Kuljetusvahingot vakuutusyhtiön näkökulmasta KUMI Esa Nevalainen Chief Underwriter (Marine Cargo) Pohjola Vakuutus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusvahingot vakuutusyhtiön näkökulmasta KUMI 12.5.2011. Esa Nevalainen Chief Underwriter (Marine Cargo) Pohjola Vakuutus Oy"

Transkriptio

1 Kuljetusvahingot vakuutusyhtiön näkökulmasta KUMI Esa Nevalainen Chief Underwriter (Marine Cargo) Pohjola Vakuutus Oy

2 Logistiset riskit Riskeihin vaikuttaminen Vahinkoesimerkki Kuljetusvakuutuksen rooli

3 Riskejä logistiikassa Toiminnan keskeytyminen luonnon katastrofit, tulipalo, työselkkaus, yksipuolinen toimittajariippuvuus ja sen keskeytyminen, sota ja terrorismi Myöhästyminen toimittajayrityksen ongelmat, kuljetusongelmat kuten myrskyt, ruuhkat erityisesti rajalla, viranomaisten toimenpiteet, tavaran toimitus väärään osoitteeseen, tavaravauriot ja niiden selvittely Tietojärjestelmät oman tietoinfrastruktuurin romahtaminen, häiriöt ulkopuolisessa tietoverkostossa Ongelmat ulkoistamisessa Sopimukset kauppasopimus, huolinta-, kuljetus- ja rahtaussopimukset

4 Riskejä logistiikassa Varastointi sitoutunut pääoma, varaston kiertonopeus, tuotteiden vanheneminen, tulipalo Kuljetus tavaravauriot, petokset, salakuljetus, varkaudet, merirosvous, katoaminen, Tuotanto kapasiteetin rajoitukset, tuotannon joustavuus, yksittäisen tuotteiden kuljetuskelpoisuus Henkilöstö saatavuus ja ammattitaito Kustannuksien ennakoimaton muuttuminen Viranomaisten toimenpiteiden, lakien ja määräysten ennakoimattomat muutokset Asiakkaiden ennakoimaton käyttäytyminen

5 Riskiprofiilin hahmottaminen Vahinkojen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn Vaikutus yrityksen omaan toimintaan Mikä on suurin vahinkoseuraus (EML) (estimated maximum loss) Mitä yritys voi tehdä riskikentässä Miten asiakassuhde hoidetaan vahinkotilanteessa Onko yrityksellä toimiva riskien hallintastrategia

6 Kuljetusriski Kuljetusriskien luonne ja laajuus vaihtelee eri toimialojen, yritysten ja tuotteiden kesken. Kuljetuksiin ja varastointeihin voi liittyä suuria yksittäisiä kumulatiivisia riskejä. Toisaalta on tuoteryhmiä, joille tapahtuu suhteellisen paljon yksittäisiin tuotteisiin kohdistuvia vahinkoja, tyypillisesti tavaran käsittelyvirheiden vuoksi.

7 Kuljetusriskin ominaisuuksia Vahinkomahdollisuuksia on runsaasti, koska lukuisia erilaisia tuotteita kuljetetaan vaihtelevissa olosuhteissa Kaupan osapuolten kesken riskin siirtyminen määritetään yleensä toimituslausekkeilla Tavaran vastaanottaja on useimmiten vahingon kärsijä Vahingon aiheuttaa useimmiten "kolmas osapuoli" Vahingonaiheuttajan vastuu on rajoitettu Mainitut seikat vaikuttavat suuresti kuinka riskien hallintatyötä voidaan toteuttaa

8 Aineelliset vahingot Ympäristövauriot Vahingonhoitokustannukset KULJETUSVAHINKO- KUSTANNUKSET Mainetappiot Vahingot kolmannelle osapuolelle Tuotannolliset kustannukset

9 Riskitekijöitä Tulipalo Kuljetusympäristön rasitukset Riskialttiit tuotteet Tavaran käsittely Informaatiovirheet Kuljetusrikollisuus Inhimillinen virhe

10 Riskitekijöitä (kuljetusympäristö) Logistisen infrastruktuurin puutteet (satamat, kulkuväylät, käsittelylaitteet, osaaminen) Myrskyt (laivakuljetus: lastin siirtyminen / kolhiintuminen, varastot: tulva, vesivuodot) Muut merelliset riskit (laivan törmäilyt, haaksirikko, uppoaminen, vesivuodot laivan lastitilaan) Suuret lämpötila- ja kosteusvaihtelut (hikoilu, tavaran pilaantuminen) Vajaakuormat/siirtolastaus (tuennan pettäminen) Tavaran usea käsittely kuljetusketjussa (käsittelyvauriot)

11 Henkilökohtainen omaisuus Kuljetusväline Lasti Rahti Kaupan osapuolet Vakuutusyhtiö Verot Rikollisuus muotoina varkaus, murto, ryöstö, kavallus, petos, asiakirjaväärennökset, merirosvous

12 Mikä mättää Huomattava osa yrityksistä ei tiedä tai tunnista liiketoimintaansa vaikuttavia merkittäviä riskejä, tyydytään helppoon tietoon. Tarkastelukulmaa tulee laajentaa ja syventää. Riskit muuttuvat ja komplisoituvat globaalissa markkinataloudessa, esimerkkinä terrorismi, kiristyvä ja muuttava kilpailu, asiakkaan vaihtuvat vaatimukset, henkilöstön ennakoimaton käyttäytyminen. Huom. Vahinkoriskit ovat edelleenkin suuri taloudellinen uhka. Hallittu Riskien hallinta ja katastrofitilanteisiin valmistautuminen tuo kilpailuetua. Miten voidaan näyttää toteen? Riskitietoutta ja turvallisuusajattelua on lisättävä koko logistiikan piirissä. Kuka ja miten? Kiire ja resurssien riittämättömyys.

13 Kuljetusriskien hallinta

14 Vahinkotausta Kansainvälinen yritys toimittaa prosessiteollisuuden rullamuotoisia tuotteita Ranskassa sijaitsevalta ulkoistetulta varastoltaan sisaryhtiölleen USA:aan. Syksyllä 2007 Amerikassa oleva yhtiö palauttaa takasin Ranskaan 17 konttia, joissa tuotteet olivat märkiä ja pilaantuneita. Tavarat oli toimitettu joulukuu 2006 elokuu 2007 aikana, yhteensä 12 lähetystä. Tavaran ranskalainen valmistaja sai tiedon vahingoista vasta heinäkuussa Tuotteet tarkastettiin kahdessa vaiheessa, syksyllä 2007 ja keväällä 2008, vahingoittuneita tuotteita oli yhteensä 338 rullaa, arvoltaan n euroa. Ensimmäisessä tarkastuksessa arvioitiin vahingon määrä. Toisessa tarkastuksessa pyrittiin selvittämään myös vahingon taustaa. Yksiselitteistä syytä vahinkoihin ei voitu todeta. Tuotteiden aluslavat olivat selkeästi märkiä ja homeisia, mitä pidettiin ensisijaisena tuotteiden kastumisen syynä. Ilmeni, että kesällä 2006 oli Ranskan lähtövarastossa tapahtunut vesivuoto, jonka perusteella oli vaurioitunut 79 rullaa.

15 Mikä meni pieleen? Varastonpitäjä ei reagoinut kastumisvahinkoihin, ei informoinut asianomaisia, saatikka ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Tavaran vastaanottaja ei reagoinut kastuneisiin tuotteisiin ja informoinut asiasta lähettäjää, vaikka sai niitä kontin toisensa perään. Seurauksena oli vahinkojen tarpeeton jatkuminen. Vahinkoreklamaatiota tai varaumia ei tehty asianmukaisesti ajallaan. Vakuutusyhtiölle ei ilmoitettu vahingoista ajallaan. Vahinkotarkastukset tehtiin auttamattomasti liian myöhään. Tavaraa pilaantui tarpeettomasti, kun siitä ei huolehdittu asianmukaisesti. Vahinkokäsittelyohjeistusta ei ollut millään osapuolella. Syntyi tarpeettomia ylimääräisiä kustannuksia.

16 Mihin päädyttiin? Tavaravahingot olivat euroa, osa tavaroista voitiin myydä alentuneeseen hintaan. Ylimääräisiä palautusrahtikuluja syntyi n euroa. Lisäksi kirjaamaton määrä oheis- ja seurannaiskuluja eri osapuolille. Vakuutusyhtiö ei korvannut ilmoittamatta jätetyn 79 rullan kastumisvahinkoa, koska sitä ei oltu todennettu, tarkastettu ja ilmoitettu ajallaan. Menetettiin rgressituoton saantimahdollisuus vahingon aiheuttajalta. Tarpeettoman suurella vahingolla on vaikutusta yrityksen vakuutusmaksutasoon. Vahingon syy jäi selvittämättä, jolloin ei päästy korjaaviin toimenpiteisiin.

17 Vahinkojen hallinta Välittömät toimenpiteet vahinkotilanteessa Oman asiakkaan hoitaminen Vahinkokäsittely Regressointi vahingonaiheuttajalle Vahinkojen tilastointi Vahinkojen analysointi Kuljetusketjun informointi Koulutus Erilliset CLP toimenpiteet (Cargo Loss Prevention)

18 Kuljetusvahingot ovat vähentyneet Yritysten logistiikan RH - toimenpiteet ovat tehostuneet Laatujärjestelmä on käytössä koko ketjussa, kuljetusketjun johtajuus on osin toteutunut Yksikkölastien (erilaiset kontit ja lastinkantajat, autokuljetus) osuus on kasvanut tavaran käsittelykerrat ovat vähentyneet Tietotekniikan kehittyminen on luonut edellytykset reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseen Kuljetusketjun välineistö ja osaaminen on parantunut Pakkausten laatu on vakiintunut Vahinkojen merkitys on korostunut

19 Metsäteollisuuden riskien hallinnan vaikutus 1980-luvulla paperia ja kartonkia vietiin Suomesta vuodessa n. 5 miljoonaa tonnia. Vahingot olivat tuolloin n. 4 /t vastaten vuositasolla 20 m, vahinkokustannus oli n. 0,6 % tuotteen arvosta Vuonna 2010 vietiin vastaavasti n. 11 mt (Metsäteollisuus ry) Vahingot ovat n. 1,5 /t vastaten vuositasolla 13 m, vahinkokustannus on n. 0,2 % tuotteen arvosta 80-luvun vahinkoasteella vahinkokustannus olisi 45 m.

20 Miksi vakuuttaa kuljetuksia Tavaran kuljetusvakuutus merkitään usein vastaanottajan (asiakkaan hyväksi) Osa kansainvälistä kauppaa, tarvitaan vakuutustodistuksia ja remburssikaupassa "Insurance Policy" - asiakirjaa CIP/CIF edellyttää vakuuttamista Merellisten riskien huono hallittavuus Vakuutusyhtiön palvelut kuten - maailmanlaajuinen vahingonhoitoverkosto - vahinkojen tilastointi ja analysointi - vahingon torjuntatyö palvelut - kuljetusjuridiikka - vahinkotavaran hoito Taloudellisen riskin siirto vakuutusyhtiön kannettavaksi Omien resurssien vapauttaminen, toiminta yhden osapuolen kanssa

21 KIITOKSIA!

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA

PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka Tarja Javanainen PAPERIRULLIEN VAHINGOITTUMISRISKIT SATAMATOIMIN- NOISSA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

KULJETUSVAHINGOT TILASTOISSA JA ASENTEET NIIDEN TAKANA

KULJETUSVAHINGOT TILASTOISSA JA ASENTEET NIIDEN TAKANA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 191 2012 KULJETUSVAHINGOT TILASTOISSA JA ASENTEET NIIDEN

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Hallittu kuljetus

SISÄLLYSLUETTELO: Hallittu kuljetus 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 NORMAALIT KULJETUSRASITUKSET...5 1.1 Mekaaniset rasitukset...5 1.1.1 Terminaali- ja käsittelyrasitukset...5 1.1.2 Varsinaiset kuljetusrasitukset...7 1.2 Ilmastolliset rasitukset...9

Lisätiedot

Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena

Risk Consulting. Vahingontorjuntatyö sairaalassa. Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 6 Vahingontorjuntatyö sairaalassa Uudet ja muuttuvat vastuuriskit riskienhallinnan haasteena Sisältö Pääkirjoitus Scanpix Sweden

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8. Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8. Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 8 Riskienhallintapalvelut ja vakuutustoiminta Kiinassa Vakuutusmarkkinoiden tervehdyttämisen aika Sisältö Pääkirjoitus Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kuljetussopimuksen syntyyn vaikuttavat tekijät

Kuljetussopimuksen syntyyn vaikuttavat tekijät Kuljetussopimuksen syntyyn vaikuttavat tekijät Maukonen, Jarno Markku 2009 Leppävaara Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuljetusliikkeen valintaan vaikuttavat tekijät Jarno Maukonen Liiketalouden

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Olga Andreeva & Taija Heinonen Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Erikoistyö Taloustieteiden tiedekunta Markkinointi ja logistiikka Kesä 2012 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä.

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä. 28.8.2014 LASSILA & TIKANOJA OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Lassila & Tikanoja Oyj ( Lassila & Tikanoja tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

KULJETUSKUSTANNUSTEN VERTAILU EUROOPAN VIENNISSÄ

KULJETUSKUSTANNUSTEN VERTAILU EUROOPAN VIENNISSÄ KULJETUSKUSTANNUSTEN VERTAILU EUROOPAN VIENNISSÄ Case: ALLU Finland Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2013 Maiju Koponen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu PERUSTIETOA Jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se tarkoittaa kaikkien niiden toimenpiteiden

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle

Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Ville Riihelä Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Ville Riihelä Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle,

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa.

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa. LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014 Soveltamisala Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Itella Logistics Oy:n (jäljempänä Itella ) tarjoamien varastopalvelujen (palvelu) yleiset tuote-ehdot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot