SOPIMUS. Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS. Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu"

Transkriptio

1 SOPIMUS Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu 1

2 Asiakas, palvelun tuottaja ja sopimuksen kohde Asiakas: Pyhtään kunta Sosiaali- ja terveysosasto Siltakyläntie Siltakylä Jäljempänä Tilaaja Tilaajan osoittamiin palvelun loppukäyttäjiin viitataan jäljempänä termillä Asiakas tai asiakas Yhteyshenkilö (sopimusasiat): Timo Hokkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Yhteyshenkilö (käytännön toiminnan asiat): Anna-Leena Kailio, projektipäällikkö puh Palvelun tuottaja: Menumat Oy ( ) Mekaanikonkatu 3 A Helsinki Jäljempänä Menumat tai Toimittaja Yhteyshenkilö (sopimusasiat): Juha Kansikas, myyntipäällikkö puh Yhteyshenkilö (käytännön toiminnan asiat): Helena Suominen, asiakkuuspäällikkö puh Määritelmiä: Automaatti / Laite tarkoittaa jäljempänä Menumatin ateria-automaattia. Liitteet: JYSE 2009 Palvelut (liite 1) 2

3 Johdanto ja taustaa Osapuolet ovat pilotoineet sopimuksen kohteena olevaa palvelua heinäkuusta 2013 lähtien. Osapuolet ovat ilmaisseet yhteisen tyytyväisyytensä pilotin aikaisiin kokemuksiin yhteisessä tapaamisessa Asiakastyytyväisyys on todettu korkeaksi erillisessä asiakaskyselyssä, joka toteutettiin yhteistyössä osapuolten kesken marraskuun 2013 aikana. Menumat järjestää tällä sopimuksella kaikkien Pyhtään kunnan kotiateria-asiakkaiden palvelun (sekä kotihoidon palveluiden että pelkkien tukipalveluiden piirissä olevat asiakkaat). Menumat käyttää palvelussaan ainutlaatuista ateria-automaattipalveluaan. Sopimuksen solmimisen jälkeen Menumatin tarjoama palvelukokonaisuus on ainoa kunnan tarjoama kotiateriapalvelu. Jos asiakas kieltäytyy Menumatateriapalvelusta, tulee hänen järjestää päivittäinen ruokailunsa muilla tavoin itsenäisesti. Menumat-palvelun hankinta hankintalain mukaisesti Menumat-palvelu voidaan hankkia suorahankintana. Esimerkiksi Helsingin kaupungin terveyslautakunta päätti hankkia Menumat-palveluita neljäksi vuodeksi suorahankintana. Perusteluna oli, ettei vastaavaa palvelua ole markkinoilla. Samalla tavalla ovat menetelleet muun muassa Mäntyharjun kunta (koko kotiateriapalvelu), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Loviisan kaupunki. Mahdollisten valitusten huomioiminen Tilaaja on hankkinut Menumat-palvelun suorahankinnalla. Jos kilpailuviranomainen katsoo, että hankinta pitää kilpailuttaa, sitoutuu Menumat siihen, että tehty sopimus puretaan ilman kustannuksia Tilaajalle. Lisäksi Tilaaja sitoutuu ilman viivytyksiä kilpailuttamaan Ateria-automaattipohjaiset kotiateriapalvelut. Mikäli päätöksestä tehdään hallintovalitus, ja hallinto-oikeus kieltää sopimuksen täytäntöönpanon, raukeaa sopimus ilman sakkomaksuja. Toiminnan aloitus Toiminta aloitetaan seuraavasti: Kuntalaisia tiedotetaan tulevasta muutoksesta marras-joulukuun 2013 aikana yhteisesti sovitulla tavalla sekä järjestetään tarvittavia yleisötilaisuuksia. Kotiateriapalvelun asiakkaita tiedotetaan muutoksesta henkilökohtaisesti kirjeitse. Kotihoidon henkilökunnalle järjestetään maksutonta koulutusta Menumat-palvelusta marrasjoulukuun 2013 aikana, tarvittaessa lisää myöhemmin. Kaikki Tilaajan kotiateria-asiakkaat siirretään asteittain Menumat-palvelun piiriin välisenä aikana. Siirtymän kesto kokonaisuudessaan pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. 3

4 Asiakasmäärät ja maantieteellinen alue Asiakkaina ovat kaikki Tilaajan kotiateria-asiakkaat. Menumat sitoutuu palvelemaan asiakkaita koko Pyhtään kunnan alueella. Palvelua aloitettaessa asiakkaita on yhteensä noin 35 ja kuukausittainen kokonaisateriamäärä on noin 800. Näihin lukuihin perustuen Menumat on hinnoitellut tämän sopimuksen. Mikäli asiakasmäärä putoaa yhtäjaksoisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi alle 20 asiakkaan tai aterioiden kulutus putoaa alle 450 kuukausittaisen aterian, on Menumatilla oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Yhteisten neuvottelujen jälkeen esitys mahdollisista uusista hinnoista toimitetaan Tilaajalle yhtä (1) kuukautta ennen hintojen voimaantuloa. Jos asiakasmäärän laskun voidaan yhteisesti ja luotettavasti osoittaa johtuvan Menumatin tarjoaman palvelun tai ruoan laadun heikkenemisestä, ei Tilaaja luonnollisesti voi vaikuttaa asiakasmäärän pysyvyyteen. Tällöin Menumatilla ei ole oikeutta vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Palvelujen käytännön järjestelyt Menumat vastaa seuraavista toimenpiteistä, joilla palvelut toteutetaan: Menumat järjestää Tilaajalle palveluvaihtoehdot seuraavasti: o pääasiallisena vaihtoehtona itsenäistä elämää tukeva ateria-automaatti kotiin. o jos asiakas ei kykene kuumentamaan aterioita, Menumat kouluttaa kotihoidon toimimaan ja auttamaan ns. ajastustoiminnalla asiakasta. Täten asiakkaalle saadaan lämmin ateria juuri asiakkaan haluamana ajankohtana ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää automaattia. Kyseisiä koulutuksia järjestetään kotihoidolle riittävä määrä tarpeen mukaisesti. o jos asiakkaan ruokavalio on erittäin haasteellinen ja hänelle on vaikeuksia löytää sopivia ruokia Menumatin erityisruokavalikoimasta, mietitään jokaisen asiakkaan kotiateriatilanne tapauskohtaisesti osapuolten välillä. Menumat järjestää ateriapalvelun paikallisesti Tilaajan alueella. 4

5 Menumatin vastuut Menumat ottaa vastuun Tilaajan suuntaan koko palvelusta, joka on esitetty tässä tarjouksessa. Menumat perehdyttää palvelun aloituksen yhteydessä asiakkaat käyttämään laitetta ja palvelua. Menumat järjestää ja hoitaa kaikki tässä tarjouksessa esitetyt toiminnot Tilaajan toiminta-alueella. Menumat hankkii omistukseensa ja/tai hallintaansa riittävän määrän Automaatteja Tilaajan tarpeita varten. Menumat seuraa kotikäyntien (aterioiden vienti) yhteydessä, että asiakas osaa käyttää laitetta. Tarvittaessa käyntien yhteydessä opastetaan lisää veloituksetta. Menumat tekee kotikäyntien aikana Automaatille tarkastukset sekä huoltoja tarvittaessa. Menumat organisoi ruokien kuljetukset Tilaajan alueelle omana toimintanaan tai luotettavien kumppaniensa kanssa. Vasteajat häiriö- ja vikatilanteissa: Häiriö- tai vikatilanteessa Menumat määrittää ratkaisun ja ateriapalvelun jatkotoimenpiteet mahdollisimman pian Menumatin tai sen palvelukumppanin henkilöstön vastaanotettua virheilmoituksen, sekä viestittää ratkaisun välittömästi Tilaajalle. Menumat vaihtaa, korjaa tai toimittaa uuden laitteen viimeistään 32 tunnin kuluessa. Ateria-automaatti koostuu älykkäästä uuni- ja pakastinosasta sekä laitteen puhuvasta tietokoneyksiköstä ja integroidusta langattomasta gprs-liittymästä (sisältyy perushintaan). Ateriat toimitetaan pakastettuina, ja asiakas tai kotihoitohenkilökunta voi valmistaa ne heti tai ajastettuna haluamanaan ajankohtana. Ateria-automaatti tunnistaa siihen lisätyt ateriat ja valmistaa ne automaattisesti käyttäjän asetettua valitun aterian laitteen uuniosaan. Uuniosassa voidaan valmistaa samanaikaisesti yksi tai kaksi pääruokaa. Menumat toimittaa tilausten perusteella asiakkaille pääruoan lisäkkeineen, johon kuuluu proteiiniosuus, pasta tai peruna tai riisi ja kasvislisäke sekä jälkiruoka. Menumatin tarjoama ruoka on ikäihmisten mieltymysten ja suomalaisen ruokakulttuurin mukaista ruokaa. Ruokalistassa on huomioitu yleisimmät erityisruokavaliot. Menumat kerää jatkuvaa palautetta ruoista ja mukauttaa aterioita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kaikki palveluketjun osat täyttävät tiukentuneet elintarvikehygienian määräykset ja esimerkiksi aterioiden kuumennus sekä säilytyslämpötilat voidaan tarvittaessa tarkistaa reaaliaikaisesti ja ateriakohtaisesti internetin kautta. Menumat toimittaa tarvittaessa laitteiden mukana suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet asiakkaan äidinkielen mukaan. Menumat kierrättää ruokarasiat palvelumaksuun sisältyen siten, että rasioista tehdään alumiinia uusiokäyttöön. Menumat järjestää teknisen huoltovalmiuden sekä puhelinneuvontapalvelun asiakkaille vuoden jokaisena päivänä. Menumat voi tarvittaessa ottaa asiakkaiden avaimia hallintaansa erillisellä kirjallisella ohjeistuksella ja erillisellä sopimuksella 5

6 Raportointivastuu Menumatin vastuulla on raportoida kotihoidolle kaikki välttämättömät ja kiireelliset tiedot asiakkaan tilasta ja huolenaiheista kotona - esimerkiksi jos asiakkaan yleinen tila on huonontunut tai vaarassa, jos kodin lämpötila on liian kylmä tms. Laitteen perusominaisuudet Leveys 55 cm, syvyys 60 cm, korkein kohta uunin ollessa pakastimen päällä 110 cm. Sähkön kulutus 0,20 / vuorokausi, kun kuumennetaan päivässä yksi pääruoka. Automaatti tarvitsee yhden 10 ampeerin (A) sulakkeella varustetun pistorasian, virran maksimikulutus 4,5 ampeeria (A). Automaatin ruokahyllyille mahtuu kerrallaan enintään 18 ateriaa. Sen lisäksi pakastimen alalaatikkoon mahtuu vararuokia, esimerkiksi 7 pääruokaa tai 20 jälkiruokaa. Menumatin palvelulaite puhuu suomea tai ruotsia asiakkaan valitseman kielen mukaan. Lisäksi Menumat toimittaa asiakkaalle tarvittaessa veloituksetta seuraavan varustuksen kuumien annosten käsittelyyn: patalaput kahvallinen tarjotin, jolla aterian voi viedä yhdellä kädellä ja/tai rollaattorilla uunin luota ruokapöydälle Ruokalistat ja valikoimat Menumatin ruokavalikoimalla on seuraavat ominaisuudet: valikoima sisältää yhteensä noin 70 pääruokaa ja noin 20 jälkiruokaa valikoimassa on huomioitu yleisimmät erityisruokavaliot (esim. gluteeniton, laktoositon, gluteeniton-laktoositon, pehmeä), muita erityisruokavalioita voidaan räätälöidä tarvittaessa asiakkaalle rikastettuja, noin 250 gramman annoksia (energiaa kcal, proteiinia g) on valikoimissa jo noin 20 erilaista annosta ruokalista uudistuu vuositasolla noin 20 % Lukittu pakastin hoitaja-avusteiseen käyttöön: Turvallisuutta asiakkaalle Menumatin palvelulaitteen saa lukittavalla pakastimella ilman lisäveloitusta. Tällöin vain hoitajat/omaiset voivat ottaa aterioita pakastimesta. Tämä palvelu on turvallinen muistisairaille, jotka voivat ottaa normaalisti jääkaapista kylmiä aterioita lämpimään epämääräiseksi ajaksi ja panna ne takaisin esimerkiksi seuraavana päivänä pilaantuneena (=bakteerikasvusto runsas ja bakteerien eritteitä ruuassa vaarallinen määrä). Tällaista riskiä hoitajien on lähes mahdotonta valvoa. Menumatilla valvonta puolestaan onnistuu. 6

7 Kahden aterian lämmittäminen kerralla Menumatin palvelulaitteella voi kuumentaa kerrallaan yhden tai kaksi ateriaa (siis kaksi pääruokaa, ei pääruokaa ja jälkiruokaa samaan aikaan). Esimerkiksi pariskunta voi kuumentaa yhtä aikaa kaksi eri pääruokaa kummallekin omaa lempiruokaa. Varautuminen sähkökatkoihin Menumat-laitteen tietokone ja etäyhteys ovat akkuvarmennettuja. Pakastimen tilanne on samanlainen kuin normaalin kotipakastimen tai -jääkaapin osalta. Menumat ei voi kuitenkaan sitoutua korvaamaan sähköyhtiön tai asiakkaan itsensä aiheuttamia ruoan sulamisvahinkoja. Tällöin asiakas hakee korvauksia menettämistään sulaneista ruoista joko kotivakuutuksen tai sähköyhtiön kautta. Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin Menumat palvelee myös poikkeustilanteissa (esimerkiksi ydinvoimalan vuototilanne) ellei poikkeustilanteita yleisen käytännön, lainsäädännön, viranomaisen kehotuksen tai kiellon mukaan katsota force majeure -tilanteiksi, jolloin palvelua ei voida toimittaa. Vastuuvakuutus, työehtosopimus, julkiset maksut Menumat Oy on hoitanut huolellisesti seuraavat asiat: toiminnan vastuuvakuutus henkilökunnan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Menumat kuuluu yksityisen sosiaalialan työnantajaliittoon Menumatilla on eläkevakuutus henkilökunnalle eikä maksamattomia maksuja Menumat on merkitty ennakkoperintärekisteriin Menumat on merkitty työnantajarekisteriin Menumat on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Menumatilla ei ole veroja ja/tai maksuja maksamatta verottajalle Tarvittaessa Menumat toimittaa näistä todistukset Tilaajalle. 7

8 Hinnat Alla esitetyt hinnat ovat voimassa alkaen. Mikäli asiakasmäärä putoaa yhtäjaksoisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi alle 20 asiakkaan tai aterioiden kulutus putoaa alle 450 kuukausittaisen aterian, on Menumatilla oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Yhteisten neuvottelujen jälkeen esitys mahdollisista uusista hinnoista toimitetaan Tilaajalle yhtä (1) kuukautta ennen hintojen voimaantuloa. Jos asiakasmäärän laskun voidaan yhteisesti ja luotettavasti osoittaa johtuvan Menumatin tarjoaman palvelun tai ruoan laadun heikkenemisestä, ei Tilaaja luonnollisesti voi vaikuttaa asiakasmäärän pysyvyyteen. Tällöin Menumatilla ei ole oikeutta vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Oleellisin kokonaishinta muodostuu kolmesta eri osiosta: 1. Tilatut ateriat = pääruokia ja jälkiruokia 2. Palvelumaksu = automaatin vuokra + huoltosopimus + automaatin etäkäyttöliittymä (gprs + SIM) 3. Aterioiden kuljetus kotiin = kuljetus + automaatin täyttö + tilausten otto + opastus tarvittaessa kotikäynnillä Vähämerkityksellisempi hinta (per syöty lämmin ateria) on automaatin vienti ja asennus kotiin. Merkitys on vähäisempi, koska jos asiakas käyttää automaattia esimerkiksi 2 vuotta ja syö tuona aikana 450 ateriaa, 45 :n asennusmaksu jyvitettynä kaikille aterioille saadaan tulokseksi 0,01 per ateria. Tämä on alle prosentti kokonaiskustannuksesta. Aterioiden hinnoittelu ja tilaustapa: Menumatilta ei ole pakko tilata jälkiruokia. Jälkiruokia ei saa tilata enempää kuin pääruokia. Asiakas voi siis esimerkiksi tilata kerrallaan 14 pääruokaa ja joko saman tai pienemmän määrän jälkiruokia. Kaikilla pääruoilla on sama vakiohinta ja kaikilla jälkiruoilla on sama vakiohinta. 8

9 Hinnat aterioille (veloitus kulutuksen mukaan): Pääruoat Jälkiruoat 5,60 / kpl 0,60 / kpl Hinnat erikoisvalikoiman aterioille (veloitus kulutuksen mukaan): Rikastettu/tehostettu ruoka-annos Soseutettu, rikastettu/tehostettu ruoka-annos 7,50 / kpl 7,50 / kpl Palvelumaksu (kiinteä vuorokausivuokra): 2,80 / vrk / laite Sisältää: - automaatin vuokran - huoltosopimuksen viat korjataan viimeistään 32 tunnin kuluessa - automaatin etäkäyttöliittymän (gprs + sim) - huoltopäivystyksen 7 päivänä viikossa, vuoden jokaisena päivänä Asennusmaksu (kertaveloitus) Sisältää: - automaatin asennus asiakkaan kotiin (noin 1 h) - asiakkaan opastus Menumatin käyttöön 45,00 / laite Aterioiden kuljetus kotiin (veloitetaan toimitettujen ruokien mukaan): Aterioiden kuljetus kotiin ja laitteen täyttö hinnoitellaan toimitettujen pääruokien mukaan. Minimimäärä aterioiden toimitukselle on 10 ateriaa. Hinnoittelu tapahtuu postinumeroalueittain seuraavasti: 1. Siltakylä ja Kirkonkylä 1,10 / ateria postinumeroalueet: Siltakylä, Pyhtää 2. Muut kunnan alueet 1,50 / ateria postinumeroalueet: Heinlahti, Huutjärvi, Purola, Vastila Kuljetus tapahtuu noin kahden viikon välein, pariskunnilla useammin. Kuljetus sisältää myös seuraavan tilauksen ottamisen ja tarkistamisen asiakkaan kanssa. Menumat pyrkii keskittämään samojen alueiden ateriatoimitukset samoihin ajankohtiin. 9

10 Hintaesimerkki aterian kokonaiskustannuksista, Siltakylä ja Kirkonkylä Tämä hintaesimerkki on Siltakylään ja Kirkonkylään, kun asiakas syö yhden pääruoan ja jälkiruoan päivässä tai pariskunta syö kaksi pääruokaa ja kaksi pääruokaa päivässä. YKSIN ASUVA PARISKUNTA Pääruoka 5,60 5,60 Jälkiruoka 0,60 0,60 Aterian kuljetus kotiin (per ateria) 1,10 1,10 _ 7,30 7,30 Menumat-laite kotiin (palvelumaksu/vrk/hlö) 2,80 1,40 (2,80 / 2) KOKONAISKUSTANNUS ALUEELLA per itse valittu syöty lämmin ateria kotona 10,10 8,70 Hintaesimerkki aterian kokonaiskustannuksista, muut kunnan alueet Tämä hintaesimerkki on muille kunnan alueille, kun asiakas syö yhden pääruoan ja jälkiruoan päivässä tai pariskunta syö kaksi pääruokaa ja kaksi pääruokaa päivässä. YKSIN ASUVA PARISKUNTA Pääruoka 5,60 5,60 Jälkiruoka 0,60 0,60 Aterian kuljetus kotiin (per ateria) 1,50 1,50 _ 7,70 7,70 Menumat-laite kotiin (palvelumaksu/vrk/hlö) 2,80 1,40 (2,80 / 2) KOKONAISKUSTANNUS ALUEELLA per itse valittu syöty lämmin ateria kotona 10,50 9,10 Ylläolevat hintaesimerkit sisältävät kaikki ateriaan kohdistuvat kulut, jotka Tilaajan laskussa eritellään. Kaikki hinnat on esitetty alv 0 %. Hintoihin lisätään kulloinkin lainmukainen arvonlisävero. Laskutus ja maksuehdot Menumat laskuttaa kaikesta kuukausittain Tilaajaa, joka laskuttaa Asiakkaita omien päätöstensä mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto, viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutuskuluja ei veloiteta. Lasku sisältää erittelyn asiakkaista ja ateriamääristä. 10

11 Yksityiset asiakkaat Menumat on halukas tarjoamaan palvelujaan Tilaajan toimialueella myös yksityisille, siis kokonaan omalla rahallaan maksaville asiakkaille. Menumat tarvitsee vähintään 30 asiakkaan perusasiakaskunnan Tilaajan kotiateria-asiakkaista, jotta se pystyy perustoiminnan kautta turvaamaan riittävästi resursseja Tilaajan alueella itse maksaviin asiakkaisiin kohdistuviin palvelu- ja markkinointitoimintoihin. Alihankkijat Toimittaja vastaa alihankkijoistaan liitteen 1 mukaisesti. Menumatilla on oikeus käyttää palveluissaan omaa henkilökuntaa ja/tai Tilaajan alueella ja ympäristössä toimivia alihankkijoita, esimerkiksi pienehköjä kuljetusyrityksiä. Tilaajalla on oikeus saada tietää etukäteen tällaisista alihankkijoista. Tilaajalla on halutessaan oikeus antaa lausuntonsa Toimittajan alihankkijoista. Sopimusaika ja hintojen tarkistukset Sopimusaika on sitovasti neljä (4) vuotta. Tämän lisäksi on optio kahdesta (2) lisävuodesta. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Tilaajan pitää päättää option käytöstä kirjallisesti viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen sopimusajan loppumista. Optiota käytettäessä Menumatilla on oikeus esittää uudet hinnat tai uusi hinnoitteluperiaate. Tilaajalla on oikeus hylätä uudet esitykset. Sopimusaika alkaa ja päättyy Hintoja ei koroteta ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Menumatilla on kuitenkin sopimuksen mukaisesti oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta, mikäli kokonaisasiakasmäärä laskee sopimuksessa määriteltyjen rajojen mukaisesti. Selvyydeksi todettakoon, että hinnat eivät ole kiinteitä. Aterioiden, palvelumaksun ja kuljetuksen hintoja voidaan jokaista tarkistaa JYSE 2009 Palvelut sopimusehtojen mukaisesti, siis palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Hinnankorotusesitys toimitetaan Tilaajalle kaksi (2) kuukautta aikaisemmin ja siihen liitetään selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. JYSE 2009 Palvelut mukaisesti osapuolet voivat kumpikin ehdottaa hinnanmuutoksia aikaisintaan kahdentoista (12) kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulosta ja enintään kahdentoista (12) kuukauden välein. 11

12 Tietojen integrointi Tilaajan muihin tietojärjestelmiin Menumat tukee ja edistää mielellään olemassa olevilla resursseillaan asiakkaan ruokailutietojen ja muiden lokitietojen siirtämistä ja integrointia yhteisellä sopimuksella yhteisesti sovittuun paikkaan. Asiakirjojen tulkinta ja erimielisyydet Sopimusta tulkitaan seuraavassa järjestyksessä: Sopimus, Liite 1. Todetaan vielä, että noudatetaan JYSE 2009 Palvelut yleisiä ehtoja silloin, kun asiaa ei ole toisin sovittu Sopimuksessa. Erimielisyydet käsitellään liitteen 1 (Jyse 2009 Palvelut) mukaisesti. Sopimussuhde Menumat on sopimussuhteessa Pyhtään kunnan kanssa. Kunta tekee asiakkaiden kanssa omat sopimuksensa kotiateriapalvelusta ja muista kotihoidon palveluista. Tämän sopimuksen mukaan Menumatilla on velvollisuus toteuttaa kunnan valitsemille asiakkaille palvelut. 12

13 Sopimus Sopimusta on allekirjoitettu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Helsingissä / / Menumat Oy Pyhtäällä / / Pyhtään kunta Jukka Penttinen Toimitusjohtaja Timo Hokkanen Sosiaali- ja terveysjohtaja 13

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61)

HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61) HYRIA KOULUTUS OY TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 1 (61) TOIMITILAPALVELUT Hyria koulutus Oy (www.hyria.fi) pyytää tarjoustanne toimipisteidensä toimitilapalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot