Camping Key Europe -vakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Camping Key Europe -vakuutus"

Transkriptio

1 Enimmäiskorvaus (Summat euroina) Lääkäri- ja hammaslääkärikulut, mukaan lukien matkakulut Välttämättömät ja kohtuulliset Paluumatka kotialueellesi Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset Vammautuminen Vammautumisen aste % Ikä < Ikä > Vammautumisen aste > 49 % Ikä < Ikä > Tapaturmainen kuolema Kuntoutus ja avustava teknologia Enintään Kolmannen osapuolen vastuu (toissijainen vakuutus)enintään Oikeudelliset kulut Enintään Leiriytymismaksun käyttämättä jäänyt osa Enintään Onnettomuuden tulee olla tapahtunut leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella. Korvausvaatimus tulee aina esittää leiriytymisalueen johtajalle. Kulujen kattamiseksi maksettava korvaus määräytyy sen summan perusteella, joka vammautuneelle henkilölle olisi maksettu, jos hän olisi ollut rekisteröityneenä eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmään. Korvaus maksetaan ainoastaan sellaisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Euroopassa, Turkissa tai Marokossa. A. Kuka kuuluu vakuutuksen piiriin? Vakuutuksenottaja on Camping Key Allians HB ja se kattaa Camping Key Europe Card kortin haltijat. Vakuutus kattaa myös kortinhaltijan mukana matkustavat perheenjäsenet ja isovanhempiensa mukana matkustavat lapsenlapset silloin, kun ensiksi mainitut ovat kortinhaltijoita. Vakuutus kattaa myös korkeintaan kolme (3) alle 18-vuotiasta lasta (niiden lasten lisäksi, jotka kuuluvat perheeseen tai ovat lapsenlapsia), jotka matkustavat ja yöpyvät voimassa olevan Camping Key Europe Card -kortin haltijan mukana. Vakuutuksen voimassaolon edellytys on, että annat suostumuksesi siihen, että SOLID Försäkringar (SOLID) tai SOLID:in nimittämä edustaja voi käsitellä henkilötietojasi. Tämä tapahtuu sen varmistamiseksi, että vakuutuksen ehtoja noudatetaan ja, silloin kun se soveltuu, vaatimusten hallinnoimiseksi ja niiden käsittelemiseksi. B. Milloin Camping Key Europe Insurance - vakuutuksen vakuutusaika alkaa? Vakuutus on voimassa loman aikana leirintäalueella, matkailuautoalueella, vuokrataloalueella tai hotellialueella Euroopassa, Turkissa tai Marokossa ja sen voimassaolo alkaa, kun kortinhaltija kirjautuu sisään alueelle ja maksaa sitä koskevan maksun. Vakuutus on tästä lähtien voimassa vierailun loppuun saakka. C. Mitä vakuutus kattaa ja millä alueella vakuutus on voimassa Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat leirintäalueella, vuokrataloalueella, matkailuautoalueella tai hotellin alueella tai leiriytymisalueen ulkopuolella sellaisen toiminnan aikana, joka on ohjaajan valvomaa ja leirintäalueen, matkailuautoalueen tai hotellin järjestämää. Käytettävien termien määritelmät Eurooppa tarkoittaa Valko-Venäjää, Bulgariaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Puolaa, Moldovan tasavaltaa, Romaniaa, Venäjän federaatiota, Slovakiaa, Ukrainaa, Ahvenanmaata, Kanaalisaaria, Tanskaa, Viroa, Färsaaria, Suomea, Guernseytä, Islantia, Irlantia, Mansaarta, Jerseytä, Latviaa, Liettuaa, Norjaa, Sarkin, Svalbardin ja Jan Mayenin saaria, Ruotsia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Pohjois-Irlantia, Albaniaa, Andorraa, Bosnia-Hertsegovinaa, Kroatiaa, Gibraltaria, Kreikkaa, Vatikaania, Italiaa, Maltaa, Montenegroa, Portugalia, San Marinoa, Serbiaa, Sloveniaa, Espanjaa, Makedonian tasavaltaa, Itävaltaa, Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Liechtensteinia, Luxembourgia, Monacoa, Alankomaita ja Sveitsiä. Matkalla tarkoitetaan sellaista matkaa, johon kuuluu ainakin yksi yöpyminen kotipaikan ulkopuolella. Leirintäalueella tarkoitetaan leirintäaluetta, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa leiriytymisestä kortinhaltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu leirintäalueen hallinnoima alue. Matkailuautoalueella tarkoitetaan matkailuautoille tarkoitettua aluetta, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa leiriytymisestä kortinhaltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu matkailuautoalueen hallinnoima alue. Vuokrataloalueella tarkoitetaan taloa, jonka kortinhaltija on vuokrannut ja jonka vuokraamisesta hän on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu talon omistajan hallinnoima alue. Hotellin alueella tarkoitetaan hotellia, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa yöpymisestä kortin haltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu hotellin hallinnoima alue. Tästä lähtien leiriytymisalueella tarkoitetaan myös matkailuautoaluetta, vuokrataloaluetta ja hotellin aluetta. Onnettomuudella tarkoitetaan ruumiinvammaa, jonka olet saanut tarkoittamattasi ja joka on seurausta ennakoimattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Perheenjäsenillä tarkoitetaan vanhempia ja heidän alle 18-vuotiaita lapsiaan, jotka asuvat virallisesti samassa pääosoitteessa. Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla on voimassa oleva Camping Key Europe -kortti. Kanssavakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, joka kuuluu saman vakuutuksen piiriin kuin vakuutettu ja joka on hänen mukanaan matkalla. Läheisellä sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, lapsenlapsia, sisaruksia, vanhempia ja appivanhempia, isovanhempia ja muuta puolisoon rinnastuvaa henkilöä, jonka kanssa asut, sekä ketä tahansa henkilöä, joka toimii perheenjäsenesi huoltajana. Säännöt, kohtuulliset varotoimenpiteet ja kaikkia osioita koskevat poikkeukset Onnettomuudella tarkoitetaan ruumiinvammaa, jonka olet saanut tarkoittamattasi ja joka on seurausta ennakoimattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Kaikkia kohtia koskee olettama, ettei korvausta makseta, jos olisit kohtuullisesti voinut ennakoida kyseessä olevan menetyksen tapahtumisen tai sosiaaliturvakustannusten syntymisen. Lisäksi sellaisen onnettomuuden sattuessa, josta johtuvat kustannukset voivat mahdollisesti nousta yli 500, sinun tulee aina ottaa yhteyttä SOLID:iin tai sen nimittämään edustajaan saadaksesi neuvoja ja ohjeita koskien sitä, miten sinun tulee menetellä jatkossa. Muussa tapauksessa maksettavan korvauksen summaa saatetaan alentaa.

2 Sinun tulee kyetä toimittamaan korvaushakemuksessasi kaikkia siinä esittämiäsi vaatimuksia tukevat kirjalliset lääkärintodistukset. Lääkärintodistusten tulee sisältää diagnoosin yksityiskohdat, syy, kaikki relevantit päivämäärät, sen ajanjakson pituus jonka ajaksi matka keskeytyi sekä kaikki muut relevantit tiedot. Lisäksi sinun tulee kyetä tarjoamaan tositteet niistä kustannuksista, joiden osalta haet korvausta, kuittien, laskujen tai vastaavien tositteiden muodossa. Vakuutus ei korvaa kuluja, jotka kuuluvat Ruotsin matkavakuutusta koskevan lain alaan tai vastaavan lain soveltamisalaan kortinhaltijan kotimaassa Puhelinkuluista, jotka ovat aiheutuneet puhelujen soittamisesta tai vastaanottamisesta muiden tahojen kuin SOLID:in kanssa, korvataan enintään 10 vaatimusta kohden. Lisäksi korvaus maksetaan ainoastaan edellyttäen, että et ole oikeutettu saamaan korvausta lain tai erityisen säännöksen määräysten mukaan tai jonkin muun vakuutuksen, takuun, automaattista korvausta koskevan periaatteen tai muun sopimuksen perusteella. D. Tapaturmavakuutus Vakuutus korvaa sellaisista tapaturmista aiheutuneet kustannukset, jotka vaativat lääkärin hoitoa ja jotka tapahtuvat leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella. Korvaus maksetaan sillä edellytyksellä, että lääkäri on kutsuttu paikalle ja hoitava lääkäri on kirjoittanut lääkärintodistuksen. Lisäksi vaaditaan leiriytymisalueen edustajan antama todistus siitä, että tapaturma sattui leiriytymisalueella tai sellaisen toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella, jota koskien voidaan esittää vaatimus. D.1 Terveydenhuollosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset Jos sinulle sattuu matkan aikana onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai ohjaajan valvomassa ja leiriytymisalueen järjestämässä toiminnassa, voit saada korvauksen välttämättömistä ja kohtuullisista terveydenhuolto- ja hoitokustannuksista, jotka aiheutuvat matkan aikana. Jos onnettomuuden seurauksena aiheutuu terveydenhuoltokustannuksia kotiin paluun jälkeen, henkilö, joka on rekisteröity eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmään ja asuu eurooppalaisessa maassa, voi saada myös näitä kuluja koskevan korvauksen. Korvaus on tällöin kuitenkin rajoitettu kattamaan vahingon sattumispäivämäärästä enintään kolmena seuraavana vuonna aiheutuvat kustannukset. Korvaus kuluista maksetaan sillä edellytyksellä, että kotiinpaluun jälkeinen terveydenhuolto tapahtuu kotipaikassa eurooppalaisessa maassa ja se kuuluu kyseisen eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Seuraavat kulut korvataan: - Sairaalahoito ja lääkärin määräämistä hoidoista aiheutuvat hoitokulut - Kiropraktinen hoito sillä edellytyksellä, että se on lääkärin määräämää - Onnettomuudesta johtuvat hammashuollon kustannukset. SOLID:in tulee hyväksyä hoito ja siitä aiheutuvat kustannukset ennen sen aloittamista. Huomaa, että puremisesta ja pureskelusta aiheutuneita vaurioita ei pidetä onnettomuuksina. - Välttämättömät ja kohtuulliset paikalliset matkakulut, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja hoitoon D.2 Muuttunut kotiinpaluun aika Jos lääkäri edellyttää lomakohteessa, että vakuutetun henkilön on palattava kotiin suunnitellusta paluupäivästä poikkeavana ajankohtana, voit saada korvauksen tästä aiheutuneista lisäkustannuksista. Nämä voivat koskea joko paluumatkaa kotiosoitteeseen tai pitkittynyttä oleskelua matkakohteessa. Molemmissa tapauksissa tarve palata kotiin tai pidentää oleskelua matkakohteessa tulee hyväksyttää ennakolta SOLID:illa tai sen nimittämällä edustajalla. Paluumatkasta siihen matkakohteeseen, jossa matka keskeytyi, ei makseta korvausta. Jos matka joudutaan keskeyttämään ennenaikaisesti yllä mainituista olosuhteista johtuen, korvausta maksetaan myös korkeintaan 2500 hyödyntämättä jääneen leiriytymismaksun osalta kotiinpaluupäivän mukaan. Korvaus maksetaan samoilla yllä mainituilla edellytyksillä myös kanssavakuutetulle tai mukana matkustavalle läheiselle sukulaiselle. D.3 Omaisuuden vahingoittumisesta aiheutuneet lisäkustannukset Jos vaatteesi, silmälasisi tai muu henkilökohtainen omaisuutesi on vahingoittunut sellaisen tapaturman johdosta, josta sinulle voidaan maksaa korvausta ja johon olet saanut matkan aikana lääkärin hoitoa, uusien esineiden hankkimisesta voidaan maksaa korvaus. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, korvataan korjauskustannukset, jotka eivät tällöin kuitenkaan saa ylittää omaisuuden arvoa. Sellaisen omaisuuden osalta, jota ei voida korjata, korvataan enintään henkilöä ja vaatimusta kohden. Yhden perheen osalta kokonaiskorvaus on enintään Omaisuus, joka ei kuulu vakuutuksen piiriin Vakuutus ei korvaa: Eläimiä Moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja tai muita hinattavia ajoneuvoja tai niiden varusteita Veneitä tai muita kelluvia kulkuvälineitä (purjelaudat kuitenkin korvataan) Lentokoneita tai muita ilmailulaitteita Tarvikkeita, jotka liittyvät korvauksen ulkopuolelle jäävään omaisuuteen Omaisuuden arvostaminen Vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvostamisessa otetaan huomioon normaali kuluminen. Tämä merkitsee, että korvausta maksetaan vastaavanlaisen saman ikäisen ja kuntoisen tuotteen myyntiarvon mukaan. Jos mistä tahansa syystä tätä hintaa ei voida päätellä käyttäen lähtökohtana vastaavanlaista uutta omaisuutta, normaalin kulutuksen lasketaan alentavan omaisuuden arvoa 20 % vuodessa omaisuuden hankintavuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Käytännössä tämä merkitsee, että jos kyseinen omaisuus on yli vuoden ikäinen, arvonalennukseksi lasketaan 20 % uuden tuotteen ostohinnasta. Jos tuote on yli kahden vuoden ikäinen, arvonalennus on 40 % jne. Arvonalennus ei koskaan ylitä 60 %. Kaikki sellainen omaisuus, joka koostuu kokonaan tai osittain arvometalleista, aidoista helmistä ja jalokivistä, antiikkiesineet, taideteokset, aidot itämaiset matot ja turkit arvioidaan erikseen käyttämällä apuna alan asiantuntijaa. Korvausta ei koskaan makseta seuraavista menetyksistä: - Tunnearvo, ansion menetys tai sellaisen oman työn arvon menetys, joka on kohdistunut menetettyyn omaisuuteen - D.4 Vieraileminen lapsen luona sairaalassa Jos alle 18-vuotias lapsi joutuu sellaiseen onnettomuuteen, josta voidaan maksaa vakuutuskorvaus, ja hän joutuu jäämään sairaalahoitoon kotialueen ulkopuolelle, vakuutus korvaa perheenjäsenen kohtuulliset matkakustannukset halvimman matkustustavan mukaisesti sekä kohtuulliset loukkaantuneen lapsen luona käymisestä aiheutuneet yöpymiskustannukset.

3 Yhtä onnettomuudesta johtuvaa loukkaantumista kohden maksettava enimmäissumma on 200 kuukaudessa enintään kuuden (6) kuukauden ajan. Yleiset kohtia D.1 D.4 koskevat poikkeukset ja rajoitukset Korvausta ei makseta sellaisen loukkaantumisen osalta, joka tapahtuu ottaessasi osaa vaaralliseen toimintaan kuten: - Ennakolta markkinoitu urheilukilpailu tai harjoittelu, joka on järjestetty tällaista kilpailua varten - Riippuliito, benjihyppy, laskuvarjohyppy, lentäminen kuumailmapallolla tai liitolento - Vuorikiipeily tai toiminta, jota voidaan pitää tutkimusmatkailuna - Koskenlasku - Laskettelu virallisten laskettelurinteiden ulkopuolella - Snorklaus / sukellus Myöskään seuraavia ei korvata: joka on syntynyt osana ammattimaista toimintaa suoritetussa fyysisessä työssä joka on seurausta siitä, että olet tietoisesti altistanut itsesi ennakoitavissa olevalle loukkaantumisen vaaralle Terveydenhuolto-, hoito-, matka- tai muita kustannuksia, jotka perustuvat ennen matkalle lähtöä tiedossa olevaan terveydenhuollon tarpeeseen. Niitä ei myöskään korvata sellaisessa tapauksessa, jossa terveydenhuollon tarpeen voitiin kohtuullisesti odottaa syntyvän matkan aikana Kylpylässä tai hoitolassa oleskelusta aiheutuneita kustannuksia tai yksityisen terveydenhuollon kustannuksia joka on aiheutunut vakavasta psyykkisestä sairaudesta tai alkoholin, muiden päihteiden, unilääkkeiden tai huumeiden vaikutuksesta Rutiiniterveydenhuollosta tai hampaiden tarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet itsemurhasta, itsemurhan yrityksestä, rikollisesta teosta tai osallisuudesta sellaiseen tappeluun, jota ei voida pitää itsepuolustuksena Sellaisia kustannuksia, joista maksetaan korvaus muusta lähteestä lain, muun määräyksen, EU-sopimuksen, vakuutusjärjestelyn tai vahingonkorvausvelvollisuuden perusteella E.1 Korvaus kuolemantapauksen yhteydessä Korvaus kuolemantapauksen johdosta maksetaan, jos onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai ohjaajan valvomassa ja leiriytymisalueen järjestämässä toiminnassa, johtaa kuolemaan kolmen (3) seuraavan vuoden aikana. Korvauksen summa on Ellei muuta ole SOLID:ille ilmoitettu, edunsaajat ovat (tässä järjestyksessä) puoliso, lapset samansuuruisin osin ja vanhemmat samansuuruisin osin. Jos menehtynyt on lapsi, edunsaajina ovat vanhemmat samansuuruisin osin. E.2 Vammautumisen johdosta maksettava korvausvammautumisen johdosta maksettava korvaus voidaan maksaa, jos onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella, johtaa pysyvään vammautumiseen seuraavien (3) vuoden kuluessa ja onnettomuudesta on kulunut vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Jotta korvaus voidaan maksaa, vammautumisen asteen tulee olla vähintään 20 %. Korvaus maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta, ja se maksetaan heti kun vammautumisen aste on määritetty. Jos vammautumisen aste on vähintään 50 %, korvaus maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta. Sellaisen henkilön kohdalla, joka on täyttänyt 65 vuotta, korvauksen määrä on rajoitettu kertakorvaukseen, jonka suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta. Korvaus maksetaan ainoastaan sellaisen vamman osalta, joka on suoraa seurausta onnettomuudessa tapahtuneesta loukkaantumisesta ja joka ei ole yhteydessä aikaisempaan fyysiseen toimintarajoitteeseen. Vammautumisen aste määräytyy Ruotsin vakuutusalan yleisen vammautumisen asteen määrittämistä koskevan taulukon mukaisesti. Jos useammat ruumiinosat ovat vammautuneet saman onnettomuuden seurauksena, korvauksen enimmäismäärä perustuu arvioituun vammautumisen asteeseen, joka on 100 %. Lopullista vakuutuskorvausta ei makseta ennen kuin vammautuminen on määritetty ja vammautuminen on pysyvää. Ennakkomaksu voidaan kuitenkin suorittaa. Avustava teknologia Korvaus yhdistetyistä kustannuksista, enintään 7.500, maksetaan avustavan teknologian hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista, kotiavun hankkimisesta ja muista sellaisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on lieventää vammautuneisuudesta aiheutuneita rajoitteita. Jotta avustavan teknologian hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa korvaus, seuraavien ehtojen on täytyttävä: - Sen tulee olla lääkärin määräämä - Kustannuksista ei ole maksettu korvausta minkään vakuutusjärjestelyn, lain tai muun säännöksen perusteella - SOLID tai sen nimittämä edustaja on hyväksynyt kustannukset etukäteen Yleiset kohtia E.1 ja E.2 koskevat poikkeukset ja rajoitukset Kohtia E.1 ja E.2 koskevat samat rajoitukset kuin kohtia D.1 D.4 yllä. F. Kolmannen osapuolen vastuu henkilöstä, jolla ei ole omaa vastuuvakuutusta Vakuutus kattaa ainoastaan leiriytymisalueella vierailevan henkilön, jolla ei ole omaa henkilökohtaista vastuuvakuutusta. Jos henkilö aiheuttaa leiriytymisalueella vieraillessaan henkilö- tai omaisuusvahingon huolimattomalla käytöksellään, enimmillään korvaus voidaan maksaa niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista vieras on vastuussa. Vakuutus kattaa ainoastaan sellaisen vieraan, jolla ei ole omaa henkilökohtaista vastuuvakuutusta ja ainoastaan silloin, kun hän tekee matkan yksityishenkilön ominaisuudessa. Jos vieraan henkilökohtaisessa vastuuvakuutuksessa on raja (enimmäiskorvaus), joka on vähemmän kuin , vakuutus kattaa vieraan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen enimmäiskorvauksen ja välisen erotuksen, jos vieraan vakuutusyhtiö on maksanut enimmäiskorvauksen. Vakuutuksen omavastuu on 5 % korvausvaatimuksesta, ei kuitenkaan alle 100. Korvaus maksetaan täysimääräisenä edellyttäen että SOLID:ille tai sen nimittämälle edustajalle on ensin tarjottu mahdollisuus:

4 - Tutkia, soveltuuko tapaukseen vastuuvelvollisuus - Neuvotella korvausta vaativan osapuolen kanssa - Edustaa vierasta mahdollisissa oikeudenkäynneissä. SOLID vastaa tällöin myös oikeudellisista kuluista Poikkeukset Vakuutus ei korvaa: Menetystä vai vammantuottamusta, jonka vieras on aiheuttanut tarkoituksellisesti tai rikollisen toiminnan yhteydessä Sopimusvastuuseen perustuvia vahinkoja tai menetystä tai vammantuottamusta, josta vieras voi joutua vastuuseen omaisuuden tai asunnon omistajana tai vuokrasopimuksen perusteella Vahinkoja, jotka vieras on kärsinyt auton tai perävaunun omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä Vahinkoja, jotka vieras on kärsinyt vesiliikenne- tai ilmailualuksen omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä Vieraan omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa Materiaalisia vaurioita siltä osin kuin ne kuuluvat ensisijaisen vakuutuksen piiriin Vahinkoa, joka on tapahtunut sellaiselle omaisuudelle, jonka vieras on hankkinut, vuokrannut tai lainannut tai johon vieraalla on muu kuin ainoastaan lyhytaikainen yhteys Vahinkoja, jotka ovat yhteydessä vieraan ammatinharjoittamiseen, virallisiin velvollisuuksiin tai muuhun tuottavaan toimintaan Vahinkoja, joista vieras on hyväksynyt kantaakseen soveltuvan lainsäädännön vaatimukset ylittävän vastuun Menetystä tai vammaa, jonka vieras on aiheuttanut läheiselle sukulaiselle Moottoriajoneuvon aiheuttamaa menetystä, vahinkoa tai vammaa G. Korvaus oikeudellisista kuluista Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset, jotka liittyvät riita- tai rikosjuttuihin, joihin olet joutunut osalliseksi yksityishenkilönä ja matkalle osallistujana ja jotka ovat syntyneet sinä aikana kun vierailit leiriytymispaikalla. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on Korvaus maksetaan täysimääräisenä sillä edellytyksellä, että tarjoat ensin SOLID:ille tai sen nimittämälle edustajalle mahdollisuuden hyväksyä valitsemasi oikeudellinen avustaja. Poikkeukset Korvausta ei makseta kuluista, jotka kuuluvat lain, oikeuden päätöksen, sopimuksen tai muun järjestelyn mukaan toisen osapuolen maksettaviksi. Korvausta ei myöskään makseta sellaisista kuluista, jotka aiheutuvat tai johtuvat seuraavista: Liiketoimista tai kiinteistön omistamisesta Sinun ja toisen osapuolen välillä tehdystä sopimuksesta tai järjestelystä, jonka tarkoituksena on oikeuksien tai velvollisuuksien kohdentaminen kolmannelle osapuolelle Kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että olet moottoriajoneuvon, vesiliikennealuksen tai ilmailualuksen omistaja, kuljettaja tai käyttäjä Menetyksestä tai vammasta, jonka olet aiheuttanut tahallasi tai rikollisen toiminnan yhteydessä Niin sanotusta asianajajan urakkapalkkiosta tai sellaisesta oikeudenkäynnistä, jonka kustannukset riippuvat sen lopputuloksesta Perheoikeudellisista oikeusjutuista Rikosoikeudenkäynnistä, jossa olet itse vastaajana H. Toiminta korvausvaatimuksen aktualisoituessa Vahingon tapahduttua siitä on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. Kaikki korvausta koskevat vaatimukset tulee eritellä ja kaikki vaatimuksen käsittelyyn tarvittavat dokumentit, kuten ostokuitit ja lääkärintodistukset jne. tulee liittää vahinkoa koskevaan hakemukseen. Hakemuksen tulee sisältää myös kattava selvitys niistä olosuhteista, joissa menetys tapahtui. Jos jokin muu vakuutusjärjestely kattaa samasta tapahtumasta aiheutuneet kustannukset, tästä tulee liittää tieto vahinkoilmoitukseen. Kaikki vahingoittuneet esineet tulee säilyttää, jotta ne voidaan tutkia. Jos näitä vaatimuksen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja ohjeita ei noudateta, maksettavaa korvausta voidaan alentaa vakuutusalalla noudatettavien sääntöjen mukaisesti. Korvauksen määrää koskeva riita Henkilökohtaista omaisuutta koskevan korvauksen osalta noudatetaan aina lähtökohtaisesti ehtoihin sisältyviä arvostamista koskevia sääntöjä. Jos omaisuuden arvosta syntyy erimielisyyttä, sen arvosta pyydetään todistus arvioijalta. Arvioijan tulee olla Ruotsin kauppakamarin tai vastaavan eurooppalaisen organisaation hyväksymä. Tällaisen arvioinnin kulut vakuutetulle osapuolelle ovat 50 plus 10 % tämän ylittävästä summasta, ei kuitenkaan enempää kuin puolet arvioijan palkkiosta. Jos arvioija päätyy korkeampaan arvioon kuin mihin SOLID on päätynyt, arvioinnin kaikki kustannukset maksetaan. Oikeus vaatia korvaussumma takaisin Vakuutusyhtiö pidättää itsellään oikeuden vaatia maksamansa korvaus takaisin vahingon aiheuttajalta maksetun korvauksen täyteen summaan asti. Ruotsin vakuutussopimuslaki Vakuutukseen sovelletaan Ruotsin oikeutta ja sitä koskevat erimielisyydet käsitellään ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Vakuutuksen ehtojen lisäksi siihen sovelletaan Ruotsin vakuutussopimuslain määräyksiä. Vakuutuksenantaja Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on SOLID Försäkrings AB. Vahinkoilmoitusmenettelyt Tapahtunut menetys on ilmoitettava leiriytymisalueen vastaanottoon mahdollisimman pian. Täältä voi myös tilata vahinkoilmoituslomakkeen. Vahinkoilmoitus on lähetettävä osoitteeseen: SOLID Skadeavdelning (Claims Department) TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sweden Puh.: +46 (0) Jos joudut onnettomuuteen tai sairastut ulkomailla tai tarvitset muussa tapauksessa välitöntä apua, ota yhteyttä SOLID:in hätäkeskukseen numeroon +46 (0) He voivat tarjota sinulle apua 24 tuntia vuorokaudessa. Vaatimuksen uudelleenkäsittely Jos et ole tyytyväinen saamaasi korvaukseen, sinun tulee ensiksi pyytää asian uudelleenkäsittelyä henkilöltä, joka on käsitellyt korvaushakemuksesi. Saattaa olla, että asiassa on tapahtunut väärinkäsitys tai siinä on ilmennyt uusia huomioon otettavia seikkoja. Jos olet edelleen tyytymätön, vahingonarvioija on velvollinen käsittelemään tapauksesi.

5 Jos haluat saada asiasi ulkoisen tahon käsiteltäväksi, voit kääntyä seuraavien tahojen puoleen: Yleinen alioikeus Lisäksi voit aina pyytää yleistä alioikeutta käsittelemään asiasi. Yleinen oikeusapu voi auttaa sinua kattamaan oikeudenkäyntikulusi varallisuudestasi riippuen. Myös kotivakuutukseesi sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta voi olla tässä apua.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot

Click here for English. Matkavakuutus. Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen

Click here for English. Matkavakuutus. Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen Click here for English Matkavakuutus Vakuutusehdot, 1.10.2009 alkaen Tietoja matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Finland Europe S.A. sivuliike. Olemme Ranskassa kotipaikkaansa

Lisätiedot

Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme

Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, AIG Europe Limitedin

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-5172 Travel Guard Moniturva vuosimatkavakuutus 102-5173 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard

Lisätiedot

In English. Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme

In English. Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme In English Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 1023815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 1025171 Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva matkavakuutus MATKAVAKUUTUS

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus 1 (12) World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus DBFIN13-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin Vakuutettuja ovat yllä mainittujen Nordean korttien haltijat, sekä kortinhaltijan mukana matkustava puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Platinum Card -korttisi ainutlaatuiset vakuutusedut.

Platinum Card -korttisi ainutlaatuiset vakuutusedut. Platinum Card -korttisi ainutlaatuiset vakuutusedut. Yksi tärkeimmistä syistä olla Platinum Card -kortinhaltija. Platinum Card Puhelin 0800 133 211, Fax (09) 6132 0386. www.americanexpress.fi/platinum

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN01-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Platinum Card -korttisi

Platinum Card -korttisi Platinum Card -korttisi vakuutusehdot alkaen 20.1.2012 Sisältö Vahinkoilmoitukset ja neuvontapalvelut... 4 Ryhmävakuutusehdot... 5 1. Platinum Card -kortin matkavakuutusehdot... 9 2. Platinum Card -kortin

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT Voimassa 13.3.2014 alkaen AIG Europe Limited Suomen sivuliike Juhani Talvia General Manager RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Vakuutusnumero 102-4409

Lisätiedot

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso. VAPAA-AJAN RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Kirkon akateemiset AKI r.y. Vakuutusnumero 102-2318 Voimassa 1.1.2014 alkaen 1. RYHMÄMATKAVAKUUTUS Vakuutuksenottajana on Kirkon akateemiset AKI r.y. ja vakuutuksenantajana

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 16.6.2014 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

GOlD CARD -KORTIN VAKUUTUSEHDOT 20.1.2012 alkaen

GOlD CARD -KORTIN VAKUUTUSEHDOT 20.1.2012 alkaen GOlD CARD -KORTIN VAKUUTUSEHDOT 20.1.2012 alkaen RYHMÄVAKUUTUSEHDOT Gold Card -KORTINHALTIJOILLE SUOMESSA Tämä asiakirja ei ole vakuutussopimus vaan kuvaa etuuksia, joita American Express Services Europe

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA 2011 Personförsäkring Alandian Matkavakuutusehdot 2011 Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Lain

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 705 1 1.13 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

Gold Card -kortin. vakuutusehdot. 20.1.2012 alkaen

Gold Card -kortin. vakuutusehdot. 20.1.2012 alkaen Gold Card -kortin vakuutusehdot 20.1.2012 alkaen RYHMÄVAKUUTUSEHDOT Gold Card -KORTINHALTIJOILLE SUOMESSA Tämä asiakirja ei ole vakuutussopimus vaan kuvaa etuuksia, joita American Express Services Europe

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT

Matkavakuutusehdot YLEISET TIEDOT Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää Chartis Europe S.A. (Finland Branch). Olemme Ranskassa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, Chartis Europe S.A:n

Lisätiedot

Täysturva (31 päivään asti)

Täysturva (31 päivään asti) Tietoja matkavakuutuksestasi ja matkavakuutuksen kuvaus Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista.

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot