Lopulliset Ehdot lainalle 5053

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lopulliset Ehdot lainalle 5053"

Transkriptio

1 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. Lopulliset Ehdot lainalle 5053 KÄÄNNÖS Laina 5053 lasketaan liikkeelle Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 29. toukokuuta 2009 päivätyn Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Perusesitteen (ruotsinkielinen) ja tiivistelmän (suomenkielinen) saa sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista tai Merkintäaika: Pienin merkintämäärä: Hinta: Merkintäpalkkio: Viimeinen merkintäpäivä Handelsbankenin Suomen konttoreissa on 15. joulukuuta 2009 Nimellisesti euroa 110% nimellisarvosta. Merkintäsitoumuksesta veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän nimellisarvosta nimellisarvoltaan merkinnöille sekä 1,25 % euron ylittäville merkinnöille. Palkkio maksetaan merkinnän yhteydessä. Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 15. joulukuuta Liikkeeseenlaskijan asiamies: Tuotto: Lainamäärä: Jako ja ehdot liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta osoite: Aleksanterinkatu 11, Helsinki Lainasta maksetaan Takaisin maksettava summa Eräpäivänä Takaisin maksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä. Lisähyvitys lasketaan nimellisarvo kerrottuna (i) indeksin nousulla (ts. kohteena olevan vahvistetun Loppuindeksin ja Lähtöindeksin prosentuaalisena erotuksena) kerrottuna (ii) Lisätuottokertoimella kerrottuna (iii) valuuttakurssimuutoksella (ts. kohteena olevan valuuttaparin vahvistetun Loppukurssin ja Lähtökurssin prosentuaalisena erotuksena). Lisätuottokerroin vahvistetaan 17. joulukuuta Päätös mille tasolle kerroin vahvistetaan, riippuu mm. siitä, kuinka euro- ja kansainväliset korot, kurssimuutokset (volatiliteetti) markkinoilla sekä markkinoiden keskinäinen riippuvuus muuttuvat vahvistuspäivään mennessä. Lisätuotto ei voi olla arvoltaan negatiivinen. Loppuindeksi ja -kurssi lasketaan keskiarvona 14 toukokuuta 2014 ja 14 marraskuuta 2014 välisen ajan arvoista (kuukausittaiset kurssien luvut). Tämän tarkoituksena on vähentää riskiä siitä, etteivät mahdolliset yksittäiset negatiiviset ääriarvot vaikuta osakeindeksiobligaation juoksuajan lopussa liikaa Loppuindeksiin. Tuotto muodostuu Takaisin maksettavan summan ja maksetun sijoituksen, joka sisältää merkintäpalkkion, erotuksena. Alla kohdassa, Takaisin maksettava summa, selvitetään laskennassa käytettävät kaavat ja kuvaukset käytettävistä parametreista. Indeksin viimeisten viiden vuoden simuloitu historiallinen arvonkehitys esitetään kaaviossa alempana. Lainan nimellinen määrä vahvistetaan 17.joulukuuta 2009 ja se pohjautuu merkintöjen yhteenlaskettuun nimellismäärään. Handelsbanken pidättää oikeuden, lainan nimellisen määrän vahvistamisen jälkeen, korottaa ja markkinoilta ostaen sekä kuolettaen, vähentää tätä määrää. Lainan määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa. Handelsbanken päättää lainaosuuksien jakamisesta. Mitään takuuta lainaosuuksien saamisesta ei voida antaa. Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseen lasku mikäli merkintöjen määrä jää alle euron. Lainaosuuksien jako tapahtuu aikajärjestyksessä merkintäsitoumuksia rekisteröitäessä. Mikäli jakoa ei voida suorittaa aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat merkitty samanaikaisesti, varaa Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa päättääkseen jaosta. Kirjallinen merkintäsitoumus annetaan merkintää tehtäessä. Handelsbanken peruuttaa liikkeeseen laskun mikäli lisätuottokertoimeksi ei voida määritellä vähintään 85% Handelsbanken pidättää myös oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseen lasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Handelsbanken hyvittää

2 Takaisin maksettava summa: veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Ilmoitus peruutetusta emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on tullut tietoon. Lainaosuuksien jakaminen voi koskea myös Handelsbankeniin työsuhteessa olevaa, jolloin hänellä ei ole etuoikeutta työsuhteen perusteella. Jako tapahtuu tällaisissa tapauksissa Finansinspektionen määräysten ja Svenska Fondhandlareföreningen sääntöjen mukaan. Se summa, joka maksetaan Velkojalle Eräpäivänä. Takaisin maksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä Kullekin velkakirjalle maksettava Lisähyvitys on Loppukurssia koskevat ehdot huomioiden korkein seuraavista: Indeksi: Kohdevaluuttapari Valuutat Lähtökursilla Lähtöindeksillä Lähtöindeksin ja -kurssin Määrityspäivä on 17. joulukuuta (i) Velkakirjan nimellisarvo LTK (SL Emerging Markets ST Emerging Markets ) / ST Emerging Markets (SL USDEUR / ST USDEUR ) ja (ii) nolla. Laskutoimitus (SL Emerging Markets - ST Emerging Markets )/ ST Emerging Markets suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. LTK tarkoittaa Lisätuottokerrointa, jonka Handelsbanken määrittelee 17. joulukuuta ST Emerging Markets tarkoittaa kyseisen Indeksin Lähtöindeksiä. SL Emerging Markets tarkoittaa kyseisen Indeksin Loppuindeksiä. ST USDEUR tarkoittaa kyseisen Kohdevaluuttaparin Lähtökurssia. SL USDEUR tarkoittaa kyseisen Kohdevaluuttaparin Loppukurssia Emerging Markets Balance 20%, indeksi, jota laskee ja julkaisee Svenska Handelsbanken AB (publ) ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen ishares MSCI Emerging Markets Index fund rahastoon. ishares MSCI Emerging Markets Index fund on New York Stock Exchangessa pörssinoteerattu USAn dollarimääräinen rahasto, jota jakelee SEI Investments Distribution Co. Barclays Global Fund Advisors, joka on Barclays Global Investors N.A:n tytäryhtiö, on rahaston sijoitusneuvonantaja. Rahasto puolestaan pohjautuu MSCI Emerging Markets Index indeksiin, joka on indeksi, jonka omistaa ja laskee MSCI Inc. ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöiden osakkeisiin ns. emerging markets markkinoilla (neljä suurinta markkinaa rahastossa ovat tällä hetkellä Brasilia, Etelä-Korea, Taiwan ja Kiina). Emerging Markets Balance 20% seuraa kvantitatiivisen laskentamallin kehitystä, joka tarkoittaa, että alla olevan osakemarkkinan painoa sopeutetaan volatiliteetin eli toisin sanoen kurssiheilahtelujen mukaan. Kun volatiliteetti on korkea saa Emerging Markets Balance 20% pienemmän painotuksen osakemarkkinoille. Käänteisesti silloin, kun volatiliteetti on matala saa Emerging Markets Balance 20% suuremman painotuksen osakemarkkinoille. Emerging Markets Balance 20%:sta löytyy lisätietoja osoitteesta Lisätietoja ishares MSCI Emerging Markets Index fund rahastosta saa osoitteesta Lisätietoja MSCI Emerging Markets Index -indeksiin kuuluvista osakkeista, niiden painoarvosta indeksissä jne. saa osoitteesta USDEUR, ilmaistuna eurojen (EUR) määränä dollareita (USD) kohden. EUR: Eurooppalainen euro, valuutta niille Euroopan Unionin maille, jotka ovat liittyneet yhteiseen valuuttaan rahaliiton raamien puitteissa. USD: Amerikan dollari tai se valuutta, joka on voinut korvata Amerikan dollarin maksuvälineenä Amerikan Yhdysvalloissa (USA). dollarille (ilmaistuna EUR määrä jaettuna USD:lla(1/EURUSD)) tarkoitetaan sitä kurssia joka vahvistetaan Viitelähteellä Lähtökurssin Määrityspäivän Määritysajankohtana. tarkoitetaan sitä Indeksin arvoa, joka vahvistetaan Lähtöindeksin Määrityspäivän Määritysajankohtana.

3 Loppukurssilla Loppuindeksillä Loppuindeksin Määrityspäivä Määrityspörssipäivällä Määritysajankohta Osakepörssillä Optio- tai Termiinipörssillä Vahvistusajankohta Viitelähteellä Uudelleenlaskentasäännöt Korkorakenne: Eräpäivä: MTN: Monikerta ja littera: Pörssilistaus: ISIN-tunnus Oikeus tietoihin: Viranomaismääräys: tarkoitetaan EUR kurssivahvistusta (ilmaistuna EUR määrällä USD kohden (1/EURUSD)) Määrityspörssipäivää seuraavan pankkipäivän Vahvistusajankohtana Viitelähteellä noteeratusta arvosta. tarkoitetaan kunkin Indeksin jokaisen Määrityspörssipäivän Määritysajankohtana noteeratuista arvoista laskettua aritmeettista keskiarvoa. on viimeinen Määrityspörssipäivä. tarkoitetaan kunkin kalenterikuukauden 14. päivää, alkaen 14.toukokuuta 2014 ja päättyen 14.marraskuuta 2014 (7 havaintoa). tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin se instituutio, joka laskee tai julkistaa Indeksin vahvistaa päätösindeksin. tarkoitetaan pörssiä/pörssejä, jossa/joissa Handelsbankenin arvion mukaan kullakin Osakkeella kulloinkin pääasiallisesti käydään kauppaa. tarkoitetaan pörssiä/pörssejä, jossa/joissa Handelsbankenin arvion mukaan kuhunkin Osakkeeseen liittyvillä optio- ja termiinisopimuksilla kulloinkin pääasiallisesti käydään kauppaa. tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin vahvistetut kurssit Viitelähteellä päivitetään. tarkoitetaan Reutersin sivua ECB37 (tai joku sellainen muu systeemi tai muu sivu, joka korvaa mainitun systeemin tai sivun tai jos Vahvistusajankohtaa ei määritetä Loppukurssin Määrityspäivänä sitä kurssia, joka Handelsbankenin arvion mukaan on oikea kurssi tälle Kohdevaluuttaparille. Koskien indeksin muutosta Mikäli se instituutti, joka yllä olevan perusteella on vastuussa indeksistä ei laske eikä julkaise indeksiä vaan sen laskee ja julkaisee joku toinen osapuoli, joka on Handelsbankenin mielestä kelpaava ( Kolmas Osapuoli ), tullaan Lisätuottokerroin vahvistamaan tähän Kolmannen Osapuolen laskemaan ja julkistamaan indeksiin pohjautuen. Mikäli indeksi lakkautetaan, mutta korvataan toisella indeksillä, jonka Handelsbanken arvioi saman arvoiseksi, käytetään tätä indeksiä Lisätuottokertoimen vahvistamiseen. Mikäli Loppuindeksin Määrityspäivänä tai tätä ennen huomataan, että indeksiä laskeva ja julkaiseva instituutti tai Kolmas Osapuoli on muuttanut laskukaavaa tai metodia, päättää Handelsbanken siitä, kuinka Lisähyvitys tässä tapauksessa lasketaan. Koskien indeksin korjausta Mikäli indeksiä, jota käytetään Lisähyvityksen vahvistamiseen, korjataan johtuen sen instituution, tai Kolmannen Osapuolen, joka laskee ja julkaisee tätä indeksiä, ilmeisestä virheestä sen ajan kuluessa, joka normaalisti kuluu kaupan ja sen selvittämisen välillä avistakaupankäynnissä kyseessä olevassa Osakepörssissä Indeksiin kuuluville osakkeille, mutta viimeistään kolmen päivän kuluttua Loppuindeksin Määrityspäivästä,, tekee Handelsbanken vastaavan korjauksen vahvistaessaan Lisähyvitystä. Vaihtuva tuotto 1. joulukuuta Obligaatio (joukkovelkakirja) Lainaa koostuu MTN:istä, joiden suuruus on nimellisesti euroa tai tämän kerrannainen. Ei FI Handelsbanken pidättää oikeuden pyytää seuraavia tietoja APK/Euroclear Finlandilta koskien kaikkia tilejä, jotka sisältyvät täsmäytysrekisteriin, nimittäin (i) Velkojan nimeä, henkilötunnusta, tai muuta identifiointitunnusta sekä postiosoitetta., (ii) velkamäärää sekä erien kappalemäärää ja niiden nimellisarvoa. Handelsbanken ei saa luvatta antaa tietoja Velkojasta kolmannelle osapuolelle. Mikäli Lisähyvityksen suorittamisen edellytykset estyvät tai merkittävästi muuttuvat johtuen viranomaismääräyksestä, muuttuneesta lainsäädännöstä, tuomioistuimen päätöksestä tai muusta vastaavasta olennaisesta muutoksesta jollakin kohteena olevalla

4 markkinalla, on Handelsbankenilla oikeus päättää kuinka sopimuksen täyttäminen osapuolten välillä tapahtuu. Ilmoitukset: Handelsbanken julkaisee ensitilassa vahvistamisen jälkeen Lähtökurssin, Päätöskurssin, Lisätuottokertoimen sekä Lisähyvityksen. Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle lainalle yhdessä Handelsbankenin 29 huhtikuuta 2009 päivätyn MTN-ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisin maksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 28. lokakuuta 2009 jälkeen ole tapahtunut mitään merkittäviä negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä. Tukholma 24. marraskuuta 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) Indeksin simuloitu historiallinen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta tammikuu 05 tammikuu 06 tammikuu 07 tammikuu 08 tammikuu 09 Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole takuu tulevasta kehityksestä. Sijoitettaessa tähän obligaatioon voi hävitä mahdollisen ylikurssin.

5 ishares is a registered mark of Barclays Global Investors, N.A. ( BGINA ) and is used under license. BGINA makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Handelsbanken. BGINA has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Handelsbanken. THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI..

Lopulliset Ehdot lainalle 5064

Lopulliset Ehdot lainalle 5064 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5085

Lopulliset Ehdot lainalle 5085 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5080

Lopulliset Ehdot lainalle 5080 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5084

Lopulliset Ehdot lainalle 5084 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot

KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 %

KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 % KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 % KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN Mahdollisuus jopa 18 %:n kuponkituottoon vuodessa Kuponkiobligaatio tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon Kiinan ja Taiwanin

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5082

Lopulliset Ehdot lainalle 5082 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATION SUOMI + RUOTSI 2 LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATION SUOMI + RUOTSI 2 LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATION SUOMI + RUOTSI 2 LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011

Lisätiedot

MANDATUM POSEIDON PLUS OSAKEINDEKSISERTIFIKAATTI 5/2004 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM POSEIDON PLUS OSAKEINDEKSISERTIFIKAATTI 5/2004 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM POSEIDON PLUS OSAKEINDEKSISERTIFIKAATTI 5/2004 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on Sampo Pankki Oyj. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1048: INDEKSIOBLIGAATIO USA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT TIETOA LAINASTA. Lainatyyppi

LOPULLISET EHDOT TIETOA LAINASTA. Lainatyyppi LOPULLISET EHDOT laina nro 4697 Erillislaina Suomi Booster laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa 1 Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 5/2006 Maailma Extra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 5000A: UB NELJÄ JÄTTIÄ BRIC 40 A ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 5000B: UB NELJÄ JÄTTIÄ BRIC 40 B Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 1 DANSKE BANK A/S 1809: SUOMI BONUSTUOTTO 2 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1010A: INDEKSIOBLIGAATIO LATINALAINEN AMERIKKA MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1010B: INDEKSIOBLIGAATIO LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1009A: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1009B: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Laina 5500. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntisysteemi

Laina 5500. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntisysteemi Laina 5500 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys 5500 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys, 5500 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1011A: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1011B: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI II TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Laina 5502. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502. Tiedot kohde-etuudesta.

Laina 5502. Sivu Lopulliset Ehdot 2-5 2-3. Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502. Tiedot kohde-etuudesta. Laina 5502 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset yhtiöt ekstra 5502 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Laina 5086 Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

BRIC KUPONKI 2018 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

BRIC KUPONKI 2018 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA BRIC KUPONKI 2018 INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kiinteä puolivuosittainen kuponki 4,5 % Sijoitusaika

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Toimialavoittajat lopulliset ehdot on 12. huhtikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Osallistumisasteet

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 28.5.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten

Lisätiedot