TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus"

Transkriptio

1 TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus

2 Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta Tuottajat (ja tietyissä tapauksissa jakelijat ja juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät) vastaavat tuottajavastuunalaisen jätteen jätehuollosta Jätteen haltija vastaa jätehuollon järjestämisestä muilta osin kuin kunnan tai tuottajien vastuulla olevasta jätteestä (elinkeinotoiminnan jätteet)

3 Tuottajavastuuviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus toimii valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta Tuottajavastuuviranomaisen tehtäviin kuuluu tuottajien (eli maahantuojien ja valmistajien) ja tuottajayhteisöjen valvonta, vapaamatkustajavalvonta, tuottajatiedoston ylläpito, tuottajayhteisöjen hyväksyminen, tuottajien merkitsemispäätösten tekeminen, seurantatietojen kokoaminen ja raportointi Euroopan komissiolle

4 Mitä tuottajavastuulla tarkoitetaan? Valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta huolehtia markkinoille toimittamiensa tuotteiden jätehuollon järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista, kun tuotteet poistetaan käytöstä Tuottajavastuu koskee ajoneuvojen, renkaiden, sähkölaitteiden, paristojen, akkujen ja painopaperin ja paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin maahantuojia ja valmistajia. Pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat pakattujen tuotteiden maahantuojat ja pakkaajat, joiden liikevaihto on vähintään 1 milj. euroa Tuottajavastuu perustuu jätelain 3 a lukuun ja valtioneuvoston asetuksiin ja päätöksiin tuottajavastuunalaisista jätteistä

5 Tuottajavastuun tavoitteet 1) ehkäistä jätteen syntymistä ja lisätä tuotteiden uudelleenkäyttöä 2) tehostaa jätteiden uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä 3) vähentää kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta sekä jätteistä aiheutuvaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle

6 Kuinka tuottajavastuuvelvoitteet voi hoitaa? A) Ilmoittautumalla Pirkanmaan ELY keskuksen ylläpitämään tuottajatiedostoon, jolloin yrityksen tulee järjestää itse tuotteidensa keräys ja hyödyntäminen TAI B) Liittymällä hyväksytyn tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisö vastaa jäsentensä puolesta valtakunnallisen keräysverkon perustamisesta, jätteiden kuljetuksesta ja hyödyntämisestä sekä tiedotuksesta. Tuottajayhteisöt ovat maahantuojien ja valmistajien itse perustamia organisaatioita. HUOM! Yksittäisen yrityksen ei ole yleensä kannattavaa perustaa maan kattavaa keräysverkkoa yksin, joten liittyminen tuottajayhteisön valmiiksi perustamaan verkkoon on kustannuksiltaan halvempi vaihtoehto

7 Onko tuottajavastuuvelvoitteet hoidettu? Tuottajavastuuta ei ole kuitattu sillä, että yrityksellä on sopimus sekajätteen, kartongin, biojätteiden yms. jätehuollosta jonkun jätehuoltoyrityksen kanssa. Edellä mainitut sopimukset kattavat yleensä vain yrityksen omassa toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuollon, eivätkä asiakkaille toimitettavien tuotteiden jätehuoltoa Tuottajavastuunsa hoitaneen yrityksen pitää AINA olla hyväksytyn tuottajayhteisön jäsen tai ilmoittautuneena tuottajatiedostoon

8 Tuottajavastuualojen esittely Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osasto

9 Pakkaukset ja pakkausjäte Pakkauksia ovat mm. rullakot, kuormalavat, pahvilaatikot, suojamuovit, muovipussit, kääreet, kelmut ja styroksi Kuitu- ja lasipakkausten kierrätystavoite on 60 %, metallipakkausten 50 %, muovipakkausten 22,5 % ja puupakkausten 15 % Tuottajalla on osittainen vastuu markkinoille tuottamiensa pakkausten jätehuollosta. Vastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa. Silloin kun tuottaja/tuottajayhteisö ei ole järjestänyt kustannuksellaan kiinteistökohtaista keräystä, kunta voi antaa jätehuoltomääräyksiä pakkausjätteestä. Olemassa seitsemän hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä, joilla on yhteinen palveluyhtiö Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy.

10 Renkaat Renkaiden tuottajavastuu koskee kaikkia moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita Tuottajavastuussa ovat renkaiden ja renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden ammattimaiset valmistajat, maahantuojat sekä renkaiden pinnoittajat Kuluttajat voivat veloituksetta viedä käytöstä poistamansa ajoneuvojen renkaat rengasliikkeisiin Renkaiden hyödyntämistavoite on 90 % Kaksi hyväksyttyä tuottajayhteisöä: Suomen Rengaskierrätys Oy North Re-Tyre Oy

11 Keräyspaperi Tuottajayhteisöjen velvollisuutena on järjestää koko maan kattava aluekeräyspisteiden verkko ja lisäksi kerätä paperia kiinteistöiltä taajamissa Kiinteistön velvollisuus on järjestää keräyspaikka ja astia, paitsi jos kiinteistö on pientalo- tai hajaasutusalueella, jossa on aluekeräyspiste tai jossa keräys olisi kohtuuttoman kallista kerättävän paperin vähäisen määrän vuoksi Tuottajan järjestämän paperin keräyksen (tyhjennys, kuljetus) kiinteistöltä on oltava maksutonta kiinteistölle Keräyspaperissa on kaksi tuottajayhteisöä, Paperinkeräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy

12 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat mm. kodinkoneet, valaisimet, puhelimet, IT-laitteet, lamput, sähkötyökalut, soittimet Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi keräyspiste (tai kiertävä keräys 1-2 krt/v) kotitalouden SE-romulle Olemassa 5 hyväksyttyä tuottajayhteisöä: SERTuottajayhteisö ry, ERP Finland ry, ICTTuottajaosuuskunta, Flip ry ja Selt ry

13 Romuajoneuvot Ajoneuvon viimeinen haltija on velvollinen toimittamaan romuajoneuvon tuottajan keräyspisteeseen, josta saa romutustodistuksen. Vain romutustodistuksella auto poistuu lopullisesti rekisteristä Tuottajayhteisöt: Suomen Autokierrätys Oy ja Suomen Matkailuautokierrätysyhdistys MAK

14 Akut ja paristot Vähittäiskaupan on otettava vastaan kuluttajien käytetyt kannettavat paristot ja akut (esim. sormi- ja nappiparistot); tuottajayhteisöt vastaavat jätehuollosta vähittäiskaupasta eteenpäin. Autojen käynnistysakuille on perustettu maan kattava keräysverkko. Tuottajayhteisöt: Recser Oy ja ERP Finland ry (kannettavat akut ja paristot) sekä Akkukierrätys Pb Oy (ajoneuvoakut)

15 Juomapakkaukset Juomien pakkauksista peritään juomapakkausten valmisteveroa Juomapakkaukset, jotka kuuluvat toimivaan, hyväksyttyyn juomapakkausten palautusjärjestelmään, on vapautettu valmisteverosta Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät Juomapakkausjärjestelmään kuuluvien juomien myyjän ja muun jakelijan on otettava juomien ostajalta vastaan tyhjät juomapakkaukset Palautusjärjestelmien ylläpitäjiä ovat mm. Alko, A-pullo, Palpa ja Ekopulloyhdistys

16 Tuottajavastuunalaisten jätteiden keräyspisteet Sähkölaitteet: ja valitse SER Pienparistot ja akut voi palauttaa kaikkiin niitä myyviin kauppoihin > tuottajayhteisöt ovat järjestäneet niiden haun sieltä Ajoneuvoakut: ja valitse akut Renkaat: Ajoneuvot: Paperi: ja valitse paperi Pakkaukset: ei tuottajien järjestämää valtakunnallista keräysverkostoa. Lisätietoa

17 17

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot:

18.6.2008. Tiina Siimekselä. Muutokset 15.6.2015. Unto Huttunen. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Jätehuollon esimies Raimo Eklund, p. 020 632 3433 (neuvonta, aluekeräyspisteet) Jätehuollon harjoittelija, Minna Ilottu, p. 0400 115 692 ( neuvonta ) Johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen,

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta. Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.fi 1 (22) Sisältö 1 Hyvä ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritys...

Lisätiedot

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Pakkausten tuottajavastuu Suomessa Pakkausten tuottajavastuu Suomessa MIKÄ ON MIELEKÄSTÄ? Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää jätteitä mielekkäästi eli siihen määrään saakka, jossa ympäristölle koituu edelleen nettohyötyä ja kierrätys

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 2/2007

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 2/2007 RENKAANKIERRÄTYS Suomen Rengaskierrätys Oy:n tiedotuslehti 2/2007 RENGASALA tuottajavastuuun edelläkävijä Kenttäotos asiakkaiden renkaankierrätystietämyksestä Anne Rikalalle tuplasti MM-hopeaa RENKAANKIERRÄTYS

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON TUOTTAJAVASTUUN JÄTEVIRRAT

JÄTEHUOLLON TUOTTAJAVASTUUN JÄTEVIRRAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JÄTEHUOLLON TUOTTAJAVASTUUN JÄTEVIRRAT Esimerkkinä Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä kannettavat paristot ja akut Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot