Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta"

Transkriptio

1 Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta Myynnin tila Prof. Jaakko ASPARA Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu TOP MANAGEMENT FORUM/080214/PP/AMS Miksi selvittää muotoiluinvestointien tuottovaikutuksia (ROI:ta)? Tausta: Suurella osalla yrityksistä ei ole edes karkeaa käsitystä siitä, missä suuruusluokassa muotoilun tuottovaikutukset ovat (yrityksen omassa kontekstissa) 30k euroa vai 300k euroa Onko ROI-prosentti ylipäänsä + vai merkkinen? 100k euroa vai 1M euroa vai 10M euroa? 2 Tavoitteena auttaa yrityksiä selvittämään/havainnollistamaan muotoiluinvestointien tuottovaikutusten karkeaa suuruusluokkaa! 1

2 Miksi yrityksissä ei ole ollut tietoa edes karkeasta suuruusluokasta? 1. On luovutettu tämän liian isolta ja epämääräiseltä tuntuvan mittausongelman edessä. 2. On jostain syystä kuviteltu, että pitäisi löytää yksi yleispätevä/absoluuttinen tuottoprosentti muotoilulle 3. Yleinen hype (esim. Appleesimerkit) on aiheuttanut epäuskoa pikemminkin kuin 3 vakuuttanut. ) Miksi yrityksissä ei ole ollut tietoa edes karkeasta suuruusluokasta? 1. On luovutettu tämän liian isolta ja epämääräiseltä tuntuvan mittausongelman edessä. Puretaan vaikutukset huolella osiin ja hahmotetaan osa-vaikutukset yhden ison mittaustuloksen sijaan 2. On jostain syystä kuviteltu, että pitäisi löytää yksi yleispätevä/absoluuttinen tuottoprosentti muotoilulle 3. Yleinen hype (esim. Appleesimerkit) on aiheuttanut epäuskoa pikemminkin kuin 4 vakuuttanut. Tehdään analyysia suhteessa yrityksen kontekstiin ja hahmotellaan mieluummin euroja kuin prosentteja. Ei tehdasinvestoinneillekaan oleteta yleispätevää ROI-prosenttia! Arvioidaan mieluummin vaikutukset konservatiivisesti ja/tai hahmotetaan optimistiset ja pessimistiset arviot erikseen ) 2

3 Suhteelliset vaikutukset Periaatteessa voimme selvittää vain suhteellisia vaikutuksia, emme absoluuttisia. Miten lisäpanostus muotoiluun vaikuttaa (tai kontribuoi) parempaan liiketaloudelliseen tuottoon suhteellisesti, tietyn yrityksen kontekstissa? Mutta parempi tuotto suhteessa mihin perustuottoon? 5 Suhteessa mihin? Tuotedesignin tapauksessa pragmaattisinta on ajatella perustuottotasona tietyn uuden tuotteen karkeasti ennustettua perusmyyntivolyymia ja kustannusrakennetta (jotka tod.näk. toteutuisivat ilman lisämuotoilupanostustakin) Tällöin ne suhteelliset tuottovaikutukset, joita lisäpanostus/- investointi muotoiluun todennäköisesti tuottaa voidaan arvioida suhteuttaen tähän perustasoon 6 3

4 Esimerkki-case: Lähtötilanne/perustasot, johon suhteutetaan Case: Keskisuuri kuluttajatuoteyritys, joka suunnittelee uuden tuotteen kehittämistä/lanseeraamista. 7 Yritys on arvioinut, että perustasolla uutta tuotetta myytäisiin kappaletta 3 vuoden aikana hintaan 10 /kpl ( ) yksikkövalmistuskustannukset olisivat noin 5 /kpl kate noin 5 /kpl kehitys/lanseeraus kestää vuoden tyypillisesti yritys käyttäisi mainontaan ja myyntiin vuodessa tällaisessa tuotteessa Ongelman jakaminen osiin? Liiketaloudessa (mittaamis)ongelmat on lisäksi tapana jakaa osiin. Koska on vaikea suoraan mitata/ennustaa, missä määrin lisämuotoilupanostukset vaikuttavat liiketoiminnan tuottojen parantumiseen, yritetään hahmottaa, miten ne vaikuttavat eri osa-alueisiin, joista liiketoiminnan tuotot koostuvat? 8 (Prof. Jaakko Aspara) 4

5 (Muotoilu)Investoinnin tuotot koostuvat periaatteessa kahden tyyppisistä vaikutuksista: A. suorat vaikutukset, jotka investoinnilla on yrityksen kassavirtoihin B. epäsuorat vaikutukset yrityksen aineettomiin muotoilu- pääomaan, joka puolestaan mahdollistaa tehokkaamman lisäansainnan muista investoinneista Esim. mainonta- ja myynninedistämisinvestoinneista Esim. t&k-investoinneista 9 A. Suora vaikutus, joka (muotoilu)investoinnilla on yrityksen 1. sisääntulevien kassavirtojen lisäämiseen (cash in) Myy enemmän! Ja/tai kalliimmalla hinnalla! 2. ulosmenevien kassavirtojen pienentämiseen (cash out) Pienemmät tuotantokulut! Parempi kustannus-tuotto-rakenne! 3. (sisääntulevien) kassavirtojen kiihdyttämiseen (cash fast) Raha tänään on parempi kuin raha huomenna! 4. kassavirtojen heilahtelujen vähentämiseen (cash steady) Tasaisemmat tulovirrat! Vähemmän riskiä! 10 5

6 Esimerkki-case : Muotoilun kontribuutiotekijöiden arviointi Muotoilun vaikutusten hahmottaminen: yritys täytyy luoda karkeat arviot suhteellisista muotoilun kontribuutiotekijöistä omassa kontekstissaan aiempien tuotekehitys/muotoiluprojektiensa perusteella, kilpailijoiden, kumppanien benchmarkien perusteella, ja/tai managerien arvioiden ja kokemuksen perusteella Tutkimuksen perusteella Konservatismi; erikseen pessimistiset ja optimistiset arviot! 11 Esimerkki-case : Muotoilun kontribuutiotekijöiden arviointi Esim. standardilisäpanostus muotoiluun tuotekehityksessä (esim. ½ hlö-työvuotta/ 60 k ) todennäköisesti antaa mahdollisuuden Lisämyyntiin: +5% (pessimistinen) +20% (optimistinen) Korkeampaan hintaan: +3% (pessimistinen) +10% (optimistinen) Alempiin valmistuskustannuksiin +/-0% (pessimistinen) 15% (optimistinen) Nopeampaan läpimenoaikaan (kehitys ja testaus) +/-0% (pessimistinen) 20% (optimistinen) 12 6

7 Esimerkki-case : 1. Sisääntulevien kassavirtojen lisäys (cash in) [ (1+ Muotoilupanostuksen hintakontribuutio%) * Oletettu kpl-hinta ilman muotoilupanostusta Oletettu kpl-valmistuskustannus] * (1+ Muotoilupanostuksen volyymikontribuutio%) * Oletettu myyntivolyymi ilman muotoilupanostusta (Oletettu kpl-hinta ilman muotoilupanostusta Oletettu kplvalmistuskustannus) * Oletettu myyntivolyymi ilman muotoilupanostusta Esimerkki-casessa: 13 Pessimistinen: [(1.03 * 10 5 ] * 1.05 * = 68k Optimistinen: [(1.15 * 10 5 ] * 1.20 * = 336 k Esimerkki-case : 1. Sisääntulevien kassavirtojen lisäys (cash in) [ (1+ Muotoilupanostuksen hintakontribuutio%) * Suhteessa oletettuun Tulevien vuosien Oletettu kpl-hinta ilman muotoilupanostusta muotoiluinvestointiin(60k ), (nettonykyarvo)- Oletettu kpl-valmistuskustannus] jo pessimistiselläkin nettonykyarviolla diskonttauksella 3 vuoden * (=sama 60k ) investointi on juuri yli.. (1+ Muotoilupanostuksen volyymikontribuutio%) * kannattava (vaikka tässä käsitelty Pessimistinen: +60k Oletettu myyntivolyymi ilman muotoilupanostusta * vasta osavaikutusta 1, Optimistinen: +280k cash in ) Esimerkki-casessa: Pessimistinen: [(1.03 * 10 5 ] * 1.05 * = 68k Optimistinen: [(1.15 * 10 5 ] * 1.20 * = 336 k 14 7

8 Esimerkki-case : 2. Ulosmenevien kassavirtojen vähennys (cash out) Muotoilupanostuksen kustannusvähennyskontribuutio-%* Oletettu kpl-valmistuskustannus ilman muotoilupanostusta * Oletettu myyntivolyymi ilman muotoilupanostusta * Esimerkki-casessa: Pessimistinen: 0% * 5 * = 0 k Optimistinen: 15% * 5 * = 90 k 15 Esimerkki-case : 2. Ulosmenevien kassavirtojen vähennys (cash out) Muotoilupanostuksen kustannusvähennyskontribuutio- Jos lasketaan aiemmat %* Oletettu kpl-valmistuskustannus ilman muotoilupanostusta cash-in vaikutukset * ja Oletettu myyntivolyymi ilman muotoilupanostusta nämä cash-out * vaikutukset yhteen (ja diskontataan 3 vuoden yli) Pessimistinen: +60k Optimistinen: +370k Esimerkki-casessa: Pessimistinen: 0% * 5 * = 0 k Optimistinen: 15% * 5 * = 90 k 16 8

9 Esimerkki-case : 3. (Sisääntulevien) kassavirtojen kiihdytys (cash fast) Myyntimäärälisäys varhaisille asiakkaille (jotka saadaan kilpailijoiden nenän edestä nopeamman lanseerauksen takia) * Oletettu kpl-kate ilman muotoilupanostusta + Aikaistettujen kassavirtojen aika-arvo (alhaisempi diskonttaus) Esimerkki-casessa Pessimistinen: * = 28 k (diskontattuna) 17 Optimistinen: * = 84 k (diskontattuna) Esimerkki-case : 3. (Sisääntulevien) kassavirtojen kiihdytys (cash fast) Myyntimäärälisäys varhaisille asiakkaille (jotka saadaan ennen Jos lasketaan nämä ja kilpailijoiden nenän edestä nopeamman lanseerauksen takia) aiemmat vaikutukset * yhteen (ja diskontataan) Oletettu kpl-kate ilman muotoilupanostusta Pessimistinen: +90k + Optimistinen: +450k Aikaistettujen kassavirtojen aika-arvo (alhaisempi diskonttaus) Esimerkki-casessa Pessimistinen: * = 28 k (diskontattuna) 18 Optimistinen: * = 84 k (diskontattuna) 9

10 Esimerkki-case : Suorien kassavirtavaikutusten lisäksi investoinnilla on B. epäsuora vaikutus yrityksen aineettomaan muotoilu-pääomaan, joka puolestaan mahdollistavat tehokkaamman lisäansainnan muista investoinneista: + Esim. mainonta- ja myynninedistämisinvestoinneista Mainonnan/myynnin helpottuminen (eli mainonnan/myynnin tuottavuuden parantuminen) 19 Esimerkki-case : Lähtötilanne/perustasot, johon suhteutetaan Case: Keskisuuri kuluttajatuoteyritys, joka suunnittelee uuden tuotteen kehittämistä/lanseeraamista. 20 Yritys on arvioinut, että perustasolla uutta tuotetta myytäisiin kappaletta 3 vuoden aikana hintaan 10 /kpl ( / vuodessa) yksikkövalmistuskustannukset Toisin päin olisivat laskien, noin mainonnan+myynnin 5 /kpl kate noin 5 /kpl tuottavuussuhde on kehitys/lanseeraus 400 kestää 000 vuoden / = 6.66 tyypillisesti yritys käyttäisi mainontaan ja myyntiin vuodessa tällaisessa tuotteessa 10

11 Esimerkki-case : Lähtötilanne/perustasot, johon suhteutetaan 21 Esim. standardilisäpanostus muotoiluun tuotekehityksessä (esim. +½ hlö-työvuosi / 60 k ) todennäköisesti antaa mahdollisuuden Lisämyyntiin: +5% (pessimistinen) +20% (optimistinen) Korkeampaan hintaan: +3% (pessimistinen) +10% (optimistinen) Alempiin valmistuskustannuksiin +/0% (pessimistinen) 15% (optimistinen) +5% (pessimistinen) Nopeampaan läpimenoaikaan (kehitys +30% (optimistinen) ja testaus) +/0% (pessimistinen) 20% (optimistinen) Tuotteen helpompaan mainostettavuuteen/myytävyyteen Esimerkki-case: B. epäsuora vaikutus yrityksen aineettomiin muotoilu- assetteihin, jotka puolestaan mahdollistavat tehokkaamman lisäansainnan muista investoinneista: (1 +Muotoilupanostuksen myytävyydenhelpotus -kontribuutio-%) * Mainonnan/myynnin perustuottavuussuhde * Mainonnan/myynnin perusinvestointi * Oletettu kpl-kate% ilman muotoilupanostusta (Oletettu myynti ilman muotoilupanostusta* Oletettu kpl-kate% ilman muotoilupanostusta) 22 Muotoilupanostuksen myytävyydenhelpotus -kontribuutio-% * (Oletettu myynti ilman muotoilupanostusta* Oletettu kate-% ilman muotoilupanostusta) 11

12 Esimerkki-case: B. epäsuora vaikutus yrityksen aineettomiin muotoilu- assetteihin, jotka puolestaan mahdollistavat tehokkaamman lisäansainnan muista investoinneista: Muotoilupanostuksen myytävyydenhelpotus -kontribuutio-% * (Oletettu myynti ilman muotoilupanostusta* Oletettu kpl-kate% ilman muotoilupanostusta) Esimerkki-casessa: Pessimistinen: 0.05 * * 0.5 = 30k Optimistinen: 0.3 * * 0.5= 180k 23 Esimerkki-case: B. epäsuora vaikutus yrityksen aineettomiin muotoilu- assetteihin, jotka puolestaan mahdollistavat tehokkaamman lisäansainnan muista investoinneista: Jos lasketaan aiemmat, Muotoilupanostuksen myytävyydenhelpotus -kontribuutio-% suorat kassavirtakontribuutiot ja * (Oletettu myynti ilman muotoilupanostusta* nämä 24 Oletettu kpl-kate% ilman muotoilupanostusta) raakasti yhteen Jos samalla lisättäisiin myös mainontainvestointeja, positiivinen kerroinvaikutus olisi vielä Esimerkki-casessa: suurempi! Pessimistinen: 0.05 * * 0.5 = 30k Optimistinen: 0.3 * * 0.5= 180k Pessimistinen: +115k Optimistinen: +600k 12

13 Muotoilupääoman epäsuora vaikutus mainonnan myytävyyteen? bang on advertising buck 140 Mainonnan 120 myytävyys/ 100 tuottavuus (Liikevaihto 80 Mainontapanos) Apple Microsoft Nokia Muotoilupääoman epäsuora vaikutus t&k:n myytävyyteen? bang on R&D buck T&K:n myytävyys/ tuottavuus (Liikevaihto T&K-panos) Apple Microsoft Nokia 26 13

14 Kiitos! Mitä kaikkea muotoilu on? Muotoiluaktiviteetti/- toimenpide Tuote/ palvelu Viestintämateriaalit Tilat Koko bisnesmalli Ulkomuodon suunnittelu/stailaus Graafinen suunnittelu Feature& tekninen suunnittelu Käyttöliittymäsuunnittelu Konseptisuunnittelu Käyttäjätutkimus ja - suunnittelu 28Kokonaisvaltainen suunnittelu Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? Investointi? 14

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration ELEKTRONINEN KAUPANKÄYNTI Tietojärjestelmätiede: JO9 Seminaarityö Laatijat: Jani Leino 7662 Markus Olenius 7708 Ohjaaja: Kalle

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Yritysidea. 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Yritysidea. 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia SISÄLLYSLUETTELO 1. Yritysidea 2. Liikeidea 2.1 asiakkaat 2.2 tuotteet 2.3 imago 2.4 tapa toimia 3. Yritysmuoto & toiminimi 3.1 mikä yritysmuoto, yhtiömiehet, osakkaat 3.2 valintakriteerit 3.3 toiminimi

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

MYYNNIN TILA SUOMESSA. Taustaa. Myynnin johtamisen professuuri 2007. Tutkimushankkeet tärkeitä! Taustaa

MYYNNIN TILA SUOMESSA. Taustaa. Myynnin johtamisen professuuri 2007. Tutkimushankkeet tärkeitä! Taustaa MYYNNIN TILA SUOMESSA Professorit (ma.) Jaakko Aspara & Petri Parvinen Helsingin kauppakorkeakoulu HSE Vuoden Mercurius -seminaari 21.11.2007, Finlandia-talo Taustaa Taustaa Myynnin johtamisen professuuri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

Koneinvestoinnit. Alusta alkaen oikein. Selvitetään yhdessä, miten koneinvestointisi maksaa itsensä takaisin. Paljon nopeammin.

Koneinvestoinnit. Alusta alkaen oikein. Selvitetään yhdessä, miten koneinvestointisi maksaa itsensä takaisin. Paljon nopeammin. Koneinvestoinnit Alusta alkaen oikein Selvitetään yhdessä, miten koneinvestointisi maksaa itsensä takaisin. Paljon nopeammin. 12 minuuttia voi säästää 12 kuukautta Jos harkitset uuden työstökoneen hankkimista,

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Pirttimäki, Emmi-Stina ERP-järjestelmän kannattavuuden

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Kauppaluotot ostavan yrityksen näkökulmasta pienet ja keskisuuret yritykset

Kauppaluotot ostavan yrityksen näkökulmasta pienet ja keskisuuret yritykset TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Kustannusjohtaminen Kauppaluotot ostavan yrityksen näkökulmasta pienet ja keskisuuret yritykset Trade Credit from the Buyer s Point of View - Small and Medium-sized Enterprises

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot