Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut huoltaja (alla nimettynä opiskelija ) 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on, että Optima hankkii opiskelijalle tablettitietokoneen Microsoft Surface 3 (64 GB / 4 GB ram) siihen kuuluvine ohjelmineen ja lisävarusteina näppäimistön ja Surface-kynän (alla nimettynä tietokone tai tietokonelaitteisto ), ja että opiskelija maksaa osan tietokonelaitteiston hankintahinnasta opiskelun alkaessa ja käyttää tietokonelaitteistoa opiskelussaan opiskeluaikanaan Optimassa. Kun opinnot Optimassa on saatu valmiiksi, omistusoikeus siirtyy opiskelijalle alla mainituin ehdoin. 3. Hankinnan osamaksu Opiskelija maksaa Optimalle 225 osana tietokonelaitteiston hankintahintaa. 4. Yleiset ehdot Tietokonelaitteisto luovutetaan opiskelijalle sen jälkeen kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja palautettu ja kuitti suoritetusta maksusta on näytetty Optiman IKT-yksikössä opintojen aloittamisen yhteydessä. Jos sopimuksen on allekirjoittanut alaikäisen opiskelijan huoltaja, on tarkoitus että huoltajan Optimassa opiskeleva opiskelija käyttää tietokonelaitteistoa opiskelussa tämän sopimuksen ehtojen mukaisilla tavoilla. 5. Sopimusaika Tämä sopimus on voimassa siitä päivästä lähtien kun opiskelija on kuitannut tietokonelaitteiston saaduksi siihen asti kun opiskelija saa opintonsa päätökseen. Sopimus voi päättyä välittömästi jos jompikumpi osapuolista pyytää tätä. 6. Omistusoikeus Optima omistaa tietokonelaitteiston koko opiskeluajan. Opiskelija toimii opiskeluaikana haltijana eikä saa pantata, myydä, lainata tai muulla tavoin luovuttaa tietokonelaitteistoa tämän sopimuksen vastaisesti. Opintojen päätyttyä hyväksyttyyn tutkintoon omistusoikeus siirtyy opiskelijalle. 1

2 Jos opiskelut keskeytetään ennen opintojen päättymistä hyväksyttyyn tutkintoon tai jompikumpi osapuolista sanoo sopimuksen irti, opiskelija voi joko palauttaa tietokonelaitteiston Optimaan tai lunastaa sen seuraavasti: - Jos tietokonelaitteisto palautetaan Optimalle, osa opiskelijan ennen tietokonelaitteiston luovutusta suoritetusta maksusta palautetaan alla olevan mukaisesti: Opiskelu päättyy ensimmäisen opiskeluvuoden Maksun palautus: 150 aikana Opiskelu päättyy toisen opiskeluvuoden aikana Maksun palautus: 75 Opiskelu päättyy toisen opiskeluvuoden jälkeen Ei maksun palautusta - Jos opiskelija haluaa lunastaa tietokonelaitteiston, lunastushinta suoritetaan seuraavasti: Tietokoneen ikä Lunastushinta lunastushetkellä 0-5 kuukautta 100 % Optiman maksaman ostohinnan ja opiskelijan vastaanottohetkellä maksaman hinnan erotuksesta % % % % % 7. Takuu, vastuu ja korvausvelvollisuus Tietokonelaitteistolla on 1 vuoden takuu. Opiskelija vastaa tietokonelaitteistosta koko opiskeluajan. Opiskelija on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot tai laitteiston katoamisen, jotka on aiheutettu tahallisesti tai jotka ovat aiheutuneet huolimattomuudesta. Jos korvausvelvollisuus syntyy, Optima kutsuu koolle kokouksen, jossa opiskelijalle annetaan mahdollisuus selvittää tietokoneen käsittely ja se, onko normaalia huolellisuutta noudatettu. Sen jälkeen vahvistetaan vastuunjako ja mahdolliset korvausvaatimukset seuraavasti: Jos oheislaitteisto, toisin sanoen erillinen näppäimistö tai kynä, ovat vahingoittuneet tai hävinneet, opiskelija itse vastaa korjauskuluista tai uushankintahinnasta. Jos tietokone on hävinnyt opiskelijan huolimattomuuden vuoksi, opiskelija itse vastaa uushankinnasta sekä suorittaa Optimalle korvausta alla olevan täysvahinkotaulukon mukaisesti Osavahingon yhteydessä, kun tietokone on vahingoittunut mutta se kannattaa korjata, opiskelija vastaa todellisista korjauskuluista. Täysvahingon yhteydessä, joka tarkoittaa että tietokonetta on vahingoitettu tarkoituksellisesti tai huolimattomuudesta, siten ettei sitä voida korjata kohtuullisin kustannuksin, opiskelija vastaa uushankinnasta. Sen lisäksi opiskelijan tulee korvata Optimalle tuhoutunut tietokone seuraavasti: 2

3 Tietokoneen ikä vahingon sattumishetkellä Opiskelijan korvaus Optimalle täysvahingoittuneen tai kadonneen tietokoneen osalta 0-5 kuukautta 100 % Optiman maksaman ostohinnan ja opiskelijan vastaanottohetkellä maksaman hinnan erotuksesta % % % % % Opiskelijalla tulee laitteen haltijana olla vakuutus, joka kattaa mahdolliset vahingot. 8. Järjestyssäännöt, jotka koskevat opiskelijoiden tietokonelaitteiston käyttöä Seuraavat säännöt ovat voimassa opiskeluaikana: Laitteistoa tulee käyttää opetuksessa, joka tapahtuu Optiman tiloissa. Opiskelijalla on myös oikeus käyttää laitteistoa omaan käyttöönsä kotona. Laitteistoa saa käyttää vain opiskelija, jota tämä sopimus koskee. Laitteisto tulee aina ottaa mukaan kotiin koulupäivän jälkeen tai säilyttää Optiman osoittamassa lukitussa tilassa. Tietokoneen tulee olla täyteen ladattu ennen jokaista koulupäivää. Opiskelijan vastuulla on huolehtia laitteistosta hyvin, säilyttää se varmassa tallessa sekä huolehtia siitä, että sitä pidetään silmällä tai säilytetään lukkojen takana luokkatilassa tai muussa Optiman osoittamassa paikassa. Opiskelija vastaa itse siitä, että se mitä tietokoneelle tallennetaan, on tallennettuna myös muualle (backup). Opiskelija vastaa itse, että tallennettava materiaali ei riko tekijänoikeuslakia. Opiskelija on velvollinen käyttämään tietokonetta ja käyttäytymään tietokoneympäristössä eettisesti oikealla tavalla. Tämä tarkoittaa mm. että aina esiinnytään omalla nimellä sekä käytetään IT-ympäristöä laillisella ja vastuullisella tavalla. Opiskelijan tulee kunnioittaa kaikkien ihmisten tasa-arvoa, käyttää huoliteltua kieltä sekä vaalia sekä omasta että toisten yksityisyydestä. Henkilöihin kohdistuvat hyökkäykset tai loukkaukset eivät koskaan ole sallittuja. 9. Lisenssit ja ohjelmat Optima vastaa siitä, että opetuksessa käytettävien ohjelmien välttämättömät ohjelmalisenssit ovat käytettävissä ilman opiskelijalle tulevia kuluja. Opiskelijalla on oikeus omalla vastuulla asentaa tietokoneeseen muita ohjelmia kuin mitä käytetään opetuksessa, edellyttäen että hänellä on tarpeelliset lisenssit. Optima ei vastaa materiaalista, joka on asennettu tai tallennettu tietokonelaitteistoon. 3

4 10. Tuki Opiskelija vastaa itse uuden tietokoneen käynnistämisestä ja asetuksista. Kirjalliset ohjeet siitä, miten tämä tehdään, ovat tietokoneen mukana konetta luovutettaessa. Optima ei anna ylimääräistä tukea lukuun ottamatta normaalin opetuksen yhteydessä annettavaa tukea. Optiman IKT-henkilökunta voi tarvittaessa auttaa palauttamaan tietokoneen lähtötilaan. Opiskelija on velvollinen antamaan Optiman IKT-henkilökunnalle tai jollekin muulle, jonka IKT-henkilökunta osoittaa, pääsy tietokonelaitteistoon valvontaa varten ja tässä yhteydessä saada tarpeelliset salasanat. Jos kyseessä on tietokonevika, jonka voidaan katsoa kuuluvan takuun piiriin, IKThenkilökunta neuvoo auktorisoituun takuuhuoltoon. Muissa tapauksissa neuvotaan datanomiosaston paikalliseen help-deskiin. 11. Sopimuksen purkaminen Jos opiskelija rikkoo jotakin kohtaa, josta tässä sopimuksessa on määrätty, tai jos hänet erotetaan opiskelusta, Optimalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ja samanaikaisesti vaatia, että opiskelija palauttaa tietokonelaitteiston sekä korvaa Optimalle tämän sopimuksen kohdassa 7 olevan taulukon mukaisesti. 4

5 Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Allekirjoitukset A) Täysi-ikäinen opiskelija Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärtänyt sen sisällön ja hyväksyn sopimuksen. Paikkakunta ja päiväys: Opiskelijan allekirjoitus: tai B) Alaikäisen opiskelijan huoltaja Olen lukenut tämän sopimuksen, tiedottanut opiskelijalle tietokonelaitteiston hallintaa ja käyttöä koskevat säännöt ja ehdot ja hyväksyn täten sopimuksen. Sopimus koskee seuraavaa opiskelijaa: Opiskelijan nimi: Henkilöturvatunnus: Luokka: Paikkakunta ja päiväys: Huoltajan allekirjoitus: OPTIMA Paikkakunta ja päiväys: Allekirjoitus: Virka-asema: Max Gripenberg Rehtori, Optima xopiskelijan/ huoltajan allekirjoittama sopimus otetaan mukaan lukukauden alkaessa ja luovutetaan yhdessä maksukuitin kanssa laitteiston luovuttamisen yhteydessä. Kuittaus laitteiston luovuttamisen yhteydessä: 5

6 Täten kuitataan, että tietokonelaitteisto on otettu vastaan. Päiväys: Opiskelijan allekirjoitus: Luovuttaja: 6

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja Paikallinen Lumotv-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava puhelinyhtiö tai puhelinyhtiön

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY)

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan alueen asukasyhdistys ry:ltä (Jäljempänä RAAYRY) JUHLATELTAN, SILPPURIN,SIRKKELIN JA KLAPIKONEEN VUOKRAUSEHDOT Rekolan alueen asukasyhdistys ry 1.1.2015 1. Soveltamisala ja määritelmät Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Rekolan

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot