29200 HARJAVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29200 HARJAVALTA 20.9.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys HARJAVALTA LIIKUNTA-JA UIMAHALLIN AURAUS-JA HIEKOITUS TALVIKAUDEKSI Yleistiedot 2. Koneluokat 3. Tarjous Harjavallan kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjouksia talvikunnossapidossa käytettävissä työkoneista kuljettajineen. Hankinnan sopimuskausi kattaa talven Työ on yksikköhinta- / aikaperusteinen. Yhteyshenkilö on tekninen mestari Juhani Ramberg, puh Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Ilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa. Työalueena on Harjavallan kaupungin Liikunta- ja uimahallin pihaalueen talvikunnossapito. Auraus- ja/tai hiekoitustarjouksia pyydetään - traktoreista lisävarusteineen Tarjottavan kaluston on oltava tarjouksen antajan hallinnassa. Tarjous jätetään tarjouskirjeellä. Tarjous annetaan oheisella liitteellä (auraus- ja hiekoitustarjous). Jokaisesta koneesta annetaan erillinen selvitys. Kalustosta tulee ilmoittaa merkki, vuosimalli, teho, koneen paino ja varusteet (mm. sirotteluhiekoittimet). Puutteelliset tai virheelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 4. Tarjoukseen liitettävät selvitykset - verottajan verovelkatodistus - vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - tiedot ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi merkitsemisestä sekä Y-tunnus

2 5. Hankinnan yleiset ehdot 2 - tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta, ulosottoviranomaisen todistus, josta ilmenee onko perinnässä veroja ja maksuja tai onko perinnässä todettu varattomuus - vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksista - tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Kaluston omistajan tai haltijan tiedot osoite- ja yhteystietoineen ilmoitetaan tarjouksessa. Ennakkoverolipun tulee liittyä ko. kaluston käyttöön liittyvään toimintaan. Todistukset eivät saa olla toimitushetkellä kahta kuukautta vanhempia. Urakka-aikana todistukset on toimitettava tilaajalle aina pyydettäessä kahden viikon kuluessa. Edellä mainittujen todistusten puuttuminen tai niiden edellyttämien velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen tai urakan aikana sopimuksen purkamiseen. Tarjouspyyntö koskee koneen toimittamista tuntityöhön kuljettajineen ja mahdollisine lisälaitteineen. Koneen kuljettajan tulee olla ammattitaitoinen. Työajasta maksetaan urakoitsijan kirjallisessa tarjouksessaan ilmoittama yksikköhinta euroa/tunti. Päivystyksestä tai varallaolosta ei makseta eri korvausta ja tarjottua tuntihintaa käytetään myös ylitöissä sekä ilta-, viikonloppu- ja yötöissä. Tuntihinnat ilmoitetaan ilman palvelusta perittävää arvonlisäveroa, joka lisätään laskuun eriteltynä tilaajaa laskutettaessa. Tuntihintojen tulee olla voimassa koko tarjouskauden. Koneen vuokrauksessa sovelletaan Suomen Kuntaliiton julkaisun koneja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot KE 08 vuokrausehtoja tarjouspyynnössä olevin poikkeuksin (mm. ylityöstä ei makseta eri korvausta ja tarjottua tuntihintaa käytetään myös ilta-, viikonloppu- ja yötöissä).

3 3 6. Kaluston tarkastaminen ja työturvallisuus Tilaajalla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi. Kuljettajalla tulee olla käytettävissä pimeään aikaan työskenneltäessä asianmukainen voimassa olevat työturvallisuusnormit täyttävä valoa heijastava turvaliivi. Koneiden ja laitteiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville. Työ tehdään muun liikenteen joukossa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää kevyen liikenteen turvallisuuteen. 7. Työaika 8. Hankinnan muut ehdot Työvuoron pituus ja vuorokautinen työmäärä määräytyvät sääolosuhteiden mukaan. Harjavallan Liikunta- ja uimahalli on avoinna jokaisena päivänä lukuun ottamatta juhlapyhiä. Osa töistä tehdään ilta- ja yöaikaan. Työhön otetavan koneen tulee olla valmiudessa osallistua työhön vuorokauden ympäri siten, että kone on työmaalla kahden tunnin kuluessa työnjohdon hälytyksestä koko talvikauden ajan. Talvikauden katsotaan alkavan vuosittain marraskuun ensimmäinen päivä ja päättyvän huhtikuun 15. päivään. Tarjottavan koneen varustukseen ja tuntiveloitushintaan tulee kuulua gsm-puhelin, jolla koneen kuljettaja on tavoitettavissa. Kuljettajalla tulee olla suoritettuna tiehallinnon tieturva 1. kurssi hyväksytysti. Tilaajan vaatiessa tulee urakoitsijan asentaa veloituksetta tilaajan toimittama gps- tai muu vastaava työnseurantajärjestelmä koneeseensa. Aurojen ja muiden terien sekä hiekoituslaitteiden kustannukset sisältyvät annettuun tuntihintaan.

4 4 9. Hankinnan valintaperuste 10. Urakka-aika 11. Tarjousten hylkääminen 12. Maksuperuste, maksuehdot ja laskutus 13. Tarjouksen jättäminen Koneet asetetaan koneryhmittäin edullisuusjärjestykseen yksikköhintojen perusteella. Tarjouskausi käsittää talvikauden Mikäli tarjous saapuu myöhässä, se palautetaan avaamattomana tarjouksen antajalle, mikäli kuoressa on tarjouksen antajan yhteystiedot. Tarjous voidaan hylätä, mikäli jokin kohdassa 4. mainituista todistuksista puuttuu. Tarjouspyynnön vastainen tarjous voidaan hylätä. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Työkoneiden maksuperuste on tuntivuokra /h (aikaperuste). Tuntivuokra sisältää työkoneen kuljettajineen ja tuntihinnan sisältämät lisälaitteet. Tarjottua tuntihintaa käytetään myös ylitöissä. Tarjoushintoja ei sidota indeksiin. Palvelusta perittävä arvonlisävero lisätään laskuun eriteltynä tilaajaa laskutettaessa. Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto. Laskutus tehdään neljän viikon välein. Laskuun on liitettävä päivittäin täytettävä työkoneen käyttöilmoitus, jonka kaupungin työnjohto on hyväksynyt. Käyttöilmoituksessa tulee selvitä päivittäinen työaika työkohteittain. Tarjous jätetään tarjouskirjeellä/ oheisella liitteellä. Jokaisesta tarjottavasta koneesta on annettava oma tarjous, josta ilmenee kohdan 3. mukaiset selvitykset. Tarjoukset annetaan erikseen lumenaurauksesta ja/tai hiekoituksesta.

5 14. Tarjouspyyntöasiakirjat Mikäli sama yrittäjä tarjoaa useita koneita, kohdassa 4. vaaditut todistukset liitetään mukaan yhtenä kappaleena, tarjouksiin maininta liitteenä olevista todistuksista ja selvityksistä. Sähköpostilla tai faksilla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen Harjavallan kaupungin tekniset palvelut Keskustie 5b HARJAVALTA. Kuoreen merkintä Liikunta- ja uimahallin auraus- ja hiekoitustarjous. Tarjouspyyntöasiakirjat ja ohjeet ovat noudettavissa Harjavallan kaupungin teknisistä palveluista, Keskustie 5b, Harjavalta, tai Harjavallan kaupungin internetsivuilta: Mahdolliset lisäkysymykset tulee esittää klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen: juhani.ramberg (at) harjavalta.fi. Vastaukset lähetetään kysyjille sähköpostilla. Tiedusteluihin vastaa tekninen mestari Juhani Ramberg, puh Juhani Ramberg Teknisten palvelujen toimialajohtaja liitteet: tarjouslomake auraus- ja hiekoitusohjeet

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015 Karijoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Kristiinantie 3, 64350 KARIJOKI puh. 040 5106680 13.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu 27.9.2011 EU-hankintailmoitus 27.9.2011

TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu 27.9.2011 EU-hankintailmoitus 27.9.2011 Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori 27.09.2011 TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Tarjouspyynnön mukaiset maanrakennustöiden koneet kuljettajineen Toimitus-/sopimusaika Hankintakausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 105/2015 1 (5) 13.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 Janakkalan kunnan tekniikka ja ympäristö sekä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015. Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä

TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015. Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä 1 TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015 Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018 1. Tarjouksen pyytäjä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Tarjottavan kaluston vaatimukset Sotkamon kunta Ympäristö

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aika- ja yksikköhintaperusteisista

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1 (5) 31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Kilpailukohde 2. Hankintamenettely Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen kuljetuskokonaisuuksien

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE 2008-2009 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

korit käsitellään omina tarjouksinaan.

korit käsitellään omina tarjouksinaan. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSPALVELUT 2015 Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ NRO 24 juko/ah/pt 27.8.2012 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjousehdot Kotkan kaupungin kuntatekniikan vastuualue

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot