TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ NRO 24 juko/ah/pt (5) TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjousehdot Kotkan kaupungin kuntatekniikan vastuualue pyytää kaupunkia koskevia tuntivuokratarjouksia rakennus-, kunnossapito- puhtaanapitotöihin soveltuvasta maarakennus-, kuljetus-, puhdistus-, nostokonekalustosta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat: - tämä tarjouspyyntökirje koneluokitus kuljetuskalustoluokitus Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta: Työssä noudatetaan kaupunkien ja maarakennusalan järjestöjen neuvottelemia Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 1998 (KE98) seuraavin poikkeuksin: - säännöllisen työajan päivästä korvataan 7,5 h, poikkeuksena normaaliperjantaisin 6 h työajan päättyessä klo arkipyhäviikkoina korvataan voimassa olevan kunnallisen tuntipalkkasopimuksen mukainen työaika vähennettynä puolella tunnilla - koneen siirrosta työkohteeseen korvataan enintään 1 tunnin tuntivuokra tai sovitun siirtotavan mukaiset todelliset siirtokustannukset Kotkan kaupungin alueella, jos korvattava työaika on > 72 h, siirtoa ei korvata. - auton siirtoa työkohteeseen ei korvata. - arkiaamuna ylitöiden korvaus päättyy klo Kesken tarjouskauden hyväksytään tarjouksia vain seuraavissa tapauksissa: - urakoitsija on hankkinut uuden koneen/auton tai vaihtanut sen - talousalueelle on tullut tarjousajan päättymisen jälkeen uusi yrittäjä, joka haluaa tarjota kalustoaan kesken tarjouskauden - uusiin kaivinkone- ja kuljetustarjouksiin on liitettävä kone- ja kuljettajatiedot Urakoitsija saa tarjota vain omia koneitaan.

2 2 Urakoitsijoilla voi olla myös yhteenliittymä. Tällöin tarjoukseen on liitettävä vaadittavat urakoitsijatodistukset yhteenliittymän nimissä. Mikäli urakoitsijalla on ollut tarjoushetkellä joku kone/auto hallinnassaan, eikä sitä ole tämän tarjouksen yhteydessä tarjottu, ei siitä hyväksytä tarjousta tällä tarjouskaudella. Yleistä Tarjouskausi on Tarjouksen jättäminen Koneelle/autolle nimetään ensisijainen kuljettaja. Koneissa ja autoissa edellytetään olevan varakone-, -autojärjestelmä. - kone-/autorikoissa edellytetään saatavan varakone/-auto - mikäli sellaista ei ole, otetaan hinnastosta seuraava ja mahdollinen lisäkustannus peritään urakoitsijalta Kaivavissa koneissa edellytetään useampia kauhatyyppejä. - lisälaitteet hinnoitellaan erikseen Muissa koneissa lisälaitteet hinnoitellaan erikseen. Autoista kysytään perusautot - tarjoukset pyydetään vain 2-, 3- ja 4-akselisista autoista - nosturille annetaan nosturilisä - maansiirtoautoissa ei makseta louhelisää Tarjoukset annetaan oheisilla lomakkeilla. Tarjous koskee koko tarjouskautta. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksilla. Hinnat annetaan arvonlisäverottomina. Laskutuksen yhteydessä urakoitsijalla on oikeus lisätä arvonlisäveroa 23 % laskun loppusummasta. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006): 1) selvitys siitä, että urakoitsija on merkitty ennakonperintälain mukaiseen ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain mukaisen arvonlisä velvollisten rekisteriin 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että vero velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työehdoista 6) kopio koneen tai auton rekisteriotteesta Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopijapuolena toimii ulkomaalainen yritys, yrityksen on toimitettava 1- kohdassa tarkoitetut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteri-otteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

3 3 Maksuehdot Tarjousten käsittely Urakoitsijan valinta Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, on sen annettava selvitykset perustamisasiakirjasta ja vastuiden jakautumisesta tässä urakassa. Suljetut kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa Kuntatekniikan toimistoon viimeistään klo Kone- ja kuljetuspalveluista maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa jaksoin päivä ja päivä. Laskun maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Arvonlisäveron maksaminen edellyttää, että urakoitsija on liittänyt tarjoukseensa todistuksen siitä, että hänet on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi. Todistuksen tulee olla voimassa koko tarjouskauden. Mikäli todistusta arvonlisävero-velvollisuudesta ei ole esitetty, maksaa kaupunki nettohinnan mukaista tunti-vuokraa. Niille pienurakoitsijoille, joiden verotettava kone/kuljetustyön liikevaihto ei ylitä euroa ja jotka eivät tästä syystä hakeudu arvonlisäverovelvollisiksi, maksetaan nettohinnan mukaista tuntivuokraa. Urakoitsijan on tästä erikseen mainittava tarjouksensa yhteydessä. Mikäli urakoitsija ei ole toimittanut todistusta merkitsemisestään ennakonperintärekisteriin, on kaupungin suoritettava urakoitsijan laskusta ennakonpidätys. Ensiksi tarkastetaan urakoitsijatodistukset. Mikäli todistukset eivät ole hyväksyttäviä tai ne ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan ei urakoitsijan tarjousta hyväksytä eikä urakoitsijan kalustoa käytetä kaupungin töissä. Tullakseen myöhemmin sopimuskauden aikana huomioiduksi, on urakoitsijan toimitettava kaupungille kaikki tarvittavat hyväksyttävät todistukset, eivätkä ne saa olla yhtä kuukautta vanhempia. Näissä tapauksissa vertailu suoritetaan niiden hintatietojen mukaan, jotka urakoitsija on antanut tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Koneet ja autot otetaan töihin seuraavasti; 1) Kone tai auto tilataan nimetylle hankkeelle, minkä jälkeen se sanotaan irti. 2) Talvikunnossapitokalusto nimetään erikseen ja se tilataan töihin kelitilanteen mukaan. 3) Kone tai auto kilpailutetaan erikseen hankekohtaisesti tai kunnossapito-alueittain joko tuntitaksalla tai urakalla mikäli hankkeen kesto on yli 4 viikkoa. Työ tilataan kirjallisesti erikseen. 4) Kunnossapitotehtävissä, joissa ei ole selvää hankekokonaisuutta, kone tai auto otetaan enintään 3 kuukaudeksi kerrallaan, minkä jälkeen se irtisanotaan ja uusi jakso tilataan erikseen. Sekä tuntityössä että kohdekohtaisissa urakoissa valitaan tarjotuista työhön soveltuvista koneista tai autoista hinnaltaan edullisin.

4 4 Kaikki kone- ja/tai autotilaukset vahvistetaan joko erillisellä tilauskirjeellä tai telefaxilla. Normaalissa tuntivuokramenettelyssä koneen tai auton tilaa konekeskuksen kuljetustenhoitaja Talvikunnossapitosopimuksia tehtäessä työhön kuuluu varallaolo öisin, viikonloppuisin sekä juhlapyhinä. Päivystyskausi on Varallaolosta maksetaan viikonloppuisin erillinen korvaus ( /h) mikäli tämä on merkitty erikseen tarjouslomakkeen ao. kohtaan. Muunlaista varallaolokorvausta (esim. arkiyöt) ei suoriteta. Korvaus maksetaan pe klo ma klo väliseltä ajalta, sekä arkipyhänä, esim. jos keskiviikko on arkipyhä, maksu suoritetaan ed. tiistai klo torstai väliseltä ajalta. Tarjottuja hintoja sovelletaan tarvittaessa konsernin omistamiin yhtiöihin ja laitoksiin. Näitä ovat: - Kymen Vesi Oy - HaminaKotka Satama Oy - Kotkan Energia Oy - Kotkan Asunnot Oy Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tarjouksen voimassaolo Lisätietoja Tarjoukset ovat sitovia koko tarjouskauden ajan. Mahdollisia lisätietoja antaa koneinsinööri Juhani Kosonen puh tai fax sähköposti KOTKAN KAUPUNKI Kuntatekniikka Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen

5 5 LIITTEET Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouslomakkeet Tarjouskuori JAKELU Heinikoski Lehtonen Kosonen Kotkan Energia Oy HaminaKotka Satama Oy Kymen Vesi Oy Kotkan Asunnot Oy Kaipia /Infra Kaakkois-Suomi ry taponenp\anu\koneet ja autot 2012\Tarjouspyyntö.doc

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot