Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D. Paikkakunta jossa haastattelu toteutetaan: Helsinki Vantaa Espoo Kauniainen Muu paikkakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D. Paikkakunta jossa haastattelu toteutetaan: Helsinki Vantaa Espoo Kauniainen Muu paikkakunta"

Transkriptio

1 SUFACARE Kysely omaishoitajille koskien elämäntilannetta ja tuen tarvetta HAASTATTELIJ AN TAUSTA Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D Sukupuoli: Mies Nainen Ikä: Koulutustaso: Peruskoulu Ylioppilas Alempi (ammatti)korkeakoulututk into Ylempi (ammatti)korkeakoulututkinto Paikkakunta jossa haastattelu toteutetaan: Helsinki Vantaa Espoo Kauniainen Muu paikkakunta OMAISHOITAJA N TAUSTA Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? EI ÄÄNEEN: Onko haastateltavasi mies vai nainen? Mies En Nainen Minkä ikäinen olette? Yli 95 Mikä on kansalaisuutenne? Suomalainen Jokin muu

2 Missä maassa tai minkä maan kulttuurissa olette kasvanut? Mikä on siviilisäätynne? Naimisissa/avoliito Leski ssa Eronnut/asumusero ssa Naimaton Onko teillä lapsia? Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, kuinka monta? Mikä on suhteenne omaiseenne/läheiseenne? Puoliso tai kumppani Muu sukulainen Naapuri Muu tuttu Lapsi Sisarus Vävy tai miniä Minkä ikäinen läheisenne/omaisenne on? Yli 95 Mitä kieltä puhutte läheisenne/omaisenne kanssa? Suomea Ruotsia Jotain muuta *Onko omaisenne/läheisenne mies vai nainen? Mies Nainen *Mikä on omaisenne/läheisenne siviilisääty? Naimisissa/avoliito Leski ssa Eronnut/asumusero ssa Naimaton *Missä te asutte suhteessa omaiseenne/läheiseenne? Samassa taloudessa Eri talouksissa mutta samassa rakennuksessa Kävelymatkan päässä *Kenen kanssa omaisenne/läheisenne asuu? Yksin Lapsiensa kanssa Puolisonsa/kumppaninsa kanssa Jonkun muun Auto-/bussi- /junamatka n päässä Maksullisen kotihoitajan kanssa

3 kanssa HOITOTILANTEEN TAUSTA HOITOTARVE Kuinka monen yli 65-vuotiaan henkilön omaishoitajana toimitte vähintään 4h/ viikko? tai useamman Kuinka montaa henkilöä hoivaatte ja hoidatte omaisenne lisäksi, esim. omia lapsianne? tai useampaa Kuinka kauan olette hoivannut/hoitanut omaistanne/läheistänne? 1-3 kuukautta 4-6 kuukautta 7-12 kuukautta 1-2 kuukautta 3-4 vuotta 5 vuotta tai pidempään Kuinka monta tuntia viikossa hoidatte ja hoivaatte keskimäärin omaistanne/läheistänne? 4-7 h (alle 1 h päivässä) 8-15 h (n. 1-2 h päivässä) h (n. 2-3 h päivässä) h (n h päivässä) h (n h vuorokaudessa) h (n h vuorokaudessa) h (n. 3,5-6,5 h päivässä) Mikä on suurin syy omaisenne/läheisenne hoitamiseen ja hoivaamiseen? Tarvitseeko omaisenne/läheisenne apua seuraavissa asioissa? Terveydenhoidossa? (esim. lääkityksessä, kuntoutuksessa yms.) Osittain Fyysisessä/henkilökohtaisessa hoidossa? (esim. henkilökohtaisen hygienian hoidossa, pukeutumisessa, syömisessä, WC-käynneissä yms.) Osittain Siirtymisessä ulkona/sisällä?

4 Osittain Henkistä tai sosiaalista tukea? (esim. seuraa, tekemistä, kannustusta yms.) Osittain Talouden ja kodin hoidossa? Osittain Taloudellista/rahallista tukea? Osittain Talouden/rahatilanteen hoidossa ja ylläpidossa? (esim. apua laskujen maksamisessa yms.) Osittain Muun hoidon ja tuen järjestämisessä sekä koordinoimisessa? (esim. olla yhteydessä lääkäreihin, sairaalaan, järjestää kuljetuksia yms.) Osittain Kuka, jos joku, auttaa omaistanne/läheistänne näissä asioissa? kukaan Minä omaishoitajana Muu epävirallinen hoitaja Sosiaalipalvelu tai yksityiset järjestöt Seuraavat kysymykset koskevat arkipäivän tilanteita. Mikäli omaisenne/läheisenne on yksin kotona, pystyykö hän silloin tekemään seuraavia asioita? Talousaskareita? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Ruuan laitto? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Ostosten teko? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Raha-asioiden hoitaminen? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Puhelimen käyttö? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Lääkkeiden otto? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Siirtyminen/liikkuminen ulkona? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän

5 Siirtyminen/liikkuminen sisällä? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Rapuissa liikkuminen? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Siirtyminen sängystä tuolille tai päinvastoin mikäli ne ovat vierekkäin? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän WC-käynnit? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Suhkussa käynnit? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Laittautuminen? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Pukeutuminen/riisuutuminen? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Syöminen? pystyisi Tarvitsisi apua Pystyisi tähän Onko omaisellanne/läheisellänne muistihäiriöitä? (esim. vaikeuksia tunnistaa läheisiään tai muistaa päivämääriä?) Onko omaisenne/läheisenne saanut lääkärin lausuntoa muistihäiriöistä? Mikäli vastastitte kyllä, minkä diagnoosin olette saaneet? Dementia Jokin muu Käyttäytyykö omaisenne/läheisenne sellaisella tavalla kotona tai ympäristössään joka voi aiheuttaa vaaratilanteita hänelle itselleen? Kuin riippuvainen omaisenne/läheisenne on tuestanne? Erittäin riippuvainen (Omaisesi/läheisesi ei kykene ilman Jokseenkin riippuvainen (Omaisesi/läheisesi on kykeneväinen Vähän riippuvainen (Omaisesi/läheisesi kykenee hoitamaan Riippumaton (Omaisesi/läheisesi pärjää itsenäisesti suurimman osan

6 tukeasi syömään, käymään Wc:ssä, tai hoitamaan muita arkipäivän askareitaan) tekemään tiettyjä asioita, kuten pukeutua ja hoitaa henkilökohtaisen hygieniansa, mutta ei kykene ilman apuasi hoitamaan kodinaskareita, kaupassa käyntiä, ruuan laittoa ) useimmat arkipäivän askareet itsenäisesti, mutta tarvitsee välillä apua kodin hoidossa, kaupassa käynneissä, ruuan laitossa ) ajasta, tarvitsee harvoin apuasi) Mikäli sairastuisitte, onko lähipiirissänne joku joka voisi hoitaa/hoivata omaistanne/läheistänne puolestanne?, saisin helposti jonkun sijaisekseni, mutta sijaisen saaminen ei olisi helppoa, lähipiirissäni ei ole ketään joka voisi sijaistaa minua Mikäli tarvitsisitte lomaa/ tilapäistä vapautusta hoito/hoivatyöstä, onko lähipiirissänne joku joka voisi hoitaa/hoivata omaistanne/läheistänne puolestanne?, saisin helposti jonkun sijaisekseni, mutta sijaisen saaminen ei olisi helppoa, lähipiirissäni ei ole ketään joka voisi sijaistaa minua OMAISHOITAJANA OLEMINEN Mikä on vaikuttanut päätökseenne ryhtyä omaishoitajaksi? Vastatkaa kyllä/ei kaikkiin kysymyksiin. Velvollisuuden tunne ollut muita vaihtoehtoja Laitoshoito tulisi liian kalliiksi Tunnesiteet (rakkaus, uskollisuus, kiintymys) Voin itse hyvin kun saan hoitaa/hoivata omaistani/läheistäni Omaiseni/läheiseni ei kelpuuta muiden apua Uskonnollisista syistä Jouduin vahingossa tähän tilanteeseen Päätös on taloudellisesti kannattavin Omaisena/läheisenä oleminen velvoittaa minut tehtävään Mikä yllämainituista syistä on kaikkein tärkein?

7 Seuraavaksi haluaisimme tietää miten koette oman elämäntilanteenne omaishoitajana? Kykenettekö omasta mielestänne olemaan omaishoitajana myönteisellä tavalla? Aina Useimmiten Joskus En koskaan Tuntuuko omaishoitajana oleminen liian vaativalta? Aina Useimmiten Joskus En koskaan Onko omaishoitajana oleminen aiheuttanut vaikeuksia ystävyyssuhteissanne? Aina Usein Joskus koskaan Onko omaishoitajana oleminen vaikuttanut fyysiseen kuntoonne kielteisellä tavalla? Aina Usein Joskus koskaan Vaikuttaako omaishoitajana oleminen kielteisesti henkiseen hyvinvointiinne? Aina Usein Joskus koskaan Onko omaishoitajana oleminen aiheuttanut vaikeuksia perhesuhteissanne? Aina Usein Joskus koskaan Onko omaishoitajana oleminen vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseenne kielteisesti? Aina Usein Joskus koskaan Tunnetteko olevanne sidottu omaishoitajana olemiseen? Aina Usein Joskus koskaan Saatteko tukea ystäviltänne ja/tai naapureiltanne? Aina Usein Joskus En koskaan Saatteko tukea perheeltänne? Aina Usein Joskus En koskaan Tuntuuko omaishoitajana oleminen hyvältä? Aina Usein Joskus koskaan Onko teillä hyvä ihmissuhde omaiseenne/läheiseenne jota tuette ja hoivaatte? Aina Usein Joskus koskaan Saatteko tukea terveys- ja sosiaalialan ammattilaisilta? Aina Usein Joskus koskaan Tunnetteko että joku arvostaa työpanostanne? Aina Usein Joskus koskaan Saatteko yleisesti ottaen tukea omaishoitajana olemiseen? Aina Usein Joskus En koskaan Seuraavaksi kyselisimme omasta terveydestänne, hyvinvoinnistanne sekä elämänlaadustanne. Onko yleinen terveydentilanne? Erinomainen Hyvä hyvä muttei huonokaan Huono

8 Erittäin huono Onko fyysinen hyvinvointinne yleisesti ottaen...? Erinomainen Hyvä hyvä muttei Huono huonokaan Erittäin huono Onko henkinen hyvinvointinne yleisesti ottaen...? Erinomainen Hyvä hyvä muttei Huono huonokaan Erittäin huono Oletteko tuntenut itsenne iloiseksi ja hyväntuuliseksi viimeisten kahden viikon aikana? Koko ajan Useimmiten Suurimman osan Alle puolet ajasta ajasta Joskus En koskaan Oletteko tuntenut itsenne rauhalliseksi ja rentoutuneeksi viimeisten kahden viikon aikana? Koko ajan Useimmiten Suurimman osan Alle puolet ajasta ajasta Joskus En koskaan Oletteko tuntenut itsenne aktiiviseksi ja elinvoimaiseksi viimeisten kahden viikon aikana? Koko ajan Useimmiten Suurimman osan Alle puolet ajasta ajasta Joskus En koskaan Oletteko tuntenut itsenne levänneeksi viimeisten kahden viikon aikana? Koko ajan Useimmiten Suurimman osan Alle puolet ajasta ajasta Joskus En koskaan Oletteko tuntenut elämänne sisältävän teitä kiinnostavia asioita viimeisten kahden viikon aikana? Koko ajan Useimmiten Suurimman osan Alle puolet ajasta ajasta Joskus En koskaan Miten arvioisit oman elämänlaatunne viimeisten kahden viikon aikana? Erittäin hyvä Hyvä huono eikä hyvä Huono Erittäin huono OMAISHOIDON PALVELUT Seuraavaksi haluaisimme selvittää mielipiteitäsi ja kokemuksiasi eri palvelun tarjoajista ja tukijärjestöistä. Ensin haluaisimme tietää mitä omaishoitoon liittyviä palveluja olette käyttäneet viimeisten 6 kk aikana? Omaisen/läheisen pysyvää pääsyä laitoshoitoon/vanhainkotiin? Omaisen/läheisen tilapäistä pääsyä laitoshoitoon/vanhainkotiin? Palvelutaloon pääsyä? Pesulapalvelua? Taksipalvelua? Kampaajaa kotiin? Ruokapalvelua kotiin? Jalkahoitajaa kotiin? Hätäpainiketta/hätäpuhelinta? Apuvälineitä omaisen/läheisen hoitoon?

9 Kodin muutoksia omaisen/läheisen liikkumisen helpottamiseksi? Kuntoutus palveluja? Seuraa omaiselle/läheiselle? Sosiaalityöntekijän palveluja? Päivähoitoa esim. vanhainkodissa? Yöhoitoa kotona tai vanhainkodissa? Yksityistä, ulkopuolista hoitajaa kotiin omaiselle/läheiselle? Yksityistä, päivittäistä apua omaisen henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Kunnallista kodinhoidon apua, esim. siivousta yms.? Kunnallista kodinhoidon apua omaisen henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Puhelinpalvelu/Ystäväpuhelin omaiselle/läheiselle? Virkistyskeskusta? Jotain muuta, mitä? Onko olemassa sellaista omaishoidon palvelua jota tällä hetkellä tarvitsisitte, mutta ette ole vielä käyttäneet? Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, mainitkaa kolme tärkeimpää palvelua edellisessä kysymyksessä mainituista palveluista. Minkä takia ette ole käyttänyt ensimmäiseksi mainitsemaanne palvelua? on liian kallis on liian kaukana on huonolaatuinen En ole oikeutettu kyseiseen palveluun Minkä takia ette ole käyttänyt toiseksi mainitsemaanne palvelua? on liian kallis on liian kaukana on huonolaatuinen En ole oikeutettu kyseiseen palveluun Minkä takia ette ole käyttänyt kolmanneksi mainitsemaanne palvelua? on liian kallis on liian kaukana on huonolaatuinen En ole kuullut kyseisestä palvelusta En ole kuullut kyseisestä palvelusta En ole kuullut kyseisestä

10 En ole oikeutettu kyseiseen palveluun palvelusta Kuin tärkeitä ovat seuraavat omaishoidon palvelut teille? Neuvontaa eri saatavilla olevista palvelumuodoista, sekä miten näitä palveluja voi hyödyntää? Tietoa omaisenne/läheisenne sairaudesta/terveydentilasta? Koulutusta omaishoitajana olemiseen ja toimimiseen? Palvelu joka mahdollistaa osallistumisen vapaa-ajan toimintaan omaishoitajuuden ohella? Palvelu joka mahdollistaa loman/vapaapäiviä? Palvelu joka mahdollistaa omaisen/läheisen harrastuksen? Apua tulevaisuuden suunnittelemiseen? Palvelu joka mahdollistaa omaishoitajuuden sekä ansityössä käymisen? Joku jonka kanssa voitte keskustella ongelmistanne ja huolistanne? Palvelu joka mahdollistaa osallistumisen vertaisryhmiin? Rahallista tukea jotta voitte paremmin hoitaa ja hoivata omaistanne/läheistänne?

11 Palvelu joka mahdollistaa enemmän ajanviettoa perheen kanssa? Apua ongelmien ja erimielisyyksien kohtaamiseen perheen kesken? Apua kotiympäristön sopeuttamiseen sekä omaisenne/läheisenne tarpeita sekä omia tarpeitanne ajatellen? Neuvontaa ja tietoa fyysisen terveyden ylläpitämisestä? Minkä yllä mainituista palvelumuodoista koette kaikista tärkeimpänä? Minkä yllämainituista palvelumuodoista koette toiseksi tärkeimpänä? Minkä yllämainituista palvelumuodoista koette kolmanneksi tärkeimpänä? Mitä yllä mainituista palveluista saatte tällä hetkellä? Mitä ominaisuuksia arvostatte palvelu- ja hoitohenkilökunnalla? (riippumatta siitä mitä palveluja käytätte tällä hetkellä) Saatte apua silloin kuin sitä eniten tarvitsette? Saatte apua omien aikataulujenne mukaan?

12 Saatte avun sovitun ajan puitteissa? Hoitohenkilökunnalla on tehtäväänsä nähden oikea koulutus ja osaaminen? Hoitohenkilökunta arvostaa teitä ja kohtelee teitä asianmukaisesti? Hoitohenkilökunta kuuntelee toiveitanne ja mielipiteitänne? Hoito/palvelumuoto ei maksa liikaa? Hoito/palvelumuoto edistää omaisenne/läheisenne elämänlaatua? Hoito/palvelumuoto parantaa omaa elämänlaatuanne? Hoito/palveluhenkilökunta pysyy samana? Hoito/palveluhenkilökunta ottaa sekä omaisenne/läheisenne että teidät huomioon? Mikä yllä mainituista ominaisuuksista on mielestänne kaikkein tärkein? Mikä yllä mainituista ominaisuuksista on mielestänne toiseksi tärkein? Mikä yllä mainituista ominaisuuksista on mielestänne kolmanneksi tärkein?

13 Mitä ominaisuuksia olette kokeneet hoito-/palveluhenkilökunnalla olevan käyttäessänne eri palveluja? TULEVAISUUS & TALOUS Oletteko valmistautunut jatkamaan omaishoitajana tulevan vuoden aikana?, ja lisäsin myös työpanostani mikäli siihen on tarve, ja voisin lisätä työpanostani rajoitetuksi ajaksi, olen valmis jatkamaan omaishoitajan mikäli hoidettavan terveydentila pysyy samana En, En ole valmis jatkamaan omaishoitajana olemista vaikka saisin ulkopuolista apua siihen Mitä mieltä olette omaisenne/läheisenne asumisesta palvelutalossa tai hoitokodissa? En missään nimessä haluaisi hänen asuvan palvelutalossa/hoitokodissa Mikäli hänen terveydentilansa muuttuu huonompaan, voisin mahdollisesti viedä hänet palvelutaloon/hoitokotiin Vaikka hänen terveydentilansa ei huonontuisi, voisin viedä hänet palvelutaloon/hoitokotiin Oletteko ansiotyössä tällä hetkellä? Mikäli vastasitte kyllä edelliseen kysymykseen, kuinka monta h/viikko olette töissä? Oletteko joutunut lopettamaan/vähentämään työmääräänne omaishoitajuuden takia? Mikäli vastasitte kyllä edelliseen kysymykseen, kuinka monta h/viikko olette joutunut vähentämään?

14 Miten vähennetty ansityö on vaikuttanut tuloihinne? Positiivisesti Negatiivisesti muutosta Saako omaisenne/läheisenne eläkettä tai muuta taloudellista tukea kunnalta/valtiolta? Saatteko te tai omaisenne/läheisenne taloudellista tukea omaishoitajana toimimisesta? Mikäli vastasitte kyllä edelliseen kysymykseen, kuinka paljon /kk? OMAISHOITAJIEN KOULUTTAMINEN Seuraavaksi haluaisimme kartoittaa osaamisenne sekä tietämyksenne omasta henkisestä hyvinvoinnistanne, onko teillä halua lisätä tietämystänne seuraavista asioista? Miten voisit käsitellä stressiä? Miten voisit ennalta ehkäistä masennusta? Miten pitää huolta itsestäsi? Jotain muuta? Seuraavaksi haluaisimme kartoittaa osaamisenne ja tietämyksenne hoito- ja hoivatyön apuvälineistä Käytättekö apuvälineitä hoito- ja hoivatyöhön? Mikäli vastasitte kyllä edelliseen kysymykseen, mitä apuvälineitä käytätte?

15 Haluaisitteko lisätä osaamistanne ja tietämystänne apuvälineistä? Haluaisitteko lisätä osaamistanne ja tietämystänne miten käyttää eri apuvälineitä? Tarvitsetteko ohjausta ja neuvontaa koskien omaisenne/läheisenne henkilökohtaisen hygienian hoidossa? Tarvitsetteko ohjausta ja neuvontaa koskien omaisenne/läheisenne siirtämistä tai liikuttamista? Tarvitsetteko ohjausta koskien juridisia oikeuksianne omaishoitajana? Mihin aikaan vuorokaudesta osallistuisit mieluiten tapaamisiin jossa keskusteltaisi yllämainituista asioista sekä lisättäisi tietämystänne niistä? Aamu Aamupäivä Iltapäivä Ilta Olisitteko halukas osallistumaan toiseen haastatteluun? Nimi/yhteystiedot. Kiitos vastauksistanne. Olisiko teillä jotain lisättävää?

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA.

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Hyvä lukija! Omaishoitajien elämäntilanteen kartoittaminen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Maa- ja kotitalousnaisten Keskus PL 251, Urheilutie 6B 01301 Vantaa puh. 043 824 8580 www.maajakotitalousnaiset.fi PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Tulokset vanhusten perhehoitajien

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

OPAS. etäomaishoivasta. Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle? Opas etäomaishoivasta: Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle?

OPAS. etäomaishoivasta. Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle? Opas etäomaishoivasta: Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle? OPAS etäomaishoivasta Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle? Opas etäomaishoivasta: Mitä se on, kun läheistä autetaan etäälle? Soili Hyvärinen, Silvo Nybacka ja Anna-Maija Saastamoinen Soili Hyvärinen,

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy SM 70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen 2012 Home Instead Finland Oy 10 vinkkiä seniorien avuksi: keskustelut keski-ikäisten lasten kanssa 1. Pidä puolesi. Eteesi

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i 0 PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä...

Lisätiedot

Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet.

Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet. Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet. Piia Tiilikainen ja Soili Hyvärinen Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Active Life Village Oy Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY. www.lakeudenomaishoitajat.fi

SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY. www.lakeudenomaishoitajat.fi LAKEUDEN OMAISHOITAJAT RY www.lakeudenomaishoitajat.fi Seinäjoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Ilmajoki, Jalasjärvi SYYSKIRJE 2013 PIDÄMME HUOLTA- PIDÄMME PUOLTA Kuitenkin meidän yhdistyksenä tulee ajatella

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot