VETOMO Venealan ja toimialatutkimus moduloinnin mahdollisuuksien kartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETOMO Venealan ja toimialatutkimus moduloinnin mahdollisuuksien kartoitus"

Transkriptio

1 Venealan ja toimialatutkimus moduloinnin mahdollisuuksien kartoitus Hankkeen yleisesitys

2 Veneteollisuuden haasteet Tuottavuus Pienet tuotantoerät, pienet volyymiedut Investoiminen tuotannon tehostamiseen vaikea perustella Merkittävien alihankkijoiden puute Kehittymättömät jakelu ja toimitusketjut Markkinat Tuotevarioinnin ja asiakasräätälöinnin hallinta Tuotesyklien lyheneminen, kehittymättömät tuotekehitysprosessit Kansainvälisen kilpailun kiristyminen Laatu Veneveistämisen perinne on vahva, mutta laadukas käsityö ei välttämättä ole enää myynnin tae Siirtyminen kappalevalmistuksesta sarjatuotantoon Toistettavuutta, mittatarkkuutta ja toimitusvarmuutta parannettava kokoonpanoprosessien mahdollistamiseksi Copyright

3 Hankkeen taustat on Tekes Vene ohjelman tutkimushanke OSKE/Meriklusteriohjelman aloite Modularisointi, massaräätälöinti, teollistaminen ja verkostoituminen keskeisiä teemoja Tekes Vene ohjelmassa Tutkimuskumppanit: Copyright

4 osaprojektit MOVE Venealan kehittäminen modulaaristen ja verkostomaisten toimintaperiaatteiden avulla VETO : Strategiset ryhmät ja arvoketjujen prosessit nyt ja tulevaisuudessa VESI Veneteollisuuden ja sen sidosryhmien kehitystarpeiden kartoitus ja kehityshankeaktivointi Kaakkois Suomessa Copyright

5 MOVE osaprojekti Moduloinnin Syvällinen yritystutkimus (3 4 casea) Tutkimuksessa arvioidaan modulaaristen periaatteiden soveltamis ja vaikutusmahdollisuuksia venevalmistuksen arvoketjuissa Tavoitteena on luoda menetelmä, jonka avulla venealan yritykset voivat määrittää ja arvioida eri tuoterakennemahdollisuuksia Tavoitteena on myös käynnistää jatkohankkeita Vene ohjelman puitteissa Copyright

6 VETO+VESI osaprojektit Suomen veneteollisuuden toimialakartoitus Laaja kysely ja haastattelututkimus Kartoitetaan: Venetoimiala ja siinä toimivat yritykset Toimialan strategiset ryhmät nyt ja tulevaisuudessa Toimialan prosessit ja arvoketjut: hankinta, valmistus, jakelu ja kaupalliset prosessit Vertailu suurten ulkomaalaisten toimijoiden prosesseihin Copyright

7 Osallistujat MOVE Åbo Akademi Tampereen teknillinen yliopisto Koneteknologiakeskus Turku Oy 3 venevalmistajaa VETO VESI Vaasan yliopisto Merinova Oy Kaakkois Suomen osaamiskeskus Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Copyright

8 budjetti KOKONAISBUDJETTI MOVE Kokonaisbudjetti: Tekesrahoitus 95% Yritysrahoitus: (3 yritystä: /yritys) VETO Kokonaisbudjetti: Tekesrahoitus 95% Yritysrahoitus: VESI Kokonaisbudjetti % Tekesrahoitus Copyright

9 aikataulu Projektin käynnistäminen ja suunnittelu Elokuu 2008 Kick off yhdessä päätoimijoiden kanssa Syys/loka 2008 Kyselytutkimus ja yritysanalyysit Syyskuu 2008 Benchmarking/yrityskäynti Syksy 2009 Loppuseminaari (Vene 2010 messut): Helmikuu 2010 Projektin loppuraportointi valmis: Kesäkuu 2010 Copyright

10 MOVE osaprojekti Venealan ja toimialatutkimus moduloinnin mahdollisuuksien kartoitus

11 MOVE tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on luoda venealalle prosessi, jonka avulla alan yritykset voivat määrittää ja arvioida eri modulaaristen ja verkostomaisten periaatteiden soveltamista toimintaansa. Prosessilla arvioidaan eri tuoterakennemahdollisuuksia ja näiden vaikutusta yritysten ja näihin liittyvien yritysverkostojen arvoketjuihin. Tavoitteena on tutkimuksen perusteella käynnistää jatkohankkeita Vene ohjelman puitteissa Copyright

12 Keinoja kustannustehokkuuden parantamiselle Toistettavuuden lisääminen tuotteissa, ratkaisuissa ja prosesseissa Työnjaon ja prosessien selkeyttäminen toimitusverkostossa Tuotevarioinnin hallinta, esim. massaräätälöinnin, tuotealusta ajattelun ja modulaaristen rakenneperiaatteiden hyödyntäminen tuotesuunnittelussa, valmistuksessa ja toimituksessa Copyright

13 Mahdolliset tutkimuskohteet 1. Tuoteperheiden ja modulaaristen tuote ja komponenttirakenteiden kehittäminen Tuotealusta ajattelun ja modulaaristen rakenneperiaatteiden hyödyntäminen Tuotevarioinnin ja asiakasräätälöinnin hallinta Elinkaarivaatimusten huomioiminen moduloinnin avulla 2. Kustannustehokkuuden kehittäminen Toistettavuuden lisääminen tuotteissa, ratkaisuissa ja prosesseissa Teollisen valmistuksen kehittäminen Toimijoiden, jopa kilpailijoiden, väliset vakiointi ja yhteisostomahdollisuudet Copyright

14 Mahdolliset tutkimuskohteet 3. Toimittajaverkoston ja työnjaon kehittäminen Kasvupotentiaalisten alihankkijoiden löytäminen, kannustaminen ja kehittäminen Toimittajaverkoston työnjaon määrittäminen toimijoiden välillä Toimijoiden rajapintojen yli menevä tiedontarve ja kommunikointi Jaettujen palveluiden määrittäminen ja kehittäminen Toimijoiden yhteisten kehitysprosessien määrittäminen Copyright

15 Tutkimuksen lähtökohta Company Strategic Landscape Copyright 2008 [Lehtonen, 2007] 15

16 Tuotokset ja hyödyt 1 Menetelmän luominen ja dokumentointi Menetelmän tavoitteena on määrittää edellytyksiä ja kehityskohteita toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi hyödyntämällä modulaarisia ja verkostomaisia toimintaperiaatteita. Tämä menetelmä tullaan dokumentoimaan työkirjatyyppisenä julkaisuna, jota voidaan hyödyntää koko venealan yrityksissä. Copyright

17 Tuotokset ja hyödyt 2 Kehityskohteiden määritys ja tuotekehityshankkeiden alustus Tutkimushankkeeseen osallistuvissa yrityksissä on määrä soveltaa menetelmää menetelmäkehityksen aikana. Tarkat tutkittavat kohteet tuotteissa ja toimintaprosesseissa määritetään yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Suoritettavan kartoituksen ja analyysin avulla identifioidaan ja määritetään kehitystarpeita ja luodaan konkreettisia suunnitelmia valittujen kohteiden kehittämiseksi. Tällöin MOVE hankkeen tarkoituksena on alustaa yritysten strategioita tukevia tuotekehitysprojekteja Tekes Vene ohjelman puitteissa. Copyright

18 Tuotokset ja hyödyt 3 Toiminnan vertailu ja yhteistyön edistäminen Osallistuvien yritysten kesken järjestettävissä yhteisissä work shopeissa on määrä jakaa kokemuksia ja verrata tuloksia. Tavoitteena on myös luoda perusta yritysten väliselle yhteistyölle, eli analyysien avulla mahdollistaa alueita tuotteissa tai prosesseissa, joissa yhteistyö olisi luontevaa ja kannattavaa. Osallistuvilla yrityksillä on myös mahdollisuus kutsua mukaan hankkeen aikana keskeisiä yhteistyökumppaneita tai toimittajia, joiden välistä yhteistyötä voidaan kartoittaa ja kehittää e.m. menetelmien avulla. Hankkeen aikana tavoitteena on myös järjestää yrityskäyntejä muiden alojen yrityksissä, joissa vastaavia modulointi ja verkostointiperiaatteita on sovellettu. Copyright

19 Tuotokset ja hyödyt 4 Akateemiset julkaisut Tutkimuksen tavoitteeksi asetetaan lisäksi vähintään 1 tieteellinen referee julkaisu sekä 1 2 kongressi tai seminaarijulkaisua ja/tai esitystä Copyright

20 Tutkimusprosessi 1. kartoitus ja analyysi: Kehityspotentiaalin ja kohteiden määritys 1. workshop: 2 3 kehityskohteiden valinta 2. kartoitus ja analyysi: Valittujen kohteiden syvällinen analyysi ja kehityssuunnitelman määritys 2. workshop: Kehityssuunnitelman vahvistaminen Yrityskohtainen raportointi Yhteenveto ja toimenpidesuunnitelma Julkinen raportointi ja loppuseminaari Yritysten kokemusten jakaminen Copyright

21 Lisätietoa Copyright

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Tuotannollisten yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen Kehittämisohjelma & kirjallisuuskatsaus Juha Vänskä & Jari Kuusisto Lokakuu 2007 SC-RESEARCH 62100 LAPUA, FINLAND, TEL. +358 20 124 5282, FAX

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot