Ruiskubetonoinnin toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruiskubetonoinnin toteuttaminen"

Transkriptio

1 Ruiskubetonoinnin toteuttaminen Ruiskubetoniohjeet kurssi Jukka Pöllä Parhaan ympäristön tekijät

2 Ruiskubetonoinnin toteuttaminen Työn laatuvaatimukset Valmistelevat työt Ruiskutus Viimeistely Toleranssit Jälkihoito ja suojaus Sääolosuhteet Työturvallisuus

3 Työn laatuvaatimukset Tarkastusluokissa 2 ja 3 menetelmäkuvaus ruiskubetonitöiden vastuuhenkilö työympäristö ja riskienhallinta ruiskubetonityöhön osallistuvien kelpoisuus kalustoluettelo, josta selviää merkki ja malli, ikä ja toimintaperiaate ruiskubetonisuhteitukset ruiskubetonoinnin työjärjestys ruiskubetonirakenteiden kelpoisuuden toteaminen toimenpiteet epätyydyttävän laadun johdosta. 3

4 Pätevyysvaatimukset Tarkastusluokka 1 Työnjohdolla aiempaa kokemusta ja keskeiset asiat tiedossa asiat tiedossa betonin kovettumisesta ja jälkihoidosta Suutinmiehen tulee olla perehtynyt käytettyyn ruiskubetonointimenetelmään sekä tuntea laitteiston toiminta ja tuntea ruiskubetonointitöiden työturvallisuusasiat. Tarkastusluokka 2 Työnjohdon ja suutinmiehen tulee olla hyvin perehtynyt tarkastusluokassa 1 vaadittuihin asioihin (vähintään 2 vuoden kokemus). Kallion lujituksissa vastaava työnjohtaja: a- vaativuusluokan kalliorakennustöiden työnjohtajan henkilöpätevyys. Tarkastusluokka 3 Tarkastusluokan 2 vaatimusten lisäksi suutinmiehellä tulee olla henkilöpätevyys. Kalliolujituksissa vastaava työnjohtaja: aa- vaativuusluokan kalliorakennustöiden työnjohtajan henkilöpätevyys tai 1-luokan betonityönjohtajan tutkinto sekä kolmen vuoden kokemus ruiskubetonointitöistä. Muissa ruiskubetonirakenteissa työnjohtajalla tulee olla 1-luokan betonityönjohtajan pätevyys ja kolmen vuoden kokemus ruiskubetonointitöistä. 4

5 Valmistelevat työt Alustan esikäsittely Kallion pinnan rusnaus, kalliopultitus, tarkkailumittausvälineet Pöly, lika ja irtonainen aines pois painevesipesulla Ruiskubetonisalaojat ja niiden kaistaruiskutukset Vanhat betonipinnat puhdistettava tarvittaessa vaikka hiekkapuhalluksella tai vesipiikkauksella 5

6 Valmistelevat työt Telineet, muotit yms. tuennat Riittävän lujia, kestävät myös hukkaroiskeen Riittävät ja turvalliset työtilat, ruiskutus voitava tehdä Esikastelu Tunneleissa pinta yleensä märkä, erillisen esikastelun tarve harkittava. Betonipinnat aina kostutettava Suojaaminen ympäristön äärilämpötiloilta Kalliotiloissa sääsuojat suuaukoille, jos odotettavissa alle 0 C ruiskutuksen ja jälkihoidon aikana, kuumuus ei kalliotiloissa yleensä ongelma kesällä Kallioseinämät taivasalla pyrittävä välttämään ruiskutusta pakkasaikoina, pressusuojaukset + lämmitys ennen ruiskutusta ja jäätymislujuuteen 5 MPa saakka. Lämpiminä aikoina jälkihoito ensiarvoisen tärkeätä. 6

7 Valmistelevat työt Raudoitteet - Kiinnitykset tukevia, kalliolujituksessa rb-verkon kiinnitys - Verkko kiinnitetään joko pulteilla, kiinnikkeillä tai edelliseen ruiskubetonikerrokseen ankkuroiduilla sidelangoilla, joita on vähintään 4 kpl/m 2. Verkot limitetään 200 mm matkalta. Ruiskutusta saa tehdä vain yhden verkkokerroksen läpi. - Raudoitteet siten, että betoni ympäröi ne kokonaan (työjärjestys) Kerrospaksuuden varmistaminen - mittatikut, langat yms. Ympäristön suojaus - rb-sumu - hukkaroiske 7

8 Ruiskutus Ruiskubetonoinnissa noudatetaan seuraavia yleissääntöjä. Tarkistetaan aina betonin lämpötila ja notkeus (painuma). Säädöt (ilmanpaine, kiihdytin ja betonin virtaus) ei alustan suuntaan Hukkaroiskeen määrä: betonin koostumus, suuttimen kulma ja etäisyys alustaan nähden, kiihdyttimen annostelu, ruiskutettava pinta-ala jne. Suutin: aina kun on mahdollista, kohtisuoraan ruiskutettavaa pintaa kohti. 8

9 RUISKUTUS Suuttimen ja pinnan välinen etäisyys siten, että saavutetaan hyvä tiivistyminen, raudoitteiden täysi peittyminen ja hukkaroiske on mahdollisimman pieni. Kallion tukemisessa suositellaan 12 m etäisyyttä. Ruiskubetonin määritelty paksuus saattaa edellyttää kahta tai useampaa kerrosta, jotta vältetään painuminen ja valuminen. Tämä koskee erityisesti alapintaan ruiskutusta. Kerrospaksuutta voidaan kasvattaa käyttämällä lisäaineita (esim. kiihdyttimet), seosaineita (esim. silika) tai nopeasti sitoutuvia sementtejä. Seuraavaa kerrosta ei saa ruiskuttaa, ennen kuin edellinen kerros pystyy tukemaan sitä. 9

10 RUISKUTUS Kerrallaan ruiskutettava kerros Ruiskutettavat kerrospaksuudet ovat kattopinnoissa yleensä 2550 mm. Yleensä: - märkäruiskutuksesta ensimmäinen ja viimeinen kerros enimmillään 30 mm paksu,välikerros enintään 40 mm - kuivaruiskutuksessa olla enintään 30 mm. Peräkkäiset kerrokset on ruiskutettava vastakkaisista suunnista. Uuden ruiskubetonikerroksen saa ruiskuttaa sen jälkeen kun edellinen kerros on saavuttanut 5 MPa lujuuden. Turvaruiskubetonin sekä vaiheistettujen louhintojen ja rikkonaisen kallion alueella vähintään 15 MPa:n puristuslujuus ennen kuin sen suojassa saa työskennellä. 10

11 RUISKUTUS Kerrosten välinen aika: - Lujuus oltava riittävä - Jos väli yli 2 tuntia, aloitettava jälkihoito - Jos kuluu huomattavasti aikaa eri kerrosten ruiskuttamisen välillä aiemmin ruiskubetonoitu pinta tulee puhdistaa ja tarvittaessa kastella. Täyttöruiskutus Pinnan tasaus tehtävä ensin erillisenä työvaiheena. Huom. mahd. tartunnat Hukkaroiske Ohiruiskutettu betoni ja irtonainen hukkaroiskemateriaali tulee poistaa ympäröiviltä alueilta, raudoitteista ja alustasta ennen ruiskubetonointia. 11

12 RUISKUTUS Raudoituksen päälle tai sen läpi: hukkaroiskeen ja varjostusvaikutusten seuraukset tulee ottaa tarkasti huomioon. Ruiskutus on tehtävä ennen kuin betonin sitoutuminen alkaa. - Jos hidastimia ei käytetä, aika riippuu lämpötilasta ja sementtityypistä. - Kuivaseos on käytettävä noin tunnin kuluessa sekoittamisesta massan lämpötilan ollessa +20 C. - Kun massan lämpötila on noin +10 C, on kuivaseos yleensä vielä käyttökelpoista noin 23 tunnin kuluttua sekoittamisesta. - Erittäin kuumalla säällä massa on ruiskutettavaa vain noin 15 minuutin kuluessa sekoituksesta. 12

13 RUISKUTUS Ruiskutusalustan ja raudoituksen lämpötilan tulisi olla C. Betonimassan lämpötilan tulee olla C. Ruiskutettu betoni ei saa jäätyä ja betonin lämpötilan tulee olla vähintään +5 C, kunnes ns. jäätymislujuus 5 MPa on saavutettu. Ruiskubetonikiihdyttimen lämpötilan tulisi olla yleensä vähintään C, jotta aine pysyisi pumpattavana. Tämä saattaa edellyttää kiihdyttimen lämmittämistä säiliössä. Kiihdyttimen teho lisääntyy huomattavasti, jos se lämmitetään C asteeseen. Korkeampien lämpötilojen käyttö tulee selvittää erikseen. 13

14 RUISKUTUS Käsin ruiskutus sopii ahtaisiin paikkoihin ja ruiskutustehon ollessa pieni. Ruiskutuspuomin käyttö on laaja-alaisiin ruiskubetonointeihin tehokkain menetelmä. weber.vetonit RB 50/5 K Markkinamäen tunneli 14

15 RUISKUTUS Pystyrakenteet Alhaalta ylös, vanhan rajalta pois Pystyrakenteissa ruiskutus aloitetaan alhaalta ja edetään ylöspäin, jotta ruiskubetonointia Ruiskutus jos ruiskutetun rajapintaan ja siitä ylös Ruiskutusetäisyys Riippuu käytettävästä ruiskutustehosta ja ruiskutussuuttimen halkaisijasta. Suihkun nopeuteen ja massavirtaan nähden liian suuri tai pieni etäisyys lisäävät hukkaroisketta. Liian suuri etäisyys voi lisäksi heikentää betonin lujuutta ja tiiviyttä. Yleensä etäisyydet ovat 0,61,8 m välillä. Raudoitetussa rakenteessa käytetään pienempää ruiskutusetäisyyttä kuin raudoittamattomassa. 15

16 RUISKUTUS Ruiskutussuutin on pyrittävä pitämään mahdollisimman kohtisuorassa ruiskutettavaan pintaan nähden. Vinosti ruiskutettaessa hukkaroiske lisääntyy ja betonin lujuus voi heikentyä. Vino ruiskutuskulma aiheuttaa varsinkin paksuilla kerroksilla aaltoja betonin pintaan. Esimerkiksi raudoituksen taakse voidaan ruiskuttaa betonia vain, jos ruiskutussuunta on hieman vino. Missään tapauksessa ruiskutuskulma ei saa olla pienempi kuin 45 alustaan nähden. 16

17 RUISKUTUS Paksuja kerroksia ruiskutettaessa kerrospaksuutta ei pidä pyrkiä ruiskuttamaan yhdellä kertaa, vaan suihkua kuljetetaan useampia kertoja kohteen ylitse aloittamalla aina uudestaan ruiskutuksen aloituskohdasta. Yhdellä kierroksella ruiskutettava kerrospaksuus on noin 50 mm. Suutinta liikutetaan ympyrämäisin tai soikiomaisin liikkein. 17

18 RUISKUTUS Työsauman reuna tulee tehdä noin 45 kulmaan Ruiskutusetäisyyden on oltava normaalia pienempi ja ruiskutuskulmaa on vaihdeltava, Raudoitus on kiinnitettävä riittävän tukevasti. Halkaisijaltaan yli 25 mm tankoja ei tulisi käyttää. Tankojen taakse voidaan ruiskuttaa pienellä kulmalla molemmilta puolilta. Limitys: tankojen välin oltava vähintään kolme kertaa suurimman tangon tai suurimman runkoainesrakeen läpimitta. Limittäin asennusta tulisi välttää. 18

19 RUISKUTUS Ohuita (alle 150 mm) raudoitettuja seiniä ruiskutettaessa suunnataan ruiskutussuutin hiukan noin 20 alaspäin, jolloin betoni saadaan tiiviiksi raudoituksen takana. Raudoitetuissa kattopinnoissa on ruiskutettava hiukan vinosti tankojen molemmilta sivuilta. Paksuja (yli 150 mm) seiniä ruiskutettaessa toimitaan mukaisesti. Seinä ruiskutetaan kerralla lopulliseen paksuuteensa alhaalta ylöspäin. Ruiskutuspinnan tulee olla suunnilleen 45 kulmassa ja suuttimen ruiskutettavaan pintaan nähden kohtisuorassa. 19

20 RUISKUTUS Työsauman reuna tulee tehdä noin 45 kulmaan Ruiskutusetäisyyden on oltava normaalia pienempi ja ruiskutuskulmaa on vaihdeltava, Raudoitus on kiinnitettävä riittävän tukevasti. Halkaisijaltaan yli 25 mm tankoja ei tulisi käyttää. Tankojen taakse voidaan ruiskuttaa pienellä kulmalla molemmilta puolilta. Limitys: tankojen välin oltava vähintään kolme kertaa suurimman tangon tai suurimman runkoainesrakeen läpimitta. Limittäin asennusta tulisi välttää. 20

21 RUISKUTUS Mikäli ruiskubetonointi tehdään kahden raudoituskerroksen läpi, tulisi tankojen välin olla alemmassa kerroksessa vähintään 6 kertaa ja ulommassa kerroksessa vähintään 12 kertaa tankojen halkaisija. Teräsverkon verkon silmäkoko 50 mm tai suurempi, alle 100 mm silmäkoon käyttö ei ole suositeltavaa. Teräsverkkojen saumakohdassa olla vähintään 1 verkon silmän verran päällekkäin. 21

22 VIIMEISTELY Ruiskutettua pintaa ei tulisi mekaanisesti käsitellä ilman erityistä syytä. Jos ruiskutettu pinta halutaan tasaiseksi, on käytettävä ohjaimia. Jos halutaan hyvin hieno pinta, ruiskutetaan tasattuun pintaan ohut noin 510 mm kerros käyttäen raekooltaan 4 mm:n betonia. Massan tulee olla märkää, kiihdyttimiä ei saa käyttää ja ruiskutustehon tulee olla pieni mutta ruiskutuspaineen suuri. Sopiva ruiskutusetäisyys on 2,53,5 m. Pinnan voi jättää käsittelemättä tai se voidaan viimeistellä hiertämällä. 22

23 TOLERANSSIT Ruiskutuksen aikana tulee huolehtia betonin paksuuden valvonnasta Kuituvahvisteisen ruiskubetonin paksuus mitataan, ennen kuin jatketaan muilla ruiskutus- kerroksilla, joissa ei ole kuituja ja paksuustoleranssit esitetään suunnitelmissa. Ruiskutuksen paksuus määritetään standardin SFS-EN mukaisesti. 23

24 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Betonia on jälkihoidettava ja suojattava varhaisessa vaiheessa seuraavista syistä: plastisen kutistuman minimoimiseksi riittävän pintalujuuden saavuttamiseksi pintavyöhykkeen riittävän säilyvyyden varmistamiseksi haitallisilta sään vaikutuksilta jäätymiseltä haitalliselta värähtelyltä, iskuilta tai vaurioilta. Jälkihoidolla on saavutettava alhainen veden haihtumisnopeus betonin pinnalta tai pidettävä betonin pinta pysyvästi märkänä. Suositeltava jälkihoitomenetelmä on pitää betoni kosteana tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä. 24

25 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Jälkihoitoa ei tarvita, - kun olosuhteet koko jälkihoitoajan ovat sellaisia, että veden haihtumisnopeus betonin pinnalta on vähäinen, esim. usvaisella, sateisella tai sumuisella säällä. - Jos suhteellinen kosteus on yli 85 % ei jälkihoitoa välttämättä tarvita. - Kaivostunnelien ja kalliotilojen ruiskubetonoinnissa on syytä ottaa huomioon maanalaisissa tiloissa välttämätön tuuletus, joka kuivattaa ruiskubetonipintoja tehokkaasti, vaikka ilman suhteellinen kosteus olisikin yli 85 %. Jos käytetään betonia, jonka vedenerottuminen on vähäistä, huomiota on kiinnitettävä plastisen kutistumishalkeilun estämiseen. Tämä koskee myös betonointia sellaisissa sääolosuhteissa, joissa vettä haihtuu paljon vettä betonin pinnalta. 25

26 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Jälkihoitoaineiden käyttö on mahdollista, jos kyseessä on lopullinen pinta. Betonin pintaan ruiskutettu jälkihoitoaine tulee poistaa ennen seuraavan kerroksen ruiskuttamista, mikäli aine heikentää betonikerrosten tartuntaa. Jotkin jälkihoitoaineet vaativat mekaanisen poistokäsittelyn. Ruiskubetonin epätasaisesta pinnasta johtuen näitä aineita ei voi käyttää välikerroksissa Jälkihoitoon voidaan käyttää myös betoniin sekoitettavaa lisäainetta, joka estää veden haihtumista tuoreesta ja kovettuvasta betonista. Ruiskutuksen lopettamisen jälkeen pintaa tulee jälkihoitaa välittömästi ja, jos ruiskutuksessa on yli kahden tunnin tauko.. 26

27 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Jälkihoitoluokka on määriteltävä toteutuseritelmässä. Rasitusluokkiin X0 ja XC1 sovelletaan jälkihoitoluokkaa 3 ja muissa kuin luokissa XF2 ja XF4 jälkihoitoluokkaa 4. Rakenteita, jotka kuuluvat rasitusluokkiin XF2 ja XF4 tai joilta edellytetään erityistä kulutuskestävyyttä, tulee jälkihoitaa, kunnes betoni on saavuttanut 80 % nimellislujuudestaan. Jälkihoitoluokka 1 Jälkihoitoluokka 2 Jälkihoitoluokka 3 Jälkihoitoluokka 4 Aika (tuntia) 12a Ei käytetä Ei käytetä Ei käytetä Kovettumisaste prosentteina määritellystä 28 d:n ominaispuristuslujuudesta Ei käytetä 35 % 50 % 70 % a Edellyttäen, että sitoutuminen kestää korkeintaan 5 tuntia ja betonin lämpötila on vähintään 5 0C 27

28 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Jälkihoitoaineet eivät ole sallittuja työsaumoissa, pinnoissa, joita käsitellään tai, joihin muiden materiaalien tarttumista vaaditaan, ellei jälkihoitoainetta poisteta täysin ennen seuraavia työvaiheita tai ellei ole osoitettu, että jälkihoitoaineilla ei ole haitallista vaikutusta seuraaviin työvaiheisiin. Jälkihoitoainetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden laadulle on erityisvaatimuksia, ellei ole osoitettu, että jälkihoitoaineilla ei ole haittavaikutuksia. Betonipinnan lämpötila ei saa laskea alle nollan, ennen kuin betonin pinnan puristuslujuus on vähintään 5 MPa. JÄLKIHOIDOSSA ESIINTYVÄT PUUTTEET JA VIRHEET PILAAVAT MUUTEN ONNISTUNEEN TYÖN. 28

29 JÄLKIHOITO JA SUOJAUS Työselitystekstiä Välikerrosten jälkihoito: Välikerrosten ruiskubetonipinnat jälkihoidetaan vesisumukastelulla, joka aloitetaan heti kun betonin pinta sen kestää. Pintojen kastelun väliaika ei saa olla yli 12 tuntia. Kiihdyttimiä käytettäessä on kastelu tehtävä tasaisin, korkeintaan kuuden (6) tunnin välein yhden viikon ajan. Kastelua on suoritettava kuitenkin niin usein, että ruiskubetonin pinnat pysyvät jatkuvasti tummina. Jos ruiskubetonin pinta alkaa kuivua jälkihoitoaikana, on kastelukertoja lisättävä. Välikerroksia ei saa päästää kuivumaan ennen seuraavan kerroksen ruiskuttamista. Välikerroksia ei saa hoitaa jälkihoitoaineilla. Lopullisen pinnan hoito: Lopullisen pinnan jälkihoito tehdään joko vesisumukastelulla tai jälkihoitoaineilla. Kun jälkihoito tehdään vedellä, valmiit ruiskubetonoidut pinnat kostutetaan vedellä vähintään 14 vuorokauden ajan viimeisen kerroksen ruiskutuksesta laskien tai kunnes on saavutettu 80 % nimellislujuudesta. Kastelu suoritetaan kuten välikerrosten jälkihoidossa. Halkeamien syntymisen mahdollisuus on suurin heti betonin kovettumisen alkuvaiheessa. Kun lopullisen pinnan jälkihoito tehdään erityisillä jälkihoitoaineilla, tulee jälkihoitoaineet ja niiden levitystapa tai -laitteisto hyväksyttää valvojalla ennen käyttöä. Aineiden käytössä noudatetaan valmistajan ohjeita. Käytettävä aine ei saa jättää ruiskubetonipintaan kalvoa tai muuta pintaa joka estää mahdolliset myöhemmin tehtävät korjaus- tai lisäruiskubetonoinnit kohteessa. Kesällä kuilujen ruiskubetonoidut pinnat kastellaan useammin tai peitetään pressuin, jotta haihtuminen ei aiheuta ruiskubetonin kuivumista. 29

30 RUISKUBETONOINTI KUUMALLA SÄÄLLÄ Betonin korkean kovettumislämpötilan vaikutukset otetaan huomioon, jos betonimassan lämpötila betonoitaessa on yli+ 40 C tai lämpötilan nousu kovettumisvaiheen aikana on yli25 C tai lämpötila kovettumisvaiheen aikana nousee yli + 50 C:n. Korkeiden lämpötilojen vaikutus betonin ominaisuuksiin selvitetään etukäteen tehtävien kokeiden avulla. Kuumalla säällä betonoitaessa on suojauksin ja jälkihoidolla turvattava, että betonista haihtuva vesi on mahdollisimman vähäistä. Jälkihoito on aloitettava heti kun se on mahdollista. Tuuli ja ilmavirtaukset lisäävät voimakkaasti betonipinnoista haihtuvan veden määrää ja riskiä varhaisvaiheen halkeilulle. Kuumalla säällä on myös varmistettava, että betoni säilyy riittävän kauan työstettävänä. 30

31 TÄRINÄN VAIKUTUKSEN HUOMIOON OTTAMINEN RUISKUBETONOINNISSA Sillankorjaustöissä julkaisussa Betonirakenteet ruiskuttamalla. Yleiset laatuvaatimukset, Tiehallinto, siltatekniikka 2009 mukaan liikenteen aiheuttama värähtelynopeus (heilahdusnopeus) saa olla enintään 20 mm/s. Jos värähtelynopeutta ei mitata, sillan osalle asetetaan kokonaispainoltaan yli 12 tonnin ajoneuvoja koskeva nopeusrajoitus 15 km/h. Kriittinen aika betonointihetkestä lukien on 14 tuntia. Jos lämpötila on viileä betonin pitää saavuttaa lujuus 12 MPa. Tärinän vähentämiseksi ajoradan epätasaisuudet on tasoitettava. Vapaasti seisovat ruiskubetonirakenteet rinnastetaan valettuihin betonirakenteisiin ja noudatetaan julkaisua /16/ RIL , Rakentamisen aiheuttamat tärinät. 31

32 TÄRINÄN VAIKUTUKSEN HUOMIOON OTTAMINEN RUISKUBETONOINNISSA Ruiskubetonirakenne Kovettuvaan ruiskubetoniin kohdistuvan tärinän ohjearvo Ennen sitoutumisen alkua Sitoutumisvaihe ja kovettumisvaiheen alkuosa Kovettumisvaihe Massiiviset rakenteet, kuten perustukset Muut muotitetut rakenteet Ei rajoituksia 10 mm/s kun ruiskubetoni voi irrota pinnasta, muuten ei rajoituksia (muotit voivat rajoittaa) 5 20 mm/s puristuslujuuteen 5 MPa asti 2 10 mm/s puristuslu-juuteen 5 MPa asti Tärinäraja kasvaa alkuarvosta kunnes saavuttaa rakenteen ohjearvon 80 % lujuudessa Kallio- ja maaperälujitukset 10 mm/s kun ruiskubetoni voi irrota pinnasta, muuten ei rajoituksia Rakenteen ohjearvo 32

33 RUISKUBETONOINNIN TYÖTURVALLISUUS Ruiskubetonointiin käytettävissä laitteistoissa on esimerkiksi paineenalaisia putkistoja, (paineilma, vesi, hydrauliikkaöljy ja itse materiaalin siirto), joista voi aiheutua monia vaaratilanteita. Ruiskutustyöryhmän tulee hallita laitteisto ja tuntea perusteellisesti ruiskutustyössä käytettävät materiaalit ja kemikaalit. Markkinamäen tunneli. Liikennevirasto Ruiskubetonointiin osallistuvat henkilöt tulee perehdyttää betonin ja kiihdyttimien käyttö- turvallisuustiedotteisiin ja erityisesti niissä annettuihin vaaralausekkeisiin sekä turvallisuusohjeisiin. Laitteiston valmistajan työturvallisuusohjeita on aina noudatettava. 33

34 RUISKUBETONOINNIN TYÖTURVALLISUUS Tuoreen ruiskutetun alueen alapuolella ei saa kävellä ennen kuin betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Riittävä lujuus tulee arvioida tapauskohtaisesti ja arvion tekeminen on työmaan vastuulla. Yleensä kuitenkin vähintään 0,7 MPa lujuus on riittävä (kuormituksena oma paino). Huom. Jos kallio on rikkonaista, lujuuden on oltava paljon suurempi, esim. 15 MPa, koska ruiskubetonin on kannatettava myös rikkonaisen kallion paino. 34

35 RUISKUBETONOINNIN TYÖTURVALLISUUS Tapiolan metroasema, turvaruiskutus, Länsimetro Suutinmiehen tulee suojautua betonin putoamiselta ja hukkaroiskeilta. Työmaalla tulee olla kunnollinen valaistus, Suutinmiehellä vähintään seuraavat henkilökohtaiset suojaimet kypärä suojalasit, suojavisiiri hengityssuojain kuulosuojaimet tukeva suojavaatetus ja turvakengät. Em. suojavarustus ei ole välttämätön silloin, kun suutinmies työskentelee paineistetussa hytissä, jossa on pölynsuodatus. 35

36 RUISKUBETONOINNIN TYÖTURVALLISUUS Märkäseosmenetelmässä käytettävien emäksisten ja happamien kiihdyttimien käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja suojautua siten, että aineita ei joudu silmiin eikä iholle. Myös betoni on erittäin emäksistä ja betoniroiskeet samoin kuin lisäaineroiskeet tulee välittömästi huuhdella pois silmistä ja iholta. Työvaatetuksen tulee olla tukeva ja suojata roiskeilta. Kiihdyttimestä tai betonista kastuneet vaatteet tulee välittömästi vaihtaa. 36

37 RUISKUBETONOINNIN TYÖTURVALLISUUS Käsin ruiskutettaessa on tärkeää, - suutinmiehen työskentelyasento on hyvä. - Työskentelytasojen ja kulkusiltojen tulee olla sellaisia, että suutinmies voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti - Riittävän laajoja, jotta suutinmies voi liikkua esteettä, seisoa tukevasti ja työskennellä ergonomisesti oikealla tavalla. - Suutinmiehellä tulee olla mahdollisuus tukea letku riittävästi suuttimen rekyyliä vastaan ja kuitenkin saavuttaa hyvä työasento. - Jos työskentely yli 1,8 metrin korkeudessa - turvavaljaat. - 37

38 KIITOS Markkinamäen tunneli 2013 (Liikennevirasto) 38

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

Betonilattiapäivä Messukeskus

Betonilattiapäivä Messukeskus Betonilattiapäivä Messukeskus 21.3.2018 Betonilattioiden kutistuman hallinta DI Seppo Petrow Betonin kutistuminen Kutistuminen on tilavuuden muutosta Kun tilavuuden muutos on estetty, syntyy voimia, jotka

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Seppo Petrow, dipl.ins. Betoniteollisuus ry Ruiskubetonointi on betonointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti perustuu betonimassan ruiskuttamiseen paineilman avulla

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 1 Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 2 Kaatokorjaukset ja pintavalut Alustana yleensä Paikalla valettu betonilaatta Ontelolaatat Kuorilaatat +paikallavalubetoni 3 Kaatokorjaus-

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin kuivuminen Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin kuivuminen Betoni kuivuu hitaasti Kastunut betoni kuivuu vielä hitaammin Betoni hakeutuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Uusi BY Ruiskubetoniohje

Uusi BY Ruiskubetoniohje Uusi BY Ruiskubetoniohje TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA TARKASTUSLUOKAT Dipl. Ins. Pauli Syrjänen, M&T Engineering Oy M&T Engineering Oy Uusi BY Ruiskubetoniohje M&T Engineering Oy ENC 301 SpC 1.3 STANDARDIT

Lisätiedot

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Talvibetonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Talvibetonointi Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden

Lisätiedot

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Tapio Vehmas 23.1.2019 VTT beyond the obvious 1 Johdanto Lähtökohta Nopeasti lujittuvaa betonimassaa tarvitaan siltojen korjausvaluissa joissa liikenteen

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Betonilattiapäivä Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Tomi Kanto Beraka Oy Yrittäjä, alalla enemmän tai vähemmän vuodesta 2007 Betoniukko työyhteenliittymä (Beraka Oy, Lattia

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Eri rakenneosien betonointi

Eri rakenneosien betonointi Eri rakenneosien betonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Huomioitavia asioita Kovettuneelta betonirakenteelta vaaditut ominaisuudet Rakenteen suuntaus Rakenteen mittasuhteet Muotti

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

Vetonit-korjauslaastit

Vetonit-korjauslaastit Vetonit-korjauslaastit Työohjeet 6-42 1.10.2005 Korvaa esitteen 3-33.01/1.12.2002 Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella

Betonin ominaisuudet talvella Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo 1 Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat,

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito 6.11.2018 Jyväskylä Jere Toivonen Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä, vettä ja aikaa Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä,

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Betonirakentamisen laatukiertue 2018 6.11.2018 Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Rakennusteollisuus RT 7.11.2018

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Korjattavien pintojen esikäsittelyt

Korjattavien pintojen esikäsittelyt 06.02.2018 1 Betonirakenteiden korjaaminen Esikäsittelyt ja laastipaikkauksen periaatteet 06.02.2018 2 Korjattavien pintojen esikäsittelyt Korjattavien pintojen on oltava puhtaita Lujuudeltaan heikko betoni

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari 31.10.2018 Tapio Vehmas 31.10.2018 VTT beyond 1 Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus Yhteisvaikutus

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 1.232 BETONOINTI RUISKUTTAMALLA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ. Kuva 1. Ruiskubetonointialusta.

BETONIRAKENTEET 1.232 BETONOINTI RUISKUTTAMALLA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ. Kuva 1. Ruiskubetonointialusta. BETONIRAKENTEET BETONOINTI RUISKUTTAMALLA YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 09/09 (korvaa ohjeen 10/94) 1.232 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ Kuva 1. Ruiskubetonointialusta. Kuva 2. Betonin ruiskutusta.

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI 1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä korjaustyön valvojille. Työselitystä voidaan käyttää sellaisenaan

Lisätiedot

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK242/TR2+TR1 RTS 17:22

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK242/TR2+TR1 RTS 17:22 InfraRYL, päivitys 15.9.2017 / KM 1 15300 Ruiskubetonointirakenteet Ruiskubetonirakenteiden materiaaleissa ja toteuttamisessa noudatetaan SFS-EN 14487-1 ja SFS-EN 14487-2. Em. standardeissa on esitetty

Lisätiedot

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Itsetiivistyvä betoni, ITB Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet

Kutistumaa vähentävät lisäaineet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kutistumaa vähentävät lisäaineet Siltatekniikan päivät 31.1-1.2.2018 Tapio Vehmas Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCrete TS 100

Tekninen tietolehti StoCrete TS 100 Kuivaruiskutuslaasti, polymeerimodifioitu, sementtisideaineella, kerrospaksuus 6-50 mm Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Tekniset tiedot betonin korjauslaastina staattisesti

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65 Oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan normiin

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA 1 (10) TALVIBETONOINTISUUNNITELMA Betonin kovettumisnopeuteen vaikuttaa aina merkittävästi lämpötila ja siksi talvisin tulee varmistaa, että betonivalu tehdään olosuhteissa, joissa taataan riittävä kovettumislämpötila

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

Betonirakenteen vedeneristäminen. Xypex käyttökohteita

Betonirakenteen vedeneristäminen. Xypex käyttökohteita Betonirakenteen vedeneristäminen Xypex käyttökohteita Xypex menetelmän pääpiirteet Aikaa säästävä ratkaisu työmaaolosuhteissa Ei voida vaurioittaa tai puhkaista, tuote on kaikkialla betonimatriisissa Pysyvä

Lisätiedot

AMTICO CARPET TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

AMTICO CARPET TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 6 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset

Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 Tuoteryhmien koeohjelmat... 3 4 Väri- ja tummuusmääritys... 7 4.1 Periaate... 7 4.2 Koemenettely...

Lisätiedot

LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN

LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN TALVIBETONOINNIN TOTEUTUS TURVALLISESTI, TEHOKKAASTI, 50% NOPEAMMIN Betonirakentamisessa kylmät ja kosteat rakennusolosuhteet voivat olla erittäin

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCrete R 40

Tekninen tietolehti StoCrete R 40 Mineraalinen valukorjausbetoni Ominaista Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön mineraalisille alustoille joiden tulee kestää pakkasrasitusta yksikomponenttinen hyvä

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet. Jyrki Haka 29.1.2015

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet. Jyrki Haka 29.1.2015 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet Jyrki Haka 29.1.2015 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI 1. DIXI:n hankekokonaisuus 2. Betonirakentamisen haasteet YIT 2 1. DIXI:n

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Lujitustöiden laadunseurannan kehittäminen maanalaisessa rakentamisessa

Lujitustöiden laadunseurannan kehittäminen maanalaisessa rakentamisessa Oskari Väänänen Lujitustöiden laadunseurannan kehittäminen maanalaisessa rakentamisessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 10.11.2016 ALKULAUSE Tämä

Lisätiedot

1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN

1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN Sisällysluettelo 1 JOHDATUS BETONIIN JA BETONIRAKENTAMISEEN...13 1.1 Betoni rakennusmateriaalina.... 13 1.2 Betonin ja betonirakenteiden peruskäsitteet.... 16 1.3 Betonirakentamisen historia.... 18 2 BETONIN

Lisätiedot

Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm.

Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. TIKKURILA TYYPPI KÄYTTÖKOHTEET SOVELTUVUUS Kalkkisementtipohjainen polymeerimodifioitu kuituvahvistettu oikaisulaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm. Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

Lisätiedot

Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy

Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet. Sami Niemi Vahanen Oy Varman kosteudenhallinnan ja onnistuneen betonilattian kulmakivet Sami Niemi Vahanen Oy 12.2.2015 Kosteudenhallinta on tärkeätä Lujabetonipäivilläkin 2007 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät Betonin

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat...

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Paikallavalubetoni tänään Sementit Nopea lujuudenkehitys Hienous > suuri vedentarve Erikoissementtien tarve

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa. Sementin

Lisätiedot

Vuoriteknikkopäivät 2016 RUISKUBETONOINNIN LAATU. 26.5.2016 Vice President EMEA, Normet Oy President, EFNARC

Vuoriteknikkopäivät 2016 RUISKUBETONOINNIN LAATU. 26.5.2016 Vice President EMEA, Normet Oy President, EFNARC Vuoriteknikkopäivät 2016 RUISKUBETONOINNIN LAATU 26.5.2016 Janne Lehto Vice President EMEA, Normet Oy President, EFNARC RUISKUBETONOINNIN LAATU BETONITEKNIIKKA Vesi-sementtisuhteen merkitys ruiskubetonin

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCrete GM

Tekninen tietolehti StoCrete GM Korjauslaasti, polymeerimodifioitu, sementtisideaineella, kerrospaksuus 6-30 mm Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Tekniset tiedot muotoiltavana korjauslaastina betonirakenteiden

Lisätiedot

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät?

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Acvacon Oy TkL Pentti lumme BETONILATTIA PÄIVÄ Keskiviikkona 21.03.2018 Paikalla valetun holvin halkeama läpi laatan 21.3.2018 Betonin lämmönkehitys

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot