Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen"

Transkriptio

1 Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

2 Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alue Oulun kaupunki: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Tyrnävä Asukasmäärä toimintaalueella yht. n Haukipudas, Yli-Ii, Kiiminki ja Oulunsalo uuteen Ouluun v alusta.

3 Vesilaitokset Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella 9 ns. EU-vesilaitosta, vähintään 5000 käyttäjälle tai yli 1000 m 3 vettä toimittavaa vesilaitosta 8 ns. keskisuurta vesilaitosta vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjälle tai vähintään 10 m 3 mutta alle 1000 m 3 vettä toimittavaa vesilaitosta 2 ns. pientä vesilaitosta, alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 8 vesilaitosta, joilla ns. vain jakelua yht. 27 vesilaitosta

4 Lainsäädäntö Terveydensuojelulaki 763/1994 ja asetus 1280/1994 STM:n asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista ns. iso asetus, tulossa uusi STM:n asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista ns. pikku asetus Valtioneuvoston asetus 1365/2011 elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä Ison asetuksen soveltamisopas 2000, VVY Vesihuoltolaki 119/2001, tulossa uusi

5 Erityistilanteet Talousveden saastuminen mikrobeilla, yleisin Talousveden saastuminen kemikaaleilla Talousveden saatavuushäiriöt Tahallinen pilaaminen Talousveden saastuminen radioaktiivisesti Muu talousveden laatua uhkaavat erityistilanteet

6 Erityistilanteiden piirteitä Erityistilanne tulee yleensä aina yllättäen! Ei aikaa enää suunnitella, on toimittava heti! Erityistilanteet on pyrittävä ennakoimaan! Vesilaitosten riskikartoitukset Erityistilannesuunnitelmat: säännöllinen päivitys ja harjoitukset Toimintatavat erityistilanteen aikana oltava kaikkien toimijoiden (viranomainen, vesilaitos, terveydenhuolto, tutkimuksia tekevät laboratoriot) tiedossa ja ennalta harjoiteltuina!

7 Yleisimmät mikrobiologisen saastumisen aiheuttajat Jäteveden puhdistamo (viemärilaitos) Putkirikko talousvesiverkoston alueella, ylivuoto tai tulva jäteveden pumppaamolla Toimintahäiriö jäteveden puhdistamolla Jätevesiä jouduttu juoksuttamaan puhdistamon ohi

8 Yleisimmät mikrobiologisen saastumisen aiheuttajat Talousvettä toimittava laitos tulvan, rankkasateen tai lumensulamisvesien valuminen vedenottamoihin sijainti ongelmallinen kaivon rakenteet huonokuntoiset toimintahäiriö desinfiointilaitteessa putkirikko

9 Yleisimmät mikrobiologisen saastumisen aiheuttajat Eläinten pääsy vedenottamoihin, ylä-/alavesisäiliöihin: hiiret, oravat, linnut

10 Mikrobiologisen saastumisen havaitseminen Laboratorio Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Käyttötarkkailussa poikkeavia tuloksia Terveydensuojeluviranomainen Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Käyttötarkkailussa poikkeavia tuloksia Valituksia kuluttajalta Vesilaitos Valvontatutkimuksissa poikkeavia tuloksia Käyttötarkkailussa poikkeavia tuloksia Valituksia kuluttajalta Terveyskeskus tai sairaala Vastaanotolle samanaikaisesti useampia potilaita, joilla tyypillisiä oireita Kuluttaja Muutos veden hajussa Oireita: oksentelu, ripuli

11 Välittömät toimenpiteet Terveydensuojeluviranomainen Kirjaa ylös kaikki ilmoittajan antamat tiedot esim. laboratorio, ns. tilannepäiväkirjanpito käynnistyy (päivämäärä, kellonaika, kirjaaja ja asiatieto) -> tilannepäiväkirjanpito tärkeää, mahdotonta myöhemmin muistaa mitä milloinkin tapahtui Yhteys välittömästi talousvettä toimittavaan laitokseen Yhteys terveyskeskukseen, tartuntatautilääkäri, -hoitaja Mikäli veden käyttöä joudutaan rajoittamaan yhteys myös kunnan johtoon ym. tahoihin joihin on kyseisissä tilanteissa sovittu ilmoitettavan

12 Välittömät toimenpiteet Terveydensuojeluviranomainen Jos tutkimustuloksissa todetaan Escherichia coli bakteereita, tai enterokokkeja -> Tiedote keittokehotuksesta veden käyttäjille Uusintanäytteet -> uusintanäytteistä tutkitaan aina koliformiset, E-coli, enterokokit ja heterotrofinen pesäkeluku (22 C) -> tutkimustuloksia ei odoteta Määräys desinfioinnin käynnistämiseksi vesilaitokselle Tiedote käyttökiellosta, jos vettä joudutaan shokki klooraamaan Tarvittaessa vaaratiedotteen antaminen Epidemiaselvitystyöryhmän kokoontuminen jos sairastuneita -> epidemian epäilyilmoitus = RYMY-ilmoitus mahdollisimman pian epidemian havaitsemisen jälkeen -> Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Evira

13 Välittömät toimenpiteet Terveydensuojeluviranomainen Jos tutkimustuloksissa todetaan koliformisia bakteereita -> uusintanäytteenotto Uusintanäytteet -> uusintanäytteistä tutkitaan aina koliformiset, E-coli, enterokokit ja heterotrofinen pesäkeluku (22 C) -> tutkimustulokset odotetaan näytteenotosta sopiminen yhteistyössä vesilaitoksen kanssa: näytteitä eri puolilta verkostoa, myös verkoston ääripäistä, ala- ja ylävesisäiliöiltä, lähtevästä ja raakavedestä. Yhteys laboratorioon kiireellisistä näytteistä, varaus yli-/viikonlopputöille Huom. Kiireellisissä tilanteissa näytteet aina lähimpään laboratorioon!

14 Välittömät toimenpiteet Terveydensuojeluviranomainen Vesilaitokselta verkostokartta johon kaikki näytteenottopisteet on merkitty Saastumisen syiden ja laajuuden selvittäminen yhteistyössä vesilaitoksen kanssa Mikäli vesilaitos huolehtii itse näytteenotosta, terveydensuojeluviranomainen avustaa ja tarvittaessa osallistuu näytteenottoon Riittävät määrät näytteitä tarvittavia tutkimuksia varten: suolistobakteerien (mm. Kambylobakteeri, Salmonella), virusten (mm. Norovirus) ja alkueläinten (mm. Giardia, Cryptosporidium) tutkimiseksi, 10 litraa näytettä jokaisen näytteenottokerran yhteydessä

15 Välittömät toimenpiteet Terveydensuojeluviranomainen Yhteys asiantuntijalaboratorioon THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) näytteiden toimittamisesta Näytteiden lähettäminen asiantuntijalaboratorioon joko paikallisen laboratorion tai terveydensuojeluviranomaisen toimesta Tilannetieto paikalliseen aluehallintovirastoon (PSAVI) Useimmiten selvitysvaiheessa näytteenottoa jatketaan päivittäin -> näytteenottoa harvennetaan asteittain kunnes tilanne on normalisoitunut Keittokehotuksen/käyttökiellon purku Tilanteen normalisoiduttua terveydensuojeluviranomainen päättää vedenlaadun seurannasta Epidemia tapauksissa ilmoitus epidemiaselvityksestä Eviraan ja AVI:n

16 Välittömät toimenpiteet Talousvettä toimittava laitos Kirjaa ylös kaikki ilmoittajan antamat tiedot: suositeltavaa, että myös vesilaitos käynnistää oman tilannepäiväkirjanpidon Ilmoitus välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle Sulkee vedenottamon, poistaa ala- tai ylävesisäiliön, verkoston osan käytöstä, jonka veden epäillään saastuneen Tiedottaminen yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa, veden keittokehotus/käyttökielto näytteenotosta sopiminen yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa: näytteitä eri puolilta verkostoa, myös verkoston ääripäistä, ala- ja ylävesisäiliöiltä, lähtevästä ja raakavedestä, talteen myös 10 litraa jokaisen näytteenottokerran yhteydessä. Desinfioinnin aloittaminen/tehostaminen/veden ph-arvon alentaminen

17 Välittömät toimenpiteet Talousvettä toimittava laitos Verkoston huuhtelun aloittaminen Tarvittaessa shokki kloorauksen aloittaminen Varavesijärjestelmän käyttöönotto Saastumisen syyn selvittäminen ja poistaminen Mikäli näytteenotto tapahtuu vesilaitoksen toimesta -> näytteenottovälineistön jatkuva päivitys vesilaitoksella toimittaa terveydensuojeluviranomaiselle verkostokartan johon kaikki näytteenottopisteet on merkitty

18 Välittömät toimenpiteet Talousvettä toimittava laitos Useimmiten selvitysvaiheessa näytteenottoa jatketaan päivittäin -> näytteenottoa harvennetaan asteittain kunnes tilanne on normalisoitunut Sopimus laboratorioon kanssa kiireellisistä näytteistä, varaus yli- /viikonlopputöille Laatii valmistuvista tutkimustuloksista exel-taulukon, josta tulosten kehitystä pidemmällä aikavälillä/näytteenottopiste helppo seurata

19 Terveyskeskus Välittömät toimenpiteet Sairaustapauksia tavallisuudesta poiketen enemmän -> ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle Ohjeet hoidosta ja tartunnan ehkäisystä potilaille Potilasnäytteiden otto Laboratorio Mikäli vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisissa näytteissä ja/tai laitoksen käyttötarkkailussa todetaan Escherichia coli bakteereita, suolistoperäisiä enterokokkeja tai koliformisia bakteereita -> ilmoitus välittömästi puhelimitse terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle, jos henkilöä ei heti tavoiteta, edetään valvontatutkimusohjelmassa ilmoitetun puhelinketjun mukaisesti

20 Laboratorio Välittömät toimenpiteet Näytteenotosta sopiminen yhteistyössä vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa, varaus yli-/viikonlopputöille Tutkimustuloksissa todetaan epätavallisen kohonnut heterotrofinen pesäkeluku (22 C) -> ilmoitus puhelimitse tai sähköpostitse terveydensuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle Analyyseistä: Selvitysvaiheessa koliformiset ja Escherichia coli bakteerit analysoidaan isoille vesilaitoksille virallisella pikamenetelmällä (Colilert) Tarvittaessa enterokokit analysoidaan sekä ns. ei isoille vesilaitoksille virallisella pikamenetelmällä (Enterolert) että virallisella viljelymenetelmällä, tämä käytäntö osoittautunut tarpeelliseksi jos esim. viikonloppu on edessä tai muun syyn vuoksi tutkimustuloksia tarvitaan käyttöön mahdollisimman pian

21 Käytännössä havaittuja ongelmia Talousvettä toimittava laitos tutkituttaa usein ns. normaaliajan valvontatutkimusohjelman ja/tai käyttötarkkailun mukaiset näytteensä muualla kuin lähimmässä laboratoriossa (jota kuitenkin erityistilanteessa käytetään) erityistilanteessa mukana olevalla laboratoriolla ei ole käytettävissään vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmaa (jossa tärkeät tiedot, kuten yhteystiedot, tiedot tutkimustuloksien ilmoitusmenettelystä erityistilanteessa, virka-ajan ulkopuolella jne.) Käytäntö osoittaa, että ns. normaaliajan näytteiden kuljetuksesta aiheutuvan viiveen vuoksi valvontatutkimusohjelman ja/tai käyttötarkkailun mukaisten näytteiden tutkimustulokset valmistuvat vuorokautta myöhemmin, kuin jos analyysit tehtäisiin lähimmässä laboratoriossa. Epidemiatilanteessa vuorokausi on pitkä aika!

22 Käytännössä havaittuja ongelmia usein myös valvontatutkimusohjelman ja/tai käyttötarkkailun mukainen ns. normaaliajan näytteenottopalvelu ostetaan tutkimukset tekevältä kauempana sijaitsevalta laboratoriolta -> erityistilanteissa ns. normaaliajan laboratoriosta ei näytteenottopalvelua aina käytännön syistä onnistuta saamaan -> vesilaitos ottaa itse näytteet -> vesilaitoksella oltava jatkuvat varaukset näytteenottovälineistölle (pullot, kuljetusvälineet, näytteenottimet, laboratoriolähetteet jne.) -> näytteitä otetaan harvoin -> näytteenottorutiini helposti ruostuu -> säännöllinen näytteenoton ylläpitokoulutus velvoite vesilaitoksille? -> laatuvaatimusten ja -suositusten ylittyessä, edelleen liian usein törmätään epäonnistuneeseen näytteenottoon

23 Havaintoja viranomaisvalvonnassa Desinfioinnin päälle kytkeminen akuutti tilanteessa riittävän nopeaa? Desinfiointilaitteistojen osalta tukeudutaan helposti naapuri vesilaitoksen välineistöön, entä jos he tarvitsevatkin ne itse? Desinfiointiyhteydet eivät ole riittävän valmiit (syötön asennusmahdollisuus eri puolille verkostoa, LVI-kytkennät ennalta testattava) UV-desinfiointi pohjavesilaitoksilla, ala- ja ylävesisäiliöillä olisi pelastanut monta läheltä piti tilannetta Valvontatutkimusohjelman ja käyttötarkkailun mukainen näytteenotto tärkeää! Käyttötarkkailun puutteellisuus, etenkin pienillä vesiosuuskunnilla

24 Havaintoja viranomaisvalvonnassa Erityistilannesuunnitelmien laatiminen vesilaitoksille haastavaa Erityistilannesuunnitelmien sisältö kirjavaa Erityistilannesuunnitelmat valvontatutkimusohjelman liitteeksi, tai ainakin olennaiset tiedot (virka-ajan ulkopuolella toimiminen jne.) suoraan valvontatutkimusohjelmaan Erityistilanteet otsikon alle, näin välittyvät tiedoksi myös laboratoriolle

25 Kaikkien erityistilanteessa toimivien tahojen saumaton yhteistyö tärkeää! Näytteenotto kaiken perusta! Laboratorion rooli tärkeä! Esimerkiksi kun tieto laatuvaatimuksen/-suosituksen ylityksestä saapuu laboratoriosta puhelimitse viranomaiselle - > viranomaisella ei ole aikaa odottaa lopullista/virallista laboratorion allekirjoittamaa tutkimusselostetta -> on luotettava puhelimitse saatuun tietoon Tästä eteenpäin viranomaistoimenpiteet perustuvat tähän tietoon!

26 Kiitos!

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Vesihuoltopooli Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Sisällysluettelo Johdanto 3 1. KRIISIVIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 4 2. KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5 3. VESIHUOLTOALAN ERILAISIA KRIISITILANTEITA

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Opas varavedenjakelun järjestämisestä

Vesihuoltopooli. Opas varavedenjakelun järjestämisestä Vesihuoltopooli Opas varavedenjakelun järjestämisestä Opas varavedenjakelun järjestämisestä Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 HELSINKI puh. (09) 868 9010 fax. (09) 8689

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI HAJA-ASUTUSALUEELLA 2001-2003 1 Tiivistelmä Etelä-Karjalan kuntien ympäristöterveydenhuollot selvittivät alueen yksityistalouksien talousvesikaivojen kuntoa ja veden hygieenistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO POROTEURASTAMOLLA YLEISTÄ

NÄYTTEENOTTO POROTEURASTAMOLLA YLEISTÄ NÄYTTEENOTTO POROTEURASTAMOLLA YLEISTÄ Poroteurastamolla on oltava laadittu omavalvontajärjestelmä, jonka laitoksen valvoja on hyväksynyt käyttöönotettavaksi poroteurastamolla. Omavalvontajärjestelmän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas

Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas Työryhmä Kyllikki Aakko Olli Haikala Leena Hiisvirta Mikko Holopainen Ritva Kettunen Joanna Kurki Marjatta Rahkio Vesa Riihimäki Asiantuntijat Matti Asikainen

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu Esiselvitys Ari Jääskeläinen Savonia-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot