FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas"

Transkriptio

1 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus... 4 Tuotteen takuu...4 Tuotteen kuvaus...6 Johdanto... 6 Sovelluksen käyttö...6 Tuotetiedot...6 Materiaali... 6 Sähkötiedot... 6 Tietojenkäsittelyteho...7 Käyttöliittymä...7 Liittimet... 7 Ympäristö... 7 Hyväksynnät ja standardit...7 Vaihtoehdot ja lisävarusteet...8 Tasonsäädön varusteet...8 Etupaneeli... 8 LED-valot... 9 Valikot Valikkonavigointi Mekaaninen asennus...12 Varotoimenpiteet Laitoksen vaatimukset...12 Kiinnitä yksikkö Porauskaavio...13 Sähköasennus Varotoimenpiteet Lukijan ohjeet...14 Kytkentäkaavio...15 Kytkentäkaaviot Tasoanturi- tai kytkinmääritykset Paineilma-anturin asennus Asenna 4 20 ma tasoanturi Asenna ENM-10-tasokytkimet Lämpökontaktin liittäminen Asenna hälytyslähtö Poista sisäinen summeri käytöstä Järjestelmän asetukset...22 Aseta näytön kieli Työnkulun asettaminen Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä...22 Tasokytkimen kuvaus Aseta pysäytystason kytkin...23 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 1

4 Sisällysluettelo Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla...24 Aseta tasoanturi...24 Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso Aseta P1 ylivirta Aseta automaattinen nollaus Aseta pumpun varmistuskontrolli Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen...25 Pumpun pysäytysviive...25 Aseta pysäytysviive määrättyä aikaa varten Aseta pysäytysviive määrättyä korkeutta varten...26 Määritetyt pumppausviiveet Aseta EX-tila Aseta pumpun maksimikäyntiaika Aseta pumpun vastaushälytys Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä...27 Aseta pumpun toiminnan manuaalinen esto...28 Oletusarvojen palauttaminen Hälytysasetukset Aseta hälytyksen viive Aseta ääni- tai näyttöhälytys...29 Pika-asetukset Käyttö Varotoimenpiteet Käytönaikaisten tietojen tarkastelu Käytönaikaisten tietojen nollaus...31 Pumpun käytön esto vikatilanteessa...31 Hälytyksen kuittaus...32 Hälytysten tarkastelu Hälytyslokin tyhjentäminen Hälytysten kuvaukset...32 Vianmääritys Varotoimenpiteet Yleisiä ongelmia Diagnostiikkaohjelmat...35 Tekniset viitteet...36 Valikkokuvaukset...36 Valikkoviitekaavio FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

5 Johdanto ja turvallisuus Johdanto ja turvallisuus Johdanto HUOMIO: Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvamman sekä omaisuusvahinkoja ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen. Noudata voimassa olevia turvallisuussääntöjä. Talleta tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten ja pidä se käsillä yksikön sijoituspaikassa. Tämän ohjekirjan tarkoitus Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa seuraavista asioista: Asennus Käyttö Huolto Turvallisuus Varotoimenpiteet VAROITUS: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Noudata tämän oppaan ohjeita. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla fyysinen vamma, vaurio tai viivästys. Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä. Turvallisuustermit ja turvasymbolit Tietoa turvasanomista On ehdottoman tärkeää, että luet huolellisesti varoitukset ja turvallisuusmääräykset sekä ymmärrät ja noudatat niitä, ennen kuin käsittelet tuotetta. Nämä on julkaistu estämään seuraavat vaarat: Onnettomuudet ja terveydelliset ongelmat Tuotteelle aiheutuvat vauriot Tuotteen viallinen toiminta Vaaratasot Vaarataso VAARA: Ongelma Vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 3

6 Johdanto ja turvallisuus Vaarataso HUOMIO: Ongelma Vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa pieneen tai kohtalaiseen vammaan, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Mahdollinen tilanne, joka voi aiheuttaa epätoivottuja tilanteita, jos sitä ei pystytä välttämään Käytäntö, joka ei liity loukkaantumiseen Sähköiset vaarat Sähköiset vaarat on osoitettu seuraavalla symbolilla. Tämä symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä. SÄHKÖINEN VAARA: Käyttäjän terveys ja turvallisuus Johdanto Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia käyttömaan säädöksiä sekä paikallisia terveys- ja turvaohjeita. Ehkäise sähköstä aiheutuva vaara Sähkön aiheuttamia vaaratilanteita tulee välttää. Sähköliitännät on aina tehtävä seuraavien ohjeiden mukaisesti: Tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa näytettävät vakioliitännät Kaikki kansainväliset, kansalliset ja paikalliset määräykset. (Pyydä yksityiskohtaiset ohjeet paikalliselta sähköntoimittajalta.) Lisätietoja vaatimuksista löytyy kohdasta, joka käsittelee erityisesti sähköliitäntöjä. Tuotteen takuu Kattavuus Rajoitukset Xylem sitoutuu korjaamaan Xylem myymissä tuotteissa olevat viat seuraavilla edellytyksillä: Vika johtuu suunnittelusta, materiaaleista tai valmistuksesta. Vioista ilmoitetaan Xylem edustajalle takuuajan sisällä. Tuotetta käytetään vain tässä ohjekirjassa kuvatuissa olosuhteissa. Kaikki huolto- ja korjaustyö tapahtuu pätevän ja valtuutetun henkilöstön toimesta. Kaikki muutokset on tehtävä pätevien teknikoiden toimesta. Käytetään alkuperäisiä Xylem-osia. Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttajana on: Puutteellinen huolto Virheellinen asennus Tuotteeseen ja asennukseen tehdyt muutokset, jotka on toteutettu konsultoimatta asiasta Xylem kanssa Väärin tehty korjaustyö Normaali käyttö ja kuluminen Xylem ei ota vastuuta seuraavista: 4 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

7 Johdanto ja turvallisuus Henkilövahinko Aineellinen vahinko Varallisuusvahinko Takuuvaatimus Xylem-tuotteet ovat korkealuokkaisia tuotteita, joiden odotetaan toimivan luotettavasti ja pitkään. Jos takuuvaatimukseen kuitenkin ilmenee aihetta, ottakaa yhteyttä omaan Xylemedustajaanne. Henkilöstön pätevyys Kaikissa tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia tai Xylem hyväksymiä mekaanikkoja. Xylem ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilön tekemästä työstä. Tuki Xylem tukee vain testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita. Xylem ei anna tukea hyväksymättömille laitteille. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 5

8 Tuotteen kuvaus Tuotteen kuvaus Johdanto Tässä oppaassa kuvataan FGC 211, paineistetuissa jätevesijärjestelmissä (PSS) käytettävä pumpun ohjain. Käsikirja koskee seuraavia versioita: Ominaisuus Laitteisto FGC 211 Näyttöyksikkö AFH1901 Ver Keskusyksikkö AHH1901 Rev järjestelmä Ohjelmisto 2,42 tai uudempi Sovelluksen käyttö Tuotetiedot Materiaali Tämä pumpun ohjain on tarkoitettu yhden pumpun asennuksiin ja kotitalouskäyttöön. Tiedot Pieni yksikkö Keskikokoinen yksikkö Mitat (L x S x K) 180 x 130 x 85 mm 180 x 255 x 100 mm Paino, yhteensä 1,0 kg 1,1 kg Kiinnitys Seinä Seinä Kaapelitulot Peitelevyt (2 kpl M25/M16, 4 kpl M20) Peitelevyt (2 kpl M25/M16, 4 kpl M20) Erikoisominaisuudet Käytä tätä tyyppiä, kun FGC-yksikössä ei tarvita päävirtakytkintä tai sulakkeita. Käytä tätä tyyppiä, kun FGC-yksikköön liitetään ulkoisia varusteita, kuten päävirtakytkin tai sulakkeita. Kotelo, alaosa Kotelo, kansi Polykarbonaatti Polykarbonaatti Sähkötiedot Jännite, virta, sulakkeet Ominaisuus Arvo Nimellisjännite 3 vaihetta ja neutraali 3 x 400VAC 50/60Hz Pumpun nimellisvirta 3-vaihe Enintään 4,5 kw, 400 VAC Enintään 9 A, vähintään 0,5 A Virrankulutus, sisäinen < 50 ma, 400 V Kontaktori ABB B Perussulakkeet* Pääsulake Enintään 16 A Käytä kaikki vaiheet katkaisevaa automaattisulaketta. Sisäinen sulake 100 ma *Nämä sulakkeet ovat samat molemmissa tyypeissä. Medium-tyypissä on muita sulakkeita. 6 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

9 Tuotteen kuvaus Tulot ja lähdöt Tietojenkäsittelyteho Ominaisuus Arvo Digitaaliset tulot Käynnistyskytkin Pysäytyskytkin Korkean tason kontakti Lämpökosketin Analoginen tulo Analoginen taso 4 20 ma FGC:n lähtö antaa enintään 12VDC. Relelähdöt Yhteinen häly Jännitteetön, maksimikuorma 230 VAC (5 A) Ominaisuus Prosessori Suoritettava sanapituus Kellotaajuus Tekstimuisti Watchdog PIC18F bittiä 32 MHz 64 kt Kyllä Käyttöliittymä Näyttö Painikkeet Hälytysilmoitukset FGC-tilailmoitukset LCD-näyttö 2x16 merkkiä 9 kpl 4 LED-valoa 3 LED-valoa Liittimet Signaali 1,5 mm 2 Virta 6 mm 2 Maadoitusliitin 6 mm 2 Ympäristö Ominaisuus Käyttölämpötila* -20 ºC +45 ºC Säilytyslämpötila -20 ºC +70 ºC Kosteus (ei kondensoitumista) 90 % RH Kotelo Class I, IP 54, CAT II Korkeus Maks m Ympäristön saastumisaste 2 *LCD-näytön päivitys hidastuu alle 0 ºC lämpötilassa. Hyväksynnät ja standardit Vakio EMC-päästöstandardi EMC-immuniteettistandardi LVD-sähköturvallisuus CE-merkintä EN EN EN/IEC FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 7

10 Tuotteen kuvaus Vaihtoehdot ja lisävarusteet Kaapelitulot ATU 001 Käytetään kaapelien sovittamiseen läpivientireikien läpi. Ulkoinen summeri, jossa on itsenäinen paristovarmistus. Tasonsäädön varusteet Pumppukaivon pinnankorkeuden mittaamista varten pumppuun täytyy asentaa jokin seuraavista lisävarusteista. Vakiovarusteet Pumppukaivon pinnankorkeuden mittaamista varten pumppuun täytyy asentaa jokin seuraavista lisävarusteista. Vaihtoehto Tasonsäätimet ENM-10 Painekellojärjestelmä ja pneumaattinen anturi LTU 301 Paineanturi Eri tasokytkimiä, jotka tuottavat digitaalisia tulosignaaleja. Start Seis Ana. Ylähäly Avoin kello sisältää valetun kellon ja putken, joka voidaan liittää pneumaattiseen anturiin. Se muuntaa tuotetun paineen analogiseksi signaaliksi 4 20 ma anturin alueella 0 2,5 m. Muuntaa mitatun paineen analogiseksi signaaliksi 4 20 ma. Varmistusvaihtoehto Korkean tason kytkin ja: käynnistys- ja pysäytystason kytkimet tai tasoanturi Etupaneeli 1. Valikkonäyttö 2. LED-valot 3. Painikkeet Kuva 1: FGC 211:n etupaneeli 8 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

11 Tuotteen kuvaus Taulukko 1: Osat ja kuvaus Numer o Kuvitus Nimi 1 Näyttö Näyttää nykyisen valikon. 2 Virran LED-valo Osoittaa, onko virta kytketty Hälytyksen tilan LED-valo Aktivoituu, kun annetaan hälytys Releen tilan LEDvalo Korkean tason LEDvalo Osoittaa, onko pumpun rele aktiivinen vai estetty Aktivoituu, kun taso pumppukaivossa on korkea. Pumpun tilan LEDvalo Osoittaa, käykö pumppu vai onko se tukkeutunut 3 Painike Pumpun automaattinen tai manuaalinen ohjaus Painike Pumpun käytön esto Painike Ohjaimen nollaus hälytyksen tai pumpun vian eston jälkeen Painikkeet Valikkonavigointi LED-valot Yksikön etupaneelissa on joukko LED-valoja, katso Etupaneeli (sivu 8). LED-valojen merkitys selvitetään alla olevassa taulukossa. LED Nimi Ongelma Virta Vihreä palaa Verkkojännite on päällä. Pois Virtalähde pois päältä tai sulake on palanut Hälytyksen tila Vilkkuva punainen Punainen palaa Uusi hälytys on ilmennyt. Uusi hälytys on kuitattu, mutta edelleen aktiivinen. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 9

12 Tuotteen kuvaus LED Nimi Ongelma Releen tila Vihreä palaa Pumpun rele on aktivoitu. Punainen palaa Vilkkuva punainen Pumpun tila Vihreä palaa Pumppu on käynnissä. Ana. Ylähäly Punainen palaa Punainen palaa Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Mahdolliset syyt: Pumpun käyttö on estetty manuaalisesti, katso Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä (sivu 27) Yksikkö on asetettu Ex-tilaan eikä pumppukaivossa ole nestettä, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Pumpun vika. Mahdolliset syyt: Tulon vaiheet on liitetty väärin tai jokin vaihe on jännitteetön. Lisätietoja on kohdassa Kytkentäkaaviot (sivu 16). Pumpun käynnistymistä viivästytetään, katso Määritetyt pumppausviiveet (sivu 26). Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Mahdolliset syyt: Pumpun virta ylittää sille määritetyn enimmäisarvon, katso Aseta P1 ylivirta (sivu 25). Lämpötila pumpussa on liian korkea Pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidempään, katso Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27). Pumppukaivon nestepinta on liian korkealla. Mahdolliset syyt: Nestepinnan taso ylittää yläpintakytkimen. Pumppu käynnistetään automaattisesti, katso Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25). Nestepinnan taso ylittää määritetyn ylärajan, katso Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Koskee vain tapauksia, jolloin käytössä on yläpinta-anturi. Valikot Valikon kuvaus Yksikkö määritetään valikoiden kautta. Valikot näyttävät pumpun ohjaimen toimintoihin liittyviä tietoja. Jos näyttö on joutilaana 10 minuuttia, tapahtuu seuraavaa: Taustavalo sammutetaan. Kaikki avoimina olevat valikot sulkeutuvat. Valikossa näytetään seuraavat tiedot: 1. Valikon nimi 2. Valikkojen numerointi Tämä tunniste on näkyvissä vain 3 sekunnin ajan. Alaviiva osoittaa alivalikkoja. 3. Parametrin arvo 10 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

13 Tuotteen kuvaus Valikkoluettelo Täydellinen valikkoluettelo on kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Valikoiden yleiskuvauskaavio Valikoiden yleiskuvaus on kohdassa Valikkoviitekaavio (sivu 38). Valikkonavigointi Painike Näyttö oppaassa Paina, kun haluat selata taaksepäin yhden valikon kerrallaan tai suurentaa arvoa Paina, kun haluat selata eteenpäin yhden valikon kerrallaan tai pienentää arvoa Siirrä kohdistinta askel oikealle Tämä toimenpide on mahdollinen vain, kun on syötetty tekstiä tai numeroarvo. Siirrä kohdistinta askel vasemmalle Tämä toimenpide on mahdollinen vain, kun on syötetty tekstiä tai numeroarvo. Paina, kun haluat siirtyä alivalikkoryhmän valikkoon tai muuttaa arvoa kohdistin alkaa vilkkua. Tallenna muutokset Paina, kun haluat poistua alivalikkoryhmästä Ilmoitus, kun arvoa ei voi muuttaa Jos arvoa ei voi muuttaa, ilmoitus Vain luettavissa näytetään. Tietoja sallituista arvoista on kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Ilmoitukset, kun parametri tallennetaan Ilmoitus näyttää, onnistuiko parametrin arvon tallennus vai oliko arvo virheellinen. Ilmoitus Arvo tallennettu Suuri arvo Pieni arvo Arvo on tallennettu. Arvo on liian suuri. Anna pienempi arvo. Arvo on liian pieni. Anna suurempi arvo. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 11

14 Mekaaninen asennus Mekaaninen asennus Varotoimenpiteet HUOMIO: Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvamman sekä omaisuusvahinkoja ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen. Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Räjähdys- tai palovaarallinen ympäristö Älä asenna räjähdysalttiille vyöhykkeelle tai mahdollisesti räjähdysalttiiseen tai palonarkaan ympäristöön. Laitoksen vaatimukset Kojekaappi Yksikkö voidaan asentaa kojekaappiin. Varmista, että sen käyttölämpötila on C. Lämmitystä tarvitaan tavallisesti talvisin, jos kojekaappi on ulkona tai vastaavassa kylmässä ympäristössä. Kondenssiveden välttämiseksi voi lämmitin olla tarpeen. Kesällä kaappi voi tulla liian kuumaksi, jos tuuletus ei ole riittävä. Kiinnitä yksikkö Yksikkö kiinnitetään ruuveilla seinälle tai kojekaappiin. A: Etukannen ruuvit B: Etukansi C: Takakannen ruuvinreiät 1. Irrota etukansi. 2. Merkitse porauskohdat, katso Porauskaavio (sivu 13). 3. Poraa reiät 2 mm:n terällä. 4. Kiristä yksikkö seinää vasten. Pohjan reiät ovat Ø 4,5 mm. 5. Kiinnitä etukansi yksikköön. Kiristä neljä ruuvia. 12 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

15 Mekaaninen asennus Porauskaavio Reikien poraaminen pienelle FGC:lle Reikien poraaminen keskisuurelle FGC:lle FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 13

16 Sähköasennus Sähköasennus Varotoimenpiteet VAROITUS: Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Jos sähköliitäntöjä ei ole asennettu oikein tai jos tuote on viallinen tai vahingoittunut, se muodostaa sähköiskun vaaran. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä. Kaikki sähkölaitteet tulee maadoittaa. Varmista testaamalla, että maajohto on oikein liitetty. Kaapelit Vedä virta- ja signaalijohdot toisistaan erillään. Yksikön virtalähteen suojaaminen Käytä erillistä sulaketta suojaamaan yksikön virtalähdettä. Kaikki vaiheet katkaisevaa automaattivaroketta suositellaan. Jatkuvasti palava vaihevirheen LED-valo Olosuhde Yksikön keskusyksikön vaihevirheen LED-valo palaa jatkuvasti Tulon vaiheet on liitetty väärin tai jokin vaihe on puuttuu Maadoitus Ylijännitesuojaus Laitteiston maadoitusjohdin täytyy liittää yhteen yksikön maadoitusliittimistä (liittimet 5 8). Maadoitusliitin täytyy liittää parhaaseen maadoitusliittimeen, esimerkiksi maadoitettuun kiinnityslevyyn tai maadoitussauvaan. Maadoitusjohtimen tulee olla mahdollisimman lyhyt. Kaikkien suojattujen kaapelien suojat täytyy maadoittaa liittämällä ne johonkin yksikön maadoitusliittimistä. Ylijännitesuojauksen käyttöä salamasuojauksen kanssa suositellaan. Se tekee tuotteesta vähemmän herkän ylijännitteelle, ja tuotetta voidaan käyttää ankarammissa olosuhteissa. Liitä suojaus sarjaan virtalähteen kanssa. Tee tämä mieluiten erilliseen maadoitukseen, kuten maadoitussauvaan. Toisinaan liitäntä haaroitusrasian maadoitusvirtakiskoon saattaa riittää. Käytä 6 10 mm² johdinta ylijännitesuojan liittämiseen maadoitukseen. Lukijan ohjeet Asennuksen kuvauksessa ja kuvissa voidaan viitata emolevyn liittimiin. Tietoja sijainneista on kohdassa Kytkentäkaavio (sivu 15). Viitesymbolit Seuraavan taulukon symboleita voidaan käyttää myös asennuskuvissa. Symboli Sulkukosketin 14 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

17 Sähköasennus Symboli Avauskosketin Kytkentäkaavio Asettelu Kuva 2: Emolevy AHH 1901 Virta I/O Sijainti Liitin P1 Virtalähde, 3 vaihetta ja nolla: 400 VAC, 50/60 Hz. 1 4 Ulkoinen pääsulake: enintään 16 A. Ei sisälly toimitukseen. P2 Maadoitusliitin: 4 kpl, 6 mm P3 Sulake F2: T100 mal sisäiseen käyttöön. P4 Pumpun liitäntä. Enintään 9 A P5 Pumpun virtamuuntaja Sijainti Liitin I1 Yleinen hälytyslähtö, jännitteetön kosketin. Enintään 250 VAC / 5 A FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 15

18 Sähköasennus Sijainti Liitin I2 I3 I4 I5 I6 Pumpun lämpökoskettimen tulo Jos ei käytössä, varmista että tuloon on asetettu hyppylanka. Pysäytyskytkintulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Käynnistysrajakytkimen tulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Ylärajakytkimen tulo Liitin 14 on yhteinen kaikille pintakytkimille: pysäytys, käynnistys ja korkea taso. Analogisen tasoanturin tulo, 4 20 ma Tuotteen analogisella tulolla on oma virtalähteensä. Sen kokonaiskuorma voi olla enintään 12 V , 15 14, 16 14, Liitin Sijainti Liitin C1 Sisäisen summerin oikosulkunastat. C2 Näyttöyksikön liitäntä LED Kytkentäkaaviot Sijainti Liitin L1 Vaihevirheen LED-valo. Palava LED-valo tarkoittaa joko virheellistä vaiheliitäntää tai puuttuvaa vaihetta L2 Virta päällä -merkkivalo Vaihevirheen LED-valo Pieni versio, 3-vaihe 400 VAC Neutraali tulo Pumpun valmistaja Pumpun pyörimissuunta Pois Xylem Oikein Xylem-pumppu on liitetty sen sähköliitäntäohjeiden mukaisesti Pois Muuta Tuntematon Kun kytketään jonkin toisen valmistajan pumppu, pyörimissuunta on aina tarkistettava vaikka vaihevirheen LED ei pala. Päällä Katso kohta Jatkuvasti palava vaihevirheen LED-valo (sivu 14). 16 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

19 Sähköasennus Keskisuuri versio 1. Virtalähde 400 VAC, kolme vaihetta 2. Pumppu 400 VAC, kolme vaihetta Keskisuuri versio on varustettu verkkovirtaliitäntää kuvaavilla kytkentäkaavioilla. Niitä ei kuvata tässä käsikirjassa. Tasoanturi- tai kytkinmääritykset Paineilma-anturin asennus Tason tunnistukseen voidaan käyttää seuraavia määrityksiä: Tasoanturi Käynnistystasokytkin Sekä käynnistys- että pysäytystasokytkimet. Ylärajakytkintä voidaan käyttää varmistuksena yhdessä käynnistys- ja pysäytyskytkinten tai pinta-anturin kanssa. Paineilma-anturin asennus Seuraava asennus koskee anturia LTU 301 avoin kello -järjestelmän kanssa. VAROITUS: Käytä räjähdysvaarallisissa tai palonaroissa ympäristöissä ainoastaan Ex- tai MSHAhyväksyttyjä tuotteita. 1. Asenna avoin kello -järjestelmä pumppukaivoon. Lisätietoja on avoin kello -järjestelmän asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Kiinnitä anturi tuotteeseen. 3. Kytke paineilmaputki avoin kello -järjestelmästä anturiin. 4. Liitä paineilma-anturi tämän kaavion mukaisesti: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 17

20 Sähköasennus 1. Musta johto liittimeen 18 ( ) 2. Valkoinen johto liittimeen Punainen johto liittimeen 20 (+) Kuva 3: Valmis asennus Asenna 4 20 ma tasoanturi Seuraavat tiedot koskevat 4 20 ma tasoanturia. 1. Asenna pinnankorkeuslähetin pumppukaivoon. Lisätietoja on anturin asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Liitä anturin suojus FGC:n maadoitusliittimeen seuraavasti: a) Liitä suojakaapeli yhteen liittimistä Liitä tasoanturi tämän kaavion mukaisesti: 1. Suojajohdin 2. Musta johto liittimeen Punainen johto liittimeen 20 (+) 18 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

21 Sähköasennus Asenna ENM-10-tasokytkimet FGC:n analogisella tulolla (liittimet 18 20) on oma virtalähteensä. Sen kokonaiskuorma voi olla enintään 12 V. Seuraavat tiedot koskevat ENM-10-korkeustason säätimiä. 1. Asenna ENM-10-korkeustason säätimet pumppukaivoon. Lisätietoja on ENM-10-korkeustason säätimien asennus- ja käyttöoppaassa. 2. Liitä tasokytkimet seuraavien kaavioiden mukaisesti. Kytkimet ovat normaalisti avoimia. Liitin14 on kaikkien pintakytkinten yhteinen virransyöttöliitin. Tasokytkin Start Kaavio Seis 1. Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen 16 Suuri 1. Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen Harmaa johto liittimeen Musta johto liittimeen 17 Lämpökontaktin liittäminen VAROITUS: Ex-hyväksytyissä tuotteissa lämpökoskettimien on aina oltava kytketty ympäristön lämpötilasta riippumatta. Pumpun lämpökosketin on normaalisti suljettu. Valitse yksi seuraavista: a) Jos käytetään pumpun lämpökontaktia, liitä lämpökontakti tämän kaavion mukaisesti: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 19

22 Sähköasennus b) Jos pumpun lämpökontaktia ei käytetä, aseta hyppyjohdin tämän kaavion mukaisesti:: Asenna hälytyslähtö Yhteisen hälytyslähdön maksimiteho on 250 VAC, 5 A. Se on jännitteetön vuorotteleva rele. Lähdön avulla voidaan aktivoida ääni- tai näyttöhälytyslaite, kuten lamppu tai sireeni. Yleinen hälytyslähtö ei syötä virtaa ulkoiselle laitteelle. Ulkoisen laitteen virta on syötettävä eri lähteestä. Liitä ulkoinen laite tämän kaavion mukaisesti: 1. Johto jossa syöttöjännite ~/+ Taulukko 2: Yhteinen hälytyslähdöt Asetus Kuvitus Passiivinen lähtö Rele sulkeutuu liittimien 9 ja 11 välillä. 20 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

23 Sähköasennus Asetus Kuvitus Aktiivinen lähtö tai virtalähde on sammutettu Rele sulkeutuu liittimien 9 ja 10 välillä. Poista sisäinen summeri käytöstä Kun hälytys annetaan, sisäinen summeri soi automaattisesti, ellei tätä toimintoa ole poistettu käytöstä. Tässä osassa annetaan ohjeet summeritoiminnon poistamiseen käytöstä. Poista summerin hyppyjohdin tämän kaavion mukaisesti: 1. Summerien oikosulkunastat 2. Virta: häiriö 3. Virta: päällä FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 21

24 Järjestelmän asetukset Järjestelmän asetukset Aseta näytön kieli Työnkulun asettaminen Perusmääritysparametrit Kun yksikkö käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä näkyy: Kieli. Aseta haluamasi kieli vastaavasti: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli. 2. Tallenna valittu kieli painamalla. Määritystehtävä Vaihtoehto Viitteet Valitse, miten pumppukaivon taso mitataan. Aseta korkea virta P1 nimellisvirran kanssa. Digitaaliset tasokytkimet Analoginen tasoanturi Kun perusmääritys on tehty, pumppu on käyttövalmis. Lisämääritysvaihtoehdot Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä (sivu 22) Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla (sivu 24) Aseta P1 ylivirta (sivu 25) Määritysvaihtoehto Viitteet Pumpun varmistuskontrolli Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25) Pumpun pysäytysviive Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen (sivu 25) EX-tila Aseta EX-tila (sivu 26) enimmäiskäyntiaika Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27) Pumpun vastaushälytys Aseta pumpun vastaushälytys (sivu 27) Ohjauksen tila Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä (sivu 27) Hälyviive Aseta hälytyksen viive (sivu 28) Ääni- tai näyttöhälytys Aseta ääni- tai näyttöhälytys (sivu 29) Palauta oletusarvot Pumpun ohjaimen oletusarvosarja voidaan palauttaa. Lisätietoja on kohdassa Oletusarvojen palauttaminen (sivu 28). Mittaa pumppukaivon taso digitaalisilla tasokytkimillä 1. Valitse Pinta-anturi > Digitaalinen. 2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, miten pumppu pysäytetään: Valinnaisvarusteet Vaiheet Pysäytysrajakytkin 1. Valitse Pysäytystapa > Alaraja kytkin. Lisätietoja on kohdassa: Aseta pysäytystason kytkin (sivu 23) 22 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

25 Järjestelmän asetukset Tasokytkimen kuvaus Valinnaisvarusteet Pysäytys jonkin ajan kuluttua Vaiheet 1. Valitse Pysäytystapa > Seis-tila ajalla. 2. Valitse Käyntiaika. Aseta pumpun käyntiaika. Lisätietoja on kohdassa: Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua (sivu 23) 3. Syötä P1 ylivirta. Aseta pumpun maksimivirta. Tasokytkimen kuvaus (sivu 23) ja. Perusasetukset on nyt tehty. Pumppu on käynnistysvalmis. Olosuhde Pumppukaivon taso ylittää käynnistystasokytkimen. Pumppukaivon taso laskee alle pysäytystasokytkimen. Pumppukaivon taso ylittää yläpintakytkimen. Pumppu käynnistetään. Pumppu pysäytetään. Kaikissa asennuksissa ei ole pysäytystasokytkintä. Ylärajan hälytys annetaan. Koska pumppua käytetään pumppukaivon tyhjentämiseen, pysäytystasokytkin asennetaan käynnistystasokytkimen alapuolelle. 1. Yläpintakytkin 2. Käynnistysrajakytkin 3. Pysäytysrajakytkin Aseta pysäytystason kytkin Kun asennuksessa ei ole pysäytyskytkintä, pumppu voidaan pysäyttää määritetyn ajan jälkeen. Tätä aikaa aletaan laskea siitä hetkestä, kun pumppukaivon nestepinnan taso laskee käynnistyskytkimen alapuolelle. Käynnistyskytkimen täytyy siis ensin palautua normaaliasentoonsa. 1. Valitse Digitaalinen > Pinta-anturi. 2. Valitse Pysäytystapa > Alaraja kytkin. Jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua Pumpun käyntiaika käynnistymisestä pysäytykseen määritetään seuraavasti: 1. Valitse Digitaalinen > Pinta-anturi. 2. Valitse Pysäytystapa > Seis-tila ajalla. 3. Anna kellonaika kohdassa Käyntiaika. Jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 23

26 Järjestelmän asetukset Mittaa pumppukaivon taso analogisella tasoanturilla 1. Valitse Pinta-anturi > Analoginen. 2. Valitse Anturin Alue. Aseta alueen arvo. 3. Valitse tarvittaessa Kalibrointi. Aseta poikkeama. 4. Valitse Käynnistystaso 1. Aseta käynnistysarvo. 5. Valitse Pysäytystaso 1. Aseta pysäytysarvo. 6. Valitse Ana. Ylähäly. Aseta tasoarvo. 7. Syötä P1 ylivirta. Aseta pumpun maksimivirta. Lisätietoja on kohdassa: Aseta tasoanturi (sivu 24) ja Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Perusasetukset on nyt tehty. Pumppu on käynnistysvalmis. Aseta tasoanturi 1. Valitse Pinta-anturi > Analoginen. 2. Valitse Anturin Alue. a) Syötä anturin alue. Tietoja alueesta on anturin oppaassa. 3. Nosta anturi ylös vedestä pumppukaivossa. 4. Tarkista, että valikon Taso lukema on. 5. Käytä valikkoa Kalibrointi, jos halutaan jompikumpi seuraavista: Syötä poikkeaman arvo osoittamaan tasoa suhteessa referenssiin. Säädä tason lukeman pieniä virheitä. 6. Laske anturi alas veteen pumppukaivossa. Kun määritykset ovat valmiit, jatka kohdasta Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso (sivu 24). Aseta käynnistystaso, pysäytystaso ja korkea taso Kun pumppukaivon nestepinnan taso Olosuhde Yhtä suuri kuin käynnistystaso Yhtä suuri kuin pysäytystaso Yhtä suuri kuin korkea taso Pumppu käynnistetään Pumppu pysäytetään Korkean tason hälytys annetaan 1. Yläpintakytkin 2. Käynnistysrajakytkin 3. Pysäytysrajakytkin Tasojen määrittäminen tapahtuu seuraavasti: 24 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

27 Järjestelmän asetukset Aseta P1 ylivirta Aseta automaattinen nollaus 1. Valitse Käynnistystaso 1. Aseta käynnistystaso. 2. Valitse Pysäytystaso 1. Aseta pysäytystaso. 3. Valitse Ana. Ylähäly. Määritä, milloin korkean tason hälytys annetaan. Kun määritykset ovat valmiit, jatka kohdasta Aseta P1 ylivirta (sivu 25). P1 ylivirta suojaa pumpun moottoria ylikuormitukselta. Kun P1 ylivirta laukeaa, pumppu sammutetaan. Aseta maksimivirta tämän ohjeen mukaisesti. Valitse P1 ylivirta. Käytä pumpun tietokilven nimellisvirtaa. Jos moottorin virta ylittää tämän rajan lasketun viiveen jälkeen, pumppu pysäytetään ja sen uudelleenkäynnistys estetään. Tästä annetaan myös hälytys. Jos kuitenkin pumpun ohjaimen asetuksena on Autokuittaus, ohjain yrittää kerran käynnistää pumpun uudelleen. Jos yritys epäonnistuu, niin pumppu pysyy estettynä. Jos yritys onnistuu mutta moottorin suoja laukeaa uudelleen seuraavan pumppausjakson aikana, muita yrityksiä ei tehdä. Pumppu on pysäytetty ja sen uudelleen käynnistäminen on estetty. Automaattisen nollauksen käyttö: Valitse Autokuittaus > Kyllä. Poista automaattinen nollaus käytöstä: valitse Ei. Aseta pumpun varmistuskontrolli Asennuksessa voi olla korkean tason kytkin varmistuksena. Sitä voidaan käyttää yhdessä käynnistys- ja pysäytyskytkinten tai pinta-anturin kanssa. Olosuhde Käynnistyskytkimien tai tasoanturin toimintahäiriöt Taso pumppukaivossa laskee korkean tason kytkimen alapuolelle Pumppu käynnistetään, kun taso pumppukaivossa ylittää korkean tason kytkimen. Ylärajan hälytys annetaan. Pumppu jatkaa käymistä lisäajan verran. Ohjeet lisäajan asettamisesta annetaan alla. Aseta lisäaika seuraavasti: a) Syötä Korkea taso käyntiaika. b) Aseta aika. Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen Pumpun pysäytysviive Jollei tasoanturia tai tasokytkintä voida asentaa pumppukaivossa riittävän alas, pysäytysviive antaa pumpulle mahdollisuuden tyhjentää pumppukaivo kokonaan. HUOMIO: Älä koskaan käytä pumppua alle pienimmän sallitun nimellisvirtausnopeuden, kuivana tai upottamatta sitä riittävästi. Pysäytysviivetyypit Pumpun pysäyttämistä voidaan viivästyttää jommallakummalla seuraavista tavoista: FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 25

28 Järjestelmän asetukset Pumppu ei pysähdy, ennen kuin määritetty aika on kulunut. Pumppu ei pysähdy, ennen kuin taso pumppukaivossa on laskenut määritetyn korkeuden verran. Tämä voidaan tehdä vain analogisen anturin kanssa. Ex-sovellukset Jos pumppu on asennettu EX-luokiteltuun ympäristöön, tarkista pumpun hyväksynnät ennen pysäytystason alapuolella pumppaamista. VAROITUS: Räjähdyskäyttöön hyväksytyn tuotteen täytyy olla täysin nestepinnan alla käytön aikana. Aseta pysäytysviive määrättyä aikaa varten 1. Valitse Laske seisviive. Syötä arvo. Tämä estää nestepinnan korkeuteen perustuvan seis-viiveen toiminnan. 2. Valitse Seis viive. Anna kellonaika. Aseta pysäytysviive määrättyä korkeutta varten Pumpun määrittäminen alentamaan pumppukaivon nestepinnan tasoa tiettyyn korkeuteen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Laske seisviive. Syötä haluttu korkeus. Yksikkö laskee pumpun käyntiajan, joka tarvitaan nestepinnan alentamiseksi haluttuun tasoon. 2. Valitse Seis viive. Syötä enimmäiskäyntiaika. Tämä estää pumppuja käymästä kuivina. Määritetyt pumppausviiveet Määritettyjä viiveitä käytetään tasoittamaan pumpun toimintaa. Niitä ei voi määrittää uudelleen. Vähimmäispysäytysaika Kun pumppu on pysäytetty, sitä ei voi käynnistää ennen kuin vähintään 5sekuntia on kulunut. Virta päälle -viive Virta päälle -viive estää eri pumppukaivoissa olevien pumppujen samanaikaisen uudelleen käynnistymisen sähkökatkon jälkeen. Pumpun käynnistystä viivästytetään sekuntia virran palaamisesta. Viiveen aikana teleen tilan LED-valo vilkkuu punaisena. Automaattinen huoltokäyttö Jos pumppua ei ole käynnistetty 96 tuntiin, yksikkö käynnistää pumpun 1 sekunnin kestävää huoltokäyttöä varten. Aseta EX-tila Kun pumppua käytetään Ex-luokitetussa ympäristössä, ohjain voidaan asettaa EX-tilaan. Tässä tilassa ohjain estää pumppua käynnistymästä, jos pumppukaivossa ei havaita nestettä. EX-tilan määrittäminen: 1. Syötä EX mode. 2. Valitsemalla 26 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

29 Järjestelmän asetukset Vaihtoehto Päällä Pois Asettaa tuotteen EX-tilaan Poistaa EX-tilan käytöstä Aseta pumpun maksimikäyntiaika Tämä on enimmäisaika, jonka pumppu saa olla jatkuvasti käynnissä. Kun tämä aika on kulunut: pumppu pysäytetään ja sen uudelleen käynnistäminen estetään hälytys annetaan Määritetyn rajoitusjakson on oltava pitempi kuin yksi pumppaussykli. Seuraavat asetukset saattavat lisätä pumppaussyklin pituutta: Jos pumpun asetuksena on Seis-tila ajalla, katso Pysäytä pumppu tietyn ajan kuluttua (sivu 23). Korkean tason käyntiaika, katso Aseta pumpun varmistuskontrolli (sivu 25). Jos pysäytysviive on käytössä, katso Pumpun pysäytysviiveen määrittäminen (sivu 25). Enimmäiskäyntiajan asettaminen: 1. Valitse Max käyntiaika. 2. Syötä jompikumpi: Vaihtoehto Arvo -arvon asettaminen Max käyntiaika Toiminnon poistaminen käytöstä. Aseta pumpun vastaushälytys Tämä toiminto laukaisee hälytyksen, jos pumppu ei käynnisty. Tässä osassa kerrotaan, miten hälytys poistetaan käytöstä tai otetaan käyttöön. -asetusvast. virhe Toiminto Pumpun virta havaittu Seuraus hälytys Kyllä Käytössä Yli 0,5 A Ei hälytystä. Pumpun katsotaan käynnistyneen. Alle 0,5 A Aktivoi hälytyksen. Oletetaan, että pumppu ei ole käynnistynyt. Tästä voidaan antaa hälytys. Ei Ei käytössä Hälytys on poistettu käytöstä. Käytöstä poistaminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun pumppu normaalisti käyttää alle 0,5 A. 1. Valitse Vast. virhe hälytys. 2. Valitse joko Kyllä tai Ei. Aseta ohjaustila ja tarkastele sitä Asetus Autom Käsikäyttöinen Yksikkö käynnistää ja pysäyttää pumpun automaattisesti. Tämä on normaaliasetus. Pumppu voi käynnistyä manuaalisesti. Poikkeuksena on EX-tila, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Ex-tilassa pumppu ei käynnisty, jos pumppukaivossa ei havaita nestettä. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 27

30 Järjestelmän asetukset Aseta Käsikäyttöinen: 1. Paina 5 10 sekuntia, kunnes näytössä näkyy hetken Käsikäyttöinen. Pumppu käy siihen saakka, kunnes pumppukaivon pinnan taso on laskenut stop-tason alapuolelle. Jos nestepinta pumppukaivossa on jo stop-tason alapuolella, pumppu käy 5minuuttia. 2. Kun haluat palata kohteeseen Autom, joko: Vaihtoehto Odota, kunnes pumppausjakso on suoritettu Yksikkö palaa kohteeseen Autom Puristin Välitön paluu 3. Ohjaustilan tarkastelu: valitse P1 tila. Aseta pumpun toiminnan manuaalinen esto Pumpun käyttö voidaan estää manuaalisesti kohdassa Autom. 1. Paina. Näytössä näkyy hetken Esto. Pumppu pysyy estettynä, kunnes painetaan. 2. Kun haluat palata kohteeseen Autom, paina. Näytössä näkyy hetken Autom. Oletusarvojen palauttaminen Tarvittaessa yksikköön voidaan palauttaa määrätyt oletusarvot. Seuraava taulukko näyttää kohteen Aseta asetusar. vaihtoehdot. Oletusarvot Compit analogia Pintavippa Tason rek. aika Compit-pumppukaivoon asennetun analogisen tasoanturin oletusarvot Oletusarvot käytettäessä sekä käynnistys- että pysäytystason kytkimiä Oletusarvot käytettäessä käynnistystason kytkintä mutta ei pysäytystason kytkintä Hälytysasetukset Aseta hälytyksen viive Valitse asiaan kuuluva vaihtoehto kohdassa Aseta asetusar.. Tuote käynnistyy automaattisesti uudelleen. Hälytys kertoo käyttäjälle, että jokin vaatii huomiota. Täydellinen mahdollisten hälytysten luettelo on kohdassa Hälytysten kuvaukset (sivu 32). Hälytyksen täyttymisen ja hälytyksen antamisen välillä kuluvaa aikaa voidaan viivästyttää määritetyn ajan verran. Tällöin hälytyksen edellytyksien tulee täyttyä annetun ajan kuluessa jotta hälytys käynnistyisi. 28 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

31 Järjestelmän asetukset A B Hälytysehto täyttyy Hälyviive Aseta ääni- tai näyttöhälytys Pika-asetukset Viivetyyppejä on kaksi: Yleinen hälytysviive, joka vaikuttaa kaikkiin muihin paitsi virtakatkoshälytyksiin. Tämä viive on 3sekuntia. Virtakatkoshälytysten hälytysviive. Verkkovirhehälytyksen hälyviiveen määrittäminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Jännitehälyviive. 2. Aseta viivästysaika. Yleinen hälytyslähtö voidaan kytkeä ääni- tai näyttölaitteeseen, esimerkiksi merkkivaloon tai sireeniin. Hälytyslähtö kytkee virran laitteeseen hälytyksen yhteydessä. Hälytyslähdön määrittäminen: 1. Syötä Yhteinen häly. 2. Valitsemalla Vaihtoehto Jatkuva Pysyvä ilmoitus tapahtuu Jaksottainen Vilkkuva ilmoitus tapahtuu Select language Kun yksikkö käynnistyy ensimmäisen kerran, näytössä näkyy: Kieli Jatka toimimalla seuraavasti: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli. 2. Tallenna valittu kieli painamalla. Oletusarvojen asettaminen valikon selaaminen Toimitettaessa yksikköön on asetettu oletusasetukset. Ne on lueteltu kohdassa Valikkokuvaukset (sivu 36). Jos haluat käyttää muuta oletusarvosarjaa, toimi seuraavasti: 1. Valitse Aseta asetusar.. 2. Paina. 3. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy seuraava teksti: Aseta asetusar.: Ei FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 29

32 Järjestelmän asetukset Oletusarvojen asettaminen arvojen muuttaminen Kullekin kokoonpanolle on omat oletusarvot. Määritykset Oletusarvot 4 20 ma tasoanturi Compit analogia Käynnistys- ja pysäytystasokytkimet Pintavippa Vain käynnistysrajakytkin Tason rek. aika Oletusarvojen valitseminen: 1. Painamalla voit muuttaa valikossa Aseta asetusar. näkyvää arvoa 2. Painele -painiketta, kunnes näytössä on oletusarvojen nimi. 3. Tallenna muutokset painamalla. Yksikkö käynnistetään uudelleen ja alustetaan valitulla oletusarvosarjalla. Moottorin enimmäisvirran määrittäminen Jos pumpun moottorin virta ylittää tämän rajan, pumppu pysäytetään ja estetään. Tästä annetaan myös hälytys. Enimmäisvirran määrittäminen: 1. Paina toistuvasti, kunnes näytössä näkyy P1 virta. Näytössä voi olla muu arvo kuin 0,0 A. 2. Avaa alivalikko painamalla. Näytössä näkyy P1 ylivirta 3. Muuta valikossa näkyvää arvoa painamalla. Vilkkuva kohdistin tulee näkyviin. 4. Määritä numerot painamalla tai ja tai. 5. Tallenna muutokset painamalla. Näytössä näkyy Arvo tallennettu ja uusi parametrin arvo. 6. Poistu alivalikosta painamalla. Asennuksen tarkistaminen Kun määritys on tehty, yksikkö on automaattisessa tilassa ja käyttövalmis. Etulevyn LED-merkkivalot osoittavat laitteen tilan sekä mahdolliset ongelmat. Jos ilmenee ongelma, tarkista, että kaikki on asennettu ja määritetty oikein. Lisätietoja LED-merkkivaloista ja vianmäärityksestä: LED-valot (sivu 9) Hälytysten kuvaukset (sivu 32) Vianmääritys Seuraava vaihe Edellä kuvatun jälkeen: Tuote on nyt alustettu asennuskohtaisilla oletusarvoilla. Pumppu on käyttövalmis Yksikön säätäminen Tarvittaessa asennuksen asetuksia voi säätää tuotteen valikkojen avulla. Katso: Valikkokuvaukset (sivu 36). Työnkulun asettaminen (sivu 22) 30 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

33 Käyttö Käyttö Varotoimenpiteet VAROITUS: Älä käytä yksikköä alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja. HUOMIO: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Käytönaikaisten tietojen tarkastelu Yksikössä voidaan näyttää seuraavat käytönaikaiset tiedot. Tiedot Valikkojen Pumppukaivon pinnankorkeus Taso Jos käytetään tasoanturia, voit tarkastella vallitsevaa tasoa. Tasokytkimiä käytettäessä tämä valikko on piilotettu. Pumpun virta. P1 virta Näytä vallitseva virta. Pumpun P1 käynnistys Näytä, montako kertaa pumppu on käynnistynyt. käynnistymiskertojen määrä Pumpun käyntiaika P1 käyntiaika Näytä, miten pitkään pumppu on käynyt. Käytönaikaisten tietojen nollaus Seuraavat käytönaikaiset tiedot voidaan nollata: Tiedot Pumpun käynnistymiskertojen määrä Pumpun käyntiaika Asiaan kuuluva valikko P1 käynnistys P1 käyntiaika 1. Näytä asiaan kuuluva valikko. 2. Nollaa arvo painamalla. Viesti Nollataanko arvo? näytetään. 3. Valitse Kyllä painamalla. 4. Nollaa arvo painamalla. Pumpun käytön esto vikatilanteessa Pumpun käyttö voidaan estää pumpun vikatilanteen takia. Esimerkkejä siitä, milloin tämä automaattinen esto voi laueta, ovat mm.: Moottorin lämpötila on liian korkea. Pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidempään. 1. Korjaa ongelma. 2. Poista automaattinen esto painamalla. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 31

34 Käyttö Hälytyksen kuittaus Hälytysten tarkastelu Hälytyslokin tyhjentäminen Hälytysten kuvaukset Seuraavat ovat käytettävissä kohteessa Hälytystila: Kuittaus hälytyksen vastaanottamisesta Katsella tallennettuja hälytyksiä hälytyslokissa Nollata hälytyslokista vanhentuneet hälytykset. Täydellinen hälytysten luettelo on kohdassa Hälytysten kuvaukset (sivu 32). Kuittaa hälytyksen vastaanottaminen painamalla. Tämä vaientaa myös tuotteeseen liitetyn summerin tai muun laitteen. Viimeiset 50hälytystä rekisteröidään laitteen hälytyslokiin. Lokissa näkyvät sekä inaktiiviset että aktiiviset hälytykset. Hälytyslokin katseleminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Hälytystila. Tämä näyttää tallennettujen hälytysten määrän. 2. Näytä loki painamalla. Ensimmäisenä näkyvä hälytys on vanhin. 3. Selaa lokia painamalla tai. 4. Poistu lokista painamalla. Vanhojen hälytysten poistaminen hälytyslokista tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Hälytystila. Tämä näyttää tallennettujen hälytysten määrän. a) Paina tarvittaessa toistuvasti tai, kunnes haluttu hälytys on näytössä. b) Paina. 2. Valitse painamalla tai joko: Vaihtoehto Virta Kaikki Vain näkyvissä oleva hälytys poistetaan. Kaikki vanhat hälytykset poistetaan 3. Poista vanhat hälytykset painamalla. Viesti Loki tyhjennetty näytetään. Tuote voi muodostaa alla olevassa taulukossa luetellut hälytykset. Sarakkeissa on seuraavat tiedot: Hälytystila-valikossa näytettävä hälytysteksti. Hälytyksen aiheuttanut tapahtuma tai virhe. Onko pumppu pysähtynyt ja sen käynnistäminen estetty tapahtuman tai virheen takia. Palaako jokin LED hälytyksen tilan LEDiä lukuun ottamatta tapahtuman tai virheen takia. Hälytystilan teksti Hälytyksen syy Pumppu estotilas sa LED-ilmoitus Ana. Ylähäly Pumppaamon yläraja. Hälytys pintaohjaimelta. Ei Ana. Ylähäly Verkkohäiriö Virransyötössä on vikaa tai yksi vaihe puuttuu tai Kyllä Releen tila vaihejärjestyksessä on vikaa. (vaihevirheille) 32 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

35 Käyttö Hälytystilan teksti Yläraj.tulv. Hälytyksen syy Pumppukaivon pinta on saavuttanut ylärajakatkaisijan. Pumppu käynnistetään. Pumppu estotilas sa Ei LED-ilmoitus Ana. Ylähäly P1 ylivirta Ylivirta, pumppu 1. Analogisen virranmittauksen hälytys. Kyllä Pumpun tila P1 ei virtaa Pumppu 1:ltä ei tule palautesignaalia. Pumppu ei ole luultavasti käynnistynyt huolimatta releen aktivoitumisesta. P1 ylilämpö Pumppu 1 ylilämpö. Kyllä Pumpun tila Viall. param. P1 max käynti Maks. käyntiaika Anturivirhe Tason asetuspisteet eivät kelpaa. Käynnistys-, pysäytys- tai korkean tason määritetyt asetuspisteet ovat kalibrointialueen ulkopuolella tai keskenään yhteensopimattomia. Jos esimerkiksi korkean tason asetuspiste on alhaisempi kuin käynnistystason asetuspiste, niin asetuspisteet eivät kelpaa. Pumppu 1 on ylittänyt suurimman sallitun käyntiajan. Katso myös Max käyntiaika-asetuspiste. Ei Ei Kyllä Pumpun tila Pumppu on saavuttanut maksimi käyntiajan. Kyllä Pumpun tila Analogisessa anturissa on havaittu virhe. Pinnan mittausarvo anturin mitta-alueen ulkopuolella. Ei FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 33

36 Vianmääritys Vianmääritys Varotoimenpiteet VAARA: Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen. Kohdissa Johdanto ja Turvallisuus sekä muualla tässä oppaassa annetut määräykset ovat voimassa. Älä koskaan avaa ohjausyksikköä tai yritä korjata tai huoltaa sähkö- tai pumppauslaitteistoa, ellet ole täysin pätevä tekemään niin. Jännitteisen ohjauspaneelin vianmääritys Pumpun parissa työskentely VAARA: Henkilövahingon vaara. Jännitteisen ohjauspaneelin vianmääritys altistaa vaarallisille jännitteille. Sähköisen vianmäärityksen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan henkilövahingon, kuoleman tai omaisuusvahingon. VAARA: Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä. Yleisiä ongelmia Seuraavat ehdot ovat voimassa ennen töiden aloittamista: Sekä pumpun että ohjauspiirin virta on lukittu pois päältä. Pumpun asennusoppaan turvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty. LED-valo Syy Korjaustoimi Virran LED-valo ei pala. Releen tilan LED-valo vilkkuu punaisena. Ei virtalähdettä 1. Tarkista päävirtalähde. 2. Tarkista ulkoinen pääkytkin ja -varoke. 3. Jos virhettä ei vieläkään löydy, ota yhteyttä Xylemhuoltoedustajaan. Vaihevirhe tarkoittaa sitä, että vaiheet on liitetty väärässä järjestyksessä tai että jokin vaihe puuttuu. 1. LED voi väliaikaisesti vilkkua punaisena, jos pumpun käynnistyksessä on viive. Paina painiketta Jos LED lakkaa vilkkumasta punaisena, vaihevirhettä ei ole. Ongelma ratkaistu Jos LED vilkkuu edelleen punaisena, kyseessä on vaihevirhe. Jatka. 2. Tarkista, ettei yhtään vaihetta puutu. 3. Tarkista, että vaiheet on kytketty oikeassa järjestyksessä. Katso kohtakytkentäkaaviot (sivu 16) 4. Kun vaiheongelma on korjattu, paina vielä kerran. LED lakkaa vilkkumasta punaisena, jos ongelma on korjattu. 5. Jos virhettä ei vieläkään löydy, ota yhteyttä Xylemhuoltoedustajaan. 34 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

37 Vianmääritys LED-valo Syy Korjaustoimi Releen tilan LED-valo palaa jatkuvasti punaisena. Pumpun tilan LED-valo palaa jatkuvasti punaisena. Diagnostiikkaohjelmat Pumppu on tukossa. 1. Jos pumppu ei käynnisty, toimi seuraavasti: a. Tarkista, onko Autom valittu kohdassa P1 tila. b. Jos ei ole, valitse Autom kohdassa P1 tila. c. Jos LED palaa edelleen punaisena, tarkista onko Päällä valittu kohdassa EX mode. d. Jos se on valittu, yksikkö on Ex-tilassa, katso Aseta EX-tila (sivu 26). Ex-tilassa pumppu on estetty, kun pumppukaivossa ei ole nestettä. LED lakkaa palamasta punaisena, kun pumppukaivossa on taas nestettä. 2. Jos pumppu käynnistyy, kun LED palaa punaisena, ota yhteyttä Xylem-huoltoedustajaan. Pumpun vika 1. Tarkista Hälytystila hälytyksen P1 ylilämpö varalta. 2. Jos lokissa näkyy hälytys, moottorikäämityksen lämpökontakti on avautunut korkean lämpötilan vuoksi. a. Tarkista, että lämpökontakti on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti, katso Lämpökontaktin liittäminen (sivu 19). b. Tarkista, onko pumppu vaurioitunut. Esimerkkejä: laakeri- tai käämivika. c. Tarkista, ettei juoksupyörä ole juuttunut. d. Jos ongelma on korjattu, paina. Jos pumppu on jäähtynyt, ei LEDin pitäisi enää palaa jatkuvasti. Jos ei ole, odota, että pumppu jäähtyy, ja paina uudelleen. 3. Tarkista, sisältääkö Hälytystila hälytyksen P1 ylivirta. 4. Jos lokissa näkyy hälytys, pumpun virta on ylittänyt sille määritetyn enimmäisarvon. a. Tarkista, että P1 ylivirta on asetettu oikeaan enimmäisvirtaan, katso Aseta P1 ylivirta (sivu 25). b. Tarkista, onko pumppu vaurioitunut. Esimerkki: laakeritai käämivika. c. Tarkista, onko pumpun juoksupyörä juuttunut. d. Jos ongelma on korjattu, paina. LEDin tulisi lopettaa punaisena palaminen. 5. Tarkista, sisältääkö Hälytystila hälytyksen P1 max käynti. 6. Jos lokissa näkyy hälytys, pumppu on käynyt määritettyä maksimiaikaa pidemmän ajan. a. Tarkista asetettu Max käyntiaika-arvo. Katso kohta Aseta pumpun maksimikäyntiaika (sivu 27). b. Tarkista, onko pumppu tukkeutunut. c. Tarkista, onko juoksupyörä juuttunut tai vaurioitunut. d. Jos käytetään tasoantureita, tarkista, etteivät ne ole viallisia. e. Jos ongelma on korjattu, paina -painiketta. LEDin tulisi lopettaa punaisena palaminen. 7. Jos vika ei löydy edellä olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Xylem-huoltoedustajaan. Huoltodiagnostiikkaa varten on valikko. Valikko on tarkoitettu Xylem-huoltoteknikoille. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 35

38 Tekniset viitteet Tekniset viitteet Valikkokuvaukset Alla olevassa taulukossa on kuvattu käytössä olevat valikot. Nro Valikon nimi Valikkovalinta Tehdasa setukset Compit analogia Pintavip pa Tason rek. aika Henkilöko htaiset asetukset 1 Hälytystila Kirjoita Aktiivisten hälytysten lkm. 2_ * 2_1 * 2_2 * 2_3 * 2_4 * 2_5 * Tasom Vain luettavissa Ei saatavan a. Käynnistystaso 1m Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Pysäytystaso 1m Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Ana. Ylähälym Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 Anturin Aluem Kirjoita Jakso: 0,00 20,00 Kalibrointim Kirjoita Jakso: -99,99 99,99 3_ P1 virtaa Vain luettavissa Jakso: 0,0 99,9 3_1 P1 ylivirtaa Kirjoita Jakso: 0,0 9,9 Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. Ei saatavan a. 00,00 m Ei saatavan a. 00,15 m Ei saatavan a. 00,10 m Ei saatavan a. 00,25 m Ei saatavan a. 02,50 m Ei saatavan a. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Ei saatava na. Pumppukaivon pinnankorkeus. Pumpun käynnistystaso. Pumpun pysäytystaso. Ylärajan hälytystaso. Anturin alue. 00,00 m NA NA Anturin kalibroinnin kuittaus. Pumpun mitattu virta. 5,3 A 5,3 A 5,3 A 5,3 A Ylivirtahälytyksen raja pumpulle. 4_ Käyttötiedot... Vain luettavissa Käyttötietojen valikkoryhmä. 4_1 P1 käynnistys Kirjoita Käynnistysten määrä pumpulle. 4_2 P1 käyntiaika Kirjoita 0:00 0:00 0:00 0:00 Pumpun käyntiaika. h:min 5_ Pumpun tiedot... Vain luettavissa Pumpun ohjauksen valikkoryhmä. 5_1 P1 tila Kirjoita Vaihtoehto: Autom Esto Käsikäyttöinen 5_2 * Laske seisviive m Kirjoita Jakso: 0,00 2,50 Autom Autom Autom Autom Ohjelman valvoma automaattinen tai lukittu pumpun 1 tila. 0,00 0,22 0,00 0,00 Määrittelee lisäkorkeuden, mikä on pumpattava alas ja on Pysäytys tason alla. RTU laskee tarvittavan pysäytysviiveajan tämän lisäkorkeuden aikaan saamiseen. 0 estää toiminnon. 36 FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

39 Tekniset viitteet Nro Valikon nimi Valikkovalinta Tehdasa setukset 5_3 Seis viivemin:s Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 5_4 Korkea taso käyntiaikamin:s 5_5 Max käyntiaikamin:s 6_ Hälytyksen asetus... 6_1 Jännitehälyviivem in Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 Vain luettavissa Kirjoita _2 Vast. virhe hälytys Kirjoita Vaihtoehto: Ei Kyllä Compit analogia Pintavip pa Tason rek. aika Henkilöko htaiset asetukset 00:00 00:45 01:00 00:00 Viivyttää pumpun pysähtymistä annetun ajan verran. Mikäli laskettu pysäytysviive on aktivoitu, tämä asetusarvo määrittää suurimman sallitun lasketun pysäytysviiveajan. 01:00 00,20 01: Pinta-anturissa ilmenneen vian vuoksi käynnistynyt varmuustarkistus. Ylärajakytkin aktivoi pumpun käynnistyksen ja tämä käy sitten valikossa asetetun ajan. 30,00 30,00 30,00 30,00 Pumpun jatkuvan käynnin enimmäisaika. 0 poistaa toiminnon käytöstä. Hälytysten valikkoryhmä. 1 min 1 min 1 min 1 min Jännitevikahälytyksen viive ennen sen tallentumista. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kun pumpun virta on alle 0,5 A, rekisteröi pumpun vastausvirhehälytyksen. Voit poistaa pumpun vastausvirhehälytystoiminnon käytöstä valitsemalla Ei. 7_ Yleiset... Vain luettavissa Yleisten asetusten valikkoryhmä. 7_1 Pinta-anturi Kirjoita Vaihtoehto: Digitaalinen Analoginen 7_2 ** 7_3 ** Pysäytystapa Käyntiaikamin:s Kirjoita Vaihtoehto: Seis-tila ajalla Alaraja kytkin Kirjoita Jakso: 00:00 59:59 7_4 Yhteinen häly Kirjoita Vaihtoehto: Jatkuva Jaksottainen 7_5 EX mode Kirjoita Vaihtoehto: Pois Päällä 7_6 Autokuittaus Kirjoita Vaihtoehto: Ei Kyllä Digitaali nen Alaraja kytkin Analogin en Ei saatavan a. Digitaali nen Alaraja kytkin Digitaa linen Seistila ajalla Valitaan, jos käytössä on analoginen anturi tai pintakytkin ohjaamassa pumpun käynnistystä ja pysäytystä. Näistä käytetään myös nimitystä analoginen ja digitaalinen tila. Valitaan, jos pysäytysraja on käytössä tai pumppu pysähtyy ajalla. Käytetään vain digitaalitoiminnassa. 00,00 00,00 00,00 00:20 Pumpun käyntiaika, kun Käyntiaika ajalla on käytössä eli pysäytystä alarajalla ei ole käytössä. Toimii vain digitaalitilassa. Jatk. Jaks. Jatk. Jaks. Yhteisen hälytyksen tyyppi. Jatkuva tai pulssi. Pois Päällä Pois Pois Jos Ex-tila on päällä, pumppujen käynnistyminen on sallittu vain silloin kun pumppukaivossa havaitaan vettä. Toimintoa käytetään pääasiassa räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Kyllä Ei Kyllä Kyllä Automaattinen pumpun nollaus ylivirran jälkeen. Ei: toimintoa ei ole aktivoitu. RTU estää pumpun toiminnan. Kyllä: toiminto on aktivoitu. RTU yrittää toisen kerran käynnistää pumpun. FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 37

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN FIN Ominaisuudet ASA-30:tä voidaan käyttää joko hälytysjärjestelmään liitettynä lisäsireeninä tai itsenäisenä sireeninä, joka on liitettyä kaukosäätimeen ja/tai langattomiin tunnistimiin. - Langaton yhteys

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot