Prosessi venealan yritysten tuotekehitykseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessi venealan yritysten tuotekehitykseen"

Transkriptio

1 Parempia tuo eita oikeaan aikaan Prosessi venealan yritysten tuotekehitykseen Turun Amma korkeakoulu Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Länsi-Suomen Muotoilukeskus MUOVA Vaasan Yliopisto Tero Reunanen Turun amma korkeakoulu Vene ohjelman seminaari Pietarsaari Lähtökohta Tyypillisiä tuotekehityksen ongelmia Myöhästynyt tuotelanseeraus Ennustettua korkeammat kehityskustannukset Asetettuja laatutavoitteita ei saavuteta Suunniteltua korkeammat tuotteen valmistuskustannukset Todellinen ongelma Mitä haluttiinkaan tehdä?

2 Tavoi eet Projektin tarkoituksena on tarjota Tarkistuslista tyyppinen polku venealan yritysten tuotekehitykselle Yleinen prosessinäkemys venealan tuotekehitykselle Antaa esimerkkejä ja vaihtoehtoja ajattelun stimuloimiseksi Nostaa venealanprofiilia ja tunnettuutta Projektin tiivistelmä Tutkimusprojekti Turun Ammattikorkeakoulu Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Länsi-Suomen Muotoilukeskus MUOVA Vaasan Yliopisto Kohdealueet Strategia lähtöisyys Segmentointi Konseptointi Tuotekehitysprosessi Kokonaisbudjetti 760 k Aikataulu lisäaikaa anottu

3 Osallistuvat yritykset Astrum Vene Marino Merinova Kewatec Aluboat Kuopion Matkailupalvelu Plastweld Process Flow Suomen Hopealinja Suomen Meripelastusseura Uudenkaupungin Työvene Venealan tutkimus- ja kehittämiskeskus Työpaketit WP0 Projektihallinnan koordinointi WP1 Yrityksen strategia tuotekehityksen perustana WP2 Segmentointi ja trendianalyysit WP3 Tuotevisiointi ja konseptointi WP4 Tuotekehitysprosessi WP5 Tuotannon visiointi (Case) WP6 Sisävesialuksen konsepti (Case)

4 Strategiaohjattu tuotekehitysprosessi venealalle Kyselytutkimukset Asiakaspalaute Veneilyfoorumit Suunnittelu Käyttäjätietoprosessi - Käyttäjätietoanalyysi - Trendianalyysi - Segmentointi - Mahdollisuudet ja uhat Määrittely Suunnitteluprosessi Tuotantoon tuominen Ideointi Arviointi ja testaus Konseptointiprosessi Markkinastrategia Tuotestrategia Teknologiastrategia Kehitys Tulos: kannattava tuote, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta Markkinoiden kanna avuuden arvioin Suora kilpailu/ Kilpailukeinot Markkinoiden kannattavuus nyt ja tulevaisuudessa Toimittajien neuvotteluasema Asiakkaiden neuvotteluasema Korvaavien tuotteiden paine Uusien kilpailijoiden paine Viranomaismääräykset teknologian kehitys markkinoiden kasvu Tulos: ymmärrys alan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja kilpailumahdollisuuksista, kts. Luku

5 Kyselytutkimukset Palaute Veneilyfoorumit Suunnittelu Käyttäjätietoprosessi - Käyttäjätietoanalyysi - Trendianalyysi - Segmentointi - Mahdollisuudet ja uhat Määrittely Tuotesuunnittelu prosessi Tuotantoon tuominen Ideointi Konseptointi prosessi Arviointi ja testaus Markkinastrategia Tuotestrategia Teknologiastrategia Kehittely Tulos: kannattava tuote, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta Miten eri asiakasryhmien markkinat Mihin yritys haluaa sijoittua kilpailijoihin nähden (missä kilpaillaan ja miten)? Teknologiajohtajuus??? Markkinajohtajuus Mihin asiakasryhmiin markkinointi suunnataan (suuriin, kasvaviin, Markkinointiponnistelut Tulos: perusteltu ja dokumentoitu markkinastrategia, kts. Luku Kyselytutkimukset Palaute Veneilyfoorumit Suunnittelu Käyttäjätietoprosessi - Käyttäjätietoanalyysi - Trendianalyysi - Segmentointi - Mahdollisuudet ja uhat Määrittely Tuotesuunnittelu prosessi Tuotantoon tuominen Ideointi Konseptointi prosessi Arviointi ja testaus Teknologiastrategia Tuotestrategia Markkinastrategia Kehittely Tulos: kannattava tuote, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta Hanki elävää tietoa asiakkaista! Tee kyselytutkimuksia ja kerää asiakaspalautetta. Hanki tällä tavoin käyttäjätietoa, jolla vastaat kysymyksiin: Mitä ongelmia käyttäjä kokee tuotteissa ja palveluissa? Mikä kilpailijan tuotteissa tai palvelussa on parempaa kuin meillä? Mikä meidän tuotteissa on parempaa kuin kilpailijoilla? Mitkä olisivat asiakkaiden mielestä tärkeimpiä parannuskohteita? Minkälainen mielikuva käyttäjillä on tuotteestamme? Mitkä asiat vaikuttavat eniten syntyneeseen mielikuvaan? Miten käyttäjä voitaisiin ottaa mukaan tuotekehitysprosessiin? Lue lisää aiheesta luvusta 3.3

6 Kyselytutkimukset Palaute Veneilyfoorumit Suunnittelu Käyttäjätietoprosessi - Käyttäjätietoanalyysi - Trendianalyysi - Segmentointi - Mahdollisuudet ja uhat Määrittely Tuotesuunnittelu prosessi Tuotantoon tuominen Arviointi ja testaus Ideointi Konseptointi Teknologiastrategia Tuotestrategia prosessi Kehittely Tulos: kannattava tuote, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta Markkinastrategia Konseptoinnissa kehitetään asiakastietojen pohjalta sekä teknisesti että kaupallisesti toteutuskelpoisia tuote- tai palveluideoita. Tuotekonsepti määrittelee tuotteen erityispiirteet. Tärkeitä näkökohtia ovat: Asiakkaan saama hyöty tai mielihyvä Teknologia ja uudet ratkaisut Toimintaperiaate, joka palvelee erityisiä tarpeita tai asiakasryhmiä Muotoilu, joka herättää kiinnostusta ja on teknisesti pätevä Konseptin kehittäminen voi sisältää useita ideointikierroksia, joissa konseptia parannetaan ja tarkennetaan. Valmis konsepti on tuotesuunnitteluprosessin tärkein lähtökohta. Lue lisää aiheesta luvusta : 4; 4.1 Kyselytutkimukset Palaute Veneilyfoorumit Suunnittelu Käyttäjätietoprosessi - Käyttäjätietoanalyysi - Trendianalyysi - Segmentointi - Mahdollisuudet ja uhat Määrittely Tuotesuunnittelu prosessi Tuotantoon tuominen Ideointi Arviointi ja testaus Teknologiastrategia Tuotestrategia Markkinastrategia Konseptointi prosessi Kehittely Tulos: kannattava tuote, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta Ideoinnilla haetaan tuoreita ajatuksia Kokeile eri tapoja tuottaa runsaasti uusia ajatuksia: Ei takerruta olemassa olevaan Ei välitetä siitä, mikä on mahdollista Kaukaiset ajatusmallit Käännetään vanhat ajatukset nurin Ei kritisoida tässä vaiheessa Innostutaan, annetaan ajatusten lentää Anna tilaa ajatuksille ja poimi myöhemmin helmet isosta ideajoukosta. Lue lisää aiheesta luvusta: 4.2.1

7 Tuotesuunni eluprosessissa Suunni elun aja elutapa Suunni eluprosessissa Perus edot (EN ISO 8666: 2002) Merkintäjärjestelmä (EN ISO 10087:1996/A1:2000) Pakokaasupäästöt (EN ISO :1996) Melupäästöt (EN ISO 14509) Valmistajan kilpi (EN ISO 14945:2004) Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen (ISO 15085:2003) Moottoriveneet. Näkyvyys ohjauspaikalta (ISO 11591:2000). Omistajan käsikirja (EN ISO 10240:2004) Rungon rakenne. Mitoitus: Osa 1: Materiaalit. Kertamuovihartsit, lasikuituluji eet, vertailulaminaa (ISO :2000) Osa 2: Materiaalit: Kerrosrakenteen sisusmateriaalit, sisäänvaletut materiaalit(iso :2002). Osa 3: Materiaalit: Teräs, alumiiniseokset, puu, muut materiaalit (ISO :2002). Osa 4: Valmistusolosuhteet (ISO :2002) Osa 5: Laskennallinen paine ja mitoitus Osa 6: Rakenneyksityiskohdat ja valmistustapa Suunni eilla: Osa 7: Monirunkoveneiden mitoitus Osa 8: Peräsin Osa 9: Purjeveneet Vakavuuden ja kelluvuuden arvioin ja luoki elu: Osa 1: Moottoriveneet, joissa rungon pituus on suurempi tai yhtä suuri kuin 6 m (EN ISO :2002). Osa 2: Purjeveneet, joissa rungon pituus on suurempi tai yhtä suuri kuin 6 m (EN ISO :2002). Osa 3: Veneet, joissa rungon pituus on alle 6 m (EN ISO :2002) Ikkunat, valoven ilit, kansiluukut, aukot ja ovet. Lujuus- ja iveysvaa mukset (ISO 12216:2002) Pohjaventtiilit ja runkoläpiviennit: Osa 1: Metalliset (ISO :1994) Osa 2: Ei-metalliset (ISO :2002) Vesitiiviit istuinkaukalot ja nopeasti tyhjentyvät istuinkaukalot (EN ISO 11812:2001) Pilssipumppausjärjestelmät (EN ISO 15083:2003) Sähkökäyttöiset pilssipumput (EN ISO 8849:2003)

8 Tuotesuunni eluprosessissa Suurin kuormankantokyky (EN ISO 14946:2001) Palontorjunta: Osa 1: Veneet, joiden runkopituus on enintään 15 m (EN ISO :2003) ja Osa 2: Veneet, joiden runkopituus on yli 15 m (EN ISO :2002) Ankkuroin, kiinnitys ja hinaus. Kiinnityskohdat (EN ISO 15084:2003) Veneet, joiden rungon pituus on alle 8 metriä. Suurimman propulsiokonetehon määritys (ISO 11592:2001) Kiinteästi asennettujen bensiinimoottoreiden polttoaine- ja sähköjärjestelmät (EN ISO 15584:2001 Diesel-käyttöiset sisämoottorit. Moottoriin asennetut polttoaine- ja sähkökomponentit (EN ISO 16147:2002) Palonkestävät polttoaineletkut (EN ISO 7840:2004) Ei palonkestävät polttoaineletkut (EN ISO 8469:1994/ ISO DIS 8469:2003) Nestemäisellä polttoaineella toimivat liedet (EN ISO 14895:2000) Bensiinimoottoreita ja/tai bensiinisäiliöitä sisältävien tilojen tuuletus (EN ISO 11105:1997) Kiinteästi asennetut polttoainejärjestelmät ja kiinteät polttoainesäiliöt (EN ISO 10088:2001) Ulkolaitamoottorin käynnistämisen esto (EN ISO 11547:1994) Sähköjärjestelmät. Pienjänniteasennukset tasavirtaa varten (EN ISO 10133:2000) Sähköjärjestelmät. Vaihtovirtalaitteistot (EN ISO 13297:2000) Sähkölaitteet. Suojaus tulenarkojen kaasujen syttymistä vastaan ((EN ISO 28846:1993/A1:2000 (ISO 8846)) Laivojen sähköasennukset (EN 60092:2000 Osa 507: Huvialukset = IEC :2000) EY:n pienjännitedirektiivi (73/23/ETY, jota on muutettu direktiivillä 93/68/ETY) on sovellettavissa veneissä rajojensa puitte issa Ohjauslaitteet. Vaijeriohjausjärjestelmät (EN ISO 8847:2004) Kaapeliohjausjärjestelmät (EN 28848/A1 (ISO 8848:1990)) Hydrauliohjausjärjestelmä (EN ISO 10592:1995/A1:2000 (ISO 10592:1994)) kw:n teholla toimivien perämoottorien ohjausjärjestelmät (EN 29775/A1 (ISO 9775:1990)) Ohjauslai eet. Veto- ja vipuvarsijärjestelmät (EN ISO 13929:2001) Nestekaasulai eet (EN ISO 10239:2000) Sähköiset kulkuvalot (pren ISO 16180:2004) Käymäläjäteveden varastointijärjestelmät (EN ISO 8099:2000) Moottoriveneiden aiheuttaman ilmamelun äänenpainetason mittaaminen (EN ISO 14509:2000) Moo orit ja propulsiojärjestelmät. Tehon mi aus ja ilmoi aminen (ISO 8665:1994). Tuotesuunni eluprosessissa Hyväksyttäminen Tuotantoon tuominen Valmistustekniikan huomioiminen DFM

9 Julkaisun sisällysluettelo (alustava) Strategia ohja u tuotekehityskonsep venealalle 1 Johdanto (Reunanen) 1.1 Strategia 1.2 Kilpailutekijöiden vaikutus Uusien toimijoiden uhka Toimi ajien neuvo eluvoima Asiakkaiden neuvo eluvoima Korvaavien vaihtoehtojen uhka Alalla toimijoiden välinen kilpailu Order winners ja order quali ers 2 Strategiaohja u tuotekehitys (Jäntti) 2.1 STRATEGIA OHJAAMAAN TUOTEPROSESSIA 2.2 YRITYKSEN STRATEGIAN PERUSTA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ STRATEGIA 2.3 TUOTEPROSESSI SEGMENTOINTIPROSESSI KONSEPTOINTIPROSESSI TUOTESUUNNITTELUPROSESSI 21 Julkaisun sisällysluettelo (alustava) 3 KÄYTTÄJÄTIETOPROSESSI KÄYTTÄJIEN SEGMENTOINTI, HAVAINNOINTI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT (Pekkala, Peltonen 3.1 SEGMENTOINTI KOHTI ELÄMÄNTYYLIN YMMÄRTÄMISTÄ SUOMALAISTEN HUVIVENEILIJÖIDEN SEGMENTOINTICASE 3.2 TRENDIANALYYSI MITÄ TRENDIT OVAT? HUVIVENEILYN TRENDIANALYYSICASE 3.3 KÄYTTÄJÄTIEDON KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS WAVE OSAPROJEKTISSA Veneilyn mo voivat teemat TEHTÄVÄOSIO: KÄYTTÄJÄTIEDON KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN 4 KONSEPTOINTIPROSESSI 4.1 Konseptoin prosessi (Seppänen, Nieminen) KONSEPTOINNIN ROOLI YRITYKSEN TUOTEKEHITYKSESSÄ 4.2 TUOTEKONSEPTOINNIN VAIHEET (Seppänen, Nieminen) Ideoin KEHITTELY ARVIOINTI JA TESTAUS 4.3 KONSEPTOINTICASE WAVE HANKKEESSA (Pekkala, Peltonen) 4.4 TEHTÄVÄOSIO: TUOTE- JA PALVELUMAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KONSEPTOINTI (Pekkala, Peltonen)

10 Julkaisun sisällysluettelo (alustava) 5 5 Tuotekehitysprosessi (Häkkinen, Lahtinen, Nieminen, Penttilä, Räisänen, Seppänen) 5.1 Määrittely Tuo een krii set ominaisuudet Avainteknologioiden veri oin Alustavat toimi ajavalinnat Poten aaliset innovaa ot Markkinoin vies (Penttilä) Käyttötilanne 5.2 Suunni elu Veneen Teknisen suunnittelun pääpiirteitä (Räisänen) Tuotekonstruk o Tuotespesi kaa o Valmistuksen suunni elu Valmistusteknologia Toimi aja valinnat Hankintasopimukset Prototyyppien valmistus 5.3 Esituotanto Esisarjan valmistus Testaus Hyväksyttäminen Lopullinen Konstruk o Julkaisun sisällysluettelo (alustava) Johdatus lean-aja eluun 6.2 Tuotealusta ja muunnelmat 6.3 Materiaalilue elo ja kustannusten jakautuminen 6.4 Rotaa ovalu Rotaa ovalun kustannukset Rotaa ovalun läpimenoajat 6.5 Kokoonpanoajat ja ajankäytön jakautuminen 6.6 Kokonaiskustannukset 6.7 Tuotantolaitoksen layout 6.8 Vaivaton kokoonpano SMED nopeat asetusajat Kanban Asiakastyökalu ja kokoonpanon vaihtelu S

11 Porter Kilpailustrategia 5 voimaa MIKSI? Porter 1985 Porter 2008 Miksi? Löytyykö jostain vielä Sininen valtameri jonne voidaan seilata kilpailema omille markkinoille? Blue Ocean Strategy Kim & Mauborgne 2004

12 Miksi? Order quali ers ja winners Hinta Toimituksen luote avuus Toimitusnopeus Tuotevalikoima Laatu Hill 1995/2009 Osa yritystrategiaa Tuotantostrategia Markkinavetoinen: Thun 2008 Resurssipohjainen: Hill 1995 Thun 2008

13 Integroitu Arvioin esim. QSDFC Tuotantostrategia Thun 2008

14 Tavoi eena LEAN Kustannussäästöjen tavoitteena 50 % Tavoi eena LEAN

15 Tavoi eena LEAN Variaa on hallinta Tavoi eena LEAN

16 Tavoi eena LEAN Variaatioiden määrä ja hallinta tärkeää? Tavoi eena LEAN Mikä veneen platformiksi?

17 Tavoi eena LEAN Venekonsep pla ormipohjalta Kustannussäästöt Tavoi eena LEAN Kokoonpano Rungonvalmistus Moduulit ja komponen t Runkomateriaali Perusmalli, rotovalu Perusmalli, ruiskulaminoin

18 Tavoi eena LEAN Takaisinmaksuaika ulkoistetulla tuotannolla Nollapiste: 50 venettä Rotovalu Ruiskulaminoin Kokonaiskustannukset Tuotetut veneet, per vuosi Tavoi eena LEAN Takaisinmaksuaika investoinnille Nollapiste: 100 venettä Rotovalu Ruiskulaminoin Kokonaiskustannukset Tuotetut veneet, per vuosi

19 Tavoi eena LEAN Konsep tehtaan Lay-Out Tavoi eena LEAN Moduuleja ja pla ormi

20 Asiakasrajapinta Tavoi eena LEAN Turun Amma korkeakoulu KIITOS! Lisätietoja: Tero Reunanen, tero.reunanen(at)turkuamk. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Länsi- Suomen Muotoilukeskus MUOVA Janne Pekkala, janne.pekkala(at)aalto. ja Sanna Peltonen, Sanna.peltonen(at)aalto. Vaasan yliopisto Petri Helo, petri.helo(at)uwasa.

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 136 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Tuomas Valve (toim.) Better Products In Time Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu

Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu Matti Pärssinen 2012 Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu Tuoteideoita aktiiviseen elämäntapaan Älypuhelimen lisätarvikkeiden ja sovellusten käyttäjälähtöinen

Lisätiedot

GLUTEENITTOMAN TUOTTEEN TUOTEKEHITYS

GLUTEENITTOMAN TUOTTEEN TUOTEKEHITYS GLUTEENITTOMAN TUOTTEEN TUOTEKEHITYS Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi Opinnäytetyö Kevät 2008 Hanni Sassi Osaamisyhteisö A Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Incap Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009. Incap Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 Incap Vuosikertomus 2009 1 2 Incap Vuosikertomus 2009 Incap Vuosikertomus 2009 3 Sisällys Incap lyhyes 4 Vuosi 2009 lyhyes 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja toimintaympäristö

Lisätiedot

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ari Haapanen TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti 2011 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala

Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Länsi-Suomen muotoilukeskusmuova Open Wave tutkimus avoimen innovoinnin mahdolisuuksista venealala Open Wave-projektin tutkimusraporti MinnaJakobsson,JannePekkala& Annika Hissa AnneleEerola,JoukoMylyoja,Tatu

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Tapio Pynnönen TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN PIENSARJATUOTANNOSSA Tarkastajat: Professori Markku Tuominen

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittämisprosessi yrityksessä kokonaisprosessi. Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto

VTT AUTOMAATIO. Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittämisprosessi yrityksessä kokonaisprosessi. Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT AUTOMAATIO VTT Työraportti 2 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittämisprosessi yrityksessä kokonaisprosessi Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto Tulevaisuus Visio, tarpeet, mahdollisuudet, Tuotekehitys

Lisätiedot

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 Johdanto 1 Antti Pulkkinen, Petri Huhtala 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 3 C_DFMA-hankkeen tavoitteet... 12 4 C_DFMA-ajattelutapa suhteessa valmistus-

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Janina Arkkukangas ASIAKASLEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Seimec Service Oy Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

SKOLin strategiaraportti

SKOLin strategiaraportti SKOL VISIO Maaliskuu 2002 SKOLin strategiaraportti Knowledge Management Osaamisen ja palvelujen tuotteistus Informaatiotekniikka ja e-liiketoiminta Yrityksen strateginen kehittäminen Asiakkuuksien kehittäminen

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot