omistaja 2 omistaja 3 omistaja 4 kunnallispalvelun tarjoaja 1 kunnallispalvelun tarjoaja 2 kunnallispalvelun tarjoaja 3 kunnallispalvelun tarjoaja 4 omistaja 1 y h t asumispalvelun tarjoaja 1 omistaja 2 e i s asumispalvelun tarjoaja 2 o p omistaja 3 i asumispalvelun tarjoaja 3 m u omistaja 4 asumispalvelun tarjoaja 4 s omistaja 1 Asuntoomistajien asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 1 omistaja 2 yhteiskokouksen pöytäkirja, Hallinnointiorganisaatio asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 2 Perustamis- TSZ omistaja 3 asiakirja, asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 3 omistaja 4 Hallinnointisopimus asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 4 omistaja 1 asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 1 Yksi omistaja omistaja 2 asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 2 valtakirjalla omistaja 3 asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 3 omistaja 4 asumis- ja kunnallispalvelun tarjoaja 4 Kuva 8. Asunnonomistajan ja palvelutarjoajan väliset sopimusvaihtoehdot Vuoden 2015 toukokuusta lähtien astuu voimaan laki, jonka mukaan kerrostaloja hallinnoivalla organisaatiolla pitää olla siihen oikeuttava sertifikaatti. Lainuudistuksella pyritään parantamaan hallinnoinnin laatua ja vähentää harmaata liiketoimintaa. Uusi laki saattaa vaikuttaa esim. TSZH muodon määrän vähenemiseen. Tämä johtuu siitä että uudessa laissa tulkitaan asia siten että jos yksi TSZH hallinnoi montaa kerrostaloa, se nähdään eräänlaisena piilotettuna hallinnointiyhtiönä.

12 3.4 Asumiseen liittyvät maksut kotitalouksille Kerrostaloissa asumiseen liittyvät palvelut ja niihin liittyvät maksut jaetaan kolmeen osaan: asumisen liittyviin (жилищные), kunnallisiin, (коммунальные) ja muihin (прочие) palveluihin. Asumispalveluihin kuuluvat: isännöinti, yhteisomaisuuden ja hissien kunnossapito ja ylläpito, määräaikainen remontti, piha-alueen ja yhteissisätilojen siivous, kiinteistökohtaisten mittareiden ylläpito, jätehuolto. Asumispalveluita hinnoitellaan neliömetrien määrän mukaan. Asumispalvelumaksuja ei säädellä tariffeilla. Asunnonomistajat vahvistavat hallinnointiyhtiön tai palveluntarjoajan maksuesitykset yhteiskokouksessa. Kunnallispalveluihin kuuluvat: vesi, jätevesi, sähkö, kaasu ja lämmitys. Kunnallispalveluiden tariffien hintatasoa sääntelee valtio. Alueet päättävät tariffeista itse. Pietarissa kunnallispalveluiden tariffeista päättää tariffikomitea. Yleensä tariffeja tarkastetaan 2 kertaa vuodessa (vaihtokaudet tammikuu ja heinäkuu). Taulukossa 1 on esitetty Pietarin kunnallispalveluiden tariffien muutokset viimeisen viiden vuoden ajalta Kunnallispalveluiden maksimaalista hinnankorotusta säädellään ns. maksimi-indeksillä (предельный индекс). Pietarissa sen asettaa kaupungin kuvernööri ja vuonna 2014 se on 4 %. Muihin palveluihin kuuluvat: televisio, internet, turvallisuus, parkki, talomies, jne. Lisätietoa (venäjäksi) asumiseen liittyvistä palveluista löytyy Pietarin tariffikomitean teettämästä videosta (kts. kuva 9 ja sen alla linkki) asumiseen liittyvistä palveluista ja niiden hinnoittelusta.

13 Kuva 9. Pietarin tariffikomitean kehitetty video asumiseen liittyvistä palveluista ja niiden hinnoittelusta. (Lähde: ) Taulukko 1. Tariffien muutokset Pietarissa (lähde: Pietarin tariffikomitean tilastot) alk. * muutos% 5 v Nimi ja yksikkö Lämpöenergian tariffi, RUB/Gcal795, , **23, % Lämminvesimaksu RUB/m3 47,74 55, ,78 70,5 81,08 84,48 1, % Sähköenergian tariffi taloille kaasuliesien kanssa RUB/kWth Kokopäivätariffi (ei ole erillista mittausta) 2,8 2,97 2,97 3,39 3,53 0,069 Ns. "yösähkö" tariffi päivä 2,31 2,55 2,81 2,98 2,98 3,41 3,55 0, % yö 1,39 1,55 1,71 1,81 1,81 2,06 2,14 0, % Sähköenergian tariffi taloille sähköliesien kanssa RUB/kWth Kokopäivätariffi (ei ole erillista mittausta) 1,96 2,08 2,08 2,37 2,47 0, % Ns. "yösähkö" tariffi päivä 1,62 1,79 1,97 2,09 2,09 2,39 2,49 0, % yö 1,39 1,55 1,2 1,27 1,27 1,44 1,5 0, % Kylmä- ja jätevesitariffi 11,14 13,15 15,78 16,72 17,72 20,38 21,03 0, % Maakaasu RUB/1000m3 2700, , , % Nesteytetty kaasu, RUB/kg 9,83 12,3 14,14 16,26 16,26 18,7 19,49 0, % * laskelmissa on Ruplan kurssi ,09 ** Venäjällä ilmoitetaan Gigakaloreissa; tässä muunnos: Gcal = 1,163 MWh

14 Kuva 10. Pietarin kuluttajatariffien hinnannousu prosenteissa vuosina Pietarin tariffikomitean arvion mukaan seuraavina vuosina on odotettavissa tariffien hintojen nousua edelleen esim. vuonna 2015 vesi- ja lämmitysmaksut nousevat 3,7 %, vuonna ,4 %, vuonna ,5 %. 3.5 Kunnallispalveluiden kulutuksen normit Pietarin kaupungin tariffikomitea määrittelee kunnallispalveluille ns. kulutuksen normeja (нормативы потребления коммунальной услуги). Näiden normien perusteella laskutetaan sellaisia asukkaita/kiinteistöjä, joissa ei ole kulutuksen mittareita. Kulutuksen normeja on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 2. Kulutuksen normeja (kylmä ja lämmin vesi, jätevesi) Pietarissa. Kylmä vesi Lämmin vesi Kerrostalon varustetaso asunnot yht.tilat m3/hlö kk m3/m2* kk kylmä ja lämminvesi, suihku ja/tai kylpy 5,48 0,03 kylmävesi, lämminvesivaraaja, suihku ja/tai kylpy 9,29 0,03 kylmä ja lämminvesi, ilman suihkua ja/tai kylpyä 4,64 0,03 kylmävesi, lämminvesivaraaja, ilman suihkua ja/tai kylpyä 7,01 0,03 kylmävesi 4,2 0,03 kylmä ja lämminvesi, suihku ja/tai kylpy 3,81 0,03 kylmä ja lämminvesi, ilman suihkua ja/tai kylpyä 2,37 0,03 Taulukko 3. Lämmönkulutuksen normit Pietarissa. Talon kategoriasta riippuen: min 0,0154 Gcal/m2 0,013 MWh/m2 max 0,031 Gcal/m3 0,027 MWh/m3

15 Taulukko 4. Sähkönkulutuksen normit (kwh/hlö/kk) Pietarissa (punaisella merkattu minimi ja maksimi) huoneiden lkm asunnossa hlöiden määrä taloja kaasuliesien kanssa ei ole lämminvesi varaajaa on lämminvesi varaaja taloja sähköliesien kanssa ei ole on lämminvesi lämminvesi varaajaa varaajaa yli yli yli yli Taulukko 5. Talojen yhteistilojen sähkön käytön normit (kwh/m2) Valaistus 2,83 Hissi (koko systeemi) 1,89 Paloturva, lukitus, antennivahvistus, pumppulaitteisto (kylmä ja lämmin vesi), lämmitysjärjestelmät ja muu 0,39 4. Venäjän asuinrakennuskannan peruskorjaaminen 4.1 Asuinrakennuskannan peruskorjausohjelma Venäjällä on käynnistetty peruskorjausohjelma (программа капитального ремонта) ratkaisemaan ongelmia, joita esiintyy kerrostalojen yleisten tilojen ja rakenteiden hoidossa (tai lähinnä niiden hoitamattomuudessa). Ongelmien taustalla on heikko lainsäädäntö liittyen asuinkiinteistöjen isännöintiin ja huoltoon sekä korjausten rahoitukseen ja vakuutuksiin. Jokainen Venäjän alue on kehittänyt oman alueellisen peruskorjausohjelmansa (Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).

16 Pietarin peruskorjausohjelma valmistui keväällä 2014 ja se sisältää suunnitelman siitä, missä järjestyksessä kiinteistöt tulevat remontoitavaksi ja mitä toimenpiteitä kussakin kiinteistössä tullaan tekemään. Pääsuunnitelma on tehty seuraavalle 25 vuodelle, mutta joka vuosi laaditaan tarkempi vuosittainen toteutussuunnitelma. Suunnitelman mukaiset peruskorjaushankkeet rahoitetaan erikseen tarkoitusta varten perustetusta säätiöstä sekä Pietarin kaupungin budjetista. Asunnonomistajat maksavat kuluja erillisen remonttivastikkeen kautta ohjelmakauden aikana. Ohjelman käynnistyminen saa aikaan kasvaneen korjausrakentamisen osaamisen tarpeen Venäjällä. Markkina on avoin myös suomalaisille yrityksille ja osaamiselle. Liiketoimintamahdollisuuksia voi nähdä muun muassa niin rakentamisen, energiatehokkuuden, ICT:n ja kiinteistöhallinnan alalla toimiville yrityksille. Peruskorjausvastikkeen määrä Asunnonomistajilta kerätään peruskorjausvastiketta. Vuonna 2014 omistajilta kerättävä summa peruskorjaukseen oli 2 ruplaa neliöltä. Yhteensä omistajien osuus on ollut 5 % koko korjausbudjetista. Loput 95 % tulee Pietarin kaupungin budjetista. Vuodesta 2015 alkaen aloitetaan keräämään uudentyyppistä maksua, joka määritetään talon kunnon ja ominaisuuksien mukaan. Näistä ei ole vielä tarkkoja lukuja olemassa, on vaan tiedossa, että vähimmäismaksu tulee nousemaan 2,5 ruplaan per neliö ja vanhojen talojen (erityisesti ydinkeskustan ns. yksilötalojen) omistajien maksuihin tulee huomattavia korotuksia. Peruskorjauksen rahoituksen volyymit ja mallit Peruskorjauksen rahoitukseen on olemassa kaksi perusmallia, joiden periaatteet ovat seuraavat: 1. Kaupungin tukien saajana on kerrostalon hallinnoija (TSZH, ZHSK tai hallinnointiyhtiö). Asunnonomistajat keräävät erilliselle tilille rahoituksen ja tekevät itse päätökset toimenpiteistä. 2. Korjausvastike menee ns. peruskorjaussäätiölle (Региональный оператор), joka on tuensaajana ja urakoitsijan valitsijana sekä työnsuorituksen valvojana ja hyväksyttäjä. Suurin osa korjauskohteista tulee hoidetuksi mallin 2 mukaan, koska omistajilla on ollut vain puoli vuotta v tehdä päätökset rahoitusmallin valitsemisesta. Vaikka mallin 1 mukaan teoriassa päätöksenteko pitää olla omistajilla, ei se käytännössä toimi ainakaan nyt ohjelman alussa, sillä kaupunki suuremman osan korjausbudjetista (95 %) maksavana haluaa voimakkaasti ohjata urakoitsijan valintaprosessia. Pietarin peruskorjausohjelman arvioitu kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on n. 210 miljoonaa euroa (10,76 miljardia ruplaa), josta Pietarin kaupungin budjetista rahoitetaan n. 142 miljoonaa euroa. Loput kerätään omistajilta. Energiatehokkuusinvestoinnit peruskorjaamisessa Peruskorjausohjelman myötä Venäjällä on herätty myös tarkastelemaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energiatehokkuusremonttien tarvetta peruskorjausrakentamisurakan yhteydessä. Valtion tasolla on nyt tehty periaatepäätös, että peruskorjauksen yhteydessä otetaan käyttöön myös energiatehokkuusstandardit. Täten esimerkiksi energiatehokkuustarkastelut pitää suorittaa peruskorjauksen yhteydessä. Yleinen ilmapiiri on, että tarjouspyyntöihin tulisi asettaa vaatimus

17 peruskorjauksen yhteydessä suoritettavasta energiatehokkuusremontista. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkuusratkaisuja tarjoaville yrityksille. 4.2 Hrushevkojen uudistamisen ohjelma Yksityissijoittajat (SpB Renovation) allekirjoittivat Pietarin hallinnon kanssa sopimuksen v kaupungin 22 alueen kehittämisestä (kts. kuva 11). Hankkeessa puretaan kokonaisia hrushevka - kortteleja ja niiden tilalle rakennetaan uusia kortteleja. Hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Suurin ongelma on se, että nykyiset asukkaat tulee suostutella muuttamaan uuteen asuntoon. Yrityksen johto on vaihtunut kesällä Uusi toimitusjohtaja on käynnistänyt toimenpiteitä hankkeen kannattavuuden parantamiseksi. Muutama alihankintasopimus on purettu. Mediaan on tullut tietoa, että yhtiö haluaa supistaa hankkeen volyymiä perustuen arviointiin, että muutaman korttelin kohdalla hankkeet ovat olleet kannattamattomia. Kuva 11. SpB Renovation hankkeet kartalla vihreällä (Lähde: luettu ). 5. Pietarin cleantech-klusteri Pietarin cleantech-klusteri on aloittanut toimintansa Klusterin tavoitteena on kehittää Pietarin asumissektoria ja luoda uusia mahdollisuuksia löytää uudentyyppisiä yhteistyömalleja ja liiketoimintaa alueella. Klusterin tavoitteena on edesauttaa konkreettisten projektien syntyä. Klusterin innovatiivisuus on siinä, että se on alusta saakka kansainvälinen verkosto ja avaa jäsenyyden paitsi paikallisille toimijoille niin myös ulkomaisille yrityksille.

18 Pietarilaiset partnerit haluavat klusteriin mukaan myös suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita. Green Net Finland on yksi klusterin perustajajäsenistä ja sillä on yksinoikeudet tuoda klusteriin mukaan suomalaisjäseniä. Klusteritoiminnan kautta on tähän mennessä jo testattu mm. ESCO-mallin toimintaa venäläis-norjalaisen konsortion kautta. Yhteistyön kautta on avautunut myös mahdollisuuksia, jossa norjalainen investori on halukas tukemaan suomalaisten ratkaisujen käyttöönottoa. 6. Johtopäätökset Pietarissa asuinrakennetaan Venäjän kaupungeista tällä hetkellä eniten. Erityisesti rakennetaan ydinkeskustan ulkopuolella alueen rajoilla. Pietarin ohella Leningradin alue kasvaa myös voimakkaasti. Venäjällä on käynnistetty asuinkiinteistöjen peruskorjausohjelma ratkaisemaan ongelmia kerrostalojen yleisten tilojen ja rakenteiden hoidossa. Pietarin peruskorjaussuunnitelma valmistui keväällä 2014 ja se sisältää suunnitelman siitä, missä järjestyksessä kiinteistöt tulevat remontoitavaksi ja mitä toimenpiteitä kussakin kiinteistössä tullaan tekemään. Ohjelma on merkittävä myös taloudellisesti ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille pkyrityksille. Kiinnostus eko- ja energiatehokkuuden ratkaisuihin kasvaa lähivuosina peruskorjausohjelman mukana (tehty periaatepäätös, että peruskorjauksen yhteydessä myös rakennuksen energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä tulee toimeenpanna). Myös Pietarissa toimintaansa käynnistävä cleantech-klusteri luo uusia mahdollisuuksia löytää uusia yhteistyömalleja ja liiketoimintaa alueella. Pietarilaiset partnerit haluavat klusteriin mukaan myös suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita. Green Net Finland on yksi klusterin perustajajäsenistä ja sillä on yksinoikeudet tuoda klusteriin mukaan suomalaisjäseniä. Pietarissa on valtava kysyntä ja luottamusta suomalaisiin yrityksiin asuinkiinteistöjen hallintaan ja isännöintiin liittyen.

Venäjän kiinteistöalan markkinakatsaus, konkreettiset esimerkit Pietarista

Venäjän kiinteistöalan markkinakatsaus, konkreettiset esimerkit Pietarista Venäjän kiinteistöalan markkinakatsaus, konkreettiset esimerkit Pietarista Seminaari: Venäjä on jälleen mahdollisuus suomalaisille yrityksille Evilina Lutfi Green Net Finland ry 10.11.2017 Puheenvuoron

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Työpaja Miksi ja miten Pietarin cleantech markkinoille? 6.5.2014 Vantaa, Leija

Työpaja Miksi ja miten Pietarin cleantech markkinoille? 6.5.2014 Vantaa, Leija Työpaja Miksi ja miten Pietarin cleantech markkinoille? 6.5.2014 Vantaa, Leija 1 Ohjelma: 9:30 Tervetuloa ja Green Net Finland ry:n esitys toiminnastaan ja RASTI Fiksusti Pietariin -hankkeesta, Evilina

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

AITOA ENERGIATEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN

AITOA ENERGIATEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN AITOA ENERGIATEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN Helsingin RakVv:n ajankohtaisseminaari 12.12.2016 Jouni Kivirinne Aitoa energiatehokkuutta rakentamiseen: - Energiatehokkuus: säästöä vai lisäarvoa - Paikallinen

Lisätiedot

Talorakentamisen nykypäivän ja tulevaisuuden trendit Venäjällä: kehitys ja kysynnän arviointi

Talorakentamisen nykypäivän ja tulevaisuuden trendit Venäjällä: kehitys ja kysynnän arviointi Talorakentamisen nykypäivän ja tulevaisuuden trendit Venäjällä: kehitys ja kysynnän arviointi ASUMISMALLIT (МО) Pysyvään asumiseen tarkoitettu talo (asunto, Moskovan lähistöllä) Omakotitalo Moskovan ulkopuolella

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi

http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi Green Energy Cases: Energiatehokkuusinvestoinnilla 10-15% tuotto ja kymmenien tuhansien eurojen säästö vuodessa Poistoilman lämmön talteenotolla Aamiaisinfotilaisuus

Lisätiedot

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011)

Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffit 2012 (versio 5.12.2011) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö Vattenfallin kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2012

Lisätiedot

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset Kuulemistilaisuus 6.10.2015, Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaosto (VeJ) Juho

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve - rakennetaanko ja korjataanko Suomessa asuntoja riittävästi Pekka Pajakkala VTT OP-Pohjola-ryhmän Asuntoseminaari, Kuopio 10.8.2010 Pekka Pajakkala 10.8.2010 2 Asuntojen

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 7.1.2015 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Rinnetie 2, 90440 Kempele Kempele Sarkkiranta Kiinteistötunnus: 244-401-116-174 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Asuinpinta-ala: 133 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN

UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN UUDISTUVA JYRKKÄLÄ VASTAA ASUMISEN HAASTEISIIN KOY JYRKKÄLÄNPOLKU HANKKEEN TULEVAT VAIHEET JA KEHITYSKUVIOT Raklin klinikan tulosseminaari 19.9.2014 Forum Marinum, Turku Juuso Hämäläinen, Rakennuttajatoimisto

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Pientalojen lämmityskulut puoleen! Suvi Häkämies, energia-asiantuntija Green Net Finland

Pientalojen lämmityskulut puoleen! Suvi Häkämies, energia-asiantuntija Green Net Finland Pientalojen lämmityskulut puoleen! Suvi Häkämies, energia-asiantuntija Green Net Finland 1 Miksi pientalojen energiaremonttipalvelut vaativat huomiomme? Omakotitalot ovat maamme eniten energiaa kuluttava

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Osuustoiminnan perusarvoja:

Osuustoiminnan perusarvoja: Osuustoiminnan perusarvoja: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot, kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5S'.$5")

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen Seniorin koti kansan osakkeessa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 päätösjuhla 24.11.2017 Harri Hiltunen Asuntokanta ja henkilöt rakennustyypeittäin (31.12.2016) Asuntokanta rakennustyypeittäin

Lisätiedot

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007 Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta Alustus keskustelulle Saarenmaa 08.06.2007 Risto Hakala Enrocon Oy risto.hakal@enrocon.fi Asunnon/kiinteistön n omistamisen realiteetti Omistus-

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Pääekonomisti Jukka Kero, Kiinteistöliitto Esityksen sisältö Näkymät 2012-2013 Talousarvio 2013

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Kiinteistöilta, Oulu 31.3.2011 Jari Virta, Kiinteistöliitto Esityksen rakenne Muuttuvat määräykset Rakennuskanta Lämpöenergiataseet Kulutustietoja KT/RT Käyttö

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Rakennusmarkkinat vuonna

Lisätiedot

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy

Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Miten tehdään betonikerrostaloon edullinen ja turvallinen julkisivuremontti? Toimitusjohtaja Veli Ollila ThermiSol Oy Haaste ja mahdollisuus Vanhojen lähiökerrostalojen julkisivujen rapautuminen on iso

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA Puupäivä 26.11.2015 Consti Yhtiöt Mari Mäkelä Hankekehityspäällikkö 0400 932 312 Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖT Suomen johtava korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta

Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Onko nyt oikea aika korjata - rakentamisen näkymät taloyhtiöiden kannalta Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen VTT TALOYHTIÖPÄIVÄ, WANHA SATAMA 23.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Talouden

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset

Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Tulevaisuuden odotukset ja isännöinnin muuttuvat vaatimukset Korjausrakentamisen kehittäminen teematyöpaja 20.11.2013 Jari Porthén Toimitusjohtaja, Realco Oy Hallituksen puheenjohtaja, Isännöintiliitto

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Scandic Park, Helsinki Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013)

Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffit 2014 (versio 14.11.2013) Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö (2014) Elenian kaukolämmön kulutukseen perustuvat hinnat ovat vuonna 2014

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA Toimitusjohtaja Jaana Närö 5.11.2015 ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/jaana Närö 1 HEKA LYHYESTI Helsingin kaupungin asunnot Oy Omistajana Helsingin kaupunki

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tartto 23.11.2006 VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä vastaavaa virolaista lainsäädäntöä hallinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas 26.3.2010 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tulevaisuuden logistiikkakeskus Haasteita konsepti joustavuus, ketteryys

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot