Uusia tuulia aikuiskoulutukseen. Tule mukaan oppimaan ja kokemaan!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusia tuulia aikuiskoulutukseen. Tule mukaan oppimaan ja kokemaan!"

Transkriptio

1 Uusia tuulia aikuiskoulutukseen Grundtvig tuo kansainvälisyyden ulottuvillesi Tule mukaan oppimaan ja kokemaan!

2 Grundtvig on aikuiskoulutuksen kansainvälistäjä. Haluatko olla kehittämässä aikuiskoulutusta ja hankkia kansainvälisiä kokemuksia? Grundtvig-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille aikuiskoulutuksen parissa toimiville.

3 Haluatko päivittää omaa osaamistasi opetustyössä tai tutustua aikuiskoulutuksen käytäntöihin eri maissa? Kiinnostaako sinua verkostoituminen muiden eurooppalaisten aikuiskouluttajien kanssa? Haluatko tutustua eurooppalaisen kollegasi työhön tai tarjota osaamistasi eurooppalaisille aikuiskoulutusorganisaatioille? Grundtvig tarjoaa kaikkea tätä. Esittelemme tässä julkaisussa Grundtvig-ohjelmaa kolmen innostavan hanke-esimerkin avulla. MEEM-oppimiskumppanuushankkeessa etsittiin keinoja maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseen. Tuija Vähävuori Wellamon opistosta osallistui täydennyskoulutuskurssille Tanskassa ja Kallion kansalaisopiston rehtori Ilona Maaperä haki uusia tuulia opiston toimintaan Italian Veronasta. Lisätietoja Grundtvig-ohjelmasta saat CIMOsta: puh

4 Kiinnostavatko muiden maiden aikuiskoulutuksen käytännöt? Kokoa ympärillesi ryhmä opettajakollegoita ja aikuisopiskelijoita, etsi yhteistyökumppaneita eri maista, ja aloita tutkimusmatka eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen. MEEM-hanke edusti kansainvälistä yhteistyötä parhaimmillaan. Hankkeeseen ei vain osallistuttu, siihen eläydyttiin. Luovuutta maa Viiden maan yhteisen Me in Europe, Europe in Me (MEEM) -hankkeen tavoitteena oli tukea maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelua sekä edistää heidän työllistymistään ja aktiivista yhteiskunnallista osallistumistaan. Projektin kansainvälisissä seminaareissa esiteltiin musiikkiin, teatteriin ja maalaukseen perustuvia luovia työskentelytapoja, jotka otettiin käyttöön kumppaniorganisaatioissa. Suomesta hankkeeseen osallistui Itä- Uudenmaan ammatillinen koulutuskuntayhtymä Edupoli. LOPPUTYÖNÄ TEHTIIN JULISTEITA EUROOPPALAISUUDESTA Edupolin maahanmuuttajaopiskelijat osallistuivat aktiivisesti hankkeen eri vaiheisiin. Projektin lopputyönä tuotettiin julisteita, joissa opiskelijat saivat tuoda esiin näkemyksiään eurooppalaisuudesta. Yhteisen julisteen työstämisen myötä eri maiden ja toimialojen opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja oppivat suvaitsevaisuutta vieraita kulttuureja kohtaan.

5 hanmuuttajien työllistymiseen Mitä hankkeessa saatiin aikaan? uudenlaista yhteistyötä luovia menetelmiä hyödyntäen neljä kansainvälistä seminaaria kumppaniorganisaatioissa julistesarja, jonka syntyvaiheita opiskelijat pääsivät esittelemään kansainvälisessä seminaarissa kansainvälinen yhteistyö opittiin näkemään mahdollisuutena kehittää omaa työtä useat opettajat aktivoituivat suunnittelemaan opintokäyntejä muihin maihin KIINNOSTUS KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ KOHTAAN KASVOI Maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentely lisäsi eri toimialojen keskinäistä yhteistyötä oppilaitoksessa sekä lujitti yhteistyötä paikallisiin yhteistyökumppaneihin, toteaa hankkeen suomalainen vastuuhenkilö, Edupolin suunnittelijaopettaja Gun Monto. Hanketyöskentelyn myötä henkilökunnan ja opiskelijoiden kiinnostus kansainvälistä yhteistyötä kohtaan kasvoi, ja usealla henkilökuntaan kuuluvalla onkin jo ulkomainen opintokäynti suunnitteilla. Oppimiskumppanuudet

6 Haluatko päivittää ammatillista osaamistasi? Grundtvigtäydennyskoulutuskurssilla se onnistuu, ja samalla voit luoda yhteyksiä muihin eurooppalaisiin aikuiskouluttajiin ja tutustua toisen maan aikuiskoulutuskäytäntöihin. Opettajan mielenkiinto ammatillisen osaamistason kohottamiseen heijastuu opetustyöhön. Opettajan välityksellä tietotaito ja kansainväliset vaikutteet kulkeutuvat aikuisopiskelijoiden hyödyksi. Kansainvälisiä tu KÄYTÄNNÖN TAITOJA JA VUOROVAIKUTUSTA Wellamo-opiston tekstiilityön opettaja Tuija Vähävuori kävi Tanskassa hakemassa uusia vaikutteita huovutuksen opetukseen. Kurssilla oli osallistujia yli kymmenestä Euroopan maasta ja jokainen toi mukanaan oman kulttuurinsa ja osaamisensa erityispiirteitä. Sain uusia vaikutteita opettajan työhön ja oman käsityöilmaisun kehittymiseen, kertoo Tuija Vähävuori. Opettajien ja toisten osallistujien työskentelyn havainnointi antoi eväitä opiskelijoiden ohjaamiseen. Käytännön taitojen harjaantumisen lisäksi hyödyllistä kurssilla oli vuorovaikutteinen ilmapiiri ja verkostoitumismahdollisuudet. Myös kielitaito harjaantui erityisesti ammattisanaston karttuessa. KANSAINVÄLISTYÄ VOI MYÖS OMALLA TYÖPAIKALLA Verkostoitumisen merkitystä ei täydennyskoulutuskurssilla pidä vähätellä. Tuijan kurssilla verkostoituminen

7 ulia kansalaisopistoon poiki saksalaisen tekstiilitaiteilijan opetusvierailun Wellamo-opistoon. Kansainvälinen asiantuntijavierailu monipuolistaa opiston kurssitarjontaa. Ilman henkilökohtaista kontaktia tuskin olisin rohjennut esittää vierailukutsua. Tuija Vähävuori on rohkaissut kollegoitaan ja opiskelijoitaan kansainväliseen toimintaan. Hän painottaa kotikansainvälistymisen merkitystä: On hienoa saada kansainvälisiä tuulahduksia omaan opistoon, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta hakeutua ulkomaille. Yhteisen kielen puuttuminen ei ole este osallistumiselle, sillä käsityöaineissa oppiminen tapahtuu pitkälti näyttämällä ja havainnoimalla. Käsityön kieli on kansainvälistä. Täydennyskoulutusapurahat Mitä hyötyä kurssille osallistumisesta oli? käytännön taidot ja huovutusalan tuntemus paranivat opetusmateriaalien valikoima kasvoi kielitaito karttui ammattisanaston osalta oman opiston kurssitarjonta monipuolistui oman työn mielekkyys lisääntyi kurssille osallistuminen poiki muiden maiden opettajien vierailuja omaan opistoon

8 Haluatko tutustua paremmin eurooppalaisen kollegasi opetusmenetelmiin tai työskentelytapoihin? Haluatko laajentaa näkemystäsi aikuisten oppimisesta Euroopassa? Vierailut ja vaihdot antavat mahdollisuuden tutustua kohdemaan aikuiskoulutukseen paikan päällä. Emme olisi mitenkään päässeet selville toiminnan luonteesta, monimuotoisuudesta ja laajuudesta, ellemme olisi konkreettisesti käyneet paikan päällä. Italia innoitti ikäih KÄYTÄNTÖJEN VERTAILU KIRKASTI OMAA AJATTELUA Helsingissä toimivan Kalliolan kansalaisopiston käynnistäessä Ikäihmisten yliopiston toimintaa ideoita ja käytännön vinkkejä päätettiin lähteä hakemaan Italian kolmannen iän yliopistoista. Minua kiinnosti, millaista toiminta on käytännön tasolla, kertoo rehtori Ilona Maaperä. Taka-ajatuksena oli myös saada henkilökohtaisia kontakteja ihmisiin, joiden kanssa voisimme myöhemmin viritellä yhteistyötä esimerkiksi opiskelijavaihdon merkeissä. Opisto oli jo pitkään haaveillut kansainvälisestä toiminnasta ja yhteys Veronaan syntyi opiston opintopiirin vetäjän kautta. Vierailulla tutustuttiin opetuksen suunnitteluun, pedagogiikkaan, opiskelijoiden rekrytointiin, käytännön järjestelyihin ja rahoitukseen. Arvokasta tietoa saatiin haastattelemalla henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja opiskelijoita.

9 misten yliopistoa YHTEISÖLLISYYS JA OPPIMINEN PALKITSEVAT TYÖN TEKIJÖITÄ Italiassa on luotu järjestelmä, jossa ikäihmiset suorastaan kilpailevat mahdollisuudesta opettaa ikätovereitaan. Lähes kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Vaikka ammatillista pätevyyttä ei vaaditakaan, kukin luennoitsija perehtyy aiheeseen huolellisesti, jakaa tietämyksensä vertaisryhmän kanssa ja nauttii syventäessään omia tietojaan aiheesta. Luennoitsijoita myös arvostetaan suuresti kuulijoiden ja yhteisön keskuudessa. Jäin kovasti miettimään vanhan kulttuurimaan tapaa ottaa huomioon yhteisöllisyys ja ihmisten arvostaminen toiminnassa. Suomessa näkökulma on ehkä liiankin ammatillinen, jolloin ihminen saattaa hukkua kaiken tehokkaan organisoinnin alle, sanoo Ilona. Opistossa suunnitellaankin nyt, miten saamme lisättyä kansalaistoimintaa opistotyöhön. Mitä hankkeessa saatiin aikaan? lupaava alku Ikäihmisten yliopistolle Italia-aiheiset opintopiirit, seminaarit ja luentosarja henkilökohtainen innostus italian kielen opiskeluun arkkitehtuurin ja tilajärjestelyjen pedagoginen ulottuvuus huomioidaan uudella tavalla kansalaistoiminnan lisääminen opinto-ohjelmaan valmisteilla opiskelijoiden opintomatka Italiaan ja opetuskokeilu suunnitteilla Vierailut ja vaihdot

10 CIMO CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii Grundtvigohjelman toimeenpanijana Suomessa. CIMOn aikuiskoulutustiimi avustaa ja neuvoo sinua hakuprosessin eri vaiheissa. Grundtvig on osa Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Grundtvig-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä opiskelija- ja henkilökuntavaihtoa. Lisätietoja: Tuija Vähävuori osallistui Tanskan huopatapahtuman yhteydessä Odensen museossa pidettyyn opettajien näyttelyyn.

11 Ole avoin uusille asioille, ole aidosti oma itsesi sekä tunnista voimavarasi ja kehityskohteesi. ISBN (painettu) ISBN (pdf). Graafinen suunnittelu ja taitto: Satu Salmivalli. Kuvat: Tuija Vähävuori, Satu Haavisto ja Ilona Maaperä. Paino: Libris, 10/2010, 1500 kpl. Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

12 CIMO PL 343, Helsinki Puhelin (vaihde)

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Youth in Action -projekti voi muuttaa maailmasi. Inspiroidu, aktivoidu ja tee muutos!

Youth in Action -projekti voi muuttaa maailmasi. Inspiroidu, aktivoidu ja tee muutos! Anna äänesi kuulua! Youth in Action -projekti voi muuttaa maailmasi. Inspiroidu, aktivoidu ja tee muutos! Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko vaikuttaa omaan elinympäristöösi,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Osaanko? Uskallanko? Tottakai!

Osaanko? Uskallanko? Tottakai! Osaanko? Uskallanko? Tottakai! opas koulujen kansainvälistämiseen 7 Kokemuksia ja näkemyksiä 8 Kansainvälisyys kotiovella 9 Uusia tuulia luokkahuoneessa Puolalainen Comenius-apulaisopettaja monipuolisti

Lisätiedot

Valmennettuna maailmalle:

Valmennettuna maailmalle: Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Irmeli Halinen & Ritva Järvinen (toim.) Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Opetushallitus Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen 2007 Lukijalle On suuri ilo seurata sellaisen työn etenemistä ja

Lisätiedot

SOSIAALISTEN TAITOJEN HARJOITUSKÄSIKIRJA TAIDE KOULUTUS TERAPIA

SOSIAALISTEN TAITOJEN HARJOITUSKÄSIKIRJA TAIDE KOULUTUS TERAPIA SOSIAALISTEN TAITOJEN HARJOITUSKÄSIKIRJA TAIDE KOULUTUS TERAPIA 11 SOSIAALISTEN TAITOJEN HARJOITUSKÄSIKIRJA TAIDE - KOULUTUS - TERAPIA Käsikirja riskiryhmien parissa työskenteleville. Uusia sosiaalisten

Lisätiedot

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011

Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 3.11.2011 Taustaa Opetushallitus selvittää tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilaa ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kokemuksia pohjoismaisista oppilas- ja opettajavaihdoista. Arviointitutkimus KATARIINA RAHIKAINEN 2009

Kokemuksia pohjoismaisista oppilas- ja opettajavaihdoista. Arviointitutkimus KATARIINA RAHIKAINEN 2009 Kokemuksia pohjoismaisista oppilas- ja opettajavaihdoista Arviointitutkimus KATARIINA RAHIKAINEN 2009 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 978-951-805-293-0 (painettu) ISBN 978-951-805-294-7

Lisätiedot

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset 1. Johdanto Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuus on aina ollut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa.

Lisätiedot

Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä. Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin

Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä. Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN ASIAKASLEHTI 1/2010 Yliopettaja Taina Tukiainen: Uudistuminen lähtee ihmisistä Professori Antti Hautamäki: Paluu hyvinvointiin Ympäristöteknologian opiskelijat Antarktis-tutkimusmatkalla

Lisätiedot

50 Euroopassa. Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen

50 Euroopassa. Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen 50 Euroopassa Reseptiä koulujen yhteistyöhön ja ammatilliseen kehittymiseen etwinningkeittokirja etwinning-keittokirja 2011 1 Julkaisija Toimittajat Aineiston laatijat Kirjoittaja Kielikoordinointi Kääntäjä

Lisätiedot

Becoming Visible - projekti 2001 2004 Loppujulkaisu

Becoming Visible - projekti 2001 2004 Loppujulkaisu Becoming Visible - projekti 2001 2004 Loppujulkaisu Sisällys 1 Marja Pentikäinen: Esipuhe 2 Marjut Villanueva: Lukijalle 4 Marjut Villanueva: Becoming Visible projekti: kehityskaari OSIO 1 10 Kaisa Hyyti-Suojanen:

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012 AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012 Sisältö: -Rehtoripäivä 15.3.2012 Ravintola Ostrobotnia, Helsinki -Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter -fortbildning -Kansanopistopäivät: Elämä ja työ, 8.

Lisätiedot

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe: Mika Tammilehto... 3 Semifinaali-isännyys lisää oppilaitoksen arvostusta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto... 4 Opettajan verkosto laajenee

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot