FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas"

Transkriptio

1 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus... 4 Tuotteen takuu...4 Tuotteen kuvaus...6 Johdanto... 6 Sovelluksen käyttö...6 Tuotetiedot...6 Materiaali... 6 Sähkötiedot... 6 Tietojenkäsittelyteho...7 Käyttöliittymä...7 Liittimet... 7 Ympäristö... 7 Hyväksynnät ja standardit...7 Vaihtoehdot ja lisävarusteet...8 Tasonsäädön varusteet...8 Etupaneeli... 8 LED-valot... 9 Valikot Valikkonavigointi Mekaaninen asennus...12 Varotoimenpiteet Laitoksen vaatimukset...12 Kiinnitä yksikkö Porauskaavio...13 Sähköasennus Varotoimenpiteet Lukijan ohjeet...14 Kytkentäkaavio...15 Kytkentäkaaviot Tasoanturi- tai kytkinmääritykset Paineilma-anturin asennus Asenna 4 20 ma tasoanturi Asenna ENM-10-tasokytkimet Lämpökontaktin liittäminen Asenna hälytyslähtö Poista sisäinen summeri käytöstä Järjestelmän asetukset...22 Aseta näytön kieli Työnkulun asettaminen Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä...22 Tasokytkimen kuvaus Aseta pysäytystason kytkin...23 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 1

4 Sisällysluettelo Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla...24 Aseta tasoanturi...24 Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso Aseta P1 ylivirta Aseta automaattinen nollaus Aseta pumpun varmistuskontrolli Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen...25 Pumpun pysäytysviive...25 Aseta pysäytysviive määrättyä aikaa varten Aseta pysäytysviive määrättyä korkeutta varten...26 Määritetyt pumppausviiveet Aseta EX-tila Aseta pumpun maksimikäyntiaika Aseta pumpun vastaushälytys Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä...27 Aseta pumpun toiminnan manuaalinen esto...28 Oletusarvojen palauttaminen Hälytysasetukset Aseta hälytyksen viive Aseta ääni- tai näyttöhälytys...29 Pika-asetukset Käyttö Varotoimenpiteet Käytönaikaisten tietojen tarkastelu Käytönaikaisten tietojen nollaus...31 Pumpun käytön esto vikatilanteessa...31 Hälytyksen kuittaus...32 Hälytysten tarkastelu Hälytyslokin tyhjentäminen Hälytysten kuvaukset...32 Vianmääritys Varotoimenpiteet Yleisiä ongelmia Diagnostiikkaohjelmat...35 Tekniset viitteet...36 Valikkokuvaukset...36 Valikkoviitekaavio FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

5 Johdanto ja turvallisuus Johdanto ja turvallisuus Johdanto HUOMIO: Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvamman sekä omaisuusvahinkoja ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen. Noudata voimassa olevia turvallisuussääntöjä. Talleta tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten ja pidä se käsillä yksikön sijoituspaikassa. Tämän ohjekirjan tarkoitus Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa seuraavista asioista: Asennus Käyttö Huolto Turvallisuus Varotoimenpiteet VAROITUS: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Noudata tämän oppaan ohjeita. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma, vaurio tai viivästys. Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä. Turvallisuustermit ja turvasymbolit Tietoa turvasanomista On ehdottoman tärkeää, että luet huolellisesti varoitukset ja turvallisuusmääräykset sekä ymmärrät ja noudatat niitä, ennen kuin käsittelet tuotetta. Nämä on julkaistu estämään seuraavat vaarat: Onnettomuudet ja terveydelliset ongelmat Tuotteelle aiheutuvat vauriot Tuotteen viallinen toiminta Vaaratasot Vaarataso VAARA: Ongelma Vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 3

6 Johdanto ja turvallisuus Vaarataso HUOMIO: Ongelma Vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa pieneen tai kohtalaiseen vammaan, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Mahdollinen tilanne, joka voi aiheuttaa epätoivottuja tilanteita, jos sitä ei pystytä välttämään Käytäntö, joka ei liity loukkaantumiseen Sähköiset vaarat Sähköiset vaarat on osoitettu seuraavalla symbolilla. Tämä symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä. SÄHKÖINEN VAARA: Käyttäjän terveys ja turvallisuus Johdanto Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia käyttömaan säädöksiä sekä paikallisia terveys- ja turvaohjeita. Ehkäise sähköstä aiheutuva vaara Sähkön aiheuttamia vaaratilanteita tulee välttää. Sähköliitännät on aina tehtävä seuraavien ohjeiden mukaisesti: Tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa näytettävät vakioliitännät Kaikki kansainväliset, kansalliset ja paikalliset määräykset. (Pyydä yksityiskohtaiset ohjeet paikalliselta sähköntoimittajalta.) Lisätietoja vaatimuksista löytyy kohdasta, joka käsittelee erityisesti sähköliitäntöjä. Tuotteen takuu Kattavuus Rajoitukset Xylem sitoutuu korjaamaan Xylem myymissä tuotteissa olevat viat seuraavilla edellytyksillä: Vika johtuu suunnittelusta, materiaaleista tai valmistuksesta. Vioista ilmoitetaan Xylem edustajalle takuuajan sisällä. Tuotetta käytetään vain tässä ohjekirjassa kuvatuissa olosuhteissa. Kaikki huolto- ja korjaustyö tapahtuu pätevän ja valtuutetun henkilöstön toimesta. Kaikki muutokset on tehtävä pätevien teknikoiden toimesta. Käytetään alkuperäisiä Xylem-osia. Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttajana on: Puutteellinen huolto Virheellinen asennus Tuotteeseen ja asennukseen tehdyt muutokset, jotka on toteutettu konsultoimatta asiasta Xylem kanssa Väärin tehty korjaustyö Normaali käyttö ja kuluminen Xylem ei ota vastuuta seuraavista: 4 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

7 Johdanto ja turvallisuus Henkilövahinko Aineellinen vahinko Varallisuusvahinko Takuuvaatimus Xylem-tuotteet ovat korkealuokkaisia tuotteita, joiden odotetaan toimivan luotettavasti ja pitkään. Jos takuuvaatimukseen kuitenkin ilmenee aihetta, ottakaa yhteyttä omaan Xylemedustajaanne. Henkilöstön pätevyys Kaikissa tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia tai Xylem hyväksymiä mekaanikkoja. Xylem ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilön tekemästä työstä. Tuki Xylem tukee vain testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita. Xylem ei anna tukea hyväksymättömille laitteille. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 5

8 Tuotteen kuvaus Tuotteen kuvaus Johdanto Tässä oppaassa kuvataan FGC 211, paineistetuissa jätevesijärjestelmissä (PSS) käytettävä pumpun ohjain. Käsikirja koskee seuraavia versioita: Ominaisuus Laitteisto FGC 211 Näyttöyksikkö AFH1901 Ver Keskusyksikkö AHH1901 Rev järjestelmä Ohjelmisto 2,42 tai uudempi Sovelluksen käyttö Tuotetiedot Materiaali Tämä pumpun ohjain on tarkoitettu yhden pumpun asennuksiin ja kotitalouskäyttöön. Tiedot Pieni yksikkö Keskikokoinen yksikkö Mitat (L x S x K) 180 x 130 x 85 mm 180 x 255 x 100 mm Paino, yhteensä 1,0 kg 1,1 kg Kiinnitys Seinä Seinä Kaapelitulot Peitelevyt (2 kpl M25/M16, 4 kpl M20) Peitelevyt (2 kpl M25/M16, 4 kpl M20) Erikoisominaisuudet Käytä tätä tyyppiä, kun FGC-yksikössä ei tarvita päävirtakytkintä tai sulakkeita. Käytä tätä tyyppiä, kun FGC-yksikköön liitetään ulkoisia varusteita, kuten päävirtakytkin tai sulakkeita. Kotelo, alaosa Kotelo, kansi Polykarbonaatti Polykarbonaatti Sähkötiedot Jännite, virta, sulakkeet Ominaisuus Arvo Nimellisjännite 3 vaihetta ja neutraali 3 x 400VAC 50/60Hz Pumpun nimellisvirta 3-vaihe Enintään 4,5 kw, 400 VAC Enintään 9 A, vähintään 0,5 A Virrankulutus, sisäinen < 50 ma, 400 V Kontaktori ABB B Perussulakkeet* Pääsulake Enintään 16 A Käytä kaikki vaiheet katkaisevaa automaattisulaketta. Sisäinen sulake 100 ma *Nämä sulakkeet ovat samat molemmissa tyypeissä. Medium-tyypissä on muita sulakkeita. 6 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

9 Tuotteen kuvaus Tulot ja lähdöt Tietojenkäsittelyteho Ominaisuus Arvo Digitaaliset tulot Käynnistyskytkin Pysäytyskytkin Korkean tason kontakti Lämpökosketin Analoginen tulo Analoginen taso 4 20 ma FGC:n lähtö antaa enintään 12VDC. Relelähdöt Yhteinen häly Jännitteetön, maksimikuorma 230 VAC (5 A) Ominaisuus Prosessori Suoritettava sanapituus Kellotaajuus Tekstimuisti Watchdog PIC18F bittiä 32 MHz 64 kt Kyllä Käyttöliittymä Näyttö Painikkeet Hälytysilmoitukset FGC-tilailmoitukset LCD-näyttö 2x16 merkkiä 9 kpl 4 LED-valoa 3 LED-valoa Liittimet Signaali 1,5 mm 2 Virta 6 mm 2 Maadoitusliitin 6 mm 2 Ympäristö Ominaisuus Käyttölämpötila* -20 ºC +45 ºC Säilytyslämpötila -20 ºC +70 ºC Kosteus (ei kondensoitumista) 90 % RH Kotelo Class I, IP 54, CAT II Korkeus Maks m Ympäristön saastumisaste 2 *LCD-näytön päivitys hidastuu alle 0 ºC lämpötilassa. Hyväksynnät ja standardit Vakio EMC-päästöstandardi EMC-immuniteettistandardi LVD-sähköturvallisuus CE-merkintä EN EN EN/IEC FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 7

10 Tuotteen kuvaus Vaihtoehdot ja lisävarusteet Kaapelitulot ATU 001 Käytetään kaapelien sovittamiseen läpivientireikien läpi. Ulkoinen summeri, jossa on itsenäinen paristovarmistus. Tasonsäädön varusteet Pumppukaivon pinnankorkeuden mittaamista varten pumppuun täytyy asentaa jokin seuraavista lisävarusteista. Vakiovarusteet Pumppukaivon pinnankorkeuden mittaamista varten pumppuun täytyy asentaa jokin seuraavista lisävarusteista. Vaihtoehto Tasonsäätimet ENM-10 Painekellojärjestelmä ja pneumaattinen anturi LTU 301 Paineanturi Eri tasokytkimiä, jotka tuottavat digitaalisia tulosignaaleja. Start Seis Ana. Ylähäly Avoin kello sisältää valetun kellon ja putken, joka voidaan liittää pneumaattiseen anturiin. Se muuntaa tuotetun paineen analogiseksi signaaliksi 4 20 ma anturin alueella 0 2,5 m. Muuntaa mitatun paineen analogiseksi signaaliksi 4 20 ma. Varmistusvaihtoehto Korkean tason kytkin ja: käynnistys- ja pysäytystason kytkimet tai tasoanturi Etupaneeli 1. Valikkonäyttö 2. LED-valot 3. Painikkeet Kuva 1: FGC 211:n etupaneeli 8 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

11 Tuotteen kuvaus Taulukko 1: Osat ja kuvaus Numer o Kuvitus Nimi 1 Näyttö Näyttää nykyisen valikon. 2 Virran LED-valo Osoittaa, onko virta kytketty Hälytyksen tilan LED-valo Aktivoituu, kun annetaan hälytys Releen tilan LEDvalo Korkean tason LEDvalo Osoittaa, onko pumpun rele aktiivinen vai estetty Aktivoituu, kun taso pumppukaivossa on korkea. Pumpun tilan LEDvalo Osoittaa, käykö pumppu vai onko se tukkeutunut 3 Painike Pumpun automaattinen tai manuaalinen ohjaus Painike Pumpun käytön esto Painike Ohjaimen nollaus hälytyksen tai pumpun vian eston jälkeen Painikkeet Valikkonavigointi LED-valot Yksikön etupaneelissa on joukko LED-valoja, katso Etupaneeli (sivu 8). LED-valojen merkitys selvitetään alla olevassa taulukossa. LED Nimi Ongelma Virta Vihreä palaa Verkkojännite on päällä. Pois Virtalähde pois päältä tai sulake on palanut Hälytyksen tila Vilkkuva punainen Punainen palaa Uusi hälytys on ilmennyt. Uusi hälytys on kuitattu, mutta edelleen aktiivinen. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 9

12 Tuotteen kuvaus LED Nimi Ongelma Releen tila Vihreä palaa Pumpun rele on aktivoitu. Punainen palaa Vilkkuva punainen Pumpun tila Vihreä palaa Pumppu on käynnissä. Ana. Ylähäly Punainen palaa Punainen palaa Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Mahdolliset syyt: Pumpun käyttö on estetty manuaalisesti, katso Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä (sivu 27) Yksikkö on asetettu Ex-tilaan eikä pumppukaivossa ole nestettä, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Pumpun vika. Mahdolliset syyt: Tulon vaiheet on liitetty väärin tai jokin vaihe on jännitteetön. Lisätietoja on kohdassa Kytkentäkaaviot (sivu 16). Pumpun käynnistymistä viivästytetään, katso Määritetyt pumppausviiveet (sivu 26). Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Mahdolliset syyt: Pumpun virta ylittää sille määritetyn enimmäisarvon, katso Aseta P1 ylivirta (sivu 25). Lämpötila pumpussa on liian korkea Pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidempään, katso Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27). Pumppukaivon nestepinta on liian korkealla. Mahdolliset syyt: Nestepinnan taso ylittää yläpintakytkimen. Pumppu käynnistetään automaattisesti, katso Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25). Nestepinnan taso ylittää määritetyn ylärajan, katso Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Koskee vain tapauksia, jolloin käytössä on yläpinta-anturi. Valikot Valikon kuvaus Yksikkö määritetään valikoiden kautta. Valikot näyttävät pumpun ohjaimen toimintoihin liittyviä tietoja. Jos näyttö on joutilaana 10 minuuttia, tapahtuu seuraavaa: Taustavalo sammutetaan. Kaikki avoimina olevat valikot sulkeutuvat. Valikossa näytetään seuraavat tiedot: 1. Valikon nimi 2. Valikkojen numerointi Tämä tunniste on näkyvissä vain 3 sekunnin ajan. Alaviiva osoittaa alivalikkoja. 3. Parametrin arvo 10 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

13 Tuotteen kuvaus Valikkoluettelo Täydellinen valikkoluettelo on kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Valikoiden yleiskuvauskaavio Valikoiden yleiskuvaus on kohdassa Valikkoviitekaavio (sivu 38). Valikkonavigointi Painike Näyttö oppaassa Paina, kun haluat selata taaksepäin yhden valikon kerrallaan tai suurentaa arvoa Paina, kun haluat selata eteenpäin yhden valikon kerrallaan tai pienentää arvoa Siirrä kohdistinta askel oikealle Tämä toimenpide on mahdollinen vain, kun on syötetty tekstiä tai numeroarvo. Siirrä kohdistinta askel vasemmalle Tämä toimenpide on mahdollinen vain, kun on syötetty tekstiä tai numeroarvo. Paina, kun haluat siirtyä alivalikkoryhmän valikkoon tai muuttaa arvoa kohdistin alkaa vilkkua. Tallenna muutokset Paina, kun haluat poistua alivalikkoryhmästä Ilmoitus, kun arvoa ei voi muuttaa Jos arvoa ei voi muuttaa, ilmoitus Vain luettavissa näytetään. Tietoja sallituista arvoista on kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Ilmoitukset, kun parametri tallennetaan Ilmoitus näyttää, onnistuiko parametrin arvon tallennus vai oliko arvo virheellinen. Ilmoitus Arvo tallennettu Suuri arvo Pieni arvo Arvo on tallennettu. Arvo on liian suuri. Anna pienempi arvo. Arvo on liian pieni. Anna suurempi arvo. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 11

14 Mekaaninen asennus Mekaaninen asennus Varotoimenpiteet HUOMIO: Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvamman sekä omaisuusvahinkoja ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen. Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Räjähdys- tai palovaarallinen ympäristö Älä asenna räjähdysalttiille vyöhykkeelle tai mahdollisesti räjähdysalttiiseen tai palonarkaan ympäristöön. Laitoksen vaatimukset Kojekaappi Yksikkö voidaan asentaa kojekaappiin. Varmista, että sen käyttölämpötila on C. Lämmitystä tarvitaan tavallisesti talvisin, jos kojekaappi on ulkona tai vastaavassa kylmässä ympäristössä. Kondenssiveden välttämiseksi voi lämmitin olla tarpeen. Kesällä kaappi voi tulla liian kuumaksi, jos tuuletus ei ole riittävä. Kiinnitä yksikkö Yksikkö kiinnitetään ruuveilla seinälle tai kojekaappiin. A: Etukannen ruuvit B: Etukansi C: Takakannen ruuvinreiät 1. Irrota etukansi. 2. Merkitse porauskohdat, katso Porauskaavio (sivu 13). 3. Poraa reiät 2 mm:n terällä. 4. Kiristä yksikkö seinää vasten. Pohjan reiät ovat Ø 4,5 mm. 5. Kiinnitä etukansi yksikköön. Kiristä neljä ruuvia. 12 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

15 Mekaaninen asennus Porauskaavio Reikien poraaminen pienelle FGC:lle Reikien poraaminen keskisuurelle FGC:lle FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 13

16 Sähköasennus Sähköasennus Varotoimenpiteet VAROITUS: Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Jos sähköliitäntöjä ei ole asennettu oikein tai jos tuote on viallinen tai vahingoittunut, se muodostaa sähköiskun vaaran. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä. Kaikki sähkölaitteet tulee maadoittaa. Varmista testaamalla, että maajohto on oikein liitetty. Kaapelit Vedä virta- ja signaalijohdot toisistaan erillään. Yksikön virtalähteen suojaaminen Käytä erillistä sulaketta suojaamaan yksikön virtalähdettä. Kaikki vaiheet katkaisevaa automaattivaroketta suositellaan. Jatkuvasti palava vaihevirheen LED-valo Olosuhde Yksikön keskusyksikön vaihevirheen LED-valo palaa jatkuvasti Tulon vaiheet on liitetty väärin tai jokin vaihe on puuttuu Maadoitus Ylijännitesuojaus Laitteiston maadoitusjohdin täytyy liittää yhteen yksikön maadoitusliittimistä (liittimet 5 8). Maadoitusliitin täytyy liittää parhaaseen maadoitusliittimeen, esimerkiksi maadoitettuun kiinnityslevyyn tai maadoitussauvaan. Maadoitusjohtimen tulee olla mahdollisimman lyhyt. Kaikkien suojattujen kaapelien suojat täytyy maadoittaa liittämällä ne johonkin yksikön maadoitusliittimistä. Ylijännitesuojauksen käyttöä salamasuojauksen kanssa suositellaan. Se tekee tuotteesta vähemmän herkän ylijännitteelle, ja tuotetta voidaan käyttää ankarammissa olosuhteissa. Liitä suojaus sarjaan virtalähteen kanssa. Tee tämä mieluiten erilliseen maadoitukseen, kuten maadoitussauvaan. Toisinaan liitäntä haaroitusrasian maadoitusvirtakiskoon saattaa riittää. Käytä 6 10 mm² johdinta ylijännitesuojan liittämiseen maadoitukseen. Lukijan ohjeet Asennuksen kuvauksessa ja kuvissa voidaan viitata emolevyn liittimiin. Tietoja sijainneista on kohdassa Kytkentäkaavio (sivu 15). Viitesymbolit Seuraavan taulukon symboleita voidaan käyttää myös asennuskuvissa. Symboli Sulkukosketin 14 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

17 Sähköasennus Symboli Avauskosketin Kytkentäkaavio Asettelu Kuva 2: Emolevy AHH 1901 Virta I/O Sijainti Liitin P1 Virtalähde, 3 vaihetta ja nolla: 400 VAC, 50/60 Hz. 1 4 Ulkoinen pääsulake: enintään 16 A. Ei sisälly toimitukseen. P2 Maadoitusliitin: 4 kpl, 6 mm P3 Sulake F2: T100 mal sisäiseen käyttöön. P4 Pumpun liitäntä. Enintään 9 A P5 Pumpun virtamuuntaja Sijainti Liitin I1 Yleinen hälytyslähtö, jännitteetön kosketin. Enintään 250 VAC / 5 A FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 15

18 Sähköasennus Sijainti Liitin I2 I3 I4 I5 I6 Pumpun lämpökoskettimen tulo Jos ei käytössä, varmista että tuloon on asetettu hyppylanka. Pysäytyskytkintulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Käynnistysrajakytkimen tulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Ylärajakytkimen tulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Analogisen tasoanturin tulo, 4 20 ma Tuotteen analogisella tulolla on oma virtalähteensä. Sen kokonaiskuorma voi olla enintään 12 V , 15 14, 16 14, Liitin Sijainti Liitin C1 Sisäisen summerin oikosulkunastat. C2 Näyttöyksikön liitäntä LED Kytkentäkaaviot Sijainti Liitin L1 Vaihevirheen LED-valo. Palava LED-valo tarkoittaa joko virheellistä vaiheliitäntää tai puuttuvaa vaihetta L2 Virta päällä -merkkivalo Vaihevirheen LED-valo Pieni versio, 3-vaihe 400 VAC Neutraali tulo Pumpun valmistaja Pumpun pyörimissuunta Pois Xylem Oikein Xylem-pumppu on liitetty sen sähköliitäntäohjeiden mukaisesti Pois Muuta Tuntematon Kun kytketään jonkin toisen valmistajan pumppu, pyörimissuunta on aina tarkistettava vaikka vaihevirheen LED ei pala. Päällä Katso kohta Jatkuvasti palava vaihevirheen LED-valo (sivu 14). 16 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

19 Sähköasennus Keskisuuri versio 1. Virtalähde 400 VAC, kolme vaihetta 2. Pumppu 400 VAC, kolme vaihetta Keskisuuri versio on varustettu verkkovirtaliitäntää kuvaavilla kytkentäkaavioilla. Niitä ei kuvata tässä käsikirjassa. Tasoanturi- tai kytkinmääritykset Paineilma-anturin asennus Tason tunnistukseen voidaan käyttää seuraavia määrityksiä: Tasoanturi Käynnistystasokytkin Sekä käynnistys- että pysäytystasokytkimet. Ylärajakytkintä voidaan käyttää varmistuksena yhdessä käynnistys- ja pysäytyskytkinten tai pinta-anturin kanssa. Paineilma-anturin asennus Seuraava asennus koskee anturia LTU 301 avoin kello -järjestelmän kanssa. VAROITUS: Käytä räjähdysvaarallisissa tai palonaroissa ympäristöissä ainoastaan Ex- tai MSHAhyväksyttyjä tuotteita. 1. Asenna avoin kello -järjestelmä pumppukaivoon. Lisätietoja on avoin kello -järjestelmän asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Kiinnitä anturi tuotteeseen. 3. Kytke paineilmaputki avoin kello -järjestelmästä anturiin. 4. Liitä paineilma-anturi tämän kaavion mukaisesti: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 17

20 Sähköasennus 1. Musta johto liittimeen 18 ( ) 2. Valkoinen johto liittimeen Punainen johto liittimeen 20 (+) Kuva 3: Valmis asennus Asenna 4 20 ma tasoanturi Seuraavat tiedot koskevat 4 20 ma tasoanturia. 1. Asenna pinnankorkeuslähetin pumppukaivoon. Lisätietoja on anturin asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Liitä anturin suojus FGC:n maadoitusliittimeen seuraavasti: a) Liitä suojakaapeli yhteen liittimistä Liitä tasoanturi tämän kaavion mukaisesti: 1. Suojajohdin 2. Musta johto liittimeen Punainen johto liittimeen 20 (+) 18 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

21 Sähköasennus Asenna ENM-10-tasokytkimet FGC:n analogisella tulolla (liittimet 18 20) on oma virtalähteensä. Sen kokonaiskuorma voi olla enintään 12 V. Seuraavat tiedot koskevat ENM-10-korkeustason säätimiä. 1. Asenna ENM-10-korkeustason säätimet pumppukaivoon. Lisätietoja on ENM-10-korkeustason säätimien asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Liitä tasokytkimet seuraavien kaavioiden mukaisesti. Kytkimet ovat normaalisti avoimia. Liitin14 on kaikkien pintakytkinten yhteinen virransyöttöliitin. Tasokytkin Start Kaavio Seis 1. Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen 16 Suuri 1. Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen 17 Lämpökontaktin liittäminen VAROITUS: Ex-hyväksytyissä tuotteissa lämpökoskettimien on aina oltava kytketty ympäristön lämpötilasta riippumatta. Pumpun lämpökosketin on normaalisti suljettu. Valitse yksi seuraavista: a) Jos käytetään pumpun lämpökontaktia, liitä lämpökontakti tämän kaavion mukaisesti: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 19

22 Sähköasennus b) Jos pumpun lämpökontaktia ei käytetä, aseta hyppyjohdin tämän kaavion mukaisesti:: Asenna hälytyslähtö Yhteisen hälytyslähdön maksimiteho on 250 VAC, 5 A. Se on jännitteetön vuorotteleva rele. Lähdön avulla voidaan aktivoida ääni- tai näyttöhälytyslaite, kuten lamppu tai sireeni. Yleinen hälytyslähtö ei syötä virtaa ulkoiselle laitteelle. Ulkoisen laitteen virta on syötettävä eri lähteestä. Liitä ulkoinen laite tämän kaavion mukaisesti: 1. Johto jossa syöttöjännite ~/+ Taulukko 2: Yhteinen hälytyslähdöt Asetus Kuvitus Passiivinen lähtö Rele sulkeutuu liittimien 9 ja 11 välillä. 20 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

23 Sähköasennus Asetus Kuvitus Aktiivinen lähtö tai virtalähde on sammutettu Rele sulkeutuu liittimien 9 ja 10 välillä. Poista sisäinen summeri käytöstä Kun hälytys annetaan, sisäinen summeri soi automaattisesti, ellei tätä toimintoa ole poistettu käytöstä. Tässä osassa annetaan ohjeet summeritoiminnon poistamiseen käytöstä. Poista summerin hyppyjohdin tämän kaavion mukaisesti: 1. Summerien oikosulkunastat 2. Virta: häiriö 3. Virta: päällä FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 21

24 Järjestelmän asetukset Järjestelmän asetukset Aseta näytön kieli Työnkulun asettaminen Perusmääritysparametrit Kun yksikkö käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä näkyy: Kieli. Aseta haluamasi kieli vastaavasti: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli. 2. Tallenna valittu kieli painamalla. Määritystehtävä Vaihtoehto Viitteet Valitse, miten pumppukaivon taso mitataan. Aseta korkea virta P1 nimellisvirran kanssa. Digitaaliset tasokytkimet Analoginen tasoanturi Kun perusmääritys on tehty, pumppu on käyttövalmis. Lisämääritysvaihtoehdot Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä (sivu 22) Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla (sivu 24) Aseta P1 ylivirta (sivu 25) Määritysvaihtoehto Viitteet Pumpun varmistuskontrolli Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25) Pumpun pysäytysviive Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen (sivu 25) EX-tila Aseta EX-tila (sivu 26) enimmäiskäyntiaika Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27) Pumpun vastaushälytys Aseta pumpun vastaushälytys (sivu 27) Ohjauksen tila Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä (sivu 27) Hälyviive Aseta hälytyksen viive (sivu 28) Ääni- tai näyttöhälytys Aseta ääni- tai näyttöhälytys (sivu 29) Palauta oletusarvot Pumpun ohjaimen oletusarvosarja voidaan palauttaa. Lisätietoja on kohdassa Oletusarvojen palauttaminen (sivu 28). Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä 1. Valitse Pinta-anturi > Digitaalinen. 2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, miten pumppu pysäytetään: Valinnaisvarusteet Vaiheet Pysäytysrajakytkin 1. Valitse Pysäytystapa > Alaraja kytkin. Lisätietoja on kohdassa: Aseta pysäytystason kytkin (sivu 23) 22 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

25 Järjestelmän asetukset Tasokytkimen kuvaus Valinnaisvarusteet Pysäytys jonkin ajan kuluttua Vaiheet 1. Valitse Pysäytystapa > Seis-tila ajalla. 2. Valitse Käyntiaika. Aseta pumpun käyntiaika. Lisätietoja on kohdassa: Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua (sivu 23) 3. Syötä P1 ylivirta. Aseta pumpun maksimivirta. Tasokytkimen kuvaus (sivu 23) ja. Perusasetukset on nyt tehty. Pumppu on käynnistysvalmis. Olosuhde Pumppukaivon taso ylittää käynnistystasokytkimen. Pumppukaivon taso laskee alle pysäytystasokytkimen. Pumppukaivon taso ylittää yläpintakytkimen. Pumppu käynnistetään. Pumppu pysäytetään. Kaikissa asennuksissa ei ole pysäytystasokytkintä. Ylärajan hälytys annetaan. Koska pumppua käytetään pumppukaivon tyhjentämiseen, pysäytystasokytkin asennetaan käynnistystasokytkimen alapuolelle. 1. Yläpintakytkin 2. Käynnistysrajakytkin 3. Pysäytysrajakytkin Aseta pysäytystason kytkin Kun asennuksessa ei ole pysäytyskytkintä, pumppu voidaan pysäyttää määritetyn ajan jälkeen. Tätä aikaa aletaan laskea siitä hetkestä, kun pumppukaivon nestepinnan taso laskee käynnistyskytkimen alapuolelle. Käynnistyskytkimen täytyy siis ensin palautua normaaliasentoonsa. 1. Valitse Digitaalinen > Pinta-anturi. 2. Valitse Pysäytystapa > Alaraja kytkin. Jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua Pumpun käyntiaika käynnistymisestä pysäytykseen määritetään seuraavasti: 1. Valitse Digitaalinen > Pinta-anturi. 2. Valitse Pysäytystapa > Seis-tila ajalla. 3. Anna kellonaika kohdassa Käyntiaika. Jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 23

26 Järjestelmän asetukset Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla 1. Valitse Pinta-anturi > Analoginen. 2. Valitse Anturin Alue. Aseta alueen arvo. 3. Valitse tarvittaessa Kalibrointi. Aseta poikkeama. 4. Valitse Käynnistystaso 1. Aseta käynnistysarvo. 5. Valitse Pysäytystaso 1. Aseta pysäytysarvo. 6. Valitse Ana. Ylähäly. Aseta tasoarvo. 7. Syötä P1 ylivirta. Aseta pumpun maksimivirta. Lisätietoja on kohdassa: Aseta tasoanturi (sivu 24) ja Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Perusasetukset on nyt tehty. Pumppu on käynnistysvalmis. Aseta tasoanturi 1. Valitse Pinta-anturi > Analoginen. 2. Valitse Anturin Alue. a) Syötä anturin alue. Tietoja alueesta on anturin oppaassa. 3. Nosta anturi ylös vedestä pumppukaivossa. 4. Tarkista, että valikon Taso lukema on. 5. Käytä valikkoa Kalibrointi, jos halutaan jompikumpi seuraavista: Syötä poikkeaman arvo osoittamaan tasoa suhteessa referenssiin. Säädä tason lukeman pieniä virheitä. 6. Laske anturi alas veteen pumppukaivossa. Kun määritykset ovat valmiit, jatka kohdasta Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso Kun pumppukaivon nestepinnan taso Olosuhde Yhtä suuri kuin käynnistystaso Yhtä suuri kuin pysäytystaso Yhtä suuri kuin korkea taso Pumppu käynnistetään Pumppu pysäytetään Korkean tason hälytys annetaan 1. Yläpintakytkin 2. Käynnistysrajakytkin 3. Pysäytysrajakytkin Tasojen määrittäminen tapahtuu seuraavasti: 24 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

27 Järjestelmän asetukset Aseta P1 ylivirta Aseta automaattinen nollaus 1. Valitse Käynnistystaso 1. Aseta käynnistystaso. 2. Valitse Pysäytystaso 1. Aseta pysäytystaso. 3. Valitse Ana. Ylähäly. Määritä, milloin korkean tason hälytys annetaan. Kun määritykset ovat valmiit, jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). P1 ylivirta suojaa pumpun moottoria ylikuormitukselta. Kun P1 ylivirta laukeaa, pumppu sammutetaan. Aseta maksimivirta tämän ohjeen mukaisesti. Valitse P1 ylivirta. Käytä pumpun tietokilven nimellisvirtaa. Jos moottorin virta ylittää tämän rajan lasketun viiveen jälkeen, pumppu pysäytetään ja sen uudelleenkäynnistys estetään. Tästä annetaan myös hälytys. Jos kuitenkin pumpun ohjaimen asetuksena on Autokuittaus, ohjain yrittää kerran käynnistää pumpun uudelleen. Jos yritys epäonnistuu, niin pumppu pysyy estettynä. Jos yritys onnistuu mutta moottorin suoja laukeaa uudelleen seuraavan pumppausjakson aikana, muita yrityksiä ei tehdä. Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Automaattisen nollauksen käyttö: Valitse Autokuittaus > Kyllä. Poista automaattinen nollaus käytöstä: valitse Ei. Aseta pumpun varmistuskontrolli Asennuksessa voi olla korkean tason kytkin varmistuksena. Sitä voidaan käyttää yhdessä käynnistys- ja pysäytyskytkinten tai pinta-anturin kanssa. Olosuhde Käynnistyskytkimien tai tasoanturin toimintahäiriöt Taso pumppukaivossa laskee korkean tason kytkimen alapuolelle Pumppu käynnistetään, kun taso pumppukaivossa ylittää korkean tason kytkimen. Ylärajan hälytys annetaan. Pumppu jatkaa käymistä lisäajan verran. Ohjeet lisäajan asettamisesta annetaan alla. Aseta lisäaika seuraavasti: a) Syötä Korkea taso käyntiaika. b) Aseta aika. Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen Pumpun pysäytysviive Jollei tasoanturia tai tasokytkintä voida asentaa pumppukaivossa riittävän alas, pysäytysviive antaa pumpulle mahdollisuuden tyhjentää pumppukaivo kokonaan. HUOMIO: Älä koskaan käytä pumppua alle pienimmän sallitun nimellisvirtausnopeuden, kuivana tai upottamatta sitä riittävästi. Pysäytysviivetyypit Pumpun pysäyttämistä voidaan viivästyttää jommallakummalla seuraavista tavoista: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 25

28 Järjestelmän asetukset Pumppu ei pysähdy, ennen kuin määritetty aika on kulunut. Pumppu ei pysähdy, ennen kuin taso pumppukaivossa on laskenut määritetyn korkeuden verran. Tämä voidaan tehdä vain analogisen anturin kanssa. Ex-sovellukset Jos pumppu on asennettu EX-luokiteltuun ympäristöön, tarkista pumpun hyväksynnät ennen pysäytystason alapuolella pumppaamista. VAROITUS: Räjähdyskäyttöön hyväksytyn tuotteen täytyy olla täysin nestepinnan alla käytön aikana. Aseta pysäytysviive määrättyä aikaa varten 1. Valitse Laske seisviive. Syötä arvo. Tämä estää nestepinnan korkeuteen perustuvan seis-viiveen toiminnan. 2. Valitse Seis viive. Anna kellonaika. Aseta pysäytysviive määrättyä korkeutta varten Pumpun määrittäminen alentamaan pumppukaivon nestepinnan tasoa tiettyyn korkeuteen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Laske seisviive. Syötä haluttu korkeus. Yksikkö laskee pumpun käyntiajan, joka tarvitaan nestepinnan alentamiseksi haluttuun tasoon. 2. Valitse Seis viive. Syötä enimmäiskäyntiaika. Tämä estää pumppuja käymästä kuivina. Määritetyt pumppausviiveet Määritettyjä viiveitä käytetään tasoittamaan pumpun toimintaa. Niitä ei voi määrittää uudelleen. Vähimmäispysäytysaika Kun pumppu on pysäytetty, sitä ei voi käynnistää ennen kuin vähintään 5sekuntia on kulunut. Virta päälle -viive Virta päälle -viive estää eri pumppukaivoissa olevien pumppujen samanaikaisen uudelleen käynnistymisen sähkökatkon jälkeen. Pumpun käynnistystä viivästytetään sekuntia virran palaamisesta. Viiveen aikana teleen tilan LED-valo vilkkuu punaisena. Automaattinen huoltokäyttö Jos pumppua ei ole käynnistetty 96 tuntiin, yksikkö käynnistää pumpun 1 sekunnin kestävää huoltokäyttöä varten. Aseta EX-tila Kun pumppua käytetään Ex-luokitetussa ympäristössä, ohjain voidaan asettaa EX-tilaan. Tässä tilassa ohjain estää pumppua käynnistymästä, jos pumppukaivossa ei havaita nestettä. EX-tilan määrittäminen: 1. Syötä EX mode. 2. Valitsemalla 26 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

29 Järjestelmän asetukset Vaihtoehto Päällä Pois Asettaa tuotteen EX-tilaan Poistaa EX-tilan käytöstä Aseta pumpun maksimikäyntiaika Tämä on enimmäisaika, jonka pumppu saa olla jatkuvasti käynnissä. Kun tämä aika on kulunut: pumppu pysäytetään ja sen uudelleen käynnistäminen estetään hälytys annetaan Määritetyn rajoitusjakson on oltava pitempi kuin yksi pumppaussykli. Seuraavat asetukset saattavat lisätä pumppaussyklin pituutta: Jos pumpun asetuksena on Seis-tila ajalla, katso Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua (sivu 23). Korkean tason käyntiaika, katso Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25). Jos pysäytysviive on käytössä, katso Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen (sivu 25). Enimmäiskäyntiajan asettaminen: 1. Valitse Max käyntiaika. 2. Syötä jompikumpi: Vaihtoehto Arvo -arvon asettaminen Max käyntiaika Toiminnon poistaminen käytöstä. Aseta pumpun vastaushälytys Tämä toiminto laukaisee hälytyksen, jos pumppu ei käynnisty. Tässä osassa kerrotaan, miten hälytys poistetaan käytöstä tai otetaan käyttöön. -asetusvast. virhe Toiminto Pumpun virta havaittu Seuraus hälytys Kyllä Käytössä Yli 0,5 A Ei hälytystä. Pumpun katsotaan käynnistyneen. Alle 0,5 A Aktivoi hälytyksen. Oletetaan, että pumppu ei ole käynnistynyt. Tästä voidaan antaa hälytys. Ei Ei käytössä Hälytys on poistettu käytöstä. Käytöstä poistaminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun pumppu normaalisti käyttää alle 0,5 A. 1. Valitse Vast. virhe hälytys. 2. Valitse joko Kyllä tai Ei. Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä Asetus Autom Käsikäyttöinen Yksikkö käynnistää ja pysäyttää pumpun automaattisesti. Tämä on normaaliasetus. Pumppu voi käynnistyä manuaalisesti. Poikkeuksena on EX-tila, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Ex-tilassa pumppu ei käynnisty, jos pumppukaivossa ei havaita nestettä. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 27

30 Järjestelmän asetukset Aseta Käsikäyttöinen: 1. Paina 5 10 sekuntia, kunnes näytössä näkyy hetken Käsikäyttöinen. Pumppu käy siihen saakka, kunnes pumppukaivon pinnan taso on laskenut stop-tason alapuolelle. Jos nestepinta pumppukaivossa on jo stop-tason alapuolella, pumppu käy 5minuuttia. 2. Kun haluat palata kohteeseen Autom, joko: Vaihtoehto Odota, kunnes pumppausjakso on suoritettu Yksikkö palaa kohteeseen Autom Puristin Välitön paluu 3. Ohjaustilan tarkastelu: valitse P1 tila. Aseta pumpun toiminnan manuaalinen esto Pumpun käyttö voidaan estää manuaalisesti kohdassa Autom. 1. Paina. Näytössä näkyy hetken Esto. Pumppu pysyy estettynä, kunnes painetaan. 2. Kun haluat palata kohteeseen Autom, paina. Näytössä näkyy hetken Autom. Oletusarvojen palauttaminen Tarvittaessa yksikköön voidaan palauttaa määrätyt oletusarvot. Seuraava taulukko näyttää kohteen Aseta asetusar. vaihtoehdot. Oletusarvot Compit analogia Pintavippa Tason rek. aika Compit-pumppukaivoon asennetun analogisen tasoanturin oletusarvot Oletusarvot käytettäessä sekä käynnistys- että pysäytystason kytkimiä Oletusarvot käytettäessä käynnistystason kytkintä mutta ei pysäytystason kytkintä Hälytysasetukset Aseta hälytyksen viive Valitse asiaan kuuluva vaihtoehto kohdassa Aseta asetusar.. Tuote käynnistyy automaattisesti uudelleen. Hälytys kertoo käyttäjälle, että jokin vaatii huomiota. Täydellinen mahdollisten hälytysten luettelo on kohdassa Hälytysten kuvaukset (sivu 32). Hälytyksen täyttymisen ja hälytyksen antamisen välillä kuluvaa aikaa voidaan viivästyttää määritetyn ajan verran. Tällöin hälytyksen edellytyksien tulee täyttyä annetun ajan kuluessa jotta hälytys käynnistyisi. 28 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

31 Järjestelmän asetukset A B Hälytysehto täyttyy Hälyviive Aseta ääni- tai näyttöhälytys Pika-asetukset Viivetyyppejä on kaksi: Yleinen hälytysviive, joka vaikuttaa kaikkiin muihin paitsi virtakatkoshälytyksiin. Tämä viive on 3sekuntia. Virtakatkoshälytysten hälytysviive. Verkkovirhehälytyksen hälyviiveen määrittäminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Jännitehälyviive. 2. Aseta viivästysaika. Yleinen hälytyslähtö voidaan kytkeä ääni- tai näyttölaitteeseen, esimerkiksi merkkivaloon tai sireeniin. Hälytyslähtö kytkee virran laitteeseen hälytyksen yhteydessä. Hälytyslähdön määrittäminen: 1. Syötä Yhteinen häly. 2. Valitsemalla Vaihtoehto Jatkuva Pysyvä ilmoitus tapahtuu Jaksottainen Vilkkuva ilmoitus tapahtuu Select language Kun yksikkö käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä näkyy: Kieli Jatka toimimalla seuraavasti: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli. 2. Tallenna valittu kieli painamalla. Oletusarvojen asettaminen valikon selaaminen Toimitettaessa yksikköön on asetettu oletusasetukset. Ne on lueteltu kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Jos haluat käyttää muuta oletusarvosarjaa, toimi seuraavasti: 1. Valitse Aseta asetusar.. 2. Paina. 3. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy seuraava teksti: Aseta asetusar.: Ei FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 29

32 Järjestelmän asetukset Oletusarvojen asettaminen arvojen muuttaminen Kullekin kokoonpanolle on omat oletusarvot. Määritykset Oletusarvot 4 20 ma tasoanturi Compit analogia Käynnistys- ja pysäytystasokytkimet Pintavippa Vain käynnistysrajakytkin Tason rek. aika Oletusarvojen valitseminen: 1. Painamalla voit muuttaa valikossa Aseta asetusar. näkyvää arvoa 2. Painele -painiketta, kunnes näytössä on oletusarvojen nimi. 3. Tallenna muutokset painamalla. Yksikkö käynnistetään uudelleen ja alustetaan valitulla oletusarvosarjalla. Moottorin enimmäisvirran määrittäminen Jos pumpun moottorin virta ylittää tämän rajan, pumppu pysäytetään ja estetään. Tästä annetaan myös hälytys. Enimmäisvirran määrittäminen: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy P1 virta. Näytössä voi olla muu arvo kuin 0,0 A. 2. Avaa alivalikko painamalla. Näytössä näkyy P1 ylivirta 3. Muuta valikossa näkyvää arvoa painamalla. Vilkkuva kohdistin tulee näkyviin. 4. Määritä numerot painamalla tai ja tai. 5. Tallenna muutokset painamalla. Näytössä näkyy Arvo tallennettu ja uusi parametrin arvo. 6. Poistu alivalikosta painamalla. Asennuksen tarkistaminen Kun määritys on tehty, yksikkö on automaattisessa tilassa ja käyttövalmis. Etulevyn LED-merkkivalot osoittavat laitteen tilan sekä mahdolliset ongelmat. Jos ilmenee ongelma, tarkista, että kaikki on asennettu ja määritetty oikein. Lisätietoja LED-merkkivaloista ja vianmäärityksestä: LED-valot (sivu 9) Hälytysten kuvaukset (sivu 32) Vianmääritys Seuraava vaihe Edellä kuvatun jälkeen: Tuote on nyt alustettu asennuskohtaisilla oletusarvoilla. Pumppu on käyttövalmis Yksikön säätäminen Tarvittaessa asennuksen asetuksia voi säätää tuotteen valikkojen avulla. Katso: Valikkokuvaukset (sivu 36). Työnkulun asettaminen (sivu 22) 30 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

33 Käyttö Käyttö Varotoimenpiteet VAROITUS: Älä käytä yksikköä alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja. HUOMIO: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Käytönaikaisten tietojen tarkastelu Yksikössä voidaan näyttää seuraavat käytönaikaiset tiedot. Tiedot Valikkojen Pumppukaivon pinnankorkeus Taso Jos käytetään tasoanturia, voit tarkastella vallitsevaa tasoa. Tasokytkimiä käytettäessä tämä valikko on piilotettu. Pumpun virta. P1 virta Näytä vallitseva virta. Pumpun P1 käynnistys Näytä, montako kertaa pumppu on käynnistynyt. käynnistymiskertojen määrä Pumpun käyntiaika P1 käyntiaika Näytä, miten pitkään pumppu on käynyt. Käytönaikaisten tietojen nollaus Seuraavat käytönaikaiset tiedot voidaan nollata: Tiedot Pumpun käynnistymiskertojen määrä Pumpun käyntiaika Asiaan kuuluva valikko P1 käynnistys P1 käyntiaika 1. Näytä asiaan kuuluva valikko. 2. Nollaa arvo painamalla. Viesti Nollataanko arvo? näytetään. 3. Valitse Kyllä painamalla. 4. Nollaa arvo painamalla. Pumpun käytön esto vikatilanteessa Pumpun käyttö voidaan estää pumpun vikatilanteen takia. Esimerkkejä siitä, milloin tämä automaattinen esto voi laueta, ovat mm.: Moottorin lämpötila on liian korkea. Pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidempään. 1. Korjaa ongelma. 2. Poista automaattinen esto painamalla. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 31

34 Käyttö Hälytyksen kuittaus Hälytysten tarkastelu Hälytyslokin tyhjentäminen Hälytysten kuvaukset Seuraavat ovat käytettävissä kohteessa Hälytystila: Kuittaus hälytyksen vastaanottamisesta Katsella tallennettuja hälytyksiä hälytyslokissa Nollata hälytyslokista vanhentuneet hälytykset. Täydellinen hälytysten luettelo on kohdassa Hälytysten kuvaukset (sivu 32). Kuittaa hälytyksen vastaanottaminen painamalla. Tämä vaientaa myös tuotteeseen liitetyn summerin tai muun laitteen. Viimeiset 50hälytystä rekisteröidään laitteen hälytyslokiin. Lokissa näkyvät sekä inaktiiviset että aktiiviset hälytykset. Hälytyslokin katseleminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Hälytystila. Tämä näyttää tallennettujen hälytysten määrän. 2. Näytä loki painamalla. Ensimmäisenä näkyvä hälytys on vanhin. 3. Selaa lokia painamalla tai. 4. Poistu lokista painamalla. Vanhojen hälytysten poistaminen hälytyslokista tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Hälytystila. Tämä näyttää tallennettujen hälytysten määrän. a) Paina tarvittaessa toistuvasti tai, kunnes haluttu hälytys on näytössä. b) Paina. 2. Valitse painamalla tai joko: Vaihtoehto Virta Kaikki Vain näkyvissä oleva hälytys poistetaan. Kaikki vanhat hälytykset poistetaan 3. Poista vanhat hälytykset painamalla. Viesti Loki tyhjennetty näytetään. Tuote voi muodostaa alla olevassa taulukossa luetellut hälytykset. Sarakkeissa on seuraavat tiedot: Hälytystila-valikossa näytettävä hälytysteksti. Hälytyksen aiheuttanut tapahtuma tai virhe. Onko pumppu pysähtynyt ja sen käynnistäminen estetty tapahtuman tai virheen takia. Palaako jokin LED hälytyksen tilan LEDiä lukuun ottamatta tapahtuman tai virheen takia. Hälytystilan teksti Hälytyksen syy Pumppu estotilas sa LED-ilmoitus Ana. Ylähäly Pumppaamon yläraja. Hälytys pintaohjaimelta. Ei Ana. Ylähäly Verkkohäiriö Virransyötössä on vikaa tai yksi vaihe puuttuu tai Kyllä Releen tila vaihejärjestyksessä on vikaa. (vaihevirheille) 32 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

35 Käyttö Hälytystilan teksti Yläraj.tulv. Hälytyksen syy Pumppukaivon pinta on saavuttanut ylärajakatkaisijan. Pumppu käynnistetään. Pumppu estotilas sa Ei LED-ilmoitus Ana. Ylähäly P1 ylivirta Ylivirta, pumppu 1. Analogisen virranmittauksen hälytys. Kyllä Pumpun tila P1 ei virtaa Pumppu 1:ltä ei tule palautesignaalia. Pumppu ei ole luultavasti käynnistynyt huolimatta releen aktivoitumisesta. P1 ylilämpö Pumppu 1 ylilämpö. Kyllä Pumpun tila Viall. param. P1 max käynti Maks. käyntiaika Anturivirhe Tason asetuspisteet eivät kelpaa. Käynnistys-, pysäytys- tai korkean tason määritetyt asetuspisteet ovat kalibrointialueen ulkopuolella tai keskenään yhteensopimattomia. Jos esimerkiksi korkean tason asetuspiste on alhaisempi kuin käynnistystason asetuspiste, niin asetuspisteet eivät kelpaa. Pumppu 1 on ylittänyt suurimman sallitun käyntiajan. Katso myös Max käyntiaika-asetuspiste. Ei Ei Kyllä Pumpun tila Pumppu on saavuttanut maksimi käyntiajan. Kyllä Pumpun tila Analogisessa anturissa on havaittu virhe. Pinnan mittausarvo anturin mitta-alueen ulkopuolella. Ei FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 33

36 Vianmääritys Vianmääritys Varotoimenpiteet VAARA: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Kohdissa Johdanto ja Turvallisuus sekä muualla tässä oppaassa annetut määräykset ovat voimassa. Älä koskaan avaa ohjausyksikköä tai yritä korjata tai huoltaa sähkö- tai pumppauslaitteistoa, ellet ole täysin pätevä tekemään niin. Jännitteisen ohjauspaneelin vianmääritys Pumpun parissa työskentely VAARA: Henkilövahingon vaara. Jännitteisen ohjauspaneelin vianmääritys altistaa vaarallisille jännitteille. Sähköisen vianmäärityksen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan henkilövahingon, kuoleman tai omaisuusvahingon. VAARA: Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Yleisiä ongelmia Seuraavat ehdot ovat voimassa ennen töiden aloittamista: Sekä pumpun että ohjauspiirin virta on lukittu pois päältä. Pumpun asennusoppaan turvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty. LED-valo Syy Korjaustoimi Virran LED-valo ei pala. Releen tilan LED-valo vilkkuu punaisena. Ei virtalähdettä 1. Tarkista päävirtalähde. 2. Tarkista ulkoinen pääkytkin ja -varoke. 3. Jos virhettä ei vieläkään löydy, ota yhteyttä Xylemhuoltoedustajaan. Vaihevirhe tarkoittaa sitä, että vaiheet on liitetty väärässä järjestyksessä tai että jokin vaihe puuttuu. 1. LED voi väliaikaisesti vilkkua punaisena, jos pumpun käynnistyksessä on viive. Paina painiketta Jos LED lakkaa vilkkumasta punaisena, vaihevirhettä ei ole. Ongelma ratkaistu Jos LED vilkkuu edelleen punaisena, kyseessä on vaihevirhe. Jatka. 2. Tarkista, ettei yhtään vaihetta puutu. 3. Tarkista, että vaiheet on kytketty oikeassa järjestyksessä. Katso kohtakytkentäkaaviot (sivu 16) 4. Kun vaiheongelma on korjattu, paina vielä kerran. LED lakkaa vilkkumasta punaisena, jos ongelma on korjattu. 5. Jos virhettä ei vieläkään löydy, ota yhteyttä Xylemhuoltoedustajaan. 34 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

37 Vianmääritys LED-valo Syy Korjaustoimi Releen tilan LED-valo palaa jatkuvasti punaisena. Pumpun tilan LED-valo palaa jatkuvasti punaisena. Diagnostiikkaohjelmat Pumppu on tukossa. 1. Jos pumppu ei käynnisty, toimi seuraavasti: a. Tarkista, onko Autom valittu kohdassa P1 tila. b. Jos ei ole, valitse Autom kohdassa P1 tila. c. Jos LED palaa edelleen punaisena, tarkista onko Päällä valittu kohdassa EX mode. d. Jos se on valittu, yksikkö on Ex-tilassa, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Ex-tilassa pumppu on estetty, kun pumppukaivossa ei ole nestettä. LED lakkaa palamasta punaisena, kun pumppukaivossa on taas nestettä. 2. Jos pumppu käynnistyy, kun LED palaa punaisena, ota yhteyttä Xylem-huoltoedustajaan. Pumpun vika 1. Tarkista Hälytystila hälytyksen P1 ylilämpö varalta. 2. Jos lokissa näkyy hälytys, moottorikäämityksen lämpökontakti on avautunut korkean lämpötilan vuoksi. a. Tarkista, että lämpökontakti on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti, katso Lämpökontaktin liittäminen (sivu 19). b. Tarkista, onko pumppu vaurioitunut. Esimerkkejä: laakeri- tai käämivika. c. Tarkista, ettei juoksupyörä ole juuttunut. d. Jos ongelma on korjattu, paina. Jos pumppu on jäähtynyt, ei LEDin pitäisi enää palaa jatkuvasti. Jos ei ole, odota, että pumppu jäähtyy, ja paina uudelleen. 3. Tarkista, sisältääkö Hälytystila hälytyksen P1 ylivirta. 4. Jos lokissa näkyy hälytys, pumpun virta on ylittänyt sille määritetyn enimmäisarvon. a. Tarkista, että P1 ylivirta on asetettu oikeaan enimmäisvirtaan, katso Aseta P1 ylivirta (sivu 25). b. Tarkista, onko pumppu vaurioitunut. Esimerkki: laakeritai käämivika. c. Tarkista, onko pumpun juoksupyörä juuttunut. d. Jos ongelma on korjattu, paina. LEDin tulisi lopettaa punaisena palaminen. 5. Tarkista, sisältääkö Hälytystila hälytyksen P1 max käynti. 6. Jos lokissa näkyy hälytys, pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidemmän ajan. a. Tarkista asetettu Max käyntiaika-arvo. Katso kohta Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27). b. Tarkista, onko pumppu tukkeutunut. c. Tarkista, onko juoksupyörä juuttunut tai vaurioitunut. d. Jos käytetään tasoantureita, tarkista, etteivät ne ole viallisia. e. Jos ongelma on korjattu, paina -painiketta. LEDin tulisi lopettaa punaisena palaminen. 7. Jos vika ei löydy edellä olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Xylem-huoltoedustajaan. Huoltodiagnostiikkaa varten on valikko. Valikko on tarkoitettu Xylem-huoltoteknikoille. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 35

38 Tekniset viitteet Tekniset viitteet Valikkokuvaukset Alla olevassa taulukossa on kuvattu käytössä olevat valikot. Nro Valikon nimi Valikkovalinta Tehdasa setukset Compit analogia Pintavip pa Tason rek. aika Henkilöko htaiset asetukset 1 Hälytystila Kirjoita Aktiivisten hälytysten lkm. 2_ * 2_1 * 2_2 * 2_3 * 2_4 * 2_5 * Tasom Vain luettavissa Ei saatavan a. Käynnistystaso 1m Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Pysäytystaso 1m Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Ana. Ylähälym Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Anturin Aluem Kirjoita Jakso: 0,00 20,00 Kalibrointim Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 3_ P1 virtaa Vain luettavissa Jakso: 0,0 99,9 3_1 P1 ylivirtaa Kirjoita Jakso: 0,0 9,9 Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. 00,00 m Ei saatavan a. 00,15 m Ei saatavan a. 00,10 m Ei saatavan a. 00,25 m Ei saatavan a. 02,50 m Ei saatavan a. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Pumppukaivon pinnankorkeus. Pumpun käynnistystaso. Pumpun pysäytystaso. Ylärajan hälytystaso. Anturin alue. 00,00 m NA NA Anturin kalibroinnin kuittaus. Pumpun mitattu virta. 5,3 A 5,3 A 5,3 A 5,3 A Ylivirtahälytyksen raja pumpulle. 4_ Käyttötiedot... Vain luettavissa Käyttötietojen valikkoryhmä. 4_1 P1 käynnistys Kirjoita Käynnistysten määrä pumpulle. 4_2 P1 käyntiaika Kirjoita 0:00 0:00 0:00 0:00 Pumpun käyntiaika. h:min 5_ Pumpun tiedot... Vain luettavissa Pumpun ohjauksen valikkoryhmä. 5_1 P1 tila Kirjoita Vaihtoehto: Autom Esto Käsikäyttöinen 5_2 * Laske seisviive m Kirjoita Jakso: 0,00 2,50 Autom Autom Autom Autom Ohjelman valvoma automaattinen tai lukittu pumpun 1 tila. 0,00 0,22 0,00 0,00 Määrittelee lisäkorkeuden, mikä on pumpattava alas ja on Pysäytys tason alla. RTU laskee tarvittavan pysäytysviiveajan tämän lisäkorkeuden aikaan saamiseen. 0 estää toiminnon. 36 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

39 Tekniset viitteet Nro Valikon nimi Valikkovalinta Tehdasa setukset 5_3 Seis viivemin:s Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 5_4 Korkea taso käyntiaikamin:s 5_5 Max käyntiaikamin:s 6_ Hälytyksen asetus... 6_1 Jännitehälyviivem in Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 Vain luettavissa Kirjoita _2 Vast. virhe hälytys Kirjoita Vaihtoehto: Ei Kyllä Compit analogia Pintavip pa Tason rek. aika Henkilöko htaiset asetukset 00:00 00:45 01:00 00:00 Viivyttää pumpun pysähtymistä annetun ajan verran. Mikäli laskettu pysäytysviive on aktivoitu, tämä asetusarvo määrittää suurimman sallitun lasketun pysäytysviiveajan. 01:00 00,20 01: Pinta-anturissa ilmenneen vian vuoksi käynnistynyt varmuustarkistus. Ylärajakytkin aktivoi pumpun käynnistyksen ja tämä käy sitten valikossa asetetun ajan. 30,00 30,00 30,00 30,00 Pumpun jatkuvan käynnin enimmäisaika. 0 poistaa toiminnon käytöstä. Hälytysten valikkoryhmä. 1 min 1 min 1 min 1 min Jännitevikahälytyksen viive ennen sen tallentumista. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kun pumpun virta on alle 0,5 A, rekisteröi pumpun vastausvirhehälytyksen. Voit poistaa pumpun vastausvirhehälytystoiminnon käytöstä valitsemalla Ei. 7_ Yleiset... Vain luettavissa Yleisten asetusten valikkoryhmä. 7_1 Pinta-anturi Kirjoita Vaihtoehto: Digitaalinen Analoginen 7_2 ** 7_3 ** Pysäytystapa Käyntiaikamin:s Kirjoita Vaihtoehto: Seis-tila ajalla Alaraja kytkin Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 7_4 Yhteinen häly Kirjoita Vaihtoehto: Jatkuva Jaksottainen 7_5 EX mode Kirjoita Vaihtoehto: Pois Päällä 7_6 Autokuittaus Kirjoita Vaihtoehto: Ei Kyllä Digitaali nen Alaraja kytkin Analogin en Ei saatavan a. Digitaali nen Alaraja kytkin Digitaa linen Seistila ajalla Valitaan, jos käytössä on analoginen anturi tai pintakytkin ohjaamassa pumpun käynnistystä ja pysäytystä. Näistä käytetään myös nimitystä analoginen ja digitaalinen tila. Valitaan, jos pysäytysraja on käytössä tai pumppu pysähtyy ajalla. Käytetään vain digitaalitoiminnassa. 00,00 00,00 00,00 00:20 Pumpun käyntiaika, kun Käyntiaika ajalla on käytössä eli pysäytystä alarajalla ei ole käytössä. Toimii vain digitaalitilassa. Jatk. Jaks. Jatk. Jaks. Yhteisen hälytyksen tyyppi. Jatkuva tai pulssi. Pois Päällä Pois Pois Jos Ex-tila on päällä, pumppujen käynnistyminen on sallittu vain silloin kun pumppukaivossa havaitaan vettä. Toimintoa käytetään pääasiassa räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Kyllä Ei Kyllä Kyllä Automaattinen pumpun nollaus ylivirran jälkeen. Ei: toimintoa ei ole aktivoitu. RTU estää pumpun toiminnan. Kyllä: toiminto on aktivoitu. RTU yrittää toisen kerran käynnistää pumpun. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 37

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Suomi Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Model 3296 EZMAG Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Lisätietojen pyytäminen...4 Turvallisuus...4 Turvallisuustermit

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 954-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot