Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014"

Transkriptio

1 Tervetuloa infrarakentamisen muutokseen! Kalvosarja 2014

2 Infraa ovat alkutuotannon rakenteet - metsäautotiet - yksityistiet - salaojat, metsäojat maantieverkko -tiet - sillat - kevyen liikenteen väylät - alikulkukäytävät, maantietunnelit Maa ja vesirakentaminen Kaivos talojen aluetyöt, tuulivoima, maanalainen raideliikenneverkko - radat, ratasillat -metro - ratatunnelit infrarakentaminen lentoliikenne - kiitoradat - rullaustiet - terminaalipihat katuverkot - kadut, katusillat, raitiotiet - kevyen liikenteen väylät - alikulkukäytävät tietoliikenneverkot - maa- ja ilmakaapelit - linkkimastot vesihuoltoverkot - vesijohdot, vedenottamot, puhdistamot - viemärit, jätevedenpuhdistamot - vesitornit energiahuoltoverkot - kaukolämpöverkot - sähköverkot - maakaasuverkko vesiliikenne - merisatamat-, väylät - sisävesisatamat, -väylät - kanavat, padot ympäristörakenteet - meluvallit, läjitys/ maisemointialueet - kaatopaikat - hautausmaat vapaa-ajan rakenteet - urheilukentät, puistot, leikkikentät - laskettelurinteet, tennis, golf, - pururadat, ampumaradat, raviradat kaivosrakenteet - kaivosten aluerakenteet - kaivosten ajotunnelit talojen aluetyöt - paalutus ja muut pohjavahvistukset - pihat, pysäköintialueet - istutukset, viheralueet teollinen tuulivoima - perustukset, harukset, torni - kulkuväylä maanalaiset tilat - pysäköintiluolat, väestösuojat - uimahallit, jääkiekkokentät, urheiluhallit - vedenpuhdistamot, vesijohtotunnelit - ydinjätevarasto

3 Infrarakentaminen on tonttien talojen alueosien rakentamista maa/metsätilojen sekä kaivosten maarakentamista teollisen tuulivoiman rakentamista ympäristörakentamista kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa yhdyskuntien yhteyksien katujen rakentamista vesihuollon rakentamista kaukolämmön rakentamista sähkön jakeluverkkojen rakentamista puistojen rakentamista edellisten kunnossapitoa teiden ja ratojen rakentamista sähkön kanta ja kaasun runkoverkon rakentamista tietoliikenneverkkojen rakentamista vesi ja ilmaliikenteen tarpeisiin rakentamista edellisten kunnossapitoa

4 Infrarakentaminen milj. (käyvin hinnoin) Yhdyskuntien välisten yhteyksien rakentaminen Yhdyskuntien rakentaminen Tonttien ja erikoiskohteiden rakentaminen

5 Infrarakentaminen vuonna 2013 yhteensä 8,1 mrd Tonttien ja erikoiskohteiden rakentaminen; 32 % Yhdyskuntien väliset yhteydet; 36% Yhdyskuntien rakentaminen; 32%

6 Infran kunnossapidon määrän kehitys (2002 = 100) Indeksi 2002 = 100

7 Infrarakentamisen lopputuotteet 2013 Investoinnit Kunnossapito ja hoito Kadut Maantiet Rautatiet ja metro Energiaverkot Tietoliikenne Vesihuolto Satamat, vesi- ja lentoliikenteen infra Ympäristö ja muut Kaivosten maarakennustyöt milj. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito Talonrakentamisen alueosat

8 Infrarakentamisen määrä =

9 Infrarakentamisen alueellinen jakautuminen % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 5% 29% Turku sk Helsinki sk 13% 3% Jyväskylä sk 9% 8% 7% Tampere sk 3% Kuopio sk 5% Pohjois Suomi Itä Suomi Länsi Suomi Etelä Suomi Oulu sk Etelä Suomi Länsi Suomi Itä Suomi Pohjois Suomi

10 Infrarakentamisen tilaajat milj. Tontit Yhdyskunnat Yhteydet yhdyskuntien välille Ykstyinen sektori 42% Valtio 24% Kuntakonsernit 34%

11 Urakoitsijoiden töiden osuus infrarakentamisesta % arvosta investoinnit organisaation omat työt kunnossapito urakoitsjiat

12 Katutuotannon organisointi suurissa kunnissa % /

13 Maa ja vesirakentamisen työlliset Lähde: Tilastokeskus

14 Maa ja vesirakentamisen työllisten ikärakenne % yli 55 vuotiaat yli 55 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat alle 25 vuotiaat Lähde: Tilastokeskus

15 Rakennusalan opiskelijat ammattiopistoissa Aloituspaikat Valmistuneet Koko rakennusala Infra ala < 10% O11 2O12 2O13

16 Rakennusalalle valmistuneet insinöörit, rakennusarkkitehdit ja rakennusmestarit Koko rakennusala Infra ala ~ 12 %

17 Rakennusalalle valmistuneet maisterit arkkitehdit ja diplomi insinöörit Koko rakennusala Infra ala ~ 18 %

18 Uusia osaamistarpeita: talous ja liiketoiminta Omaisuuden hallinta (määrä, kunto, korjaustarve) Infranpidon talousosaaminen tiukassa taloustilanteessa, LCC Kansainvälisen rahoituksen hankintaosaaminen Uusien teknologioiden hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa Toimivuusvaatimukset; hankintamallit Mallinnus, tiedonhallinta ja siirto infran koko elinkaaressa Avoimeen dataan perustuvat palvelut

19 Uusia osaamistarpeita: työnjohto, työnteko ja vuorovaikutus 360 o yhteistyö hankeosapuolten kesken Työturvallisuus Henkilöstöjohtaminen monikulttuurisilla työmailla Sähköinen asiointi Tietotekniikkaosaaminen Pätevyydet; vuorovaikutustaidot Uudet viestintävälineet tiedotuksessa, kuulemisissa, vuorovaikutuksessa

20 Uusia osaamistarpeita: energia ja resurssitehokkuus Vanhan yhdyskuntarakenteen parantaminen ja tiivistäminen Resurssitehokkaat rakenteiden parannukset Maa aineshuolto; uusiomateriaalit; kierrätys Hajautetun energiatuotannon rakentaminen; uusiutuvan energian rakentaminen Hulevesien käsittely; tulvasuojelu Ympäristö ja muut luvitukset Uhanalaisten kasvien ja eläinten suojelu; biodiversiteetin suojelu

21 I II III IV V VI VII VIII Infranpitoon säästöjä arvovalinnoilla ja rakennettua ympäristöä tiivistämällä Kannustusta resurssi ja energiatehokkuuteen Säästöä 360 asteen yhteistyöllä Tuottavuutta uusilla teknologioilla Sähköinen asiointi laajasti käyttöön Osaaminen ajan tasalle Lisää osaajia Nollatoleranssilla hyvä työpaikka

22 Infranpitoon säästöjä arvovalinnoilla ja rakennettua ympäristöä tiivistämällä Kunnossapidon määrärahat ovat jääneet jälkeen infrarakenteiden ja verkostojen määrän kasvuun ja rakenteiden vaurioitumiseen nähden. Rahoituksen tason nosto on julkisen sektorin rahoitustilanteen takia vaikeaa. Käyttömaksuja käytetään jo nyt kuntien talouden tasapainottamiseen sen sijaan että panostettaisiin verkostojen kunnossapitoon. Väestö ja rakentaminen keskittyvät kaupunkiseuduille. Tiivistäminen nostaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kiinnostavuutta. Täydennysrakentaminen ja alueiden uusiokäyttö auttavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Valinnat elinkaarikustannusten, ei halvimman hankintahinnan perusteella Panostetaan kunnossapitoon ja alkavien vaurioiden korjauksiin, jotta säästytään suurilta rakenteiden vikakorjauksilta. Priorisoidaan elintärkeät ja taloudellisesti merkittävät infrarakenteet Keskistetään kasvu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään Harkitaan, onko palvelutaso kohdallaan ja ovatko kaikki rakenteet säilyttämisen arvoisia

23 Kannustusta resurssi ja energiatehokkuuteen Kaupunkiseuduilla sekä uusien maa ainesten että ylijäämämaiden kuljetusmatkat pitenevät, koska materiaalien kierrättämiseen liittyy kohtuuttomia vaatimuksia esim. suhteessa hankkeiden läpimenoaikaan. Teollisuus ja rakennusten purkaminen tuottaisivat raaka ainetta infrarakentamisen uusiomateriaaleiksi mutta niiden käyttö kielletään rutiininomaisesti. Luvitus estää Suomea täyttämästä EU:n asettamat tavoitteet uusiutuvan energian osuudesta Säästetään parhaat materiaalit vaativiin kohteisiin Parannetaan maa ainesten käytön resurssitehokkuutta (ylijäämämaiden käyttö, sijoitus) Muutetaan lupaprosessit kannustavaksi, jotta uusiutuvia energioita hyödynnetään, materiaaleja kierrätetään ja uusiomateriaaleja käytetään Sovelletaan pilaantuneiden maihin turvallisia ja ekotehokkaita käsittelymenetelmiä Tahdistetaan ympäristölupaprosessien ja rakennushankkeiden kellotaajuudet

24 Säästöä 360 o yhteistyöllä Suurten kaupunkien teknisen toimen kehityshankkeet (KEHTO) ja yhteistyö jatkuu ja antaa mallia myös muille kunnille. Yhteistoimintaurakat (allianssi) ja elinkaarivastuu urakat (esim. PPP) kehittävät alaa myös pienempiin hankkeisiin sopiviksi, yleistyvät ja muuttavat roolitusta rakennushankkeissa. Kunnat ja valtio jatkavat hankintaosaamisen kehittämistä yhdessä. Kuntien resurssien yhteiskäytöllä saadaan osaaminen riittämään Parannetaan tuottavuutta yhteisvoimin kehittämällä kuulemismenettelyjä, hankintaprosessia ja rakennusprosesseja Viedään hankkeet läpi sujuvammin yhteistyössä kuntalaisten kanssa Otetaan käyttöön uusia hankintamalleja elinkaarivastuu, allianssi) mutta kehitetään myös perinteisiä hankintamalleja Viedään yhteistyössä T&K&I tulokset ja pilotit tuotantoon

25 Tuottavuutta uusilla teknologioilla Geneerinen teknologian kehitys on tuonut infratyömaille käyttökelpoista teknologiaa: laserskannaus, robottitakymetrimittaus, satelliittipaikannus, langaton tiedonsiirto, koneohjaus, työmaatabletit,.. Suunnitteluun ja rakentamiseen on kehitetään koko ajan uusia sovelluksia. Digitaalinen kartta aineisto voidaan tarkentaa laserskannatulla maastomallilla lähtötietomalliksi pohjaksi infrarakenteiden ja verkostojen 3D malliksi. Tästä jatketaan rakentamisen koneohjausmalleihin ja edelleen valmiin rakenteen / verkoston toteumamallin lähtötiedoksi ylläpidon virtuaalimalliin. Elinkaarivastuu urakassa tilaajalle luovutettava rakenne kuvataan jäännösarvomallilla. Avoin data tuo lisää sovelluksia ja uudistaa uudistaa palvelujen tuotannon (älyliikenne, robottiautot). Yksittäisen uudiskohteen mallintamisesta alueen mallintamiseen: kaikki rakenteet, rakennukset, verkostot, järjestelmät Mallinnuksesta työkalu, jossa tieto kumuloituu ja siirtyy tarvitsijalta toiselle hankkeen elinkaaren alusta loppuun Avoimeen dataan perustuvat kaupalliset palvelut Koneautomaatio, robotit, ahtaille työmaille sopivat koneet, GPS, UAV,

26 Sähköinen asiointi laajasti käyttöön Rakennusalalla tieto siirtyy enenevässä määrin digitaalisessa muodossa. Se on yhteinen tekijä työn tekemisen muutoksissa, vuorovaikutuksessa ja kulmakivi tuottavuuden kehittämisessä. Jotta digitalisoinnin hyödyt saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä, on sähköisen asioinnin sovellukset tuotettava käyttäjät huomioiden ja vice versa käyttäjien hankittava tietotekniikan perusosaaminen Lisää avoimeen dataan perustuvia kaupallisia palveluja Otetaan käyttäjän huomioon kehitettäessä infra alan sovelluksia Hyödynnetään esim. sosiaalista mediaa hankkeiden kuulemisessa, tiedottamisessa, palautteen keräämisessä Siirrytään laajasti sähköiseen asiointiin

27 Osaaminen ajantasalle Alan ammattilaisille osaamishaasteita teknologian ja toimintamallien kehitys, joka muuttaa työnsisältöä infranpidossa ja hankkeiden läpiviennissä. Osa infra alan työntekijöistä on vailla alan ammatillista koulutusta. Koulutetaan alalla vailla koulutusta toimivat työntekijät alan töihin. Täydennetään alan ammattilaisten osaamista myös esimiesten, viranomaisten, opettajien Päivitetään kaikkien koulutustasojen opetussuunnitelmat riittävän taajaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tehdään tilaajien toimenpiteillä osaamisen kehittäminen haluttavaksi/kannattavaksi

28 Lisää osaajia Kokonaistasolla rakennusalan koulutusmäärät kohdallaan. Alan sisällä infratyömaille valmistuu liian vähän suhteessa tarpeeseen. Vajetta paikkaavat alalle kouluttamattomat työntekijät ja ulkomaiset keikkatyöntekijät Koulutus ja työmaat eivät kohtaa alueellisesti. Panostetaan infra alan vetovoimaan Tarjotaan ensimmäisten vuosikurssien opiskelijoille kesätyöpaikkoja Parannetaan oppilaitosten läpäisyastetta Tasapainotetaan alueellista koulutustarjontaa Suunnataan rakennusalan koulutusta infrarakentamiseen.

29 Nollatoleranssilla halutuksi työpaikaksi Infra ala tarjoaa erittäin monipuolisia, haasteellisia, teknisesti vaativia, sekä koti että kansainvälisiä työtehtäviä. Uusin menetelmin ja teknologioin on mahdollista kehittää työpaikat paremmiksi eli laittaa kuriin tärinät, päästöt, melu, pöly, lämpötila ja valaistus. Samalla saisivat olla työmaan naapuritkin rauhassa. Infra alalla sattuu kuitenkin moniin muihin toimialoihin verrattuna paljon tapaturmia, jopa kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain. Nollatoleranssi tavoitteeksi työtapaturmissa, työpaikkahäirinnässä, laatuvirheissä eikä enää huonoa johtamista Panostetaan työolosuhteisiin ja työviihtyvyyteen Alan Brändiksi Infra hyvä tehdä töitä

30 projektin raportit: Osa 1. Infrarakentamisen rakenne ja rooli kansantaloudessa Osa 2. Infrarakentamisen määrän ennakointi Osa 3. Infrarakentamisen osaaminen ja koulutus Osa 4. Infrarakentamisen muutokset ja haasteet Osa 5. Kuntien infrarakentaminen projektin seminaaripaperit: Civil engineering drivers and indicators Leading indicators for civil engineering Leading indicators for forecasting civil engineering market development Infrastructure construction in change what is the sensible path forward? Why do costs of civil engineering grow faster than prices in general? projektin opinnäytetyöt: Talonrakennusten aluerakenteet Vapaa ajan rakenteet; Maanalaiset rakenteet Vesihuoltorakenteet; Vesiliikenteet rakenteet Energiahuollon rakenteet Ekologisesti kestävä infrarakentaminen Suurten kuntien infratuotannon organisoituminen Infrarakentamisen uudet teknologiat Infrasuunnittelun uudet ATK ohjelmat Infra alan koulutus

31 Yhteistyössä

32 Lisätietoja /infra2030 Ota yhteyttä infra alan liittyvissä tietotarpeissa: budjetointi ja strategiasuunnittelu kotimaiset ja kv inframarkkinaselvitykset infrahankkeiden taloudelliset vaikutukset alan muutokset ja teknologiaennakointi opinnäytetyöt Erikoistutkija Terttu Vainio vtt.fi) Tutkijaopettaja Eero Nippala tamk.fi)

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3. Työvoima, koulutus ja osaaminen Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 Työvoima, koulutus ja osaaminen Valokuva VR Track Eero Nippala, TAMK Terttu Vainio, VTT 7.4.2014 1 Reportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 3 työvoima, koulutus

Lisätiedot

Kuntien infrarakentaminen

Kuntien infrarakentaminen Infrarakentaminen muutoksessa osa 5 Kuntien infrarakentaminen 30.4.2013 Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 2 Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa, osa 5 - Kuntien infrarakentaminen Asiakkaat

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) 27.2.2013 Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisältö Raporttiin on koottu tietoa infra

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030)

Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Infrarakentaminen muutoksessa (www.vtt.fi/sites/infra2030) Erikoistutkija Terttu Vainio (VTT) Kehtofoorumi Porissa 20.3.2013 Sisältö 1. Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi raportti 2. Infrarakentaminen

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Ohjausryhmän 1. kokous 24.8.2011 klo 12 15 Otaniemessä 1 (3) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Destia Oy Arto Kari Energiateollisuus ry Pertti Lindberg Koneyrittäjäjien

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi

Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Terttu Vainio (VTT) Eero Nippala (TAMK) Infrarakentamisen rakenne ja kehityksen ennakointi Raportin sisällön esittely Raportti määrittelee uuden käsitteen

Lisätiedot

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Loppuraportti INFRA Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 -teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Helsinki

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE

Väylämarkkinat Suomessa. Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Väylämarkkinat Suomessa Syyskuu 2003 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 1 1. Esipuhe...2 2. Väylänpidon markkinat...2 2.1 Väylät ovat osa infraa...2 2.2 Väyliin sijoitetaan 0,9 prosenttia bruttokansantuotteesta...3

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille

INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille Pekka Pajakkala Johtava neuvonantaja, VTT Infrapoliittinen iltapäivä, INFRA 2012 Helsinki 6.3.2012 2 Innovaatiot,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009

Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009 Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009 4 Rakennettu ympäristö 3.0 6 Yhteenveto 8 Skenaariot 10 Rakennukset 16 Liikenneverkot 22 Yhdyskuntatekniikka 28 Ekotehokkuus 34 Koulutus ja kehitys 40 Päätoimenpiteet

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla 1 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Paikalla: Infra ry Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Lemminkäinen Infra Oy Rautaruukki Oyj Asunto-,

Lisätiedot

ROTI 2013 Rakennetun ympäristön nykytila ja tulevaisuus RIL 2013 raportti ilmestynyt s.10

ROTI 2013 Rakennetun ympäristön nykytila ja tulevaisuus RIL 2013 raportti ilmestynyt s.10 ROTI 2013 Rakennetun ympäristön nykytila ja tulevaisuus RIL 2013 raportti ilmestynyt s.10 vuoden di Ilkka Romo on valittu vuoden 2013 rakennusalan diplomiinsinööriksi s.22 crusellin silta Crusellin silta

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toimittanut Hannu Hyyppä Työryhmä Risto Vahanen, Pontus Kihlman, Heikki Lamminaho,

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa

Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa Kansikuvassa on meneillään sähkökaapelin asennus Helsingin Rautatieaseman tuntumassa vuonna 1966 (Kuva: Helsingin Energia). Mikko Laitinen ja Petteri

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2. Heurekan tiedepuistossa mennään maan alle s. 2

INFRA Uusimaa. Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2. Heurekan tiedepuistossa mennään maan alle s. 2 INFRA Uusimaa 4/2014 Juha Ovaska Helsingin ylläpidon pilottihankkeesta: PERINTEISESSÄ URAKASSA MONI TYÖ OLISI JÄÄNYT TEKEMÄTTÄ s. 4 Pääministerit haluavat poistaa raja-aitoja s. 2 Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot