Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos päivitetty

2 1 ELINTARVIKEALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov (eltuto) Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov (elprok) LEIPOMOALAN KOULUTUSOHJELMAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Elintarvikkeiden valmistus 30 ov (elva) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 10 ov (erip) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov (yhteiset opinnot) Lukio-opinnot, 0 10 ov OPINNÄYTE AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov, TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Äidinkieli, 4 ov Äidinkieli, suomi Äidinkieli, suomi toisena kielenä, 4 ov... 94

3 5.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, A-englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli, valinnainen 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi valinnainen, 1 ov Vieras kieli, ranska valinnainen 1 ov Vieras kieli, venäjä valinnainen 1-2 ov Matematiikka, valinnainen 1 ov Fysiikka ja kemia, 0-4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 0-4 ov Liikunta, valinnainen 1-3 ov Terveystieto, valinnainen 1 ov Taide ja kulttuuri, 4 ov Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 ov

4 6.1 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Piparitaidetta 2 ov Eräleivonta 2 ov Tuote-esittely 2 ov Järjestä juhlat 2 ov Kahvilaleivonta 2 ov Ravintolatoiminta 2 ov Kilpailuvalmennus 2 10 ov Leipomotyötä alan toimintaympäristössä 2 10 ov / konditoriatyötä alan toimintaympäristössä 2 10 ov LIITE Elintarvikealan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

5 1 1 ELINTARVIKEALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Elintarvikealan kuvaus Elintarvikealan tehtävä on tuottaa elintarvikkeita, jotka tyydyttävät kuluttajien ja muiden asiakkaiden fyysisiä, sosiaalisia ja eettisiä tarpeita. Elintarviketalouden tuotantoketju muodostuu maatalouden alkutuotannosta, teollisuudesta ja kaupasta sekä ravitsemispalveluista. Elintarviketeollisuudessa raaka-aineet jalostetaan ihmisten ravinnoksi ja eläinten rehuksi. Raaka-aineista tehdään myös ns. nonfood-tuotteita paperi-, kemian- ja lääketeollisuudelle. Elintarviketeollisuuden asiakkaita ovat tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemispalveluiden tuottajat sekä muu teollisuus. Elintarvikkeiden tutkimusta ja tuotekehitystä tekevät yritykset, julkishallinnon tutkimuslaitokset sekä alan järjestöt. Teollisuuden oman valvonnan lisäksi elintarvikevalvontaa, tiedotusta ja valistusta hoitavat viranomaiset sekä järjestöt. Elintarviketeollisuus on työntekijämäärältään maamme neljänneksi suurin teollisuudenala. Suurimmat alatoimialat ovat leipomoteollisuus, lihanjalostus ja maidonjalostus. Suurin osa toimipaikoista on leipomoita. Teollisesti tuotetut elintarvikkeet, kuten valmisruuat, kuuluvat suomalaisten päivittäiseen elämään. Elintarviketeollisuudessa kehitetään jatkuvasti uusia innovatiivisia tuotteita kotija suurtalouksiin. Uusien tuotteiden kehityksessä terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla on tärkeä asema ja niitä onkin yhä monipuolisemmin saatavilla. Elintarviketeollisuutemme on keskittynyt voimakkaasti tuotannon tehostamisen, yritysostojen ja fuusioiden seurauksena. Suurten yritysten lisäksi alalla toimii runsaasti pieniä yrityksiä. Kansallisten ja kansainvälisten merkkituotteiden ja volyymituotannon lisäksi markkinoilla on tilaa paikallisille erikoistuotteille ja elintarvikealan alihankintayrityksille. Yritysten omistus on kansainvälistynyt ja automaatio lisääntynyt. Kilpailutilanteessa alan yritysten on sopeuduttava muutoksiin ja toimittava tehokkaasti ja kannattavasti. EUjäsenyyden myötä ulkomainen kilpailu on lisääntynyt, samalla viennin merkitys suomalaisten yritysten toiminnassa on kasvanut. Elintarviketeollisuuden kilpailukyky riippuu tuotannon tehokkuuden ja innovatiivisuuden lisäksi työntekijöiden ammattitaidosta ja siitä, miten suomalaista ruokakulttuuria, puhdasta suomalaista ympäristöä ja eettisesti korkeatasoista alkutuotantoa ja jalostusta voidaan tuoda esille.

6 2 Teollisuuden muutokset ja teknologian kehitys vaativat elintarviketeollisuudessa työskenteleviltä uudenlaista koulutusta ja osaamista. Teknisen ammattitaidon ja - tiedon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia ja työskennellä yhdessä toisten kanssa. Lisäksi tarvitaan joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja toiminnan kehittämisvalmiuksia. Elintarvikevalvonnan siirtyminen entistä enemmän viranomaisilta yritysten omavalvonnaksi lisää työn vaativuustasoa ja edellyttää työntekijältä vastuullisuutta. Alan ammattilainen on luotettava, täsmällinen, hygieenisesti työskentelevä, laatutietoinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Elintarvikealan arvoperusta Elintarvikkeilla on keskeinen merkitys ihmisten terveydelle, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, suomalaisen ruokakulttuurin ja elävän maaseudun säilymiselle sekä elinympäristön ja luonnon kestävälle kehitykselle. Elintarvikealan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ympäristö- ja ravitsemustietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu ihmisten hyvinvoinnista sekä luonnon elinkelpoisuudesta ja monimuotoisuudesta. Elintarvikeraaka-aineiden hankintatavoilla voidaan vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Elintarviketuotannon arvoperustana ovat tuotteiden turvallisuus, korkea laatu, terveellisyys, helppokäyttöisyys, esteettisyys ja mielihyvän tuottaminen. Samoin tärkeitä ovat tuotannon ympäristöystävällisyys, ruokaperinteen vaaliminen ja ekologisesti kestävän elintarviketuotannon ja -jakelun kehittäminen. Hyvä elintarvikeyritys parantaa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa ja tuotteitaan. Elintarvikealan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat kuluttaja- ja asiakaskeskeisyys, kannattavuus, kestävän kehityksen mukainen toimintatapa, yrittäjyys ja terve kilpailu sekä palvelujen, työn ja tuotteiden korkea laatu. Keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat luotettavuus, täsmällisyys, rehellisyys, ammattitaidon ja työn arvostus sekä vastuu tuoteturvallisuudesta, henkilöstön työkyvystä ja hyvinvoinnista. Elintarviketeollisuus on yhteistyössä monen eri tahon kanssa. Verkostoituminen ja menestyksellinen yhteistyö sekä kotimaassa että kansainvälisesti edellyttävät asiakkaiden ja kanssaihmisten kunnioittamista, toisen työn, toimintaympäristön, perinteiden ja ajattelutavan tuntemista ja arvostamista sekä tasa-arvoista ja suvaitsevaista asennetta.

7 3 2 ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOS- TUMINEN 2.1 ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Elintarvikealan perusammattilaisella on laaja-alainen ammattitaito ja hän kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Hänellä on valmiudet toimia työssään omatoimisesti ja ryhmän jäsenenä. Hän on aloitteellinen ja aktiivinen ja selviää uusista tilanteista ja ratkaista ongelmia. Elintarvikealan ammattilainen on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Elintarvikealan ammattilainen tekee työnsä elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimusten mukaisesti sekä käsittelee raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ottaa vastuuta omista tehtävistään ja ymmärtää toimintansa merkityksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen yrityksen taloudellisen tuloksen muodostumisessa. Hän pystyy näkemään työnsä osana koko elintarvikeketjua (alkutuotanto ja jalostus, suurkeittiöt, ravintolat, kauppa sekä kuluttajat) ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Elintarvikealan ammattilainen osaa toimia elintarviketuotannon prosesseissa vastuullisena työntekijänä ja hän huolehtii ja pitää kunnossa työvälineensä ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään ammatin vaatimusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota työergonomiaan. Hän käyttää tietotekniikkaa ja ammatillista kielitaitoa työssään. Hän ymmärtää ravitsemuksellisten tekijöiden ja alakohtaisen lainsäädännön merkityksen. Kansainvälisessä ympäristössä työskentelevältä elintarvikkeiden valmistajalta edellytetään vieraiden kielten hallintaa, kohdemaan kulttuurin ymmärtämistä, palvelualttiutta ja erilaisiin oloihin mukautumista. Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen leipomoalalla, liha-alalla, meijerialalla tai muissa elintarviketeknologian prosesseissa. Koulutusohjelman/osaamisalan suorittaminen tuottaa työelämän vaatiman perusammattitaidon.

8 4 Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa opiskelijan on mahdollista suorittaa leipomoalan koulutusohjelman mukaiset opinnot. Leipomoalan koulutusohjelman suorittanut leipuri-kondiittori osaa toimia leipurikondiittorina pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä. Hän osaa valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä ja konditoriatuotteita sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa. Toimiessaan teollisuusleipomossa hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöitten kanssa, niin että tuotanto linjalla jatkuu joustavasti, turvallisesti ja hygieenisesti. Lisäksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 2.2 ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Elintarvikealan perustutkinnon muodostuminen Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa Elintarvikealan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 40 ov Elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov 4.2 Koulutusohjelmittain pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Elintarvikkeiden valmistus 30 ov Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori 4.3 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 20 ov kohdista

9 Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 10 ov Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 10 ov Pakkaustoiminnot 10 ov Varastointi- ja lähettämötoiminnot 10 ov Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 10 ov Yrittäjyys elintarvikealalla 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 5-10 ov 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov Tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä elintarvikealan perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

10 6 voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös opiskelemalla suunnatumman ammattipätevyyden tuottavan tutkinnon osan tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa.

11 7 3 OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Elintarvikealan perustutkinnon muodostuminen Helpassa, peruskoulupohjaisina opintoina kolmivuotisessa koulutuksessa. Jakso Lukuvuosi 1 Lukuvuosi 2 Lukuvuosi 3 Elintarviketuotannossa Ammattitaitoa täydentä- Elintarvikkeiden valmis- toimiminen 8 ov vät tutkinnon osat tus 2 ov 8 ov 1. Valinnainen tutkinnon osa II 2 ov Elintarvikkeiden valmistus 4 ov Työssäoppiminen Elintarviketuotannossa Valinnainen tutkinnon osa Valinnainen tutkinnon toimiminen 8 ov I 4 ov osa II 4 ov 2. Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Elintarvikkeiden valmistus 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisennäyttö Elintarviketuotannossa Valinnainen tutkinnon osa Elintarvikkeiden valmis- toimiminen 4 ov I 6 ov tus 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisennäyttö ammattiosaamisenosa- 3. ammattiosaamisennäyttö näyttö Elintarvikeprosessien Vapaasti valittavat opin- Ammattitaitoa täydentä- ohjaus ja käynnissäpito not 2 ov vät tutkinnon osat 4 ov 4 ov Ammattitaitoa täydentä- Elintarvikeprosessien oh- Elintarvikkeiden valmis- 4. vät tutkinnon osat 8 ov jaus ja käynnissäpito 8 ov tus 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosa-

12 8 5. Elintarvikkeiden valmistus 8 ov Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosanäyttö Elintarvikkeiden valmistus 4 ov näyttö Valinnainen tutkinnon osa II 4 ov ammattiosaamisenosanäyttö Vapaasti valittavat opinnot 8 ov Elintarvikealanperustutkinnon muodostuminen Helpassa, ylioppilaspohjaisina opintoina, kaksivuotisessa koulutuksessa. Jakso Lukuvuosi 1 Lukuvuosi Elintarviketuotannossa toimiminen 8 ov Elintarviketuotannossa toimiminen 4 ov Elintarviketuotannossa toimiminen 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisennäyttö Elintarviketuotannossa toimiminen 4 ov Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Elintarvikkeiden valmistus 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosanäyttö Elintarvikkeiden valmistus 2 ov Valinnainen tutkinnon osa II 2 ov Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 8 ov Valinnainen tutkinnon osa II 4 ov ammattiosaamisennäyttö Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosanäyttö

13 9 4. Elintarvikkeiden valmistus 8 ov Elintarvikkeiden valmistus 8 ov 5. Elintarvikkeiden valmistus 4 ov Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosanäyttö Elintarvikkeiden valmistus 4 ov Työssäoppiminen ja ammattiosaamisenosanäyttö Valinnainen tutkinnon osa II 4 ov ammattiosaamisennäyttö Työssäoppimisen määrä elintarvikealanperustutkinnossa Helpassa. Taulukossa on esitettynä sekä normaali työssäoppimisen määrä että laajennettu työssäoppimisen määrä. Tutkinnon osa Työssäoppimisen Aikataulu Laajennetun työssäoppimisen Laajennetun työssäoppimisen aikataulu määrä määrä Elintarviketuotannossa toimiminen 4 ov Ensimmäisenä lukuvuonna Elintarvikeprosessien 4 ov Toisena lukuvuonna 7 ov Toisena lukuvuonna ohjaus ja käynnissäpito 4 ov Elintarvikkeiden valmistus 4 ov 4 ov Kolmantena lukuvuonna 3 ov Ensimmäisenä lukuvuonna Valinnainen tutkinnon 10 ov Toisena lukuvuonna osa I Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Toisena lukuvuonna 2 ov + kolmantena lukuvuonna 8 ov voi valita laajennetun työssäoppimisen oman HOPSinsa mukaisesti, hän voi valita kaikki laajennetun työssäoppimisen jaksot tai vain osan laajennetun työssäoppimisen jaksoista.

14 10 Helpassa halutaan kannustaa tulevaisuuden ammattilaisia suoriutumaan hyvää fyysistä kuntoa vaativista työtehtävistä ja jaksamaan töissä terveinä ja stressaantumatta. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, terveysosaamisesta sekä aktiivisuudesta ja harrastuneisuudesta. Tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa opintojen aikana. a ohjataan myös tekemään digitaalinen portfolio. Portfolityöskentely sisältyy teemoihin eri tutkinnon osittain jokaisena lukuvuotena. Digitaalinen portfolio on itsearvioinnin väline, joka muunnetaan työnhakuun soveltuvaksi valmistumisvaiheessa. Helpa tukee opiskelijoiden tupakoimattomuutta tarjoamalla ohjattua tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tukea voi saada yksilöllisesti esim. keskustelemalla terveydenhoitajan kanssa tai ryhmässä, jolloin säännöllinen osallistuminen ryhmän toimintaan ja tehtävien tekeminen voidaan kirjata vapaasti valittaviin opintoihin yhden opintoviikon laajuisena ja opinto arvioida hyväksytysti suoritetuksi. Helpa on mukana Vihreä lippu toiminnassa ja on saavuttanut siinä kestävän tason. Vihreä lippu toiminnassa yhdistyvät ympäristön kuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja nuorten osallisuus. 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA AR- VIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov (eltuto) Ammattitaitovaatimukset - huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta

15 11 - pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti toimiessaan elintarvikealan tuotteiden valmistuksessa - tekee työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvaiheensa - valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa - huolehtii raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä - arvioi raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua - käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita - työskentelee pitäen yllä toimintakykyään ja noudattaen työturvallisuusohjeita sekä tuotteiden valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä - pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten - noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. Toteuttamissuunnitelma Teema Laajuus ov Lukuvuosi Jakso PEREHDYTYS AMMATIN OPISKELUUN Leivonnan perusteet 1 Mikrobiologia 1 LEIPOMOALA TUTUKSI Leivonnan perusteet 2 Mikrobiologia 2 TYÖELÄMÄ TUTUKSI Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö 8 ov 7 ov 1 ov ov ov 1 ov 4 ov Perehdytys ammattiin opiskeluun 8 ov (pao) tutustuu oppilaitoksen tiloihin, palveluihin ja käytänteisiin. Hänelle selkenevät opiskelupaikan toimintatavat ja säännöt. Hän tutustuu opinto-oppaaseen, elintarvikealan opetussuunnitelmaan ja opintojen jaksotukseen. Hän tutustuu ryhmäänsä ja oppii alalla tarvittavia yhteistoiminnallisia käytäntöjä. saa atk-tunnukset ja oppii käyttämään Fronter -oppimisalustaa. aloittaa sähköisen portfoliotyöskentelyn, sekä laatii yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetuksen suunnitelman (hops). osallistuu tarvittaessa ammatilliseen, kielelliseen ja matemaattiseen kartoitukseen.

16 12 saa selkeän käsityksen leipomoteollisuuden työtehtävistä, työtavoista ja työympäristöstä ja hallitsee leipomoteollisuuden tuotevalmistuksen käsitteistön. Hän oppii valmistamaan ruoka- ja kahvileipiä sekä konditoriatuotteita työohjeiden avulla turvallisia työtapoja noudattaen. Hän tietää työhön liittyvät ergonomia- ja työturvallisuusriskit ja pystyy välttämään niitä. perehtyy elintarvikealan hygieniaan ja omavalvontaan. Teeman aikana opiskelija tutustuu erityisesti elintarvikealan siivoussuunnitelmaan, ja oppii toteuttamaan sitä elintarvikealan työtiloissa. Sisältö Leivonnan perusteet 1; 7 ov Työn perustana oleva tieto - Oppilaitokseen ja sen toimintoihin tutustuminen - Ryhmään tutustuminen - n opas - Opintojen muodostuminen sekä toteutuminen - Henkilökohtaisen opintosuunnitelman aloitus, HOPS - Tietotekniset opiskeluvalmiudet Helpassa (15h) - Fronter oppimisympäristö - Portfoliotyöskentelyn aloitus - Koneiden ja laitteiden hallinta - Ergonomisesti oikeat työskentelytavat - Leivonnan historia - Jyvän rakenne - Yleiskuva myllyteollisuudesta - Vilja ja viljavalmisteet - Leipomo- ja konditoriatuotteiden ryhmittely - Yhteistyö ja itsearviointi Ammattityö - Koneiden ja laitteiden hallinta - Ergonomisesti oikeat työskentelytavat - Vaaleita pienruokaleipiä - Vaaleita ruokaleipiä - Pikkupullat - Pikkuleipiä (sekoitetuista massoista) - Kahvikakkuja (sekoitetuista massoista) - Muromassatuotteita - Pakkaaminen ja pakkausmerkinnät - Aistinvarainen arviointi - Siivoussuunnitelman mukainen puhdistustoiminta - Syntyvien jätteiden lajittelu lajitteluohjeiden mukaisesti - Yhteistyö ja itsearviointi - Portfolion täydentäminen

17 13 Mikrobiologia 1; 1 ov Työn perustana oleva tieto 1 ov - Työntekijän ja työympäristön hygienia - Omavalvonta - Puhdistustoiminta - Yhteistyö ja itsearviointi Ammattityö - Omavalvonnan noudattaminen ammattityön tunneilla - Hygieniapassitestiin valmistautuminen Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena sekä verkossa fronter- oppimisalustalla. työskentelee oppilaitoksen opetusleipomossa ja tutustuu ohjatun työskentelyn kautta leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistusprosessiin. Leipomotyöskentelyn lisäksi työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin. Teemassa käytetään oppijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä oppilaitokseen. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen työtehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen, portfoliotyöskentely sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi. arvioi omaa osaamistaan teemakohtaisella oppimisen arviointilomakkeella. saa opettajalta palautetta oppimisestaan suullisesti sekä kirjallisesti. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Leipomoala tutuksi 8 ov (letu) tutustuu tarkemmin elintarvikealan opetussuunnitelman rakenteeseen, ja hän saa käsityksen valitsemansa perustutkinnon koulutusohjelmakohtaisista, ammattitaitoa täydentävistä sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista.

18 14 tuntee leipomossa yleisesti käytettävät raaka-aineet sekä tietää niiden ominaisuudet ja merkityksen leivonnassa. oppii valmistamaan leipomossa käytettäviä taikinoita, massoja ja täytteitä eri työmenetelmiä käyttäen ja osaa soveltaa niitä eri tuotteiden valmistuksessa. oppii valmistamaan yleisimpiä leipomoalan tuotteita taloudellisesti, hygieenisesti ja omavalvontaohjelmaa noudattaen. Hän oppii pakkaamaan ja varastoimaan tuotteet oikein. Teeman aikana opiskelija tutustuu kestävän kehityksen käsitteeseen. saa käsityksen lajittelun merkityksestä sekä lajiteltujen jätejakeiden uusiokäytöstä. tietää mikrobien merkityksen eri elintarvikkeiden valmistuksessa. Hän ymmärtää oman toimintansa sekä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden käsittelyn ja säilytyksen vaikutuksen elintarvikkeiden mikrobiologiseen laatuun. tietää ruokamyrkytysbakteerien kasvutavat ja niiden estokeinot. Sisältö Leivonnan perusteet 2; 7 ov Työn perustana oleva tieto - Leipuri-kondiittorin raaka-aineet: sokeri, rasvat, suola, kananmuna - Erilaiset valmistustekniikat - Kestävän kehityksen pääperiaatteet - Pakkausmateriaalit - Jätteiden lajittelu, käsittely-, uusiokäyttö- ja hyödyntämisperiaatteet - Työturvallisuus, ergonomia - Portfoliotyöskentely - Yhteistyö ja itsearviointi Ammattityö - Vaaleita pienruokaleipiä - Vaaleita ruokaleipiä - Pikkupullat, pitkot - Pikkuleipiä (sekoitetuista, vatkatuista ja vaahdotetuista massoista) - Kahvikakkuja (sekoitetuista, vatkatuista ja vaahdotetuista massoista) - Muromassatuotteet - Kääretorttuja, leivoksia ja kakkuja (vaahdotetuista ja vatkatuista massoista) - Siivoussuunnitelman mukainen puhdistustoiminta - Jätteiden lajittelu - Työturvallisuus, ergonomia - Portfoliotyöskentely teemaan liittyen

19 15 - Yhteistyö ja itsearviointi Mikrobiologia 2 Työn perustana oleva tieto 1ov - Mikrobiryhmät ja niiden kasvuolot - Hiiva leivonnassa - Mikrobien toiminta eri elintarvikkeissa - Ruokamyrkytykset ja elintarvikeinfektiot - Hygieniapassitesti Ammattityö - Omavalvonnan noudattaminen ammattityön tunneilla - Hygieniapassitestiin valmistautuminen - Yhteistyö ja itsearviointi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena ja verkossa fronter- oppimisalustalla. työskentelee oppilaitoksen opetusleipomossa, ja tutustuu ohjatun työskentelyn kautta leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistusprosessiin. Leipomotyöskentelyn lisäksi työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin. Teemassa käytetään oppijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä oppilaitokseen. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimista osoitetaan hygieniapassin suorittamisella hyväksytysti, sekä mahdollisin työ- ja teoriakokein. Lisäksi oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistu-

20 16 minen työtehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen, portfoliotyöskentely sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi. saa palautetta oppimisestaan suullisesti. Suullisen palautteen lisäksi opiskelija saa kirjallisen oppimisen arvioinnin teemoista: perehdytys ammatin opiskeluun ja leipomoala tutuksi. Oppimisen arviointilomakkeeseen on kirjattu sekä opiskelijan itsearviointi että opettajan oppimisen arviointi. Suullisen palautteen yhteydessä arvioidaan opiskelijan mahdollisuutta suorittaa tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Työelämä tutuksi 4 ov (työtu) Teema toteutetaan työssäoppimalla. Työssäoppimisen aikana opiskelija saa kuvan leipomoalan luonteesta työympäristönä. Hän tutustuu yrityksen toimintaan ja oppii työelämän säännöt ja toimintatavat. Teemaan sisältyy ammattiosaamisen näyttö. Sisältö Työn perustana oleva tieto - Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen perusperiaatteet ja toteutus elintarvikealalla - työssäoppimisen oppimistehtävät - Fronter -oppimisalusta Työssäoppiminen - Yrityksen toiminnan tunteminen - Yrityksen sääntöihin sopeutuminen - Laadukas ja tuloksellinen toiminta - Omavalvonnan ja työturvallisuuden noudattaminen - Oppimistehtävät - Yhteydenpito opettajaan ja opiskelutovereihin fronter- oppimisalustaa hyödyntäen - Yhteistyö ja itsearviointi - Palaute- ja arviointikeskustelu - Portfoliotyöskentely (oppimispäiväkirja ammattiosaamisen näytöstä)

21 17 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema suoritetaan työssäoppimalla pienessä tai keskisuuressa leipomossa. Teeman aikana hyödynnetään fronter -oppimisalustaa. Oppimisen arviointi Oppimista osoitetaan osallistumalla työpaikan työtehtäviin työryhmän jäsenenä. Arvioinnissa korostuu työelämän vaatimukset, kuten täsmällisyys, kyky toimia ohjeiden mukaisesti ja kyky ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä. Teeman aikana arvioidaan opiskelijan valmiutta osallistua ammattiosaamisen näyttöön. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Tutkinnon osa elintarviketuotannossa toimiminen arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Omavalvonta- ja hy- Huolehtii henkilö- Huolehtii henkilö- Huolehtii henkilökoh- gieniavaatimusten kohtaisesta hy- kohtaisesta hy- taisesta hygienias- mukaisesti toimimi- gieniastaan ja pu- gieniastaan ja pu- taan ja pukeutuu työ- nen omassa työteh- keutuu työkohteen keutuu työkohteen kohteen vaatimusten tävässä vaatimusten mu- vaatimusten mu- mukaisesti, noudat- kaisesti, noudattaa kaisesti, noudattaa taa tuotteiden valmis- tuotteiden valmis- tuotteiden valmis- tuksessa omavalvon- tuksessa omaval- tuksessa omaval- taa ja hygieniamää- vontaa ja hy- vontaa ja hy- räyksiä gieniamääräyksiä gieniamääräyksiä Elintarvikkeen val- Toimii työtehtäväs- Toimii omatoimi- Toimii omatoimisesti mistusprosessin ko- sään tarviten ajoit- sesti työtehtäväs- ja suoriutuu tehtäväs-

22 18 konaisuuden hallinta tain ohjausta ja sään ja vastaa tä joustavasti ja huo- ja vastuullinen teke- noudattaa työaikoja omasta työosuu- lellisesti sekä tekee minen sekä sopii poikkea- destaan muitakin kuin annettu- mista ja työtehtäviä omalla vastuualueellaan Oman työsuorituksen Arvioi omaa työs- Arvioi omaa työs- Arvioi omaa työsken- arviointi tuotteen kentelyään ohjatus- kentelyään ja löy- telyään ja löytää valmistuksessa ti tää omasta toimin- omasta toiminnastaan nastaan mahdolli- mahdollisia kehittä- sia kehittämiskoh- miskohteita sekä osaa teita esittää korjausehdotuksia Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Raaka-aineiden va- Valitsee tuotteen Valitsee tuotteen Valitsee omatoimi- linta, käsittely ja käyt- valmistukseen kuu- valmistukseen sesti tuotteen valmis- tö sekä niiden ja luvia raaka-aineita kuuluvat raaka- tukseen kuuluvat valmiiden tuotteiden ja käyttää niitä oi- aineet ja käyttää raaka-aineet ja käyt- aistinvarainen arvi- kein tarviten ajoit- niitä oikein pää- tää niitä oikein ointi tain ohjausta osin omatoimisesti Erottaa virheellisen Erottaa virheelli- Erottaa virheellisen raaka-aineen ja vir- sen raaka-aineen raaka-aineen ja vir- heellisen valmiin ja virheellisen val- heellisen valmiin tuot- tuotteen ja tiedottaa miin tuotteen ja teen ja osaa tehdä asiasta viipymättä toimii tilanteen tarvittavia jatkotoi- mukaisesti menpiteitä tilanteen vaatimalla tavalla omatoimisesti Työvälineiden, ko- Käyttää tuotteen Käyttää tuotteen Valitsee tuotteen val-

23 19 neiden ja/tai laittei- valmistukseen kuu- valmistukseen kuu- mistukseen kuuluvia den käyttö luvia työvälineitä, luvia työvälineitä, työvälineitä ja laitteita koneita ja laitteita koneita ja laitteita ja käyttää niitä oma- tarviten ajoittain oh- pääosin omatoimi- toimisesti osaten or- jausta sesti ganisoida järkevästi ne työprosessiin Tuotteen pakkaami- Pakkaa tuotteita ja Pakkaa tuotteita Pakkaa tuotteita oma- nen erottaa virheelliset ohjeiden mukaan ja toimisesti ohjeiden tuotteet tarviten seuraa tuotteen ja mukaan ja seuraa ajoittain ohjausta pakkauksen laatua tuotteen ja pakkauksen laatua sekä pakkausmerkintöjä Tuotteen valmistuk- Huolehtii työympä- Huolehtii työympä- Osaa organisoida seen kuuluvien puh- ristön puhtaudesta ristön puhtaudesta puhdistustoimenpi- distustoimenpitei-den ja järjestyksestä ja järjestyksestä teet osana tuotteen toteuttaminen sekä pesee ja puh- sekä pesee ja puh- valmistusprosessia distaa tiloja, koneita distaa ohjeiden ja laitteita tarviten mukaan tilat, ko- ajoittain ohjausta neet ja laitteet

24 20 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Elintarviketuotannos- Hankkii tietoa niistä Hankkii tietoa elin- Hankkii tietoa elintar- sa toimiminen elintarvikealan toi- tarvikealan toimi- vikealan toimialoista mialoista, joihin on aloista ja alueensa ja tärkeimmistä yrityk- mahdollista mennä tärkeimmistä yri- siä ja niiden kansallis- työskentelemään tyksistä, joihin voi ta ja kansainvälistä työllistyä merkitystä Raaka-aineiden va- Valitsee virheettö- Valitsee virheettö- Valitsee virheettömät linnassa tarvittavan mät raaka-aineet mät raaka-aineet raaka-aineet omatoi- raaka-aineiden ja osittain ohjattuna tuntemalla omassa misesti tuntemalla tuotteiden ravitse- tuntemalla omassa työtehtävässään omassa työtehtäväs- muksellisten ominai- työtehtävässään käytettävät raaka- sään käytettävät raa- suuksien huomioon käytettävät tavalli- aineet ja niiden ka-aineet ja niiden ottaminen simmat raaka-aineet ominaisuuksien sekä valmiiden tuot- ja niiden ominai- sekä valmiiden teiden ravitsemuksel- suuksien sekä val- tuotteiden ravitse- listen ominaisuudet miiden tuotteiden muksellisten omi- ravitsemuksellisten naisuuksien pää- ominaisuuksien joi- piirteet takin pääpiirteitä Elintarvikkeiden kä- Käsittelee sekä säi- Käsittelee sekä Käsittelee sekä säilyt- sittelyssä, säilytyk- lyttää raaka-aineita säilyttää raaka- tää raaka-aineita ja sessä sekä valmis- ja valmistaa tuotteita aineita ja valmistaa valmistaa tuotteita tuksessa tarvittavien ohjeiden mukaan, tuotteita ohjeiden omatoimisesti ohjei- fysikaalisten ja kemi- mutta tarvitsee ajoit- mukaan ottaen den mukaan ottaen allisten tekijöiden tain ohjausta valmis- huomioon valmis- huomioon valmistus- sekä mikrobitoimin- tusprosessin aikana tusprosessin aika- prosessin aikana ta- nan tuntemisen so- tapahtuvien kemial- na tapahtuvat ke- pahtuvat kemialliset, veltaminen listen, mikrobiologis- mialliset, mikrobio- mikrobiologiset ja fy-

25 21 ten ja fysikaalisten logiset ja fysikaali- sikaaliset tekijät tekijöiden huomioon set tekijät ottamisessa Laatuvaatimusten Työskentelee laa- Työskentelee oh- Työskentelee oma- soveltaminen tuvaatimusten mu- jeiden mukaan toi- toimisesti toiminnalle kaisesti tarviten minnalle asetettu- ja tuotteille asetettujen ajoittain ohjausta jen laatuvaatimus- laatuvaatimusten mu- ten mukaisesti kaisesti Elintarvikealaa kos- Toimii säädösten Toimii säädösten Toimii omatoimisesti kevan lainsäädännön mukaisesti ja työs- mukaisesti ja työs- säädösten mukaisesti ja hygieeniseen työs- kentelee hygieeni- kentelee hygieeni- ja työskentelee hygi- kentelyyn liittyvän sesti tarviten ajoit- sesti eenisesti sekä kehit- mikrobiologian sovel- tain ohjausta tää omaa toimintaan- taminen sa aktiivisesti elintarvikelainsäädännön muutosten mukaisesti Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oppiminen ja ongel- Ottaa vastaan pa- Ottaa vastaan pa- Kehittää toimintaansa manratkaisu lautetta ja toimii pa- lautetta ja toimii saamansa palautteen lautteen mukaan palautteen mukaan pohjalta Ammattietiikka Käyttäytyy asialli- Toimii hyvien käyt- Toimii hyvien käyttäy- sesti ja noudattaa täytymistapojen tymistapojen ja muut- elintarvikealan am- mukaan ja noudat- tuvien tilanteiden vaa- mattieettisiä toimin- taa elintarvikealan timusten mukaisesti, tatapoja (kuten ammattieettisiä sekä noudattaa elin- omavalvonta ja hy- toimintatapoja tarvikealan ammatti- gieniavaatimukset) eettisiä toimintatapoja Vuorovaikutus ja yh- Toimii erilaisten Toimii sujuvasti Työskentelee vastuul- teistyö ihmisten kanssa ja erilaisten ihmisten lisesti, tukee ja auttaa

26 22 pyytää tarvittaessa kanssa työyhtei- muita sekä ottaa apua muilta sössä huomioon edeltävän ja seuraavan työvaiheen ja työntekijän Terveys, turvallisuus Työskentelee työ- Työskentelee er- Työskentelee er- ja toimintakyky ympäristönsä työ- gonomisesti työ- gonomisesti työympä- turvallisuusohjeiden ympäristönsä työ- ristönsä työturvalli- mukaisesti turvallisuusohjei- suusohjeiden mukai- den mukaisesti sesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristön riskitekijät Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osassa saavutettu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan teemassa työelämä tutuksi. Näytön antaminen on mahdollista mikäli teemat: Perehdytys ammatin opiskeluun ja Leipomoala tutuksi ovat suoritettu hyväksytysti. osoittaa ammattitaitonsa toimimalla pienessä tai keskisuuressa leipomossa tuotannon eri työvaiheissa työryhmän jäsenenä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan: - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytönkuvaus Näyttö toteutetaan pienessä tai keskisuuressa leipomossa esim. seuraavilla osastoilla

27 23 - ruokaleipäosasto (hiivaleipien, sekaleipien, sämpylöiden, patonkien jne. valmistusta taikinanteosta pakkaamiseen). - kahvileipäosasto (pitkojen, pikkupullien, marja- ja rahkapiirakoiden jne. valmistusta taikinanteosta pakkaamiseen). - konditoriaosasto (yksinkertaiset täytekakut, leivokset ja kääretortut, kahvikakut ja pikkuleivät jne. valmistusta massojen teosta pakkaamiseen). Opettajan ensimmäisellä työssäoppimisen ohjauskäynnillä sovitaan viiden työpäivän pituisen näytön ajankohta. kirjoittaa ammattiosaamisennäytön ajalta oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan opettajalle arviointikeskustelua varten. Näyttö käsittää normaalin leipurin työn ja sisältää: - näyttö- ja ajankäyttösuunnitelman laatimisen - ennakoivat työt - huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti - perehtyy annettuihin ohjeisiin ja suunnittelee omaa työtään - tuotteen valmistus tai pakkaus - osallistuu toimintaympäristön työtehtäviin ohjatusti muiden työyhteisön jäsenten kanssa - noudattaa työyhteisön toimintatapoja, ohjeita ja työaikoja, sekä sopii mahdollisista poikkeamista etukäteen työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa - lopputyöt - puhdistaa välineet ja laitteet - huolehtii työympäristön siisteydestä Näyttöpaikassa tulee olla tyypillisimmät koneet ja laitteet, sekä muut toteuttamisessa tarvittavat välineet ja varusteet Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov (elprok) Ammattitaitovaatimukset - huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta sekä pukeutuu työ-

28 24 kohteen vaatimusten mukaisesti - osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen valmistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa - seuraa tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa - kirjaa ja tulkitsee havainnot ja mittaustulokset - käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa - säätää prosessia - huolehtii käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa - toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa - huolehtii työympäristön puhtaanapidosta - käyttää oman alansa vieraskielistä sanastoa.

29 25 Toteuttamissuunnitelma Teema Laajuus ov Lukuvuosi Jakso PROSESSIOSAAMINEN Elintarvikeprosessit 1. ELINTARVIKEPROSESSIT SUURTEOLLI- SUUDESSA Ammattiosaamisen osanäyttö 4 ov ov PAJA- JA YRITYSTOIMINTA Elintarvikeprosessit 2. Mikrobiologia 3. 8 ov 7 ov 1 ov ELINTARVIKEPROSESSIT KESKISUURESSA LEIPOMOTEOLLISUUDESSA Ammattiosaamisen osanäyttö 4 ov Prosessiosaaminen 4 ov (pros) Teema antaa opiskelijalle perustiedot elintarvikealan prosessiluonteisesta työstä, työmenetelmistä ja -tavoista. saa käsityksen elintarviketeollisuuden eri aloista, muista kuin leipomoalasta. Alojen työtavoista ja työympäristöistä ja oppii eri alojen käsitteistöä. oppii käsittelemään taloudellisesti ja hygieenisesti erilaisia raaka-aineita ja valmistamaan niistä laadukkaita tuotteita. Hän oppii turvallisia työtapoja noudattaen valmistamaan työohjeiden avulla mm. erilaisia liha-, kala-, maito-, kasvis- ja marjavalmisteita. osaa kaikessa toiminnassaan huomioida omavalvonnan ja työturvallisuuden, sekä noudattaa toimintaohjeita.

30 26 Sisältö Elintarvikeprosessit 1. 4 ov Työn perustana oleva tieto - Yleiskuva eri elintarviketeollisuuden aloista - Eri elintarvikeprosessit - Liha ja lihavalmisteet - Kala ja kalavalmisteet - Kasvikset ja kasvisvalmisteet - Marjat ja hedelmävalmisteet - Maito ja maitovalmisteet - Elintarvikkeiden lisäaineet - Pakkausmerkinnät - Henkilökohtaisen opintosuunnitelman - päivittäminen, HOPS - EA1- tason mukainen ensiapu osaaminen Ammattityö - Leipomoeinesten valmistaminen - Hillojen ja marmeladien valmistaminen - Valmisruokien valmistaminen sarjatyönä - Tuotteiden aistivarainen arviointi - Siivoussuunnitelman mukainen puhdistustoiminta - Jätteiden lajittelu - Työturvallisuus, ergonomia - Portfoliotyöskentely teemaan liittyen - Yhteistyö ja itsearviointi Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena sekä verkossa fronter- oppimisalustalla. työskentelee sekä oppilaitoksen opetuskeittiössä että opetusleipomossa ja tutustuu ohjatun työskentelyn kautta erilaisten elintarvikkeiden valmistusprosesseihin. Keittiötyöskentelyn lisäksi työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin. Teemassa käytetään oppijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista sekä omaan alaan kiinnittymistä. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen työtehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen, portfoliotyöskentely sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi.

31 27 Oppimisen arvioinnissa huomioidaan myös osallistuminen ensiavun opetukseen. arvioi omaa osaamistaan teemakohtaisella oppimisen arviointilomakkeella. saa opettajalta palautetta oppimisestaan suullisesti sekä kirjallisesti. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Paja- ja yritystoiminta 8 ov (paja) oppii tuntemaan leipomotyön prosessinomaisuuden sekä prosessiin kuuluvat työtehtäväroolit. Teema antaa opiskelijalle valmiudet toimia leipomoyrityksen erilaisissa tehtävärooleissa. oppii asiakaslähtöisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tilaus- ja asiakastöitä. Hän oppii hyödyntämään erilaisia prosessituotannon valmistusmenetelmiä, huomioiden ympäristönsä ja kestävän kehityksen. tietää mikrobien merkityksen sekä hyötykäytön leivonnassa. osaa säilyttää ja valmistaa tuotteita hygieenisiä työtapoja ja omavalvontaohjelmaa noudattaen. osaa toiminnassaan minimoida tuotteiden mahdolliset mikrobiologiset riskit. Ylioppilaspohjaisella linjalla teemaan sisältyy englanninkielen opintoja 1 ov. Englanninkielenopintojen sisällöt on kuvattu seuraavassa taulukossa kursiivilla.

32 28 Sisältö Elintarvikeprosessit 2. 7 ov Työn perustana oleva tieto - Asiakaspalvelu - Suora-, kylmä- ja pakasteleivonta - Raskitus- ja imellytysmenetelmät - Kakkujen ja leivosten täytteet ja kuorrutteet - Työturvallisuuskortin edellyttämä osaaminen - Portfoliotyöskentely Ammattityö - Leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistus - Asiakastilausten valmistaminen tuotantopajatoimintana (taikinantekijät, ylöslyöjät, paistajat, pakkaajat) - Croissantien ja wienereiden valmistus - Raskitetut ruisleivät ja vaaleat vehnäleivät - Imellytetyt limput - Täytekakut ja leivokset sarjatuotannossa - Siivoussuunnitelman mukainen puhdistustoiminta - Jätteiden lajittelu - Työturvallisuus, ergonomia - Portfoliotyöskentely teemaan liittyen - Yhteistyö ja itsearviointi Englanti 1 ov - Leipomo- ja konditoria-alan sanasto englanniksi - Englanninkieliset leivontaohjeet ja niiden kääntäminen - Ammattialan kielenkäyttötilanteet ja - Tekstit - Englanninkielisten käännettyjen leivontaohjeiden kokeileminen ja niistä keskustelu

33 29 Mikrobiologia 3. Työn perustana oleva tieto 1 ov - Hiivan ja raskin mikrobien toiminta - Leipomon raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja lopputuotteiden säilyvyys - Konditoriatuotannon mikrobiologiset riskit Ammattityö - Raskien, imellytysten ja taikinoiden ph- ja lämpötila mittaukset Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. työskentelee oppilaitoksen opetusleipomossa / opetuskonditoriassa valmistaen ohjatusti erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita. Tuotanto toteutetaan asiakaslähtöisesti, palvellen sekä oppilaitoksen sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Leipomotyöskentelyn lisäksi työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin. Teemassa käytetään oppijakeskeisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista sekä omaan alaan kiinnittymistä. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelijalle selviää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimista arvioidaan suhteessa ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen työtehtävien tekemiseen, portfoliotyöskentely sekä oman työn ja toiminnan itsearviointi. arvioi omaa osaamistaan teemakohtaisella oppimisen arviointilomakkeella. saa opettajalta palautetta oppimisestaan suullisesti sekä kirjallisesti. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi.

34 30 Elintarvikeprosessit suurteollisuudessa 4 ov (teoll) Teema toteutetaan työssäoppimalla. tutustuu elintarviketeollisuuden toimintaympäristöön ja sen toimintatapoihin. Hän oppii tunnistamaan elintarviketeollisuuden tuotantovaiheita ja työskentelemään prosessien eri vaiheissa. Teema antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä suuressa elintarvikealan toimintaympäristössä eri elintarviketeollisuuden aloilla. Teemaan sisältyy ammattiosaamisen osanäyttö. Sisältö Elintarvikeprosessit suurteollisuudessa Työn perustana oleva tieto - Elintarvikealan prosessien kuvaus - Työssäoppimisen tavoitteet ja ammattiosaamisen näyttö - Työssäoppimispaikan valinta - Oppimistehtävät - Fronter -oppimisalusta Työssäoppiminen - Yrityksen toiminnan tunteminen - Yrityksen sääntöihin sopeutuminen - Laadukas ja tuloksellinen toiminta - Omavalvonnan ja työturvallisuuden noudattaminen - Teollisen prosessin ohjaus ja käynnissäpito - Tuotantolaitteiden kunnon valvonta ja yhteistyö kunnossapitohenkilöstön kanssa - Oppimistehtävien tekeminen - Yhteydenpito opettajaan ja opiskelutovereihin fronter- oppimisalustaa hyödyntäen - Yhteistyö ja itsearviointi - Palaute- ja arviointikeskustelu Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Teema suoritetaan työssäoppimalla elintarviketeollisuudessa, prosessituotannossa. Tuotannossa on oltava mahdollisuus ohjata / säätää prosessia, sekä tutustua laitoksen kunnossapitoon. Teeman aikana hyödynnetään fronter -oppimisalustaa. Oppimisen arviointi

35 31 Oppimista osoitetaan osallistumalla työpaikan työtehtäviin työryhmän jäsenenä. Arvioinnissa korostuu työelämän vaatimukset, kuten täsmällisyys, kyky toimia ohjeiden mukaisesti ja kyky ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä. Teeman aikana arvioidaan opiskelijan valmiutta osallistua ammattiosaamisen näyttöön. Teema arvioidaan Winha- arviointijärjestelmään suoritettu (s) / täydennettävä (t) merkinnällä. Jos teeman arviointi on täydennettävä, Winha- arviointijärjestelmään kirjataan tieto, miten osaamista tulee täydentää, jotta teema tulee suoritetuksi. Elintarvikeprosessit keskisuuressa leipomoteollisuudessa 4 ov (kelteoll) Teema toteutetaan työssäoppimalla. tutustuu leipomoteollisuuden toimintaympäristöön ja sen toimintatapoihin. Hän oppii tunnistamaan keskisuuren leipomoteollisuuden tuotantovaiheita ja työskentelemään prosessien eri vaiheissa. Teema antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä suuressa tai keskisuuressa leipomoalan toimintaympäristössä. Teemaan sisältyy ammattiosaamisen osanäyttö. Sisältö Elintarvikeprosessit keskisuuressa leipomoteollisuudessa Työn perustana oleva tieto - Työssäoppimisen tavoitteet ja ammattiosaamisen näyttö - Työssäoppimispaikan valinta - Oppimistehtävät - Fronter -oppimisalusta Työssäoppiminen - Yrityksen toiminnan tunteminen - Yrityksen sääntöihin sopeutuminen - Laadukas ja tuloksellinen toiminta - Omavalvonnan ja työturvallisuuden noudattaminen - Prosessin ohjaus ja käynnissäpito - Valmistusprosessin koneiden ja laitteiden käyttö - Tuotteen laadun seuranta - Mahdollisten oppimistehtävien tekeminen - Yhteydenpito opettajaan ja opiskelu tovereihin fronter- oppimisalustaa hyödyntäen

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Elintarvikealan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto OSAAMISALA: Leipomoalan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO. Elintarviketeknologian osaamisala Elintarvikkeiden valmistaja

OPETUSSUUNNITELMA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO. Elintarviketeknologian osaamisala Elintarvikkeiden valmistaja OPETUSSUUNNITELMA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Elintarviketeknologian osaamisala Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala Leipuri-kondiittori Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Koulutuskeskus Sedu. Elintarvikealan perustutkinto, lihatuotteiden. Liha-alan koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Koulutuskeskus Sedu. Elintarvikealan perustutkinto, lihatuotteiden. Liha-alan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2010 Elintarvikealan perustutkinto, lihatuotteiden valmistaja Liha-alan koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 8.11.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 222/2010

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Leipomoalan koulutusohjelma leipuri - kondiittori Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2 Leipuri-kondiittori Leko 09 Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Elintarviketuotannossa toimiminen, 30 osp... 3 2.1.2 Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito... 5 2.1.3 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Leipomoalan koulutusohjelma leipuri - kondiittori Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2 Leipuri-kondiittori Leko 09 Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikealaan sisältyvät meijeri- ja elintarviketeollisuus, joka jakautuu leipomo-, liha-, eines-, makeis-, mylly- ja panimoteollisuuteen.

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto 2014

Elintarvikealan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori Liha-alan osaamisala,

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Elintarvikealan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Elintarvikealan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Elintarvikealan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Elintarvikealaan sisältyvät meijeri- ja elintarviketeollisuus, joka

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot