Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyllä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö)"

Transkriptio

1 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisessa toiminnassa olette mukana. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt mitään palkallista työtä? Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua?, olen kokopäiväisessä ansiotyössä, työskentelen osapäiväisesti (alle 35 tuntia viikossa, mukaan lasketaan myös epäsäännöllinen tai matala-palkkatyö), minä olen työtön, haen aktiivisesti työtä, minä olen eläkkeellä, minä olen kotiäiti tai isä, omaishoitaja tms. kotona, minä olen opiskelija, minä en ole tehnyt mitään palkallista työtä muista syistä 2. Missä iässä haluaisitte jäädä eläkkeelle? vuotiaana 3. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana osallistunut jollekin kurssille, luennoille tai konferenssiin parantaaksenne tietojanne tai ammattitaitoanne? 4. Aiotteko osallistua johonkin tapahtumaan seuraavien 12 kuukauden aikana, joka liittyy teidän ammatilliseen kouluttautumiseen tai harjoitteluun? 5. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt vapaaehtoistyötä? (työtä palkatta tai hyvin pientä rahallista tms. korvausta vastaan yhdistyksissä ja vastaavissa yhteisöissä) 6. Ala/alat joilla olette tehneet vapaaehtoistyötä (voitte valita useampia vaihtoehtoja) Urheilu ja liikunta Kulttuuri ja musiikki

2 Koulu tai lasten päivähoito Sosiaaliset yhteisöt Kirkko tai uskonnolliset yhteisöt Työhön liittyvä yhteistoiminta työpaikan ja ajan ulkopuolella (esim. ammattiyhdistys) Ympäristön ja luonnon suojelu, eläinsuojelu Politiikka ja poliittisten asioiden edistäminen Nuorisotyö tai aikuiskasvatus Hätä- ja pelastustyö (esim. VPK-toiminta) Terveydenhuollon parissa Oikeuteen ja rikollisuuteen liittyvissä asioissa Taloudellinen neuvontatoiminta Huvi- ja sosiaaliset tapahtumat Muu vapaaehtoistoiminta omassa asuinympäristössä 7. Voitteko ajatella tekevänne vapaaehtoistyötä lähitulevaisuudessa, seuraavien 12 kuukauden aikana? (valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto!), en missään tapauksessa (siirry kysymykseen 9), mahdollisesti, todennäköisesti 8. Ala/alat joilla voisitte ajatella tekevänne vapaaehtoistyötä (voitte valita useampia vaihtoehtoja) Urheilu ja liikunta Kulttuuri ja musiikki Koulu tai lasten päivähoito Sosiaaliset yhteisöt Kirkko tai uskonnolliset yhteisöt Työhön liittyvä yhteistoiminta työpaikan ja ajan ulkopuolella (esim. ammattiyhdistys) Ympäristön ja luonnon suojelu, eläinsuojelu Politiikka ja poliittisten asioiden edistäminen Nuorisotyö tai aikuiskasvatus

3 Hätä- ja pelastustyö (esim. VPK-toiminta) Terveydenhuollon parissa Oikeuteen ja rikollisuuteen liittyvissä asioissa Taloudellinen neuvontatoiminta Huvi- ja sosiaaliset tapahtumat Muu vapaaehtoistoiminta omassa asuinympäristössä 9. Mikä on Teidän terveydentilanne yleensä ottaen? Sanoisitteko sen olevan Erittäin hyvä Hyvä Kohtuullinen Huono Erittäin huono 10. Vaikeuttaako päivittäistä elämäänne jokin pitkäaikainen sairaus, vamma tai mielenterveyden ongelma? JOS KYLLÄ, vaikuttaako se paljon vai jossain määrin?, paljon, jossain määrin Ei 11. Jos summataan kaikki asiat yhteen, kuinka onnellinen yleisesti ottaen olette? ERITTÄIN ONNETON 0 10 ERITTÄIN ONNELLINEN 12. Yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne nykyisin? 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 äärimmäisen tyytyväistä. ERITTÄIN TYYTYMÄTÖN 0 10 ERITTÄIN TYYTYVÄINEN 13. Kuinka usein tapaatte ystäviänne, sukulaisianne tai työtovereitanne muuten kuin työasioissa? koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa

4 Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Päivittäin 14 Onko Teillä ketään, jonka kanssa voitte keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioistanne? Ei 15. Verrattuna muihin ikäisiinne ihmisiin, kuinka usein osallistutte erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin tai vapaa-ajan toimintaan? Paljon harvemmin kuin useimmat Harvemmin kuin useimmat Suurin piirtein saman verran Useammin kuin useimmat Paljon useammin kuin useimmat 16. Onko Teillä lapsia? Ei On 17. Kuinka monta lasta Teillä on? lasta 18. Minkä ikäisiä Teidän lapsenne ovat? Kuinka vanha on nuorin ja vanhin? Nuorin lapsi on vuotta Vanhin lapsi on vuotta 19. Asuvatko lapset yhdessä Teidän kanssanne? Ei

5 20. Asuvatko lapsenne samassa kaupungissa kuin Te? Ei 21. Kuinka usein Teillä on henkilökohtainen yhteys lapsiinne? (jos Teillä on useampi lapsi, ajatelkaa lastanne johon pidätte eniten yhteyttä) Erittäin usein, joka päivä Usein, vähintään kerran viikossa Joskus, noin kerran kuussa Harvoin, harvemmin kuin kerran kuussa koskaan 22. Asutteko yksin vai muiden kanssa? Jos ette asu yksin, niin kuinka monta henkeä lapset mukaan lukien asuu Teidän itsenne lisäksi vakituisesti kotitaloudessanne? Asun yksin Kotitaloudessani asuu itseni lisäksi henkeä 23. Mikä seuraavista määritelmistä kuvaa teitä parhaiten? Olen naimisissa ja asun tällä hetkellä puolisoni kanssa yhdessä Asun tällä hetkellä yhdessä kumppanini kanssa Ei kumpikaan edellisistä vaihtoehdoista 24. Jos sairastuisitte tai tarvitsisitte pitkäaikaista hoitoapua, onko teillä joku joka voisi ryhtyä auttamaan teitä säännöllisesti? Ei, minulla ei olisi ketään, mutta en ole aivan varma onnistuisiko se, olen aivan varma että se onnistuisi 25. Kuka seuraavista ihmistä auttaisi Teitä sellaisessa tapauksessa? Kuinka varma olette avun saamisesta? Erittäin varma, melko varma, vai melko epävarma?

6 Lapseni / puolisoni lapset Lasten lapseni Aviopuolisoni / kumppanini Muu sukulaiseni Ystäväni, naapurit 26. Sellaisessa tapauksessa, jos sairastuisitte tai tarvitsisitte pitkäaikaista hoitoapua, Tiedättekö mikä organisaatio ja/tai instituutio voisi auttaa Teitä? 27. Mikä palvelu ja/tai organisaatio Teillä on mielessä? (täydentäkää palvelu ja/tai organisaatio) x28. Olisitteko valmis hankkimaan palvelua yksityiseltä palvelutuottajalta omalla kustannuksella? [is a person willing to use and pay for private health services in case 26] 29. Onko Teille läheinen henkilö koskaan tarvinnut pitkäaikaista tai pysyvää hoitoa, mikä tarkoittaa että hän ei enää kyennyt selviytymään arkisista tehtävistään omin avuin, tarvitsi mm. apua henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa ja vessassa. Ei, sellaista ei ole tapahtunut koskaan, näin on käynyt 30. Tiedättekö missä tätä henkilö hoidettiin? (voitte valita useampia vaihtoehtoja) Apua tarvitsevan henkilön kotona Minun kodissani Toisessa asunnossa (esim. sukulaisten luona) Hoitokodissa

7 31. Osallistuitteko Te tämän henkilön hoitamiseen?, minä en osallistunut, myös minä osallistuin 32. Kuka teitä auttoi siinä? (voitte valita useampia vaihtoehtoja) Ei kukaan Sukulaiset, samasta asunnosta Sukulaiset, jotka asuivat muualla Naapurit ja ystävät Ammattihoitajat ja liikkuvat hoitopalvelut Instituutiot, jotka tarjoavat lyhytaikaisia hoitopalveluita Itseapuryhmä 33. Kuvitelkaa vanhempi yksin asuva isä tai äiti, joka ei enää tule toimeen ilman säännöllistä apua fyysisen tai psyykkisen terveydentilansa vuoksi. Mikä olisi mielestänne paras ja toiseksi paras vaihtoehto tässä tilanteessa oleville henkilöille? Valitkaa vain kaksi vaihtoehtoa. Heidän pitäisi asua jonkun lapsensa luona Jonkun lapsista tulisi käydä säännöllisesti heidän luonaan antamassa tarvittavaa hoitoa Julkisten tai yksityisten palveluntarjoajien tulisi vierailla heidän kotonaan antamassa heille sopivaa apua ja hoitoa Heidän pitäisi muuttaa hoitokotiin 34. Jos tarvitsee säännöllistä apua selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä, sopivaa hoitoa voi antaa monella tavalla. Seuraavassa on annettu useita eri vaihtoehtoja. Vastatkaa ystävällisesti 1. minkälaista hoitoa itsellenne toivoisitte? 2. minkälaista hoitoa arvoitte todennäköisesti itse saavanne? Hoitovaihtoehdot: Hoitoa omassa kotona sukulaisilta (esim. puoliso/kumppani, lähistöllä asuva lapsi) Hoitoa omassa kotona ammattihoitajilta Hoitoa omassa kotona sukulaisilta ammattihoitajien tukemana Elämää lähisukulaisten luona (esim. poika tai tytär) ja apua heiltä Hoitoa sukulaisten kotona (esim. lasten) ammattihoitajien tukemana

8 Ympärivuorokautinen hoito isossa ja hyvälaatuisessa hoitokodissa Hoitoa pienessä instituutiossa omalla asuinalueella, yhteydessä sukulaisiin, tuttuihin ja naapureihin Jokin muu (täydentäkää ystävällisesti hoitotapa) 35. Jos ajatellaan omianne ja läheistenne kokemuksia terveydenhuoltopalveluista Suomessa, onko palvelun laatu seuraavissa mielestänne erittäin hyvä, melko hyvä, melko huono vai erittäin huono? Sairaalat Hammashoito Erikoislääkärit ja kirurgit Perhe- tai yleislääkärit Kotihoitopalvelut huollettaville henkilöille Hoitokodit 36. Ajatellaan jälleen henkilökohtaisia kokemuksianne (omianne tai läheistenne), miten helppoa tai vaikeaa on saada seuraavia terveydenhuoltopalveluja Suomessa? Kyse on vain terveydenhuoltopalvelun saatavuudesta, ei niiden hinnasta tai valikoimasta. Sairaalat Hammashoito Erikoislääkärit ja kirurgit Perhe- tai yleislääkärit Kotihoitopalvelut huollettaville henkilöille Hoitokodit 37. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa Teitä itseänne. Kuinka samanlainen tämä henkilö on kuin Te? Rengastakaa yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Hän pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, joita voisi tehdä. Hänestä on tärkeätä tehdä erilaisia asioita elämässään. Hänen mielestään ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. Hänen mielestään sääntöjä pitää noudattaa aina, vaikka kukaan ei ole näkemässä. Hänestä on tärkeätä pitää hauskaa. Hän pitää itsensä hemmottelemisesta.

9 Hänestä on tärkeätä käyttäytyä moitteettomasti. Hän haluaa välttää tekemästä mitään, mikä toisten mielestä on väärin. Hän etsii seikkailuja ja haluaa ottaa riskejä. Hän haluaa jännitystä elämäänsä. Hän etsii mahdollisuuksia pitää hauskaa. Hänelle ovat tärkeitä asiat, jotka tuottavat nautintoa. Hänelle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Hän välttää kaikkea, mikä voisi uhata hänen turvallisuuttaan. Hänelle on tärkeätä, että valtio takaa hänen turvallisuutensa kaikkia uhkia vastaan. Hän haluaa, että valtio on niin vahva, että se voi suojella kansalaisiaan. 38. Mikä on korkein koulutusaste jonka olette suorittaneet? (valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin kansakoulu Peruskoulun ala-aste (1-6 luokat), kansakoulu Peruskoulun yläaste (7-9/10 luokat), keskikoulu Lukio, ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto Opisto- tai korkeakoulututkinto Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 39. Kuinka monta vuotta yhteensä olette ollut koulussa tai opiskelemassa kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti? (pyöristäkää ylös- tai alaspäin kokonaisiksi vuosiksi ja sisällyttäkää myös pakolliset oppivelvollisuusvuodet) vuotta 40. Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot eli tulot verojen jälkeen yhteensä kuukaudessa ovat. Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne? (valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) Alle

10 yli 5501 halua kertoa x41. Mikä seuraavista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset kotitaloutenne tulot ovat tällä hetkellä? [ESS, F33] Nykyisillä tuloilla elää mukavasti Nykyisillä tuloilla tulee toimeen Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen osaa sanoa x42. Jos jostain syystä tarvitsisitte yhtäkkiä rahaa selvitäksenne ylimääräisistä menoistanne, niin onko teillä joku (tuttava tai sukulainen) jonka puoleen voitte kääntyä ja lainata 500 euroa. [ESS, F34 changed] Ei ole ketään On x43. Onko asunto, jossa nyt asutte? [tenure and house type] Omakotitalo Oma osakeasunto Vuokra-asunto kerros- tai pientalossa Asumisoikeusasunto kerros- tai pientalossa Seniori- tai palvelutalo Muu x44. Käytättekö internetiä esimerkiksi tiedon hakemiseen, sähköpostin lukemiseen, asioiden hoitamiseen tai tavaroiden ja palveluiden tilaamiseen? [do a person use or have an internet connection]

11 , käytän internetiä usein, useita kertoja viikossa, käytän internetiä jonkin verran, käytän internetiä harvoin, muutamia kertoja vuodessa käytä internetiä ollenkaan / minulla ei ole internet -yhteyttä kotona 45. Oletteko Suomen kansalainen? 46. Minkä maan kansalainen olette? (täydentäkää ystävällisesti kansalaisuus) 47. Oletteko syntynyt Suomessa? 48. Missä maassa olette syntynyt? (olkaa hyvä, täydentäkää maa) 49. Kuinka kauan aikaa sitten muutitte ensi kertaa asumaan Suomeen? Alle vuosi sitten 1-5 v. sitten 6-10 v. sitten v. sitten yli 20 v. sitten 50. Minkä ikäinen olette? Olen vuotta 51. Oletteko mies vai nainen?

12 Olen Mies Nainen Kiitos osallistumisestanne tähän tutkimukseen!

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D. Paikkakunta jossa haastattelu toteutetaan: Helsinki Vantaa Espoo Kauniainen Muu paikkakunta

Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D. Paikkakunta jossa haastattelu toteutetaan: Helsinki Vantaa Espoo Kauniainen Muu paikkakunta SUFACARE Kysely omaishoitajille koskien elämäntilannetta ja tuen tarvetta HAASTATTELIJ AN TAUSTA Päivämäärä: Nimi: Student A Student B Student C Student D Sukupuoli: Mies Nainen Ikä: Koulutustaso: Peruskoulu

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA.

Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Arcada 1 (24) HOIDATTEKO JA HOIVAATTEKO LÄHEISTÄNNE? LÄHESTYMME TEITÄ KYSELYLLÄ KOSKIEN OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTEN ELÄMÄNTILANNETTA JA TUEN TARVETTA. Hyvä lukija! Omaishoitajien elämäntilanteen kartoittaminen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET)

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996

ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Elinolot ECHP Eurooppalainen elinolotutkimus 1996 Haastattelulomake ECHP - European Community Household Panel Projekti EL96 Blaise 2.4 Lomakkeen lukuohje. Haastattelussa periaatteena on, että kysymyksestä

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT 2009

HYVINVOINTIPALVELUT 2009 HYVINVOINTIPALVELUT 2009 Puhelinhaastattelun paperilomake A Taustamuuttujat s. 2 B Hyvinvointi s. 5 C Sosiaaliset suhteet s. 6 D Terveys ja terveyspalvelut s. 7 E Sosiaalipalvelut s. 11 F Läheisapu s.

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2077 Turkulaisten hyvinvointi 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010. Haastattelijan ohjeet

Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010. Haastattelijan ohjeet 1(18) laura.hulkko@tilastokeskus.fi puh. (09) 1734 2611 Perheen ja työn yhteensovittaminen Työvoimatutkimuksen ad hoc -lisätutkimus 2010 Haastattelijan ohjeet 2(18) laura.hulkko@tilastokeskus.fi puh. (09)

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006. (ESS European Social Survey) Haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2006. (ESS European Social Survey) Haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2006 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2006 (ESS European Social Survey) Haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn kolmannen kierroksen

Lisätiedot

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu)

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) Liite 3 Kyselylomake Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) A2 Onko paikka jossa vastaaja asuu: [VOIT TÄYTTÄÄ

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2004 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2004 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot