Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)"

Transkriptio

1 Yritysneuvojakoulutus Gardenia Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

2 Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä Ongelmajäte: jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

3 Luokittelu ongelmajätteeksi Yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo (YmA 1129/2001) Jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 4 esitetty ominaisuudet ja raja-arvoja Ongelmajätteeksi luokitellaan jäteasetuksen liitteissä 2 ja 3 tarkoitettuihin luokkiin kuuluvat ja muutkin jätteet, jotka on nimetty ongelmajätteiksi jäte- ja ongelmajäteluettelossa Luettelossa useissa nimikkeissä ongelmajätteeksi luokitellaan jäte, joka sisältää vaarallisia aineita (=kemikaalilainsäädännössä määritelty vaarallinen kemikaali) Jos jäte on luokiteltu vaaralliseksi kemikaaliksi kemikaalilainsäädännön mukaisesti, se on ongelmajätettä Jos jätteellä on jokin jäteasetuksen liitteessä 4 mainittu muu vaarallinen ominaisuus, se on ongelmajätettä

4 Vaaralliset ominaisuudet H1 Räjähtävä H2 Hapettava H3-A Helposti syttyvä H3-B Syttyvä H4 Ärsyttävä H5 Haitallinen H6 Myrkyllinen H7 Syöpää aiheuttava H8 Syövyttävä H9 Tartuntavaarallinen H10 Lisääntymiselle vaarallinen H11 Perimää vaurioittava H12 Aineet tai valmisteet, joista vapautuu myrkyllisiä kaasuja niiden joutuessa kosketuksiin veden, ilman tai hapon kanssa H13 Aineet tai valmisteet, joista voi käsittelyn jälkeen syntyä toista ainetta, jolla on jokin yllämainituista ominaisuuksista H14 Ympäristölle vaarallinen

5 Varoitusmerkit E O F, F+ T, T+ Xn, Xi C N

6 Vaaraominaisuuksien arviointi 1 Jos jätteellä on yksikin vaaraominaisuus, se on ongelmajätettä Kaikkien vaaraominaisuuksien tuntemista tarvitaan jätteen merkitsemistä, turvallista kuljetusta ja käsittelyä varten

7 Vaaraominaisuuksien arviointi 2 Vaarallisten aineiden pitoisuudet ominaisuudet H4-H8, H10, H11, H14 osittain pitoisuuksien yhteenlasku joidenkin vaaraominaisuuksien kohdalla vertaaminen ongelmajäteraja-arvoihin raja-arvot jäteasetuksen liitteessä 4 (ei H14) Muut ominaisuudet H1-3, H9, H12-13 tiedetään jätteen sisältävän aineita, joilla on näitä ominaisuuksia

8 Ongelmajäteraja-arvoja Aineen luokitus Ärsyttävä (Xi, R41) Ärsyttävä (Xi, R36, R37, R38) Haitallinen (Xn, R20, R21, R22) Myrkyllinen (T, R23, R24, R25) Syöpää aiheuttava (Ryhmä 1 tai 2, T, R45, R49) Syövyttävä (C, R35) Raja-arvo, % ,1 1

9 Kyllästetyn puun jäte Arseenipentoksidi (pit. puujätteessä 0,14-0,25 %) Carc. Cat. 1; R45 (0,1 %), T; R23/25 (3 %), N; R50-53 (0,25 %) Kromitrioksidi (pit. puujätteessä 0,21-0,35 %) O; R8, Carc. Cat. 1; R49 (0,1 %), T; R25 (3 %), C; R35 (1 %), R43 N; R50-53 (0,25 %) Kupari(II)oksidi (pit. puujätteessä 0,05-0,1 %) Xn; R22, (25 %), N; R50-53 (0,25 %) -> syöpää aiheuttava, ympäristölle vaarallinen eli ongelmajätettä

10 Autokorjaamon ongelmajätteitä Jäteöljyt, öljysuodattimet Romuakut, paristot (osa) Jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteet Öljyerottimien lietteet Loisteputket Osienpesussa käytetyt liuottimet Asbestipitoiset jarrupalat

11 Kirjapainojen ongelmajätteitä (offset) Kehite- ja kiinniteliuokset Pesuliuotinta sisältävä jäte puhdistuspyyhkeet ja kankaat? muu painoväriä ja liuotinta sisältävä jäte Kostutusvesijäte Liima- ja lakkajäte? Jäteöljy, loistelamput

12 Jätteiden kerääminen Erilaatuiset ongelmajätteet pidetään erillään toisistaan Astiat, joissa ongelmajätteitä säilytetään, kestävät varastoitavan aineen vaikutusta ja kestävät siirtelyä Huolellinen varastointi

13 Ongelmajätteiden pakkaaminen ja merkitseminen (VNP 659/1996) Ongelmajätteet merkitään kuten vaaralliset aineet yleensäkin Vaaraa kuvaava tunnus Vaaraominaisuuden aiheuttavan aineen nimi R- ja S-lausekkeet Alkuperäisten pakkausten käyttö täydennettynä jätteen haltijan nimellä ja jätteen nimellä Kuljetuspakkausten lisätiedot (varoitusmerkki, UN-numero)

14 Ongelmajätteiden varastointi Ongelmajätevarastoa koskevat vaatimukset Suoja-allastus Tiivis pohja Ulkopuolisten pääsy varastoon estettävä Katettu Valaistus ja ilmanvaihto Varastokirjanpito Yhdessä varastointia koskevat rajoitukset

15 Ongelmajätteiden kuljetus jätettä saa ammattimaisesti kuljettaa vain alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon ilmoittautunut kuljettaja siirtoasiakirja vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevat säädökset (VAK-määräykset) -kaikki ongelmajätteet eivät kuulu VAK-määräysten piiriin.

16 Ongelmajätteen luovuttaminen Ongelmajätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi jätetiedostoon ilmoittautuneelle kuljettajalle kun vastaanottajalla ympäristölupa sille, jonka toiminta asetuksella vapautettu luvan hakemisesta jos lupaa tai muut hyväksymistä ei vaadita, sille jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätteestä

17 Jätteen haltijan selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista ongelmajätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyneestä jätteestä

18 Muita määräyksiä Ympäristönsuojelumääräykset Kemikaalien varastointi Ongelmajätteiden varastointi Jätehuoltomääräykset Ongelmajätteiden varastointi

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset

Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013. Paikalliset jätehuoltomääräykset. Sisältö. Jätteiden käsittelyä ohjaavat säädökset Sisältö Jätehuolto koe-eläintoiminnassa 1.11.2013 Jätehuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vaaraa aiheuttavat jätelajit Laboratorion hyötyjätteet Ympäristöasiantuntija Virpi Kuitto Tila- ja kiinteistökeskus, Helsingin

Lisätiedot

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin:

Kemikaaliasetuksen (Liite2) mukaan kemikaalit jaetaan vaarallisten ominaisuuksiensa ja niiden voimakkuuden perusteella seuraaviin ryhmiin: 2 KEMIKAALIT Suomen kemikaaleja koskevat säädökset perustuvat kemikaalilakiin (liite 1), mutta samalla ne täyttävät työturvallisuuslain vaatimukset. Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaalisäädöksiin,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012. 179/2012 Valtioneuvoston asetus. jätteistä. Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012. 179/2012 Valtioneuvoston asetus. jätteistä. Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2012 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014

VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA. Päivitys 07/2014 VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYOHJEISTUS LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA Päivitys 07/2014 SISÄLLYS 1 VASTUUT JA TYÖTURVALLISUUS... 2 2 VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO... 3 3 ASEMALLA KERÄTTÄVÄT VAARALLISET JÄTTEET...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo. Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö. Draivi-projekti JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA HYRIA RIIHIMÄKI Sakonkatu 1 E-talo Auto- ja logistiikka-alan koulutuskiinteistö Draivi-projekti Suomen ympäristöopisto SYKLI Rauno Leván 27.9.2010 Hyria Oy Sakonkatu 1 E Jätehuoltosuunnitelma

Lisätiedot

Ekokemin ohje 3/12. Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen

Ekokemin ohje 3/12. Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen Ekokemin ohje 3/12 Jätteiden turvalliseen kuljettamiseen Muutamia perusasioita Jätehuollossa on muutamia perusasioita, jotka ovat kaikille toimijoille yhteisiä riippumatta siitä, millaisia jätteitä tuotannosta

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS

MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS MERVEN TEOLLISUUSALUEEN YRITYSTEN JÄTE- HUOLTO- JA KEMIKAALIKARTOITUS Sirpa Viholainen Ympäristöosaston monisteita 44 2002 EAKR Lähdeviite: Viholainen, S. 2002: Merven teollisuusalueen yritysten jätehuolto-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vaaralliset jätteet Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Mitä ovat vaaralliset jätteet? Jätteet, jotka jonkin ominaisuutensa vuoksi aiheuttavat vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen Esityksen aiheet Kemikaalilainsäädäntö (kansallinen, REACH, CLP) Kemikaalin määritelmä Vaarallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa

Turvallinen työskentely koululaboratoriossa Turvallinen työskentely koululaboratoriossa MAOL RY Kemian toimikunta 2002 1 Taustaa 2 Säädökset ja tietolähteet 2.1 Yleiset säädökset 2.2 Luokitukseen ja merkintään liittyvää lainsäädäntöä 2.3 Muita tietolähteitä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Tuotekoodi C02671FINFINSAS51734 Vain kulkuneuvojen ammattimaiseen maalaamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Sisällys Saatteeksi........................ 3 Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Kemikaalien luokitus, merkitseminen ja päällys...... 6 Käyttöturvallisuustiedote ja tietojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot