SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä ehdoilla määritetään miten bloggaajat, yritykset, urheiluseurat, yhdistykset tai vastaavat voivat ansaita rahaa perustamalla Savalanche-kaupan ja myymällä Kauppiaiden tuotteita. Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Jälleenmyyjä") sitoutuu toimimaan Vuole Oy:n ("Vuole") markkinointikumppanina sopimuksessa yksilöidyin ehdoin. Jälleenmyyjä ja Vuole yhdessä myöhemmin "Osapuolet" tai kumpikin erikseen "Osapuoli". 2 MÄÄRITELMÄT Jälleenmyyjä tarkoittaa yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä, joka on asettanut Savalanche-kaupan esille omille Verkkosivuilleen ja valitsee itsenäisesti Tuotteet kauppaansa Kauppiaiden julkiseen myyntiin asettamista Tuotteista. Jälleenmyyjä on yleensä urheiluseura tai yhdistys, joka kerää provisioilla varoja toimintaansa tai Verkkomediaa pienempi verkkoyhteisö. Jälleenmyyjä voi myös olla yritysten yhteistyöverkosto, joka myy jäsenyritysten tuotteita yhteisen kanavan kautta. "Verkkomedia" tarkoittaa yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä, joka on asettanut Savalanche-kaupan esille omille Verkkosivuilleen ja myy kauppatilaa sinne Savalanchepalvelun kautta. Verkkomedian sivustolla täytyy olla vähintään viikoittaista kävijää tai Facebook-fania. "Kauppias" tarkoittaa yritystä tai yhdistystä, joka asettaa tuotteensa tarjolle Savalanchepalveluun. Kauppias vastaa tuotteiden toimituksesta Ostajalle ja on tuotevastuullinen myydystä tuotteesta. "Ostaja" tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa Tuotteita Savalanche-kaupasta. "Palvelu" tarkoittaa Savalanche-konseptiin perustuvaa palvelua sellaisena kuin Vuole sitä kulloinkin tarjoaa. "Savalanche" tarkoittaa verkkokauppapalvelua, jonka kautta Kauppiaat voivat myydä tuotteitaan Verkkomedioiden, Jälleenmyyjien tai Kauppiaan omille sivustoille perustettavissa verkkokaupoissa. Jokaisesta Verkkomedian kaupan kautta myydystä tuotteesta maksetaan provisiomaksu Verkkomedian asettaman provision mukaan. Jälleenmyyjän kaupan kautta myydyn tuotteen provisio määräytyy Kauppiaan tuotekohtaisesti asettaman provisioprosentin mukaan. "Savalanche-kauppa" tarkoittaa Savalanchen kautta Verkkosivulle perustettavaa verkkokauppaa. "Tuote" tarkoittaa tuotetta tai palvelua, jota voidaan Suomen lainsäädännön mukaan myydä verkkokaupassa. Verkkomedian/Jälleenmyyjän ja Vuolen provisioita laskettaessa Tuotteen hintaan katsotaan kuuluvaksi myös sen toimituskulut.

2 2 (5) Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, jonka Ostoturvan voimassaoloaika on umpeutunut, eikä Ostaja ole palauttanut Tuotetta tai reklamoinut siitä. Ostajan reklamoidessa Onnistunut kauppatapahtuma syntyy kun reklaamaatio on käsitelty Kauppiaan ja Ostajan kesken ja ostaja on saanut kaupan kohteena olleen Tuotteen. Peruuntunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, joka on peruuntunut ja maksu on palautettu Ostalajalle. Peruuntunut kauppatapahtuma syntyy, kun Ostaja palauttaa tuoteen, Ostaja ilmoittaa, että ei ota vastaan tuotetta, Ostaja ei ole saanut tuotetta luvatun toimitusajan puitteissa tai Kauppias peruu kaupan. Savalanche-käyttäjätili tarkoittaa Savalanche-palvelussa ylläpidettävää käyttäjäkohtaista tiliä, jolle talletetaan Kauppiaan, Jälleenmyyjän tulot, jotka ovat kertyneet Savalanche-kaupoista tehdyistä ostoista. "Verkkosivu" tarkoittaa www- tai vastaavaan teknologiaan perustuvaa Kauppiaan tai Jälleenmyyjän omistuksessa tai hallinnassa olevaa verkkosivua, jolle ko taholla on oikeus asettaa Savalanche-kauppa. Myyjä tarkoittaa Kauppiasta, jonka tuotteen Ostaja ostaa Savalanche-kaupasta. Asiakasmaksutili tarkoittaa pankkitiliä, johon ohjataan kaikki Ostajan maksut. Asiakasmaksutilillä olevat varat eivät ole Vuolen omaisuutta. 3 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä Sopimuksella sovitaan ehdoista, joilla Jälleenmyyjä perustaa Savalanche-kaupan Verkkosivulle Ostajien käytettäväksi. Vastikkeeksi Savalanche-kaupassa tehdyistä ja maksetuista Tuotteiden kaupoista Vuole sitoutuu suorittamaan Jälleenmyyjälle provisiomaksua, joka lasketaan Jälleenmyyjän Savalanche-kaupasta ostettujen Tuotteiden nettohinnasta tässä Sopimuksessa sovitulla tavalla. 4 VUOLEN JA JÄLLEENMYYJÄN OIKEUDELLINEN SUHDE Jälleenmyyjä toimii itsenäisenä yrityksenä tai toimijana Vuoleen nähden. Jälleenmyyjä on joko yritys, yhdistys tai yksityishenkilö, joka toimii muutoin kuin kuluttaja-asemassa. Jälleenmyyjä on rekisteröityessään velvollinen antamaan Vuolelle kaikki Vuolen edellyttämät tiedot. Jälleenmyyjä sitoutuu tunnistautumaan Vuolen kulloinkin edellyttämällä tavalla. Virheellisten tietojen antaminen oikeuttaa Vuolen purkamaan sopimuksen ja saamaan vahingonkorvausta virheellisen tiedon seurauksena aiheutuvasta vahingosta. Jälleenmyyjä on tietoinen, että Vuolella on useita Savalanche-Jälleeenmyyjä kumppaneita, eikä tällä sopimuksella myönnetä yksinoikeutta Jälleenmyyjälle. Vuolella on oikeus käyttää Jälleenmyyjää referenssinä myynti- ja markkinointimateriaalissaan.

3 3 (5) 5 SAVALANCHE-KAUPAN PERUSTAMISTA KOSKEVAT EHDOT Jälleenmyyjä voi perustaa omalle Verkkosivulle Savalanche-kaupan. Vuole asettaa kaupan perustamiselle seuraavat ehdot: Jälleenmyyjä on vähintään 15-vuotias ja omistaa suomalaiset verkkopankkitunnukset sähköistä tunnistautumista varten. Savalanche-kauppaa ei saa käyttää sinne valittujen tuotteiden suunnitelmalliseen mustamaalaamiseen. Jälleenmyyjä voi valita tuotteet Savalanchessa tarjolla olevasta julkisesta valikoimasta. Tuotteiden valinnassa tulee huomioida, että valitut tuotteet ovat eettisesti soveltuvia myytäväksi Verkkosivulla. Kauppiailla on jälkikäteen oikeus poistaa omat tuotteensa Jälleenmyyjän kaupan valikoimasta ilman erityistä syytä. Vuole Oy:llä on myös oikeus poistaa tuotteita Jälleenmyyjän kaupan valikoimasta, jos yllämainittuja sääntöjä on rikottu tai tuotteiden myyminen ko. Verkkosivuilla on aiheuttanut useita asiakasvalituksia. Kuka tahansa muu Jälleenmyyjä voi kopioida Jälleenmyyjän perustaman Savalanche-kaupan omalle Verkkosivulle. Tässä tapauksessa kaupan tuotot ohjautuvat kaupan perustaneelle Jälleenmyyjälle. Savalanche-kauppa perustetaan sivuston kautta. Ohjeistukset perustamiseen ovat saatavilla rekisteröitymällä -palveluun. Savalanche-kaupan perustamisen yhteydessä Jälleenmyyjälle avataan Savalanchepalveluun käyttäjätili, jolle kerätään ansaitut provisiot. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta esiintyä Vuolen tai Kauppiaan edustajana millään tavalla. 6 PROVISIOT JA PROVISIOLASKELMA Vastikkeena tämän sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä Jälleenmyyjällä on oikeus provisioon. Provisio määräytyy Savalanche-kaupasta ostetujen Tuotteiden arvonlisäverottomasta (alv 0%) kauppahinnasta Kauppiaan ostohetkellä voimassa olevan tuotekohtaisesti asettaman provisioprosentin mukaan. Provisiota maksetaan niin kauan kuin Jälleenmyyjällä on Verkkosivuillaan Savalanche-kauppa ja sieltä tehdään ostoksia. Provisioon lisätään arvonlisävero, kun se pidätetään Kauppiaalta Kun Jälleenmyyjä on yritys tai yhdistys, tämän tulee olla rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin ja toimittaa Ennakkoperintärekisteriote ennen ensimmäistä provisioiden maksua. Provisioihin lisätään arvonlisävero ja Jälleenmyyjän vastuulla on tilittää arvonlisävero verottajalle. Kun Jälleenmyyjä on yksityinen henkilö, hänen provisionsa maksetaan Verkkosivujen mainostilan vuokrana. Jälleenmyyjälle ansaitut provisiot ovat pääomatuloa, joka hänen

4 4 (5) tulee ilmoittaa veroilmoituksessaan. Tässä tapauksessa arvonlisäveroa ei lisätä provisioon. Kumpikin osapuoli vastaa omaan asemaansa liittyvien kaikkien verojen ja muiden viranomaisvelvoitteiden ja -maksujen hoitamisesta. Mikäli toisen osapuolen laiminlyönti aiheuttaa toiselle osapuolelle vahinkoa, on vahinkoa aiheuttanut osapuoli velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Jälleenmyyjän provisio-oikeus syntyy ajankohtana, jolloin on Onnistunut Kauppatapahtuma on toteutunut. Provisiot kerätään Jälleenmyyjän Savalanchekäyttäjätilille, josta Jälleenmyyjä voi tilittää ne omalle pankkitililleen, kun niiden summa ylittää 50 euroa. Jälleenmyyjä voi seurata kertyneitä provisioita ja tilittää ne omalle tilillleen Savalanche-palvelusta. Provisio-oikeutta ei synny Peruuntuneista kauppatapahtumista. Käyttäjätilille kertyneille provisioille ei makseta korkoa. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta kauppaedustajalain tai minkään muun lain mukaiseen jälkiprovisioon, hyvitykseen tai mihinkään vastaavaan maksuun sopimuskauden jälkeen, ellei tässä Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. 7 SOPIJAPUOLTEN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Jälleenmyyjän on tehtäväänsä hoitaessaan huolehdittava Vuolen edusta, toimittava Vuolea kohtaan velvollisuudentuntoisesti ja rehellisesti sekä noudatettava Vuolen antamia ohjeita. Vuolen on toimittava velvollisuudentuntoisesti ja rehellisesti Jälleenmyyjää kohtaan ja huolehdittava siitä, että Jälleenmyyjälle kuuluvat provisiot maksetaan täsmällisesti tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Vuole ei myönnä Jälleenmyyjälle oikeutta käyttää Savalanche-tavara- ja tuotemerkkejä, lukuun ottamatta sitä, että Jälleenmyyjällä on oikeus asettaa Savalanche-kauppa Verkkosivulle sellaisena kun Vuole kulloinkin edellyttää. Jälleenmyyjä sitoutuu olemaan sisällyttämättä edellä tarkoitettuja tavaramerkkejä omaan tuotenimeensä tai yhtiönsä nimeen. 8 SALASSAPITO Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaiken toista osapuolta, tämän liiketoimintaa, tuotteita tai asiakkaita koskevan luottamuksellisen tiedon, ja sitoutuvat olemaan käyttämättä salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa, vaikka tämä Sopimus olisi muutoin päättynyt. 9 VASTUUNRAJOITUS

5 5 (5) Vuole tarjoaa Savalanche-palvelun ja Savalanche-kaupan sellaisena kuin ne ovat, eikä anna Jälleenmyyjälle tai muullekaan osapuolelle takuuta Savalanche-kaupan tai - palvelun käytettävyydestä, toiminnasta tai loukkaamattomuudesta. Vuole ei vastaa Jälleenmyyjälle, Ostajalle tai muulle taholle Kauppiaiden Tuotteiden ominaisuuksista, toimittamisesta tai Tuotteista annettujen tietojen oikeellisuudesta millään tavoin. Tämän kohdan vastuunrajoituksista poiketen Jälleenmyyjä vastaa Vuolelle siitä, että Jälleenmyyjällä on oikeus sijoittaa Savalanche-kauppa Verkkosivuille eikä kaupan asentaminen Verkkosivuille loukkaa kenenkään kolmannen tahon oikeuksia Verkkosivuihin tai muutoin. Jälleenmyyjä sitoutuu pitämään Vuolen vapaana kolmansien osapuolten vaatimuksista koskien Verkkosivuja tai Savalanche-kaupan asentamista Verkkosivuille. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Osapuolen korvausvastuu on rajattu rahasummaan, joka vastaa Vuolen Jälleenmyyjälle kuuden (6) kuukauden aikana ennen rikkomusta kertyneeseen tuloon tämän Sopimuksen perusteella. Vastuunrajoitusta ei noudateta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vuole pidättää oikeuden muuttaa tätä Sopimusta. Vuolen on ilmoitettava tästä sähköpostitse ja sivuston kautta Jälleenmyyjälle kolme (3) kuukautta ennen uuden Sopimuksen voimaanastumista, jonka sisällä Jälleenmyyjän on hyväksyttävä Sopimus sivuston kautta. Jos Jälleenmyyjä ei hyväksy muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään tämän Sopimuksen luvun 9 mukaisesti. Jos Jälleenmyyjä ei hyväksy eikä irtisano Sopimusta, Vuole on oikeutettu purkamaan Sopimuksen uuden Sopimuksen hyväksymisajan päätyttyä. 10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Tämä Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Jälleenmyyjä on rekisteröitynyt Jälleenmyyjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen Savalanche-palvelun verkkosivulla osoitteessa tai naamakauppias.fi sivustolla. Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään heti, ilman irtisanomisaikaa, ilman erityistä syytä. Sopimuksen päättyessä Vuolella on oikeus sulkea Jälleenmyyjän Savalanche-kauppa ja Jälleenmyyjälle myöntämänsä pääsy palveluun. Tässä tapauksessa Vuole on velvollinen maksamaan Jälleenmyyjälle kertyneet provisiot neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen irtisanomisesta. 11 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa.

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6)

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6) Versio 22.11.2014 1(6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi yrityksen tulee vakuuttaa tutustuneensa näihin

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta Versio: 6.5.2013 Y-tunnus 2486559-4

Yleiset sopimusehdot. Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta Versio: 6.5.2013 Y-tunnus 2486559-4 Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Y-tunnus 2486559-4 Yleiset sopimusehdot 1. Tarkoitus Paybyway Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja ) tarjoaa kauppiailleen maksupalvelua, joka mahdollistaa tietoverkoissa palvelujaan

Lisätiedot

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 1(5) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelun käyttäjäksi Työnantajan

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

FINNAIR Corporate Programme -sopimusehdot SUOMI

FINNAIR Corporate Programme -sopimusehdot SUOMI YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 20.3.2014 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot