IKÄIHMISEN FYYSINEN, PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN. Pertti Pohjolainen, Ikäinstituutti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISEN FYYSINEN, PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN. Pertti Pohjolainen, Ikäinstituutti"

Transkriptio

1 IKÄIHMISEN FYYSINEN, PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Pertti Pohjolainen, Ikäinstituutti

2 Verenkiertoelimistö Sydän pumppausvoima vähenee ja sydänlihas jäykistyy maksimaalinen syketaajuus laskee läppäjärjestelmät kalkkeutuvat sydänlihassolujen kato sydänlihassolujen supistuvat proteiinit hidastuvat

3 Verenkiertoelimistö Verisuonisto verisuonten seinämämuutokset lisäävät virtausvastusta suuret valtimot jäykistyvät alaraajalaskimoiden seinämät veltostuvat verenpaineen nousutaipumus alttius verenpaineen laskuun asennon muutosten yhteydessä ns. ortostaattinen hypotonia

4 Nestetasapaino verisuonissa kiertävän nestemäärän vähentyminen eri elinten verenkierron heikentyminen

5 Säätelyjärjestelmät sydämen ja verisuoniston toimintaa säätelevien hermojärjestelmien heikentyminen hormonaalisten säätelyjärjestelmien muutokset

6 Hengitystoiminnot rintakehän elastisuus vähenee rintarangan ryhti muuttuu keuhkokudoksen jäykkyys kasvaa alveolien määrä laskee hengityslihaksisto heikkenee lisääntynyt hengitystyö hengitysvastus kasvaa vitaalikapasiteetti laskee väsyminen fyysisessä kuormituksessa

7 Lihasten vanheneminen lihasmassa vähenee sidekudoksen määrä lisääntyy rasvan määrä lisääntyy lihasten suorituskyky huononee - miehet 70-vuotiaana noin 80 % ja naiset noin 65 % 20-vuotiaan lihasvoimasta

8 Luuston vanheneminen luun haurastuminen (osteoporoosi) alkaa noin 40. ikävuoden tienoilla naisilla yleisempää kuin miehillä osteoporoosi näyttäisi liittyvän estrogeenin vähenemiseen luun mineraalipitoisuus vähenee

9 Asennon ylläpito aistit (tasapainoelin, näkö, proprioseptinen järjestelmä, ihon reseptorit) asennon korjauksista ja stabilisoinnista vastaava lihaksisto (raajojen ja vartalon lihakset) keskushermosto (eri toimintojen integrointi)

10 Toimintakyvyn käsitteestä toimintakyky suhteessa ympäristöön toimintakyvyn eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) päivittäisiin toimintoihin (ADLtoimintakykyyn) vaikuttavat tekijät toimintakyky ja terveys

11 MONIMUTKAINEN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY FYYSINEN TOIMINTAKYKY URHEILIJAN KUNTO KILPAURHEILU RAJOITTAMATON FYYSINEN KÄYTTÄYTYMINEN KUNTOURHEILU RUUMIILLINEN TYÖ JOKAPÄIVÄISET TOIMINNOT TYÖ SYÖMINEN TALOUDEN HOITO ELÄMÄN YLLÄPITÄMINEN HENGITYS PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY LUOVUUS ELÄMÄNHALLINTA SOSIOEMOTIONAALISET PROSESSIT ITSEARVOSTUS KOGNITIIVISET PROSES- SIT, AJATTELU ONGELMANRATKAISU PSYKOFYSIOLOGISET TOIMINNOT HAVAITSEMINEN AISTIMINEN ORIENTOITUMINEN LUOVA JOHTAJUUS MUODOLLINEN SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN AKTIIVISUUS ORGANISAATIOSSA TYÖELÄMÄ KONTAKTIT TYÖTOVEREIHIN PERHE-ELÄMÄ KONTAKTIT SUKULAISIIN JA YSTÄVIIN SENSORISET HENKILÖI- DEN VÄLISET KONTAKTIT YKSINKERTAINEN Kuvio toimintakyvystä Eino Heikkistä mukaillen TP

12 Fyysinen toimintakyky lihasmassa hapenottokyky havaintomotoriikka nivelliikkuvuus kehon koostumus

13 Psyykkinen toimintakyky - kyky suoriutua älyllistä ja muuta henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä

14 Yleistä psyykkisestä toimintakyvystä Laaja-alainen kokonaisuus, jonka tarkastelussa otettava huomioon yhteydet toimintakyvyn muihin osa-alueisiin Kognitiiviset toiminnot: tiedonkäsittely, havaitseminen, muisti, oppiminen, ajattelutoiminnot, toiminnanohjaus Persoonallisuus: minäkuva, itsearvostus, sosiaaliset taidot Psyykkinen hyvinvointi: mieliala, ihmissuhteiden toimivuus, voimavarat, Tarpeet, toiveet ja motivaatio

15 Sosiaalinen toimintakyky ihminen toimijana yhteisössä ja ympäristössä sosiaalinen toimintakyky yhteiskuntaan sopeutumisena sosiaaliset resurssit ja sosiaalinen toimintakyky

16 Sosiaalinen toimintakyky sosiaalisten roolien ylläpitäminen sosiaaliset taidot ja sosiaalinen toiminta toimintakäytäntö näkökulma, potentiaalinen ja aktuaalinen toimintakyky

17 Päivittäistoimintoja ADL syöminen peseytyminen pukeutuminen WC-toiminnot varpaankynsien leikkaaminen sisällä liikkuminen IADL lääkkeiden otto puhelimen käyttö kevyet taloustyöt raskaat taloustyöt kaupassa käynti puutarhan hoito remontin teko

18 Toimintakyvyn arviointimenetelmiä kyselyt ja haastattelut arviointi havainnointi toimintatestit laboratoriotestit

19 Arviointi ICF-luokitus asiantuntijoiden arviointi omaisten ja ystävien arviointi omaisten ja ystävien arviointi (vertaisarviointi)

20 Havainnointi katsotaan, miten tutkittava selviytyy erilaisista tehtävistä

21 Toimintatestit Toimiva-testi Senior Fitness Test Tasapainotestit (Tinetti, Berg)

22 Laboratoriotestit näkö ja kuulo vibraatiotunto tasapaino reaktioaika liikenopeus polkupyöräergometritestit

23 Laaja-alaisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen -fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kokemuksellinen toimintakyky

24 Ikääntyvien toimintakyvyn arvioinnin haasteita Ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn tukemisen tärkeys on vahvasti alleviivattu ikääntyviä koskevissa valtakunnallisissa linjauksissa Toimintakyvyn tarkastelua on monipuolistettava Tarvitaan ikääntyvän ihmisen elämän kokonaisuuden huomioon ottavaa tarkastelutapaa, jossa keskeisinä tekijöinä ovat toimintakyky, voimavarat, avun tarve, ympäristötekijät

25 Tavoitteenamme laaja-alaisen toimintakyvyn tarkastelussa Ottaa huomioon ikääntyvä ihminen kokevana, toimivana, merkityksiä luovana elämänhistorian omaavana yksilönä Kehittää käytännönläheinen, helposti toteutettava ja iäkkäiden voimavarojen tunnistamista edistävä tarkastelutapa kotona asuville ikääntyville Mittareiden kirjosta ikääntyvän ihmisen elämäntilanteen monipuoliseen arviointiin sekä tämän arviointitiedon soveltamiseen yksilöllisellä tasolla Arvioinnin kattava kokonaisuus: 1) haastattelu, 2) arviointimenetelmät, 3) yksilöllinen palaute ja 4) tukiohjelma, joissa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ulottuvuus sekä ympäristötekijät on otettu huomioon Psyykkisen toimintakyvyn arviointi on osa tarkastelua ja ikääntyneiden psyykkiseen toimintakykyyn liittyvä tieto on oleellisen tärkeä osa koko LAATO prosessia.

26 LAATO prosessin kiteytys HAASTATTELU Elämäntilanne Koettu toimintakyky Ympäristö Sosiaaliset suhteet Harrastukset ja osallistuminen ARVIOINTI Fyysinen Psyykkinen Sosiaalinen Kokemuksellinen YKSILÖLLINEN PALAUTE- KESKUSTELU Haastattelun ja arvioinnin tuottaman tiedon analysointi ja palaute Ikääntyvän omat kokemukset tuloksista Keskustelu TUKIOHJELMA Yhdessä keskustellen hahmotetut tavoitteet toimintakyvyn tukemiselle Mitä ikääntynyt itse voi ja haluaa tehdä toimintakykynsä tukemiseksi? Konkreettiset keinot Motivointi SEURANTA JA ARVIOINTI Tilanteen uudelleenarviointi Yhteinen keskustelu ja tarkennetut tavoitteet Ikääntyneen oma kokemus tukiohjelman merkityksestä

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen

Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna Yli-Tokola Kaatumistapaturman vaikutukset ikääntyvän kotona selviytymiseen Tiehallinnon selvityksiä 5/2001 Sirpa Koukka, Tanja Malinen, Henna Nurkka, Minna

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla

Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla Kotona kunnossa projektin loppuseminaari, 15.12.2010 FT, LitL Arto Tiihonen, Ikäinstituutti Tarkastelun lähtökohtia Toimintakyky voidaan määritellä

Lisätiedot

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Koulutusohjelma Hoitotyö Suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja Tekijä/Tekijät Linda Hätönen, Kirsi Pesonen, Mikko

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta

2/2010. Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa. Teema: Liikunta 2/2010 Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa Teema: Liikunta Osteo 1 OSTEO LEHTI 2010 Suomen Osteoporoosiliitto ry:n valtakunnallinen jäsen ja tiedotuslehti Vastaava päätoimittaja: Olli Simonen Kirjoittajat

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn Satu Hekkala Kaisa Puustinen Fysioterapian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Koivupihan hoivakodista 3 2. Kuntoutumiskodin toimintamalli vuokaaviona 3 3. Vuokaaviossa esitetyt toimijat 4 4. Vuokaaviossa

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys

Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys Kirsti Siekkinen, Harto Hakonen ja Eino Havas Ikääntyvän palomiehen terveys, työkyky ja eläköityminen. Palomiesten eläkeikä ja pelastustoimen suorituskyky. Kirjallisuuteen pohjautuva selvitys LIIKUNNAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Pro gradu -tutkielma Tuulikki Grönberg Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Terveysliikunta eläkeiän

Terveysliikunta eläkeiän Terveysliikunta uutiset Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä 2010 TerveysliikunTauutiset Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä UKK-instituutti 2010 Terveysliikuntauutiset 2010 Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä Aiemmin

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Riitu Ahonen, Boglarka Bartakovics & Jussi Ervasti SELÄTÄ SELKÄKIPU! Opas epäspesifin alaselkäkivun kuntouttamiseen ikääntyneille

Riitu Ahonen, Boglarka Bartakovics & Jussi Ervasti SELÄTÄ SELKÄKIPU! Opas epäspesifin alaselkäkivun kuntouttamiseen ikääntyneille Riitu Ahonen, Boglarka Bartakovics & Jussi Ervasti SELÄTÄ SELKÄKIPU! Opas epäspesifin alaselkäkivun kuntouttamiseen ikääntyneille SELÄTÄ SELKÄKIPU! Opas epäspesifin alaselkäkivun kuntouttamiseen ikääntyneille

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja Terveyden edistämisen tehostaminen Keski-Karjalassa -hanke Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus LUKIJALLE IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN RAVINTO

Lisätiedot