KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 %"

Transkriptio

1 KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 %

2 KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN Mahdollisuus jopa 18 %:n kuponkituottoon vuodessa Kuponkiobligaatio tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon Kiinan ja Taiwanin osakemarkkinoiden pysyessä ennallaan tai kehittyessä positiivisesti. Mikäli molemmat viiteindeksit ovat vähintään lähtötasoillaan vuosittaisena arvostuspäivänä, sijoitus lunastetaan takaisin ennenaikaisesti ja sijoittajalle maksetaan 18 %:n* tuotto jokaiselta kuluneelta vuoden jaksolta. Mikäli heikommin menestynyt indeksi on arvostuspäivänä alle lähtötasonsa, sijoitus jatkuu vuoden kerrallaan. Kuponkiobligaatio Kiina ja Taiwan on kuitenkin enintään neljän vuoden mittainen sijoitus. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Pääoma on kuitenkin suojattu, mikäli kumpikaan viiteindekseistä ei ole eräpäivänä laskenut yli 40 %. Myyntiaika on Miksi sijoittaa Kuponkiobligaatio Kiina ja Taiwaniin? Kiina ja Taiwan ovat Aasian voimakkaimmin kasvavia talouksia. Kiinalla ja muilla kehittyvillä talouksilla tulee jatkossa olemaan keskeinen rooli maailmantalouden kasvun vetureina. Kiinan suuri väestömäärä takaa edullisen työvoiman saatavuuden ja luo pohjan merkittävälle kulutuskysynnän kasvulle tulevina vuosina. Kiinan BKT kasvaa tänä vuonna arviolta 10,5 % (lähde: IMF) ja voimakkaan kasvun odotetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Taiwan on 23 miljoonan asukkaan saari Kiinan rannikolla. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan Taiwan on erittäin kilpailukykyinen kansantalous, jonka vahvuus perustuu moderniin teknologiseen infrastruktuuriin ja korkeaan koulutustasoon. Syyskuussa 2009 Maailman Talousfoorumi julkaisi kilpailukykyraportin, jossa Taiwan sijoittui kahdenneksitoista 133 maan joukossa. IMF arvioi, että Taiwanin talous kasvaa kuluvana vuonna 9,3 %. Kuponkiobligaatio Kiina ja Taiwan tarjoaa sijoittajalle erinomaisen riski-tuotto -suhteen. Vaikka viiteindeksit pysyisivät paikoillaan, sijoittaja saa korkean, peräti 18 %* vuosituoton. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, mutta mikäli kumpikaan indeksi ei ole laskenut yli 40 % neljässä vuodessa, palautetaan nimellispääoma takaisinmaksupäivänä kokonaisuudessaan. Sijoituksen tuotto ja ennenaikainen lunastaminen Sijoituksen tuotto on riippuvainen viiteindeksien, Hang Seng China Enterprises Index ja MSCI Taiwan Index, kehityksestä sijoitusaikana. Sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti heti, mikäli viiteindeksien päätöskurssit ovat vähintään lähtötasoillaan vuosittaisena arvostuspäivänä. Mikäli sijoitusta ei lunasteta ennenaikaisesti, sijoitusaika on noin neljä vuotta. Molempien viiteindeksien arvojen ollessa vuosittaisena arvostuspäivänä vähintään lähtötasoillaan, maksetaan sijoittajalle tuotto ja nimellispääoma palautetaan. Kuhunkin vuosittaiseen jaksoon liittyvä kuponki on 18 %*. Tuoton suuruus on kuponki kerrottuna kuluneiden vuosien määrällä. Mikäli toinen tai molemmat viiteindeksit ovat jonakin tarkastelupäivänä alle lähtötasonsa, ei kuponkia siltä vuodelta makseta. Mahdollisesti maksamatta jääneet kupongit maksetaan kuitenkin, mikäli indeksit nousevat laskun jälkeen uudelleen siten, että ne ovat molemmat jonakin seuraavana arvostuspäivänä vähintään lähtötasoillaan. Sijoitus erääntyy , mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti. Tällöin sijoittajalle maksettavan pääoman ja tuoton määrä riippuu viiteindeksien loppuarvoista päätöspäivänä Sijoittajalle eräpäivänä takaisinmaksettava määrä on: 100 % nimellisarvosta sekä lisäksi 72 %:n tuotto * (4 x 18 %) nimellispääomalle, mikäli molempien viiteindeksien loppuarvot ovat vähintään lähtötasoillaan. 100 % nimellisarvosta, mikäli heikommin menestyneen indeksin loppuarvo on alempi kuin lähtöarvo, mutta vähintään 60 % lähtöarvostaan. Loppuarvo/Lähtöarvo x Nimellispääoma, mikäli heikommin menestyneen indeksin loppuarvo on alle 60 % lähtöarvostaan. Tällöin takaisinmaksumäärä lasketaan heikommin kehittyneen indeksin loppuarvon mukaan. Odotettu vuosittaiseen jaksoon liittyvä tuotto on 18 %. Tuotto vahvistetaan ja se tulee olemaan välillä %. Ellei tuotoksi voida vahvistaa vähintään 17 %, pidättää liikkeeseenlaskija oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun. * Vuosittaiseen jaksoon liittyvä kuponki vahvistetaan ja se tulee olemaan välillä %.

3 Tuoton maksu ja erääntyminen Aika Indeksien kehitys Tuotto Takaisinmaksu 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Kumpikin indeksi on vähintään 60 % lähtöarvostaan tai Huonommin kehittynyt indeksi on alle 60 % lähtöarvostaan Kyllä 18% ,00 Kyllä 36% ,00 Kyllä 54% ,00 Kyllä 72% ,00 Kyllä 0% ,00 Palautetaan huonomman indeksin Kyllä kurssilaskua vastaava määrä. Esim. 60% kurssilasku -> palautettava määrä 40 % nimellisarvosta ( ). Esimerkki on laskettu eur nimellissijoitukselle. Laskelmassa ei ole huomioitu veroja eikä merkintäpalkkiota. Taulukossa on kuvattu sijoituksen tuoton maksu ja erääntyminen eri vuosina. * Vuosittaiseen jaksoon liittyvä kuponki vahvistetaan ja se tulee olemaan välillä %. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, ellei kuponkia voida vahvistaa vähintään 17 prosentiksi. Sijoituksen riskit Kuponkiobligaatio Kiina ja Taiwanin riskinä on, että toinen tai molemmat indekseistä ovat jokaisena vuosittaisena arvostuspäivänä alle lähtötasonsa ja lisäksi neljän vuoden kuluttua jompikumpi indekseistä on laskenut yli 40 % lähtöarvostaan. Tällöin sijoittajalle takaisin maksettava määrä lasketaan heikommin kehittyneen indeksin kehityksen mukaisesti. Sijoittaja ei näin ollen välttämättä saa koko sijoittamaansa pääomaa takaisin eikä tuottoa makseta. Kuponkiobligaatiolla ei käydä kauppaa julkisella markkinapaikalla, vaan Liikkeeseenlaskija antaa normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitukselle takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Esimerkiksi voimakkaat markkinaliikkeet, markkinapaikkojen sulkeminen tai tekniset ongelmat voivat hetkellisesti vaikeuttaa jälkimarkkinaa. Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Svenska Handelsbanken AB:n, takaisinmaksukyvystä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Svenska Handelsbanken AB:n luottoluokitukset ovat AA- (Moody s) ja Aa2 (Standard & Poor s). Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida pääomaan ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski MSCI Taiwan HSCE Esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuoton- tai arvonkehitystä, joiden perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuoton- tai arvonkehityksestä.

4 LAINAEHDOT LYHYESTI Viiteindeksit Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg: HSCEI Index) ja MSCI Taiwan Index (Bloomberg: TAMSCI Index) Liikkeeseenlaskija Svenska Handelsbanken AB Lähtöpäivä Eräpäivä Arvostuspäivät Arvostuspäiviä ovat , , ja Ennenaikaiset takaisinmaksupäivät Ennenaikaiset takaisinmaksupäivät ovat 8 pankkipäivää arvostuspäivästä. Mikäli kyseinen päivä ei ole pankkipäivä Suomessa, siirtyy tuoton maksu ja lunastus seuraavaan pankkipäivään. Kuponki 18 %* Sijoituksen tuotto Sijoitukselle maksettavan vuotuisen tuoton määrä riippuu tuotonmaksuajankohdasta. Tuoton suuruus on kuponki kertaa kuluneiden vuosien lukumäärä. Sijoituksen tuoton maksaminen ja ennenaikainen lunastus Mikäli viiteindeksien päätöskurssit vuosittaisena arvostuspäivänä ovat vähintään lähtötasollaan, maksetaan tuotto ja sijoituksen nimellispääoma palautetaan kyseistä arvostuspäivää seuraavana takaisinmaksupäivänä. Takaisinmaksu eräpäivänä Jos sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, riippuu takaisinmaksumäärä viiteindeksien loppuarvoista päätöspäivänä seuraavasti: Sijoittajalle maksetaan nimellispääoma sekä 72 %:n tuotto * (4 x 18 %) nimellispääomalle, mikäli molempien indeksien loppuarvot ovat vähintään lähtötasoillaan. Sijoittajalle maksetaan nimellispääoma, mikäli heikommin menestyneen indeksin loppuarvo on pienempi kuin lähtöarvo, mutta kuitenkin vähintään 60 % lähtöarvostaan. Sijoittajalle maksetaan Loppuarvo / Lähtöarvo x Nimellispääoma, mikäli heikommin menestyneen indeksin loppuarvo on alle 60 % lähtöarvosta. Tällöin takaisinmaksumäärä lasketaan heikommin kehittyneen indeksin arvon mukaan Myyntiaika Myyntipaikka UB Omaisuudenhoito Oy, Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki Minimimerkintä euroa Eräkoko euroa Myyntihinta 100 % Merkintäpalkkiot Merkintämäärä euroa, palkkio 1,5 %, Merkintämäärä euroa, palkkio 1 %, Merkintämäärä vähintään euroa, palkkio 0,5 %. Maksupäivä Valuutta Kaikki indeksilainaan liittyvät laskelmat ja maksut ovat euroissa. Vakuus Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jälkimarkkinat Liikkeeseenlaskija antaa normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitukselle takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Esimerkiksi voimakkaat markkinaliikkeet, markkinapaikkojen sulkeminen tai tekniset ongelmat voivat hetkellisesti vaikeuttaa jälkimarkkinaa. Jälkimarkkinakaupoissa sijoittajan tulee ottaa yhteyttä UB Omaisuudenhoito Oy:öön. Verotus Mahdollinen indeksihyvitys on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle tuloverolain alaista pääomatuloa. Liikkeeseenlaskun peruutus Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen tai mikäli Kuponkia ei voida vahvistaa vähintään 17 prosentiksi. Muut kustannukset Sijoituksen myyntihintaan sisältyy strukturointikustannus, joka on n. 0,5 1 % p.a. sillä oletuksella, että sijoitus erääntyy vasta sijoituksen eräpäivänä. Näillä katetaan mm. riskienhallinnan, tuotteen rakentamisen ja jakelun kustannuksia. UB Omaisuudenhoito Oy ei peri lainan hallinnoinnista tai säilytyksestä erillisiä palkkioita sijoitusaikana. Jälkimarkkinakaupoista voidaan periä välityspalkkio voimassa olevan hinnaston mukaan. Viralliset asiakirjat Kuponkiobligaatio Kiina ja Taiwan lasketaan liikkeelle Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 29. huhtikuuta 2010 päivätystä Ohjelmaesitteestä sekä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite (ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa tai myyjältä. * Vuosittaiseen jaksoon liittyvä kuponki vahvistetaan ja se tulee olemaan välillä %. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, ellei kuponkia voida vahvistaa vähintään 17 prosentiksi. UB OMAISUUDENHOITO OY Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki puh. (09) , fax (09) Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus

5 Hang Seng China Enterprises Index The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the Securities (the Product ), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPU- TATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERV- ICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY THE ISSUER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTA- TION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. MSCI Taiwan THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILI- ATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROP- ERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICU- LARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWN- ERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILI- ATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEI- THER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURI- TIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CON- NECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MER- CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja

15.03.2013. Harri Natunen Tuotantojohtaja KESKI-POHJANMAAN AIKUISOPISTO 15.03.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja

16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja KAIVOSSEMINAARI 16.05.2013 Harri Natunen Tuotantojohtaja TÄRKEÄ TIEDOTE This presentation has been prepared by, and the information contained herein (unless otherwise indicated) has been provided by Talvivaara

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oikea tieto oikeaan aikaan Huhtikuu 2008 Numero 4 ORACLEN UUTISET Oikea tieto oikeaan aikaan Onko se mahdollista? INSIDE ONE Tietotulva haltuun Tietotulva on iso haaste tämän päivän yrityksille. Lue kuinka keskisuuret yritykset

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa

Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Digitalisoitumisen vaikutus elokuva-alan kannattavuuteen ja toimintatapoihin elokuvateatterijakelussa Suomessa Katja Kolehmainen (ohjaaja) Janne Jaalivaara Arttu Talvitie Asta Viertola Marika Westman 2013

Lisätiedot

Senaattilan käyttöehdot

Senaattilan käyttöehdot Käyttöehdot 1/6 Senaattilan käyttöehdot Rekisteröityessään Senaattilan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yleistä Senaattila.fi -verkkosivusto

Lisätiedot