SOPIMUS. Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS. Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu"

Transkriptio

1 SOPIMUS Ateria-automaattipohjainen kotiateriapalvelu 1

2 Asiakas, palvelun tuottaja ja sopimuksen kohde Asiakas: Pyhtään kunta Sosiaali- ja terveysosasto Siltakyläntie Siltakylä Jäljempänä Tilaaja Tilaajan osoittamiin palvelun loppukäyttäjiin viitataan jäljempänä termillä Asiakas tai asiakas Yhteyshenkilö (sopimusasiat): Timo Hokkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Yhteyshenkilö (käytännön toiminnan asiat): Anna-Leena Kailio, projektipäällikkö puh Palvelun tuottaja: Menumat Oy ( ) Mekaanikonkatu 3 A Helsinki Jäljempänä Menumat tai Toimittaja Yhteyshenkilö (sopimusasiat): Juha Kansikas, myyntipäällikkö puh Yhteyshenkilö (käytännön toiminnan asiat): Helena Suominen, asiakkuuspäällikkö puh Määritelmiä: Automaatti / Laite tarkoittaa jäljempänä Menumatin ateria-automaattia. Liitteet: JYSE 2009 Palvelut (liite 1) 2

3 Johdanto ja taustaa Osapuolet ovat pilotoineet sopimuksen kohteena olevaa palvelua heinäkuusta 2013 lähtien. Osapuolet ovat ilmaisseet yhteisen tyytyväisyytensä pilotin aikaisiin kokemuksiin yhteisessä tapaamisessa Asiakastyytyväisyys on todettu korkeaksi erillisessä asiakaskyselyssä, joka toteutettiin yhteistyössä osapuolten kesken marraskuun 2013 aikana. Menumat järjestää tällä sopimuksella kaikkien Pyhtään kunnan kotiateria-asiakkaiden palvelun (sekä kotihoidon palveluiden että pelkkien tukipalveluiden piirissä olevat asiakkaat). Menumat käyttää palvelussaan ainutlaatuista ateria-automaattipalveluaan. Sopimuksen solmimisen jälkeen Menumatin tarjoama palvelukokonaisuus on ainoa kunnan tarjoama kotiateriapalvelu. Jos asiakas kieltäytyy Menumatateriapalvelusta, tulee hänen järjestää päivittäinen ruokailunsa muilla tavoin itsenäisesti. Menumat-palvelun hankinta hankintalain mukaisesti Menumat-palvelu voidaan hankkia suorahankintana. Esimerkiksi Helsingin kaupungin terveyslautakunta päätti hankkia Menumat-palveluita neljäksi vuodeksi suorahankintana. Perusteluna oli, ettei vastaavaa palvelua ole markkinoilla. Samalla tavalla ovat menetelleet muun muassa Mäntyharjun kunta (koko kotiateriapalvelu), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Loviisan kaupunki. Mahdollisten valitusten huomioiminen Tilaaja on hankkinut Menumat-palvelun suorahankinnalla. Jos kilpailuviranomainen katsoo, että hankinta pitää kilpailuttaa, sitoutuu Menumat siihen, että tehty sopimus puretaan ilman kustannuksia Tilaajalle. Lisäksi Tilaaja sitoutuu ilman viivytyksiä kilpailuttamaan Ateria-automaattipohjaiset kotiateriapalvelut. Mikäli päätöksestä tehdään hallintovalitus, ja hallinto-oikeus kieltää sopimuksen täytäntöönpanon, raukeaa sopimus ilman sakkomaksuja. Toiminnan aloitus Toiminta aloitetaan seuraavasti: Kuntalaisia tiedotetaan tulevasta muutoksesta marras-joulukuun 2013 aikana yhteisesti sovitulla tavalla sekä järjestetään tarvittavia yleisötilaisuuksia. Kotiateriapalvelun asiakkaita tiedotetaan muutoksesta henkilökohtaisesti kirjeitse. Kotihoidon henkilökunnalle järjestetään maksutonta koulutusta Menumat-palvelusta marrasjoulukuun 2013 aikana, tarvittaessa lisää myöhemmin. Kaikki Tilaajan kotiateria-asiakkaat siirretään asteittain Menumat-palvelun piiriin välisenä aikana. Siirtymän kesto kokonaisuudessaan pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. 3

4 Asiakasmäärät ja maantieteellinen alue Asiakkaina ovat kaikki Tilaajan kotiateria-asiakkaat. Menumat sitoutuu palvelemaan asiakkaita koko Pyhtään kunnan alueella. Palvelua aloitettaessa asiakkaita on yhteensä noin 35 ja kuukausittainen kokonaisateriamäärä on noin 800. Näihin lukuihin perustuen Menumat on hinnoitellut tämän sopimuksen. Mikäli asiakasmäärä putoaa yhtäjaksoisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi alle 20 asiakkaan tai aterioiden kulutus putoaa alle 450 kuukausittaisen aterian, on Menumatilla oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Yhteisten neuvottelujen jälkeen esitys mahdollisista uusista hinnoista toimitetaan Tilaajalle yhtä (1) kuukautta ennen hintojen voimaantuloa. Jos asiakasmäärän laskun voidaan yhteisesti ja luotettavasti osoittaa johtuvan Menumatin tarjoaman palvelun tai ruoan laadun heikkenemisestä, ei Tilaaja luonnollisesti voi vaikuttaa asiakasmäärän pysyvyyteen. Tällöin Menumatilla ei ole oikeutta vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Palvelujen käytännön järjestelyt Menumat vastaa seuraavista toimenpiteistä, joilla palvelut toteutetaan: Menumat järjestää Tilaajalle palveluvaihtoehdot seuraavasti: o pääasiallisena vaihtoehtona itsenäistä elämää tukeva ateria-automaatti kotiin. o jos asiakas ei kykene kuumentamaan aterioita, Menumat kouluttaa kotihoidon toimimaan ja auttamaan ns. ajastustoiminnalla asiakasta. Täten asiakkaalle saadaan lämmin ateria juuri asiakkaan haluamana ajankohtana ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää automaattia. Kyseisiä koulutuksia järjestetään kotihoidolle riittävä määrä tarpeen mukaisesti. o jos asiakkaan ruokavalio on erittäin haasteellinen ja hänelle on vaikeuksia löytää sopivia ruokia Menumatin erityisruokavalikoimasta, mietitään jokaisen asiakkaan kotiateriatilanne tapauskohtaisesti osapuolten välillä. Menumat järjestää ateriapalvelun paikallisesti Tilaajan alueella. 4

5 Menumatin vastuut Menumat ottaa vastuun Tilaajan suuntaan koko palvelusta, joka on esitetty tässä tarjouksessa. Menumat perehdyttää palvelun aloituksen yhteydessä asiakkaat käyttämään laitetta ja palvelua. Menumat järjestää ja hoitaa kaikki tässä tarjouksessa esitetyt toiminnot Tilaajan toiminta-alueella. Menumat hankkii omistukseensa ja/tai hallintaansa riittävän määrän Automaatteja Tilaajan tarpeita varten. Menumat seuraa kotikäyntien (aterioiden vienti) yhteydessä, että asiakas osaa käyttää laitetta. Tarvittaessa käyntien yhteydessä opastetaan lisää veloituksetta. Menumat tekee kotikäyntien aikana Automaatille tarkastukset sekä huoltoja tarvittaessa. Menumat organisoi ruokien kuljetukset Tilaajan alueelle omana toimintanaan tai luotettavien kumppaniensa kanssa. Vasteajat häiriö- ja vikatilanteissa: Häiriö- tai vikatilanteessa Menumat määrittää ratkaisun ja ateriapalvelun jatkotoimenpiteet mahdollisimman pian Menumatin tai sen palvelukumppanin henkilöstön vastaanotettua virheilmoituksen, sekä viestittää ratkaisun välittömästi Tilaajalle. Menumat vaihtaa, korjaa tai toimittaa uuden laitteen viimeistään 32 tunnin kuluessa. Ateria-automaatti koostuu älykkäästä uuni- ja pakastinosasta sekä laitteen puhuvasta tietokoneyksiköstä ja integroidusta langattomasta gprs-liittymästä (sisältyy perushintaan). Ateriat toimitetaan pakastettuina, ja asiakas tai kotihoitohenkilökunta voi valmistaa ne heti tai ajastettuna haluamanaan ajankohtana. Ateria-automaatti tunnistaa siihen lisätyt ateriat ja valmistaa ne automaattisesti käyttäjän asetettua valitun aterian laitteen uuniosaan. Uuniosassa voidaan valmistaa samanaikaisesti yksi tai kaksi pääruokaa. Menumat toimittaa tilausten perusteella asiakkaille pääruoan lisäkkeineen, johon kuuluu proteiiniosuus, pasta tai peruna tai riisi ja kasvislisäke sekä jälkiruoka. Menumatin tarjoama ruoka on ikäihmisten mieltymysten ja suomalaisen ruokakulttuurin mukaista ruokaa. Ruokalistassa on huomioitu yleisimmät erityisruokavaliot. Menumat kerää jatkuvaa palautetta ruoista ja mukauttaa aterioita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kaikki palveluketjun osat täyttävät tiukentuneet elintarvikehygienian määräykset ja esimerkiksi aterioiden kuumennus sekä säilytyslämpötilat voidaan tarvittaessa tarkistaa reaaliaikaisesti ja ateriakohtaisesti internetin kautta. Menumat toimittaa tarvittaessa laitteiden mukana suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet asiakkaan äidinkielen mukaan. Menumat kierrättää ruokarasiat palvelumaksuun sisältyen siten, että rasioista tehdään alumiinia uusiokäyttöön. Menumat järjestää teknisen huoltovalmiuden sekä puhelinneuvontapalvelun asiakkaille vuoden jokaisena päivänä. Menumat voi tarvittaessa ottaa asiakkaiden avaimia hallintaansa erillisellä kirjallisella ohjeistuksella ja erillisellä sopimuksella 5

6 Raportointivastuu Menumatin vastuulla on raportoida kotihoidolle kaikki välttämättömät ja kiireelliset tiedot asiakkaan tilasta ja huolenaiheista kotona - esimerkiksi jos asiakkaan yleinen tila on huonontunut tai vaarassa, jos kodin lämpötila on liian kylmä tms. Laitteen perusominaisuudet Leveys 55 cm, syvyys 60 cm, korkein kohta uunin ollessa pakastimen päällä 110 cm. Sähkön kulutus 0,20 / vuorokausi, kun kuumennetaan päivässä yksi pääruoka. Automaatti tarvitsee yhden 10 ampeerin (A) sulakkeella varustetun pistorasian, virran maksimikulutus 4,5 ampeeria (A). Automaatin ruokahyllyille mahtuu kerrallaan enintään 18 ateriaa. Sen lisäksi pakastimen alalaatikkoon mahtuu vararuokia, esimerkiksi 7 pääruokaa tai 20 jälkiruokaa. Menumatin palvelulaite puhuu suomea tai ruotsia asiakkaan valitseman kielen mukaan. Lisäksi Menumat toimittaa asiakkaalle tarvittaessa veloituksetta seuraavan varustuksen kuumien annosten käsittelyyn: patalaput kahvallinen tarjotin, jolla aterian voi viedä yhdellä kädellä ja/tai rollaattorilla uunin luota ruokapöydälle Ruokalistat ja valikoimat Menumatin ruokavalikoimalla on seuraavat ominaisuudet: valikoima sisältää yhteensä noin 70 pääruokaa ja noin 20 jälkiruokaa valikoimassa on huomioitu yleisimmät erityisruokavaliot (esim. gluteeniton, laktoositon, gluteeniton-laktoositon, pehmeä), muita erityisruokavalioita voidaan räätälöidä tarvittaessa asiakkaalle rikastettuja, noin 250 gramman annoksia (energiaa kcal, proteiinia g) on valikoimissa jo noin 20 erilaista annosta ruokalista uudistuu vuositasolla noin 20 % Lukittu pakastin hoitaja-avusteiseen käyttöön: Turvallisuutta asiakkaalle Menumatin palvelulaitteen saa lukittavalla pakastimella ilman lisäveloitusta. Tällöin vain hoitajat/omaiset voivat ottaa aterioita pakastimesta. Tämä palvelu on turvallinen muistisairaille, jotka voivat ottaa normaalisti jääkaapista kylmiä aterioita lämpimään epämääräiseksi ajaksi ja panna ne takaisin esimerkiksi seuraavana päivänä pilaantuneena (=bakteerikasvusto runsas ja bakteerien eritteitä ruuassa vaarallinen määrä). Tällaista riskiä hoitajien on lähes mahdotonta valvoa. Menumatilla valvonta puolestaan onnistuu. 6

7 Kahden aterian lämmittäminen kerralla Menumatin palvelulaitteella voi kuumentaa kerrallaan yhden tai kaksi ateriaa (siis kaksi pääruokaa, ei pääruokaa ja jälkiruokaa samaan aikaan). Esimerkiksi pariskunta voi kuumentaa yhtä aikaa kaksi eri pääruokaa kummallekin omaa lempiruokaa. Varautuminen sähkökatkoihin Menumat-laitteen tietokone ja etäyhteys ovat akkuvarmennettuja. Pakastimen tilanne on samanlainen kuin normaalin kotipakastimen tai -jääkaapin osalta. Menumat ei voi kuitenkaan sitoutua korvaamaan sähköyhtiön tai asiakkaan itsensä aiheuttamia ruoan sulamisvahinkoja. Tällöin asiakas hakee korvauksia menettämistään sulaneista ruoista joko kotivakuutuksen tai sähköyhtiön kautta. Varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin Menumat palvelee myös poikkeustilanteissa (esimerkiksi ydinvoimalan vuototilanne) ellei poikkeustilanteita yleisen käytännön, lainsäädännön, viranomaisen kehotuksen tai kiellon mukaan katsota force majeure -tilanteiksi, jolloin palvelua ei voida toimittaa. Vastuuvakuutus, työehtosopimus, julkiset maksut Menumat Oy on hoitanut huolellisesti seuraavat asiat: toiminnan vastuuvakuutus henkilökunnan työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Menumat kuuluu yksityisen sosiaalialan työnantajaliittoon Menumatilla on eläkevakuutus henkilökunnalle eikä maksamattomia maksuja Menumat on merkitty ennakkoperintärekisteriin Menumat on merkitty työnantajarekisteriin Menumat on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Menumatilla ei ole veroja ja/tai maksuja maksamatta verottajalle Tarvittaessa Menumat toimittaa näistä todistukset Tilaajalle. 7

8 Hinnat Alla esitetyt hinnat ovat voimassa alkaen. Mikäli asiakasmäärä putoaa yhtäjaksoisesti yhdeksi (1) kuukaudeksi alle 20 asiakkaan tai aterioiden kulutus putoaa alle 450 kuukausittaisen aterian, on Menumatilla oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Yhteisten neuvottelujen jälkeen esitys mahdollisista uusista hinnoista toimitetaan Tilaajalle yhtä (1) kuukautta ennen hintojen voimaantuloa. Jos asiakasmäärän laskun voidaan yhteisesti ja luotettavasti osoittaa johtuvan Menumatin tarjoaman palvelun tai ruoan laadun heikkenemisestä, ei Tilaaja luonnollisesti voi vaikuttaa asiakasmäärän pysyvyyteen. Tällöin Menumatilla ei ole oikeutta vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta. Oleellisin kokonaishinta muodostuu kolmesta eri osiosta: 1. Tilatut ateriat = pääruokia ja jälkiruokia 2. Palvelumaksu = automaatin vuokra + huoltosopimus + automaatin etäkäyttöliittymä (gprs + SIM) 3. Aterioiden kuljetus kotiin = kuljetus + automaatin täyttö + tilausten otto + opastus tarvittaessa kotikäynnillä Vähämerkityksellisempi hinta (per syöty lämmin ateria) on automaatin vienti ja asennus kotiin. Merkitys on vähäisempi, koska jos asiakas käyttää automaattia esimerkiksi 2 vuotta ja syö tuona aikana 450 ateriaa, 45 :n asennusmaksu jyvitettynä kaikille aterioille saadaan tulokseksi 0,01 per ateria. Tämä on alle prosentti kokonaiskustannuksesta. Aterioiden hinnoittelu ja tilaustapa: Menumatilta ei ole pakko tilata jälkiruokia. Jälkiruokia ei saa tilata enempää kuin pääruokia. Asiakas voi siis esimerkiksi tilata kerrallaan 14 pääruokaa ja joko saman tai pienemmän määrän jälkiruokia. Kaikilla pääruoilla on sama vakiohinta ja kaikilla jälkiruoilla on sama vakiohinta. 8

9 Hinnat aterioille (veloitus kulutuksen mukaan): Pääruoat Jälkiruoat 5,60 / kpl 0,60 / kpl Hinnat erikoisvalikoiman aterioille (veloitus kulutuksen mukaan): Rikastettu/tehostettu ruoka-annos Soseutettu, rikastettu/tehostettu ruoka-annos 7,50 / kpl 7,50 / kpl Palvelumaksu (kiinteä vuorokausivuokra): 2,80 / vrk / laite Sisältää: - automaatin vuokran - huoltosopimuksen viat korjataan viimeistään 32 tunnin kuluessa - automaatin etäkäyttöliittymän (gprs + sim) - huoltopäivystyksen 7 päivänä viikossa, vuoden jokaisena päivänä Asennusmaksu (kertaveloitus) Sisältää: - automaatin asennus asiakkaan kotiin (noin 1 h) - asiakkaan opastus Menumatin käyttöön 45,00 / laite Aterioiden kuljetus kotiin (veloitetaan toimitettujen ruokien mukaan): Aterioiden kuljetus kotiin ja laitteen täyttö hinnoitellaan toimitettujen pääruokien mukaan. Minimimäärä aterioiden toimitukselle on 10 ateriaa. Hinnoittelu tapahtuu postinumeroalueittain seuraavasti: 1. Siltakylä ja Kirkonkylä 1,10 / ateria postinumeroalueet: Siltakylä, Pyhtää 2. Muut kunnan alueet 1,50 / ateria postinumeroalueet: Heinlahti, Huutjärvi, Purola, Vastila Kuljetus tapahtuu noin kahden viikon välein, pariskunnilla useammin. Kuljetus sisältää myös seuraavan tilauksen ottamisen ja tarkistamisen asiakkaan kanssa. Menumat pyrkii keskittämään samojen alueiden ateriatoimitukset samoihin ajankohtiin. 9

10 Hintaesimerkki aterian kokonaiskustannuksista, Siltakylä ja Kirkonkylä Tämä hintaesimerkki on Siltakylään ja Kirkonkylään, kun asiakas syö yhden pääruoan ja jälkiruoan päivässä tai pariskunta syö kaksi pääruokaa ja kaksi pääruokaa päivässä. YKSIN ASUVA PARISKUNTA Pääruoka 5,60 5,60 Jälkiruoka 0,60 0,60 Aterian kuljetus kotiin (per ateria) 1,10 1,10 _ 7,30 7,30 Menumat-laite kotiin (palvelumaksu/vrk/hlö) 2,80 1,40 (2,80 / 2) KOKONAISKUSTANNUS ALUEELLA per itse valittu syöty lämmin ateria kotona 10,10 8,70 Hintaesimerkki aterian kokonaiskustannuksista, muut kunnan alueet Tämä hintaesimerkki on muille kunnan alueille, kun asiakas syö yhden pääruoan ja jälkiruoan päivässä tai pariskunta syö kaksi pääruokaa ja kaksi pääruokaa päivässä. YKSIN ASUVA PARISKUNTA Pääruoka 5,60 5,60 Jälkiruoka 0,60 0,60 Aterian kuljetus kotiin (per ateria) 1,50 1,50 _ 7,70 7,70 Menumat-laite kotiin (palvelumaksu/vrk/hlö) 2,80 1,40 (2,80 / 2) KOKONAISKUSTANNUS ALUEELLA per itse valittu syöty lämmin ateria kotona 10,50 9,10 Ylläolevat hintaesimerkit sisältävät kaikki ateriaan kohdistuvat kulut, jotka Tilaajan laskussa eritellään. Kaikki hinnat on esitetty alv 0 %. Hintoihin lisätään kulloinkin lainmukainen arvonlisävero. Laskutus ja maksuehdot Menumat laskuttaa kaikesta kuukausittain Tilaajaa, joka laskuttaa Asiakkaita omien päätöstensä mukaan. Maksuehto on 14 päivää netto, viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutuskuluja ei veloiteta. Lasku sisältää erittelyn asiakkaista ja ateriamääristä. 10

11 Yksityiset asiakkaat Menumat on halukas tarjoamaan palvelujaan Tilaajan toimialueella myös yksityisille, siis kokonaan omalla rahallaan maksaville asiakkaille. Menumat tarvitsee vähintään 30 asiakkaan perusasiakaskunnan Tilaajan kotiateria-asiakkaista, jotta se pystyy perustoiminnan kautta turvaamaan riittävästi resursseja Tilaajan alueella itse maksaviin asiakkaisiin kohdistuviin palvelu- ja markkinointitoimintoihin. Alihankkijat Toimittaja vastaa alihankkijoistaan liitteen 1 mukaisesti. Menumatilla on oikeus käyttää palveluissaan omaa henkilökuntaa ja/tai Tilaajan alueella ja ympäristössä toimivia alihankkijoita, esimerkiksi pienehköjä kuljetusyrityksiä. Tilaajalla on oikeus saada tietää etukäteen tällaisista alihankkijoista. Tilaajalla on halutessaan oikeus antaa lausuntonsa Toimittajan alihankkijoista. Sopimusaika ja hintojen tarkistukset Sopimusaika on sitovasti neljä (4) vuotta. Tämän lisäksi on optio kahdesta (2) lisävuodesta. Option käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Tilaajan pitää päättää option käytöstä kirjallisesti viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen sopimusajan loppumista. Optiota käytettäessä Menumatilla on oikeus esittää uudet hinnat tai uusi hinnoitteluperiaate. Tilaajalla on oikeus hylätä uudet esitykset. Sopimusaika alkaa ja päättyy Hintoja ei koroteta ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Menumatilla on kuitenkin sopimuksen mukaisesti oikeus vaatia neuvotteluja palvelun uudelleen hinnoittelusta, mikäli kokonaisasiakasmäärä laskee sopimuksessa määriteltyjen rajojen mukaisesti. Selvyydeksi todettakoon, että hinnat eivät ole kiinteitä. Aterioiden, palvelumaksun ja kuljetuksen hintoja voidaan jokaista tarkistaa JYSE 2009 Palvelut sopimusehtojen mukaisesti, siis palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Hinnankorotusesitys toimitetaan Tilaajalle kaksi (2) kuukautta aikaisemmin ja siihen liitetään selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. JYSE 2009 Palvelut mukaisesti osapuolet voivat kumpikin ehdottaa hinnanmuutoksia aikaisintaan kahdentoista (12) kuukauden kuluttua sopimuksen voimaantulosta ja enintään kahdentoista (12) kuukauden välein. 11

12 Tietojen integrointi Tilaajan muihin tietojärjestelmiin Menumat tukee ja edistää mielellään olemassa olevilla resursseillaan asiakkaan ruokailutietojen ja muiden lokitietojen siirtämistä ja integrointia yhteisellä sopimuksella yhteisesti sovittuun paikkaan. Asiakirjojen tulkinta ja erimielisyydet Sopimusta tulkitaan seuraavassa järjestyksessä: Sopimus, Liite 1. Todetaan vielä, että noudatetaan JYSE 2009 Palvelut yleisiä ehtoja silloin, kun asiaa ei ole toisin sovittu Sopimuksessa. Erimielisyydet käsitellään liitteen 1 (Jyse 2009 Palvelut) mukaisesti. Sopimussuhde Menumat on sopimussuhteessa Pyhtään kunnan kanssa. Kunta tekee asiakkaiden kanssa omat sopimuksensa kotiateriapalvelusta ja muista kotihoidon palveluista. Tämän sopimuksen mukaan Menumatilla on velvollisuus toteuttaa kunnan valitsemille asiakkaille palvelut. 12

13 Sopimus Sopimusta on allekirjoitettu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Helsingissä / / Menumat Oy Pyhtäällä / / Pyhtään kunta Jukka Penttinen Toimitusjohtaja Timo Hokkanen Sosiaali- ja terveysjohtaja 13

Sopimusluonnos (7.12.2015) KOTIHOIDON ATERIA-AUTOMAATTIPALVELU

Sopimusluonnos (7.12.2015) KOTIHOIDON ATERIA-AUTOMAATTIPALVELU Sopimusluonnos (7.12.2015) KOTIHOIDON ATERIA-AUTOMAATTIPALVELU 1 Sisällys Asiakas, palvelun tuottaja ja sopimuksen kohde... 3 Taustaa... 4 Menumatin vastuut... 4 Palvelun ja laitteen perusominaisuudet...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 186 KOTIHOIDON ATERIA-AUTOMAATTIPOHJAISEN ATERIAPALVELUN ATERIAN HINNAN VAHVISTAMINEN Terke 2010-1199 Esityslistan asia TJA/32 TJA Terveyslautakunta päätti panna

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta

Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1 Palvelusopimus turva-auttajakäyntipalvelusta 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Liedon kunta, jäljempänä Tilaaja Yhteyshenkilö: Toimittaja: jäljempänä Toimittaja Yhteyshenkilö: 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015 Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! Hanke Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) 1.1.2015 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

VANHUSTEN JA VAMMAISTEN KULJETUSATERIAT (Dno 1275/231/2009)

VANHUSTEN JA VAMMAISTEN KULJETUSATERIAT (Dno 1275/231/2009) TARJOUSPYYNTÖ 1 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN KULJETUSATERIAT (Dno 1275/231/2009) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus Virkatie

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ... 4 5 TARJOUSHINTA...

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1 (8) RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ Seutukeskus Oy Häme pyytää Linnan Ateria Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista kotiateriapalvelun

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto

Anvia Oyj. Alueverkon Ethernet Hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Alueverkon Ethernet Hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi 2(5) Alueverkon Ethernet -liittymän kytkentä- ja kk-maksut Tuotenro Alueverkon Ethernet -liittymä 21288 1M/1M

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 1 SOPIMUS 1. Osapuolet 1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 2. Palvelukoti Koivula Oy (jäljempänä Palveluntuottaja) Säimenentie 654 58360 Säimen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA Terveystalo PUITESOPIMUS 1(4) 27.1.2014 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA 1. OSAPUOLET Tomion kaupunki, y -tunnus 0193524-6, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, jäljempänä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1 Keuruun kaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunki Multian kunta SOPIMUS ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Asiakas Keuruun kaupunki Tekniset palvelut / Tukipalvelut xxxxxxxx Y-tunnus 0208388-2 Multiantie

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Forssan kaupungin Infrapalvelut vastaa alansa hankinnoista, materiaaleista ja palveluista.

Forssan kaupunki. Forssan kaupungin Infrapalvelut vastaa alansa hankinnoista, materiaaleista ja palveluista. 22.11.2016 1/6 86445 Ruohonleikkuri 1. : Suomi puh. +358 341415328 fax leila.gronholm@forssa.fi : : : Forssan kaupungin Infrapalvelut vastaa alansa hankinnoista, materiaaleista ja palveluista. 2. Hankinnan

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina 16.08.2016 1/9 53356 1. : Janne Varonen 15, rak. 4A 2. krs, PL 11 Suomi puh. +358 133370431 www.joensuu.fi/hankintatoimi : : : Kiteen kaupunki : hankinnoista. perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

3 SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa xx.yy.2017 xx.yy.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista.

3 SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa xx.yy.2017 xx.yy.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista. KELTAISELLA MERKITYT PÄIVITETÄÄN LOPULLISEEN SOPIMUKSEEN. LUONNOS 1 SOPIMUS MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Allekirjoittanut toimeksiantaja XXX (tilaaja) ja allekirjoittanut toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot