Camping Key Europe -vakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Camping Key Europe -vakuutus"

Transkriptio

1 Enimmäiskorvaus (Summat euroina) Lääkäri- ja hammaslääkärikulut, mukaan lukien matkakulut Välttämättömät ja kohtuulliset Paluumatka kotialueellesi Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset Vammautuminen Vammautumisen aste % Ikä < Ikä > Vammautumisen aste > 49 % Ikä < Ikä > Tapaturmainen kuolema Kuntoutus ja avustava teknologia Enintään Kolmannen osapuolen vastuu (toissijainen vakuutus)enintään Oikeudelliset kulut Enintään Leiriytymismaksun käyttämättä jäänyt osa Enintään Onnettomuuden tulee olla tapahtunut leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella. Korvausvaatimus tulee aina esittää leiriytymisalueen johtajalle. Kulujen kattamiseksi maksettava korvaus määräytyy sen summan perusteella, joka vammautuneelle henkilölle olisi maksettu, jos hän olisi ollut rekisteröityneenä eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmään. Korvaus maksetaan ainoastaan sellaisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Euroopassa, Turkissa tai Marokossa. A. Kuka kuuluu vakuutuksen piiriin? Vakuutuksenottaja on Camping Key Allians HB ja se kattaa Camping Key Europe Card kortin haltijat. Vakuutus kattaa myös kortinhaltijan mukana matkustavat perheenjäsenet ja isovanhempiensa mukana matkustavat lapsenlapset silloin, kun ensiksi mainitut ovat kortinhaltijoita. Vakuutus kattaa myös korkeintaan kolme (3) alle 18-vuotiasta lasta (niiden lasten lisäksi, jotka kuuluvat perheeseen tai ovat lapsenlapsia), jotka matkustavat ja yöpyvät voimassa olevan Camping Key Europe Card -kortin haltijan mukana. Vakuutuksen voimassaolon edellytys on, että annat suostumuksesi siihen, että SOLID Försäkringar (SOLID) tai SOLID:in nimittämä edustaja voi käsitellä henkilötietojasi. Tämä tapahtuu sen varmistamiseksi, että vakuutuksen ehtoja noudatetaan ja, silloin kun se soveltuu, vaatimusten hallinnoimiseksi ja niiden käsittelemiseksi. B. Milloin Camping Key Europe Insurance - vakuutuksen vakuutusaika alkaa? Vakuutus on voimassa loman aikana leirintäalueella, matkailuautoalueella, vuokrataloalueella tai hotellialueella Euroopassa, Turkissa tai Marokossa ja sen voimassaolo alkaa, kun kortinhaltija kirjautuu sisään alueelle ja maksaa sitä koskevan maksun. Vakuutus on tästä lähtien voimassa vierailun loppuun saakka. C. Mitä vakuutus kattaa ja millä alueella vakuutus on voimassa Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat leirintäalueella, vuokrataloalueella, matkailuautoalueella tai hotellin alueella tai leiriytymisalueen ulkopuolella sellaisen toiminnan aikana, joka on ohjaajan valvomaa ja leirintäalueen, matkailuautoalueen tai hotellin järjestämää. Käytettävien termien määritelmät Eurooppa tarkoittaa Valko-Venäjää, Bulgariaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Puolaa, Moldovan tasavaltaa, Romaniaa, Venäjän federaatiota, Slovakiaa, Ukrainaa, Ahvenanmaata, Kanaalisaaria, Tanskaa, Viroa, Färsaaria, Suomea, Guernseytä, Islantia, Irlantia, Mansaarta, Jerseytä, Latviaa, Liettuaa, Norjaa, Sarkin, Svalbardin ja Jan Mayenin saaria, Ruotsia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Pohjois-Irlantia, Albaniaa, Andorraa, Bosnia-Hertsegovinaa, Kroatiaa, Gibraltaria, Kreikkaa, Vatikaania, Italiaa, Maltaa, Montenegroa, Portugalia, San Marinoa, Serbiaa, Sloveniaa, Espanjaa, Makedonian tasavaltaa, Itävaltaa, Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, Liechtensteinia, Luxembourgia, Monacoa, Alankomaita ja Sveitsiä. Matkalla tarkoitetaan sellaista matkaa, johon kuuluu ainakin yksi yöpyminen kotipaikan ulkopuolella. Leirintäalueella tarkoitetaan leirintäaluetta, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa leiriytymisestä kortinhaltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu leirintäalueen hallinnoima alue. Matkailuautoalueella tarkoitetaan matkailuautoille tarkoitettua aluetta, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa leiriytymisestä kortinhaltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu matkailuautoalueen hallinnoima alue. Vuokrataloalueella tarkoitetaan taloa, jonka kortinhaltija on vuokrannut ja jonka vuokraamisesta hän on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu talon omistajan hallinnoima alue. Hotellin alueella tarkoitetaan hotellia, joka on ammattimaisesti johdettu ja jossa yöpymisestä kortin haltija on maksanut maksun. Alueeseen kuuluu hotellin hallinnoima alue. Tästä lähtien leiriytymisalueella tarkoitetaan myös matkailuautoaluetta, vuokrataloaluetta ja hotellin aluetta. Onnettomuudella tarkoitetaan ruumiinvammaa, jonka olet saanut tarkoittamattasi ja joka on seurausta ennakoimattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Perheenjäsenillä tarkoitetaan vanhempia ja heidän alle 18-vuotiaita lapsiaan, jotka asuvat virallisesti samassa pääosoitteessa. Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla on voimassa oleva Camping Key Europe -kortti. Kanssavakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, joka kuuluu saman vakuutuksen piiriin kuin vakuutettu ja joka on hänen mukanaan matkalla. Läheisellä sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, lapsenlapsia, sisaruksia, vanhempia ja appivanhempia, isovanhempia ja muuta puolisoon rinnastuvaa henkilöä, jonka kanssa asut, sekä ketä tahansa henkilöä, joka toimii perheenjäsenesi huoltajana. Säännöt, kohtuulliset varotoimenpiteet ja kaikkia osioita koskevat poikkeukset Onnettomuudella tarkoitetaan ruumiinvammaa, jonka olet saanut tarkoittamattasi ja joka on seurausta ennakoimattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Kaikkia kohtia koskee olettama, ettei korvausta makseta, jos olisit kohtuullisesti voinut ennakoida kyseessä olevan menetyksen tapahtumisen tai sosiaaliturvakustannusten syntymisen. Lisäksi sellaisen onnettomuuden sattuessa, josta johtuvat kustannukset voivat mahdollisesti nousta yli 500, sinun tulee aina ottaa yhteyttä SOLID:iin tai sen nimittämään edustajaan saadaksesi neuvoja ja ohjeita koskien sitä, miten sinun tulee menetellä jatkossa. Muussa tapauksessa maksettavan korvauksen summaa saatetaan alentaa.

2 Sinun tulee kyetä toimittamaan korvaushakemuksessasi kaikkia siinä esittämiäsi vaatimuksia tukevat kirjalliset lääkärintodistukset. Lääkärintodistusten tulee sisältää diagnoosin yksityiskohdat, syy, kaikki relevantit päivämäärät, sen ajanjakson pituus jonka ajaksi matka keskeytyi sekä kaikki muut relevantit tiedot. Lisäksi sinun tulee kyetä tarjoamaan tositteet niistä kustannuksista, joiden osalta haet korvausta, kuittien, laskujen tai vastaavien tositteiden muodossa. Vakuutus ei korvaa kuluja, jotka kuuluvat Ruotsin matkavakuutusta koskevan lain alaan tai vastaavan lain soveltamisalaan kortinhaltijan kotimaassa Puhelinkuluista, jotka ovat aiheutuneet puhelujen soittamisesta tai vastaanottamisesta muiden tahojen kuin SOLID:in kanssa, korvataan enintään 10 vaatimusta kohden. Lisäksi korvaus maksetaan ainoastaan edellyttäen, että et ole oikeutettu saamaan korvausta lain tai erityisen säännöksen määräysten mukaan tai jonkin muun vakuutuksen, takuun, automaattista korvausta koskevan periaatteen tai muun sopimuksen perusteella. D. Tapaturmavakuutus Vakuutus korvaa sellaisista tapaturmista aiheutuneet kustannukset, jotka vaativat lääkärin hoitoa ja jotka tapahtuvat leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella. Korvaus maksetaan sillä edellytyksellä, että lääkäri on kutsuttu paikalle ja hoitava lääkäri on kirjoittanut lääkärintodistuksen. Lisäksi vaaditaan leiriytymisalueen edustajan antama todistus siitä, että tapaturma sattui leiriytymisalueella tai sellaisen toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella, jota koskien voidaan esittää vaatimus. D.1 Terveydenhuollosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset Jos sinulle sattuu matkan aikana onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai ohjaajan valvomassa ja leiriytymisalueen järjestämässä toiminnassa, voit saada korvauksen välttämättömistä ja kohtuullisista terveydenhuolto- ja hoitokustannuksista, jotka aiheutuvat matkan aikana. Jos onnettomuuden seurauksena aiheutuu terveydenhuoltokustannuksia kotiin paluun jälkeen, henkilö, joka on rekisteröity eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmään ja asuu eurooppalaisessa maassa, voi saada myös näitä kuluja koskevan korvauksen. Korvaus on tällöin kuitenkin rajoitettu kattamaan vahingon sattumispäivämäärästä enintään kolmena seuraavana vuonna aiheutuvat kustannukset. Korvaus kuluista maksetaan sillä edellytyksellä, että kotiinpaluun jälkeinen terveydenhuolto tapahtuu kotipaikassa eurooppalaisessa maassa ja se kuuluu kyseisen eurooppalaisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Seuraavat kulut korvataan: - Sairaalahoito ja lääkärin määräämistä hoidoista aiheutuvat hoitokulut - Kiropraktinen hoito sillä edellytyksellä, että se on lääkärin määräämää - Onnettomuudesta johtuvat hammashuollon kustannukset. SOLID:in tulee hyväksyä hoito ja siitä aiheutuvat kustannukset ennen sen aloittamista. Huomaa, että puremisesta ja pureskelusta aiheutuneita vaurioita ei pidetä onnettomuuksina. - Välttämättömät ja kohtuulliset paikalliset matkakulut, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja hoitoon D.2 Muuttunut kotiinpaluun aika Jos lääkäri edellyttää lomakohteessa, että vakuutetun henkilön on palattava kotiin suunnitellusta paluupäivästä poikkeavana ajankohtana, voit saada korvauksen tästä aiheutuneista lisäkustannuksista. Nämä voivat koskea joko paluumatkaa kotiosoitteeseen tai pitkittynyttä oleskelua matkakohteessa. Molemmissa tapauksissa tarve palata kotiin tai pidentää oleskelua matkakohteessa tulee hyväksyttää ennakolta SOLID:illa tai sen nimittämällä edustajalla. Paluumatkasta siihen matkakohteeseen, jossa matka keskeytyi, ei makseta korvausta. Jos matka joudutaan keskeyttämään ennenaikaisesti yllä mainituista olosuhteista johtuen, korvausta maksetaan myös korkeintaan 2500 hyödyntämättä jääneen leiriytymismaksun osalta kotiinpaluupäivän mukaan. Korvaus maksetaan samoilla yllä mainituilla edellytyksillä myös kanssavakuutetulle tai mukana matkustavalle läheiselle sukulaiselle. D.3 Omaisuuden vahingoittumisesta aiheutuneet lisäkustannukset Jos vaatteesi, silmälasisi tai muu henkilökohtainen omaisuutesi on vahingoittunut sellaisen tapaturman johdosta, josta sinulle voidaan maksaa korvausta ja johon olet saanut matkan aikana lääkärin hoitoa, uusien esineiden hankkimisesta voidaan maksaa korvaus. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, korvataan korjauskustannukset, jotka eivät tällöin kuitenkaan saa ylittää omaisuuden arvoa. Sellaisen omaisuuden osalta, jota ei voida korjata, korvataan enintään henkilöä ja vaatimusta kohden. Yhden perheen osalta kokonaiskorvaus on enintään Omaisuus, joka ei kuulu vakuutuksen piiriin Vakuutus ei korvaa: Eläimiä Moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja tai muita hinattavia ajoneuvoja tai niiden varusteita Veneitä tai muita kelluvia kulkuvälineitä (purjelaudat kuitenkin korvataan) Lentokoneita tai muita ilmailulaitteita Tarvikkeita, jotka liittyvät korvauksen ulkopuolelle jäävään omaisuuteen Omaisuuden arvostaminen Vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvostamisessa otetaan huomioon normaali kuluminen. Tämä merkitsee, että korvausta maksetaan vastaavanlaisen saman ikäisen ja kuntoisen tuotteen myyntiarvon mukaan. Jos mistä tahansa syystä tätä hintaa ei voida päätellä käyttäen lähtökohtana vastaavanlaista uutta omaisuutta, normaalin kulutuksen lasketaan alentavan omaisuuden arvoa 20 % vuodessa omaisuuden hankintavuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Käytännössä tämä merkitsee, että jos kyseinen omaisuus on yli vuoden ikäinen, arvonalennukseksi lasketaan 20 % uuden tuotteen ostohinnasta. Jos tuote on yli kahden vuoden ikäinen, arvonalennus on 40 % jne. Arvonalennus ei koskaan ylitä 60 %. Kaikki sellainen omaisuus, joka koostuu kokonaan tai osittain arvometalleista, aidoista helmistä ja jalokivistä, antiikkiesineet, taideteokset, aidot itämaiset matot ja turkit arvioidaan erikseen käyttämällä apuna alan asiantuntijaa. Korvausta ei koskaan makseta seuraavista menetyksistä: - Tunnearvo, ansion menetys tai sellaisen oman työn arvon menetys, joka on kohdistunut menetettyyn omaisuuteen - D.4 Vieraileminen lapsen luona sairaalassa Jos alle 18-vuotias lapsi joutuu sellaiseen onnettomuuteen, josta voidaan maksaa vakuutuskorvaus, ja hän joutuu jäämään sairaalahoitoon kotialueen ulkopuolelle, vakuutus korvaa perheenjäsenen kohtuulliset matkakustannukset halvimman matkustustavan mukaisesti sekä kohtuulliset loukkaantuneen lapsen luona käymisestä aiheutuneet yöpymiskustannukset.

3 Yhtä onnettomuudesta johtuvaa loukkaantumista kohden maksettava enimmäissumma on 200 kuukaudessa enintään kuuden (6) kuukauden ajan. Yleiset kohtia D.1 D.4 koskevat poikkeukset ja rajoitukset Korvausta ei makseta sellaisen loukkaantumisen osalta, joka tapahtuu ottaessasi osaa vaaralliseen toimintaan kuten: - Ennakolta markkinoitu urheilukilpailu tai harjoittelu, joka on järjestetty tällaista kilpailua varten - Riippuliito, benjihyppy, laskuvarjohyppy, lentäminen kuumailmapallolla tai liitolento - Vuorikiipeily tai toiminta, jota voidaan pitää tutkimusmatkailuna - Koskenlasku - Laskettelu virallisten laskettelurinteiden ulkopuolella - Snorklaus / sukellus Myöskään seuraavia ei korvata: joka on syntynyt osana ammattimaista toimintaa suoritetussa fyysisessä työssä joka on seurausta siitä, että olet tietoisesti altistanut itsesi ennakoitavissa olevalle loukkaantumisen vaaralle Terveydenhuolto-, hoito-, matka- tai muita kustannuksia, jotka perustuvat ennen matkalle lähtöä tiedossa olevaan terveydenhuollon tarpeeseen. Niitä ei myöskään korvata sellaisessa tapauksessa, jossa terveydenhuollon tarpeen voitiin kohtuullisesti odottaa syntyvän matkan aikana Kylpylässä tai hoitolassa oleskelusta aiheutuneita kustannuksia tai yksityisen terveydenhuollon kustannuksia joka on aiheutunut vakavasta psyykkisestä sairaudesta tai alkoholin, muiden päihteiden, unilääkkeiden tai huumeiden vaikutuksesta Rutiiniterveydenhuollosta tai hampaiden tarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet itsemurhasta, itsemurhan yrityksestä, rikollisesta teosta tai osallisuudesta sellaiseen tappeluun, jota ei voida pitää itsepuolustuksena Sellaisia kustannuksia, joista maksetaan korvaus muusta lähteestä lain, muun määräyksen, EU-sopimuksen, vakuutusjärjestelyn tai vahingonkorvausvelvollisuuden perusteella E.1 Korvaus kuolemantapauksen yhteydessä Korvaus kuolemantapauksen johdosta maksetaan, jos onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai ohjaajan valvomassa ja leiriytymisalueen järjestämässä toiminnassa, johtaa kuolemaan kolmen (3) seuraavan vuoden aikana. Korvauksen summa on Ellei muuta ole SOLID:ille ilmoitettu, edunsaajat ovat (tässä järjestyksessä) puoliso, lapset samansuuruisin osin ja vanhemmat samansuuruisin osin. Jos menehtynyt on lapsi, edunsaajina ovat vanhemmat samansuuruisin osin. E.2 Vammautumisen johdosta maksettava korvausvammautumisen johdosta maksettava korvaus voidaan maksaa, jos onnettomuus, joka tapahtuu leiriytymisalueella tai leiriytymisalueen järjestämän ja ohjaajan valvoman toiminnan aikana leiriytymisalueen ulkopuolella, johtaa pysyvään vammautumiseen seuraavien (3) vuoden kuluessa ja onnettomuudesta on kulunut vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Jotta korvaus voidaan maksaa, vammautumisen asteen tulee olla vähintään 20 %. Korvaus maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta, ja se maksetaan heti kun vammautumisen aste on määritetty. Jos vammautumisen aste on vähintään 50 %, korvaus maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta. Sellaisen henkilön kohdalla, joka on täyttänyt 65 vuotta, korvauksen määrä on rajoitettu kertakorvaukseen, jonka suuruus vastaa enintään summasta sitä osaa, joka vastaa vammautumisen astetta. Korvaus maksetaan ainoastaan sellaisen vamman osalta, joka on suoraa seurausta onnettomuudessa tapahtuneesta loukkaantumisesta ja joka ei ole yhteydessä aikaisempaan fyysiseen toimintarajoitteeseen. Vammautumisen aste määräytyy Ruotsin vakuutusalan yleisen vammautumisen asteen määrittämistä koskevan taulukon mukaisesti. Jos useammat ruumiinosat ovat vammautuneet saman onnettomuuden seurauksena, korvauksen enimmäismäärä perustuu arvioituun vammautumisen asteeseen, joka on 100 %. Lopullista vakuutuskorvausta ei makseta ennen kuin vammautuminen on määritetty ja vammautuminen on pysyvää. Ennakkomaksu voidaan kuitenkin suorittaa. Avustava teknologia Korvaus yhdistetyistä kustannuksista, enintään 7.500, maksetaan avustavan teknologian hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista, kotiavun hankkimisesta ja muista sellaisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on lieventää vammautuneisuudesta aiheutuneita rajoitteita. Jotta avustavan teknologian hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa korvaus, seuraavien ehtojen on täytyttävä: - Sen tulee olla lääkärin määräämä - Kustannuksista ei ole maksettu korvausta minkään vakuutusjärjestelyn, lain tai muun säännöksen perusteella - SOLID tai sen nimittämä edustaja on hyväksynyt kustannukset etukäteen Yleiset kohtia E.1 ja E.2 koskevat poikkeukset ja rajoitukset Kohtia E.1 ja E.2 koskevat samat rajoitukset kuin kohtia D.1 D.4 yllä. F. Kolmannen osapuolen vastuu henkilöstä, jolla ei ole omaa vastuuvakuutusta Vakuutus kattaa ainoastaan leiriytymisalueella vierailevan henkilön, jolla ei ole omaa henkilökohtaista vastuuvakuutusta. Jos henkilö aiheuttaa leiriytymisalueella vieraillessaan henkilö- tai omaisuusvahingon huolimattomalla käytöksellään, enimmillään korvaus voidaan maksaa niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista vieras on vastuussa. Vakuutus kattaa ainoastaan sellaisen vieraan, jolla ei ole omaa henkilökohtaista vastuuvakuutusta ja ainoastaan silloin, kun hän tekee matkan yksityishenkilön ominaisuudessa. Jos vieraan henkilökohtaisessa vastuuvakuutuksessa on raja (enimmäiskorvaus), joka on vähemmän kuin , vakuutus kattaa vieraan henkilökohtaisen vastuuvakuutuksen enimmäiskorvauksen ja välisen erotuksen, jos vieraan vakuutusyhtiö on maksanut enimmäiskorvauksen. Vakuutuksen omavastuu on 5 % korvausvaatimuksesta, ei kuitenkaan alle 100. Korvaus maksetaan täysimääräisenä edellyttäen että SOLID:ille tai sen nimittämälle edustajalle on ensin tarjottu mahdollisuus:

4 - Tutkia, soveltuuko tapaukseen vastuuvelvollisuus - Neuvotella korvausta vaativan osapuolen kanssa - Edustaa vierasta mahdollisissa oikeudenkäynneissä. SOLID vastaa tällöin myös oikeudellisista kuluista Poikkeukset Vakuutus ei korvaa: Menetystä vai vammantuottamusta, jonka vieras on aiheuttanut tarkoituksellisesti tai rikollisen toiminnan yhteydessä Sopimusvastuuseen perustuvia vahinkoja tai menetystä tai vammantuottamusta, josta vieras voi joutua vastuuseen omaisuuden tai asunnon omistajana tai vuokrasopimuksen perusteella Vahinkoja, jotka vieras on kärsinyt auton tai perävaunun omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä Vahinkoja, jotka vieras on kärsinyt vesiliikenne- tai ilmailualuksen omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä Vieraan omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa Materiaalisia vaurioita siltä osin kuin ne kuuluvat ensisijaisen vakuutuksen piiriin Vahinkoa, joka on tapahtunut sellaiselle omaisuudelle, jonka vieras on hankkinut, vuokrannut tai lainannut tai johon vieraalla on muu kuin ainoastaan lyhytaikainen yhteys Vahinkoja, jotka ovat yhteydessä vieraan ammatinharjoittamiseen, virallisiin velvollisuuksiin tai muuhun tuottavaan toimintaan Vahinkoja, joista vieras on hyväksynyt kantaakseen soveltuvan lainsäädännön vaatimukset ylittävän vastuun Menetystä tai vammaa, jonka vieras on aiheuttanut läheiselle sukulaiselle Moottoriajoneuvon aiheuttamaa menetystä, vahinkoa tai vammaa G. Korvaus oikeudellisista kuluista Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset, jotka liittyvät riita- tai rikosjuttuihin, joihin olet joutunut osalliseksi yksityishenkilönä ja matkalle osallistujana ja jotka ovat syntyneet sinä aikana kun vierailit leiriytymispaikalla. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on Korvaus maksetaan täysimääräisenä sillä edellytyksellä, että tarjoat ensin SOLID:ille tai sen nimittämälle edustajalle mahdollisuuden hyväksyä valitsemasi oikeudellinen avustaja. Poikkeukset Korvausta ei makseta kuluista, jotka kuuluvat lain, oikeuden päätöksen, sopimuksen tai muun järjestelyn mukaan toisen osapuolen maksettaviksi. Korvausta ei myöskään makseta sellaisista kuluista, jotka aiheutuvat tai johtuvat seuraavista: Liiketoimista tai kiinteistön omistamisesta Sinun ja toisen osapuolen välillä tehdystä sopimuksesta tai järjestelystä, jonka tarkoituksena on oikeuksien tai velvollisuuksien kohdentaminen kolmannelle osapuolelle Kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että olet moottoriajoneuvon, vesiliikennealuksen tai ilmailualuksen omistaja, kuljettaja tai käyttäjä Menetyksestä tai vammasta, jonka olet aiheuttanut tahallasi tai rikollisen toiminnan yhteydessä Niin sanotusta asianajajan urakkapalkkiosta tai sellaisesta oikeudenkäynnistä, jonka kustannukset riippuvat sen lopputuloksesta Perheoikeudellisista oikeusjutuista Rikosoikeudenkäynnistä, jossa olet itse vastaajana H. Toiminta korvausvaatimuksen aktualisoituessa Vahingon tapahduttua siitä on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. Kaikki korvausta koskevat vaatimukset tulee eritellä ja kaikki vaatimuksen käsittelyyn tarvittavat dokumentit, kuten ostokuitit ja lääkärintodistukset jne. tulee liittää vahinkoa koskevaan hakemukseen. Hakemuksen tulee sisältää myös kattava selvitys niistä olosuhteista, joissa menetys tapahtui. Jos jokin muu vakuutusjärjestely kattaa samasta tapahtumasta aiheutuneet kustannukset, tästä tulee liittää tieto vahinkoilmoitukseen. Kaikki vahingoittuneet esineet tulee säilyttää, jotta ne voidaan tutkia. Jos näitä vaatimuksen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja ohjeita ei noudateta, maksettavaa korvausta voidaan alentaa vakuutusalalla noudatettavien sääntöjen mukaisesti. Korvauksen määrää koskeva riita Henkilökohtaista omaisuutta koskevan korvauksen osalta noudatetaan aina lähtökohtaisesti ehtoihin sisältyviä arvostamista koskevia sääntöjä. Jos omaisuuden arvosta syntyy erimielisyyttä, sen arvosta pyydetään todistus arvioijalta. Arvioijan tulee olla Ruotsin kauppakamarin tai vastaavan eurooppalaisen organisaation hyväksymä. Tällaisen arvioinnin kulut vakuutetulle osapuolelle ovat 50 plus 10 % tämän ylittävästä summasta, ei kuitenkaan enempää kuin puolet arvioijan palkkiosta. Jos arvioija päätyy korkeampaan arvioon kuin mihin SOLID on päätynyt, arvioinnin kaikki kustannukset maksetaan. Oikeus vaatia korvaussumma takaisin Vakuutusyhtiö pidättää itsellään oikeuden vaatia maksamansa korvaus takaisin vahingon aiheuttajalta maksetun korvauksen täyteen summaan asti. Ruotsin vakuutussopimuslaki Vakuutukseen sovelletaan Ruotsin oikeutta ja sitä koskevat erimielisyydet käsitellään ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Vakuutuksen ehtojen lisäksi siihen sovelletaan Ruotsin vakuutussopimuslain määräyksiä. Vakuutuksenantaja Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on SOLID Försäkrings AB. Vahinkoilmoitusmenettelyt Tapahtunut menetys on ilmoitettava leiriytymisalueen vastaanottoon mahdollisimman pian. Täältä voi myös tilata vahinkoilmoituslomakkeen. Vahinkoilmoitus on lähetettävä osoitteeseen: SOLID Skadeavdelning (Claims Department) TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sweden Puh.: +46 (0) Jos joudut onnettomuuteen tai sairastut ulkomailla tai tarvitset muussa tapauksessa välitöntä apua, ota yhteyttä SOLID:in hätäkeskukseen numeroon +46 (0) He voivat tarjota sinulle apua 24 tuntia vuorokaudessa. Vaatimuksen uudelleenkäsittely Jos et ole tyytyväinen saamaasi korvaukseen, sinun tulee ensiksi pyytää asian uudelleenkäsittelyä henkilöltä, joka on käsitellyt korvaushakemuksesi. Saattaa olla, että asiassa on tapahtunut väärinkäsitys tai siinä on ilmennyt uusia huomioon otettavia seikkoja. Jos olet edelleen tyytymätön, vahingonarvioija on velvollinen käsittelemään tapauksesi.

5 Jos haluat saada asiasi ulkoisen tahon käsiteltäväksi, voit kääntyä seuraavien tahojen puoleen: Yleinen alioikeus Lisäksi voit aina pyytää yleistä alioikeutta käsittelemään asiasi. Yleinen oikeusapu voi auttaa sinua kattamaan oikeudenkäyntikulusi varallisuudestasi riippuen. Myös kotivakuutukseesi sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta voi olla tässä apua.

Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen. Täydelliset vakuutusehdot

Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen. Täydelliset vakuutusehdot Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen Täydelliset vakuutusehdot SISÄLLYSLUETTELO sivu A. KETÄ VAKUUTUS KOSKEE 2 B. MILLOIN LEIRINTÄALUEVAKUUTUS ASTUU

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta

Omalla autolla ulkomaille. - hyvä tietää vahingon varalta Omalla autolla ulkomaille - hyvä tietää vahingon varalta Missä vakuutukset ovat voimassa? Liikennevakuutus Suomalainen liikennevakuutus on voimassa pääsääntöisesti kaikissa Euroopan maissa. Lisäksi se

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT A. INTER PARTNER ASSISTANCEN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET A. 1 Inter Partner Assistancen matkavakuutuksista

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista Dro 1/011/2002 Määräys x Ohje Päivämäärä 2.1.2002 Säännökset, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) Kohderyhmät Museot ja näyttelyiden

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Tiedämme mitä vaaditaan.

Tiedämme mitä vaaditaan. Tiedämme mitä vaaditaan. EHDOT OIKEUSTURVA- VAKUUTUS veneenomistajan puolella vuodesta 1938. Ehdot Oikeusturvavakuutus Suomi 01-02-2015 1 Hyvä vakuutuksenottaja! Alandian venevakuutus käsittää myös oikeusturvan.

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty 1. Toyota-valmistajan takuutiedot Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty Toyotalle asiakkaat ovat aina olleet etusijalla. Toivomme, että Toyotastasi tulee tärkeä osa elämääsi jotain, jonka varaan

Lisätiedot