Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen."

Transkriptio

1 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Alla oleva taulukko kuvaa oman henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Henkilö Allianssihenkilöstö (hankkeelle työtä tekevät): 1 Kuukausi- ja tuntipalkat Ovat korvattavia kustannuksia allianssityön ajalta suoriteperusteen (tehtyjen tuntien) mukaisesti. Yrityksessä täytyy olla työajanseurantajärjestelmä kuukausipalkalla ja tuntipalkalla työskenteleviä henkilöitä varten. 2 Sosiaaliturvamaksu Työeläkevakuutusmaksu Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Lakisääteinen ryhmähenkivakuutusmaksu Vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksu Vapaaehtoinen lisäeläke / eläkevakuutus Vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus 10 Vuosiloma 11 Lomapalkat ja lomakorvaukset 12 Lomaraha 13 Muut lomat Muut lomat ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalin käytännön mukaisesti (esim. pitkästä työurasta ylimääräiset lomat tai lähiomaisen hautajaisista johtuvat) yrityksen historiatoteumaan pohjaten. 14 Sairaslomat/ Poissaolot (sairausajan palkka) Ovat korvattavia kustannuksia siihen rajaan saakka, mikä on määritetty työsopimuksessa tai vastaavassa (TES, TSL yms.) yrityksen historiatoteumaan pohjaten. 15 Muut palkalliset poissaolot Esim. reservin kertausharjoitusajan palkka, äitiys- tai isyysvapaa. normaalimenettelyn mukaisesti yrityksen historiatoteumaan pohjaten.

2 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Lasketaan kolmen vuoden keskimääräisen käyttöasteen / kertoimen kautta liiketoimintayksikkötasolla. 16 Konsulttien projekteille kohdistamaton henkilökustannus Jos henkilö on kuukausitasolla 100 % allianssin käytössä, kohdistamatonta henkilökustannusta ei lasketa ja korvata. Mikäli henkilö ei ole 100 % allianssin käytössä, kertoimen kautta laskettu henkilökustannus ei voi ylittää sitä kustannusta, joka olisi aiheutunut, mikäli henkilö olisi 100 % allianssin käytössä. Tuntikirjaukset hankkeelle tehdään kaikissa tapauksissa todellisuudessa tehtyjen tuntien mukaan. 17 Opintovapaat 18 TES:n mukaiset lisät Esim. ilta- ja yölisät, viikkolepokorvaus, aattopäivän lisä jne. 19 Ylityökorvaus projektipäällikkö määrittelee ylitöiden käsittelymallin, jonka allianssin johtoryhmä hyväksyy. Malli käsittää periaatteet ylitöiden tekemisestä ja niiden maksamisesta sekä lomien pitämisestä palkan sijaan. Ylitöiden maksaminen ja vapaiden ottaminen vaativat allianssin projektipäällikön tai tämän valtuuttaman henkilön hyväksynnän. 20 Työaikapankki / liukuma projektipäällikkö määrittelee projektipankkiin / liukumana tehtyjen tuntien käsittelymallin, jonka allianssin johtoryhmä hyväksyy. Mallin tulee käsittää periaatteet tuntien tekemisestä projektipankkiin ja vapaiden pitämisestä. Vapaiden ottaminen vaatii allianssin projektipäällikön tai tämän valtuuttaman henkilön hyväksynnän. Korvattava kustannus TES:in perustuvan kertoimen mukaisesti. 21 Palkankorotukset TES:n mukaiset korotukset ovat automaattisesti korvattavia johtoryhmä hyväksyy yleisiin kustannusnousuihin liittyvät henkilöhintojen tarkistukset, mikäli ne eivät perustu TES - korotuksiin. Mikäli henkilön palkka muuttuu osaamiseen tai työvuosiin liittyvän palkantarkistuksen yhteydessä (muu kuin TES:in mukainen korotus), korvattavat määräytyvät yrityksen normaalikäytännön mukaisesti. osapuoli voi koska tahansa esittää henkilöhintojen tarkistamista, mikäli se kokee että hinnat eivät enää vastaa henkilön todellisia Muutoksia henkilöhintoihin ei kuitenkaan tehdä, ellei allianssin johtoryhmä nimenomaisesti toisin päätä.

3 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Yrityskohtaiset bonukset ovat osa yrityksen yleis 22 Bonukset/ tulospalkkiot Hankekohtaiset bonukset maksetaan palveluntuottajan niin halutessa hankkeessa ansaitusta bonuksesta ja tavoitekustannuksen alituksesta / ovat osa yrityksen yleis 23 Työsuhdeajoneuvo Ajoneuvo, jotka yrityksen normaalikäytännön mukaan sisältyvät työntekijän palkkaan, ovat korvattavia 24 Muut lisäedut/ luontoisedut (esim. puhelimet) Korvattava kustannus, mikäli lisäedut/ luontoisedut ovat kohtuullisia työntekijän aseman ja toimialan vakiintuneiden käytäntöjen näkökulmasta ja mikäli lisäedut/luontoisedut ovat yrityksen normaalimenettelyjen mukaisia. Myös luontaisetujen verot ovat korvattavia Kaikki palkkaan liittyvät lisäedut/ luontoisedut tulee ilmoittaa läpinäkyvästi osana työntekijän palkkausta. 25 Päivärahat Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Palveluntuottajan on perusteltava projektipäällikölle, miksi vastaavaa työvoimaa ei ole käytettävissä ilman päivärahakorvauksia. 26 Henkilöstön uudelleen sijoittaminen (Suomessa tai ulkomailta Suomeen) Hankkeeseen kohdistuvat henkilöstön uudelleensijoitus ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn puitteissa. Käytössä olevien resurssien on todellisuudessa oltava projektin asettamien vaatimusten mukaiset. Palveluntuottajan on perusteltava projektipäällikölle, miksi vastaavaa työvoimaa ei ole käytettävissä ilman uudelleen sijoittamista. 27 Ulkomainen työvoima Palveluntuottaja voi projektipäällikön hyväksynnällä ja johtoryhmän vahvistamana hankkia ulkomailta työvoimaa hankkeen toteuttamiseen, mikäli se nähdään hankkeen parhaaksi. Ulkomailta hankitun työvoiman hankkeeseen kohdistuvat matka ovat tällöin korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. 28 Matka (kilometrikorvaukset, matkaliput, hotellimajoitus yms.) Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Matka työmaalle / projektitoimistolle allianssitehtävien edellyttämässä laajuudessa kuuluvat korvattaviin kustannuksiin.

4 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis 29 Matka-aika työmaalle/ -maalta Ovat korvattava kustannus yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. 30 Hanketta varten tehty rekrytointi Hanketta varten tehty rekrytointi on korvattava kustannus, jos rekrytointi on tehty ainoastaan tätä hanketta varten. Rekrytointi edellyttää projektipäällikön hyväksynnän. 31 Henkilöstön irtisanomis Tilaajan edun mukaista ei ole, että projektia varten palkataan henkilökuntaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja että henkilökunta irtisanotaan projektin päätyttyä. Näissä tilanteissa tulee käyttää määräaikaista sopimusta. 32 Allianssissa tehdystä työstä johtuvat tapaturmat ja kuolemantapaukset Ovat korvattavia kustannuksia yrityksen normaalimenettelyn mukaisesti. Mahdollisesti vakuutuksesta saatavat korvaukset tulevat myös Allianssille. 33 Työterveyshuolto Muu kuin allianssihenkilöstö (muut kuin hankkeelle työtä tekevät): 34 Kaikki yllä mainitut kustannuserät

5 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Alla oleva taulukko kuvaa allianssiosapuolten muiden korvattavien kustannusten kuin suorien henkilöstön kustannusten määrittämistä. Taulukko ei ole täydellinen. Hallinto 1 Taloushallinto 2 Henkilöstöhallinto 3 Markkinointi 4 Lakipalvelut 5 Sihteeripalvelut Muu työmaan ulkopuolinen hallinto Palveluntuottajaryhmittymän sisäinen hallinto IT-palvelut ja laitteet (ks. alla olevat erät) IT-tukihenkilöstö työmaa-alueella liittyen ns. pääkonttorin tietojärjestelmiin IT-tukihenkilöstö työmaa-alueella liittyen projektispesifeihin tietojärjestelmiin ja laitteisiin Hanketta varten ostetut projektispesifit ohjelmistot tai niiden lisenssit Hankehenkilöstön ohjelmistojen ja ITlaitteiden käyttö, ITkulutustavarat, puhelin- ja internetmaksut sekä vastaavat käyttö Kuitenkin johtoryhmän päättäessä lakipalvelun tarpeesta ovat korvattavia Kustannusten tulee perustua yrityksen normaalisti käyttämiin IT-menettelyihin ja hintoihin. Tiedonsiirtoyhteydet ja IT-teknologia hankitaan paras hankkeelle -periaatteella. Hankkeen IT-strategian tulee olla allianssin johtoryhmän hyväksymä. Kerroin tai esim. kuukausimaksu.

6 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Hankkeelle erikseen ostetut tietokoneet, tulostimet, serverit, puhelimet jne. Ohjelmistojen kehitys, jotka liittyvät ns. pääkonttorin ohjelmistoihin IT-asennukset liittyen projektiin (ns. pääkonttorihenkilöstön suorittama) Hankkeen ulkoisten tietoliikenneyhteyksien asennus Puhelin, internet jne. 16 Toimitilavuokrat Koskee kaikkia muita paitsi työmaahenkilöstöä Allianssityöhön liittyvät kopiointi johtoryhmän työskentelyyn liittyvät hallinto Allianssityöhön liittyvät lehtiilmoitukset. Allianssityöhön liittyvät asukastilaisuudet Suunnittelun sparraus Muut sparraus (yrityksen toiminnan vertaisarviointi) Suoraan allianssityöhön liittyvät huvit 23 Muut huvit Esim. kokousten järjestäminen ja materiaalien tulostus. Korvattaviin kustannuksiin kuuluvat sellaiset sosiaaliset tapahtumat, jotka liittyvät allianssitiimin rakentamiseen, ovat käsitettävissä tuottamaan arvoa rahalle ja jotka allianssin projektipäällikkö hyväksyy. 24 Lahjoitukset ja sponsorointi ei tule antaa lahjoituksia tai harjoittaa sponsorointia. 25 Arvoa rahalle - dokumentointi Kustannukset, jotka liittyvät työhön liittyvään Arvoa rahalle -analyysin dokumentointiin, ovat korvattavia

7 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis 26 Allianssisopimusten mukaiset tarkastukset Siltä osin kuin tarkastuksista aiheutuu kustannuksia palveluntuottajalle. 27 omat arvioinnit ja tarkastukset henkilökunnan tekemät arvioinnit ja tarkastukset (kaupalliset, tekniset, turvallisuus, työtapaturmien tutkinta yms.) eivät ole korvattavia 28 Ammattikirjat ja julkaisut Ks. myös Allianssityömaan tarvitsemat toimistotarvikkeet ja työn suorittamiseen tarvittavat ohjeistot Neuvottelut etujärjestöjen kanssa Työnantajajärjestön jäsenmaksu Korvaukset henkilöstön edustajille Kustannukset, jotka liittyvät teollisuuden/ toimialan sopimusneuvotteluihin ja niihin osallistumiseen tai vastaavaan suhdetoimintaan. Esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Ylläpitotöiden Palveluntuottajan omistuksessa olevat hankkeella käytettävät kalusto, koneet, laitteet ja ajoneuvot: 1 Hankinta 2 Siirto Koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan korvattavissa kustannuksissa kohtuullinen osuus, joka voi olla koneella tai laitteella Allianssissa tehtyä työtä vastaava osuus koneen tai laitteen vuosittaisesta poistosta tai muu taloudellisen asiantuntijan kohtuulliseksi katsoma korvaus. Poissiirtämisen eivät ole korvattavia kustannuksia, mikäli koneet tai laitteet siirtyvät toiseen hankkeeseen. Pysyvästi poissiirtämisen Varastoon kustannuksista 50 % on korvattavia 3 Määräaikaishuollot Hankkeelle käytön mukaan. 4 5 Hankkeessa tehdystä työstä aiheutuvat huoltoja varastointi Muut huolto- ja varastointi Muut kuin määräaikaishuollot. Koneiden ja laitteiden huolto ovat korvattavia kustannuksia niiltä osin kuin on osoitettavissa huollon tarpeen johtuneen allianssissa tehdystä työstä.

8 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Allianssia varten hankittavat kalusto, koneet, laitteet ja ajoneuvot: 6 7 Hankinta Käyttö- ja säilytys Muut: Kaluston, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen ja pientyö- 8 kalujen vuokraus Allianssia varten Allianssityöstä aiheutuva poltto- ja 9 voiteluaineiden ym. tarvikkeiden käyttö Pienet työkalut ja vastaavat, jotka on hankittu Allianssia varten Allianssityömaan tarvitsemat toimistotarvikkeet ja työn suorittamiseen tarvittavat ohjeistot Työmaapalvelut ja - luvat allianssissa Rakennusvirheiden oikaisu/ korjaaminen sekä turhat yritykset Allianssia varten tehdyt kone- ja laitehankinnat tulee perustella ja hyväksyttää johtoryhmässä. johtoryhmän hyväksymät kone- ja laitehankinnat ovat korvattavia Hankittavista yli 500 euron hintaisista koneista ja kalustosta tulee tehdä luettelo, jota ylläpidetään hankkeen ajan. hankkimat koneet ja kalusto jäävät hankkeen päätyttyä Tilaajan omistukseen, mikäli toisin ei ole johtoryhmässä sovittu. Mikäli johtoryhmässä sovitaan, että koneet ja kalusto ei jää Tilaajan omistukseen, niin omistuksen siirron ehdoista (kauppahinta yms.) sovitaan kirjallisesti Tilaajan kanssa. Pelkästään allianssin työn suorittamista varten ostetut työkalut, käyttötavarat ja vastaavat ovat korvattavia kustannuksia siinä laajuudessa kuin allianssin projektipäällikkö määrittää. Hankittavista yli 500 euron hintaisista materiaaleista/tavaroista tulee tehdä luettelo, jota ylläpidetään hankkeen ajan. hankkimat materiaalit/ tavarat jäävät hankkeen päätyttyä Tilaajan omistukseen. Ks. myös Ammattikirjat ja julkaisut. Työmaan perustaminen, perustamiseen tarvittavat viranomaisluvat, ylläpito ja käyttö, mukaan lukien työn toteuttamisen edellyttämät varastot, yhteydet ja käyttötavarat ovat korvattavia Juoksevat kulut kuten sähkö, vesi ja jätehuolto ovat korvattavia Mahdollisten rakennusvirheiden oikaisusta/ korjaamisesta sekä ns. turhista yrityksistä johtuvat ovat korvattavia

9 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis 14 Turvallisuus Hanketta varten tehtävä alihankinta Hanketta varten hankittavat materiaalit Ostoihin liittyvät alennukset Kaikki allianssissa tehtävään työhön liittyvät henkilökohtaiseen turvallisuuteen tai työmaan turvallisuuteen liittyvät (joko ostettuna tai vuokrattuna) ovat korvattavia Alihankinta sekä sen järjestämiseen liittyvät ovat lähtökohtaisesti korvattavia Alihankinnat tulee kilpailuttaa läpinäkyvällä tavalla noudattaen parasta hankkeelle - periaatteella. Ns. pääkonttorikulut eivät ole korvattavia kustannuksia, vaan kuuluvat yrityksen yleiskustannuksiin (ellei johtoryhmä toisin päätä, esim. juristin käytöstä). Materiaalihankinnat ovat korvattavia sisäiset ja lähipiiritransaktioiden kautta hankitut materiaalit ovat korvattavia kustannuksia, mikäli johtoryhmä riippumattoman talousasiantuntijan lausunnon perusteella hyväksyy hankinnan. Ks. Lähipiiritransaktiot. Kaikki alennukset (ml. vuosi- käteis- ja määräalennukset), hinnanoikaisut ja vastaavat, jotka yritys saa tai on oikeutettu saamaan, vähennetään korvattavista kustannuksista.

10 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Kaupalliset 1 Rahoitus Maksuehdon mukaisesti rahoitus-kustannuksia ei oleellisesti synny eivätkä laskennallisesti osoitettavat rahoitus ole korvattavia 2 Hankkeeseen kohdistuvat erillisvakuutukset Tilaaja ja palveluntuottaja sopivat vakuutusstrategian, jonka mukaisesti palveluntuottajan hankkeelle ottamat vakuutukset ovat korvattavia 4 Muut vakuutukset Vakuutukset, joista ei ole sovittu vakuutusstrategiassa. 5 Hankkeeseen kohdistuvien vakuutusten omavastuuosuus Vakuutusten omavastuuosuus liittyen vakuutuksiin, jotka ovat voimassa Allianssi-sopimuksen (KAS ja TAS) mukaisesti ja jotka realisoituvat liittyen Allianssi-projektin töiden suorittamiseen, ovat korvattavia 6 Konserniyhtiön hankkeelle tarjoamat vakuudet 7 8 Pankkivakuus hankkeen tarpeisiin Allianssi-projektin töiden toteuttamiseen liittyvät lainsäädännön vaatimusten noudattamisen 9 Muut lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvat 10 Hankkeeseen liittyvät verot, tullit ja vastaavat viranomaismaksut Valtion viranomaisen kantamat verot, tullit ja viranomaismaksut. 11 Muut verot ja tullit Tulovero, yhteisövero, pääomatulovero, arvonlisävero ja muut vastaavat verot liittyen joko oikeudellisiin tai luonnollisiin henkilöihin eivät ole korvattavia 12 Rikemaksut 13 Luvat Allianssityöhön liittyvät lupamaksut ovat korvattavia

11 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis 14 Allianssityöhön tarvittavan pätevyyden ylläpitäminen aikana Kaikki Allianssi-työhön erityisesti liittyvät allianssityön aikaiset koulutuskulut, jotka ovat koulutussuunnitelman ja johtoryhmän hyväksymiä, ovat korvattavia 15 Lähipiiritransaktiot Kustannukset liittyen lähipiiritransaktioihin ovat korvattavia kustannuksia, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: - Hankintoja käsitellään samalla tavalla kuin ulkoiselta tarjoajalta ostettaessa; - Hankinnat tehdään noudattaen parasta projektille -periaatetta; - Hankinnat tehdään kilpailullisilla markkinoilla tai ne toteutetaan jollakin vaihtoehtoisella tavalla, johon voi liittyä riippumattoman asiantuntijan hyväksyntä; ja - Hankinnat hyväksytetään etukäteen johtoryhmässä projektipäällikön suosituksesta 16 Kolmanteen osapuoleen kohdistuvat vahingot ja sanktiot Ovat korvattavia kustannuksia, ellei teko ole törkeä tai tuottamuksellinen

12 Pakilan alueurakka (12) Kaupallinen malli, LIITE 1.2 Korvattavat Korvattavat yleis Keskeytys 1 Keskeytyksestä tai töiden uudelleen aloituksesta aiheutuvat Mikäli keskeytyksestä tai töiden uudelleen aloituksesta aiheutuu Palveluntuottajalle kustannuksia mukaan lukien odotus, nämä ovat korvattavia Maksujen vastaanottaminen 1 Maksujen vastaanottaminen Jos Palveluntuottaja vastaanottaa maksuja, jotka liittyvät sen suorittamiin Allianssisopimuksen palveluihin (muut kuin Tilaajalta saadut maksut) tullaan ne ottamaan huomioon korvattavien kustannusten vähennyksenä. Allianssivalmennus 1 Suoritustason nostoon tähtäävä valmennus Valmennus liittyvät tarjoajan asettaman tiimin valmentamiseen kohti erinomaista suoritustasoa allianssin toteutusvaiheessa. Korvaus näistä valmennuskustannuksista saadaan bonus/sanktio -mekanismin kautta. 2 Allianssikoulutus Kaikki Allianssi-työhön erityisesti liittyvät koulutuskulut, jotka ovat koulutussuunnitelman ja johtoryhmän hyväksymiä, ovat korvattavia 3 yleinen koulutus yleisiin valmennus- ja koulutusohjelmiin osallistumisen aika ja eivät kuulu korvattaviin kustannuksiin.

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 12.8.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea EAKR- ja ESR -hankkeille. Tuen käyttöä ja päätöksentekoa

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 1 Liite A.1 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 MENOJEN TUKIKELPOISUUS Valtioneuvoston asetuksen rakennerahastojen tukikelpoisista kustannuksista (1079/2007) (jäljempänä tukikelpoisuusasetus)

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 1.4.2010 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 27.1.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Teknologiateollisuus ry PL 10 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot