INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 8. kokous klo 9 11:30 YIT:llä Käpylässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 8. kokous 14.5.2013 klo 9 11:30 YIT:llä Käpylässä"

Transkriptio

1 1 (4) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 8. kokous klo 9 11:30 YIT:llä Käpylässä Paikalla: Infra ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Destia Oy Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Liikennevirasto NCC Infrapalvelut Ramboll Finland Oy, MANK ry SKOL ry Suomen Kuntaliitto ry Turun kaupunki VR Track Oy YIT Rakennus Oyj / Infrapalvelut VTT TAMK Poissa: Lemminkäinen Infra Oy Morenia Oy Rautaruukki Oyj Sandvik SKAL ry TAMK Tekes Vesilaitosyhdistys ry Tapani Karonen (pj) Mikko Nousiainen Arto Kari Veli-Pekka Sirola Markku Leskinen Ari Huomo Ilkka Forsell Mikko Leppänen Matti Kiiskinen Marika Kämppi Jouko Turto Jouni Kekäle Jarkko Salmenoja Terttu Vainio Eero Nippala (siht.) Tarja Merikallio Eero Moilanen Hannu Jokiniemi Maarit Mäkitalo Jari Pietilä Perttu Heino Tom Warras Osmo Seppälä 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin. 2. Johtoryhmän kokoonpano Kari Happosen tilalle Koneyrittäjät ry:n edustajaksi tulee Markku Leskinen. 3. Tilannekatsaus (kalvot 2-4) Edellisessä kokouksessa tehtäväksi suunnitellut työt on tehty. Tekes-projektin budjetti on tasapainossa tehtyyn työhön ja tavoitteiden saavuttamiseen nähden. 4. Jatko (kalvot 5-7) Projektin nettisivuilla on julkaistu tuloksia. Näistä ja tulevista tuloksista tuotetaan julkaisut sarjoissa, joista ne löytyvät myös projektin päättymisen jälkeen. Pohjaehdotus oli laatia kaksi julkaisua. Kokouksessa ehdotettiin, että julkaisuja voisi olla useampia eri näkökulmista nimettynä siten, että ne löytyisivät helpommin. Pysyvä julkaisupaikka voisi olla myös Tekesin hankegalleria (www.hankegalleria.fi).

2 2 (4) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 8. kokous klo 9 11:30 YIT:llä Käpylässä Esimerkiksi 1. Infrarakentamisen arvo ja osuus kansantaloudesta 2. Infrarakentamisen seuranta ja ennakointi 3. Infrarakentamisen osaaminen ja koulutustarpeet 4. Infrarakentamisen muutokset ja haasteet. Tutkijat laativat sopivista kokonaisuuksista karkeat luonnokset syyskuun kokoukseen. Julkaisujen lisäksi johtoryhmä toivoi projektin tuottavan kalvosarjoja. Painosten sijaan riittää pdf-tiedostot, jotka voi tulostaa. Osaaminen ja koulutus -osiossa tulisi huomioida alan markkinointi nuorisolle. Tähän liittyen sovittiin, että elokuussa järjestään tähän aihepiiriin keskittyvä työpaja yhdessä MANK ry:n kanssa. Johtoryhmän seuraavat tehtävät: Kommentit ja lisäykset työpajojen yhteenvetokalvoihin mennessä. Mahdollisuus osallistua osaaminen ja koulutus työpajaan Kuntatalolla alkaen klo 12. Tilaisuuteen kutsut hoitaa MANK ry. Tutkimusryhmän tehtävät ennen syyskuun kokousta: Infrarakentamisen seuranta ja määrän ennakointi Suomessa -raportin viimeistely Infrasuhdanteet (viides pilotti) Loppujulkaisujen raakaversioiden laatiminen. Seuraavat kokoukset ja projektin tulosten esittely Osaaminen ja koulutustarpeet työpaja klo 12 Kuntatalolla Johtoryhmän kokous klo 9 Infra ry:ssä (Unioninkatu 14) Tulosten esittely Maarakennuspäivässä Finlandiatalolla X kokous klo 10 SKOL ry vieraana (Eteläranta 10). 5. Raportit (kalvot 8-10) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi -raportti on julkaistu projektin nettisivuilla. Tammikuun kokouksessa esiteltyyn versioon lisättiin: Työlajitietoihin toinen poikkileikkausvuosi Kausivaihtelu Tietoa kunnossapidosta. Infrarakentamisen seuranta ja määrän ennakointi Johtoryhmän kokouksissa esitelty aineisto on koottu julkaisuksi, jonka luonnos oli nähtävänä kokouksessa. Se viimeistellään ja julkaistaan mahdollisimman pian.

3 3 (4) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 8. kokous klo 9 11:30 YIT:llä Käpylässä 6. Työpajat (kalvot 11-16) tarkasteluaikajänne on vuoteen Pitää kuitenkin kommentoida myös tätä kauempana näkyviä, julkisessa keskustelussa esiintyviä muutoksia. Esimerkiksi pohjoisen kaivoskuljetukset, ilmastonmuutos, havaittiin, että urakoitsijat ja kunnat ovat nostaneet tahoillaan esiin samoja teemoja. tärkeätä löytää toimenpiteet, joilla haasteisiin vastataan rakennus & it-ala => mitä uutta perinteisen insinööriosaamisen tilalle/rinnalle tarvitaan mallintamisessa, 3D maailmassa, älyliikenteessä osaaminen ja koulutusasiat: osaamisen hankkiminen verkottumalla oltava mukana Projektin huhtikuun työpajojen yhteenvetoihin tehtiin lisäykset: yhteisrakentaminen ja toimialojen yhteistyö työn tekemisen sijainnin vaikutus: tilatehokkuus kysyy enemmän autopaikkoja; vähentääkö etätyö liikkumista; vai mikä on vaikutus? älyliikenne; älykkäät verkostot ml. Ollilan työryhmän asiat 7. PILKE projekti (kalvot 17-18) Infrarakentaminen muutoksessa -projektin rinnalla kehitetään Infra ry:n mikro- ja pienyrittäjille koulutusmateriaalia liiketoiminnan suunnittelua varten. Siihen liittyen suositeltiin yhteistyötä laajalla rintamalla, koska samoihin ongelmiin on havahduttu sekä koneyrittäjien että tilaajien piirissä. LIITEKALVOT

4 Infrarakentaminen muutoksessa järkeä infrarakentamiseen johtoryhmä

5 Tilannekatsaus aikaväliltä Yritystilaisuuksia Kehtofoorumi 20.3 Koneyrittäjien maarakennuspäivä Infra Häme (tammikuu, maaliskuu) Tulevaisuustyöpajat: Talojen ja erikoiskohteiden rakentaminen 16.4 Yhdyskuntien rakentaminen 25.4 Yhdyskuntien välisten yhteyksien rakentaminen 26.4 Projektin julkaisut Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi raportti julkaistu 27.2 Infrakentamisen seuranta ja määrän ennakointi Suomessa Why do costs of civil engineering grow faster than prices in general? Infrastructure construction in change what is the sensible path forward? Insinöörityö Uudet teknologiat infrarakentamisessa Insinöörityö Ekologisesti kestävä infrarakentaminen käsikirjoitusvaiheessa Opinnäytetyö Sähköverkkojen rakentaminen käsikirjoitusvaiheessa 2

6 Muutokset, haasteet ja ennakointi (Tekes projekti) * * 14. toukokuuta saakka 3

7 Projektin aikataulu Rakenne, tilastot ja seuranta Nykytilanne Muutokset, haasteet ja ennakointi Toimintaympäristön (tp2) muutokset ja haasteet Rakenne ja teknologiamuutokset (tp1) Ennakoinnin avainindikaattorit (tp3) Loppuraportti 4

8 Infrarakentaminen muutoksessa julkaisut Infrarakentamisen arvo - Lopputuotteet - Alueellinen sijoittuminen - Työlajien osuudet - Toimenpiteet Infrarakentaminen osana kansantaloutta Infrarakentamisen seuranta ja määrän ennakointi Tilastot Ennakoinnin haasteet Avainindikaattorit Ennakointimenetelmä Ennakoinnin tulokset ja tulosten arviointi Seuranta Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen Yhdyskuntien rakentaminen Yhdyskuntien välisten yhteyksien rakentaminen Talonrakentamisen, kaivosten ja muu infrarakentaminen Johtopäätökset, toimenpide ehdotukset ja jatko Osaamis- ja koulutustarpeet Koulutusasteittain määrät Teknologialähtöisesti osaamistarpeet 5

9 Kokoukset, työpajat, seminaarit I jory Kehtoforum II jory VII jory III jory Kehtoforum IV jory Työpaja V + työpaja Työpaja VI jory Työpaja Seminaari VIII jory Tulossa Tulosten esittely YT messut Jyväskylä Kehtokunnat työpaja klo 10 Kuntatalo Koulutus ja osaaminen työpaja klo 12 Kuntatalo IX Kokous klo 9 Infra ry (Tekes rap ) Tulosten esittely Maarakennuspäivä X eli päätöskokous klo 13 SKOL ry (Tekes rap ) Loppuseminaari helmikuu 2014 MANK vuosiseminaari 6

10 Seuraavat tehtävät (syyskuuhun mennessä) Kehtokunta työpaja Infrasuhdanteet katsaus (julkaistaan 26.9 maarakennuspäivässä) Infrarakentamisen seuranta ja määrän ennakointi Suomessa raportin viimeistely Ehdotuksen mukaisten Infrarakentaminen muutoksessa julkaisujen karkeat luonnokset 7

11 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Julkaistu Verrattu tammikuun versioon Työlajitietoihin lisätty toinen poikkileikkausvuosi Jaettu markkinat kesä ja talvikauden kesken Käsitelty perusteellisemmin kunnossapitoa Tarkennettu väylärahoituksen jakautumista (uudisinvestoinnit, korjausinvestoinnit, ylläpito, hoito ja käyttö) 8

12 Infrarakentamisen määrän ennakointi Tavoite löytää infrarakentamisen määrän muutoksen avainmuuttujat 1. Testattiin infrainvestoinnit yhteensä avainmuuttujia (>0,7) => ei löytynyt! 1. Testattiin kuntien, valtion ja yksityisen sektorin investointien avainmuuttujia => Valtio: ei löytynyt (mutta LVM hintaindeksi 0,5) Kunta: BKT, uudisrakennusluvat Yksityinen: teollisuuden luottamusindeksi 2. Testattiin lopputuotteittain investointien avainmuuttujia => ei löytynyt! 9

13 Lähtötiedot, eur Tilastokeskus - Maa- ja vesirakennustuotannon arvo lopputuotteittain. Infratuotannon arvo vuonna x lopputuotteittain Lähtötiedot tilaajaryhmittäin Valtion tilaama Kuntien tilaama Yritysten tilaama Muutoksen avainindikaattorit budjetti avainindikaattori avainindikaattori Muutos ennuste % Infratuotannon arvoennuste v x+1 lopputuotteittain Sektorin omat tiedot tuotannon arvosta Projektitiedosto ja -seuranta - Suuret kohteet 10

14 Globaalit muutokset Toimialojen tulevaisuus Konkreettiset suunnitelmatp TS Työpaja : Infra alan ulkoiset ja sisäiset muutostekijät Työpaja 16.4 Infra ry; 8 hlöä Kaivokset, talojen infra, ympäristö ja muu infra Työpaja 25.4 Kuntaliitto; 14 hlöä Kestävä yhdyskunta/ infrarakentaminen Työpaja 7.6 Kehtokunnat Työpaja hlöä Yhdyskuntien väliset yhteydet Konkreettiset vaikutukset infrarakentamiseen Toimenpiteet sektoreittain (infran pito, suunnittelu, urakointi) Kokoukset 2013 Mikroyritysten liiktoiminta 11

15 Kestävän yhdyskunnan rakentaminen muutoksia, haasteita 1. Investointien ja ylläpidon rahoitus ja taso 2. Maa aineskäyttö (läjitys, pilaantunut maa, uusiomateriaalit, massatalous) 3. Pohjarakennus, heikot perustamisolosuhteet 4. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen; alueiden uusiokäyttö 5. Kävelykeskustat; maanalainen pysäköinti; kevyt liikenne 6. Palvelujen sijainti ja infrastruktuuri 7. Sääriskien hallinta (tulvat, myrskyt) 8. Luonnon säilyttäminen 9. Uusien teknologioiden käyttöönotto; ekologiset yhdyskuntarakenteet 10. Työvoiman määrä ja osaaminen; työturvallisuus; ulkopuolisten turvallisuus Työpaja

16 Kunnan infrahankkeiden uudet tarpeet ja ajankohtaiset vaatimukset 1. Kansalaisia osallistava suunnittelu ml. uusien medioiden hyödyntäminen 2. Joustava kumppanuus hankinnoissa 3. Uudet teknologiat koko ketjussa 4. Työturvallisuus 5. Ekotehokkuuteen liittyvät vaatimukset 6. Uudentyyppiset työt ja sidosryhmät 7. Riskien hallinta Ennakkohaastattelut Kehtoforum

17 Yhdyskuntien väliset yhteydet (liikenne, energia, tieto) 1. Budjettirahoitus; verkostojen käyttö maksut; yksityisrahoitus 2. Kunnossapidon taso 3. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja kuljetustarpeet 4. Suomalainen ja eurooppalainen energiapolitiikka; teollisen tuulivoiman rakentaminen 5. YVA; ympäristöluvat 6. Maa aineskäyttö (läjitysalueet, uusiomateriaalit, pilaantuneet maat, massatalous) 7. Uusien teknologioiden käyttöönotto, 3D suunnittelu, tietomallit; koneautomaatio 8. Työvoiman määrä ja osaaminen; työturvallisuus; ulkopuolisten turvallisuus 9. Uudet painorajoitukset Työpaja

18 Talonrakentamisen alueosat ja muun infrarakentamisen haasteet 1. Globaali talous ja Suomen suhdanteet 2. Maa ainekset (läjitysalueet, purkumateriaalit, pilaantuneet maa ainekset, uusiomateriaalit) 3. Pohjarakennus, heikot perustamisolosuhteet 4. Työvoima ja osaaminen 5. YVA; kuulemiset; ympäristöluvat ja muu luvitus 6. Sosiaalinen toimilupa (kaivokset) Työpaja

19 Toimintaympäristön yleisiä muutokset CO2 vähentäminen, verot polttoaineen, energian ja materiaalien hinta EU lainsäädäntö Suomen aluerakenteen muutos (kasvavat ja supistuvat paikkakunnat) Ulkomainen työvoima Valtion ja kuntien tuottavuuden kasvu ja kulujen säästötavoitteet Sähköinen asiointi 16

20 PILKE Pien ja mikroyrityksen liiketoiminnan suunnittelu koulutusmateriaali

21 Liiketoimintasuunnittelu pien ja mikroyrittäjä infra alalla ; koulutustilaisuus (pilotti) 10min Avaus, 30 min Inframarkkina, Markkinan koko, suhdanteet mistä tietoa Lähitulevaisuuden haasteet Uudet teknologiat (3 tärkeintä) 60 min Liiketoimintasuunnitelma, Ansaintamalli (liikeidea), mitä 5 vuoden kuluttua, ydinosaaminen, asiakkaat, kilpailijat, sidosryhmät jne. Tauko 60 min Talouslaskelmat, Tuotannontekijät (kalusto, työvoima..) Hinnoittelu konetyö ja pienurakka (periaate) > laskelmat Kannattavuus > laskelmat 5 min Päätössanat Liiketoimintasuunnittelun aineistot (sähköiset) ja suunnitelman teon tuki tilaisuuden jälkeen. 18

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla 1 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Paikalla: Infra ry Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Lemminkäinen Infra Oy Rautaruukki Oyj Asunto-,

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 Työvoima, koulutus ja osaaminen Valokuva VR Track Eero Nippala, TAMK Terttu Vainio, VTT 7.4.2014 1 Reportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 työvoima, koulutus

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) 27.2.2013 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne

Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Infrarakentaminen muutoksessa Osa 1. Infrarakentamisen rakenne Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra alan yritysten ja muiden

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030)

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Erikoistutkija Terttu Vainio (VTT) Kehtofoorumi Porissa 20.3.2013 Sisältö 1. Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi raportti 2. Infrarakentaminen

Lisätiedot

Kuntien infrarakentaminen

Kuntien infrarakentaminen Infrarakentaminen muutoksessa osa 5 Kuntien infrarakentaminen 30.4.2013 Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 2 Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa, osa 5 - Kuntien infrarakentaminen Asiakkaat

Lisätiedot

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014

Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014 Infraa ovat alkutuotannon rakenteet - metsäautotiet - yksityistiet - salaojat, metsäojat maantieverkko -tiet - sillat - kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä 1 (3) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Pertti Lindberg Koneyrittäjäjien

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Poimintoja vuodelta 2014

Poimintoja vuodelta 2014 VUOSIkertomus 2014 Poimintoja vuodelta 2014 1» 2» 3» 4» 5» Tammikuu RAKLIn uuden visuaalisen ilmeen lanseeraus Rakennuttajapäivät Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot käyttöön KSE-uudistus

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008

INFRA ALAN NÄKYMÄT. Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä. JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 INFRA ALAN NÄKYMÄT Heikki Jämsä, Infra ry 22.1.2009 PANK menetelmäpäivä JYRKI KATAINEN Savon Sanomat 14.12.2008 Kataisen mielestä tulevien rakennushankkeiden käynnistämistä voidaan aikaistaa vasta kun

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Loppuraportti INFRA Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 -teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Helsinki

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot