TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) PL 30, Helsinki Faksi (09) / 11

2 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa ja antaa jäsenneuvontaa sekä työnantaja- että elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitoista. HPL on ns. yhteistoimistoliitto, joka toimii yhteistaloudessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa. Lisäksi liitto on jäsenenä alan kansainvälisessä järjestössä CIETT:ssä. HPL kehittää alaa ja sen pelisääntöjä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien kanssa. HPL:n jäsenyritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen mm. henkilöstönvuokraus- ja rekrytointi-, ulkoistamis- ja alihankintapalveluita, henkilöarviointeja ja henkilövalmennusta, suorahakupalveluita, soveltuvuuden arviointeja sekä uudelleensijoittumisvalmennusta. Lisäksi HPL:n jäseninä on ohjelmatoimistoja, jotka tarjoavat mm. esiintyjiä ravintoloihin, laivoille, lavoille sekä erilaisiin huvi- ja viihdetilaisuuksiin. Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat sekä henkilöstöpalveluja ostavat yritykset että työpaikkaa hakevat työntekijät. Työntekijöille ala tarjoaa hyvän työllistymiskanavan, eri elämäntilanteisiin sopivan joustavan työnteon muodon, mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden hyödyntää omaa ammattitaitoa ja osaamista eri tehtävissä. Moni työntekijä saa vakituisen työpaikan henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Vuonna 2008 ala työllisti noin työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuonna 2008 alan yritykset vuokrasivat henkilöstöä n asiakkaalle. Alan liikevaihto oli vuonna 2008 noin 1 miljardi 50 miljoonaa euroa, vuotta aikaisemmin se oli noin 925 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2007 vuoteen 2008 oli noin 14 %. Alalla toimi vakiintunutta yritystä. Valtaosa toimialan yrityksistä oli pieniä alle 5 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Kuitenkin suurimmat yritykset vastaavat pääsääntöisesti alan liikevaihdon kasvusta. Alan ripeä kasvu selittyy yritysten kasvulla ja alalle tulleilla uusilla yrityksillä. Vuokratyövoiman osuus Suomen työvoimasta on noin 1,0 %, kun se keskimäärin vanhoissa EU-maissa on n. 2,5 %. 2 / 11

3 HALLITUS Vuonna 2008 liiton hallitukseen kuuluivat: Puheenjohtaja Toimialajohtaja Petri Ahonen StaffPoint Oy Toimitusjohtaja Arja Huovinen Henkilöstöpalvelu VIP Oy Toimitusjohtaja Fredrik Karlsson Manpower Oy Toimitusjohtaja Jan Långbacka Proffice Finland Oy Toimitusjohtaja Markus Oksa Barona Oy Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Mikko Törni Select Appointments Suomi Oy Toimitusjohtaja Ilkka Pensola Polarartistit Oy Toimitusjohtaja Samu Tolvanen IQ Innovation Oy Toimitusjohtaja Olli Tuominen Extremely Nice Job Oy Henkilöstöjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Opteam Yhtiöt Oy Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Hallitus käsitteli kokouksissaan mm. seuraavia kysymyksiä: Jäsenasiat Vaalivaliokunnan valitseminen alaan liittyvät tutkimukset HPL ERTO työehtosopimuksen soveltamisala / neuvottelut Toimihenkilöunioni TU ry:n kanssa Palvelualat ry Vuokratyöryhmän työn jatko Paikallinen sopiminen vuokratyössä -työryhmä Viestinnän toimenpiteet Jäsenyritysten medianäkyvyys Oiva Väylä hanke Kunnat ja henkilöstövuokraus Rekrytoinnin yleiset sopimusehdot Markkinaosuustiedot Tilastokeskukselta tilattavat tiedot Markkinointi- ja rekrytointiportaali Tulevaisuustyöryhmä ja PK-työryhmä PT Yleinen Työnantajaliitto ja sen rahojen jakaminen Liittokokous ja seminaari HPL:n henkilöstömuutokset 3 / 11

4 LIITTOKOKOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Helsingissä Liittokokouksessa valittiin liiton hallitus vuodelle 2009, hyväksyttiin vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio vuodelle VAALIVALIOKUNTA Hallitus nimesi vaalivaliokunnan tekemään esityksen liittokokoukselle uudeksi hallitukseksi. Vaalivaliokuntaan kuuluivat: Minna Vanhala-Harmanen Opteam-Yhtiöt, pj Antti Tolvanen Nordic Henkilöstöpalvelut Paula Väänänen Toimialapalvelu Businesslike Olli Tuominen Extremely Nice Job Ilkka Pensola Polarartistit Kari Selkälä Adecco Finland EETTINEN VALIOKUNTA TALOUS Eettisen valiokunnan tehtävänä on ratkaista hallituksen toimeksiannosta jäsenyritysten toimintaa koskevat eettiset asiat. Eettisen valiokunnan jäseninä vuonna 2008 toimivat yritysedustaja Mikko Törni, Select Appointments Suomi Oy, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara sekä ulkopuolinen asiantuntija asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Eettisellä valiokunnalla ei ollut vuonna 2008 käsiteltäviä asioita. Liiton tilintarkastajana vuonna 2008 toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Liiton taloutta hoidettiin osana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kirjanpitoa. Elinkeinopoliittisen toiminnan taloutta seurattiin erillään liiton työmarkkinapoliittisen osan taloudesta. 4 / 11

5 EDUSTUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITOSSA TOIMISTO Liiton edustajana EK:n edustajistossa toimi liiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Petri Ahonen, StaffPoint Oy. Hänen varajäsenenään toimi liiton varapuheenjohtaja Mikko Törni, Select Appointments Suomi Oy. Vuonna 2008 liitolla ei ollut omaa edustajaa EK:n hallituksessa, vaan ns. Viisikkoliitoilla (Erityispalveluiden Työnantajaliitto, Terveyspalvelualan Liitto, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto, Yksityisen Opetusalan Liitto ja Henkilöstöpalveluyritysten Liitto) oli yhteinen edustaja EK:n hallituksessa. Vuonna 2008 liittojen yhteinen edustaja EK:n hallituksessa oli Erityispalvelujen Työnantajaliiton puheenjohtaja Jyrki Paavola Oy Hacklin Ltd:stä ja yhteinen edustaja vaalivaliokunnassa Kimmo Karvonen Terveyspalvelualan Liitosta. Fredrik Karlsson toimi liiton edustajana EK:n työelämävaliokunnan puheenjohtajana. Liiton edustajana EK:n PK-yritysvaltuuskunnassa toimi Arja Huovinen, Henkilöstöpalvelu VIP Oy. Liiton edustajana EK:n Kaakkois-Suomen aluejohtokunnassa toimi Arja Huovinen, Henkilöstöpalvelu VIP Oy. Liiton toimisto sijaitsi Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimistossa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Kertomusvuoden aikana HPL:n toimitusjohtajana toimi Merru Tuliara. EK:n jäsenpalvelutiimissä aloitti vuoden alusta varatuomari Anne Somer. Uutena HPL:n asiantuntijana aloitti oikeustieteen kandidaatti Petri Ellimäki. Liiton sihteeriksi palkattiin yhdessä Yksityisen Opetusalan Liiton kanssa tradenomi Anu Mantere. Asiantuntija Annukka Palm jäi äitiysvapaalle, ja Palmin äitiysvapaasijaiseksi palkattiin oikeustieteen kandidaatti Terhi Salonpää. Ennen aloittamistaan Palmin sijaisena Salonpää teki projektityönä oikeudellista selvitystyötä henkilöstöpalvelualaa koskevista oikeudellisista ongelmakohdista sekä laati ko. kysymyksistä liiton käyttöön raportteja ja muuta materiaalia. VUODEN 2008 VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toiminnan painopisteet tilivuoden 2008 aikana olivat viestintähankkeen jatkaminen, sidosryhmäsuhteitten luominen ja ylläpitäminen, Palvelualat ry:n perustaminen, alaan liittyvät tutkimukset, markkinointi- ja rekrytointiportaalin suunnittelu, osallistuminen työministerin nimittämään kolmikantaiseen vuokratyöryhmään sekä paikallista sopimista koskevaan kolmikantaiseen työryhmään. 5 / 11

6 Viestintähanke Pro-aktiivisen positiivisen viestinnän merkitys nähtiin yhtenä liiton tärkeimpänä painopistealueena. Liitto jatkoi vuonna 2006 alkanutta viestintähanketta yhteistyössä Perfecto Oy:n kanssa. Perfecton kanssa yhteistyössä järjestettiin mm lehdistötilaisuus, jossa julkistettiin liiton jäsentutkimus, vuokratyöntekijätutkimus ja asiakastutkimus. Tutkimukset huomioitiin valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Viestinnän kehittämiseksi yhteistyö viestintätoimisto Perfecton kanssa päätettiin. Viestintään liittyvää yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa päätettiin jatkaa hankekohtaisesti, ja yhdeksi uudeksi yhteistyökumppaniksi valittiin viestintätoimisto Soprano. Viestinnän aktiivisuutta pyrittiin lisäksi parantamaan uudella yhteistyöjärjestelyllä freelance-toimittaja Satu Rämön kanssa. Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti parantamaan liiton kykyä reagoida nopeammin tiedotusvälineissä henkilöstöpalvelualasta esitettyihin virheellisiin väitteisiin. Yhteistyöllä pyritään myös lisäämään tiedotusvälineisiin oma-aloitteisesti lähetettyjen positiivisten artikkeleiden määrää. Liitto kirjoitti alasta artikkeleita mm. Helsingin Sanomien mielipidesivulle sekä Mediaplanetin julkaisemaan Kauppalehden välissä ilmestyvään Henkilöstö ja rekrytointi -lehteen. Liiton nettisivuja kehitettiin selkeyttämällä sivujen rakennetta ja sisältöjä. Lisäksi selvitettiin liiton sivuista erillisen henkilöstöpalvelualan markkinointi- ja viestintäportaalin rakentamista. Jäsenkyselyllä selvitettiin jäsenyritysten kantaa portaalihankkeeseen, ja mm. jäsenkyselyn tulosten vuoksi hankkeesta päätettiin toistaiseksi luopua. Sidosryhmäsuhteet Yhteistyösuhteiden rakentaminen on ollut yksi liiton keskeisistä painopistealueista. Vuonna 2008 on järjestetty säännöllisiä tapaamisia mm. EK:n sekä SAK:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja työsuojelupiirien edustajien kanssa. Yhteistyötä PAM:in kanssa aktivoitiin säännöllisten tapaamisten myötä. Toimihenkilöunionin kanssa käytiin neuvotteluja ulkopuolisen työvoiman käytöstä ICT-alalla ja mahdollisista työehtosopimusneuvotteluista. Suhteita Teknologiateollisuuteen ja Metallityöväen Liittoon pidettiin yllä mm. vierailemalla Puolassa ja Virossa heidän Vuokratyö -työryhmänsä puitteissa. Lisäksi HPL:n edustajia pyydettiin konsultoimaan Teknologiateollisuuden vuokratyöopasta laatinutta työryhmää. Rakennusalan erityiskysymyksiä käsiteltiin tapaamisessa Rakennusteollisuuden kanssa. 6 / 11

7 Palvelualat ry Tutkimukset Liitto on osallistunut EK:n työmarkkinavaliokunnan, EK:n koulutus- ja työvoimaasioiden yhteistyöryhmän sekä EK:n julkiset markkinat -yhteistyöryhmän kokouksiin. HPL:n edustajat ovat myös säännöllisesti tavanneet muiden yhteistoimistoliittojen toimitus- ja puheenjohtajia. HPL oli mukana seitsemän muun liiton kanssa perustamassa Palvelualat ry:tä. Palvelualat ry on liittojen yhteistyöjärjestö, jonka ensimmäisiä tavoitteita on edistää hankepohjaisesti jäsenliittojen yhteisiä tavoitteita. Muut mukana olevat liitot ovat: Erityispalvelujen Työnantajaliitto, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY, Palvelualojen Toimialaliitto, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto, Terveyspalvelualan Liitto, Tieto- ja tekniikkaalojen työnantajaliitto TIKLI ja Yksityisen Opetusalan Liitto. Palvelualat ry:n ensimmäinen yhteinen hanke oli jäsenyritysten edunvalvonnan parantaminen työehtosopimusneuvotteluissa ja jäsenyritysten työmarkkinapalveluiden kehittäminen. Liiton puheenjohtaja Petri Ahonen edusti HPL:ää Palvelualat ry:n hallituksessa. Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara osallistui liittojen toimitusjohtajien tapaamisiin. Jäsentutkimus Vuoden 2008 kevään aikana liitto teki vuoden 2007 tapaan yhteistyössä Promenade Research Oy:n kanssa jäsentutkimuksen, jossa tututtuun tapaan selvitetään mm. alan tunnuslukuja. Tunnuslukujen selvittäminen antaa liitolle mm. uskottavuutta ja hyvän pohjan liiton viestinnälle. Lisäksi liitto tilasi alan tunnuslukuja Tilastokeskukselta. Vuokratyöntekijätutkimus Vuonna 2008 liitto teetti toista kertaa valtakunnallisen vuokratyöntekijätutkimuksen, johon vastasi lähes 3500 vuokratyöntekijää. Tutkimuksen toteutti Promenade Research Oy. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa vuokratyöntekijöiden mielipiteistä vuokratyön tekemisestä, työn mielekkyydestä, henkilöstöpalveluyrityksistä työnantajana sekä siitä, minkälainen on tyypillinen vuokratyöntekijä. Tutkimus julkistettiin lehdistötilaisuudessa ja se sai julkisuutta valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. 7 / 11

8 Käyttäjä- eli asiakasyrityksiä koskeva tutkimus Vuoden 2008 aikana laadittiin käyttäjä- eli asiakasyrityksille oma tutkimus, jossa selvitettiin mm. miksi ja missä tilanteissa vuokratyövoimaa käytetään, ellei vuokratyövoimaa olisi ollut saatavilla, olisivatko yritykset palkanneet omia työntekijöitä, miten rekrytointivaikeudet ovat vaikuttaneet vuokratyövoiman käyttöön, miten henkilöstöpalveluyritykset voisivat kehittää toimintaansa, minkälaista yhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten ja asiakasyritysten välille tarvitaan, jne. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa käyttäjäyritysten tarpeista ja siitä, miten alaa voidaan kehittää. Tietoa hyödynnettiin myös alaa koskevassa viestinnässä. Oiva Väylä -yhteistyö (HPL-TEM) Jäsenneuvonta Vuoden 2008 aikana jatkettiin vuonna 2006 käynnistynyttä Oiva Väylä - yhteistyöhanketta. Oiva Väylä yhteistyö perustuu työministeriön ja HPL:n pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen pilotissa oli mukana yhdeksän paikkakunnan työvoimatoimistot ja viisi HPL:n jäsenyritystä. Pilottihanke on vakiintunut HPL:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön väliseksi pysyväksi yhteistyöksi. Yhteistyön tavoitteena on mm. pyrkiä nopeuttamaan sellaisten työnhakijoiden työllistymistä, joiden työttömyys on muutoin vaarassa pitkittyä. HPL ja TEM järjestivät Oiva Väylä -seminaarin, jossa käytiin läpi mm. pilottihankkeen tuloksia, hyviä käytäntöjä sekä julkisen ja yksityisen työnvälityksen tulevia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön keskeinen tavoite on lisäksi ollut oikean ja positiivisen tiedon välittäminen henkilöstövuokrauksesta niin työvoimatoimistoille kuin työnhakijoillekin. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestettiin Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehille tutustumiskäyntejä HPL:n jäsenyrityksiin. Tutustumiskäynnit järjestettiin Manpowerin, Staffpointin sekä Opteamin toimistoihin. Vuonna 2008 ryhdyttiin myös toimenpiteisiin hankkeen hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti työ- ja elinkeinotoimistoille ja HPL:n jäsenyrityksille. Liiton edustaja osallistui Brysselissä pidettävään seminaariin yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyöstä eri EU-maissa. Jäsenneuvontaa annettiin mm. puhelimitse ja sähköpostitse, liiton nettisivujen kautta sekä tapaamalla jäsenyritysten edustajia henkilökohtaisesti. Liiton toiminnasta sekä ajankohtaisista tärkeistä asioista tiedotettiin jäsenille sähköisillä jäsentiedotteilla. Liiton jäsenille lähetettiin vuoden 2008 aikana kahdeksantoista jäsentiedotetta. Lisäksi jäsenet saivat EK:n uutiskirjeet. 8 / 11

9 HPL:n ja ERTO:n välinen Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus käännettiin englanniksi. Työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä laadittiin koulutusmateriaali jäsenyrityksille. HPL:n työsopimusmallit uudistettiin vastaamaan vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Lisäksi annettiin jäsenyrityksille neuvontaa niiden omiin työsopimuksiin liittyen. Koulutukset Vuonna 2008 HPL järjesti jäsenilleen yleistä koulutusta mm. henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksesta, kaupan alan työehtosopimuksesta, ICT-alan työehtosopimuksista ja HPL YSE -ehdoista. Lisäksi järjestettiin yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia. HPL:n uusille jäsenille pidettiin infotilaisuuksia, joissa osallistujille kerrottiin perustietoja alasta ja työsuhdeasioista. Näihin tilaisuuksiin kutsuttiin jäsenhankintamielessä myös potentiaalisia jäseniä. Jäsenille tarkoitetun koulutuksen lisäksi liiton toimiston henkilökunta on käynyt vuoden 2008 aikana luennoimassa vuokratyöstä useissa eri tilaisuuksissa (mm. WSOYpro:n kurssilla, Helsingin kauppakamarin koulutuksessa ja Asianajotoimisto Bützowin työoikeusseminaarissa). Yleiset sopimusehdot Rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot Hanke rekrytointia koskevien yleisten sopimusehtojen laatimiseksi saatiin päätökseen. Kilpailuoikeudellisten selvitysten vuoksi ehtojen lopullinen hyväksyntä kuitenkin siirtyi seuraavan toimintavuoden puolelle. Henkilöstönvuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot HPL YSE ehdot käännettiin ruotsiksi ja englanniksi Henkilöstöpalvelualan tietosuojan käytännesäännöt Henkilöstöpalvelualan tietosuojan käytännesääntöjen laatiminen käynnistettiin yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Kunnat ja henkilöstövuokraus Liiton edustaja kutsuttiin kertomaan henkilöstövuokrauksesta järjestettyyn Kuntien neuvottelupäivät -koulutustilaisuuteen. 9 / 11

10 Lisäksi liitto selvitti yhteistyössä EK:n kanssa henkilöstöpalveluyritys Seuren asemaa kuntapuolella mm. kilpailu- ja hankintaoikeudellisesta näkökulmasta. Työsuojelupiirien tarkastukset Uudenmaan työsuojelupiiri jatkoi vuonna 2008 hanketta henkilöstövuokrausyritysten valvomiseksi. Liitto tapasi Uudenmaan työsuojelupiirin edustajia valvontahankkeeseen liittyen. Liitto tiedotti ja ohjeisti hankkeen jatkumisesta ja siihen varautumisesta jäsentiedotteilla ja jäsensivuilla. Pk-yritysten aktivointi Vuoden 2008 aikana liitto vastasi jäsentutkimuksessa esitettyihin toiveisiin koulutuksen järjestämisestä pk-yrityksille. Järjestettyihin koulutuksiin ei kuitenkaan löytynyt jäsenistöstä kiinnostusta. Tulevaisuustyöryhmä Vuoden 2007 aikana liittoon perustetun tulevaisuustyöryhmän toimintaa pyrittiin aktivoimaan. Ryhmän tarkoituksena on ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti miettiä alan tulevaisuutta ja sitä, mihin suuntaan HPL:n ja sen jäsenyritysten tulisi kehittää alaa. Ryhmä kokoontui liittyen kaavailtuun henkilöstöpalvelualan markkinointi- ja rekrytointiportaaliin. Kokouksen osallistujamäärä jäi kuitenkin melko pieneksi. Kansainvälinen toiminta HPL on toimintavuoden aikana ollut alan kansainvälisen järjestön CIETT:n (Confédération Internationale des Enterprises de Travail Temporaire) jäsen. Lisäksi HPL:n edustaja on osallistunut EK:n kansainvälisten asioiden taustaryhmän työhön. Henkilöstöpalveluyritykset työmarkkinoilla seminaarit Oulussa ja Turussa Liitto järjesti kaksi puolen päivän seminaaria Talous- ja työllisyysnäkymien vaikutuksesta henkilöstöpalvelualalla. Seminaarit pidettiin Oulussa ja Turussa. Seminaareissa käsiteltiin mm. liiton teettämien tutkimusten kautta saatuja yritysten kokemuksia henkilöstövuokrauksen ja rekrytointipalvelui- 10 / 11

11 Jäsenhankinta den käytöstä, arvioita työvoiman tarpeesta ja sen kehittymisestä sekä työ- ja elinkeinotoimistojen ja henkilöstöpalveluyritysten yhteistyötä. Liitto sai seminaareilla näkyvyyttä mm. alueuutisissa. Liiton jäsenmäärää pyrittiin kasvattamaan huomioiden erityisesti kuitenkin jäseniksi pyrkivien yritysten toiminnan lainmukaisuus ja eettisyys. Vuoden 2008 aikana ryhdyttiin suunnittelemaan jäsenhankintakampanjaa yhteistyössä viestintätoimisto Sopranon kanssa. Aloitettiin myös työ liitosta kertovan esitteen laatimiseksi. Auktorisointihankkeesta aiheutuvien sääntö- ym. muutoksista johtuen sekä jäsenhankintakampanja että liiton oppaan laadinta päätettiin siirtää seuraavalle toimintavuodelle. LAUSUNNOT Liitto kutsuttiin kuultavaksi eduskunnan työ- ja tasaarvoasiainvaliokuntaan. Aiheena oli julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttaminen. Lain muutos koski mm. henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen. Liittoa kuultiin myös eduskunnassa vuokratyöryhmän ehdotusten pohjalta annetuista lakialoitteista sekä kansanedustaja Mustajärven lakialoitteesta. Lisäksi liitto oli kuultavana Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin koolle kutsumassa työperäistä maahanmuuttoa koskevassa tapaamisessa. JÄSENET Liiton jäsenmäärä vuoden 2008 alussa oli 159 ja vuoden lopussa 180 (171 henkilöstöpalveluyritystä ja 9 ohjelmatoimistoa). Helsingissä HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY Hallitus 11 / 11

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 8 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA. Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle

ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA. Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ODOTTAMATONTA TURBULENSSIA Finnair Oyj:n maapalveluiden ulkoistaminen Barona Group Oy:lle Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Heinäkuu 2011 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013

Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät TESO ry Toimintakertomus vuodelta 2013 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 2. Vuosi 2013... 4 3. Kansainvälisyys... 7 4. Yhteistyö... 7 5. Koulutus ja tiedotustoiminta... 8 6.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot