Laadittu: Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma"

Transkriptio

1 Laadittu: Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen Jätteen vastaanotto Siirtoasiakirja Maankaatopaikalle vastaanotettavat jätteet Ylijäämämaat Betoni- ja tiilijäte Kuormien käännyttäminen Käsittelyprosessit ja toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa Pienjäteasema ja vastaanotto Vaarallisten jätteiden vastaanotto Puun ja risun haketus Ylijäämämaan loppusijoitus Jätettä sisältävien maiden seulonta Jätetäyttöalueet Vesien ja kaasun hallinta Haittaeläinten torjunta Tarkkailu Vesien tarkkailu Kaatopaikkakaasun tarkkailu Hajutarkkailu Poikkeamien hallinta Käsittelyssä syntyvät jätteet Vastuuhenkilöt Muuta huomioitavaa... 8 Liitteet... 10

3 2 1 Yleistä Mömossenin jäteaseman toimintoja seurataan, valvotaan ja dokumentoidaan järjestelmällisesti. Valvonnan ja seurannan tarkoituksena on varmistaa jätteen turvallinen vastaanotto ja käsittely ja ympäristölupamääräysten toteutuminen. Tässä seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa kuvataan jätelain (646/2011) 120 :n, jäteasetuksen (VNa 179/2012) 25 :n sekä kaatopaikka-asetuksen (VNa 331/2013) 47 :n mukaiset tiedot. Ympäristöluvan mukaisessa vesientarkkailussa noudatetaan päivättyä velvoitetarkkailuohjelmaa. Lisäksi päivittäisessä toiminnassa noudatetaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimintajärjestelmään liittyviä työohjeita. Poikkeuksellisia tilanteita ja niihin varautumista on kuvattu pelastuslain ja asetuksen mukaisessa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n pelastussuunnitelmassa, joka sisältää toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin. Toiminta vesienhallinnan poikkeuksellisissa tilanteissa on kuvattu Mömossenin huolto- ja tarkastusohjelmassa. Tiedot tämän suunnitelman mukaisesta seurannasta ja tarkkailusta toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Porvoon ja Sipoon ympäristönsuojeluviranomaisille. 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet Mömossenin jäteasemalla toimii pienjäteasema ja puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikka. Pienjäteasemalla vastaanotetaan ja välivarastoidaan seuraavia jätteitä: - Sekalainen yhdyskuntajäte ( ) - Rakennusjäte ( ) - Vaaralliset jätteet ( *, *, *, *, *, *, *, *, * *, *, *, *, *, *, *, *, * *, *, *, *, *) - Ajoneuvojen renkaat ( ) - Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ( *, *, ) - Haravointijäte ( ) - Kyllästetty puu ( *) - Lasi ( , ) - Kartonki ( ) - Paperi ( ) - Metalli (17 04 luokan metallit pl * ja *, , ) - Paristot ja pienakut ( *, ) - Betoni ( ) - Tiili ( , , ) (mukana keramiikkalaatat ym.) - Asfaltti ( ) - Tekstiilit ( ) Pienjäteasemalla vastaanotetaan seuraavia jäteasemalla käsiteltäviä jätteitä: - Puu ( , , ) - Risut ( , )

4 3 Ylijäämämaiden maankaatopaikalla vastaanotetaan seuraavia jätteitä: - Puhtaat ylijäämämaat ( ) - Louhos/kivet ( ) - Betoni ( ) Mömossenin jäteasemalla ei ole tällä hetkellä tavanomaisen jätteen tai teollisuusjätteen kaatopaikkatoimintaa. 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen 3.1 Jätteen vastaanotto Kaikki Mömossenin pienjäteasemalle ja maankaatopaikalle vastaanotettavat kuormat kulkevat vaa an kautta, jossa kuormat tarkastetaan (sisältö ja asiakirjat) ja ohjataan kullekin jätejakeelle varattuun vastaanottopaikkaan. Vaa alla tehtävän kuormantarkastuksen lisäksi vastaanotettavia kuormia tarkastetaan myös vastaanottopaikoissa. Suurin osa kotitalouksien tuomista kuormista vastaanotetaan tilavuusperusteisesti. Yritysten tuomat maksulliset jätteet punnitaan vastaanotettaessa pois lukien maankaatopaikalle kuutioperusteisella hinnalla vastaanotettavat kuormat. Vastaanotetut jätekuormat sijoitetaan laadun mukaisesti omille sijoituspaikoilleen, jotka kirjautuvat vaakaohjelmaan. Aluepäällikkö valvoo, että jäteasemalle tuodut jätteet vastaanotetaan sekä käsitellään oikeissa paikoissa. 3.2 Siirtoasiakirja Alueelle vastaanotettavista yritysten tuomista rakennusjäte-, painekyllästetty puu-, puu-, betoni-, tiili-, asfaltti- ja vaarallisten jätteiden kuormista vaaditaan siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjana käytetään Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omaa siirtoasiakirjaa tai muuta siirtoasiakirjaa, joka sisältää vastaavat, jäteasetuksen (VNa 179/2012) 24 :n mukaiset tiedot. Maakuormat vastaanotetaan kuormakirjoilla. 3.3 Maankaatopaikalle vastaanotettavat jätteet Ylijäämämaat Mömossenin maankaatopaikalle vastaanotetaan vain puhtaita ylijäämämaita, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle VNa 214/2007 alempien ohjearvojen. Jos ylijäämämaiden epäillään tulevan kohteesta, jossa maaperä voi olla pilaantunutta, vaaditaan asiakkaalta ennen maiden vastaanottoa luotettavat tutkimustulokset maiden puhtaudesta. Maakuormista tarkistetaan, että ne eivät sisällä jätettä. Jos vastaanottopaikalle kipatuissa kuormissa on jätettä, jätteiden määrästä ja laadusta riippuen joko jätteet poistetaan tai kuormat ajetaan pois Betoni- ja tiilijäte Puhdasta betoni- ja tiilijätettä voidaan vastaanottaa maankaatopaikka-alueen ulkopuolella olevissa tie- ja tukirakenteissa hyödynnettäväksi. Betoni- ja tiilijätteestä tulee ennen vastaanottoa toimittaa VNa 403/2009

5 mukaiset tulokset, jotka osoittavat betoni- ja tiilijätteen alittavan asetuksessa peitetylle rakenteelle annettujen kokonaispitoisuuksien ja liukoisuuspitoisuuksien raja-arvot. Liukoisuustutkimukset tehdään kaksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN ). Betoni- ja tiilijätteestä täytetään lisäksi perusmäärittelylomake, josta tulee olla IUJ:n allekirjoituksella varustettu ja siten hyväksytty kopio mukana tuotaessa kuormaa jäteasemalle. Näin vastaanottohenkilö tietää, että kuorman voi vastaanottaa. Mikäli kuorman mukana ei ole IUJ:n hyväksymää ja allekirjoittamaa perusmäärittelylomaketta, ei kuormaa saa vastaanottaa. Betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää jätteitä, kuten muovia, lasia, kaakeleita eikä hyötykäyttöä haittaavia rautoja jne. Betoni- ja tiilijätteen tulee olla raekooltaan tarkoitukseen soveltuvaa. Vastaanotetusta betoni- ja tiilijätteestä pidetään taulukkoa, josta käy ilmi kohteen nimi, vastaanotettu määrä, mihin tarkoitukseen jätettä on käytetty ja että jätteestä on toimitettu tutkimustulokset. 3.4 Kuormien käännyttäminen Jos pienjäteasemalle tai maankaatopaikalle tuotava kuorma sisältää jätettä, joka ei sovellu laadultaan, teknisesti tai muusta syystä vastaanotettavaksi, käännytetään kuorma pois ja mahdollisuuksien mukaan ohjeistetaan jätteen tuojaa mahdollisista vastaanottopaikoista. Jäteaseman henkilökunta ilmoittaa suunnittelijalle (sijainen aluepäällikkö) jäteasemalta kääntyneet tai käännytetyt kuormat. Suunnittelija kirjaa kuormat ja ilmoittaa niistä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kääntyneistä ja käännytetyistä kuormista laaditaan yhteenveto vuosiraporttiin. 4 4 Käsittelyprosessit ja toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa 4.1 Pienjäteasema ja vastaanotto Kaikki pienjäteasemalle tulevat kuormat vastaanotetaan vaakarakennuksella, josta ne ohjataan jätejakeittain oikeisiin tyhjennyspaikkoihin. Eri jätejakeet vastaanotetaan ja varastoidaan pienjäteasemalla soveltuvissa astioissa tai kentällä niin, että jätejakeet eivät sekoitu keskenään. Välivarastoitavat jätteen toimitetaan joko Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätekeskukseen tai suoraan jatkokäsittelyyn jätejakeesta riippuen. Pienjäteaseman toimintaan liittyviä mahdollisia häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita ovat mm. tulipalo jätelavalla, erilaiset tapaturmat ja liikenteestä aiheutuvat vaaratilanteet. Tulipalojen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet ja toiminta tulipalo- tai tapaturmatilanteissa on kuvattu ja ohjeistettu pelastussuunnitelmassa. Liikenteestä aiheutuvia vaaratilanteita ehkäistään mm. alueen alhaisella nopeusrajoituksella ja talvella liukkauden torjunnalla. Alueella liikkuu samanaikaisesti henkilöautoja ja raskaan liikenteen ajoneuvoja. 4.2 Vaarallisten jätteiden vastaanotto Vaaralliset jätteet vastaanotetaan pienjäteasemalla asianmukaisiin lukittuihin kontteihin tai astioihin. Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet vastaanotetaan lukittaviin kontteihin.

6 Vaarallisten jätteiden vastaanottoon liittyviä mahdollisia häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita ovat mm. tulipalo vaarallisten jätteiden varastokontissa, räjähdys vaarallisten jätteiden varastokontissa ja vaarallisten aineiden vuodot. Tulipalon todennäköisyys vaarallisten jätteiden varastossa on pieni. Vaarallisten jätteiden varastoitavat määrät ovat niin pieniä, että vaikutukset mahdollisessa tulipalotilanteessa jäävät paikallisiksi. Vaara-, häiriö- ja poikkeustilanteita vaarallisten jätteiden varastossa ehkäistään jätteiden huolellisella käsittelyllä ja asianmukaisella varastoinnilla yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti. Vaarallisten jätteiden lajittelu tehdään vaarallisten jätteiden käsittelyyn perehdytetyn jäteasemanhoitajan toimesta. Vaarallisten jätteiden varastointiastioiden kuntoa tarkkaillaan vuototilanteiden ehkäisemiseksi. Tulipalojen ja vaarallisten kemikaalien aiheuttamien vaaratilanteiden ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet ja toiminta tulipalo- tai vaarallisten kemikaalien aiheuttamissa vaaratilanteissa on kuvattu ja ohjeistettu pelastussuunnitelmassa. 4.3 Puun ja risun haketus Puu- ja risujäte vastaanotetaan omiin kasoihinsa. Jätemäärän kasvaessa riittävän suureksi puu- ja risujäte haketetaan. Haketuksessa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa. Haketuksen kesto on yleensä noin 5 päivää. Haketus tehdään jäteaseman aukioloaikojen puitteissa. Haketettu puu- ja risujäte toimitetaan edelleen pääasiassa energiahyötykäyttöön. Polttoon toimitettavan hakkeen laatua tarkkaillaan kappaleessa 6.1 esitetyn mukaisesti. Jäteasemalta lähtevä puu- ja risuhake punnitaan ja määrät raportoidaan viranomaisille vuosiraportoinnin yhteydessä. Puu- ja risujätteen haketukseen liittyviä mahdollisia häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita ovat mm. hakkeen varastoinnin aikana itsesyttymisen aiheuttama tulipalo, materiaalin pölyäminen esim. poikkeuksellisissa sääolosuhteissa ja haketuksesta mahdollisesti lentävien kappaleiden aiheuttamat vaaratilanteet. Häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita pyritään ennaltaehkäisemään seuraamalla haketusyrittäjän toimintaa, pitämällä haketetun jätepuun varastokasat mahdollisimman pieninä ja varastointiajat mahdollisimman lyhyinä ja suorittamalla haketus sellaisessa paikassa, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua ja pölyämistä. Koneita tai laitteita, joissa on syttymisriski, ei varastoida puujäte- tai hakekasojen lähellä. Haketus pyritään suorittamaan paikassa, jossa ei liiku pientuojia. Oma henkilöstä ja alueella toimivat urakoitsijat käyttävät huomiovaatetusta ja noudattavat varovaisuutta haketuslaitteiden läheisyydessä liikkuessaan. Toiminta tulipalotilanteessa on kuvattu pelastussuunnitelmassa. Mikäli haketuksesta aiheutuu poikkeavaa pölyämistä esim. sääolosuhteiden takia, haketus keskeytetään ja sitä jatketaan, kun olosuhteet muuttuvat. 4.4 Ylijäämämaan loppusijoitus Ylijäämämaiden loppusijoitus maankaatopaikalle toteutetaan täyttösuunnitelman mukaisesti. Ylijäämämaiden loppusijoitukseen liittyviä mahdollisia häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita ovat mm. maapenkan sortumat, ajo penkan reunan yli ja pilaantuneen maa-aineksen päätyminen maankaatopaikalle. Maapenkan sortumia ennaltaehkäistään alueen suunnitelmallisella täytöllä. Maankaatopaikan täyttösuun- 5

7 nitelman mukaan täytön stabiliteetti varmistetaan tekemällä tarpeellisin välein täyttöalueen sisälle tukipenkereitä. Sadevedet pyritään ohjaamaan täytönaikaisen ojituksen avulla mahdollisimman tehokkaasti laskeutusaltaaseen. Valuvat maat vastaanotetaan erilleen muista maista ja niiden annetaan kuivua riittävästi ennen uutta täyttökerrosta. Maapenkan, kippauspaikan reunojen ja luiskien kuntoa seurataan. Pilaantuneen maa-aineksen päätymistä maankaatopaikalle ennaltaehkäistään vastaanottokäytännöillä. Maakuormat tarkastetaan vastaanotettaessa ja maiden laatua seurataan myös täyttöalueella. Jos vastaanottopaikalle kipatun maan epäillään olevan pilaantunutta, vaaditaan asiakasta ottamaan kyseisistä kuormista näytteet laboratorioanalyysejä varten. Maat pidetään erillään omassa kasassa kunnes laboratoriotulokset on toimitettu. Analyysituloksia verrataan VNa 2014/2007 ohjearvoihin ja tulosten perusteella toimitaan seuraavasti: - Haitta-ainepitoisuudet alle kynnysarvon: maat voidaan levittää ja maan vastaanotto kohteesta voi jatkua - Haitta-ainepitoisuudet yli kynnysarvon ja alle alemman ohjearvon: maat voidaan levittää. Ennen kuin maiden vastaanottoa voidaan jatkaa, tulee asiakkaan selvittää mistä kohonneet haittaainepitoisuudet johtuvat. Jos kohteessa on syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta, keskeytetään maan vastaanotto kunnes asiakas toimittaa kohteesta kunnostuspäätöksen ja Mömossenille toimitettavista maista luotettavat tutkimustulokset maiden puhtaudesta. - Haitta-ainepitoisuudet yli alemman ohjearvon: jo vastaanotetut maakuormat toimitetaan pois asiakkaan tai IUJ:n toimesta. Asiasta ilmoitetaan ELY-keskukselle ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mahdollisen pilaantumisriskin selvittämiseksi toimitaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Kohteesta voidaan vastaanottaa maita vain, jos asiakas toimittaa kohteesta kunnostuspäätöksen ja Mömossenille toimitettavista maista luotettavat tutkimustulokset maiden puhtaudesta Jätettä sisältävien maiden seulonta Maankaatopaikalle voidaan louhosalueen maapohjalle tai loppusijoitettujen puhtaiden maiden päälle vastaanottaa käsiteltäväksi puhtaita maita, jotka sisältävät jätekappaleita, kuten puuta, muovia, metallia, tiiliä ja betonia. Jätettä sisältävät maat seulotaan tai käsitellään muulla erottelumenetelmällä. Menetelmä ja kalusto valitaan tarpeen mukaan. Käsittelyn jälkeen maa-ainekset sijoitetaan maankaatopaikalle tai toimitetaan hyötykäyttöön. Erotetut jätteet toimitetaan loppusijoitukseen tai hyötykäyttöön Domargårdin jätekeskukseen tai muuhun vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätteitä. Maa-ainesten seulontaan liittyviä mahdollisia häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita ovat mm. maa-aineksen pölyäminen käsittelyn aikana ja pilaantuneen maa-aineksen päätyminen käsittelyyn. Jätettä sisältävien maa-ainesten laatua seurataan kuten muidenkin puhtaiden maa-ainesten. Pilaantuneen maa-aineksen päätymistä seulontaan ennaltaehkäistään ja mahdollisissa poikkeustilanteissa toimitaan edellä kappaleessa 4.4 esitetyllä tavalla. 4.6 Jätetäyttöalueet Jäteaseman alueella on teollisuusjätteen kaatopaikka, jolle ei ole sijoitettu jätettä vuoden 2013 jälkeen. Alueelle ei ole enää tarkoitus vastaanottaa jätettä. Jäteaseman alueella on syyskuussa 2011 suljettu tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Lisäksi alueella on ympäristölupa tavanomaisen jätteen kaatopaikan raken-

8 7 tamiselle, mutta sen toteuttaminen ei ole suunnitelmissa. Täyttöalueisiin ei liity erityisiä häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteita, koska jätteiden loppusijoitustoimintaa tai muutakaan toimintaa alueilla ei ole. 4.7 Vesien ja kaasun hallinta Pientuoja-alueen ja suljetun yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen likaiset vedet johdetaan viemäriputkia pitkin yhdyskuntajäteveden tasausaltaaseen ja teollisuusjätealueen jäteveden teollisuusjätealueen tasausaltaaseen. Tasausaltaiden vedet yhdistyvät ennen pumppaamokaivoa, josta ne pumpataan Sipoon kunnan viemäriverkkoon. Yhdyskuntajätteen suljetulta loppusijoitusalueelta tulevat puhtaat valumavedet johdetaan niskaojien avulla maastoon. Maankaatopaikan vedet ohjataan pintakallistusten, täytönaikaisten ojien ja alueen keskelle rakennettavan louhesalaojan avulla laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaan päätypenkereen läpi suotautuvat vedet johdetaan maastoon. Suljetun yhdyskuntajätealueen kaatopaikkakaasu kerätään seitsemään kaasukaivoon keräysputkien avulla. Kaasu kulkee keräysputkissa omalla paineellaan (keräysjärjestelmään ei tuoteta alipainetta koneellisesti). Kaivoihin kertyvä kaasu ohjataan biosuotimeen salaojaputkien avulla. Biosuotimessa kaasun metaani muuttuu biologisesti hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi. Vesienhallinnan poikkeustilanteissa toimitaan huolto- ja tarkastusohjelman mukaisesti. 4.8 Haittaeläinten torjunta Jäteaseman toimintojen vuoksi jäteasemalla oleskelevia lintuja ei ole yhdyskuntajätetäytön sulkemisen jälkeen enää esiintynyt. Mahdollisia rottia jätekeskuksessa torjutaan neljällä syöttiasemalaatikolla, joihin torjunta-ainetta sijoitetaan säännöllisesti. 5 Tarkkailu 5.1 Vesien tarkkailu Vesien tarkkailu toteutetaan velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa pinta- ja pohjavesipisteistä sekä neljä kertaa vuodessa suljetun jätetäytön kuivatuskerroksen vesien osalta. Tulokset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä. Oma henkilöstö suorittaa kerran viikossa tasausaltaiden toimivuuden tarkastuksen sekä suotoveden sähkönjohtokyvyn mittauksen. Kerran vuodessa käydään läpi kaikkien viemärilinjojen ja tarkastuskaivollisten salaojaviemärien toimivuus. Tulokset merkitään käyttöpäiväkirjaan. Suotoveden sähkönjohtokyvyn mittaustulokset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä. 5.2 Kaatopaikkakaasun tarkkailu Vuonna 2007 suljetun yhdyskuntajätetäytön kaatopaikkakaasun koostumusta tarkkaillaan velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti sulkemisrakenteiden yhteydessä rakennetuista seitsemästä kaasukaivosta kaksi kertaa vuodessa. Kaasukaivoista määritetään kaasun paine, kaasun ja ulkoilman lämpötila, metaanipitoisuus,

9 hiilidioksidipitoisuus ja happipitoisuus. Tulokset raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä. Tarkkailukonsultti suorittaa näytteenoton yhteydessä myös aistinvaraisen haistelun kunkin kaivon ympärillä. Oma henkilöstö tekee alkutalvesta lumen tultua silmämääräisen tarkistuskierroksen kaikkien kaivon ympärillä mahdollisten vuotokohtein havaitsemiseksi. 5.3 Hajutarkkailu Jäteaseman hajuja tarkkaillaan aukiolopäivinä jäteaseman henkilökunnan toimesta ja havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan ja raportoidaan vuosiraportissa. 5.4 Poikkeamien hallinta Jäteaseman poikkeustilanteet kuten ympäristövaikutukset, roskaantuminen, ilkivalta ja onnettomuudet merkitään käyttöpäiväkirjaan sekä merkittävimmät käyttöpäiväkirjan lisäksi intran sähköiseen poikkeamajärjestelmään. Viranomaiskynnyksen ylittävistä poikkeustilanteista ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen ja Sipoon ympäristönsuojeluviranomaiselle Vahti-järjestelmän kautta. 8 6 Käsittelyssä syntyvät jätteet Haketuksessa syntyvän, poltettavaksi toimitettavan puu- ja risuhakkeen laatu selvitetään standardin SFS 5875 "Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi" mukaan. Puu- ja risuhake toimitetaan pääsääntöisesti haketusurakoitsijan toimesta energiahyötykäyttöön. 7 Vastuuhenkilöt Mömossenin jäteaseman toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ovat käyttöpäällikkö, aluepäällikkö ja laatuja ympäristöpäällikkö. Käyttöpäällikkö vastaa alueen toiminnasta, ympäristöluvista ja rakennushankkeista sekä toimii alueen vastaavana hoitajana. Aluepäällikkö vastaa jäteaseman päivittäisestä toiminnasta ja jäteaseman työntekijöiden perehdyttämisestä. Laatu- ja ympäristöpäällikkö vastaa ympäristötarkkailusta ja työsuojeluasioista. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu yhtiön toiminnasta. Vastuuhenkilöt perehdytetään työtehtäviinsä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n perehdytyssuunnitelman mukaisesti. 8 Muuta huomioitavaa Mömossenin jäteaseman toiminnassa pyritään noudattamaan jätelain 8 2 momentin mukaisesti etusijajärjestystä. Vastaanotetut jätteistä toimitetaan materiaalihyötykäyttöön ne jätejakeet, joille löytyy hyödyntäjä. Muut jakeet ohjataan jätteen laadun mukaisesti energiahyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Sekalaiset yhdyskunta- ja rakennusjätteet toimitetaan Domargårdin jätekeskukseen lajiteltavaksi tai loppusijoitettavaksi. Näiden jätejakeiden hyödyntämiselle etsitään aktiivisesti uusia ratkaisuja.

10 Maankaatopaikan toiminnassa vastaanotetuista maa-aineksista pyritään täyttösuunnitelman mukaisesti laadultaan paremmat massat hyödyntämään täyttöalueen rakenteissa ja loppusijoittamaan ensisijaisesti hyödyntämiskelvottomat massat. Maankaatopaikalla on myös mahdollista välivarastoida maita ns. maapankkiperiaatteella, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja toiminnalle on edellytyksiä. 9

11 10 Liitteet Liite 1. Mömossenin jäteaseman tarkkailuohjelma Liite 2. Pelastussuunnitelma ja toimintaohjeistus poikkeustilanteisiin, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Liite 3. Mömossenin maankaatopaikan täyttösuunnitelma Liite 4. Mömossenin jäteaseman huolto- ja tarkastusohjelma

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015. laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi

24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015. laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi 24.7.2014 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA VUOSIRAPORTTI 2014 26.2.2015 laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Yhtiön esittely 3 1.2 Mömossenin pienjäteasema 2014 3 1.3 Ympäristölupa

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Päätös Nro 136/2013/1 Dnro ESAVI/338/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2013

Päätös Nro 136/2013/1 Dnro ESAVI/338/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2013 Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2013/1 Dnro ESAVI/338/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2013 ASIA Päätös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

HINNASTO 2016 3.3.2016

HINNASTO 2016 3.3.2016 HINNASTO 2016 3.3.2016 Kujalan jätekeskus Jäteasemat: Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Maan- ja lumenkaatopaikat SISÄLLYSLUETTELO Jätteiden vastaanottopaikat ja yhteystiedot 3

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19.

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19. Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 11780-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ruissalontie 19 Asia

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Rakennusjätteiden käsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu.

Rakennusjätteiden käsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 21/2013/1 Dnro ISAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2013 ASIA HAKIJA Rakennusjätteiden käsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Joensuu. Milleta

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 10875-2014 (231) Ympäristönsuojelulain 136 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Gränsbackankuja, Turku

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin seudun ympäristöpalvelut KIVIKON JÄTEPALVELU- KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 120/11.01.00/2015 33 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh. 043 826 5223 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08)

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 13.02.2013 Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) RYL 25 Asiakirjat

Lisätiedot

Sorters Finland Oy

Sorters Finland Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2016 HSY:n jätehuollon vuositilasto 216 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5577-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu 28, Turku

Lisätiedot

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 72 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää Päätös Etelä-Suomi Nro 97/2010/2 Dnro ESAVI/561/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN

LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN LIITE LEMPÄÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAAN MAKSUTAULUKKO Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain

Lisätiedot

LAITOS JA SEN SIJAINTI

LAITOS JA SEN SIJAINTI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 12/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/116/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Storkohmon

Lisätiedot

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013 Laatija: CTa Tarkastaja: PVa 2 (11) Kunnostuksen loppuraportti Tilaaja Järvenpään kaupunki Järvenpää Antti

Lisätiedot

YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN

YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN YLIJÄÄMÄMAA-AINESTEN SYNNYN EHKÄISEMINEN MAAPANKKI / MATERIAALIPANKKI = SÄÄSTÖÄ / INS. YAMK JUKKA HUPPUNEN NYKYTILANNE, HYÖDYNNETTÄVÄT MATERIAALIT Pirkanmaalla: puhtaat maat / YLIJÄÄMÄMAAT 2 000 000 m

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/131/07.00/2014 Kaakkois-Suomi 13.6.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Kiertotie Oy

Kiertotie Oy 1 Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo: 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Vastaanotettavat jätteet... 2 3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi...

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/551/07.00/2013 YMP/103/2014 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 199/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/27/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA Laitos- ja ammattimaista jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot