SAVUSUKELLUS- KURSSI. Teksti Palomestari Juha Saario. Kuvat Palomestari Juha Saario. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUSUKELLUS- KURSSI. Teksti Palomestari Juha Saario. Kuvat Palomestari Juha Saario. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö"

Transkriptio

1 SAVUSUKELLUS- KURSSI Teksti Palomestari Juha Saario Kuvat Palomestari Juha Saario Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastusopisto on, Pelastuslain ( /468) 17 mukaisesti, vahvistanut tämän sammutustyökurssin opetussuunnitelman Dnro:lla NNN/N.N/2009. Osittainen kopiointikielto Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta Suomen valtion ja Kopiosto ry:n tekemässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin. 1. painos ISBN (PDF) Helsinki Savusukelluskurssi

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KURSSIN TAVOITTEET KURSSIN SISÄLTÖ KOULUTTAJAN OHJE KALUSTO KOULUTUS- JA HARJOITUSTILAT PÄÄSYVAATIMUKSET KURSSILLE KOULUTTAJAN TURVALLISUUSOHJE 2 Savusukelluskurssi

3 JOHDANTO Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimittama savusukelluskurssin opetusaineisto on tarkoitettu pelastustoimen päätoimisen, vapaaehtoisen sekä sivutoimisen henkilöstön kouluttamiseen. Savusukelluskurssi on suunniteltu huomioiden sammutustyökurssissa opetetut asiat. Opetuspaketissa edellytetään, että aiemmin sammutustyökurssi opitut taidot osataan. Savusukelluskurssin vähäisistä harjoituksista johtuen kurssilaista ei voida automaattisesti nimetä savusukeltajaksi. Kurssilaisen on suoritettava kurssin jälkeen kuitenkin vähintään pelastussukellusohjeen mukaiset vuosittaiset savusukellusharjoitukset. Ennen nimeämistä savusukeltajaksi, tulee nimeäjän varmistaa, että kurssilainen kykenee toimimaan turvallisesti savusukeltajana vaarantamatta omaan tai muiden savusukeltajien turvallisuutta. Arvioitaessa kurssilaisen soveltumista savusukeltajaksi kiinnitetään huomiota savusukeltajaan kokonaisvaltaisesti, onko hän kypsä suorittamaan hälytyssukelluksia. Tämän, ainoastaan sähköisessä muodossa olevan, opetusaineiston on laatinut palomestari Juha Saario. Työtä on ohjannut työryhmä: palokuntajohtaja Petri Jaatinen, vanhempi opettaja Ismo Huttu, toiminnanjohtaja Isto Kujala, koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa, palomestari Tommi Leppioja ja palomestari Mika Mäkelä. Julkaisijan, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, puolesta esitän kaikille työhön osallistuneille parhaat kiitokset. Petri Jaatinen palokuntajohtaja 3 Savusukelluskurssi

4 KURSSIN TAVOITTEET Kurssin jälkeen kurssilainen - ymmärtää savusukellukseen liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä - tietää savusukellukseen liittyvät perustoiminnot - tietää huonepalon sammuttamisen perusteet - tunnistaa parityöskentelyn periaatteet - kykenee suorittamaan etsinnän rajatussa tilassa - on motivoitunut harjoittelemaan ja kehittämään kurssilla oppimiaan taitoja tullakseen nimetyksi savusukeltajaksi 4 Savusukelluskurssi

5 OT/HT OT 1 OT 2 KURSSIN SISÄLTÖ KURSSIN AVAUS Yleiset järjestelyt Pelisäännöt kurssilla Turvallisuusselvitys Pelastustoimen eettiset arvot Osaaminen pelastusalalla PELASTUSUKELLUSOHJE OT 3 OT 4 SAVUSUKELLUKSEN TYÖTURVALLISUUS Savusukellukseen liittyvät riskit sisäiset ulkoiset Altistuminen lämmölle Altistuminen savulle ENNAKKOTEHTÄVÄN KOE OT 5 HUONEPALON SAMMUTTAMINEN Huonepaloon liittyvät riskit Huonepalon sammutus Huonepalon sammutustekniikka Sammutus pienpisarasammutuksella Toiminta ovella Murtautuminen OT 6 OT 7 SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA Valmistautuminen savusukellukseen Eteneminen Etsintätekniikka Pelastamistekniikka Pelastautuminen VAATIVAT SAVUSUKELLUSTEHTÄVÄT Vaativat savusukellukset Sammutustekniikka hallipaloissa Lämpökameran hyväksikäyttö savusukelluksessa SAVUNPOISTO savunpoiston tarkoitus Menetelmät Ylipainetuuletus ylipaineistaminen alipaineistaminen painovoimainen tuuletus 5 Savusukelluskurssi

6 OT/HT KURSSIN SISÄLTÖ HT x 1 h SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA 1 Savusukelluksen etsintätekniikka kouluttajan johdolla pelastaminen ja pelastautuminen HT x 1 h SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA 2 Savusukelluksen etsintätekniikka Savunpoisto HT x 1h SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA 3 Sammutushyökkäys Hätälaskeutuminen HT x SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA 4 Lämmin savusukellusharjoitus HT x SAVUSUKELLUSTEKNIIKKA 5 Savusukellustekniikka käytännön koe OT 30 KURSSIN PÄÄTÖS Kokeen palautus Kurssin päätös Palaute Todistusten jako 6 Savusukelluskurssi

7 KOULUTTAJAN OHJE Kurssille nimetään aina vastuullinen kurssinjohtaja. Kurssinjohtaja vastaa kurssin yleisjärjestelyistä ja turvallisuudesta. Kurssin johtajan on varmistettava, että kaikki kurssille osallistuvat henkilöt ovat lukeneet kurssin turvaohjeet ja noudattavat turvaohjeita. Kurssia valmistellessasi tutustu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vuosittain julkaisemaan kurssinjohtajan ohjeeseen. Yleisjärjestelyissä ennen kurssia, kurssin aikana ja sen jälkeen tulee pääsääntöisesti noudattaa siinä esitettyjä ohjeita. Lisäksi noudatetaan pelastusliiton kanssa erikseen sovittua käytäntöä. Kurssinjohtajan kelpoisuus Pelastusliiton tai alueellisen pelastustoimen nimeämä henkilö, joka on vähintään paloesimies- tai alipäällystökurssin suorittanut. Lisäksi kurssinjohtaja on osallistunut savusukelluskurssin opintopäiville. Koulutettavien määrä Oppilaiden tavoitemäärä kurssilla on 12 oppilasta. Tällöin voidaan muodostaa kuusi savusukellusparia. Vaihda koulutuksen aikana pareja. 7 Savusukelluskurssi

8 PÄÄSYVAATIMUKSET KURSSILLE Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 18 vuotta täyttänyt, terve, henkiseltä ja ruumiilliselta toimintakyvyltään tehtävään soveltuva henkilö. Ennen kurssia oppilas on käynyt lääkärintarkastuksessa ja suorittanut yleiskestävyys- ja lihaskuntotestin sisäasiainministeriön Pelastussukellusohjeen mukaisesti. Oppilaalla tulee olla hyväksytysti suoritettu peruskoulutusjärjestelmän mukainen perehdyttäminen sekä sammutustyökurssi. Oppilaalta tulee vaatia kirjallinen turvallisuusselvitys kurssin alussa osallistuakseen kurssille. 8 Savusukelluskurssi

9 KALUSTO Savusukelluskurssilla tulisi olla käytettävissä kouluttajia ja oppilaita varten vähintään seuraava kalusto: - paineilmahengityslaite oppilasta ja kouluttajaa kohti, varalle kaksi laitetta - paineilmasäiliöitä - jokaiselle täydelliset ja määräysten mukaiset sammutusvarusteet - turvaköysi - käsivalaisimia - murtautumisvälineitä - letkunkannattimia - turvahälyttimiä tai liikeilmaisimia - lisäilman syöttökalusto Lisäksi suositellaan seuraavaa kalustoa: - sammutusauto - pesu-, huolto- ja desinfiointiaineita - huoltotyökalut - hengityssuojainten varaosia - tarvittava sammutus-, pelastus- ja raivauskalusto - savukone, kylmäkallet - savusukelluksen valvontavälineet ja savusukelluspöytäkirjat - turvahälyttimet, liikeilmaisimet ja lämpökamera - radiokalusto - ensihoitovalmius 9 Savusukelluskurssi

10 KOULUTUS- JA HARJOITUSTILAT Kurssin teoriaosuutta varten tulee olla käytettävissä AVvälinein varustettu asianmukainen luokkahuone. Huoltoa varten tulee olla käytettävissä huoltotila, jossa on mahdollista suorittaa käytönjälkeinen huolto. Harjoituksia varten tulee olla tiloja, joita voidaan savuttaa, pimentää ja muunnella sekä joiden lämpötilaa voidaan säätää. Lisäksi tarvitaan tiloja tai harjoitustalo, jossa voidaan harjoitella märkänä tiedustelua, etsintää, sammuttamista, pelastamista ja pelastautumista. Pelastuslaitosten ja teollisuusyritysten savusukellusratoja ja sisäpalosimulaattoreita kannatta hyödyntää koulutuksessa. Kouluttajan tulee pyrkiä mahdollisimman todentuntuisiin tilanteisiin. Sosiaalitilat ovat välttämättömät, jotta harjoitusten jälkeen voidaan puhdistautua. 10 Savusukelluskurssi

11 KOULUTTAJAN TURVALLISUUSOHJE 1. Varmista, että oppilas on käynyt lääkärintarkastuksessa ja on suorittanut hapenottokyky- ja lihaskuntotestin ja saanut kuntoluokaksi vähintään hyvän. 2. Varmista, että kouluttajat ja kurssilaiset ovat lukeneet ja ymmärtäneet kurssin turvaohjeet. 3. Opettele tuntemaan oppilaasi erityisominaisuudet ja perehdy oppilaan turvallisuuslomakkeeseen. 4. Varaa ensihoitovälineet ja määrää ensihoitovastaava. 5. Käytä asiantuntevia ja savusukellukseen perehtyneitä apukouluttajia. 6. Suunnittele harjoitus huolellisesti ja pyri ottamaan huomioon harjoituksen riskitekijät. Esittele harjoitus oppilaille ennen toimintaan ryhtymistä. 7. Totea oppilaiden kunto ennen harjoitusta. 8. Tarkista oppilaiden varustus ja paineilmahengityslaitteen ilmamäärä. Järjestä harjoituksissa savusukellusohjeen mukainen savusukellusvalvonta ja pidä kaikista harjoituksista savusukelluspöytäkirjaa. 9. Nimeä aina harjoituksissa suojapari. 10. Seuraa tarkoin harjoituksen kulkua ja keskeytä harjoitus tarvittaessa. 11. Vaadi oppilailta varma ja teoriaopin mukainen turvallinen suoritus. 12. Huolehdi, että oppilaat harjoituksissa jäähdyttelevät ja huolehtivat nestetasapainosta. Kurssin jälkeen Pelastussukellusohjeen mukaisesti savusukeltajat tulee nimetä. Tämän savusukelluskurssin jälkeen oppilasta ei voi vielä kurssin suorittamisen perusteella nimetä savusukeltajaksi. Kurssin jälkeen kurssilaisen on suoritettava vähintään pelastussukellusohjeen mukaiset vuosittaiset savusukellusharjoitukset. Ennen kurssilaisen nimeämistä savusukeltajaksi, tulee nimeäjän varmistaa, että kurssilainen kykenee toimimaan turvallisesti savusukeltajana vaarantamatta omaan tai muiden savusukeltajien turvallisuutta. 11 Savusukelluskurssi

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2016 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 3 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 4 2. Palokuntakoulutus 5 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS Järvi-Suomen Partiolaiset ry 2015 Kädessäsi on partiojohtajaperuskoulutuksen esittelyvihko, joka sisältää tietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä. Partiojohtajan peruskoulutus

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2013 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2013 Helmikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 12.2. Helsinki Paloilmoittimen hoitajakurssi 21.2. Mikkeli

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2014 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2014 Tammikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 29.1. Helsinki Helmikuu Paloilmoittimen hoitajakurssi 12.2.

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA LOPPURAPORTTI 1 (27) SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA Jarno Liimatainen HANKE (Nro 033TU004) LOPPURAPORTTI 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITELMA... 3 1.1 Tausta...

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA 1 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Allekirjoitus 11.12.2012 Jouni Meriläinen, rehtori SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Tehtävä Allekirjoitus SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012

YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012. Hyväksytty 14.1.2012 YLEINEN KOULUTUSOHJE 2012 Hyväksytty 14.1.2012 Koulutusohjeen, turvaohjeen ja Sukeltajaliiton eettisten sääntöjen uusin, virallisesti voimassaoleva versio löytyy aina Sukeltajaliiton internet-sivuilta.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012.

MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. MELANVILAUTTAJAT RY:N TURVALLISUUSSUUNNITELMA Uusin versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.4.2012. 1. MELANVILAUTTAJIEN TOIMINTA Melanvilauttajat ry eli MeVi on melonnan yleisseura. MeVissä harrastetaan

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

2Oppaita. palokuntalaisille. Palokuntien merkit

2Oppaita. palokuntalaisille. Palokuntien merkit 2Oppaita palokuntalaisille Palokuntien merkit 1 Palokuntien merkit Kopiointirajoitus Tämän painotuotteen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta Suomen valtion ja

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Työterveyshuolto. sopimuspalokunnissa

Työterveyshuolto. sopimuspalokunnissa Työterveyshuolto sopimuspalokunnissa 2013 1 2 KUVAT: Isto Kujala Johdanto Suomen pelastustoimi hoidetaan päätoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön avulla. Sopimushenkilöstö toimii pelastustoimen operatiivisissa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 21.9.2005 1/4 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETTAMAN PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

VÄLIRAPORTTI 21.9.2005 1/4 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETTAMAN PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI VÄLIRAPORTTI 21.9.2005 1/4 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETTAMAN PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI VÄLIRAPORTTI 21.9.2005 2/4 Johdanto Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007 Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 Suomen Urheiluilmailuopisto Oy SISÄISEN VALVONNAN OHJEISTUS 2/16 Sisällysluettelo PÄIVITYKSET...3 Muutosluettelo...3 Voimassa olevien

Lisätiedot