TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu EU-hankintailmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ. Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu 27.9.2011 EU-hankintailmoitus 27.9.2011"

Transkriptio

1 Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Tarjouspyynnön mukaiset maanrakennustöiden koneet kuljettajineen Toimitus-/sopimusaika Hankintakausi vuodet Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen Kokonaistaloudellinen edullisuus Kansallinen hankintailmoitus -- EU-ennakkoilmoitus -- Oma nettisivu EU-hankintailmoitus Tarjousaika päättyy klo Hinnat on ilmoitettava verottomina. Tarjouksen on oltava voimassa 3 kuukautta. Tarjous annetaan sähköpostilla osoitteeseen: tarjous(at)pori.fi tai paperilla osoitteeseen Porin kaupunki, Hankintapalvelut, Pohjoipuisto 7, Pori. Tarjouksessa tulee olla tarjoajan nimi tms. tunnistetiedot sekä merkintä: TPK ja Vesi/ Konetarjous MYÖHÄSTYNYTTÄ TARJOUSTA EI HUOMIOIDA Porin kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia kunnallisteknisissä maanrakennustöissä tarvittavista koneista kuljettajineen Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen ja Porin Veden tarpeisiin. Tarjouspyyntö liitelomakkeineen on tulostettavissa osoitteesta tai noudettavissa Ajoneuvokeskuksen kuljetustoimistosta Ulasoorintie 9, Pori. Hankinnan kohde Hankintamenettely: Osatarjous: Tarjouspyynnön mukaiset maanrakennustöiden koneet kuljettajineen Avoin hankintamenettely Osatarjous huomioidaan tarjouspyynnön mukaisesti Kelpoisuusvaatimukset: Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset Tarjouksen laatimiskieli: Suomi Valintakriteerit Hinta 80 p. Kuljettajan kokemus kunnallisteknisistä töistä 10 p. Tarjottavan koneen ikä 10 p. Hankinnan sisältö ja laajuus: 1. Hankintakausi: Vuodet Urakoitsijoiden vaihto tehdään tammikuussa kahden viikon sisällä.

2 2/5 2. Tarvittavat koneet kuljettajineen Tarvittavat koneet kuljettajineen ovat: maansiirtokoneet tiehöylät ja jyrät telapuskutraktorit pyöräkuormaajat, 4-pyörävetoiset hydrauliset kaivukoneet, tela-alustaiset hydrauliset kaivukoneet, pyöräalustaiset kaivurit/kaivurikuormaajat traktorit 4-vetotraktorit aura- ja harjavarustuksella jyrät myös ilman kuljettajaa 3. Toimitusehdot Koneita käytetään tarpeen mukaan koko hankintakaudella tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Lisäksi koneiden vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisehtoja 1998 (KE 98), sekä kaupungin omia lisäyksiä ja poikkeamia (tp_konesovellus_11.doc). 4. Koneiden käyttötarkoitus Koneita käytetään maanrakennus-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöissä (kadut, puistot, kentät, viemärit, jätehuolto ym.) tarpeen mukaan, työnjohdon antamien ohjeiden ja määräysten perusteella. 5. Tarjottava kalusto Tarjotun kaluston tulee olla tarjouksen antavan ammatinharjoittajan tai yrityksen omistuksessa tai hallinnassa oleva kalusto, joka on otettu käyttöön vuonna 1999 tai myöhemmin (puskutraktorit ja pyöräkuormaajat vuonna 1997 tai myöhemmin). Kalustosta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Koneen tulee olla CE-merkitty, ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tilaaja varaa itselleen oikeuden käyttää tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmää. Järjestelmään liittyvät kustannukset maksaa tilaaja. 6. Koneen kuljettajan soveltuvuus Koneen kuljettajalta edellytetään ominaisuuksia, jotka mahdollisimman hyvin täyttävät tilaajan työn tekemiselle asettamat kriteerit. Koneen kuljettajalta edellytettävät ominaisuudet: osaaminen ja kokemus kunnallisteknisistä töistä vastuuntuntoisuus ja oma-aloitteisuus yhteistyökyky ja kaupunkituntemus Lisäksi kuljettajalla tulee olla voimassa olevat tieturvakortti, työturvallisuuskortti ja työnantajan myöntämä henkilökortti Tarjoaja vastaa koneen kuljettajalta edellytettävistä omainaisuuksista.

3 3/5 7. Tarjousta koskevia ehtoja Tarjouspyyntö käsittää koneen toimittamista tilaajan käyttöön tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen. Kaupunki edellyttää, että kaivinkoneiden, kaivurien ja traktorien eri kauhojen, asfalttileikkurin sekä rototiltin korvaukset sisältyvät peruskoneen tuntivuokraan. 8. Tarjouksen hyväksyminen/ päätöksenteko Tarjouksen tekemisessä käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevaa konevuokrauslomaketta (tp_koneliite_11.doc). Jokaisesta tarjottavasta koneesta täytetään oma lomake, ja jokaisesta koneesta annetaan vain yksi hinta/tarjous. Tuntihinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomin (alv 0 %) nettohinnoin /h. Tuntihintojen tulee olla kiinteästi voimassa vuodenajasta riippumatta samoina koko sopimusajan. Mahdolliset ylityökorvaukset ja matkalisät on ilmoitettava erikseen. Tilaajalla on oikeus tarkastaa kone varusteineen, laitteineen ja asiakirjoineen ennen sen siirtämistä työmaalle, sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi. Työssä noudatettava päivittäinen työaika maanantaista torstaihin on 7,5 h ja perjantaina 5,75 h, jolloin korvattava normaali viikoittainen työaika on yhteensä 35,75 h. Perustuntihintaan kuulumattomista lisälaitteista maksetaan käyttötuntien mukaan. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden pyytää erilliset tarjoukset suuremmista ja/tai poikkeuksellisista työkohteista tai pyytää halvimmat tuntihinnat antaneiden urakoitsijoiden kesken alue- tai työkohtaiset kiinteähintaiset kokonaisurakkatarjoukset tai suoriteperusteiset yksikköhinnat. Tarjouspyynnön mukaisesti annetut tarjoukset hyväksytään. Osatarjous huomioidaan. Päätösten teko Porin Tekninen palvelukeskus ja Porin Vesi tekevät kumpikin itsenäisen päätöksen kunnallisteknisissä maanrakennustöissä tarvittavista koneista kuljettajineen. 9. Tarjouksen antamainen Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteellä tp_koneliite_11.doc. Tarjous tulee toimittaa määräaikaan mennessä tarjouspyynnön alussa mainittuun osoitteeseen. 10. Tarjouksen hylkääminen Myöhästynyt tarjous sekä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. 11. Laskutus- ja maksuehdot

4 4/5 Tilaaja käsittelee ostolaskut sähköisesti. Maksuehto on laskun saapumisesta lukien paperilaskuna vähintään 21 päivää netto ja verkkolaskuna vähintään 14 päivää netto. Viivastyskorko on korkolain mukainen. 12. Sopimusehdot Tärkeimmät sopimusehdot ja sopimuksen purkamisehdot: Esim. sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja muissa asiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on mainittu Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen sekä Porin veden soveltamissa lisäyksissä ja poikkeuksissa konevuokrauksen yleisiin ehtoihin KE 98 (tp_konesovellus_11). Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan viipymättä toiselle sopijapuolelle.) 13. Lainsäädäntö Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Tarjoajan tulee antaa tarjouksen liitteenä seuraavat todistukset ja selvitykset (enintään 2kk vanhoja): Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja/tai ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä) Kaupparekisteriote Todistus verojen maksamisesta,verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Vastuuvakuutus Todistus työterveydenhuollon järjestämisestä Tarjoajan on varauduttava toimittamaan pyydettäessä tilaajalle yllämainitut selvitykset myös kesken sopimuskauden. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalai-

5 5/5 suuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Lisätiedustelut Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse: tarjous(at)pori.fi klo mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö TPK ja Vesi/ Konetarjous. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa alkaen: Liitteet tp_konesovellus_11.doc (konevuokrauksen ehdot) tp_koneliite_11.doc (tarjousliite) Allekirjoitus Martti Lundén Ajojärjestelijä

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 105/2015 1 (5) 13.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 Janakkalan kunnan tekniikka ja ympäristö sekä

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aika- ja yksikköhintaperusteisista

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8.

1. Tela-alustainen kaivukone 2. Pyöräalustainen kaivukone 3. Pienkuormaajat 4. Traktorikaivuri 5. Tiehöylä 6. Täryjyrä 7. Pyöräkuormaaja 8. TYÖKONEPALVELUIDEN HANKINTA KAUDELLA 2015 2018 1. Tarjouksen pyytäjä Tekniset palvelut PL 40 89601 Suomussalmi 2. Hanke Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tuntihintatarjoustanne 1.5.2015-31.12.2018

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA 2014 2015 Karijoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Kristiinantie 3, 64350 KARIJOKI puh. 040 5106680 13.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEEN TYÖKAUSINA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 12.12.2013 18:30 Kokousaika 12.12.2013 kello 18.30-21.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot