Uusi BY Ruiskubetoniohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi BY Ruiskubetoniohje"

Transkriptio

1 Uusi BY Ruiskubetoniohje TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA TARKASTUSLUOKAT Dipl. Ins. Pauli Syrjänen, M&T Engineering Oy M&T Engineering Oy

2 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

3 ENC 301 SpC 1.3 STANDARDIT ja VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VALVONTA

4 SFS-EN standardit ruiskubetonille Ruiskubetonia koskevat määräykset käsitellään standardin SFS-EN osassa 1 - Tämä standardi sisältää myös määritelmät ja vaatimustenmukaisuusehdot - Siinä määritellään etenkin varhaislujuuden kehitys - Tuoreen märkäbetonin osalta SFS-EN viittaa standardiin SFS-EN 206 ennen ruiskutusta - Siinä viitataan myös standardisarjaan SFS-EN ruiskubetonin koestusmenetelmien osalta SFS-EN osa 2 määrittelee, kuinka ruiskubetonointi suoritetaan oikein käyttötarkoituksen mukaan ENC 301 SpC 1.3

5 SFS-EN testaus standardit Näytteen valmistelua ja koestusta koskevat standardit ovat sarjassa SFS-EN 14488, jossa on seuraavat osat: Osa 1: Osa 2: Osa 3: Osa 4: Osa 5: Osa 6: Osa 7: Tuoreen ja kovettuneen betonin näytteenotto Nuoren ruiskubetonin puristuslujuus Kuitubetonipalkkikoekappaleen taivutuslujuus (ensimmäinen lujuushuippu, murtolujuus ja jäännöslujuus) Tartuntalujuus porattujen lieriöiden suoralla vetokokeella Kuitubetonilaattakoekappaleen energiansitomiskyvyn määrittäminen Betonin paksuus perustassa Kuitubetonin kuitupitoisuus Ruiskuttajan on tunnettava standardin EN osien 1 ja 2 tärkeimmät lausekkeet Tämän sarjan muut testit suorittaa yleensä työkohteen testauslaboratorion henkilöstö ENC 301 SpC 1.3

6 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

7 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

8 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

9 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

10 Uusi BY Ruiskubetoniohje Ennakkokokeet M&T Engineering Oy

11 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

12 Testipaneelit 1 SFS-EN testipaneelien muotit ENC 301 SpC 1.3

13 Käytössä on muitakin testipaneeleita, jotka eivät ole EN-standardien mukaisia Australialaiset ja ASTM:n mukaiset pyöreät testipaneelit ENC 301 SpC 1.3

14 Uusi BY Ruiskubetoniohje Näytteet kairataan joko paikan päällä (valvoja/työmaainsinööri määrittää paikat) tai ruiskutuslaatikoista Kairaus 7 päivää ruiskutuksen jälkeen Kairausnäytteen suositeltu läpimitta on 50 mm Näyte vastaan kuutiolujuus vastaan sylinteri useita laskentakertoimia otettava huomioon Puristuslujuuden mittaus M&T Engineering Oy

15 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

16 Uusi BY Ruiskubetoniohje EFNARC jäännöstaivutuslujuuskoe Lähde ENC 371 FTC V1.1_ , EFNARC THREE POINT BENDING TEST ON SQUARE PANEL WITH NOTCH M&T Engineering Oy

17 SFS-EN : Testipaneelit Testipaneelin ruiskuttaminen - Muotit on sijoitettava 20 kulmaan pystyasennosta (ellei muuta asentoa ole määritetty, esim. kattopintaan). Testipaneelit eivät saa liiku ruiskutuksen aikana ja sen jälkeen - Ruiskutuksen on tapahduttava samalla materiaalilla, laitteistolla, tekniikalla, kerrospaksuudella ja ruiskutusetäisyydellä kuin varsinaisessa työssä - Myös ruiskuttajan on oltava sama - Testipaneeli on suojattava välittömästi kosteuden menetystä vastaan samalla menetelmällä kuin mitä rakenteessa on käytetty - Näytteet on merkittävä myöhempää tunnistamista varten (betonimassatyyppi, paikka, päivämäärä ja ruiskuttaja) - Testipaneelia ei saa siirtää 18 tunnin sisällä ruiskutuksesta, ellei osapuolten kesken ole sovittu lyhemmästä jaksosta - Jälkihoitoa on jatkettava työkohteen olosuhteissa vähintään 7 päivää tai kunnes siitä otetaan näytteitä ENC 301 SpC 1.3

18 Kiihdyttimet lujuuskehitys Kuvassa NATM-menetelmään (New Austrian Tunnelling Method) perustuvat lujuuskehityskäyrät Varhaislujuusluokat J 1, J 2 ja J 3 ovat käytössä ohjeistuksena erilaisille maa/kallioluokille: J 3 Määritellään vain erityisolosuhteissa, esim. nopeassa peränajossa J 2 Kallion nopea kuormituksen lisääntyminen ja/tai myöhemmät toimet, kuten pultitus J 1 Ohuet kerrokset ilman erityisiä kantavuusvaatimuksia ENC 301 SpC 1.3

19 SFS-EN : Ruiskubetonin varhaislujuus Tämä standardi määrittää esimerkkeinä kaksi menetelmää, joiden perusteella voidaan mitata työmaalla ruiskubetonin varhaislujuus: - Menetelmä A Puristuslujuuden määritys tunkeumaneulalla - Menetelmä B Puristuslujuuden määritys naulapistoolilla ammutulla naulalla - Myös muita puristuslujuuden testausmenetelmiä voidaan käyttää, kunhan ne vastaavat valtuutetun testauslaitoksen arvioimaa todellista puristuslujuutta Koekappale - Mitään erityistä koekappaletta ei vaadita, koe tehdään ruiskutetulle betonirakenteelle. Testausmenetelmää voidaan käyttää mittaukseen missä tahansa ilman ennakko-valmisteluja - Koestukseen tarvitaan vähintään 50 mm paksuinen ruiskubetonikerros ENC 301 SpC 1.3

20 Menetelmä A - Tunkeumaneula Tunkeumaneulalla mitataan voima, joka tarvitaan työntämään tietyillä mitoilla varustettu neula ruiskubetoniin 15 mm syvyyteen Tunkeumaneula ilmaisee vastustavan voiman puristamalla kalibroitua jousta. Tämän perusteella voidaan arvioida puristuslujuus testilaitteiston valmistajan toimittaman muuntokäyrän avulla Mitään erityistä koekappaletta ei vaadita. Testausmenetelmää voidaan käyttää mittaukseen missä tahansa ilman ennakkosuunnittelua Testaukseen tarvitaan vähintään 50 mm paksuinen ruiskubetonikerros ENC 301 SpC

21 Menetelmä A - Tunkeumaneula Laitteisto - Laite, joka pystyy työntämään 3 mm:n neulan pinnan läpi 15 mm:n syvyyteen ja mittaamaan voiman Mittaus - Varmista, että voiman ilmaisin on nollattu - Aseta laite kohtisuoraan ruiskubetonikerroksen pintaan ja työnnä neula tasaisesti 15 mm syvyyteen yhdellä jatkuvalla liikkeellä. Jos tämä ei onnistu esimerkiksi suuren runkoainekappaleen tai lujituksen vuoksi, keskeytä testi ja aloita se uudestaan vierestä - Lue vastusvoima asteikolta, tallenna arvo pöytäkirjaan ja palauta ilmaisin alkuperäiseen asentoon - Puhdista neula tarvittaessa - Toista testi kymmenen kertaa mahdollisimman nopeasti (1 minuutin sisällä, jos lujuudet ovat alle 0,5 MPa) alueelta, joka vastaa ruiskutettua aluetta ENC 301 SpC 1.3

22 Menetelmä A - Tunkeumaneula Puristuslujuuden määritys - Laske 10 mittauksen keskimääräinen vastusvoima - Katso tarvittaessa arvioitu puristuslujuus valmistajan muuntokäyrältä - Esimerkki neulatoimisen tunkeumaneulan kalibrointikäyristä: Y = puristuslujuus, MPa X = Tunkeutumavoima (työntötangon asteikolta), Kilopondia 1 = Luotettavuusrajat ENC 301 SpC 1.3

23 Menetelmä B - Naulapistooli - Naula ammutaan ruiskubetoniin naulapistoolilla ja tunkeutuman syvyys mitataan. Sen jälkeen naula vedetään ulos ja ulosvetovoima mitataan - Ulosvetovoiman ja tunkeutuman suhteen avulla määritetään puristuslujuus muuntokäyrältä tai kaavalla, jonka testauslaitteiston valmistaja on toimittanut ENC 301 SpC 1.3

24 Menetelmä B - Naulapistooli Laitteisto - Naulapistooli - Naulapistoolin on pystyttävä iskemään naula betoniin vähintään 20 mm syvyyteen - Naulan ulosvetolaite - Naulan ulosvedossa on varmistettava, että kuorma kohdistuu kohtisuoraan naulan suuntaan nähden - Ulosvetolaitteiston tarkkuuden tulee olla 5 %. Osoittimessa, asteikossa tai näytössä on oltava laite, joka mahdollistaa käytetyn maksimivoiman tallennuksen ENC 301 SpC 1.3

25 Menetelmä B - Naulapistooli Menettelytapa - Lataa naulapistooli valmistajan ohjeiden mukaan - Aseta naulapistooli ruiskubetonin pintaan ja ammu naula betoniin. Jos pisin naula työntyy betoniin kokonaan, odota jonkin aikaa ja toista toimenpide, kun betoni on kovempaa. Naulan kierre ei saa upota ruiskubetoniin - Jos naulan ulostyöntyvä osa on liian pitkä (tunkeutumissyvyys < 20 mm), käytä lyhempää naulaa. Ammu betoniin yhteensä 10 naulaa ja pidä naulojen välillä riittävä etäisyys (> 80 mm) - Varmista, että naulat eivät tunkeudu kallioon valitsemalla sopiva naulan pituuden ja patruunan yhdistelmä ENC 301 SpC 1.3

26 Menetelmä B - Naulapistooli Menettelytapa (jatkuu) - Mittaa ja merkitse muistiin naulojen ulostyöntyvä pituus ja määritä naulojen tunkeutuman pituus - Kiinnitä ulosvetolaite naulan kierrepäähän ja vedä naulat ulos samassa järjestyksessä kuin ammuit ne betoniin - Merkitse kunkin naulan ulosvetovoima sekä 10 naulan testauksen aloitus- ja lopetusaika muistiin - Korjaa kutakin ulosvetovoimaa käyttämällä laitteiston mukana toimitettua muuntokäyrää - Määritä ulosvetovoiman (P) ja tunkeutuman pituuden välinen suhde (L) kunkin naulan osalta Puristuslujuuden määritys - Laske 10 mittauksen keskimääräinen ulosvetovoima (käyttämällä laitteiston mukana toimitettua kalibrointikäyrää) - Määritetään puristuslujuus keskimääräisen P/L-suhteen avulla käyttämällä valmistajan muuntokäyriä. ENC 301 SpC 1.3

27 Menetelmien A, B, ja C testiraportti Raportissa on oltava seuraavat asiat: - a) Testauspöytäkirja - b) Testauspaikan kuvaus ja testauspäivämäärä - c) Ruiskutuksen lopetusaika sekä testauksen aloitus- ja lopetusaika lähimpään minuuttiin pyöristettynä - d) Työntö- ja ulosvetolaitteiston tyyppi ja sarjanumero - e) Menetelmä A: Vastusvoiman kymmenen mittausta ja keskiarvo lähimmän 10 N tarkkuudella - f) Menetelmä B: Kymmenen tunkeutumismittausta lähimmän mm:n tarkkuudella, kymmenen ulosvetoarvoa lähimmän 10 N tarkkuudella ja korjattujen ulosvetoarvojen keskiarvo lähimmän 10 N tarkkuudella - g) Menetelmä C: kooltaan 50 x 50 mm olevien 3 kairausnäytteen puristuslujuus mitataan ENC 301 SpC

28 Uusi BY Ruiskubetoniohje Ruiskubetonin paksuus Mitataan poraamalla viisi mittausreikää seuraavan sabluunan mukaisesti: Tarkastusluokka 1: testaus/200 m 2 Tarkastusluokka 2: testaus/100 m 2 Tarkastusluokka 3: testaus/50 m 2 Keskiarvon on oltava suunnitelmissa esitetty ja pienin mitattu paksuus ei saa olla 25 % alle nimellispaksuuden. M&T Engineering Oy

29

30 Uusi BY Ruiskubetoniohje Ruiskubetonirakenteen tärinärajat Kallion lujitusrakenteen tärinäkestävyyttä kuvaava rakennustapakerrointa F k on muutettu seuraavasti: - entinen vaatimus, kelpoisuus a-luokka: F k = 1,25. Ehdotus: F k = 3,00 - entinen vaatimus, kelpoisuus aa-luokka: F k = 1,50*. Ehdotus: Fk = 3,50 *Huom. Raskaille rakenteille, kuten silloille ja laitureille vaatimus aa-luokassa on: F k = 2,00 Räjäytyksestä 10 m päässä kiinteässä kalliossa olevien ruiskubetonirakenteiden tärinärajat ovat: - entinen vaatimus, kelpoisuus a-luokka: 88 mm/s. Nyt: 210 mm/s - entinen vaatimus, kelpoisuus aa-luokka: 105 mm/s. Nyt: 245 mm/s M&T Engineering Oy

31 Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Seppo Petrow, dipl.ins. Betoniteollisuus ry Ruiskubetonointi on betonointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti perustuu betonimassan ruiskuttamiseen paineilman avulla

Lisätiedot

ARGO-NAUGHT HITSAUSKAASUN ANALYSAATTORI

ARGO-NAUGHT HITSAUSKAASUN ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEKIRJA ARGO-NAUGHT HITSAUSKAASUN ANALYSAATTORI VAROITUS! ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA, LUE JA YMMÄRRÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ. JOS KYSYTTÄVÄÄ TAI EPÄSELVYYKSIÄ, OTA YHTEYTTÄ SUMNER TUOTTEIDEN

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

fi SUUNTO M5 Käyttöopas

fi SUUNTO M5 Käyttöopas SUUNTO M5 Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Erilaiset varo-ohjetyypit:.............................................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

RePneu -koilijärjestelmä Käyttöohjeet

RePneu -koilijärjestelmä Käyttöohjeet RePneu -koilijärjestelmä Käyttöohjeet 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Saksa Puh (+49) 6442 962073 Faksi (+49) 6442 962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View,

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Spirit P OT I L A A N K ÄY T TÖ O H J E E T

Spirit P OT I L A A N K ÄY T TÖ O H J E E T Spirit P OT I L A A N K ÄY T TÖ O H J E E T S PIRIT 300/600/1200 Varoituksia Lue tämä sivu huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säiliö sisältää nestehappea, joka on erittäin kylmää: noin -184 C

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot