AMK-opettajan digiosaamisen vahvistaminen. Peda-forum 2015 Jaana Kullaslahti (HAMK), Helena Karento (LAMK), Aija Töytäri (OKM)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMK-opettajan digiosaamisen vahvistaminen. Peda-forum 2015 Jaana Kullaslahti (HAMK), Helena Karento (LAMK), Aija Töytäri (OKM)"

Transkriptio

1 AMK-opettajan digiosaamisen vahvistaminen Peda-forum 2015 Jaana Kullaslahti (HAMK), Helena Karento (LAMK), Aija Töytäri (OKM)

2 2 Tutkimuksen keskeiset kysymykset Missä määrin ja miten ammattikorkeakoulun opettajat käyttävät digitaalisuutta työssään? Millaisia kokemuksia ammattikorkeakoulujen opettajilla on oppimisesta digitaalisissa ympäristöissä? Millaiset ovat ammattikorkeakoulujen opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämistarpeet? September 11, 2015

3 3 Toteutus Digipedagogista osaamista kartoitettiin verkkokyselyllä, syksyllä 2014 FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa Opetushenkilöstö (yliopettajat, lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat, yhteensä 733), vastauksia 237 Strukturoitu kyselylomake sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä September 11, 2015

4 Persoonalliset ominaisuudet Digipedagoginen osaaminen Ammattialaspesifinen Pedagoginen Digitaalinen/tieto- ja viestintätekninen Konteksti Kuvio. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (Kullaslahti 2011)

5 Digitaalisuuden rooli opetuksessa Kaikki (N=237) % käytän tiedotukseen ja materiaalin jakeluun 92 käytän itse opetukseni tukena lähiopetuksessa 84 käytän lähiopetuksessa opiskelijoiden kanssa 72 verkkojaksot työskentelyyn ja ohjaukseen osana monimuotoopetusta 57 kokonaan verkossa toteutettava opintojakso/kokonaisuus 42 käytän TKI hankkeissa opiskelijoiden kanssa 35

6 Kuvio. Verkko-opetuksen osuus (%) omasta opetuksesta

7 Kuvio. Digitaalisuuden rooli opettajan työssä

8

9

10

11

12

13 Opettajan kokemukset omasta oppimisesta digitaalisissa ympäristöissä Sivuaineopintojen suorittaminen verkossa oli hyvä kokemus. Opettajaopintojen suorittaminen verkossa edisti opintoja. Hyviä kokemuksia Moodlesta oman oppimisen tukena. Asiantuntijaverkostoista saa nopeasti ajantasaista oman asiantuntemusalueen tietoa. Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Ei positiivisia kokemuksia. Uuvuttavia kokemuksia, pakotettuja keskusteluja verkossa. Ihmiset jäävät kasvottomiksi. Yksilön suoja vaarassa hävitä. Digitaalisuuden edellyttämän ohjausosaamisen vajeet.

14 Opettajan kokemukset digitalisuudesta opetuksessa elinehto ja yhteistyön perusedellytys opetuksessa sekä sisällöllisessä ja pedagogisessa kehittämisessä opetusta tukeva kontaktiverkosto toimii pääasiassa digitaalisesti helpottaa yhteistyötä ja tiedon jakamista video koukuttaa opiskelijoita paremmin kuin pelkkä teksti webinaarit ovat olleet onnistuneita mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen toimii kansainvälisessä työharjoittelussa toimii parhaiten täydennyskoulutuksessa ja työelämän toimijoiden sekä yritysten kanssa ideatasolla, ei käytännön toteutuksina sirpaloittaa opetusta, ydin ja tavoitteet epäselviä oppiminen vaikeasti todennettavissa soveltaminen rajoitettua, henk.kohtainen vuorovaikutus välttämätöntä sosiaali- ja terveysalan opetus, jossa vuorovaikutus opetustilanteissa opinnäytetyö toimimaton tekniikka, takertelevat ohjelmistot haittaavat opetustyötä työlästä toteuttaa koneella istuminen on lisääntynyt tehostaa projektien seurantaa ja toteutusta

15 Opettajan kokemukset digitaalisuuden hyödyntäminen työelämäverkostoissa Edistää työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämistä. Edistää TKI-hankkeiden toteuttamista ja onnistumista. Reaaliaikainen vuorovaikutus ja palaute työelämän edustajien kanssa mahdollista Harjoittelun ohjaus. Hankkeissa syntyneiden hyvien käytänteiden levittäminen verkossa. Hankkeiden www-sivujen luonti, ylläpito ja päivitys helppoa. Yhteydenpidon helppous mm. kvtutkijaverkostoihin TKI-hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Digitaalisuus parantaa ajanhallintaa ja helpottaa aikataulujen yhteensovittamista. Todelliset hyödyt ovat edelleen hämärän peitossa, ne peittyvät teknologisen jargongin alle. Paljon turhaa viestittelyä. Vastaukset saattavat viipyä kohtuuttoman kauan.

16 Opettajan kokemukset digitaalisuuden hyödyntäminen asiantuntijaverkostoissa Ajankohtaiset asiat ovat verkossa. Saa tietoa ja voi olla osallisena siinä, miten oma ala kehittyy. Verkostojen avulla voi hankkia tietoa, ennakoida oman alan kehitystä. Helppo tapa olla yhteydessä kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijakollegoihin. Verkostoissa oppii digitaalista vuorovaikutusta. Verkostot auttavat ajanhallinnassa. Verkostot toimivat eri tavoin, osa niistä on passiivisia. Tekniikan toimivuuden varmistaminen puutteellista. Verkostotyö sujuu vain, jos tekniikka on kunnossa.

17 Tukitarpeet Digipedagogisen osaamisen tuki: opetusmenetelmien kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen vaihtoehtoiset pedagogiset lähestymistavat opetuksen suunnittelun ja ajoituksen tuki verkkotentti ja monivalintatehtävät ohjaus ryhmätasolta henkilökohtaiseen ohjaukseen Oppimisympäristöjen ja työkalujen opetuskäytön tuki: miten digitaalisia oppimisympäristöjä ja työkaluja voi käyttää opetuksessa, käytännön toteutusten neuvonta tietoa ja perehdytystä uusista sovelluksista ja niiden käytöstä käytössä olevien välineiden rajaus ja valinta yhtenäiset käytännöt työkalujen käyttöön tietoa tekijänoikeuksista

18 Koulutustarpeet Digitaalisuuden edellyttämä pedagoginen osaaminen Edistyneiden digitaalisuuteen kuuluvien pedagogisten ratkaisujen käyttö ja soveltaminen, kokonaisvaltaiset ratkaisut Edistyneet toimintamallit ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Arvioinnin ja palautteen kehittäminen. Suurten ryhmien opetus verkossa. TKI:n integroiminen opetukseen digipedagogiikkaa soveltaen. Digitaalisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden tuottaminen Opintokokonaisuuksien sisällöntuotanto ja pedagogiikka. Toimivan ja pedagogisesti hyvän verkko-oppimisympäristön, opintokokonaisuuden tai opintojakson rakentaminen, monialaisuus Digitaalisen opetuksen käytännön toteuttaminen Miten erilaiset digityökalut parhaiten tukevat oppimista? Miten erilaisia digityökaluja on käytetty ja hyödynnetty onnistuneesti? Miten opintokokonaisuus tai opintojakso saadaan toimimaan verkossa?

19 Koulutuksen toteuttamistavat Koulutuksen jatkuvaa ja osaamista päivittävää. Ratkaisukeskeisyys, ei perustason koulutusta, vaan pedagogisia esimerkkejä ja työpajoja Intensiivikoulutusta, ei tässä on laite tai tässä on sovellus tilaisuuksia. Ryhmätoteutukset, vertaisoppiminen Henkilökohtainen koulutus ja neuvonta Vertaistuki ja mentorointi Verkkokurssit kuten Miten rakennan hyvän verkkokurssin? Videokonferenssit, webinaarit ja näiden tallenteet. Tietoiskut ja muut lyhytkoulutukset. Itseopiskelumateriaalit ja lyhyet opasvideot

20 Tukitarpeet Ohjelmien ja välineiden käytön tuki tuki ja neuvonta ongelmatilanteissa tietoa lisensseistä yksinkertaiset, selkeät manuaalit tuki videon tekemiseen Tekninen tuki nettiyhteydet opetustilojen käyttövalmiudet Helpdesk-palvelun tehostaminen, nopea ja osaava tekninen tuki, apu ja neuvonta Riittävät työaikaresurssit

21 Kiitos!

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

JOustavat toteutustavat

JOustavat toteutustavat Mervi Lätti (toim.) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34 LOREN IPSUM DOLOR JOustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa kokemuksia kehittämistyöstä Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot