Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi Saara Sipilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä"

Transkriptio

1 Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi Saara Sipilä

2 Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille.. Kelpoisuusmenettely koskee kaikkia loppusijoitettavia jätteitä Ei asumisessa syntyville sekä siihen rinnastettaville jätteille sekä pysyville jätteille esim. lasi Kaatopaikkakelpoisuusselvityksen tekeminen kohdistuu jätteen tuottajaan Kaatopaikan pitäjän rooli: valvoa ja vaatia

3 Kolmitasoinen osoittamismenettely Perusmäärittely (uusittava 5v välein) Tiedot jätteestä ja sen käyttäytymisestä päätös kelpoisuudesta Vastaavuustestaus vuosittain (säännöllisesti syntyvistä jätevirroista) Perusmäärittelyssä määritellyt parametrit Tarkastus paikalla

4 Kaatopaikkakelpoisuuden Perusmäärittely osoittaminen Perusmäärittelykaavake Kuvaus jätteen syntyprosessista, koostumuksesta, määrästä, luokittelusta, laadun vaihtelusta... Mikäli perustietojen perusteella ei pystytä tekemään päätöstä kaatopaikkakelpoisuudesta pyydetään jatkoselvitystä Kaatopaikkakelpoisuuslausunto Asiantuntijoiden tekemä Sisältää jätteen laboratorioanalysoinnin Esim. tuhkat, maalisakat Asiantuntijatahoja mm. VTT, Ramboll, Pirkanmaan ympäristökeskus

5

6 Siirtokirjamenettely Taustalla jätelainsäädäntö (JäteL, VNp kaatopaikoista) Kaatopaikan pitäjän tulee olla tietoinen mitä jätettä vastaanottaa, jätteen haltija/tuottaja velvoitettu kertomaan tiedot Siirtokirjalla annetaan tiedot jätteen alkuperästä, koostumuksesta, luokittelusta sekä tuottajasta yhteystietoineen Siirtokirja vaaditaan: Erityisjätteet Lietteet ja nestemäiset jätteet Teollisuuden tuotanto- ja prosessijätteet (jätteet joita ei voida rinnastaa sekajätteeseen) Pilaantuneet maa-ainekset Kansainvälinen ruokajäte Samalla siirtokirjalla (kopio, nro) voi tuoda samasta paikasta samaa tavaraa vuoden ajan

7

8 Jätteen tuottajan tehtävät: Jätteen tuottajan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä sekä jätteen luokittelusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta Toimittaa kaatopaikkakelpoisuusselvitys RR:lle ennen jäte-erän toimittamista Toimittaa vastaavuustestaustulokset RR:lle sekä mahdolliset muutokset prosessissa / jätteessä

9 Kaatopaikan pitäjän tehtävät: Huolehtia että kaatopaikalle vastaanotetaan kaatopaikan luokituksen ja ympäristöluvan mukaista jätettä Tarkastaa kuormat ja reagoida tarvittaessa Valvoa, että kaatopaikkakelpoisuudet on selvitetty ja päivitetty Raportoida kaatopaikkakelpoisuustapaukset vuosittain ympäristölupaviranomaisille

10 Kuormantarkastus Toimenpide, jolla jätekuorman laatua tarkkaillaan Jatkuvatoimista päivittäistä kentällä tapahtuvaa laadunvalvontaa Noudattaa jätelainsäädännössä annettavia määräyksiä kaatopaikkakelpoisuudesta ja kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä Kaatopaikalle ei mm. saa sijoittaa jätettä Esikäsittelemätöntä jätettä Merkittävää määrää biohajoavaa jätettä Tartuntavaarallista, räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa taikka helposti syttyvää jätettä Käytöstä poistettujen auton, työkoneiden tai muun ajoneuvon renkaita tai niiden silppua Jätettä, joka ei täytä kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia Pyrkii minimoimaan loppusijoitettavan jätteen ympäristöhaitat Vähentää kaatopaikalle kuulumattomien jätteiden määrää Vähentää kaatopaikan tilan haaskaamista Osoittaa tuottajille kuormien kontrollointi ja laatupoikkeamiin reagoimisen Kenttätyötä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden varmistamisessa Jätteen koostumus nähdään konkreettisesti Havaitaan poikkeamat / uudet jätteet

11 Miksi tarkastusta tarvitaan?

12 Kuormantarkastus vaa alla kameralla Ei olla pelkästään kuljettajan sanan varassa Ennaltaehkäisy esim. väärään paikkaan sijoittaminen Mahdollisuus ottaa kuva Ongelmia Pelkästään kuorman pintakerros (ei todellinen sisältö) Kuorman peitot Kuljettajien asenteet (asiakas maksaa) Kuormantarkastus jäteasemalla Pientuojien vastaanottolavat Oikeat jakeet oikeissa paikoissa Asiakasopastusta Hyötyjätekenttä Jakeiden puhtauden varmistus Kuormat tyhjennetty oikeaan paikkaan

13 Kuormantarkastus penkalla ja lajittelualueella Jätetäytöllä tarkistetaan kaikki kuormat ennen jätteen tiivistämistä Erilliselle lajittelualueelle ohjataan hyötyjätteitä sisältäviä kuormia / erityisen epäilyttäviä kuormia Yksityiskohtaisempi tarkastaminen Kuormista erotettavat fraktiot Ongelmajäte Akku, öljyt, maalit, liuottimet, kyllästetty puu, loisteputket.. SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) TV, imuri, jääkaappi, liesi, tietokone, monitori, radio.. Renkaat Merkittävät määrät hyötyjätteitä Metalli Puu Erotetut fraktiot tuodaan omille keräyspaikoilleen jäteasemalle

14 Kuormantarkastustietojen sähköinen kirjaus ja käsittely Jätekeskuksen alueella langaton nettiyhteys Loppusijoitusalueella kannettava tietokone Kuormantarkastusohjelma Reaaliaikaisessa yhteydessä vaakaohjelmaan Tietojen kirjaus pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi Paperiton Nopea tiedonsiirto Jokaisesta läjitettävästä kuormasta täytetään kuormantarkastusseloste Järjestelmään voidaan liittää useita kuormantarkastustietokoneita eri tarkastuspaikoille esim. lajittelukenttä

15

16 Asiakaspalaute Aiheutuu kuormantarkastusjärjestelmässä havaitusta laatupoikkeamasta Syitä voi olla useita esim. häiriö tiedonkulussa, tiedon puuttuminen, tahallinen laiminlyönti Jätteen tuottajalle lähetetään lisälasku tai huomautus Palaute pyritään kohdistamaan aina suoraan jätteen tuottajaan eikä kuljetusyritykselle Varmistaa loppusijoitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Tarvittaessa pyydetään kaatopaikkakelpoisuusselitystä Tarkoituksena tehostaa syntypistelajittelua, läjitysalueen turhaa tilan hukkaamista Saadaan toimitettua tuottajille tietoa siitä, mitä jäte saa sisältää Saadaan vähennettyä epätietoisuutta Pystytään vaikuttamaan loppusijoitettavan materiaalin laatuun ja määrään Lisää tietoa yhtiölle, esim. mitkä ovat ongelmakohtia, kuinka neuvonta on tavoittanut tuottajat ja havaitut lisätarpeet

17 Kiitos!

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL 1001 28 :n mukaisessa 18101 HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot