Ammatillinen koulutus järjestämishaasteita tänään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillinen koulutus järjestämishaasteita tänään"

Transkriptio

1 Ammatillinen koulutus järjestämishaasteita tänään - talous tiukkenee, ammattiosaajien kysyntä korkealla tasolla Bästa yrkesutbildningens vänner! Som vi alla vet är yrkesutbildningen i gott skick idag, fast vi har hårda ekonomiska frågor framför oss. Nu bör vi samla vår styrka och vårt kunnande, enligt AMKEs syfte, att utveckla verksamhetsmodeller. Vi är tvungna att anpassa oss till mindre ekonomiska resurser utan att sänka utbildningens kvalitet. Yrkesutbildningen är i dag en viktig del av samhällspolitik, ekonomisk och regional utveckling och social politik. Ammatillinen koulutus, jonka päämääränä on vastata yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin, on kehittynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Ammattiosaajien kouluttamisessa ja kehittämisessä onnistuminen on mitä suurimmassa määrin keskeinen kilpailutekijä sekä maan sisällä että vientisektorilla. Vajaan vuoden tässä roolissa toimineena, mutta jo nyt kierrettyäni hieman AMKEn jäsenkentällä - olen mitä suurimmassa määrin vaikuttunut ammatillisen koulutuksen laadusta ja aikaansaannoksista. Ammatillinen ja ammatillinen aikuiskoulutus ovat elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, työvoima- ja sosiaalipolitiikan, maahanmuuttajapolitiikan sekä koulutus- ja aluepolitiikan työkaluja. Ne tarjoavat palveluja sekä niin kansalaisten ja eri työyhteisöjen, kuin opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tarpeisiin ja rahoituksella. Koulutuksen järjestäjäverkko, toimintamallit ja palvelut ovat monimuotoisia, kuten sen eri asiakkaidenkin tarpeet. Ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa toimintamallia ammatilliseen koulutukseen. Saimme viime perjantaina elokuusta saakka odottamaamme ammatillista peruskoulutusta koskevan opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelman ja kuultuamme äsken ministerin puheen voimme todeta, että olemme kovien haasteiden edessä. Ministeriön esityksen mukaan ammatillisesta peruskoulutuksesta vähennetään vuoteen 2016 mennessä 7351 paikkaa. Lisäyksiä on paikkaa ja vähennyksiä paikkaa. Paikkojen vähennykset leikkaavat rahoitusta 125 miljoonaa euroa, toisaalta lisäykset tuovat maakuntiin rahoitusta 43 miljoonaa euroa. Vähennysten määrä on erittäin suuri ja tarkoittaa nykyisellä keskihinnalla noin 82 miljoonan euron supistusta ammatillisen peruskoulutuksen rahoitukseen. Eistys pohjautuu maakunnittaiseen jakoon ja vuonne 2016 Uusimaa (8,4%), Varsinais-Suomi (1,7%) ja Pirkanmaa (2,5%) saavat lisää paikkoja. Suurimmat vähennykset koskevat Keski-Pohjanmaata (26,5%), Lappia (26,1%), Pohjois-Karjalaa (22,1%) ja Etelä-Savoa (20,9%). Leikkaukset ovat todella kovia ja osassa maakunnista muutokset koskevat vain yhtä koulutuksen järjestäjää. Ministeriön ehdotuksesta pyydetään palaute koulutuksen järjestäjiltä ja muilta ammatillisen koulutuksen sidosryhmiltä vuoden 2012 loppuun mennessä. 1

2 Tämän kannanoton valmistelu on meille tärkeä ja AMKEn hallituksen puheenjohtajana toivon, että saamme kentän vakavat viestit tietoomme, kun hallitus joulukuussa antaa lausunnon. AMKEn hallitus on lokakuussa korostanut, että koulutustarjonnan leikkauksissa tulee huomioida koko koulutuksen kokonaisuus. Ammatillisen koulutuksen päätehtävänä on kouluttaa ja kehittää eri ikäisiä ammattiosaajia työelämän tarpeisiin. Kyse ei siis ole vain peruskoulun päättävien ikäluokasta. Nyt tulee arvioida mm., - onko suunnitellun perustana ollut toisen asteen ammatillista koulutusta ja tutkintoa vailla olevien henkilöiden määrä alueellisesti, ei siis vain peruskoulun päättävien määrä - onko valtakunnalliset koulutusalat suunniteltu erikseen - onko ammatillisen koulutuksen toteutunut vetovoima suhteessa lukiokoulutukseen huomioitu - onko työelämän ennakoidut tarpeet ja poistuma työvoimasta suhteutettu työmarkkinoille tulevaan ikäluokkaan alueellisesti - onko ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi huomioitu ammatillisen aikuiskoulutuksen leikkaukset ammatilliseen lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen alueellisesti On ehdottoman tärkeää, että koulutustarjontaa suunnitellaan nuorten ja nuorten aikuisten muodostamana koulutuksellisena kokonaisuutena. Tätähän myös työmarkkinajärjestöt ovat ilmaisseet kantanaan. Oppisopimuskoulutuksessa leikkaukset kohdistuvat jo ensi vuoteen siten, että suurin osa lisäkoulutuskiintiöistä on jo ennalta sidottu oppisopimuksiin. Koulutustarjonnan suuntaaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Ministeriön leikkaussuunnitelman tulee olla täysmääräisesti voimassa Ensi syksynä koulutuksensa aloittavat opiskelijat valmistuvat tutkintoon normiaikataulun mukaan keväällä 2016, jolloin leikkaustoimet ovat suurimmillaan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat sopeuttaneet talouttaan ja tehneet rakenteellisia muutoksia merkittävästi jo tähän mennessä. Tulevat leikkaukset lisäävät koulutustarjonnan alakohtaisia lakkauttamisia, henkilöstövähennyksiä ja osa-aikaistamisia, opetuksen määrän vähennystä, toimitilojen supistuksia ja niin edespäin. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialueella työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on leikattu jo nyt 50 miljoonaa euroa. Jo nyt edessä olevien leikkausten seurauksena ytmenettelyt ovat arkipäivää järjestäjien kentässä erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Saamani tiedon mukaan 30 järjestäjällä ovat yt-prosessit olleet menossa. Ammatillisen koulutuksen tarve ja kysyntä kokonaisuutena ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Valtioneuvoston hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan vuonna 2016 pelkästään liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tarvitaan yhteensä noin ammatillisen perustutkinnon suorittanutta osaajaa lisää. Julkisen talouden tilanne on kuitenkin vaikea, sille tuskin me voimme mitään ja sitä tuskin meidän on kiistäminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja koulutuspaikkaleikkauksia, niin kipeää kuin se tekeekin, emme täysin voi torjua. Tässä tilanteessa on siis syytä katsoa eteenpäin ja hakea uusia toimintamuotoja. 2

3 Jatkuvan järjestäjäkohtaisen vyön kiristämisen sijaan tarvitaan nyt koulutuksen säädösperusteisen rakenteiden uusimista ja myös koulutuksen järjestäjien omien toimintamallien uudelleenarviointia. AMKEn hallitus on jo aikaisemmin korostanut sitä, että ammatillisen koulutuksen elintärkeät vaikutukset työelämään ja yhteiskuntaan varmistetaan innovoimalla uusia ratkaisuja koulutuksen järjestäjien, työmarkkinajärjestöjen ja valtiohallinnon kanssa koulutustarjonnan ja rahoitusleikkausten vaikutusten minimoimiseksi. Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky on voitava taata vaikeinakin aikoina. Tämän haasteen on AMKE omalta osaltaan valmis ottamaan vastan. Mitä uudistuksia nyt sitten tarvitaan? Seuraavassa on muutamia ajatuksia. Rahoitukseen vakautta ja uudistusta Ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettavaa rahoitusta tulee kehittää. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee käynnistää ammatillisen koulutuksen rahoituksen kehittämistä koskevan työryhmän työ välittömästi. Rahoitus tulee ratkaista siten, että se mahdollistaa riittävät, vakaat ja ennakoitavat olosuhteet tuottaa laatua ja vaikuttavuutta sekä panostaa opetushenkilökunnan osaamisten, järjestäjä- ja oppilaitosorganisaatioiden toimintamallien sekä varsinaisten opetuspalveluiden määrätietoiseen kehittämiseen. Uudistamisen yhteydessä tulee varmistaa, ettei synny ylisuuria äkkimuutoksia. Mahdolliset vähennykset tai lisäykset tulee olla ennakoitavissa ja sitä kautta viestitettävissä yhteistyökumppaneille ajoissa. Rahoitusmallista emme AMKE-kentässä tingi, rahoitus on maksettava suoraan koulutuksen järjestäjälle. Tuloksiin perustuvaa rahoitusosuutta voidaan harkitusti lisätä. Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen on mitattava muutakin kuin tutkinnon suorittamista. Peruskoulutuksen kuntaosuutta voidaan myös arvioida uudelleen. Koulutusrakenteisiin joustavuutta ja kapasiteettia tehokkaampaan käyttöön Ammatillisessa perusopetuksessa oppilaitosten tilat ja kapasiteetti ovat täysmääräisessä käytössä karkeasti vain puolet ajasta. Voidaanko ajatella myös kesälukukauden lisäämistä ammatilliseen peruskoulutukseen aivan vastaavalla tavalla kuin nyt toimitaan aikuiskoulutuksessa? Voiko ammatillisen peruskoulutuksen aloittaa vakiintuneesti eri aikoina vuodesta? Nämä uudistukset tarvitsevat osittain säädös- ja rahoitusjärjestelmän uudistamista sekä sopimuksia työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työmarkkinajärjestöt ovat pari viikkoa sitten tehneet hyviä avauksia työelämään pääsyn helpottamiseksi. Ammatilliseen koulutukseen 2+1 -malli. Tämä merkitsee ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä. Se myös edistäisi työelämässä tarvittavien taitojen hankkimista ja sitä kautta työllistymistä. Kustannuksiltaan se olisi laitosmuotoa edullisempi koulutuksen muoto. Tätä mallia tukevat myös sidosryhmät kuten Suomen Yrittäjät tähdentäen sitä, että oppisopimuksessa voisi olla kyse myös koulutussopimusmallista eikä vain nuoren työsuhteesta. 3

4 Työmarkkinajärjestöt tuovat esille myös ns. tuetun oppisopimusmallin. Siihen sisältyy ns. ennakkojakso ja sitä tukee esityksessä mm avoin ammattiopisto-toimintamalli. Näihin järjestäjien esityksiin on mielestäni AMKEn helppo yhtyä ja omalta osaltaan edistää niiden eteenpäin viemistä. Ammatillinen koulutus kantaa vastuuta nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteutumisesta ja sitä kautta nuorten syrjäytymisen ehkäisystä. Ministeriön esittämät suunnitelmat opetuspaikkojen leikkauksista saa vakavasti kysymään, miten käy nuorisotakuun eri maakunnissa? Samalla se nostaa esille sen kysymyksen, että voivatko nykyiset jäykät koulutusrakenteet olla syynä nuorten syrjäytymisuhkaan. Onko osalle nuorista ns. kolmivuotisuus yhtäjaksoisena toteutuksena jo sinällään liian vaativa aiheuttaen keskeyttämisiä? Pitäisikö näiden opiskelijoiden suhteen löytää kevyempiä ja joustavampia malleja suorittaa ammattikelpoisuutta? Tulisiko myös työelämän arvioida vaadittavia kelpoisuuksia uudestaan? Työelämän osallisuutta ja osakkuuttakin koulutuksen järjestämiseen lisää Tilannekuva maamme korkeakoulutuksessa on se, että yliopistot organisoituvat uudelleen ja ammattikorkeakouluista on tulossa osakeyhtiöitä. Näillä muutoksilla tavoitellaan mm. sitä, että vahvistetaan yhteyksiä ja tarpeiden tunnistamista yhteiskuntaan ja työelämään. Ammatillisessa koulutuksessa vastataan uuden työvoiman kouluttamisesta työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tässä läheinen yhteistyö työelämän kanssa on ratkaisevan tärkeää. Kaiken sopeuttamisen keskellä tärkeimpänä haasteena on varmistua siitä, että ammatillista kehittymistä tapahtuu ja oppimistulokset ovat riittäviä ja vastaavat elinkeinoelämän tarpeita. Yhteistyö työelämän kanssa tehostaa myös valmistumista. Etenkin ammattiosaamisen näyttöjen kohdalla työssäoppimispaikkojen saatavuus ja ennen kaikkea työpaikkaohjaus niissä ovat erittäin merkityksellisiä opiskelijoiden tasa-arvoisen aseman takaamiseksi. Olisiko syytä harkita ja selvittää maamme korkea-asteen koulutuksen tapaan osakeyhtiö- tai säätiömallisen organisaation toimivuutta ammatillisessa koulutuksessa yleisestikin? Mitä etuja ja haittoja tästä olisi ja olisiko se muutoinkin välttämätöntä jo senkin tähden, että kilpailulainsäädäntö saattaa vaatia organisoinnin uudistuksia. Elinkeinoelämän rakennemuutokset jatkuvat aikuiskoulutuksen tarve kasvaa Globaalit markkinat ja eurooppalaisen teollisuuden ongelmat suuresta ylikapasiteetista monilla eri alueilla saavat aikaan sen, että suomalaisen teollisuuden rakennemuutokset jatkuvat. Joudumme valitettavasti edelleen kohtaamaan tilanteita, jossa tuotantoyksiköitä suljetaan eri puolilla maatamme ja valmistusta siirretään kehittyviin maihin. Ammatillinen aikuiskoulutus kohtaa tämän muutoksen. Ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen merkitys ja erityispiirteet sekä kysyntä asettaa supistuvien resurssien tilanteessa kovat vaateet järjestäjillemme. Yrityskohtaisesti räätälöidyt tutkintokoulutukset, osaamisen johtaminen ja ammatillisen osaamisen kartoitusprojektit, yritysten 4

5 henkilöstökoulutus sekä muut työelämän kehittämis- ja koulutustehtävän mukaiset palvelut ovat jatkossa yhä keskeisempi osa järjestäjien koulutustuotantoa. Aikuiskoulutus on yrityksen liiketoimintokonseptien ja kilpailuedun kehittämisessä keskeinen kumppani. Tässä muutoksen tilanteessa yrittäjyydellä ja sen tuella on suuri merkitys. Ammatillinen koulutus luo perusvalmiudet yrittäjämäiseen työotteeseen ja yrittäjäuralle ryhtymiseen. Ammatillinen aikuiskoulutus tukee yrittäjyyden syntymistä juuri siinä vaiheessa kun yrittäjä tekee ratkaisevan päätöksen siirtyä itsenäiseksi yrittäjäksi. Tällainen harkinta voi nousta juuri silloin esille kun teollisuuden yritykset tekevät ikäviä sulkemispäätöksiä. Ammatillinen aikuiskoulutus on myös maahanmuuttajien kotouttamisen onnistumisen keskiössä. Parasta kotouttamista on ns. verokorttikiinnitys eli työssä oleminen, suomalaiseen yhteiskuntaan. Aikuiskoulutus luo ja ylläpitää eri sidosryhmien kanssa työperäisen maahanmuuton vastuullisia ja vaikuttavia toimintamalleja. Hyvät kuulijat, :n jäsenorganisaatioissa on tällä hetkellä 8 kuntaa, 36 kuntayhtymää, 14 osakeyhtiötä, 16 säätiötä ja 7 yhdistystä, yhteensä siis 81 jäsentä. Organisaatiojakauma kuvaa hyvin monimuotoista ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa, joka perustuu omistajien päätöksiin, alueiden tarpeisiin ja koulutustehtävien edellyttämiin eri toimintamalleihin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijamäärissä mitattuna AMKEn kattavuus on noin 95 % ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa noin 80 %. AMKE ry:n jäsenistön liikevaihto yhteensä oli runsaat 2 mrd. euroa. Peruskoulutuksessa oli opiskelijoita noin Aikuiskoulutuksen opiskelijamäärää en pysty edes arvioimaan. AMKE teki jäsenistölleen kyselyn kuluvan vuoden kesällä ja vastauksissa saimme arvokasta tietoa ja avauksia toiminnan kehittämiseksi. Jäsentyytyväisyys on lyhyen kahden vuoden toimintajakson jälkeen ihan hyvä. Toki kritiikkiäkin saatiin. Sanallisissa vastauksissa korostui mm. lisää näkyvyyttä toimintaan ja toiveet aikuiskoulutuksen suuremmasta roolista AMKEn toimissa. Palautteet on huolella käyty läpi ja pyritty löytämään jo ensi vuoden toimintasuunnitelmassa niitä kehittämisuudistuksia, joita kenttä toivoo. Hyvä ammatillisen koulutuksen väki, Meitä on täällä jälleen koolla iso joukko yli 300 edustajaa eri puolelta Suomea. Ammatillinen koulutus edellyttää yhteistyötä eri henkilöiden ja tahojen kanssa, se on joukkuelaji jos mikään juuri tällaisina vaikeina sopeuttamisen aikoina. Nuorille ja aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet työssään hyvin. Tästä kuuluu kiitos teille AMKEn jäsenille eli ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentän edustajille! Tekemällä yhdessä onnistumme myös jatkossa! 5

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014

barometri barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN RAKEN- K OULUTUS- K EHITTÄ- Ammattiosaamisen barometri 2014 Ammattiosaamisen barometri 214 AMKE barometri barometri barometri barometri barometri AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT RAKEN- TEELLINEN KEHITTÄMINEN barometri K OULUTUS- MÄÄRÄT JA PALVELUKYKY

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Johtoryhmä 11.10.2012 YT-ryhmä 31.10.2012 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymävaltuusto 31.10.2012 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen

Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi KANNANOTTO PKAK2/AV/19.12.2012 Ammatillisten peruskoulutuspaikkojen leikkaukset arvioitava uudelleen Etelä-Savon, Kuopion ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen liitto Julkaisu C89 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA Selvitystyön raportti Asko Liippala Jyväskylä 2001 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Jorma Sinkkonen Asiantuntija, YTM Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu jorma.sinkkonen@jamk.fi Tiivistelmä Ammatillisen

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen OKM/2/591/2015 2 (24) 1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen 1.1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamisen. Uudistuksen

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto

ISBN 978-952-5788-13-6 (pdf.) Kiipulasäätiö ja tekijät. Kuvat: Riikka Michelsson, Tomi Lindstén, Kiipulasäätiö ja AMEO-verkosto Esipuhe... 3 Työammatti... 5 Työammattiajattelun keskeiset piirteet... 5 Työammatti koulutuspolitiikassa... 8 Työammattikoulutuksen menetelmät... 10 Työammatti esimerkkejä ammatillisesta erityisopetuksesta...

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot