PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 5/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 5/2015"

Transkriptio

1 Elinympäristövaliokunta AIKA klo 16:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:37 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:37 varapuheenjohtaja Heikkilä Juha 16:00-18:37 jäsen Kortetjärvi Paavo 16:00-18:37 jäsen Manninen Pertti 16:00-18:37 jäsen Miettinen Toivo 16:00-18:37 jäsen Pohjanvesi Tapio 16:00-18:37 jäsen Simu Kerttu 16:00-18:37 jäsen Vähäkuopus Inga 16:00-18:37 jäsen Tihinen Paavo 16:00-18:37 khall:n edustaja Talala Eero 16:00-18:37 vs. tekninen johtaja Määttä Terttu 16:00-18:37 sihteeri POISSA Moilanen Janne jäsen Seppälä Panu-Matias jäsen Vähäkuopus Timo valtuuston pj. Riekki Vesa khall:n pj. Timonen Tomi kaupunginjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2 2 Muistion tarkastajan valinta 3 3 Osavuosikatsaus ja tilinpäätös / Tekninen ja 4 ympäristötoiminta 4 Työryhmän selonteko / Ympäristön viihtyvyys ja siisteys 5 5 VT20 ja uuden koulukeskuksen tiehankkeet 6 6 Maapoliittisen ohjelman laatiminen 7 7 Muut ajankohtaiset asiat 8 8 Kokouksen päättäminen 9

2 Elinympäristövaliokunta Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen ELINYMP 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Tässä yhteydessä jäsen Toivo Miettinen toivoi, että asialistaan merkattaisiin valmiiksi kokouksen arvioitu kestoaika. Puheenjohtaja kertoi, että kokouksien kestoajasta on keskusteltu aikaisemmassa kokouksessa, johon Miettinen oli estynyt osallistumasta. Tässä kokouksessa sovittiin, että kokousten kesto on enintään 2,5 tuntia. Mikäli kaikkia asioita ei ehditä tuossa ajassa käsitellä, ne siirretään automaattisesti seuraavaan kokoukseen. Toivo Miettinen toi myös mietittäväksi elinympäristövaliokunnan nimen muutosasian. Asia tuodaan seuraavaan valiokunnan kokoukseen.

3 Elinympäristövaliokunta Muistion tarkastajan valinta ELINYMP 2 Muistion tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Tapio Pohjanvesi.

4 Elinympäristövaliokunta Osavuosikatsaus ja tilinpäätös / Tekninen ja ympäristötoiminta ELINYMP 3 Vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli teknisen ja ympäristötoiminnan toiminta-alueen tilinpäätöksen Toiminta-alueen tulos oli , kun tavoite oli Tuloksesta jäätiin n. miljoona euroa. Teknisen toiminta-aluetta rasittavat kiinteistöjen myynneistä tulevat tappiot, jotka kirjataan teknisen puolelle menoksi. Tilapalveluissa vielä myös väistötilat tuovat lisäpaineita kustannusten nousuun. Toimitilojen vuokria nostettiin kertomusvuonna indeksimuutoksen verran. Kuitenkin, kun verrataan tulosta edellisiin vuosiin, tekninen on parantanut tulosta vuosi vuodelta. Vuodelle 2014 ei haettu lisämäärärahaa. Vuodelle 2013 saatiin n. 1,0 milj.euroa lisämäärärahaa ja tämän jälkeenkin tulos v oli euroa, joten vuoden 2014 tulos on euroa parempi vuoteen 2013 verrattuna. Osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta osastosihteeri kävi lyhyesti läpi. Tilanteesta puuttuvat vielä kertaluonteisesti laskutettavat erät. Lisäksi poikkeuksellisesti jätehuollon kolmen ensimmäisen kuukauden tyhjennyslaskutukset saatiin ajettua vasta huhtikuulla. Tämä johtui mm. palvelinmuutoksista ja niissä esiintyneistä ongelmista, jotka on saatu korjattua. Kuluvan vuoden toimintakatetta ei voi verrata suoraan edellisen vuoden tilanteeseen, koska toiminta-alueelta on poistunut kaukolämpölaitostoiminta ja liikuntapaikkojen ylläpito. Elinympäristövaliokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta totesi selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Valiokunta toivoi maa- ja metsätilojen toimintakertomukseen tarkennusta sen osalta, paljonko maisemanhoitotöihin palkattujen työntekijöiden osuudella on voitu vähentää kaupungin ns. sakkomaksua.

5 Elinympäristövaliokunta Työryhmän selonteko / Ympäristön viihtyvyys ja siisteys ELINYMP 4 Työryhmän tuloksista Terttu on yhteenvedon, jonka pohjalta elinympäristövaliokunta käsitteli asiaa. Tulokset pistettiin tärkeysjärjestykseen ja joitakin samantyyppisiä toimintoja yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Elinympäristövaliokunnan ohjaus: Elinympäristövaliokunnan tulos työryhmän esityksen pohjalta: Tavoite Toimenpide; kuka tekee, miten edetään 1. Kaupungin ympäristönhoitosuunnitelman laatiminen (mukana myös kesäistutukset), Harjuksen Kauppatien puoleisten lehtikuusien poisto (3 kpl), Paavalinpuiston metsän harvennusta ja toimintojen parantamista (hiekkalaatikko, leikkivälineet, istumapenkit) rantaraitin ja kaupungin keskusta-alueen sekä sivukylillä sijaitsevien kaupungin kiinteistöjen maisemahoitotöiden jatkaminen. Tekninen toimisto ottaa asian valmisteltavaksi ja selvitettäväksi. Maisemanhoitotöitä jatketaan kuluvana kesänä mm. taajamassa. Paavalinpuiston metsän harvennuksen osalta tarkistaa seurakunnan osallistuminen kustannuksiin (puisto on seurakunnan maata, joka kaupungilla vuokralla). 2. Sarakylällä latuvalojen toiminnan muuttaminen tievaloiksi ja tolppien sekä lamppujen uusiminen. Myös muut kylät kartoittaa. Keskustellaan Laavu-hankkeen edustajien kanssa, onko mahdollista hankkeistaa. 3. Torin kehittäminen Keskustellaan Laavu-hankkeen edustajien kanssa, onko mahdollista hankkeistaa. Esteettömän liikkumisen huomioonottaminen suunnittelussa, mm. kevyenliikenteenväylät Liikenneturvallisuustyöryhmä; Piri Jouni yhteyshenkilönä, Vanhusneuvosto on myös aktiivinen suunnittelussa; kaupungilla on edustaja ko. neuvostossa. 4. Infotaulu esim. torille Päivitetyt infotaulut saadaan paikoille kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Torille on tulossa infotaulu, johon tulee Kurenaluksen palvelutiedot. Muita taajaman paikkoja ovat ABC ja Neste, joissa on koko kaupunkia koskevat palvelutiedot. Tekninen toimisto selvittää, voidaanko K-Supermarketille sijoittaa myös infotaulu. Puheenjohtaja kiitti työryhmän jäseniä tehdystä työstä ja totesi, että tulokset ovat osoitus työryhmän työskentelyn tehokkuudesta. Elinympäristövaliokunta lisäksi muistuttaa esteettömän liikkumisen huomioonottamista suunnittelussa.

6 Elinympäristövaliokunta Seuraavaan elinympäristövaliokunnan kokoukseen kutsutaan Laavu-hankkeen edustaja/-t.

7 Elinympäristövaliokunta VT20 ja uuden koulukeskuksen tiehankkeet ELINYMP 5 Talalan Eero esitteli Iijoen sillan korjaussuunnitelmaa sekä Jussinahon alikulkusiltasuunnitelmaa. Iijoen sillan korjaustyöt alkavat yhden kaistan osalta (Oulusta tultaessa vasemman puoleinen ajokaista ja kevyenliikenteenväylä) tulevana kesänä. Ajokaista kapenee 0,5 metriä ja kevyenliikenteenväylä levenee 1,0 metriä. Ajokaistan ja kevyenliikenteenväylän väliin tulee 126 cm korkea betonikaide. Lasten ja nuorten opiskelijoiden kulku uudelle koulukeskukselle pyritään turvaamaan mahdollisimman turvallisesti ja aukottomasti. Jussinahon alikulkusillan rakentaminen aloitetaan myös kuluvana kesänä. Ensimmäisenä tehdään liikuntahallin puoleinen osuus. Eero kävi läpi myös Nyynäjäntien ja Kallentien rakentamis- ja liikennöintien osuudet. Elinympäristövaliokunnan ohjaus: Elinympäristövaliokunta keskusteli mm. oppilaiden kouluunjättämispaikoista uuden koulukeskuksen osalta sekä tiedusteli, onko uudelle koulukeskukselle tarkoitus järjestää esim. nimikilpailu.

8 Elinympäristövaliokunta Elinympäristövaliokunta Maapoliittisen ohjelman laatiminen ELINYMP 4 Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli maapoliittisen ohjelman sisältöä sekä Airix Ympäristö Oy:n (nyk Sweco Ympäristö) tarjouksen sisältöä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä aemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapolitiikka on kaavoituksen ohella osa kuntasuunnittelun kokonaisuutta, jota kutsutaan, maankäyttöpolitiikaksi. Maankäyttöpolitiikalla on suuri merkitys kuntien strategioiden toteuttamisessa. Maapolittisella ohjelmalla tavoitteet jakaantuvat kunnan strategisiin ja kunnan maankäyttöön liittyviin tavoitteisiin. Strategisia tavoitteita ovat: riittävän palvelutarjonnan turvaaminen kuntalaisille, asukasmäärän laskun katkaiseminen, asukasmäärän lisääminen huoltosuhteen säilyttämiseksi suotuisana, kunnan talouden parantaminen pitkällä tähtäimellä, verotulojen kasvattaminen, työpaikkaomavaraisuuden nostaminen ja kuntayhteistyön kehittäminen sekä hyödyntäminen. Maankäyttöön liittyviä tavoitteita ovat: viihtyisä ja turvallinen yhdyskunta, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, taajama-asteen nostaminen, luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen, riittävän raakamaavarannon (raakamaa = kaavoittamaton / suunnittelematon maa-alue) varmistaminen, kunnan tonttivarannon kasvattaminen, riittävän ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan varmistaminen, monipuolisen asuntokannan turvaaminen, edellytysten luominen elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja yritystensijoittumiselle kuntaan, kunnan maapolitiikka on itsensä kannattavaa, maahinnan nousun hillitseminen, kiinteän omaisuuden tuoton parantaminen, maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja maakeinottelun estäminen. Maankäyttöinsinööri esitteli Airix Ympäristö Oy:n tarjouksen maapoliittisen kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Maapoliittisessa ohjelmaan voidaan ottaa osallistuva budjetointi osana kehittämissuunnitelmaa. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi; tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuvalla budjetoinnilla kytketään kuntalaiset, yrittäjät ja kyläyhteisöt mukaan kaupungin kehittämiseen. Tällä tavoin voidaan vahvistaa paikallisdemokratiaa. Elinympäristövaliokunnan ohjaus: Elinympäristövaliokunta kiitti maankäyttöinsinööri Markku Mattista valaisevasta ja informatiivisesta esityksestä. Valiokunta totesi saaneensa ensi kertaa käsityksen, mitä osallistuva budjetointi voisi olla.

9 Elinympäristövaliokunta Elinympäristövaliokunta Elinympäristövaliokunta palaa tämän asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. ELINYMP 6 Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10 Elinympäristövaliokunta Muut ajankohtaiset asiat ELINYMP 7 Ei ollut.

11 Elinympäristövaliokunta Kokouksen päättäminen ELINYMP 8 Puheenjohtaja totesi, että seuraava elinympäristövaliokunnan kokous pidetään Kello 16 kokoonnutaan kaupungintalolle, josta lähdetään tutustumaan koulukampuksen työmaalle. Työmaakierroksen jälkeen palataan kaupungintalolle kokouksen pitoon. Puheenjohtaja kiitti elinympäristövaliokuntaa aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18:37. Muistion vakuudeksi: Marja-Leena Törrö puheenjohtaja Terttu Määttä sihteeri

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:15-15:35 PAIKKA Hirsikunnas, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777 Kaupunginhallitus 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 klo 17:00-20:06 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 362 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 Kaupunginhallitus 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 15.04.2015 klo 10:05-12:01 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 10:05-12:01 Puheenjohtaja Manninen Paula 10:05-12:01 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 409 Kaupunginhallitus 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 16:00-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 220 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209 Kaupunginhallitus 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 16:00-18:48 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 117 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 0 Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kaupunginhallitus 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 16:00-19:00 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 3/2015 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta AIKA 26.03.2015 klo 13:05-15:19 PAIKKA Kaupungintalo Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veivo Sointu 13:05-15:19 Puheenjohtaja Pesonen Mika 13:05-15:19 Jäsen Honkanen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013

OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 Tarkastuslautakunta 23.10.2013, 10 Talouden tasapainoryhmä 28.10.2013, 3 Kaupunginhallitus 4.11.2013, 326 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 OSAVUOSIKATSAUS 03/2013 1.1.-30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot