TOIMINTAKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) PL 30, Helsinki Faksi (09) / 8

2 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa ja antaa jäsenneuvontaa sekä työnantaja- että elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitoista. HPL on ns. yhteistoimistoliitto, joka toimii yhteistaloudessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa. Lisäksi liitto on jäsenenä alan kansainvälisessä järjestössä CIETT:ssä. HPL kehittää alaa ja sen pelisääntöjä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä työministeriön, työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien kanssa. HPL:n jäsenyritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen mm. henkilöstönvuokraus- ja rekrytointi-, ulkoistamis- ja alihankintapalveluita, henkilöarviointeja ja henkilövalmennusta, suorahakupalveluita, soveltuvuuden arviointeja sekä uudelleensijoittumisvalmennusta. Lisäksi HPL:n jäseninä on ohjelmatoimistoja, jotka tarjoavat mm. esiintyjiä ravintoloihin, laivoille, lavoille sekä erilaisiin huvi- ja viihdetilaisuuksiin. Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat sekä henkilöstöpalveluja ostavat yritykset että työpaikkaa hakevat työntekijät. Työntekijöille ala tarjoaa hyvän työllistymiskanavan, eri elämäntilanteisiin sopivan joustavan työnteon muodon, mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden hyödyntää omaa ammattitaitoa ja osaamista eri tehtävissä. Moni työntekijä saa vakituisen työpaikan henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Vuonna 2006 ala työllisti noin työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuonna 2006 alan yritykset vuokrasivat henkilöstöä yli asiakkaalle. Alan liikevaihto oli vuonna 2006 n. 750 miljoonaa euroa, vuotta aikaisemmin se oli noin 650 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2005 vuoteen 2006 oli noin 21 %. Alalla toimi vakiintunutta yritystä. Valtaosa toimialan yrityksistä oli pieniä alle 5 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Suurimmat, yli 250 työntekijää työllistäneet, yritykset vastasivat pitkälti alan voimakkaimmasta kasvusta. Alan ripeä kasvu selittyy yritysten kasvulla ja alalle tulleilla uusilla yrityksillä. Vuokratyövoiman osuus Suomen työvoimasta on noin 0,7 % kun se keskimäärin EUmaissa on n. 2,5 %. 2 / 8

3 HALLITUS Vuonna 2006 liiton hallitukseen kuuluivat: Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Fredrik Karlsson Manpower Oy Liiketoimintajohtaja Månna Godenhjelm Opteam Henkilöstöpalvelut Oy Toimitusjohtaja Arja Huovinen Henkilöstöpalvelu VIP Oy Toimitusjohtaja Tom Kaisla Eilakaisla Oy Toimialapalvelu Toimitusjohtaja Markus Oksa Barona Oy Varapuheenjohtaja Toimialajohtaja Petri Ahonen StaffPoint Oy Toimitusjohtaja Ilkka Pensola Polarartistit Oy Toimitusjohtaja Heini Savio Poolia Suomi Oy Toimitusjohtaja Kari Selkälä Adecco Finland Oy Toimitusjohtaja Mikko Törni Select Appointments Suomi Oy Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallitus käsitteli kokouksissaan mm. seuraavia kysymyksiä: Jäsenasiat Jäsenkriteerit ja eettinen valiokunta Liittokokousasiat Vaalivaliokunnan valitseminen Tulevaisuustyöryhmä ja PK-työryhmä Toimialakeskustelu; EK:n rakennetyöryhmä; HPL:n paikka EK:ssa PT Yleinen Työnantajaliitto ja sen rahojen jakaminen HPL:n jäsentutkimus 2006 Ohjelmatoimistoja koskeva tutkimus Viestintäprojekti; HPL:n viestintäsuunnitelma; lehdistötilaisuus; liiton logo ja uusi ilme; jäsenpaketti; puoluetapaamiset TM-HPL yhteistyöprojekti (Oiva Väylä hanke) HPL YSE ehdot Työturvallisuutta koskeva esite Kunnat ja henkilöstövuokraus hanke (Efeko) EK:n työvoimatiedustelu Palanko-Laakan määräaikaisia työsuhteita koskeva selvitystyö Uusi YT-laki Ulkomaisen työvoiman verotuksen muutokset Työehtosopimusneuvottelut PAMin kanssa Ciettin vierailu Asiakaspalvelukeskusten sopimusehtojen standardisointi HPL:n henkilöstömuutokset 3 / 8

4 LIITTOKOKOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Turun linnassa Turussa. Liittokokouksessa valittiin liiton hallitus vuodelle 2007, hyväksyttiin vuoden 2005 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio vuodelle VAALIVALIOKUNTA Hallitus nimesi vaalivaliokunnan tekemään esityksen liittokokoukselle uudeksi hallitukseksi. Vaalivaliokuntaan kuuluivat: Heini Savio, pj Poolia Oy Markus Oksa Barona Oy Jukka Vento Eduhouse Oy Jari Kivimäki Cine-Team Oy Rolf Karlsson Proffice Oy Markku Laaksonen Melodia Oy EETTINEN VALIOKUNTA TALOUS Hallitus nimesi liitolle eettisen valiokunnan. Eettisen valiokunnan tehtävänä on ratkaista hallituksen toimeksiannosta jäsenyritysten toimintaa koskevat eettiset asiat. Valiokunnan jäseniksi valittiin: yritysedustaja Arja Huovinen, Henkilöstöpalvelu VIP Oy, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara sekä ulkopuolinen asiantuntija asiantuntija Hans Grahn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Valiokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi hallitus nimeää valiokuntaan kunkin asian käsittelyä varten yhden sopivaksi katsomansa jäsenyrityksen edustajan. Liiton tilintarkastajana vuonna 2006 toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Liiton taloutta hoidettiin osana Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n kirjanpitoa. Elinkeinopoliittisen toiminnan taloutta seurattiin erillään liiton työmarkkinapoliittisen osan taloudesta. EDUSTUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITOSSA Liiton edustajana EK:n edustajistossa toimi liiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Fredrik Karlsson, Manpower Oy. Hänen varajäsenenään toimi liiton varapuheenjohtaja Petri Ahonen, StaffPoint Oy. Liiton edustajana EK:n hallituksessa toimi hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Fredrik Karlsson, Manpower Oy. Liiton edustajana EK:n PK-yritysvaltuuskunnassa toimi Arja Huovinen, Henkilöstöpalvelu VIP Oy. 4 / 8

5 TOIMISTO Liiton edustajana EK:n Kaakkois-Suomen aluejohtokunnassa toimi Arja Huovinen, Henkilöstöpalvelu VIP Oy. Liiton toimisto sijaitsi Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimistossa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Kertomusvuoden aikana HPL:n toimitusjohtajana toimi Merru Tuliara, liiton osa-aikaisena asiantuntijana Minna Vanhala-Harmanen ja liiton osa-aikaisena sihteerinä osan vuotta Tuija Rissanen ja osan vuotta Marita Hanssen. VUODEN 2006 VARSINAINEN TOIMINTA Viestintäprojekti Henkilöstöpalveluyritysten Liiton elinkeinopoliittisen toiminnan painopisteet tilivuoden 2006 aikana olivat alan yleisten sopimusehtojen laatiminen (HPL YSE 2006), Oiva Väylä -hanke sekä viestintäsuunnitelman tekeminen ja siihen liittyvän viestintäprojektin aloittaminen. Vuoden 2006 aikana aloitettiin viestintäprojekti yhteistyössä viestintätoimisto Perfecto Oy:n kanssa. Viestintäprojekti käynnistettiin tammikuun 2006 aikana HPL:n hallituksen, HPL:n toimistohenkilökunnan ja Perfecto Oy:n yhteisellä workshopilla. Viestintäprojektissa pääkohderyhminä olivat media sekä poliittiset päättäjät. Viestintäprojektin tuloksena HPL sai uuden ilmeen, sille laadittiin ensimmäinen viestintäsuunnitelma ja projektissa tuotettiin jäsenille tarkoitettu viestintätietopaketti alasta jäsenyritysten oman viestinnän tueksi. 1 Viestintäprojektiin liittyen HPL:n jäsentutkimus julkistettiin runsasta julkisuutta saaneessa lehdistötilaisuudessa Muutoinkin viestintäprojektilla saatiin alalle kiitettävästi medianäkyvyyttä (lähes 40 lehtijuttua ja lähes 10 TV- tai radiohaastattelua). Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toimiston henkilökunta tapasi syksyllä 2006 sekä Kokoomuksen että Keskustan kansanedustajia. Liiton järjestämissä tilaisuuksissa kansanedustajille kerrottiin faktatietoa alasta sekä jaettiin materiaalia ja keskusteltiin kansanedustajia askarruttavista kysymyksistä. 1 Viestintäpaketti sisälsi mm.: 1.Tiivistelmän HPL:n viestintäsuunnitelmasta 2.Peruskalvoesityksen toimialasta 3.Kysymys-vastauspaketin 4.Perustietopaketin, ( Fact Sheet ) 5.Työsopimusmallit 6.HPL YSE 2006 ehdot 5 / 8

6 HPL YSE 2006 Oiva Väylä -hanke Jäsenyritysten tuella liitossa laadittiin vuoden 2006 aikana henkilöstöpalvelualan henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot (HPL YSE 2006). Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja alan pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden oikeuksiin. Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ko. sopimusehtoja. HPL YSE 2006 ehdot liitetään sellaisinaan asiakassopimusten liitteeksi. Yleisillä sopimusehdoilla alalle saadaan luotua asiakkaille tuttu kauppatapa ja tätä kautta saadaan kohotettua yritysten profiilia yhteistyökumppanina. Oiva Väylä -hanke on HPL:n ja työministeriön yhteishanke, jonka tarkoituksena on edistää julkisen ja yksityisen työvoimahallinnon yhteistyötä. Hankkeessa pyritään mm. lyhentämään työttömyysjaksoja sekä torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Pilottiprojektiin valittiin viisi HPL:n jäsenyritystä (Adecco Finland Oy, Barona Oy, Eilakaisla Oy Toimialapalvelu, Manpower Oy sekä StaffPoint Oy) sekä yhdeksän työvoimatoimistoa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Oulu, Pori, Jyväskylä, Joensuu, Tampere). Vuoden 2006 aikana yhteistyö käynnistettiin Helsingissä pidettävällä yhteiskokouksella sekä jokaisella paikkakunnalla pidetyllä aloituskokouksella. Kunnat ja henkilöstövuokraus hanke HPL valmisteli Kunnat ja henkilöstövuokraus -hanketta toteutettavaksi yhteistyössä Efeko Oy:n kanssa. Kehityshankkeen tarkoitus oli selvittää sitä, miten henkilöstövuokraus voisi osaltaan helpottaa kuntasektorin tulevaisuuden henkilöstöhaasteita. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja levittää hyviä käytäntöjä kuntien ja henkilöstöpalveluyritysten yhteistyöstä. Hankkeelle haettiin rahoitusta Työsuojelurahastolta, mutta se ei myöntänyt hankkeelle määrärahaa. Tilastot HPL teetti vuosittaisen jäsentutkimuksensa (koskien vuoden 2005 lukuja) ensimmäistä kertaa yhteistyössä Promenade Research Oy:n kanssa siten, että HPL suunnitteli ja laati kysymykset ja Promenade huolehti tutkimuksen teknisestä toteuttamisesta. Liitto päätti lisäksi tilata Tilastokeskukselta tilastolukuja koko alasta. Työehtosopimusneuvottelut Liitto jatkoi Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanssa tes-neuvotteluita. Neuvottelut päätettiin aloittaa vuoden 2006 alusta kokonaan uudelta pohjalta. Neuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina, koska PAM päätti vetäytyä työehtosopimushankkeessa. 6 / 8

7 Jäsenneuvonta Liiton jäsenneuvontaa hoidettiin sekä puhelimitse, sähköpostitse, liiton nettisivujen kautta että tapaamalla jäsenyritysten edustajia. Liiton jäsenille lähetettiin vuoden 2006 aikana kahdeksan jäsentiedotetta. Koulutukset ja seminaarit Liitto järjesti jäsenilleen koulutusta vuonna 2006 pitämällä yhden yleisen työsuhdekoulutuspäivän, kahdeksan yrityskohtaista koulutustilaisuutta sekä kolme koulutustilaisuutta HPL YSE ehdoista (Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä). Uusille jäsenille pidettiin kaksi tilaisuutta, joissa osallistujille tiedotettiin alasta ja työsuhdeasioista. Näihin tilaisuuksiin kutsuttiin jäsenhankintamielessä myös potentiaalisia jäseniä. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin työnantajaseminaari, jossa aiheina olivat: SAK:n näkemys työelämän muutoksen suunnasta, EK:n työmarkkinastrategia, työturvallisuus vuokratyössä, työhyvinvointi ja muuttuvat työympäristöt, tilaajavastuu ja lakiehdotus uudeksi yhteistoimintalaiksi, henkilötietojen käsittely henkilöstöpalveluyrityksessä, henkilöstövuokrauksen yleiset sopimusehdot (HPL YSE 2006) ja henkilöstöpalveluyrityksen vahingonkorvausvastuu. Yhteinen seminaari-illallinen nautittiin Turun Linnassa linnanvoudin ja trubaduurin säestyksellä. Työturvallisuusesite Liitto teki esityksen Työturvallisuuskeskuksen Palveluryhmälle henkilöstövuokrausta koskevan työturvallisuusesitteen laatimisesta. Esite laadittiin liiton toimitusjohtaja Merru Tuliaran, Annika Rönni-Sallisen (PAM), Jarmo Lahden (ERTO) sekä Juha Hämäläisen (Työturvallisuuskeskus) toimesta. Esite jaettiin kaikille jäsenyrityksille. Kansainvälinen toiminta HPL on toimintavuoden aikana ollut alan kansainvälisen järjestön CIETT:n (Confédération Internationale des Enterprises de Travail Temporaire) jäsen. CIETT oli vierailulla Helsingissä huhtikuussa 2006, jolloin HPL esitteli omaa ja EK:n toimintaa, ja CIETT omaa toimintaansa. Liiton muu toiminta Yhteistyösuhteiden rakentaminen EK:n sisällä sekä ulkopuolisten tahojen kanssa oli myös yksi liiton keskeisistä tavoitteista vuonna Liiton toimiston henkilökunta kävi luennoimassa vuokratyöstä useissa eri tilaisuuksissa (mm. Ravintola-alan päivillä, työvoimatoimistojen rekry-päivillä). 7 / 8

8 JÄSENET Liitto osallistui myös meludirektiivin täytäntöönpanotyöryhmän työskentelyyn Suomessa. Kyse oli lähinnä ravintolassa työskentelevien ravintolamuusikoiden sekä tarjoilijoiden kuulon suojauksesta. Liiton jäsenmäärä vuoden 2006 alussa oli 136 ja vuoden lopussa 158 (144 henkilöstöpalveluyritystä ja 14 ohjelmatoimistoa). Helsingissä HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY Hallitus 8 / 8

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1

TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Vuosikertomus 2009 1 TAKUU-SÄÄTIÖ Valtakunnallinen, yksityishenkilöiden velkojen ja taloudenhallinnan ratkaisemista edistävä sosiaalialan asiantuntijajärjestö. ARVOMME Asiakaskeskeisyys Asiakas

Lisätiedot