m/lomakkeet/riih.vasu RIIHIKADUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "m/lomakkeet/riih.vasu-12-13 RIIHIKADUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 m/lomakkeet/riih.vasu RIIHIKADUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Riihikadun päiväkoti 2. Arvot 2.1 Henkilökunnan ajatuksia lapsesta 2.2 Vanhempien arvot lapsen päivähoidossa 2.3 Lasten ajatuksia päiväkodista 3. Toimintamme keskeisiä ajatuksia 3.1 Oppimisympäristö 3.2 Leikki 3.3 Kulttuuri 3.4 Liikunta 4. Varhaiskasvatuksen sisältöalueet 4.1 Matematiikka 4.2 Luonnontiede 4.3 Historia ja yhteiskunta 4.4 Etiikka 4.5 Estetiikka 4.6 Uskonto ja elämänkatsomus 5. Yhteistyö vanhempien kanssa 5.1 Henkilökunnan ajatuksia perheestä 6. Päiväkotimme yhteistyötahot 7. Suunnittelu ja arviointi

2 1. RIIHIKADUN PÄIVÄKOTI Riihikadun päiväkoti on perustettu vuonna 1904 ja on Porin kaupungin toiseksi vanhin päiväkoti. Päiväkotimme on viihtyisä puutalo, joka henkii kodikkuutta ja vanhan talon tunnelmaa. Päiväkoti sijaitsee 6. kaupunginosassa Valtiosillan kupeessa lähellä kaupungin liikunta- ja kulttuuritarjontaa. Riihikadun päiväkodissa toimivat seuraavat ryhmät: - Ruusulan kokopäiväryhmä 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmässä on 23 paikkaa. Lapsia ohjaa kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. - Vuokkolan kokopäiväryhmä 5-6 vuotiaille lapsille. Vuokkolan ryhmässä on paikkaa. Lapsia ohjaa kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja. -Päivölän kokopäiväpienryhmä 3-6-vuotiaille lapsille. Ryhmässä on 15 paikkaa. Lapsia ohjaa lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja lastenhoitaja/avustaja. Palvelu/jakelukeittiössä toimii Palveluliikelaitoksen ruokapalveluvastaava ja päiväkotimme siisteydestä huolehtii Palveluliikelaitoksen osa-aikainen laitoshuoltaja.

3 2. ARVOT Päiväkotimme arvomaailma pohjautuu lasta kunnioittavaan ja lapsen yksilölliseen huomioimiseen. Annamme lapselle valinnan vapautta ja rajoja sopivassa suhteessa. Olemme aikuisina läsnä lapselle ja nautimme yhdessä lapsen kanssa toiminnan toteutuksesta ja tuloksista. Toimimme tavoitteellisesti, mutta olemme valmiit joustamaan tarpeen mukaan. Kaikki me aikuiset olemme lapselle samanarvoisia. Arvostamme omaa ja toisten työpanosta. Kunnioitamme perheiden yksityisyyttä. Luomme kaikkiaan lämminhenkisen päiväkodin, johon lapsen perheineen on hyvä tulla ja jossa lapsi voi turvallisesti viettää päivänsä.

4 2.1 HENKILÖKUNNAN AJATUKSIA LAPSESTA

5 2.2 VANHEMPIEN ARVOT LAPSEN PÄIVÄHOIDOSSA

6 2.3 LASTEN AJATUKSIA PÄIVÄKODISTA

7 3. TOIMINTAMME KESKEISIÄ AJATUKSIA Toiminnan ja opetuksen pohjana on luonto, liikunta ja kulttuuriperinne. Ilo, leikki ja mielikuvitus luovat maaperän, josta kasvaa ajatteleva, tunteva ja vastuullinen aikuinen. Toteutamme suunnitelmallista opetusta eri sisältöalueilla ikäkausittain leikkien ja oppimisesta iloiten. Luomme lapselle turvallisen ja hyväksyvän kasvuilmapiirin osoittamalla välittämistä ja vastuuntuntoa rajojen asettamisessa. Tavoitteenamme on tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvän itsetunnon omaava lapsi. 3.1 OPPIMISYMPÄRISTÖ Päiväkotimme oppimisympäristö on psyykkisiltä ominaisuuksiltaan turvallinen, salliva, lämminhenkinen ja positiivisesti kannustava. Aikuinen on lasten saatavilla, mikä on mahdollista pienryhmä työskentelyssä. Lapset huomioidaan yksilönä ja toiminta tapahtuu lasten iän ja taitojen mukaan. Päiväkodissamme lelut, askartelumateriaalit ja urheiluvälineet ovat lasten saatavilla. Lapsilla on mahdollisuus leikkimiseen, kokeilemiseen ja onnistumiseen. Esikoululaisilla on oma Pähkinäriihi (huone), jossa on esillä erilaisia oppimispelejä, tietokirjoja yms. Kiinnitämme huomiota välineiden laatuun ja kuntoon. Päiväkotimme pikkuhuoneet mahdollistavat tilojen muunneltavuuden ja mahdollisuuden pienryhmä työskentelyyn. Toisaalta meitä haittaa tilojen (mm. wc- ja eteistilojen) ahtaus. Oppimisympäristö on myös esteettinen. Päiväkotimme kodikkuutta luovat siisteys, järjestys ja lasten työt.. Mukava oppimisympäristö syntyy ideoilla ja luovuudella. Ulkoilussa lapsille on mielekästä vapaa toiminta ja liikunta. Piha on turvallinen korkeine aitoineen. Asfalttipintaa on hyödynnetty erilaisilla tehtävä- ja hyppyruuduilla. Liukumäki, kiipeilytelineet, keinut, Muumitalo sekä leikkivälineet vuodenaikojen mukaan luovat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen ulkoiluun. Tärkeä osa oppimisympäristöä ovat lähialueen puistot luontoleikkipaikkoina ja leikkikentät.

8 3.2 LEIKKI Leikkiessään lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ja hänen tunne-elämänsä vahvistuu. Leikki tuottaa lapselle iloa ja kokemuksia. Päiväkodissa vietetään oman lelun/tms. päivää. Päivästä ilmoitetaan aina erikseen. Päiväkotimme tilat ovat tilavat, idearikkaat ja helposti hallittavat pienryhmätiloineen. Lasta rohkaistaan omaan ajatteluun ja itsetekemiseen, joten olemme hankkineet lasten saataville hyvät välineet askartelua, rakentelua ja tutkimusta varten.

9 3.3 KULTTUURI Päiväkotimme on yli 100-vuotias, joten koemme kuttuuriperinteen vaalimisen tärkeäksi. Erilaisten juhlapäivien (mm. päiväkodin syntymäpäivän ja joulukirkko isovanhemmille) viettäminen ja leikkiperinteen ylläpitäminen perinne- ja ulkoleikein auttavat lasta ymmärtämään omaa kulttuuriaan. Lapset vierailevat Satakunnan museossa, Porin taidemuseossa ja Korsmannin talossa.

10 3.4 LIIKUNTA Liikunnan avulla lapsi kokee iloa ja onnistumista, toteuttaa tunteiden hallintaa ja mielikuvien ilmaisua. Liikkumalla lapsi oppii perusliikkeiden hallintaa hahmottamaan tilaa, suuntaa, aikaa ja voimaa. Liikunta tukee lapsen kykyä hahmottaa kokonaisvaltaisesti omaa itseään sekä ympäristöään. Liikuntaa käytämme oppimisen välineenä. Päiväkodissamme kannustamme kaikkia lapsia päivittäin omaehtoiseen liikuntaan. Liikuntavälineet, mm. pallot, keilat, hyppynarut, sählymailat ja maalit, trampoliini, laskuvarjo ja tunneli, ovat lasten saatavilla. Ohjattu liikunta on säännöllistä, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Osallistumme Nuoren Suomen ideoimiin liikuntatempauksiin mm.vauhtivarpaat ja Pihaseikkailu. Teemme metsäretkiä ja liikumme lähiympäristössä.

11 4.VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET MATEMATIIKKA - lukumäärät muodot (ympyrä, neliö, kolmio) - käsitteet mm. enemmän/vähemmän, ensimmäinen/viimeinen - lorut ja laulut - askartelut (esim. lasketaan ötököiden jalat) - pelit (noppa-, lauta- ja matikkapelit) - aika (kellonajoista tasa- ja puolitunnit, päivämäärät, kuukaudet ja vuosiluvut sekä ikävuodet lasten syntymävuosista) - mittaaminen (paino ja pituus) LUONNONTIEDE - pihapiirin ötökät, pensaat ja puut - retket lähiympäristöön, sen tarkkailu ja huomioiminen - vuodenaikojen ja säätilojen seuraaminen - erilaiset projektit, esim. vesiprojekti - lasten käytössä suurennuslasit ja luupit, mikroskoopit - luontoleikit mm. Vanhalla hautausmaalla - sadonkorjuujuhla syksyisin HISTORIA JA YHTEISKUNTA - päiväkotimme on perustettu v.1904, perinteet velvoittavat - isovanhemmille joulukirkko ja kirkokahvit lasten kanssa - esikouluryhmän vierailut Korsmannin talolla - juhlapyhien viettäminen - vierailut lähiseudun vanhusten luona ja heille ilon tuottaminen ETIIKKA - toiseten ihmisten kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen - oikean ja väärän oppiminen - hyvien käytöstapojen (tervehtiminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen, vuoron odottaminen) oppiminen - luonnnon kunnioittaminen ja suojeleminen

12 ESTETIIKKA - luonnon ihailu ja tarkkailu - päiväkodin siisteydestä tavaroista pidetään huolta - lasten työt esillä - lahjojen (mm. Äitienpäivä ja Isienpäivä) valmistaminen ja antaminen - taidemuseokäynnit USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUS - ruokarukoukset - laulut mm. Jumalan kämmenellä - juhlapyhien viettäminen - hiljentyminen - enkelihuone Pyhäinpäivän aikaan - yhteistyö Teljän seurakunnan kanssa - joulukirkko isovanhempien kanssa - esikoululaisten siunaus koulutielle

13 5. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on avoin ja rakentava yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan välillä. Yhteistyön lähtökohtana on lapsen edun ja tarpeiden turvaaminen kodin arvoja kunnoittaen. Tavoitteena on lapsen mahdollisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja perheen tukeminen kasvatustyössä ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa jo silloin, kun lapsi perheineen tulee tutustumaan päiväkotiin. Tutustumiskäynti tuo lapselle turvallisuuden tunnetta ja luo vanhemmille luottamusta päivähoitopaikkaa kohtaan. Syksyisin pidämme vanhempien kanssa keskustelut, joissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma l.vasu. Suunnitelma ohjaa lapsen kanssa tehtävää hoito- ja kasvatustyötä. Siihen kirjataan lapsen vahvuudet ja tarpeet, yksilöllinen kehitys, sen tukeminen sekä lapsen perheen kanssa tehtävän yhteistyön muodot. Suunnitelmaa tarkennetaan ja arvioidaan vanhempien kanssa säännöllisesti vähintään kerran syys- että kevät lukukauden aikana. Esiopetusvuoden aikana lapsen kehitystä ja oppimisvalmiuksia arvioidaan käyttäen Esiopetuksen oppimissuunnitelma-havainnointilomaketta. Lomakkeen vanhemmat vievät opettajalle kouluuntutustumispäivänä toukokuussa. Lapsen 4v. ja 5v.-tarkastusta(v /5V.) varten päiväkodissa täytetään yhdessä vanhempien kanssa havainnointilomake, jonka vanhemmat vievät neuvolaan. Vanhemmat toimittavat neuvolasta saadun kirjallisen palautteen päiväkotiin. Järjestämme aina kiireettömän ja rauhallisen keskustelumahdollisuuden, kun vanhemmilla on asiaa lapsestaan.

14 5.1 HENKILÖKUNNAN AJATUKSIA PERHEESTÄ

15 6. PÄIVÄKOTIMME YHTEISTYÖTAHOT

16 7. SUUNNITTELU JA ARVOINTI Päiväkodin toiminta vaatii työyhteisöltämme jatkuvaa pohdintaa, seurantaa, arviointia, palavereja ja vastuun jakamista. Lapsihavainnointia teemme päivittäin. Suunnittelemme ja tarvittaessa muutamme toimintaamme lasten tarpeiden mukaan. Otamme myös lasten vanhemmat mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan oman lapsensa varhaiskasvatusta. Keskustelemme heidän kanssaan lapsensa kehitykseen liittyvistä havainnoista. Näin saatu tieto kirjataan lapsikohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyödynnetään koko lapsiryhmän toiminnnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Havainnointi, suunnitelmien kirjaaminen ja palaute ovat toimintamme suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin keskeisiä välineitä. Työntekijät arvioivat toimintaansa käymällä esimiehen kanssa kehityskeskustelun kerran vuodessa. Käytössä on myös tiimityön arviointi, jolloin työntekijät arvioivat tiimityönsä onnistumista kaksi kertaa vuodessa. Päivähoidon moninaiset työryhmät, palaverit ja koulutukset ovat mainioita foorumeita jakaa ja kehittää varhaiskasvatuksen antia.

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

LAMMENKUKAN TOIMINTA-AJATUS... 2. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT- JA TAVOITTEET... 2 Toimintaamme ohjaavat arvot Hyvinvoiva lapsi Meidän tavoitteemme

LAMMENKUKAN TOIMINTA-AJATUS... 2. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT- JA TAVOITTEET... 2 Toimintaamme ohjaavat arvot Hyvinvoiva lapsi Meidän tavoitteemme SISÄLLYSLUETTELO LAMMENKUKAN TOIMINTA-AJATUS... 2 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT- JA TAVOITTEET... 2 Toimintaamme ohjaavat arvot Hyvinvoiva lapsi Meidän tavoitteemme LAPSEN LUONTAISET TOIMET... 3 Hei, me leikitään!

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot