Miten asiakkaasi löytävät sinut ja miten sinä vaikutat heihin saadaksesi heidät asiakkaaksenne?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten asiakkaasi löytävät sinut ja miten sinä vaikutat heihin saadaksesi heidät asiakkaaksenne?"

Transkriptio

1 Miten asiakkaasi löytävät sinut ja miten sinä vaikutat heihin saadaksesi heidät asiakkaaksenne? Sales Excellence 2015

2 Aamun ohjelma Miten asiakkaasi löytävät sinut? Markkinointiviestinnän toimintamallin muuttaminen on välttämätöntä Selvitä asiakkaidesi kiinnostuksen alueet ja kohdista viestisi heille Viesti siellä missä asiakkaasi ovat Millä keinoilla voit vaikuttaa osuvasti Mittaa viestinnän tehokkuutta, analysoi ja hyödynnä Asiat voi hoitaa itse ilman kalliita markkinointitoimistoja Miten vaikutat asiakkaaseen myynnissä yrityksille? Ymmärrä asiakkaasi liiketoiminta Selvitä asiakkaasi yhteistyöltä hakemat tulokset Rakenna asiakkuuksia eri tavalla kuin kilpailijasi Kommunikoi kuinka tuotat arvoa tai vähennät riskejä Rakenna luottamusta myyntiprosessin kaikissa vaiheissa 2

3 Lyhyesti Sales Excellencestä Sales Excellence on myynnin johtamisen konsulttien, valmentajien ja coachien kansainvälinen yhteenliittymä, joka toimii 12 maassa Avustamme yrityksiä rakentamaan ja kasvattamaan asiakaskantaansa, lisäämään liikevaihtoa ja ylläpitämään kannattavuutta Sales Excellence Nordic Oy:ssä Suomessa toimii neljä kokopäivätoimista konsulttia

4 Pienenkin yrityksen myyntistrategiaa on kehitettävä jatkuvasti ja ketterästi Prosessit Kasvu Keskeinen Arvolupaus Tai Mantra Resurssit Asiakas Mitä muita tekijöitä strategian logiikassa on huomioitava? 4

5 Strategian logiikasta toimintamalliin Nämä on myös suunniteltava Hyvin edulliset lentohinnat (Asiakas) Strategialogiikka (3-5) (toimintaperiaate/tahtotila) Liputtomat vapaasti peruttavat lennot Ei matkatavarareititystä Rajoitettu asiakaspalvelu Ei aterioita Tiheä vuoroväli määräkohteisiin Ei varattuja paikkoja Liiketoimintamallin Elementit (kehittämisen painopisteet) Toimintamallin Elementit (ns. Kriittiset toiminnot, kriittiset kohtaamiset) 5

6 Ymmärrä asiakkaasi liiketoiminta Kukaan ei halua ostaa sitä, mitä myyt. Mitä asiakas haluaa ovat ne liiketoiminnan tulokset, jotka he voivat saavuttaa käyttämällä myymääsi tuote/palveluratkaisua päästäkseen omiin tavoitteisiinsa. - Bill Stinnett, Think Like Your Customer Ole Luova: Etsi ja kehitä uusia mahdollisuuksia täysin uusien asiakkaiden kanssa, joita et ole vielä edes tavannut. Kehitä ratkaisu, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista.

7 Jos Ford olisi kysynyt asiakkailta, mitä pitäisi tehdä... Asiakkaat olisivat halunneet nopeampia ja voimakkaampia hevosia... [Steve Jobs:] It s not the consumer s job to know what they want. 7

8 Asiakkaan hakemien tulosten malli Nykytila Haluttu Tavoitetila Epäsuhta (Tarve) Ratkaisu Tulokset Vakuuta asiakkaasi! Etsi jokaisen potentiaalisen asiakkaasi uusi haluttu tavoitetila C. Muotoile sen jälkeen tarjoomasi B sellaiseksi, että se auttaa heitä pääsemään sinne.

9 Tulosperustaisen lähestymistavan peruste Pois lähetysmoodista... Opettele toimimaan diagnostisesti!! Kielesi kuuntelu tekee sinusta kuuron Cherokee heimon sanonta 9

10 Miksi diagnostinen toimintatapa on tehokas? 1. Ymmärrät itse enemmän! Voit paremmin asemoida ratkaisusi erityisiin ongelmiin ja tuottamaan tavoitteen mukaisia tuloksia, ja näin tuoda asiakkaallesi enemmän arvoa. 2. Asiakkaat kokevat tulevansa ymmärretyiksi! Kun käytät riittävästi aikaasi kuunnellaksesi ja ymmärtääksesi, asiakkaasi luottamus lisääntyy ja hän uskoo ehdotuksiasi enemmän. 10

11 Ryhdy asiantuntijaksi ja selvitä asiakkaasi hakemat tulokset Luo useita ajatteluun haastavia hissikysymyksiä, joilla voit nopeasti aloittaa keskustelut asiakkaidesi liiketoiminnasta. Rakenna asiakkaan eri toiminta-alueille kohdistettuja kysymyssarjoja, joiden avulla selvität nykytilan epäsuhdat ja ne tavoitetilan tulokset, jotka voit ratkaista. Kehitä itsestäsi asiantuntija, joka osaa tehdä kysymyksiä, joita asiakkaasi ei osaisi kysyä itseltään. 11

12 Auta asiakkaita epäsuhdan määrittämisessä heidän nykytilanteessaan kysymällä: 1. Frekvenssi Kuinka usein teillä on tällaisia ongelmia? Kuinka monta kertaa viikossa käy näin? 2. Merkitys Kuinka suuri ongelma tämä on? Kuinka paljon tuottavuutta menetetään joka viikko? 3. Vaikutus Millainen vaikutus tällä on yrityskuvaanne? Miten tämä ongelma vaikuttaa teihin henkilökohtaisesti? 4. Kustannukset Kuinka paljon kustannuksia ja ajanhukkaa tämä ongelma aiheuttaa (päivässä, viikossa, kuukaudessa, vuodessa)? 12

13 Auta asiakkaitasi epäsuhdan määrittämisessä heidän tavoitetilassaan selvittämällä: 1. Motiivi Miksi tämä tavoite on niin tärkeä juuri nyt? Miksi teidän on saavutettava tämä tulos? 2. Kiireellisyys Kuinka pian teidän on toimittava tässä asiassa? Milloin tulosten pitäisi näkyä? 3. Tuotto/Takaisinmaksu Kuinka paljon pystyisitte säästämään joka kuukausi? Kuinka monta tuntia voisitte lyhentää tätä prosessia? 4. Prioriteetti Mikä on tämän hankkeen tärkeys muihin nähden? Mihin arvojärjestykseen asettaisit muut projektit? 13

14 Myynnin evoluutio Ostajien osaamistason evoluutio Lähde : 2012 CEB (Corporate Executive Board) luku: Tuotemyynti luku: Ratkaisumyynti 2010-eteenpäin: Näkemysmyynti Fokus asiakkaan ymmärtämisessä Vastata asiakkaan tuotetarpeisiin Vastata asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin Avartaa asiakkaan näkemystä tarpeistaan Myyntikeskustelun luonne Myyjä johtaa tuoteominaisuuksilla ja hyödyillä Myyjä johtaa kysymyksillä Myyjä johtaa näkemyksellä Ideaalinen myyjä Puhuva tuote-esite Tarpeiden kartoittaja Haastaja Sitoutettavat päätöksentekijät Tuotteiden käyttäjät Johtotaso ja suosittelijat Mobilisoijat/ Muutosagentit Pääasiallinen myyntitapahtuma Asiakas tekee ostotilauksen Asiakas neuvoo myyjää ostoprosessista Myyjä neuvoo asiakasta ostoprosessista Koska sitoutetaan Kun asiakas arvioi vaihtoehtoja Kun asiakas kertoo selvästi tarpeestaan Kun asiakas on ymmärtänyt uudet mahdollisuudet Vaikein asia tämän hetken B2B myynnissä on se, että asiakkaat eivät tarvitse sinua niikuin he tarvitsivat aiemmin. - HBR: Brent Adamson, Matthew Dixon ja Nicholas Toman - 14

15 Rakenna asiakkuuksia eri tavalla kuin kilpailijasi Selvitä ja tarjoa ainutlaatuisia ja arvokkaita näkemyksiä asiakkaan toimialan markkinoista Auta asiakasta navigoimaan erilaisten vaihtoehtojen välillä Anna jatkuvia neuvoja ja konsultoi asiakkaan hankinnan edetessä Neuvo asiakasyritystä välttämään potentiaalisia sudenkuoppia hankinnassa Keskustele asiakkaalle vieraista asioista ja tulosten saavuttamisessa Osoita, että yritykseltänne on helppo ostaa ja näytä, että teillä on laaja tuki koko asiakkaan organisaatiolle. 15

16 10. Tunnepohjainen Arvo/Riski Kommunikoi, kuinka tuotat arvoa ja vähennät riskejä 1. Taloudellinen Arvo/Riski Liikevaihdon kasvu Kustannusten pienentyminen Voimavarojen hyödyntäminen Kokemus oikeiden asioiden tekemisestä Tunnustuksen saamisen tarve Tunne turvallisuudesta 9. Helppouden Arvo/Riski Helppo valinta Nykyisten ja tulevien murheiden vähentyminen Potentiaalisen riskin vähentyminen Vähiten kivuliaan polun valinta 8. Suhteellinen Arvo/Riski Uskollisuus ja sitoutuminen Suhteiden vahvistuminen Potentiaalisten konfliktien välttäminen 7. Poliittinen/Imagollinen Arvo/Riski Näyttää hyvältä muiden silmissä Ympäristötekijät huomioitu Parantunut julkinen imago 6. Opastuksen/Neuvojen Arvo/Riski Asiantuntijaneuvojen saatavuus Virhemahdollisuuksien väheneminen Suositukset Uudet ideat 2.Ajallinen Arvo/Riski Markkinoilletuloaika Käytettävyyden maksimointi Lyhentyneet syklit Muille asioille vapautuva aika 3. Laadullinen Arvo/Riski Tuotevikojen vähentyminen Tuotteen käyttöiän pidentyminen Parempi palvelu 4. Määräysten mukaisuuden Arvo/Riski Hyväksyttävyys toimittajana Asiakasodotusten täyttäminen Standardien noudattaminen 5. Turvallisuuden Arvo/Riski Asiakasturvallisuuden parantaminen Tuotteen riskitön toiminta Henkilöstön parempi työturvallisuus

17 Rehellisyys Pidettyys Toimivalta Reagoivuus Uskottavuus Luotettavuus Asiakaskeskeisyys Luottamus Moraali Empatia Luovuus Joustavuus Ennustettavuus Korkea pätevyys Liiketoimintaymmärrys Toimialaosaaminen He välittävät Ihmiset Kolme keskeistä arvon lähdettä Laatu Maine Toiminnallinen sopivuus Täydellisyys Lisäpalvelut Teknilliset hyödyt Ratkaisu Omistuksen kokonaishinta Hinta Maine Yritys Taloudellinen vakaus Pitkäikäisyys Koko Sijainti Brändin arvostus Tarjooman laajuus Fokus/Toimintaperiaatteet Referenssikyky

18 Luottamuskehä Ansaittu luottamus Jaettu kiinnostus Ennustettavuus Kommunikaatio Jaettu ymmärrys Jaetut odotukset 18

19 Korkeampien tasojen saavuttaminen myynnissä Adapted from Miller Heiman s Successful LAMP Vähenee Parannetaan yrityksen toimintaa Tuotetaan arvoa Kilpailu Hinnan merkitys Tuodaan arvoa asiakkaan liiketoimintaan Ominaisuuksien tärkeys Tarjotaan hyvää palvelua ja tukea asiakkaille Toimitetaan hyviä tuotteita/palveluita Kasvaa Toimitetaan tuotteita asiakkaan spesifikaation mukaisesti Myydään tuotetta 19

20 Sales Excellence Nordicin palvelee yritystänne: Myyntistrategian luomisessa yritykselle Myyntiprosessin kehittämisessä Myynnin ja neuvottelutaidon valmentajana Myynnin konsultoinnissa ja sen johtamisessa Lisätietoja antavat Ari Tenhunen & Jarkko Oksa

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä. Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä. Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / Kansainvälinen yritysviestintä Matias Haltsonen ja Tuomas Haltsonen LAADULLINEN ASIAKASTUTKIMUS: CASE SOITINMESTA OY Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 4: 3.2.2015 Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi. Strategiakanvas

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Maija Sokkanen. Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Maija Sokkanen. Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maija Sokkanen Kirjanpitäjän asiakaspalvelu- ja myyntitaidot Opinnäytetyö Marraskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä PK -yrityksen kasvun opas Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdatus kasvuun... 3 1.1. Tavoitteena PK-yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen... 3 1.2. Innovaatio on jotakin uutta, käyttöön otettua

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2015 Päivi Lintukorpi-Lehti TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS case OP Lounaismaa OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ASIAA jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia Kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ulkoisilta kumppaneilta, kannattaa pitää mielessä kysymys: miten yhteistyökumppani

Lisätiedot