Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen."

Transkriptio

1 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 1 (13) Korvattavat yleis Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Henkilö Allianssihenkilöstö (hankkeelle työtä tekevät): 1 Kuukausi- ja tuntipalkat Ovat korvattavia kustannuksia allianssityön ajalta suoriteperusteen (tehtyjen tuntien) mukaisesti. Yrityksessä täytyy olla tuntitasoinen työajanseuranta-järjestelmä kuukausipalkalla ja tuntipalkalla työskenteleviä henkilöitä varten. 2 Sosiaaliturvamaksu Työeläkevakuutusmaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Lakisääteinen ryhmähenkivakuutusmaksu Vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksu Vapaaehtoinen lisäeläke / eläkevakuutus Vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus 10 Vuosiloma 11 Lomapalkat ja lomakorvaukset 12 Lomaraha 13 Muut lomat Muut lomat ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalin käytännön mukaisesti (esim. pitkästä työurasta ylimääräiset lomat tai lähiomaisen hautajaisista johtuvat) yrityksen historiatoteumaan pohjaten. 14 Sairaslomat/ Poissaolot (sairausajan palkka) Ovat korvattavia kustannuksia siihen rajaan saakka, mikä on määritetty työsopimuksessa tai vastaavassa (TES, TSL yms.) yrityksen historiatoteumaan pohjaten.

2 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 2 (13) Korvattavat yleis Muut palkalliset poissaolot Konsulttien projekteille kohdistamaton henkilökustannus 17 Opintovapaat Esim. reservin kertausharjoitusajan palkka, äitiys- tai isyysvapaa. normaalimenettelyn mukaisesti yrityksen historiatoteumaan pohjaten. Konsulttien projekteille kohdistamaton työaika tulee huomioida palkkiossa. 18 TES:n mukaiset lisät Esim. ilta- ja yölisät, viikkolepokorvaus, aattopäivän lisä jne. 19 Ylityökorvaus projektipäällikkö määrittelee ylitöiden käsittelymallin, jonka allianssin johtoryhmä hyväksyy. Malli käsittää periaatteet ylitöiden tekemisestä ja niiden maksamisesta sekä lomien pitämisestä palkan sijaan. Ylitöiden maksaminen ja vapaiden ottaminen vaativat allianssin projektipäällikön tai tämän valtuuttaman henkilön hyväksynnän. 20 Työaikapankki / liukuma projektipäällikkö määrittelee projektipankkiin / liukumana tehtyjen tuntien käsittelymallin, jonka allianssin johtoryhmä hyväksyy. Mallin tulee käsittää periaatteet tuntien tekemisestä projektipankkiin ja vapaiden pitämisestä. Vapaiden ottaminen vaatii allianssin projektipäällikön tai tämän valtuuttaman henkilön hyväksynnän. Korvattava kustannus TES:in perustuvan kertoimen mukaisesti. 21 Palkankorotukset TES:n mukaiset korotukset ovat automaattisesti korvattavia johtoryhmä hyväksyy yleisiin kustannusnousuihin liittyvät henkilöhintojen tarkistukset, mikäli ne eivät perustu TES - korotuksiin. Mikäli henkilön palkka muuttuu osaamiseen tai työvuosiin liittyvän palkantarkistuksen yhteydessä (muu kuin TES:in mukainen korotus), korvattavat määräytyvät yrityksen normaalikäytännön mukaisesti. osapuoli voi koska tahansa esittää henkilöhintojen tarkistamista, mikäli se kokee että hinnat eivät enää vastaa henkilön todellisia Muutoksia henkilöhintoihin ei kuitenkaan tehdä, ellei allianssin johtoryhmä nimenomaisesti toisin päätä.

3 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 3 (13) Korvattavat yleis Yrityskohtaiset bonukset ovat osa yrityksen yleis 22 Bonukset/ tulospalkkiot Hankekohtaiset bonukset maksetaan palveluntuottajan niin halutessa hankkeessa ansaitusta bonuksesta ja tavoitekustannuksen alituksesta / ovat osa yrityksen yleis 22a Tuotantopalkkiot Teknisten toimihenkilöiden Allianssiprojektin tavoitteita edistävä suoritusperusteinen palkanosa on korvattava kustannus ja todennetaan historiatietojen ja toteutuman pohjalta; johtoryhmä/projektipäällikkö määrittää henkilöiden tavoitteet. 23 Työsuhdeajoneuvo Ajoneuvo, jotka yrityksen normaalikäytännön mukaan sisältyvät työntekijän palkkaan, ovat korvattavia Ajoneuvo huomioidaan verotusarvon mukaisesti. 24 Muut lisäedut/ luontoisedut (esim. puhelimet) Korvattava kustannus, mikäli lisäedut/ luontoisedut ovat kohtuullisia työntekijän aseman ja toimialan vakiintuneiden käytäntöjen näkökulmasta ja mikäli lisäedut/luontoisedut ovat yrityksen normaalimenettelyjen mukaisia. Myös luontaisetujen verot ovat korvattavia Kaikki palkkaan liittyvät lisäedut/ luontoisedut tulee ilmoittaa läpinäkyvästi osana työntekijän palkkausta. 25 Päivärahat Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Palveluntuottajan on perusteltava projektipäällikölle, miksi vastaavaa työvoimaa ei ole käytettävissä ilman päivärahakorvauksia. 26 Henkilöstön uudelleen sijoittaminen (Suomessa tai ulkomailta Suomeen) Hankkeeseen kohdistuvat henkilöstön uudelleensijoitus ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn puitteissa. Käytössä olevien resurssien on todellisuudessa oltava projektin asettamien vaatimusten mukaiset. Palveluntuottajan on perusteltava projektipäällikölle, miksi vastaavaa työvoimaa ei ole käytettävissä ilman uudelleen sijoittamista.

4 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 4 (13) Korvattavat yleis 27 Ulkomainen työvoima Palveluntuottaja voi projektipäällikön hyväksynnällä ja johtoryhmän vahvistamana hankkia ulkomailta työvoimaa hankkeen toteuttamiseen, mikäli se nähdään hankkeen parhaaksi. Ulkomailta hankitun työvoiman hankkeeseen kohdistuvat matka ovat tällöin korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. 28 Matka (kilometrikorvaukset, matkaliput, hotellimajoitus yms.) Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Matka työmaalle / projektitoimistolle allianssitehtävien edellyttämässä laajuudessa kuuluvat korvattaviin kustannuksiin. 29 Matka-aika työmaalle/ -maalta Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. 30 Hanketta varten tehty rekrytointi Hanketta varten tehty rekrytointi on korvattava kustannus, jos rekrytointi on tehty ainoastaan tätä hanketta varten. Rekrytointi edellyttää projektipäällikön hyväksynnän. 31 Henkilöstön irtisanomis Tilaajan edun mukaista ei ole, että projektia varten palkataan henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja että henkilökunta irtisanotaan projektin päätyttyä. Näissä tilanteissa tulee käyttää määräaikaista sopimusta. 32 Allianssissa tehdystä työstä johtuvat tapaturmat ja kuolemantapaukset Ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Mahdollisesti vakuutuksesta saatavat korvaukset tulevat myös Allianssille. 33 Työterveyshuolto Muu kuin allianssihenkilöstö (muut kuin hankkeelle työtä tekevät): 34 Kaikki yllä mainitut kustannuserät Alla oleva taulukko kuvaa allianssiosapuolten muiden korvattavien kustannusten kuin suorien henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Hallinto 1 Taloushallinto 2 Henkilöstöhallinto

5 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 5 (13) Korvattavat yleis 3 Markkinointi 4 Lakipalvelut 5 Sihteeripalvelut Muu työmaan ulkopuolinen hallinto Palveluntuottajaryhmittymän sisäinen hallinto IT-palvelut ja laitteet (ks. alla olevat erät) IT-tukihenkilöstö työmaa-alueella liittyen ns. pääkonttorin tietojärjestelmiin IT-tukihenkilöstö työmaa-alueella liittyen projektispesifeihin tietojärjestelmiin ja laitteisiin Hanketta varten ostetut projektispesifit ohjelmistot tai niiden lisenssit Hankehenkilöstön ohjelmistojen ja ITlaitteiden käyttö, ITkulutustavarat, puhelin- ja internetmaksut sekä vastaavat käyttö Hankkeelle erikseen ostetut tietokoneet, tulostimet, serverit, puhelimet jne. Kuitenkin johtoryhmän päättäessä lakipalvelun tarpeesta ovat korvattavia Hankkeen sihteeripalvelut ovat korvattavia kustannuksia, mutta hallinnon sihteeripalvelut eivät ole. Kustannusten tulee perustua yrityksen normaalisti käyttämiin IT-menettelyihin ja hintoihin. Tiedonsiirtoyhteydet ja IT-teknologia hankitaan paras hankkeelle -periaatteella. Hankkeen IT-strategian tulee olla allianssin johtoryhmän hyväksymä. Suunnitteluun liittyvät ohjelmisto- ja lisenssikulut jyvitetään hankkeeseen kohdistuvan käytön perusteella. Kerroin tai esim. kuukausimaksu hankkeeseen kohdistuvan käytön mukaan.

6 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 6 (13) Korvattavat yleis Ohjelmistojen kehitys, jotka liittyvät ns. pääkonttorin ohjelmistoihin IT-asennukset liittyen projektiin (ns. pääkonttorihenkilöstön suorittama) Hankkeen ulkoisten tietoliikenneyhteyksien asennus 16 Toimitilavuokrat Allianssityöhön liittyvät kopiointi johtoryhmän työskentelyyn liittyvät hallinto Allianssityöhön liittyvät lehtiilmoitukset Suunnittelun sparraus Muut sparraus (yrityksen toiminnan vertaisarviointi) Suoraan allianssityöhön liittyvät huvit Puhelin, internet jne. Hanketta palvelevat toimitila huomioidaan työajan ja tilojen jakautumisen suhteessa. Työmaan osalta huomioidaan tositteiden mukaan. Esim. kokousten järjestäminen ja materiaalien tulostus. Esim. yrityksen toiminnan yleinen vertailu toimialalla, mitä voitaisiin tehdä ilman allianssihankettakin Korvattaviin kustannuksiin kuuluvat sellaiset sosiaaliset tapahtumat, jotka liittyvät allianssitiimin rakentamiseen, ovat käsitettävissä tuottamaan arvoa rahalle ja jotka allianssin projektipäällikkö hyväksyy. 23 Muut huvit 24 Lahjoitukset ja sponsorointi ei tule antaa lahjoituksia tai harjoittaa sponsorointia. 25 Arvoa rahalle - dokumentointi Kustannukset, jotka liittyvät työhön liittyvään Arvoa rahalle -analyysin dokumentointiin, ovat korvattavia

7 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 7 (13) Korvattavat yleis 26 Allianssisopimusten mukaiset tarkastukset KAS ja TAS. Siltä osin kuin tarkastuksista aiheutuu kustannuksia palveluntuottajalle. 27 omat arvioinnit ja tarkastukset henkilökunnan tekemät arvioinnit ja tarkastukset (kaupalliset, tekniset, turvallisuus, työtapaturmien tutkinta yms.) eivät ole korvattavia 28 Ammattikirjat ja julkaisut Ks. myös Allianssityömaan tarvitsemat toimistotarvikkeet ja työn suorittamiseen tarvittavat ohjeistot Neuvottelut etujärjestöjen kanssa Työnantajajärjestön jäsenmaksu Korvaukset henkilöstön edustajille Työmaan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutett u Kustannukset, jotka liittyvät teollisuuden/ toimialan sopimusneuvotteluihin ja niihin osallistumiseen tai vastaavaan suhdetoimintaan. Esim. yrityksen pääluottamusmies Lakisääteisesti työmaalle vaaditut henkilöt. Rakennus Palveluntuottajan omistuksessa olevat hankkeella käytettävät kalusto, koneet, laitteet ja ajoneuvot: 1 Hankinta 2 Siirto Koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan korvattavissa kustannuksissa kohtuullinen osuus, joka voi olla koneella tai laitteella Allianssissa tehtyä työtä vastaava osuus koneen tai laitteen vuosittaisesta poistosta tai muu taloudellisen asiantuntijan kohtuulliseksi katsoma korvaus. Poissiirtämisen eivät ole korvattavia kustannuksia, mikäli koneet tai laitteet siirtyvät toiseen hankkeeseen. Varastoon siirtämisen ovat täysimääräisesti korvattavia Ulkomailta tuotavan kaluston käyttämiselle tulee saada etukäteen AJR:n hyväksyntä.

8 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 8 (13) Korvattavat yleis 3 Määräaikaishuollot 4 Hankkeessa tehdystä työstä aiheutuvat huoltoja varastointi Muut huolto- ja 5 varastointi Allianssia varten hankittavat kalusto, koneet, laitteet ja ajoneuvot: 6 7 Hankinta Käyttö- ja säilytys Muut: Kaluston, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen ja pientyö- 8 kalujen vuokraus Allianssia varten Allianssityöstä aiheutuva poltto- ja 9 voiteluaineiden ym. tarvikkeiden käyttö Hankkeelle käytön mukaan. Kaluston hankinta- ja huolto voidaan käsitellä myös sisäisen aikasidonnaisen hinnaston kautta, mikä sisältää poistot ja huollot. Lyhytkestoisesti hankkeessa käytettävän kaluston listahinta sisältää kaikki. Konekustannus voi sisältää myös käyttäjän. Muut kuin määräaikaishuollot. Koneiden ja laitteiden huolto ovat korvattavia kustannuksia niiltä osin kuin on osoitettavissa huollon tarpeen johtuneen allianssissa tehdystä työstä. Allianssia varten tehdyt kone- ja laitehankinnat tulee perustella ja hyväksyttää johtoryhmässä. johtoryhmän hyväksymät kone- ja laitehankinnat ovat korvattavia Hankittavista yli 500 euron hintaisista koneista ja kalustosta tulee tehdä luettelo, jota ylläpidetään hankkeen ajan. johtoryhmä voi myös muuttaa luetteloitavien hankintojen euromääräistä alarajaa. hankkimat koneet ja kalusto jäävät hankkeen päätyttyä Tilaajan omistukseen, mikäli toisin ei ole johtoryhmässä sovittu. Mikäli johtoryhmässä sovitaan, että koneet ja kalusto ei jää Tilaajan omistukseen, niin omistuksen siirron ehdoista (kauppahinta yms.) sovitaan kirjallisesti Tilaajan kanssa.

9 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 9 (13) Korvattavat yleis Pelkästään allianssin työn suorittamista varten ostetut työkalut, käyttötavarat ja vastaavat ovat korvattavia kustannuksia siinä laajuudessa kuin allianssin projektipäällikkö määrittää. 10 Pienet työkalut ja vastaavat, jotka on hankittu Allianssia varten Hankittavista yli 500 euron hintaisista materiaaleista/tavaroista tulee tehdä luettelo, jota ylläpidetään hankkeen ajan. johtoryhmä voi päättää myös muusta euromääräisestä alarajasta. hankkimat materiaalit/ tavarat jäävät hankkeen päätyttyä Tilaajan omistukseen Allianssityömaan tarvitsemat toimistotarvikkeet ja työn suorittamiseen tarvittavat ohjeistot Työmaapalvelut ja - luvat allianssissa Ks. myös Ammattikirjat ja julkaisut. Työmaan perustaminen, perustamiseen tarvittavat viranomaisluvat, ylläpito ja käyttö, mukaan lukien työn toteuttamisen edellyttämät varastot, yhteydet ja käyttötavarat ovat korvattavia Juoksevat kulut kuten sähkö, vesi ja jätehuolto ovat korvattavia 13 Rakennusvirheiden oikaisu/ korjaaminen sekä turhat yritykset Mahdollisten rakennusvirheiden oikaisusta/ korjaamisesta sekä ns. turhista yrityksistä johtuvat ovat korvattavia 14 Turvallisuus 15 Hanketta varten tehtävä alihankinta Kaikki allianssissa tehtävään työhön liittyvät henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai työmaan turvallisuuteen liittyvät (joko ostettuna tai vuokrattuna) ovat korvattavia Alihankinta sekä sen järjestämiseen liittyvät ovat lähtökohtaisesti korvattavia Alihankinnat tulee kilpailuttaa läpinäkyvällä tavalla noudattaen parasta hankkeelle - periaatteella. Ns. pääkonttorikulut eivät ole korvattavia kustannuksia, vaan kuuluvat yrityksen yleiskustannuksiin (ellei johtoryhmä toisin päätä, esim. juristin käytöstä).

10 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 10 (13) Korvattavat yleis Hanketta varten hankittavat materiaalit Ostoihin liittyvät alennukset Tuotekehitys: 18 Tuotekehitys Materiaalihankinnat ovat korvattavia sisäiset ja lähipiiritransaktioiden kautta hankitut materiaalit ovat korvattavia kustannuksia, mikäli johtoryhmä riippumattoman talousasiantuntijan lausunnon perusteella hyväksyy hankinnan. Ks. Lähipiiritransaktiot. Kaikki alennukset (ml. vuosi- käteis- ja määräalennukset), hinnanoikaisut ja vastaavat, jotka yritys saa tai on oikeutettu saamaan, vähennetään korvattavista kustannuksista. Tuotekehitystä sisältävät osapuolen toimitukset, joihin sisältyy ennen käynnistymistä syntyneitä merkittäviä Tuotekehitys Tuotekehityskustannuksista korvataan korvattavissa kustannuksissa kohtuullinen osuus, joka voi olla Allianssiin tehtävää toimitusta vastaava osuus kehityskustannuksista tai muu taloudellisen asiantuntijan kohtuulliseksi katsoma korvaus. Tällaiset toimitukset tulee perustella ja hyväksyttää johtoryhmässä. aikana ja vain Allianssia varten tehty tuotekehitys on suoraan korvattava kustannus avoimien kirjojen periaatteella. Kaupalliset 1 Tarjousprosessi 2 Rahoitus Kustannukset, jotka liittyvät Allianssi-projektin tarjouskilpailuun/-prosessiin osallistumiseen, eivät ole korvattavia kustannuksia (esim. tarjous, liiketoiminnan kehitys ja laki). Maksuehdon mukaisesti rahoituskustannuksia ei oleellisesti synny eivätkä laskennallisesti osoitettavat rahoitus ole korvattavia AJR päättää hankkeen kehitysvaiheessa, miten palveluntuottajan rahoitus eliminoidaan. 3 Hankkeeseen kohdistuvat erillisvakuutukset Tilaaja ja palveluntuottaja sopivat vakuutusstrategian, jonka mukaisesti palveluntuottajan hankkeelle ottamat vakuutukset ovat korvattavia

11 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 11 (13) Korvattavat yleis 4 Hankkeen vakuutusstrategian laatiminen, sen mukaisten vakuutusten ottaminen ja ylläpitäminen Esim. meklaripalkkiot. 5 Muut vakuutukset Vakuutukset, joista ei ole sovittu vakuutusstrategiassa. 6 Hankkeeseen kohdistuvien vakuutusten omavastuuosuus Vakuutusten omavastuuosuus liittyen vakuutuksiin, jotka ovat voimassa Allianssi-sopimuksen (KAS ja TAS) mukaisesti ja jotka realisoituvat liittyen Allianssi-projektin töiden suorittamiseen, ovat korvattavia 7 Konserniyhtiön hankkeelle tarjoamat vakuudet Konserniyhtiön vakuutta ei hyväksytä. 8 Raha- tai vakuutuslaitoksen myöntämä vakuus hankkeen tarpeisiin 9 Allianssi-projektin töiden toteuttamiseen liittyvät lainsäädännön vaatimusten noudattamisen 10 Muut lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat 11 Hankkeeseen liittyvät verot, tullit ja vastaavat viranomaismaksut Valtion viranomaisen kantamat verot, tullit ja viranomaismaksut. 12 Muut verot ja tullit Tulovero, yhteisövero, pääomatulovero, arvonlisävero ja muut vastaavat verot liittyen joko oikeudellisiin tai luonnollisiin henkilöihin eivät ole korvattavia 13 Rikemaksut 14 Luvat Allianssityöhön liittyvät lupamaksut ovat korvattavia

12 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 12 (13) Korvattavat yleis 15 Allianssityöhön tarvittavan pätevyyden ylläpitäminen aikana Kaikki Allianssi-työhön erityisesti liittyvät allianssityön aikaiset koulutuskulut, jotka ovat koulutussuunnitelman ja johtoryhmän hyväksymiä, ovat korvattavia 16 Lähipiiritransaktiot Kustannukset liittyen lähipiiritransaktioihin ovat korvattavia kustannuksia, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: - Hankintoja käsitellään samalla tavalla kuin ulkoiselta tarjoajalta ostettaessa; - Hankinnat tehdään noudattaen parasta projektille -periaatetta; - Hankinnat tehdään kilpailullisilla markkinoilla tai ne toteutetaan jollakin vaihtoehtoisella tavalla, johon voi liittyä riippumattoman asiantuntijan hyväksyntä; ja - Hankinnat hyväksytetään etukäteen johtoryhmässä projektipäällikön suosituksesta 17 Kolmanteen osapuoleen kohdistuvat vahingot ja sanktiot Ovat korvattavia kustannuksia, ellei teko ole törkeä tai tuottamuksellinen Keskeytys 1 Keskeytyksestä tai töiden uudelleen aloituksesta aiheutuvat Mikäli keskeytyksestä tai töiden uudelleen aloituksesta aiheutuu Palveluntuottajalle kustannuksia mukaan lukien odotus, nämä ovat korvattavia Maksujen vastaanottaminen 1 Maksujen vastaanottaminen Jos Palveluntuottaja vastaanottaa maksuja, jotka liittyvät sen suorittamiin KAS- tai TASpalveluihin (muut kuin Tilaajalta saadut maksut) tullaan ne ottamaan huomioon korvattavien kustannusten vähennyksenä. Tilaajan omaisuuden myynnistä saadut tulot eivät vähennä korvattavia kustannuksia, ellei niitä ole huomioitu tavoitekustannuksesta sovittaessa.

13 Tampereen raitiotie, Allianssiurakka 13 (13) Korvattavat yleis Allianssivalmennus 1 Suoritustason nostoon tähtäävä valmennus Valmennus liittyvät tarjoajan asettaman tiimin valmentamiseen kohti erinomaista suoritustasoa allianssin toteutusvaiheessa. Korvaus näistä valmennuskustannuksista saadaan bonus/sanktio -mekanismin kautta. 2 Allianssikoulutus Kaikki Allianssi-työhön erityisesti liittyvät koulutuskulut, jotka ovat koulutussuunnitelman ja johtoryhmän hyväksymiä, ovat korvattavia 3 yleinen koulutus yleisiin valmennus- ja koulutusohjelmiin osallistumisen aika ja eivät kuulu korvattaviin kustannuksiin. 4 Allianssiidentiteetin luominen johtoryhmän hyväksymät Allianssiidentiteetin luomiseen liittyvät ovat korvattavia

Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen.

Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Syvälahden koulun allianssiurakka 1 (12) Korvattavat yleis Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Henkilö Allianssihenkilöstö (hankkeelle työtä

Lisätiedot

Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen.

Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Pakilan alueurakka 2014 2019 1 (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat 06.02.2014 Korvattavat yleis Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen.

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48 RTS :8 Allianssin korvattavat kustannukset Tällä lomakkeella sovitaan tilaajan ja palveluntuottajien välisten, allianssin tehtävistä syntyneiden, kustannusten korvaamisesta. Lomake liitetään allianssin

Lisätiedot

Tesoman hyvinvointipalvelut KORVATTAVAT KUSTANNUKSET

Tesoman hyvinvointipalvelut KORVATTAVAT KUSTANNUKSET Tesoman hyvinvointipalvelut KORVATTAVAT KUSTANNUKSET 23.10.2017 Tesoman hyvinvointipalvelut 2 (14) 1. Henkilöstökustannukset Allianssihenkilöstö ja muu välitöntä työtä Allianssille tekevä Osapuolten henkilöstö

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä, Rakennusurakka. Tarjouspyynnön liite 1.1.1

Kehä I Keilaniemessä, Rakennusurakka. Tarjouspyynnön liite 1.1.1 Kehä I Keilaniemessä, Rakennusurakka Jako hankintoihin ja palkkiolla katettaviin kustannuksiin (Koskee vain JU-osuuden kustannuksia) 31.8.2015 Kehä I Keilaniemessä, Rakennusurakka 1 (9) = Hankintakustannus;

Lisätiedot

LUONNOS. Palveluntuottaja 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 3 XXXXXXXXXXXXXXXXX

LUONNOS. Palveluntuottaja 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 3 XXXXXXXXXXXXXXXXX joulukuu 2017 1 (6) ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT Lomaketta käytetään tilaajan ja palveluntuottajien välisten maksujen, bonusten ja sanktioiden määrittämiseen. RAKENNUSHANKE SOPIMUSOSAPUOLET 1 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Tampereen raitiotie, projektiallianssi. Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1. TL Osa 1. Dnro 6365/2016. Luonnos

Tampereen raitiotie, projektiallianssi. Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1. TL Osa 1. Dnro 6365/2016. Luonnos Tampereen raitiotie, projektiallianssi Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1 TL Osa 1 Dnro 6365/2016 Luonnos 16.9.2016 Tampereen raitiotie, projektiallianssi 2 (6) Sisällysluettelo LIITTEEN TAUSTA

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

LUONNOS. Sopimuksen osapuolet ja niiden edustajat. Tilaaja on hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli.

LUONNOS. Sopimuksen osapuolet ja niiden edustajat. Tilaaja on hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. RT 80355 joulukuu 2017 1 (6) KEHITYSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (KAS) Ingressi... SOPIMUKSEN KOHDE Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustaja Palveluntuottajat Palveluntuottaja 1 Edustaja

Lisätiedot

(jäljempänä toimitusjohtaja)

(jäljempänä toimitusjohtaja) JOHTAJASOPIMUSMALLI Sopimusosapuolet (jäljempänä yritys) (jäljempänä toimitusjohtaja) Toimen aloittaminen ja tehtäväkuvaus Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013

TALOUSARVIO 2015 Budjetti 2015 Ennuste 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2013 1 (12) V A R S I N AI N E N T O I M I N T A TIEDOTUSTOIMINTA 100 SAUNA-LEHTI JA MUU TIEDOTUSTOIMINTA T u o t o t 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 075,00 3011 Lehden ilmoitustuotot

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ

ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ Työpaja 4: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 11-12.11.2014 Sopimuksen sisältö

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

LUONNOS RT TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on SOPIMUSOSAPUOLET. joulukuu (6)

LUONNOS RT TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on SOPIMUSOSAPUOLET. joulukuu (6) RT 80356 joulukuu 2017 1 (6) TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) Ingressi... SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustaja Palveluntuottajat

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN ALLIANSSISOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE. Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET. Tilaaja ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT

RAKENNUSHANKKEEN ALLIANSSISOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE. Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET. Tilaaja ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT LAUSUNTOVERSIO XXXXkuu 201X 1 (7) ALLIANSSIN KAUPALLISTEN EHTOJEN LAATIMINEN Tässä ohjeessa annetaan täyttö- ja laskentaohjeita allianssimallilla toteutettavan rakennushankkeen sopimusasiakirjoihin kuuluvien

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10850 10500 jäsenmaksu 62 62 TA 2018 TA 2017 ero ero % toteutunut 2016 Varsinainen toiminta -719765-633696 -580

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) jäsenmaksu 62 60 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2016 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 10600 11300 jäsenmaksu 62 60 TA 2016 TA 2015 ero ero % toteutunut 2014 Varsinainen toiminta -637156-646746,21-548574,21

Lisätiedot

Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä

Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä 4.5.2017 Kaupallinen malli Allianssimallin määrittelevät sen sopimukset ja kaupallinen malli yhdessä Kaupallinen malli määrittää sopimusosapuolten yhteisen ansaintalogiikan

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

IPT 2. Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet

IPT 2. Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet IPT 2 Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet Toimintakulttuuri Integroinnin elementit Korkea suorituskyky Tilaaja Suunnittelijat Urakoitsijat Jatkuva parantaminen Luottamuksen rakentaminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

IPT 2 -syventävä työpaja klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa

IPT 2 -syventävä työpaja klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa IPT 2 -syventävä työpaja 15.6.2017 klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa TYÖPAJAN TAVOITE: - Työpajan aiheena on urakan sisällön hallinta hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheessa.

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.6.2017 2 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Sihteerin

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot