Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa ( vai käyttäjien terveyden turvaaminen talousveden saastuessa) Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa ( vai käyttäjien terveyden turvaaminen talousveden saastuessa) Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT"

Transkriptio

1 Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa ( vai käyttäjien terveyden turvaaminen talousveden saastuessa) Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

2 Talousvesiasetuksessa tarkoitetaan Talousveden saastumisella talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun muuttumista niin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa Häiriötilanteella yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista ja jonka hallinta voi edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää Erityistilannesuunnitelmalla ohjeistusta*, jonka avulla kunnan terveydensuojeluviranomainen yhteistyössä muiden viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan ja muiden asianosaisten kanssa varautuu talousveden saastumisesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisyyn, selvittämiseen ja poistamiseen häiriötilanteissa terveydensuojelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla *ohjeistus = mielellään yhteneväinen terveydensuojeluviranomaisen ja laitoksen toimintakortti

3 11 a : Erityistilannesuunnitelma Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla talousveden laadun turvaamiseksi Oltava yhteistyössä muiden viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan ja muiden asianomaisten laitosten kanssa. Sovitettava yhteen muiden viranomaisten ja toimijoiden varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa. Vesihuoltolain 15 a :n mukainen vesihuoltolaitoksen suunnitelma Kunnan vesihuollon valmiussuunnitelma Kunnan ympäristöterveydenhuollon toimialan valmiussuunnitelma Pelastusviranomaisen suunnitelmat Ympäristölupavelvollisten laitosten ympäristönsuojelulain 15 :n mukainen varautumisvelvollisuus Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (vesien- ja merenhoitolain 10 e )

4 11 b : Suunnitelman sisältö Riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen vaaraa talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla Häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä vastuuhenkilöiden nimet ja ajantasaiset yhteystiedot, toteutettavat toimenpiteet, vastuunjako ja säännöllinen harjoittelu Viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen

5 Laitoskohtaisten suunnitelmien laatiminen ja yhteen sovittaminen 119/ a :n mukainen suunnitelma / laitos päävastuussa 1) Raakaveden määrään ja laatuun kohdistuvat riskit ja laitteiston kunto - WSP-työkaluilla - terveydensuojeluviranomainen osallistuu 2) Toimenpiteet haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi 461/ a-b :n mukainen suunnitelma / tesu-viranomainen päävastuussa 1) Luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen vaaraa. 2) Toimenpiteet terveyshaittojen ehkäisemiseksi Käyttötarkkailu Valvontatutkimusohjelma 3) Ajantasaiset yhteystiedot, erityistilanteissa toteutettavat toimenpiteet (ml. viestinä ja harjoittelu), vastuunjako ja suunnitelmien yhteensovittaminen - Toimintakortit (461/ b :n mukaiset TOIMINTATAVAT) 4) Sovitetaan yhteen kunnan vesihuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisissa valmiussuunnitelmissa

6 Miten tehdä käytännössä? Vaarat tunnistetaan WSP-riskinhallintatyökaluilla Keskeiset raportit WSP:stä: - Riskiraportit - Toimenpideohjelma - Seurantaohjelma Toimenpideohjelma (WSP) = Yhteenveto toimenpiteistä, jotka laitoksen pitää tehdä tunnistettujen riskien hallintaan saattamiseksi. Toimenpiteet määritellään hallintakeinoja valittaessa. Seurantaohjelma (WSP) = Yhteenveto menetelmistä, joilla seurataan, että valittu hallintakeino toimii ja riskit ovat hallinnassa. Menetelmät määritellään viimeistään, kun hallintakeino otetaan käyttöön. Vaaratilanteisiin laaditaan toimintakortit (ml. yhteystiedot) - laitoskohtaiset, joissa yhteystiedot; tai - riskiskenaariokohtaiset, ja yhteystiedot erillisinä - yhtenevät vesilaitoksella ja viranomaisilla Toimintakortit ja yhteystiedot pidetään ajan tasalla

7 Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa -opas TsL 8 Valviran on laadittava suunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai vastaavissa muissa erityistilanteissa. tietoa toisiinsa kytköksissä olevista valmiussuunnitelmista tietoa häiriötilanteista käytännönläheisiä ohjeita häiriötilanteiden hoitamiseen kuvaus eri tahojen yhteistoiminnasta malleja tiedottamiseen malli toimintakortista tietoa taudinaiheuttajamikrobeista ja kemikaalien terveysvaikutuksista sekä niiden poistamisesta talousvedestä

8 WSP- valmiussuunnittelutyöryhmä Aila Halonen Ari Hörman Erja-Riitta Tarhanen Heidi Meronen Heidi Rauhamäki Heikki Kangas Ilona Hatakka Ilkka Miettinen Jaana Kilponen Jari Keinänen Jari Rintala Jarkko Rapala Jarmo Siekkinen Jussi Rahikainen Kaija Joensuu Kaisa Mäntynen Karim Peltonen Kimmo Rintamäki Kyllikki Aakko Markku Myllylä P-S AVI (siht.) PV E-S AVI (siht.) IL Tampereen Vesi K-U PELA SPEK THL Valvira (pj.) STM SYKE STM P-S ELY Kuntaliitto Pirkanmaan ELY-keskus Valvira (vara pj.) SPEK Nurmijärven Vesi STUK KVVY Matti Vänskä Mia Kunnaskari Mika Aho Mika Rontu Outi Zacheus Petri Keskinen Pia Vesterbacka Riina Liikanen Ritva Britschgi Sari Hartonen Sini Mustakallio Sirpa Väntsi Taina Rautio Tarja Hartikainen Tiina Tiainen Tuula Laakso Tuula Tuhkanen Veli-Pekka Vuorilehto Pirkanmaan ELY-keskus SPEK PV VVY THL SPR STUK VVY SYKE IL E-S AVI (siht.) KVVY I-S AVI Kuntaliitto Porvoo HSY SPR HSY

9 Asiantuntijat Ava Sovijärvi Erja Alanen Hannu Komulainen Heikki Laurikainen Heikki Väätämöinen Heli Härkki Jaana Pönni Jouko Rissanen Jyrki Landstedt Kari Pyötsiä Katariina Rautalahti Kimmo Söderholm Klaus Berghem Markku Savolainen Markku Seppänen Markus Henriksson Meri Hietala Mirjam Orvomaa Nina Muukkonen Outi Lepistö Pirjo Takku PV L-S AVI THL SPEK SPR Solinatech LUVY ry. SYKE KU PELA Pirkanmaan ELY Valvira SYKE SOL Oy. SPEK IL Valvira SYKE SYKE Valvira Pirteva Oulun seudun Ympäristötoimi liikelaitos Reetta Honkanen Ruska Rimhanen-Finne Saana Laakkonen Sampsa Marttila Seppo Lokka Stina Brännare Tapio Tourula Tarja Wiikinkoski Tuomo Halmeslahti Tuula Hietala Tuula Luoma Veli-Pekka Hautamäki Virpi Ala-Risku Voitto Kiviharju Valvira THL JIK Poliisi E-Savon PELA YLE Trafi LS-S AVI E-Savon PELA Valkeakoski SPR SM JIK Valvira

10 Oppaan sisältö 1. Varautumis-, erityistilanne- ja valmiussuunnitelmien yhteensovittaminen 2. Kytkös WSP-työkaluihin 3. Tilannejohtaminen, tilannetoiminta kappale 4. Talousveden saastuminen tautia aiheuttavilla mikrobeilla 5. Talousveden saastuminen sinilevillä ja niiden tuottamilla myrkyillä 6. Talousveden saastuminen kemikaalilla 7. Talousveden saastuminen radioaktiivisesti 8. Luonnonilmiöt, muuttuva vesitilanne ja sään ääri-ilmiöt 9. Ilkivalta, sabotaasi, kyberturvallisuus 10. Saatavuushäiriöt 11. Tiedottaminen LIITE 1 Mallitiedote, kun vesi on saastunut ulosteperäisesti LIITE 2 Veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana LIITE 3 Malli toimintaohjeista erityistilanteissa LIITE 4 Suolistoperäistä saastumista osoittavia ja vesivälitteisiä epidemioita aiheuttaneita mikrobeja LIITE 5 Kemikaalien terveysvaikutukset

11 Häiriötilanne tulee yleensä yllättäen! Toimittava heti! Toimintatavat oltava kaikkien toimijoiden tiedossa: Terveydensuojeluviranomainen Talousvettä toimittava laitos Laboratorio Terveydenhuolto Pelastuslaitos Erityistilannesuunnitelman säännöllinen päivitys ja harjoitukset Hyvin hoidetun häiriötilanteen takana hyvät suunnitelmat, joita on testattu harjoituksilla.

12 Vastuut epidemiaepäilyssä Terveydensuojelulain valvontaa johtava viranhaltija (terveysvalvonnan johtaja) on johtovastuussa, kun epäillään talousveden mikrobiologista saastumista. Talousvettä toimittava laitos vastaa toimittamansa veden laadusta. Talousvettä toimittavan laitoksen on ilmoitettava välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jos se epäilee talousveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa. Epidemiaa epäiltäessä kunnan epidemioiden selvitystyöryhmä kokoontuu ja vastaa sille säädetyistä tehtävistä. Asiantuntija-apu vesivälitteisessä epidemiatilanteessa: THL:n Vesi ja terveys -yksikkö;

13 Talousvesivälitteisiä epidemioita keväisin, kun maa on vielä roudassa ja lumien sulamisvedet valuvat vedenottokaivoon rankkasateiden yhteydessä, kun pintavettä pääsee pohjavedenottokaivoon kesäaikaan leiri- ja lomakeskuksissa, kun kauan käyttämättä ollut kaivo otetaan käyttöön jätevesiputkirikkojen yhteydessä talousvesiputkirikkojen yhteydessä eläinten päästyä vesisäiliöön (hiiret, linnut, oravat ) laittomien eri vesijärjestelmien välille tehtyjen putkiliitosten takia Vihti 2005: 620 sairastunutta - pohjavettä, vesitornissa 10 kuollutta oravaa - Kampylobakteeri

14 Mikrobiologisen saastumisen havaitseminen Laboratorio Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Käyttötarkkailussa poikkeavia tuloksia Terveydensuojeluviranomainen Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Valituksia kuluttajalta Tietoa toiselta viranomaiselta Vesilaitos Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Käyttötarkkailussa poikkeavia tuloksia tai havaintoja Valituksia kuluttajalta Terveyskeskus, sairaala, työterveys Vastaanotolle samanaikaisesti useampia potilaita, joilla tyypillisiä oireita Kuluttaja Muutos veden hajussa tai maussa Oireita: oksentelu, ripuli Pelastuslaitos Valituksia kuluttajalta Tietoa toiselta viranomaiselta Vuosina : 76 talousvesivälitteistä epidemiaa sairastunutta

15 Tampereen pelastuslaitos kysyy yhteydenottajalta: Pelastuslaitokselta yhteydenotto terveydensuojeluviranomaiseen AINA, jos kyllä-vastaus kysymyksiin 1, 2 tai 3 1.Onko kyseessä vahva epäily veden saastumisesta? 2.Onko verkostoon voinut päästä jotain saastuttavaa esim. putkirikon yhteydessä? Jos on, mitä? 3.Onko tullut ilmoituksia veteen liittyvistä vatsatautioireista? Tarkentavat kysymykset: Jos kyseessä on putkirikko, kulkeeko rikkoutuneen putken lähistöllä viemäriputki? Jos kulkee, onko myös se rikkoutunut? Onko kaivantoon päässyt pintavesiä? Ovatko kotitaloudet kokonaan ilman vettä? Ovatko vedenkäyttäjät saaneet ohjeita? Onko alueella riskikohteita, kuten sairaala, vanhainkoti, päiväkoti tai elintarvikeyritys, jossa vesi päätyy elintarvikkeeseen? Onko alueen verkosto yhteydessä muuhun verkostoon? Onko vaurioitunut putki / saastunut verkoston osa ainoa mahdollisuus toimittaa vettä kuluttajille? Kuinka montaa käyttäjää häiriö koskee? Kuinka laaja alue maantieteellisesti on?

16 Mikrobiologisten tulosten tulkinta: Jos näytteessä on Escherichia coli bakteereita ja suolistoperäisiä enterokokkeja, vesi on saastunut suolistoperäisesti. Epidemian vaara on erittäin suuri ja sairastuneita voi olla jo useita. Jos näytteessä on suolistoperäisiä enterokokkeja tai Clostridium perfringens -bakteereita, mutta ei Escherichia coli -bakteereita, kyse voi olla eläinten ulosteen tai pintavesivaluntojen aiheuttamasta saastumisesta tai kauan ennen näytteenottoa tapahtuneesta jätevesisaastumisesta. Epidemian vaara on erittäin suuri ja sairastuneita voi olla jo useita. Jos vesinäytteessä on koliformisia bakteereita, vesi voi olla saastunut pintavedellä ja epidemian vaara on olemassa. Jos vesinäytteen heterotrofinen pesäkeluku on epätavanomaisen suuri, veden laadun heikentyminen voi johtua bakteerien kasvusta vesijohtoverkostossa, vedenkäsittelyn puutteellisuudesta tai siitä, että verkoston biofilmit ovat irronneet esim. paineiskun takia. Selvitettävä syy ja se, onko terveyshaitan mahdollisuutta.

17 Mikrobiologiset näytteet: Jos valvontatutkimusnäytteestä tai vesilaitoksen käyttötarkkailunäytteestä löytyy yksittäinenkin Escherichia coli -bakteeri, suolistoperäinen enterokokki bakteeri, koliforminen bakteeri tai Clostridium perfringens bakteeri: Varmista tulos mahdollisimman pikaisesti otetulla uudella näytteellä ja tutki myös muut indikaattorimikrobit Valvontatutkimuksissa käytettävän 100 ml:n lisäksi tee analyysi myös suuremmasta vesitilavuudesta (1 10 litraa) Näytteenottaja Terveydensuojeluviranomainen ja vesilaitos sopivat, kuka ottaa näytteet. Terveydensuojeluviranomainen varmistaa, että näytteenottaja osaa ottaa näytteet oikein ja valvoo näytteenottoa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Epidemioiden varalta tarvitaan kpl litran steriilejä näytepulloja puhtaita muovikanistereita, muovipulloja steriiliä natriumtiosulfaattipentahydraattiliuosta (pitoisuus 18 mg/ml) Mieluiten käytetään steriilejä pulloja. Steriloimattomat astiat on huuhdeltava näytevedellä huolellisesti ennen näytteen ottamista.

18 Välittömät toimenpiteet epidemiaepäilyssä: Terveydensuojeluviranomainen Kirjaa yhteydenotot ja toimenpiteet tilannepäiväkirjaan. Ilmoita epidemiaepäilystä talousvettä toimittavalle laitokselle. Jos epäilyilmoitus tulee veden käyttäjältä, kysy ilmoittajan osoite muiden yhteystietojen ohella ja soita johonkin ilmoittajan naapurikiinteistöön sen selvittämiseksi, onko naapurustossa havaittu ilmoitusta vastaavia virheitä veden laadussa. Hyvä kohde varmistussoitolle on esimerkiksi päiväkoti, jos sellainen on ilmoittajan lähellä. Ilmoita laboratorioon epidemiaepäilystä ja kiireellisistä näytteistä. Ota tarvittavat vesinäytteet ja arvioi veden laatu aistinvaraisesti (haju, ulkonäkö + kirjaa havainnot näytteenottolomakkeeseen) eri puolilta verkostoa ml. vesisäiliöt, raakavedestä, lähtevästä vedestä ja epäillystä saastelähteestä yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. Vesilaitoksen verkostokarttoja pitää hyödyntää näytteenottopaikoista päätettäessä. Näytteet: E. coli -bakteerit, suolistoperäiset enterokokit, koliformiset bakteerit, Clostridium perfringens, heterotrofiset bakteerit, myös 100 ml suuremmasta vesitilavuudesta. Näytteet on tutkittava pikaisesti, tarvittaessa laboratorion yli- tai viikonlopputyönä. Neuvottele epidemioiden selvitystyöryhmän kanssa. Ryhmässä kootaan kaikki tiedot asiasta sekä sovitaan työnjaosta ja tiedottamisesta ennalta laaditun suunnitelman pohjalta.

19 Välittömät toimenpiteet: Terveydensuojeluviranomainen Tiedota terveyskeskukseen ja kunnan niille henkilöille ja laitoksille, joille on sovittu ilmoitettavan (esimerkiksi kunnan johtaja / johtoryhmä, tekninen johtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, pelastuslaitos). Pelastuslaitosta voi pyytää tiedottamaan asianosaisen kunnan johtoryhmää. Tee epidemiaepäilyilmoitus rymy-järjestelmään, jos vähintään kaksi henkilöä on saanut oireiltaan samanlaatuisen taudin nautittuaan samaa alkuperää olevaa talousvettä. Tiedota heti veden käyttäjille ja erityistilannesuunnitelmassa luetelluille tahoille, jos veden saastumiseen voi liittyä sairastumisen mahdollisuus, ja anna veden keittokehotus tai veden käyttörajoitus. Tiedote epidemiaepäilystä ja toimintaohjeista on saatava julkaistua ainakin paikallisradiossa. Tarvittaessa vaaratiedote. Määrää talousvettä toimittava laitos desinfioimaan vesi (jos kyseessä on pohjavesilaitos, jolla ei käytetä desinfiointia) tai tehostamaan desinfiointia. Saastunut vesijohtoverkosto on desinfioitava kloorikemikaaleilla. Yhteys THL:n Vesi ja terveys-yksikköön asiantuntija-avun saamiseksi Näytteiden lähettäminen asiantuntijalaboratorioon joko paikallisen laboratorion tai terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Taudinaiheuttajien mahdollista tutkimista varten ota jääkaappiin 12 litraa näytettä jokaisen näytteenottokerran yhteydessä. Tiedota käyttörajoituksesta, jos vettä joudutaan tehoklooraamaan (> 5 mg/l klooria)

20 Välittömät toimenpiteet: Talousvettä toimittava laitos Ilmoita saastumisepäilystä välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle ja terveyskeskukseen. Jos et tavoita virka-ajan ulkopuolella terveydensuojeluviranomaista, ryhdy toimenpiteisiin itse ja ilmoita epidemiaepäilystä pelastuslaitokselle. Jos veden käyttäjä ilmoittaa talousveden laadun muutoksesta tai epäilee oireitaan talousvedestä johtuviksi, kirjaa ylös yhteystiedot, kartoita tilannetta ja ilmoita saamasi tiedot terveydensuojeluviranomaiselle. Jos epäillään veden mikrobiologista saastumista, terveydensuojeluviranomainen tiedottaa toimintaohjeista kuten keittokehotuksesta veden käyttäjille ja erityistilannesuunnitelmassa luetelluille tahoille. Virka-ajan ulkopuolella tiedota itse ja pyydä apua tiedottamiseen pelastuslaitokselta (sovittava etukäteen). Pelastuslaitoksella on yhteystiedot mm. kunnan johtoryhmään. Kirjaa kaikki päätökset, toimenpiteet ja yhteydenotot tilannepäiväkirjaan. Ilmoita laboratorioon epidemiaepäilystä ja kiireellisistä näytteistä. Ota tarvittavat vesinäytteet ja arvioi veden laatu aistinvaraisesti (haju, ulkonäkö + kirjaa havainnot näytteenottolomakkeeseen) eri puolilta verkostoa ml. vesisäiliöt, raakavedestä, lähtevästä vedestä ja epäillystä saastelähteestä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Verkostokarttoja pitää hyödyntää näytteenottopaikoista päätettäessä. Taudinaiheuttajien mahdollista tutkimista varten ota jääkaappiin 12 litraa näytettä jokaisen näytteenottokerran yhteydessä. Lähetä näytteet laboratorioon, mutta älä jää odottamaan tuloksia. Näytteet on tutkittava pikaisesti, tarvittaessa laboratorion yli- tai viikonlopputyönä.

21 Välittömät toimenpiteet: Talousvettä toimittava laitos Jos mahdollista, sulje vedenottamo tai kaivo, jonka veden epäillään saastuneen, ja ota tarvittaessa käyttöön varavesijärjestelmä ja/tai varavedenjakelu. Estä likaantuneen veden kulkeutuminen verkostossa esimerkiksi venttiilien avulla, jos se on mahdollista. Jos kyseessä on pohjavesilaitos, jonka vettä ei desinfioida, ota käyttöön desinfiointi mahdollisen epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Jos vettä jo desinfioidaan, tehosta desinfiointia lisäämällä klooriannosta ja/tai alentamalla veden ph-arvoa. Aloita verkoston huuhtelut Ota käyttöön vaihtoehtoinen vedenhankinta. Suunnitelma pitää olla etukäteen tehty ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä. Tee veden tehoklooraus (5-10 mg klooria litrassa ainakin 24 tuntia), jos vesijohtoverkoston saastuminen sitä edellyttää. Muista tiedottaa käyttäjille ja erityistilannesuunnitelmassa mainituille tahoille, että tehokloorauksen aikana vettä ei saa juoda, käyttää ruuanlaittoon eikä käyttää peseytymiseen ja että vettä pitää juoksuttaa kiinteistöjen kaikista hanoista. Päivitä näytteenottovälineistöä jatkuvasti, jos näytteenotto tapahtuu laitoksen toimesta. Toimita terveydensuojeluviranomaiselle verkostokartta, johon kaikki näytteenottopisteet on merkitty. Laadi valmistuvista tutkimustuloksista taulukko, josta tulosten kehitystä pidemmällä aikavälillä/näytteenottopiste on helppo seurata.

22 Välittömät toimenpiteet Laboratorio Jos vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisissa näytteissä ja/tai laitoksen käyttötarkkailussa todetaan Escherichia coli -bakteereita, suolistoperäisiä enterokokkeja tai koliformisia bakteereita, on ilmoitettava välittömästi puhelimitse terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle. Jos henkilöä ei heti tavoiteta, edetään valvontatutkimusohjelmassa ilmoitetun puhelinketjun mukaisesti. Pelastuslaitos Valmistaudu vaaratiedotteen antamiseen. Anna vaaratiedote terveydensuojeluviranomaisen tai vesilaitoksen sitä pyytäessä. Hälytä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa, terveydensuojeluviranomaisen tai vesilaitoksen sitä pyytäessä, jos esim. tarvitaan apua ovelta ovelle tiedottamisessa tai varaveden jakelussa (sovittava etukäteen). Tiedota tarvittaessa asianosaisen kunnan johtoryhmää Terveyskeskus (ja työterveyshuolto) Jos epidemiaepäily perustuu sairaustapauksiin, ilmoita välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle. Anna väestölle ohjeet hoidosta ja tartunnan ehkäisystä. Kerää edustavat ulostenäytteet 5 10 henkilöltä, mieluiten oireilevilta. Ohjeet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi pitää olla laadittuna etukäteen epidemiaselvitystyöryhmässä.

23 Epidemian selvittäminen: Epidemiaselvitystyöryhmä Vahvistaa terveydensuojeluviranomaisen johtamis- ja tiedottamisvastuun, jonka on oltava jo ennalta suunniteltu ja päätetty. Vastuu tiedottamisesta ja johtamisesta on aina samalla toimijalla. Ottaa yhteyttä THL:n Vesi ja terveys -yksikköön asiantuntija-avun saamiseksi. Varmistaa, onko kyseessä talousvesivälitteinen epidemia. Vertaa tautitapauksista laadittua karttaa vesinäytteiden tuloksiin ja vesijohtoverkostokarttoihin. Jos on annettava vaaratiedote, ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen ja valmistelee vaaratiedotteen sisällön suomeksi ja ruotsiksi. Järjestää säännöllisesti tiedotustilaisuuksia ja tiedottaa muutenkin. Tiedottamisessa on huomioitava paikallisesti tärkeät kieliryhmät. Järjestää puhelinpäivystyksen ja neuvonnan veden käyttäjille. Saastuneelle talousvedelle altistuneiden kyselylomakkeiden suunnittelemisessa asiantuntija-apua saa THL:n infektiotautien torjuntayksiköstä. Organisoi potilaiden haastattelemisen, jos se on mahdollista. Määrittelee tyypillisen tautitapauksen: oireet, kliiniset löydökset, epidemian ajanjakson ja alueen. Käy läpi järjestelmällisesti terveyskeskuksen ja sairaalan sairauskertomustietoja. Luetteloi kaikki tapaukset, pyrkii löytämään myös oireettoman ja vähäoireiset. Otattaa tarvittaessa lisää potilasnäytteitä. Tekee kuvailevan epidemiologisen tutkimuksen. Vesilaitoksen, terveydensuojeluviranomaisen ja terveyskeskuksen antamat ohjeet eivät saa olla ristiriitaisia!

24 Epidemian selvittäminen: Terveydensuojeluviranomainen Pitää keittokehotuksen voimassa desinfioinnista huolimatta siihen asti, kunnes riittävä klooripitoisuus on varmistettu verkoston ääripäissä saakka ja veden käyttö on laboratoriotutkimusten ja muiden selvitysten perusteella varmistettu turvalliseksi. Päättää epidemian laajuuden ja vakavuuden etenemisen perusteella mahdollisista muutoksista veden käyttörajoituksiin ja rajoitusten poistamisesta. Jatkaa tehostettua näytteenottoa yhdessä vesilaitoksen kanssa Lähettää vesinäytteitä laboratorioihin sen selvittämiseksi, mikä mikrobi epidemian on aiheuttanut. Osallistuu epidemiaselvitystyöryhmän toimintaan.

25 Epidemian selvittäminen: Talousvettä toimittava laitos Korjaa saastumisen syyn (jos korjattavissa). Jatkaa tehostettua näytteenottoa yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Varmistaa desinfioinnin ulottumisen kaikkialle saastuneeseen verkostoon. Jatkaa tehostettua desinfiointia ja verkoston huuhtelua siihen asti, kunnes terveydensuojeluviranomainen on varmistanut, ettei verkostoon ole jäänyt liian korkeita klooripitoisuuksia tehokloorauksen jälkeen. Jatkaa tehostettua desinfiointia siihen asti, kunnes varmistusnäyttein on todettu, että koko verkosto on puhdistunut epidemian aiheuttaneesta mikrobista ja terveydensuojeluviranomainen antaa luvan vähentää desinfiointia. Osallistuu epidemiaselvitystyöryhmän toimintaan.

26 Laboratorio Käytä ensisijaisesti pikamenetelmiä, joilla tuloksen saa mahdollisimman nopeasti. Varaudu käyttämään tutkimuksissa tavallista suurempia vesitilavuuksia ja varusta näytteenottajille riittävästi näytteenottoastioita. Varaudu tekemään yli- ja viikonlopputöitä. Ilmoita alustavasti tuloksista mahdollisimman nopeasti terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle. Varmista ilmoituksen perille meno soittamalla. Tallenna vesinäytteiden mikrobikannat mahdollisia lisätutkimuksia varten. Kantojen lähettämisestä THL:ään on Valviran ohje: Terveyskeskus Jatka potilaiden hoitamista ja hoito-ohjeiden antamista sekä mahdollisesti syvähaastattele potilaat. Huolehdi, että potilasnäytteitä otetaan ja kantoja eristetään. Tilaa ruokamyrkytysepidemioiden selvittämistä varten suunniteltu tutkimuspaketti (F-BaktVi3 ja F-VirEpid). Jos on syytä epäillä alkueläimiä, kirjaa tutkimuspyynnöksi ulosteen kvalitatiivinen parasiittitutkimus ja spesifinen Cryptosporidium värjäys. Huolehdi, että potilaista eristetyt mikrobikannat toimitetaan THL:ään. THL:n infektiotautien torjuntayksikkö kertoo minne. THL Vesi ja terveys -yksikkö: antaa asiantuntija-apua desinfioinnissa, epidemiaselvityksessä ja määrittää tautia aiheuttavia mikrobeja sekä vastaanottaa vedestä eristettyjä mikrobikantoja, genominäytteitä ja sekvenssejä. Infektiotautien torjuntayksikkö: hyväksyy rymy-järjestelmään liitetyt epidemiaepäilyilmoitukset ja antaa asiantuntija-apua siitä, mitä mikrobeja potilasnäytteistä tutkitaan, sekä auttaa terveydensuojeluviranomaisia kyselylomakkeen ja epidemiaselvityksen tekemisessä.

27 Epidemian jälkeen: Epidemiaselvitystyöryhmä Tukee terveydensuojeluviranomaisen päätöstä varotoimenpiteiden purkamisesta ja talousveden normaalista käytöstä sitten, kun on varmaa että vesi ja verkosto ovat puhdistuneet. Tiedottaa veden käyttäjille epidemian loppumisesta ja talousveden laadun puhdistumisesta. Tekee epidemiaselvitysilmoituksen rymy-järjestelmään. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua epidemian päättymisestä. Terveydensuojeluviranomainen Tarkistaa erityistilannesuunnitelman ja toimintatavat Uudistaa valvontatutkimusohjelman Toimittaa AVI:lle ja Valviralle yhteenvedon häiriötilanteen (tilanteen, jossa ei sairastuneita) hallintaan saamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Talousvettä toimittava laitos Poistaa tai estää esim. rakenteiden korjaamisella epidemian aiheuttaneet syyt Tarvittaessa tehostaa vedenkäsittelyä Tarkistaa varautumissuunnitelman ja toimintatavat yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa

28 Desinfiointi Keittokehotus on pidettävä voimassa kloorauksen ajan ja se päätetään vasta, kun näytetulokset ja muutkin havainnot tukevat päätöstä. Veden käyttäjille on syytä tiedottaa aina tavanomaista korkeammasta klooripitoisuudesta, vaikka klooripitoisuutta ei nostettaisikaan yli 5 mg/l. Vedenkäyttäjille on tiedotettava käyttörajoituksista, kun tehokloorataan eli kloorin pitoisuus nostetaan suuremmaksi kuin 5 mg/l. Vettä ei saa silloin käyttää juomavetenä, ruuanlaittoon eikä peseytymiseen ja käyttäjille on järjestettävä korvaavaa vettä. Lisättävä klooriliuos on talousvettä raskaampaa ja on huolehdittava, että klooriliuos sekoittuu kunnolla talousveteen! Kloorauksen aloittamisen jälkeen näytteet on otettava mikrobiologisia analyyseja varten näyteastioihin, joihin on lisätty natriumtiosulfaattia desinfiointikemikaalin inaktivoimiseksi. Laitoksella on hyvä olla valmiina näyteastioita, joihin on annosteltu valmiiksi tarpeellinen määrä natriumtiosulfaattia. Riittävä määrä natriumtiosulfaattia on 7,1 mg / 1 mg klooria.

29 Klooripitoisuuksia ja tavoiteltu vaikutus Kloorin pitoisuus talousvedessä, mg CL 2 /l Vaikutus alle 0,5 Tavallinen pitoisuus, jos laitoksella on jatkuva klooridesinfiointi 0,5 Pitkäkestoinen klooraus pesäkeluvun alentamiseksi 0,5 1,0 Indikaattorimikrobien tappaminen Taudinaiheuttajamikrobien tappaminen epidemian aikana Taudinaiheuttajamikrobien tappaminen tehokloorauksella

30 Kloorattaessa: Tekninen valmius natriumhypokloriitin syöttämiseen Sopiva annostelulaitteisto Sopivat liitokset vedenottamolla, vesilaitoksella tai vesijohtoverkkoon Käyttökelpoista natriumhypokloriittia (liuos säilyy huonosti) Jäännöskloorin mittauslaite Toimintaohje tarvittavista säädöistä ja annostelussa käytettävän liuoksen väkevyydestä Koulutettu henkilökunta Laitteistojen kunnosta ja toimintakyvystä huolehtiminen sekä koeajot THL:n koorausvideo jatkuvalle annostelulle: https://www.youtube.com/watch?v=eb5b3h1kadc

31 Hyvä osaa toimia ongelmatilanteessa Taitava osaa välttää ongelmat jo etukäteen

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi

Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Talousvesiasetuksen soveltamisopas ja erityistilanneopas talousveden laadun turvaamiseksi Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alue Oulun kaupunki: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Tautia aiheuttavat mikrobit

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Tautia aiheuttavat mikrobit Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Tautia aiheuttavat mikrobit Ohje 3/2016 Ohje 3/2016 2 (27) Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Taudinaiheuttajat vesivälitteisissä epidemioissa... 4 1.2. Vastuut

Lisätiedot

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Vuorelan vesiepidemia 2012. Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Vuorelan vesiepidemia 2012 Sirpa Hakkarainen Terveystarkastaja Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Epidemiaepäily Tavanomaista enemmän vatsatautiin sairastuneiden yhteydenottoja Vuorelan terveysasemalle

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

VERSIO 2.0 Päivitetty 1.4.2009. Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa

VERSIO 2.0 Päivitetty 1.4.2009. Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa VERSIO 2.0 Päivitetty 1.4.2009 Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa 1 Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa 2009 2 Lukijalle... 5 1. Erityistilanteissa toimijat ja yhteystiedot...

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 2015 Pori Talousvesi: Riskinhallinta valvonnan tukena Jarkko Rapala Sosiaali- ja terveysministeriö Juomavesidirektiivi Jäsenmaiden edustajista

Lisätiedot

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 Sisällysluettelo 1 Organisaatio ja yhteystiedot 3 2 Valvontatutkimusohjelma 3 3 Veden laadun tavoite 3 4 Veden osto 3 5 Veden kulutus,

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Jaana Kilponen

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Viestintä

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Viestintä Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Viestintä Ohje 6/2016 Ohje 6/2016 2 (11) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Säännöllinen tiedottaminen ja viestintä... 3 3. Viestintäsuunnitelma... 4 3.1. Erikseen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli

Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli Vesihuoltolaitosten varautuminen erityistilanteisiin Pienten vesilaitosten WSP-malli Ympäristöterveydenhuolto / Terveysvalvonta Terveystarkastaja Tiina Munck Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. / Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille. Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toiminen haasteita laboratorioille Kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristötoimi Luentorunko a. Normaali tilanne eli kun laboratoriossa todetaan laatuvaatimusten

Lisätiedot

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Talousveden laadunvalvonta» Valvontanäytteet» Valvontatutkimusohjelma»

Lisätiedot

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE)

OHJE Dnro 3565/41/02 TALOUSVEDEN JA JÄÄN OMAVALVONTA HYGIENIALAIN MUKAISESSA LAITOKSESSA (TALOUSVESIOHJE) Liitettäväksi eläinlääkintölainsäädäntöön OHJE Dnro 3565/41/02 Päivämäärä 31.12.2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.3.2003 toistaiseksi Kumoaa EELAn suositus liha- ja kala-alan laitoksissa käytettävän

Lisätiedot

VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1

VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1 VESIMIKROBIOLOGIA Ajankohtaista laboratoriorintamalla Workshop yhteenveto 13.10.2010 1 Talousveden turvallisuus Ulosteperäisen saastumisen lähteet: -Jätevesi (putkirikot, purkuvesistöihin) -Eläinten ulosteet

Lisätiedot

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP. Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesihuollon riskinhallintatyökalut WSP, SSP ja BWSP Raili Venäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Ympäristöterveyden osasto Vesi ja terveys -yksikkö Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätiedot

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020

Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 Kemin Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelma 2016-2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitoksen yhteystiedot 3 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö 3 3. Hygieniaosaaminen 4 4. Valvontatutkimusohjelma 4 4.1. Valvontatutkimusohjelman

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Helena Korpinen 2.6.2014

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Helena Korpinen 2.6.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Helena Korpinen 2.6.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TALOUSVEDEN LAATUVAATI- MUKSISTA JA VALVONTATUTKIMUKSISTA ANNETUN SOSIAALI-

Lisätiedot

Desinfiointioppaat Vesihuoltopäivät 4.6.2014 Helsinki Elina Antila elina.antila@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 22.5.2014 Page 1 Tavoitteita ja aikataulu Vesilaitosten on Varmistettava jatkuvasti

Lisätiedot

WSP Water Safety Plan

WSP Water Safety Plan WSP Water Safety Plan Työkalu talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintaan KOULUTUSMATERIAALI - 2015 JOHDANTO KOULUTUSMATERIAALIIN Tämä koulutusmateriaali on toteutettu osana valtakunnallista

Lisätiedot

1 Epidemiaepäilyn synty

1 Epidemiaepäilyn synty Liite Vuorelan talousvesivälitteisen epidemian selvitysilmoitukseen 1 (13) Ympäristöterveyspalvelut 26.3.2014 1 Epidemiaepäilyn synty Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut sai maanantaina 16.7.2012 noin

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet

Talousvesiasetuksen soveltamisohje. Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Talousvesiasetuksen soveltamisohje Osa II Säännöskohtaiset soveltamisohjeet Ohje 5/2015 Ohje 5/2015 2 (71) Osa II Sisällys 1. Asetuksen tarkoitus... 4 2. Soveltamisala... 4 3. Määritelmät... 8 4. Talousveden

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen

Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla. Ilkka Miettinen Veden mikrobiologisen laadun hallinta vesilaitoksilla Ilkka Miettinen 1 Vesiturvallisuus Raakavesien saastumisen estäminen Raakavesien suojelu likaantumisen estäminen Veden riittävän tehokas käsittely

Lisätiedot

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 9.3.2015 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta, omavalvonta ja häiriötilanteet uimahalleissa

Viranomaisvalvonta, omavalvonta ja häiriötilanteet uimahalleissa Viranomaisvalvonta, omavalvonta ja häiriötilanteet uimahalleissa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat hygienia, vedenlaatu, turvallisuus Tampere 17.11.2015

Lisätiedot

Mikrobien ja kemikaalien riskinarviointi vesilaitoksissa Päivi Meriläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Arvioinnin ja mallituksen yksikkö, Kuopio

Mikrobien ja kemikaalien riskinarviointi vesilaitoksissa Päivi Meriläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Arvioinnin ja mallituksen yksikkö, Kuopio Mikrobien ja kemikaalien riskinarviointi vesilaitoksissa Päivi Meriläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Arvioinnin ja mallituksen yksikkö, Kuopio Sisältö Talousveden riskit Kvantitatiivinen mikrobiologinen

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi.

Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi. Vastuuhenkilö: Jukka Tyrväinen pvm: 17.9.2008 Sivu 1/9 1. Asiakirjasta Tässä asiakirjassa määritellään Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnalle luovutettavien vesijohtojen puhdistus ja desinfiointi.

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018

Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20480 Inarin Lapin Vesi Oy Talousveden valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 2018 Päivitys I 25.3.2014 Utsjoen kunnan vesihuoltolaitos on yhdistetty osaksi Inarin Lapin Vesi

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Juomavesi

Kestävä sanitaatio Juomavesi Kestävä sanitaatio Juomavesi 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Hyvä talousvesi Veden hankinta Veden käsittely 1 Hyvä talousvesi

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta 17.11.2014 Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan 1.9.2014 hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus

Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Kasvisten kasteluvesien turvallisuus Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen TuoPro Sisältö Kasteluveden laatuvaatimukset Kasteluvesilähteet, -menetelmät ja -laitteistot TuoPro-hankkeen analyysituloksia

Lisätiedot

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019

Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 Alaniemen vesiosuuskunta Valvontatutkimusohjelma vuosille 2015-2019 1. Laitoksen yhteystiedot, henkilöstö ja organisaatio Alanimen vesiosuuskunta puheenjohtaja Minna Simoska, Pohjoispuolentie 294 b, 95255

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Eviran laboratorioselvitys 2014 Taija Rissanen Evira Selvityksen tavoite kuvata laboratoriokentän ja

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Epidemiaselvitykset THL. 10.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö

Epidemiaselvitykset THL. 10.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Epidemiaselvitykset THL 10.10.2013 TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö THL:n rooli elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä VN:n asetus 1365/2011 Paikallisten epidemioiden selvitysvastuu

Lisätiedot

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa

Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Terveydensuojeluohjelma terveydensuojelu kaikissa politiikoissa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Eduskunta 29.2.2012 Tausta ja tarve VN:n päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Lisätiedot

Mikrobiologisen veden laadun online-seuranta

Mikrobiologisen veden laadun online-seuranta Mikrobiologisen veden laadun online-seuranta Anna-Maria Hokajärvi ja Tarja Pitkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi- ja terveys-yksikkö 25.4.2013 25.4.2013 Anna-Maria Hokajärvi 1 Veden laadun hallinta

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth

Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk. Valvontatutkimusohjelma 2015-2019. 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osk Valvontatutkimusohjelma 2015-2019 5.2.2015 Harry Viiala, Esko Väänänen, Heikki Riisiö, Maarit Lönnroth Sisällysluettelo 1 Yhteystiedot ja organisaatio 3 2 Valvontatutkimusohjelma

Lisätiedot

Marja-Liisa Ollonen BP07S Tuomas Heini BP07S Daniel Usurel BP07S Juha Vattuaho BP07S Valtteri Walta BP07S

Marja-Liisa Ollonen BP07S Tuomas Heini BP07S Daniel Usurel BP07S Juha Vattuaho BP07S Valtteri Walta BP07S 1 Metropolia Ammattikorkeakoulu marja-liisa.ollonen@metropolia.fi tuomas.heini@metropolia.fi daniel.usurel@metropolia.fi juha.vattuaho@metropolia.fi valtteri.walta@metropolia.fi Ryhmä 3 Marja-Liisa Ollonen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Toimenpideohje. tutkimukset

Toimenpideohje. tutkimukset Anja Siitonen, Sakari Jokiranta, Markku Kuusi, Maija Lappalainen, Merja Roivainen SUOSITUS Toimenpideohje Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset Terveyden ja

Lisätiedot

Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset

Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset Anja Siitonen Sakari Jokiranta Markku Kuusi Maija Lappalainen Leena Maunula Merja Roivainen Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

MISTÄTIETÄÄMIKÄON JUOMAKELPOISTA VETTÄ

MISTÄTIETÄÄMIKÄON JUOMAKELPOISTA VETTÄ MISTÄTIETÄÄMIKÄON JUOMAKELPOISTA VETTÄ Erkki Vuori professori Oikeuslääketieteen laitos 16.01.2008 Lääketieteellinen tiedekunta VOINKO JUODA? VOINKO ANTAA TOISTEN JUODA? Luonnon lähteestä pulppuava vesi

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI LOKKISAARI Valtimo Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo Kuva: TimoKarreinen UIMAVESIPROFIILI Lokkisaaren uimaranta Valtimo 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset

A. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset 2614.86.2012 1 (6) KIVIJÄRVEN JA KALLIOJÄRVEN KÄYTTÖ TALOUS-, UIMA-, PESU- JA LÖYLYVETENÄ - Ympäristöterveydenhuollon arvio perustuen terveydensuojelulain nojalla annettuihin asetuksiin ja Terveyden- ja

Lisätiedot

Muista vaaratilanneilmoitus

Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilann Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen

Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Valvontatutkimusohjelma Naantalin vesihuoltolaitokselle 1.1.2012 alkaen Päivitetty 21.8.2013 Lukijalle... 3 Säädökset... 4 1. Laitoksen yhteystiedot... 5 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö... 5 3.

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien

Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien toimijoiden (ostaja) vedentoimitus- ja hankintasopimuksiin sekä lausekkeita Suositukset koskevat vesihuoltolain

Lisätiedot

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 18.1.2016 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen 1 Infektiohälytystilanne laivalla Mahdollisia

Lisätiedot

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke

Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntamarkkinat 2013 Tausta TEKAISULLE VN:n

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 25.4.2014 (päivitetty 11.6.2015) UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Ilkka Miettinen 10.1.2013 27.11.2012 / Ilkka Miettinen 1 Juomaveden laadun hallinnan nykytila Talousvesien kemialliset

Lisätiedot

Edustaa 123 osuuskuntaa* (*vuoden 2013 lopussa)

Edustaa 123 osuuskuntaa* (*vuoden 2013 lopussa) Vesiosuuskunnan varautumissuunnitelma erityistilanteisiin 5.6.2014 Vesa Arvonen Esityksen sisältö Yhdistyksen esittely Varautumissuunnitelman malli talousveden osalta 1 Vesiosuuskuntien oma etu- ja palvelujärjestö

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät 6.2.2015 Kirsi Valtonen, LT, va ayl Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan terveyskeskus Flunssa Senegalista 2010

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kriisivalmius

Terveydenhuollon kriisivalmius Terveydenhuollon kriisivalmius Markku Lehto 1.3.2005 2 Lähtökohdat valmistautumiseen Palvelut kykenevät vastaamaan nopeasti tavanomaisiin häiriötilanteisiin Yhteistyö viranomaisten välillä on vakiintunutta

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot