Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa alkaen. Täydelliset vakuutusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa 01.01.2006 alkaen. Täydelliset vakuutusehdot"

Transkriptio

1 Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa alkaen Täydelliset vakuutusehdot

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu A. KETÄ VAKUUTUS KOSKEE 2 B. MILLOIN LEIRINTÄALUEVAKUUTUS ASTUU VOIMAAN 2 C. MITÄ VAKUUTUS KATTAA JA MILLOIN? 2 Määritelmät 2 Kaikkia kohtia koskevia sääntöjä ja poikkeuksia 3 D. TAPATURMAVAKUUTUS 3 D.1 HOITOKULUT 3 D.2 KOTIINPALUU MUUNA KUIN SUUNNITELTUNA AJANKOHTANA 4 D.3 VAHINGOITTUNEEN OMAISUUDEN LISÄKUSTANNUKSET 4 Poikkeukset 4 Arvionti 5 D.4 VIERAILEMINEN LASTEN LUONA SAIRAALASSA 5 Yhteiset rajoitukset ja poikkeukset kohtiin D.1-D.4 5 E.1 KUOLEMANTAPAUSKORVAUS 6 E.2 PYSYVÄN HAITAN KORVAUS 6 Yhteiset rajoitukset ja poikkeukset kohtiin E.1 ja E.2 7 F. VASTUUVAKUUTUS 7 Poikkeukset 8 G. OIKEUSTURVAVAKUUTUS 8 Poikkeukset 8 H. TOIMENPITEET VAHINGON YHTEYDESSÄ 9 Arvokiista vahingon yhteydessä 9 Takautumisoikeus 9 Sovellettava laki 9 Vahinkoilmoitus 10 Muutoksenhaku korvauspäätökseen 10 Kuluttajien vakuutustoimisto ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat 10 Käräjäoikeus 10 1

3 Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 A. Keitä leirintäaluevakuutus koskee? Vakuutus koskee voimassaolevan Campingcard Scandinavia -kortin haltijaa edellyttäen, että kortissa on voimassaoleva voimassaolomerkki. Vakuutus koskee myös kortinhaltijan mukana matkustavaa perheenjäsentä tai isovanhempien mukana matkustavia alle 18-vuotiaita lastenlapsia edellyttäen, että isovanhemmilla on voimassaoleva Campingcard Scandinavia-kortti. B. Milloin leirintäaluevakuutus astuu voimaan? Vakuutus on voimassa siitä lähtien, kun kortinhaltija on kirjautunut leirintäalueelle, maksanut majoitusmaksunsa ja hänellä on voimassaoleva Camping Card Scandinavia-kortti ja jatkuu koko oleskelun ajan SLY:n leirintäalueella. C. Mitä vakuutus kattaa ja milloin? Vakuutus kattaa leirintäalueella tai leirintäalueen järjestämän ohjatun aktiviteetin aikana sattuneen vahinkotapahtuman. Määritelmiä: Leirintäalueella tarkoitetaan SLY:n jäsenenä olevaa leirintäaluetta, jolla on käytössä Camping Card Scandinavia-kortti. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Perheenjäsenillä tarkoitetaan vanhempia ja heidän alle 18-vuotiaita samassa osoitteessa asuvia lapsia. Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jolla on voimassa oleva Campingcard Scandinavia -kortti. Kanssavakuutetulla tarkoitetaan kanssamatkustajaa, joka kuuluu saman vakuutuksen piiriin vakuutetun kanssa ja matkustaa hänen mukanaan. Lähiomaisella tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, lapsia, lastenlapsia, sisaruksia, vanhempia, isovanhempia, appivanhempia tai omaisen huoltajaa. 2

4 Kaikkia kohtia koskevia sääntöjä ja poikkeuksia: Tapaturmalla tarkoitetaan ruumiillista vammaa, joka aiheutuu tahtomatta yllättävän ulkoisen tapahtuman johdosta. Kaikkia kohtia koskee ehto, ettei korvausta suoriteta, mikäli vahinko ja siitä seuraavat hoitokulut ovat olleet odotettavissa. Lisäksi Inter Partner Assistanceen tulee ottaa yhteys menettelyohjeita varten, kun vahinkotapahtuman kulut ylittävät 550 euroa. Muutoin korvaus saatetaan evätä. Vahinkotapahtuma tulee vahvistaa lääkärintodistuksella. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä diagnoosi, syy, päivämäärä, matkan keskeytyksen pituus sekä muut oleelliset tiedot. Lisäksi korvausta haettaessa tulee esittää kuluja koskevat kuitit, laskut tai vastaavat. Inter Partner Assistance ei ole vastuussa mistään vahingosta, jotka aiheutuvat Inter Partner Assistancen yhteistyökumppanin maksukyvyttömyydestä tai häiriöstä, selvitystilasta, konkurssiin asettamisesta tai muusta vastaavasta. Puhelinkulut muille kuin Inter Partner Assistancelle korvataan enintään 10 euroon asti vahinkotapahtumaa kohden. Korvausta suoritetaan ainoastaan mikäli vakuutetulla ei ole oikeutta korvaukseen lain tai jonkin tietyn asetuksen, jonkin muun vakuutuksen, vakuuden, pelastussopimuksen tai muun sopimuksen perusteella. D. Tapaturmavakuutus Vakuutus koskee tapaturmaa, joka vaatii lääkärin hoitoa ja joka tapahtuu leirintäalueella tai leirintäalueen järjestämän ohjatun aktiviteetin aikana. Korvausta varten vaaditaan lääkärintodistus hoitavalta lääkäriltä. Lisäksi vaaditaan todistus leirintäalueen edustajalta siitä, että vahinko on tapahtunut leirintäalueella tai korvauksen piiriin kuuluvan aktiviteetin yhteydessä. D.1 Hoitokulut Korvausta maksetaan matkan aikana leirintäalueella tai ohjatun aktiviteetin aikana sattuneen tapaturman välttämättömistä ja kohtuullisista hoitokuluista julkisen sektorin puolella. Mikäli matkan jälkeen tapaturmasta aiheutuu hoitokuluja, maksaa Inter Partner Assistance korvauksia myös näistä kuluista. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Edellytyksenä tälle on, että hoito tapahtuu pohjoismaassa vakuutetun kotipaikkakunnalla julkisella sektorilla ja vakuutettu kuuluu Kelan sosiaaliturvan piiriin. 3

5 Korvattavia kuluja: - Lääkärin määräämät sairaanhoitokulut. - Fysikaalinen hoito, mikäli se on lääkärin määräämää ja hoito tapahtuu julkisen sektorin puolella. - Tapaturmasta aiheutuneet hammashoitokustannukset. Hoitoehdotus ja kustannus arvio tulee hyväksyttää Inter Partner Assistancella ennen hoidon aloittamista. Huomioi, että purentavahinkoja ei katsota tapaturmaksi. - Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset hoitoon liittyvistä paikallisista matkoista. D.2 Kotiinpaluu muuna kuin suunniteltuna ajankohtana Mikäli hoitava lääkäri tapaturman yhteydessä määrää vakuutetun palaamaan kotiin muuna kuin suunniteltuna ajankohtana, korvataan kotimatkasta tai vastaavasti matkan viivästymisestä aiheutuneet lisäkulut. Sekä aikaistettu kotiinpaluu että viivästynyt oleskelu tulee etukäteen hyväksyttää Inter Partner Assistancella. Paluumatkaa paikalle, jossa matka keskeytyi ei korvata. Mikäli matka yllämainituilla edellytyksillä keskeytyy ennen aikojaan, korvataan jäljelle jäänyttä leirintäaluevuokraa vakuutetun osalta euroon asti. Korvausta maksetaan yllämainituilla edellytyksillä myös kanssavakuutetulle tai mukana matkustavalle lähiomaiselle. D.3 Vahingoittuneen omaisuuden lisäkustannukset Jos korvattavan ja lääkärin hoitoa vaatineen tapaturman seurauksena vakuutetun vaatteet, silmälasit tai muu henkilökohtainen omaisuus on vahingoittunut, korvaa vakuutus uusien hankinnan. Mikäli vahingoittunut omaisuus on korjattavissa, vakuutus korvaa korjauskustannukset, kuitenkin enintään omaisuuden arvoa vastaavaan summaan asti. Vahingoittunutta omaisuutta korvataan euroon asti henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohden. Perhettä kohden korvaussumma on enintään euroa. Poikkeukset Vakuutus ei koske: eläimiä moottoriajoneuvoja, matkailuajoneuvoja, matkailuvaunuja tai muita hinattavia ajoneuvoja, varusteet mukaan lukien veneitä tai muita vesillä kulkevia aluksia (poikkeuksena surffilaudat) lentokoneita tai muita ilma-aluksia tarvikkeita yllä mainittuihin välineisiin 4

6 Arviointi Vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvioimisessa otetaan ensisijaisesti huomioon omaisuuden päivänarvo eli omaisuuden käypä arvo vakuutustapahtuman hetkellä. Ellei päivänarvoa pystytä kohtuudella selvittämään, määritetään vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvo tekemällä ikävähennykset omaisuuden jälleenhankinta-arvosta, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen omaisuuden hankintakustannusta. Ikävähennys tehdään siten, että omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään toisesta hankinnan jälkeisestä vuodesta alkaen kertavähennyksenä 20%. Jos omaisuus on vanhempi kuin kaksi vuotta, vähennetään kertavähennyksenä 40%. Ikävähennyksen enimmäismäärä voi kuitenkin olla enintään 60%. Omaisuus, jossa on kokonaan tai osittain kyse jalometallista, aidoista helmistä, jalokivista, antiikista tai taideteoksista, turkiksista ym. arvioidaan erikseen asiantuntijan avustuksella. Arvioinnissa ei huomioida - tunnearvoa, menetettyä työansiota tai omaisuuden oman työn arvoa. D.4 Vieraileminen lasten luona sairaalassa Jos alle 18-vuotias lapsi tapaturman sattuessa joutuu sairaalahoitoon kotiseudun ulkopuolella ja vahinkotapahtuma kuuluu korvauksen piiriin, korvataan perheenjäsenen kohtuulliset matkakulut halvimmalla kulkuvälineellä sekä yöpymiskulut sairasvierailun yhteydessä. Korvaus jokaista vahinkotapahtumaa kohden on korkeintaan 220 euroa kuukaudessa enintään 6 kuukauden ajan. Yhteiset rajoitukset ja poikkeukset kohtiin D.1 D.4 Korvausta ei makseta tapaturmista, jotka ovat seurausta osallistumisesta vaaralliseen toimintaan kuten: - ennalta ilmoitettuun urheilukilpailuun tai eritoten sitä varten järjestettyyn harjoitteluun - riippuliitoon, benjihyppyyn, laskuvarjohyppyyn, kuumailmapallolla lentämiseen, purjelentoon - vuoristokiipeilyyn tai toimintaan, joka voidaan katsoa tutkimusmatkailuksi - koskenlaskuun - lasketteluun muualla kuin merkityillä radoilla - laitesukellukseen 5

7 Korvausta ei myöskään suoriteta: Vahingosta, joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta ansiotyöhön. Tapaturmasta, joka on seurausta tietoisesta valinnasta asettua ilmeiseen tapaturman vaaraan. Hoito-, käsittely-, matka- tai muut kustannukset, jotka aiheutuvat hoitotarpeesta, joka oli olemassa jo ennen matkaa, tai joka oli odotettavissa matkan aikana. Oleskelusta kylpylaitoksessa tai parantolassa. Hoidosta, joka on annettu matkan jälkeen yksityisessä lääkärikeskuksessa, yksityisellä lääkärillä tai yksityisessä sairaalassa. Vahingosta, joka on aiheutunut vakuutetun vakavista psyykkisistä häiriöistä, alkoholin tai muiden huumausaineiden, unilääkkeiden tai narkoottisten aineiden vaikutuksesta. Rutiininomaisesta terveystarkastuksesta tai hammaslääkärillä käynnistä. Itsemurhasta tai sen yrityksestä, rikollisesta toiminnasta tai osallistumisesta tappeluun, jota ei voida luokitella itsepuolustukseksi. Kuluista, jotka korvataan jonkin muun lain, asetuksen, valtiosopimuksen, EU-sopimuksen, vakuutuksen tai vahingonkorvauksen perusteella. Yksityisellä sektorilla annettusta hoidosta. E.1 Kuolemantapauskorvaus Vakuutetun edunsaajilla on oikeus kuolemantapauskorvaukseen siinä tapauksessa, että leirintäalueella tai leirintäalueen järjestämässä ohjatussa aktiviteetissa sattunut tapaturma johtaa kuolemaan kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisajankohdasta. Kuolemantapauskorvauksen suuruus on euroa. Kuolemantapauskorvauksen edunsaajana on vakuutetun puoliso ja lapset, ellei Inter Partner Assistancelle ole ilmoitettu muusta edunsaajasta. E.2 Pysyvän haitan korvaus Vakuutetulla on oikeus korvaukseen pysyvästä haitasta, joka vakuutetulle aiheutuu leirintäalueella tai leirintäalueen järjestämässä ohjatussa aktiviteetissa sattuneen tapaturman vuoksi. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan, jos sattunut tapaturma johtaa kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta vakuutetun pysyvään lääketieteellisesti osoitettavaan haittaan, edellyttäen että tapaturmasta on kulunut vähintään 12 kuukautta. Korvauksen edellytyksenä on että haitta-aste on vähintään 20%. Korvaus maksetaan kertakorvauksena siten, että korvaus vastaa pysyvän haitan haittaastetta vastaavaa suhteellista osuutta eurosta ja maksetaan heti kun pysyvän haitan haitta-aste on vahvistettu lopullisesti. 6

8 Mikäli haitta-aste on vähintään 50%, kertakorvaus vastaa pysyvän haitan haittaastetta vastaavaa suhteellista osuutta eurosta. Yli 65-vuotiaan henkilön kohdalla on kertakorvaus pysyvän haitan haitta-astetta vastaava suhteellinen osuus eurosta. Korvaus koskee ainoastaan tapaturmasta seuranneita, ei ennestään olemassa olevia haittoja. Haitta-aste määritetään matkatapaturman sattumishetkellä voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan. Mikäli saman tapaturman yhteydessä on tullut vammoja useampaan ruumiinosaan, kertakorvaus maksetaan enimmillään 100% haitta-asteen mukaan. Lopullinen päätös haitta-asteesta tehdään, kun invaliditeetti on lopullisesti todettu ja tila on pysyvä. Tätä ennen voidaan maksaa korvausennakkoa. Invalidiapuvälineet Vakuutuksesta korvataan vakuutetun pysyvän haitan johdosta välttämättömien apuvälineiden ja toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset enintään euroon asti. Edellytyksenä korvauksen saamiselle on, että: - apuvälineet ovat lääkärin määräämiä - vakuutettu ei saa korvausta muun vakuutuksen, lain tai määräyksen nojalla - Inter Partner Assistancelle varataan tilaisuus hyväksyä kustannukset etukäteen Yhteiset rajoitukset ja poikkeukset kohtiin E.1 ja E.2 Kohtia E.1 ja E.2 koskevat samat rajoitukset kuin kohtia D.1 D.4. F. Vastuuvakuutus Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun leirintäalueella toiselle huolimattomalla menettelyllään aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot enintään euroon asti. Vakuutus koskee vakuutettua niin matkailijana kuin yksityishenkilönä. Edellytyksenä täydelle korvaukselle on, että vakuutettu valtuuttaa Inter Partner Assistancen tai Inter Partner Assistancen määräämän henkilön: - selvittämään vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolon - neuvottelemaan vahingonkorvauksesta - edustamaan vakuutettua oikeudenkäynnissä: Jolloin Inter Partner Assistance vastaa myös oikeudenkäyntikuluista. 7

9 Poikkeukset Vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata: vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti tai rikollisella teolla; yksinomaan sopimuksen mukaista vahingonkorvausvastuuta tai vahinkoa, josta vakuutettu voidaan asettaa vastuuseen kiinteistön tai huoneiston omistajana tai minkä tahansa muun asumis- tai kiinteistöoikeuden haltijana; vahingonkorvausta, josta vakuutettu on vastuussa moottoriajoneuvon omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä; vahingonkorvausta, josta vakuutettu on vastuussa lentokoneen, laivan tai veneen omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä; vahinkoja sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun säilytyksessä, vuokrauksessa, lainassa tai hallussa muuten tilapäisesti; vahingonkorvauksia ja vahinkoja, joista vakuutettu on vastuussa ammattinsa harjoittamisesta; ja vahinkoa, siltä osin kun vakuutettu on ottanut vastatakseen yli todellisen vahingonkorvausmäärän vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut lähiomaiselleen G. Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle leirintäalueella oleskelun aikana yksityishenkilönä ja matkustajan ominaisuudessa aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosjutuissa enintään euroon asti. Edellytyksenä täydelle korvaukselle on, että vakuutettu hankkii asianajajalle tai muulle lakimiehelle Inter Partner Assistancen hyväksynnän etukäteen. Poikkeukset Oikeusturvavakuutuksesta ei kuitenkaan korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja jutuissa, joissa: oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus kuuluu toiselle lain, tuomion tai sopimuksen perusteella; sopimuksia, tai sovittuja ehtoja vakuutetun ja toisen osapuolen välillä koskien oikeuksia tai velvollisuuksia kolmatta osapuolta kohtaan nk. contingency fee tai kustannukset ovat riippuvaisia oikeudenkäynnin lopputuloksesta käsitellään kiinteistöoikeutta tai muita kaupallisia asioita kuten liiketoimia; käsittely liittyy vakuutettuun moottoriajoneuvon omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä; käsitellään vakuutetun tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai rikollisella teolla aiheuttamaa vahinkoa; tai käsitellään luonteeltaan perheoikeudellisia kysymyksiä vakuutettu itse on syytettynä 8

10 H. Toimenpiteet vahingon yhteydessä Kaikki korvausvaatimukset tulee eritellä ja vahingon käsittelyssä tarvittavat tositteet kuten kuitit ja lääkärintodistukset tulee lähettää vahinkoilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksen tulee myös sisältää tarkan selostuksen siitä, kuinka vahinko tapahtui. Mikäli jokin toinen vakuutus kattaa kyseisen vahingon, tulee myös siitä ilmoittaa vahinkoilmoituksessa. Vahingoittunut omaisuus tulee säilyttää tarkastusta varten. Mikäli näitä sääntöjä tai muita vahinkotapahtumaa koskevia ohjeita ei noudateta, voidaan vahingonkorvaus evätä yleisten sääntöjen nojalla. Arvokiista vahingon yhteydessä Irtaimen omaisuuden kohdalla vahinko arvioidaan ensisijaisesti niiden sääntöjen perusteella, jotka ilmenevät voimassa olevista ehdoista. Arvokiistan yhteydessä pyydetään todistus kauppakamarin valtuuttamalta asiantuntijalta. Vakuutuksenottajan kustannukset kyseisen arvioinnin yhteydessä ovat 55 euroa sekä 10% sen ylimenevästä summasta, kuitenkin korkeintaan puolet asiantuntijan palkasta. Mikäli asiantuntijan arvio ylittää Inter Partner Assistancen arvion, maksaa Inter Partner Assistance kaikki arviointikustannukset. Inter Partner Assistancen takautumisoikeus Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia maksettu korvaussumma vahingon aiheuttaneelta henkilöltä. Sovellettava laki Inter Partner Assistancen vakuutuksiin sovelletaan Suomen lakia ja erityisesti kulloinkin voimassa olevaa vakuutuslainsäädäntöä. Tämän vakuutuksen myöntää Inter Partner Assistance Direktion fur Deutschland, reg no HRB

11 Vahinkoilmoitus Tapahtunut vahinko ilmoitetaan välittömästi leirintäalueen vastaanottoon. Korvaushakemuksen voi noutaa leirintäalueen vastaanotosta tai tilata numerosta Korvaushakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen: Inter Partner Assistance / Falck Rosqvist Oy Ab Högbergintie Tuusula Puhelin: Faksi : Korvauskäsittelyn hoitaa Inter Partner Assistancen toimeksiannosta Falck Rosqvist Oy Ab. Muutoksenhaku korvauspäätökseen Jos korvauspäätökseen tyytymätön epäilee virheen tapahtuneen asian käsittelyssä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet korvausratkaisuun. Inter Partner Assistance oikaisee päätöksen, jos vakuutetun uudet selvitykset antavat siihen aihetta. Kuluttajien vakuutustoimisto ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat Jos vakuutettu on tyytymätön Inter Partner Assistancen korvauspäätökseen, hän voi kysyä apua Kuluttajien vakuutustoimistosta, joka on puolueeton elin tehtävänään neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Inter Partner Assistancen päätös voidaan viedä Kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä. Inter Partner Assistancen päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajavalituslautakuntaan, joka niinikään antaa ratkaisusuosituksia kuluttajasuojalainsäädännön perusteella. Lautakunnat eivät ota käsiteltäväkseen asioita, jotka ovat vireillä tai asioita jotka on käsitelty käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus Korvausasian voi viime kädessä jättää käräjäoikeuden tutkittavaksi jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy Inter Partner Assistancen korvauspäätökseen. Kanne voidaan panna vireille asianosaisen Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. 10

12 Suomen Leirintäalueyhdistyksen (SLY) Leirintäaluevakuutus 2006:01 Voimassa alkaen 11

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT A. INTER PARTNER ASSISTANCEN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET A. 1 Inter Partner Assistancen matkavakuutuksista

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso. VAPAA-AJAN RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Kirkon akateemiset AKI r.y. Vakuutusnumero 102-2318 Voimassa 1.1.2014 alkaen 1. RYHMÄMATKAVAKUUTUS Vakuutuksenottajana on Kirkon akateemiset AKI r.y. ja vakuutuksenantajana

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA 2011 Personförsäkring Alandian Matkavakuutusehdot 2011 Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Lain

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN01-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 1090/12 Sisällysluettelo RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 2 2.1 Vakuutetut 2 2.2 Korvauksen saajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT

PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT PROFESSORILIITON VAPAA-AJAN RYHMÄMATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT Voimassa 13.3.2014 alkaen AIG Europe Limited Suomen sivuliike Juhani Talvia General Manager RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Vakuutusnumero 102-4409

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu ehtoihin ja vakuutuskirjaasi.

Lisätiedot

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240

Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.2.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3240 1 Sisällys Finib Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille...

Lisätiedot

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906

Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-4906 1 Sisällys Oy Actual Risk Service Ltd:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen Vakuutusnumero 102-3601 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot