TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU 11.4.2011"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU Oulunkaaren kuntayhtymä OSKU- osaava kuntapalvelutoimisto hanke

2 Sisällys 1. Hankkeen nimi Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen sisältö Vaadittavat lisäliitteet Voimassaolo Hinta ja hinnoittelu Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset Toimitusehto Maksuehto Hankintatapa ja toteutus Yleisten sopimusehtojen noudattaminen Julkisuus Muuta huomioitavaa Tarjouksen jättö Valintaperusteet Tarjousten avaus Sopimuksen voimassaoloaika Tiedottaminen Lisätietoja

3 ASIANTUNTIJA- / KOULUTUSPALVELU 1. Hankkeen nimi OSKU- Osaava kuntapalvelutoimisto Osku- hankkeen tavoitteina on perustetun hajautetusti neljässä (nykyisin viidessä) toimipisteessä toimivan Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston ja sen kanssa asioivien kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien henkilöstön osaamisen kehittäminen kilpailukykyisen, tuottavan ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi, työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistämiseksi sekä palvelujen uudelleen järjestämisestä ja rakenteellisesta muutoksesta peruskunnille: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala, aiheutuvien haasteiden lieventäminen. Hankkeeseen osallistuvat kuntapalvelutoimiston sisäisellä haulla vuoden 2008 aikana rekrytoitu henkilöstö, kuntayhtymän jäsenkuntien toimisto- ja hallintohenkilöstö sekä suoraan kuntapalvelutoimiston kanssa asioiva muu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien henkilöstö, yhteensä noin 1000 henkilöä. 2. Tarjouspyynnön kohde Oulunkaaren kuntayhtymän pyytää OSKU hankkeeseen tarjousta Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistäminen työurien pidentämiseksi ja työntekijöiden jaksamisen sekä tuottavuuden lisäämiseksi TYKY työkykyä ylläpitävistä koulutusosioista, joka kohdistuu koko hankkeen kohderyhmään. Hankinnan laajuus on 10 koulutuspäivää. Koulutuksen aloitusajankohta on toukokuu 2011 ja päättymisajankohta joulukuu Koulutusohjelma tulee rakentaa niin, että koulutus muodostuu 10 kpl teemallisia toimintapäiviä, jotka kukin sisältävät yhden luento-osuuden tarjouksessa annetuista aiheista sekä toiminnallisen osuuden. Yhden koulutuspäivän pituus on 7 h, josta toiminnallinen osuus vähintään 2 h / pv. Koulutuspäivät toteutetaan Oulussa, sen lähikuntien tai Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkuntien alueella. Tilaaja vastaa kustannuksellaan koulutuspäiviin liittyvien kuljetusten järjestämisestä. Koulutusryhmien osallistujamäärä on maksimissaan 100 hlö/koulutuspäivä. Alle 20 osallistujan koulutuspäiviä ei järjestetä. Kouluttaja pitää toteutuvasta koulutuksesta päiväkirjaa, josta voidaan todeta koulutukseen osallistujat ja mitä aihetta luennolla on käsitelty. Koulutus tulee antaa kokonaan Suomen kielellä. 3

4 Luentojen aihealueet ovat: 1. HENKILÖSTÖN VOIMAVARAT 4 pv. ammatillisuuden rakentaminen ajan hallinta ja työilo sitoutuminen ja motivaatio kriisin kohtaaminen työyhteisössä 2. TEHTÄVIEN VAATIVUUS 3 pv. työtehtävien vaativuuden määrittäminen; työroolit ja vastuut asiakastyytyväisyyden lähteillä 3. VOI HYVIN TYÖSSÄ JA TYÖYHTEISÖSSÄ 3 pv. muutosvalmius tiimiytyminen, ryhmäytyminen, yhdessä kehittyminen vuorovaikutus, vertaistuki ja tiedon jakaminen sisäisen viestinnän kehittäminen esimiestaidot ja alaistaidot, sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen Koulutuksen tavoitteena on: Henkilöstön muutosvalmiuksien edistäminen siten, että henkilöstö kykenee näkemään muutokset myös mahdollisuuksina ja kykenee hyödyntämään ja lisäämään omia voimavaroja muutoksessa. Lisäksi tavoitteena on, että työhyvinvointi on luonteva osa organisaation johtamista, ydinprosesseja, henkilöstöpolitiikkaa ja arkista toimintaa. 3. Tarjouksen sisältö Tarjoukseen tulee liittää seuraavat tiedot: Koulutusohjelma ja sisältö Koulutusohjelman tulee sisältää aikataulutusehdotelma, aihealueiden tavoitteet ja tarkennettu sisältö, toteutustapa ja koulutuksen toteuttaja. Selvitys kouluttajan / kouluttajien pätevyydestä Tarjottavassa koulutuksessa opettavien kouluttajien pätevyydestä tulee liittää tarjoukseen erillinen selvitys. Selvityksestä tulee ilmetä ko. koulutuksen toteutukseen osallistuvien kouluttajien pedagoginen ja ammatillinen pätevyys sekä työkokemus kouluttajana ja/tai muutoin ko. ammattialalta. Tarjouksen jättäjää pyydetään ilmoittamaan referenssit vastaavista palveluista sekä kuvaus palvelun tuottajan osaamisesta ja pätevyydestä. 4. Vaadittavat lisäliitteet Palveluntarjoajan on annettava vakuutus siitä, että se on merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin, että organisaation verot ja sosiaaliturvamaksut on asianmukaisesti suoritettu. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus. 4

5 Tarjouksessa tulee nimetä selvästi kaikki alihankkijat ja näiden osuus, mikäli osa koulutuksen toteutuksesta aiotaan ostaa tarjoavan organisaation ulkopuolelta. Jos koulutuspalvelujen tuottaja käyttää koulutuksen toteutuksessa alihankkijoita, tulee koulutuspalvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuulain (1233/2006) säädöksiä. Tarjoajan on toimitettava seuraavat asiakirjat sekä palveluntarjoajasta että mahdollisista alihankkijoista: - opettajaresurssit (vastuuopettajan pätevyys ja työkokemus (CV), muut käytettävät kouluttajaresurssit - ote kaupparekisteristä (alle 3 kk vanha) - todistus lakisääteisten verojen ja sosiaalimaksujen suorittamisesta (alle 2 kk vanha) - todistus rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (alle 3 kk vanha) - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 5. Voimassaolo Tarjous tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä vastaanottamispäivästä. 6. Hinta ja hinnoittelu Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön hintaliitteellä 1, siten, että se käsittää kaikkia aihealueet (1,2 ja 3). Tarjottavan palvelun hinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana kokonaishintana /hlö, aihealueittain 1,2 ja 3 eriteltynä. Hinta muodostuu luento-osuudesta, tilasta, toiminnallisesta osuudesta ja kahvituksesta (aamu- ja iltapäiväkahvi). Hinnan tulee sisältää koulutuksen toteuttamiseen liittyvät toimisto-, hallinnointi- ja puhelin- sekä matkakulut. Osallistujakohtainen hinta tulee antaa seuraavasti: henkeä / henkilö henkeä / henkilö henkeä / henkilö henkeä / henkilö Lisäksi tulee ilmoittaa erillisenä lounaan hinta /hlö. Tarjousvertailu suoritetaan lasketun keskihinnan mukaan. Hintaliite tulee sulkea omaan kuoreen ja kuoreen merkintä hintakuori. Hintakuori tulee liittää mukaan tarjouskuoreen. 7. Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjous tulee antaa kaikista osa-alueista (1,2 ja 3). 5

6 8. Vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjoaja voi antaa enintään kaksi erilaista vaihtoehtoa koulutuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta. 9. Toimitusehto Tarjouksessa tulee olla maininta käytettävästä toimitusehdosta. Sopimuksen mukaisen toimitusajan laiminlyönnissä noudatetaan JYSE 2009 PALVELUT mukaista viivästyssanktiota. 10. Maksuehto Tarjouksessa tulee mainita tarjoajan käyttämästä maksuehdosta. 11. Hankintatapa ja toteutus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinnassa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintatapaa. Hankinta on ilmoitettu virallisessa HILMA hankintakanavassa Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Lisäksi noudatetaan tilaajan toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. 12. Yleisten sopimusehtojen noudattaminen Yleisten kaupallisten sopimusehtojen osalta noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT. Sopimusehdot ovat saatavissa osoitteesta Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat saatavissa osoitteesta: Julkis/JYSE_2009_palvelut.pdf 13. Julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Hintatiedot ovat julkisia. 14. Muuta huomioitavaa Koulutuksen tilaaja toimii opiskelijasta koulutuksen aikana kerättävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä (Henkilö-tietolaki 523/1999, 3 ). Tästä syystä kouluttajalla ei ole oikeutta käyttää kerättyä tietoa esim. omiin markkinointi- tms. tarkoituksiinsa. 6

7 15. Tarjouksen jättö Tarjous tulee toimittaa kirjallisena, suomenkielisenä ja allekirjoitettuna kappaleena suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Oulunkaaren kuntayhtymä OSKU hanke Piisilta Ii Kuoreen merkintä Tyky- tarjous. Hintakuori tulee liittää suljettuna tarjouskuoreen. 16. Valintaperusteet Valinta tehdään kokonaistaloudellisin perustein. Valinta tehdä Oulunkaaren kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden päättää hankintatavasta. Valinnassa arvioidaan: - Koulutuksen kokonaishinta 40 pistettä tarjouspyynnön mukainen kokonaishinta lasketaan kaavalla (halvin hinta/tarjoushinta x 40) parhaimmat hintapisteet: 40 p muut: 40 p * (halvin hinta/tarjoushinta) - Laatu 60 pistettä o Toimittajan resurssit 10 pistettä opettaja resurssit tarvittavaan koulutukseen Pisteytys opettaja resurssista tarvittavaan koulutukseen parhaat laatupisteet: 10 p toiseksi parhaat laatupisteet: 7 p kolmanneksi parhaat laatupisteet: 5 p muut: 0 p o Ammatillinen osaaminen ja referenssit vastaavista koulutuksista 20 pistettä Toiminnan uskottavuus ja kyky suoriutua tehtävästä Kouluttajan / kouluttajien ammatillinen osaaminen Kohderyhmän tuntemus Kouluttajaresurssit Pisteytys ammatillisesta osaamisesta ja referenssistä parhaat laatupisteet: 20 p toiseksi parhaat laatupisteet: 15 p kolmanneksi parhaat laatupisteet: 10 p muut: 0 p o Koulutusohjelma/suunnitelma ja koulutuksen toteuttamistapa 30 pistettä koulutuksen toteuttamissuunnitelma (sisällöt, menetelmät, prosessit) suhteessa tarjouspyynnössä esitettyyn kohderyhmään. 7

8 koulutuksen tukena olevan yhteistyöverkoston laajuus ja monipuolisuus Pisteytys koulutusohjelmasta ja koulutuksen toteuttamistavasta parhaat laatupisteet: 30 p toiseksi parhaat laatupisteet: 20 p kolmanneksi parhaat laatupisteet: 10 p muut: 0 p 17. Tarjousten avaus Tarjousten avaustilaisuus pidetään klo 14:30. Avaustilaisuus ei ole julkinen. 18. Sopimuksen voimassaoloaika Koulutus on aloitettava toukokuussa 2011 ja oltava suoritettuna joulukuun 2011 loppuun mennessä. Koulutusaikataulu on arvio, tarkempi toteuttamisaikataulu sovitaan sopimuksen teon yhteydessä. 19. Tiedottaminen Hankintapäätöksestä tiedotetaan kaikille tarjoajille virallisen päätöksenteon jälkeen. 20. Lisätietoja Tullakseen huomioiduksi tarjous on jätettävä pyydetyssä muodossa ja määräaikaan mennessä yllämainittuun osoitteeseen. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Oulunkaaren kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous sekä mahdollisuuden neuvotella tarjouksen sisällöstä. Lisätietoja antaa tarvittaessa allekirjoittanut Anne Leppälä-Hast projektipäällikkö puh gsm

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot