KONOSSEMENTTI JA MUUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONOSSEMENTTI JA MUUT"

Transkriptio

1 KONOSSEMENTTI JA MUUT KULJETUSASIAKIRJAT

2 PUHEENAIHEET 1. ASIAKIRJA VAATIMUKSET 2. KULJETUSASIAKIRJAT YLEISESTI 3. KONOSSEMENTTI 4. MERIRAHTIKIRJA 5. KULJETUSASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 6. KEHITYSNÄKYMIÄ

3 ASIAKIRJA VAATIMUKSET 1. LAINSÄÄDÄNTÖ - merilaki - ML 13:1.5 - kuljetusasiakirjan määritelmä - ML 13:42 - konossementin määritelmä - ML 13:58 - merirahtikirjan määritelmä - tullilainsäädäntö Suomessa ei pakottavia vaatimuksia kuljetusasiakirjalle eräistä kuljetukseen liittyvistä on vaatimuksia - vaaralliset aineet - IMDG Koodi ja MKL:n päätös

4 ASIAKIRJA VAATIMUKSET KAUPPASOPIMUSEHDOT - kuljetussopimus kaupan liitännäissopimus - toimitusehdon vaatimukset - esim. CIF A8 - tavanomainen asiakirja - konossementti/rahtikirja - sisältövaatimuksia - remburssisääntöjen vaatimukset - UCP 600 art sisältövaatimuksia - eucp - elektroniset asiakirjat => kaupan osapuolten määrättävissä ättä ä

5 ASIAKIRJA VAATIMUKSET KULJETUKSEN OSAPUOLET - laivaajan kuittivaatimus - ML 13:9 - rahdinkuljettajan huomautukset - ML 13:48 - rahdinkuljettajan kuljetusehdot - rahdinkuljettajan j vastuu - rahdinkuljettajan vakuutus - turvallisuusvaatimus

6 ASIAKIRJA VAATIMUKSET ASIAKIRJATEKNIIKKA - vakioulkoasu - mastertekniikka - sähköiset asiakirjat

7 JOHTOPÄÄTÖS => kaupan ja kuljetussopimuksen k osapuolet voivat vapaasti sopia minkälaisia asiakirjoja ja menettelyjä kussakin tapauksessa käytetään

8 SOPIMUSVAIHEET 1. BOOKAUS -> BOOKING CONFIRMATION 2. TOIMITUS -> VASTAANOTTOKUITTAUS 3. LASTISUUNNITTELU -> AHTAUSSUUNNITELMA 4. LASTAUS -> (PERÄMIEHEN KUITTI) 5. ASIAKIRJAN ANTAMINEN -> KON. - RAHTIKIRJA 6. TULLI -> LASTILUETTELO 7. SAAPUMINEN -> SAAPUMISILMOITUS 8. PURKAUS -> PURKAUSRAPORTTI 9. LUOVUTUS -> KON. - RAHTIKIRJA DELIVERY ORDER

9 LASTITILAVARAUS - B/N 1. SUULLINEN MUOTO -rutiinitapaukset it t 2. KIRJALLINEN MUOTO - suuremmat tavaraerät - kuljetus jakautuu pidemmälle ajalle - kuljetuksessa muita erityispiirteitä 3. SISÄLTÖ - osapuolet, tavara, rahti, maksuehto, laivausehdot ja kuljetusehdot

10 VARSINAISET KULJETUSASIAKIRJAT 1. LÄHILIIKENNE - Konossementti (Bill of Lading, B/L) - Rahtikirja (Liner Waybill, LWB) - Kuljetusehdot (Standard Conditions of carriage - tärkeimmillä varustamoilla samansisältöiset - pääpiirteet - Blank back form - Received for Shipment - Port to Port Shipment or Combined transport

11 VARSINAISET KULJETUSASIAKIRJAT VALTAMERILIIKENNE - Konossementti - Rahtikirja - pääpiirteet - Long Form - sisältö vaihtelee suuresti - ristiriitoja merilain kanssa

12 VARSINAISET KULJETUSASIAKIRJAT 3 3. MALLIASIAKIRJAT - Baltic and International Maritime Council - Conlinebill Combiconbill - Combiconwaybill - Linewaybill - Suomen liikenne - Searail Waybill - Searail Standard Conditions of Carriage (North Sea Standard Conditions of C.)

13 KONOSSEMENTTI ML 13:42.1 Konossementilla (bill of lading) tarkoitetaan asiakirjaa, joka on: 1) todisteena merikuljetusta koskevasta sopimuksesta ja siitä, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tai lastannut tavaran alukseen; ja 2) nimetty konossementiksi tai sisältää rahdinkuljettajan sitoumuksen luovuttaa tavara ainoastaan asiakirjan palauttamista vastaan.

14 KONOSSEMENTTI 2. ML 13:52.1 Se, joka esittää konossementin ja joka on sen sisällön tai, jos se on määrännäiskonossementti, yhtenäisen häneen jatkuvan siirtosarjan tai avosiirron mukaan konossementin oikea haltija, on oikeutettu tavaran vastaanottajaksi.

15 KONOSSEMENTTI 3. ML 13:42.3 Konossementti määrää tavaran kuljetus- ja luovutusehdot rahdinkuljettajan ja muun konossementin haltijan kuin lastinantajan välillä. Kuljetussopimuksen ehtoihin, joita ei ole otettu konossementtiin, ei saa vedota tällaista haltijaa vastaan, jos konossementti ei sisällä viittausta niihin.

16 KONOSSEMENTTI 4. OMINAISUUDET: - kuljetussitoumus - luovutussitoumus - kuitti - arvopaperi - kuljetusehdot

17 KONOSSEMENTTIMALLI

18 KONOSSEMENTTI 5. KONOSSEMENTTILAJEJA: Vastaanottokonossementti -received for shipment B/L Lastauskonossementti - shipped on board B/L - varustamo vahvistaa - varustamo vahvistaa vastaanottaneensa tt tavaran lastanneensa tavaran aiukseen ML 13:44

19 KONOSSEMENTTI 6. Long form B/L -sisältää kuljetusehdot kokonaisuudessaan Kauttakulkukonossementti -through B/L -kattaa kahdesta tai useammasta merikuljetuk- sesta muodostuvan kuljetuskokonaisuuden - ML 13:43 Blank back form B/L - viittaa kuljetusehtoihin - takasivu tyhjä Paikalliskonossementti - local B/L - yksi merikuljetusosuus

20 KONOSSEMENTTI 7. Port to Port shipment B/L -pelkkää merikuljetusta koskeva konossementti Combined Transport B/L - vähintään kahta eri - kuljetusmuotoa käyttäen suoritettavan kuljetusketjun konossementti - Multimodal B/L

21 KONOSSEMENTTI 8. Määrännäiskonossementti - order B/L - nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen - haltijalle asetettu - myös vain nimetylle asetettu ellei siirtoa ole nimenomaan kielletty ML 13:42.2

22 KONOSSEMENTTI 9. Puhdas konossementti - Clean Bill of Lading - UCP ISBP

23 KONOSSEMENTTI 10. Konossementin sisältö - ML 13:46 - pakollinen sisältö - ML 13:47 - tiedon puuttumisen merkitys - ML 13:48 - rahdinkuljettajan tarkastusvelvollisuus - ML 13:49 - todistusvaikutus - ML 13:50 - vastuu harhaanjohtavasta h ht t tiedosta t - ML 13:51 - laivaajan takuuvastuu

24 KONOSSEMENTTI 11. Konossementin käyttö - ML 13:44 - annettava jos laivaaja pyytää - tarpeellinen vain, jos kauppahinnan perintä on kytketty asiakirjaan eli remburssi ja CAD - laajassa käytössä valtameriliikenteessä - toissijainen asiakirja lähiliikenteessä

25 MERIRAHTIKIRJA ML 13:58.1 Merirahtikirjalla (sea waybill) tarkoitetaan asiakirjaa, joka: 1) on todisteena merikuljetusta koskevasta sopimuksesta ja siitä, että rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran; ja 2) sisältää rahdinkuljettajan sitoumuksen luovuttaa tavara asiakirjassa mainitulle vastaanottajalle.

26 MERIRAHTIKIRJA 2. ML 13:58.2 Lastinantaja voi vielä merirahtikirjan antamisen jälkeen määrätä, että tavara on luovutettava jollekin muulle kuin asiakirjan mainitsemalle vastaanottajalle, jollei hän suhteessa rahdinkuljettajaan ole luopunut tästä oikeudesta tai jollei vastaanottaja jo ole käyttänyt oikeuttaan. Konossementtia voidaan vaatia 44 :n mukaisesti, jollei lastinantaja ole luopunut oikeudestaan määrätä toinen vastaanottaja

27 MERIRAHTIKIRJA 3. ML 13:59.1 Merirahtikirjan tulee sisältää tiedot kuljetettavaksi luovutetusta tavarasta, lastinantajasta, vastaanottajasta ja rahdinkuljettajasta, kuljetusehdoista sekä rahdista ja muista kustannuksista, jotka vastaanottajan tulee maksaa. Mitä 46 :n 3 momentissa ja 48 :ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti merirahtikirjaan.

28 MERIRAHTIKIRJA 4. ML 13:59.2 Jos muuta ei näytetä, merirahtikirja on todisteena kuljetussopimuksesta ja siitä, että tavara on vastaanotettu asiakirjassa kuvatun mukaisena.

29 MERIRAHTIKIRJA 5. MERIRAHTIKIRJA: - Varustamon rahtikirja - Sisältää kuljetuslupauksen - Sisältää luovutussitoumuksen - Kuitti vastaanotetusta tavarasta - Sisältää kuljetusehdot tai viittaa niihin

30 MERIRAHTIKIRJAMALLI

31 MERIRAHTIKIRJA 6. CMI UNIFORMS RULES FOR SEA WAYBILLS Rule 3. Agency (i) The shipper on entering into the contract t of carriage does so not only on his own behalf but also as agent for and on behalf of the consignee, and warrants to the carrier that he has authority so to do. (ii) This rule shall apply if, and only if, it be necessary by the law applicable to the contract of carriage so as to enable the consignee to sue and be sued thereon. The consignee shall be under no greater liability than he would have been had the contract of carriage been covered by a bill of lading or similar document of title.

32 MERIRAHTIKIRJA 7. CMI UNIFORMS RULES FOR SEA WAYBILLS Rule 5 Description of the Goods (i) The shipper warrants the accuracy of the particulars furnished by him relating to the goods, and shall indemnify the carrier against any loss, damage or expense resulting from any inaccuracy. (ii) In the absence of reservation by the carrier, any statement in a sea waybill or similar document as to the quantity or condition of the goods shall (a) as between the carrier and the shipper be prima facie evidence of receipt of the goods As so stated; (b) as between the carrier and the consignee be conclusive evidence of receipt of the goods as so stated, and proof to the contrary shall not be permitted, provided always that the consignee has acted in good faith.

33 MERIRAHTIKIRJA 8. CMI UNIFORMS RULES FOR SEA WAYBILLS Rule 6 Right of Control (i) () Unless the shipper has exercised his option under subrule (ii) below, he shall be the only party entitled to give the carrier instructions in relation to the contract of carriage. Unless prohibited by the applicable law, he shall be entitled to change the name of the consignee at any time up to the consignee claiming delivery of the goods after their arrival at destination, provided he gives the carrier reasonable notice in writing, or by some other means acceptable to the carrier, thereby undertaking to indemnify the carrier against any additional expense caused thereby. (ii) The shipper shall have the option, to be exercised not later than the receipt of the ( ) goods by the carrier, to transfer the right of control to the consignee. The exercise of this option must be noted on the sea waybill or similar document, if any. Where the option has been exercised the consignee shall have such rights as are referred to in subrule (i) above and the shipper shall cease to have such rights.

34 MERIRAHTIKIRJA 9. CMI UNIFORMS RULES FOR SEA WAYBILLS Rule 7 Delivery (i) The carrier shall deliver the goods to the consignee upon production of proper identification. (ii) The carrier shall be under no liability for wrong delivery if he can prove that he has exercised reasonable care to ascertain that the party claiming to be the c onsignee is in fact that party.

35 MERIRAHTIKIRJA 10. MERIRAHTIKIRJAN KÄYTTÖ: - aina kun kauppahintaa ei makseta kuljetus- asiakirjaa vastaan - mahdollisuus NODISP- ja CONTROL lausekkeiden käyttöön - ensisijainen asiakirja lähiliikenteessä - suositeltavaa yhdistetyissä kuljetuksissa

36 KONOSSEMENTTI >< MERIRAHTIKIRJA 1. Konossementti on arvopaperi - rahtikirja ei ole - määräysvalta - asiakirjan siirtokelpoisuus 2. Konossementti tuottaa tt vilpittömän ittö mielen suojan - rahtikirja ei 3. Kuljetuslainsäädännön pakottava soveltaminen - Haag/Visbyn säännöt eivät koske rahtikirjoja - Suomessa ei eroa

37 KONOSSEMENTTIMENETTELY PANKKI PANKKI LAIVAAJA VARUSTAMO AGENTTI VASTAANOTTAJA - valmistaa - antaa - saapumisilmoitus - luovutus alkuperäisasiakirjaa vastaan - lunastaa konossementin - esittää ja luovuttaa konossementin

38 RAHTIKIRJAMENETTELY Yk ksi alkuper räinen LAIVAAJA VARUSTAMO AGENTTI VASTAANOTTAJA - valmistaa -arkistoi - antaa -arkistoi jäljennöksen - saapumisilmoitus - luovutus asiakirjaan merkitylle - esittää henkilöllisyytensä - ottaa tavaran vastaan

39 ASIAKIRJAN ANTAMINEN 1. VASTUU MÄÄRÄYTYY ASIAKIRJAN MUKAAN 2. RAHDINKULJETTAJAN VAKUUTUSSUOJA MÄÄRÄYTYY ASIAKIRJAN MUKAAN 3. ON TÄRKEÄÄ - kuvata kuljetuslupaus oikein - ilmoittaa itt laivausehdosta - ilmoittaa rahdista ja maksajasta - tehdä huomautuksia lastin kunnosta - tehdä huomautuksia lastitiedoista

40 Kauppasopimus s - Toimitusehto Tavara Tavara MYYJÄ RAHDINKULJETTAJA OSTAJA Kuljetussopimus (CIF) Kuljetussopimus(FOB) Laivausehto Laivausehto

41 KULJETUSSOPIMUKSEN MERKITYS - sopimus kolmannen hyväksi - vastattava kauppasopimusta - tavaran luovutus rajapinnat - kuljetusasiakirja - kauppahinnan perintä - puhdas konossementti

42 ONGELMATILANTEITA - vastattava kauppasopimusta - eri osapuolet - toimitusehto >< laivausehto - toimituksen määrittely INCOTERMSissä - toimitusehdon merkitseminen kuljetusasiakirjaan - toimitusehtoa muistuttavat laivausehdot

43 KULJETUSASIAKIRJA KAUPASSA 1. TOIMITUSEHDON MERKITYS - tavanomainen asiakirja ja sen vaatimukset 2. REMBURSSISÄÄNNÖT - UCP Art yhdistetyn kuljetuksen asiakirja - Art konossementti - Art ei-siirrettävä merirahtikirja - Art sertepartiakonossementti - Art Kansilasti jne. - Art Puhdas kuljetusasiakirja

44 KULJETUSASIAKIRJA KAUPASSA International Standard Banking Practice (ISBP) full set of originals - signing of documents - on board notations - ports of loading and discharging - consignee, order party, shipper tec. - transhipment and partial shipment - clean bs/l - goods description - corrections and alterations - freight and additional costs - goods covered by more than one b/l

45 KULJETUSASIAKIRJA KAUPASSA Kaupan osapuolet määräävät millaisia asiakirjoja j - toimitusehto määrää kuka järjestää - sopimusvapaus 2. Rahdinkuljettajan asema - muista rahdinkuljettajan j asema - ei ratkaise kaupan osapuolten riitoja

46 KULJETUSASIAKIRJA KAUPASSA Remburssikauppa - remburssin asiakirja vaatimukset sopimusvapauden piirissä - remburssissa tulee käyttää konossementtia 4. Muu kauppa - käytä aina rahtikirjaa - yhdistetyissä kuljetuksissa aina rahtikirja

47 KEHITYSNÄKYMIÄ 1. Luopuminen kuljetusasiakirjojen tekemisestä 2. Konossementti säilyy konossementtina 3. Uudet valmisteltavina olevat säännöt 4. Elektroninen kaupankäynti

48 KEHITYSNÄKYMIÄ 2. Uncitral draft convention on carriage of goods - valmisteilla vuodesta meri- ja niihin liittyvät yhdistetyt kuljetukset - säännösehdotuksia - sähköiset asiakirjat - kuljetusasiakirjat - määräysvalta - oikeuksien siirto - erittäin vaikeaselkoinen ja monimutkainen - epäselvää tuleeko koskaan voimaan

49 KEHITYSNÄKYMIÄ 3. Elektroninen kaupankäynti - eucp - UNCITRAL - Model law on electronic commerce Model law on electronic signatures EU - Directive on electronic signatures Directive on electronic commerce Comite Maritime International - Rules for electronic Bills of Lading - Bolero projekti - llkka Kuusniemi This article is a speech given at a seminar arranged by ICC Finnish branch. This information is provided as a service and while the information Is believed to be correct, we do not guarantee its completeness or accuracy. The material may not be republished without permission. Please contact the author for more information.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html

http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html Page 1 of 7 YLEISTÄ 1. SYMANTEC YLEISET MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ("Yleiset Ehdot") koskevat kaikkia Ostajan ja Myyjän allekirjoittamia ostoon liittyviä asiakirjoja ("Ostoasiakirjat") ja Ostomääräyksiä ( Ostomääräys

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook

KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK. www.portofrauma.com/handbook KÄSIKIRJA 2014 HANDBOOK www.portofrauma.com/handbook Tuonti / Vientivarasto Toimisto Tuontivarasto Vientivarasto Import / Export Shed Office Import warehouse Export warehouse Öljy/Kemikaliosäiliö Aita

Lisätiedot

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A

H A N D B O O K K Ä S I K I R J A 2007 HANDBOOK KÄSIKIRJA KÄSIKIRJA HANDBOOK Satamakapteenin alkusanat 4 Sataman osat 6-7 Kaskisten sataman resurssit 8 Statistiikkaa 9 Meriyhteydet 0 Kulku satama-alueella 2-3 Sataman yhteystiedot, ISPS-info

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen

Lisätiedot

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto Aleksanterinkatu 17, WTC Helsinki PL 1000, 00101 HELSINKI Puh. 09-669 459 Fax. 09-6969 6647 Tämän julkaisun

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1.

GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 1. YLEISTÄ 1. AIP SUOMI / FINLAND GEN 1.2-1 GEN 1.2 ILMA-ALUSTEN TULO, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. YLEISTÄ 1. GENERAL 1.1 Siviili-ilma-alusten tulossa, kauttakulussa, lähdössä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Track your B.A.C - BACtrack!

SISÄLLYSLUETTELO. Track your B.A.C - BACtrack! Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO Tämä laite on valmistettu mittaamaan käyttäjän alkoholin määrää hengitysilmasta. Laiteen avulla voit mitata, tilastoida ja oppia parempaan alkoholin käyttöön. Käyttöönotto.....................

Lisätiedot

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Sisällys Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3 Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Asuinkiinteistöjen ostoprosessi Ranskassa 5 Asunnon varaus 5 Käsiraha 5 Asiakirjat 6 Käsirahasopimus Suomeksi 6 Käsirahasopimus

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

Novapoint 16.10 Asennusohje. Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.10 Asennusohje. Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.10 Asennusohje Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo End user license agreement - Lisenssiehdot... 3 Ennen asennusta huomioitavia asioita... 7 Työasema-asennus...7

Lisätiedot

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements Metsäperäisten tuotteiden alkuperän seuranta vaatimukset

Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements Metsäperäisten tuotteiden alkuperän seuranta vaatimukset PEFC INTERNATIONAL STANDARD Requirements for PEFC scheme users PEFC ST 2002:2010 KANSAINVÄLINEN PEFC-STANDARDI Vaatimukset PEFC-järjestelmän käyttäjille 2010-11-26 Chain of Custody of Forest Based Products

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot