SAVALANCHE-KAUPPIAITA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVALANCHE-KAUPPIAITA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 SAVALANCHE-KAUPPIAITA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Tässä dokumentissa määritetään ehdot miten yritykset voivat perustaa verkkokaupan ja myydä tuotteitaan verkkomedioiden ja muiden jälleenmyyjien Savalanche-kauppojen kautta. Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Kauppias") sitoutuu toimimaan Kauppiaana ja Myyjänä Vuole Oy:n ("Vuole") Savalanche-palveluun liittyen. Kauppias ja Vuole yhdessä myöhemmin "Osapuolet" tai kumpikin erikseen "Osapuoli". 2 MÄÄRITELMÄT "Ostaja" tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa Tuotteita Savalanche-kaupasta. "Palvelu" tarkoittaa Savalanche-konseptiin perustuvaa palvelua sellaisena kuin Vuole sitä kulloinkin tarjoaa. "Savalanche" tarkoittaa verkkokauppapalvelua, jonka kautta Kauppiaat voivat myydä tuotteitaan Verkkomedioiden, Jälleenmyyjien tai Kauppiaan omille sivustoille perustettavissa verkkokaupoissa. Jokaisesta Verkkomedian kaupan kautta myydystä tuotteesta maksetaan provisiomaksu Verkkomedian asettaman provision mukaan. Jälleenmyyjän kaupan kautta myydyn tuotteen provisio määräytyy Kauppiaan tuotekohtaisesti asettaman provisioprosentin mukaan. "Savalanche-kauppa" tarkoittaa Savalanchen kautta Verkkosivulle perustettavaa verkkokauppaa. "Kauppias" tarkoittaa yritystä tai yhdistystä, joka asettaa tuotteensa tarjolle Savalanche-palveluun. Kauppias vastaa tuotteiden toimituksesta Ostajalle ja on tuotevastuullinen myydystä tuotteesta. "Verkkomedia" tarkoittaa yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä, joka on asettanut Savalanche-kaupan esille omille Verkkosivuilleen ja myy kauppatilaa sinne Savalanche-palvelun kautta. Verkkomedian sivustolla täytyy olla vähintään viikoittaista kävijää tai Facebook-fania. Jälleenmyyjä tarkoittaa yritystä, yhdistystä tai yksityistä henkilöä, joka on asettanut Savalanche-kaupan esille omille Verkkosivuilleen ja valitsee itsenäisesti Tuotteet kauppaansa Kauppiaiden julkiseen myyntiin asettamista Tuotteista. Jälleenmyyjä on yleensä urheiluseura tai yhdistys, joka kerää provisioilla varoja toimintaansa tai Verkkomediaa pienempi verkkoyhteisö. Jälleenmyyjä voi myös olla yritysten yhteistyöverkosto, joka myy jäsenyritysten tuotteita yhteisen kanavan kautta. "Tuote" tarkoittaa tuotetta tai palvelua, jota voidaan Suomen lainsäädännön mukaan myydä verkkokaupassa. Verkkomedian/Jälleenmyyjän ja Vuolen provisioita laskettaessa Tuotteen hintaan katsotaan kuuluvaksi myös sen toimituskulut.

2 2 (10) Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, jonka Ostoturvan voimassaoloaika on umpeutunut, eikä Ostaja ole palauttanut Tuotetta tai reklamoinut siitä. Ostajan reklamoidessa Onnistunut kauppatapahtuma syntyy kun reklaamaatio on käsitelty Kauppiaan ja Ostajan kesken ja ostaja on saanut kaupan kohteena olleen Tuotteen. Peruuntunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, joka on peruuntunut ja maksu on palautettu Ostalajalle. Peruuntunut kauppatapahtuma syntyy, kun Ostaja palauttaa tuoteen, Ostaja ilmoittaa, että ei ota vastaan tuotetta, Ostaja ei ole saanut tuotetta luvatun toimitusajan puitteissa tai Kauppias peruu kaupan. Savalanche-käyttäjätili tarkoittaa Savalanche-palvelussa ylläpidettävää käyttäjäkohtaista tiliä, jolle talletetaan Kauppiaan, Verkkomedian/Jälleenmyyjän tulot, jotka ovat kertyneet Savalanche-kaupoista tehdyistä ostoista. "Verkkosivu" tarkoittaa www- tai vastaavaan teknologiaan perustuvaa Kauppiaan, Verkkomedian tai Jälleenmyyjän omistuksessa tai hallinnassa olevaa verkkosivua, jolle ko taholla on oikeus asettaa Savalanche-kauppa. Myyjä tarkoittaa Kauppiasta, jonka tuotteen Ostaja ostaa Savalanche-kaupasta. Asiakasmaksutili tarkoittaa pankkitiliä, johon ohjataan kaikki Ostajan maksut. Asiakasmaksutilillä olevat varat eivät ole Vuolen omaisuutta. 3 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä Sopimuksella sovitaan ehdoista, joilla Kauppias voi käyttää Savalanchepalvelua tuotteidensa myyntiin ja markkinointiin ja siitä, miten Vuolen, Verkkomedian, ja Jälleenmyyjän provisiot määräytyvät. Vuole Oy tarjoaa tämän sopimuksen piirissä Kauppiaalle verkkokauppapalvelun, jonka kautta Tuotteet voidaan asettaa tarjolle, hallita varastotilannetta ja käsitellä tilaukset. Se sisältää myös Ostajan verkkomaksutoiminnon sekä Vuole Kauppias ja Vuole Verkkomedia/Jälleenmyyjä -väliset rahansiirrot. 4 VUOLEN JA KAUPPIAAN OIKEUDELLINEN SUHDE 4.1 Yleistä Kauppias toimii itsenäisenä yrityksenä tai toimijana Vuoleen nähden. Kauppiaan pitää olla rekisteröity yritys tai yhdistys. Kauppias on rekisteröityessään velvollinen antamaan Vuolelle kaikki Vuolen edellyttämät tiedot. Kauppias sitoutuu tunnistautumaan Vuolen kulloinkin edellyttämällä tavalla. Virheellisten tietojen antaminen oikeuttaa Vuolen purkamaan sopimuksen ja saamaan vahingonkorvausta virheellisen tiedon seurauksena aiheutuvasta vahingosta. Kauppias on tietoinen, että Vuolella on useita Kauppiaita Savalanche-palvelussa

3 3 (10) eikä tällä sopimuksella myönnetä mitään eri- tai yksinoikeuksia Kauppiaalle. Savalanche-kaupassa tehtävässä kaupassa oikeustoimen osapuolina ovat Kauppias (myyjä) ja Ostaja. Vuole ei vastaa Kauppiaan ja Ostajan välisestä oikeustoimesta. Vuole tarjoaa Kauppiaalle verkkokauppapalvelun sisältäen mahdollisuuden markkinoida- ja myydä tuotteita Verkkomedioin/Jälleenmyyjien kautta ja sekä näihin liittyvät maksunvälityspalvelut. Mikäli Vuole velvoitetaan kuluttajaviranomaisten tai tuomioistuimen päätöksestä maksamaan korvauksia Ostajalle tai muulle taholle johtuen Kauppiaan toiminnasta tai hänen tarjoamansa Tuotteen virheestä tai viivästyksestä, sitoutuu Kauppias suorittamaan edellä mainitun korvauksen määrän Vuolelle. Vuolella on tässä tapauksessa oikeus periä maksamalleen korvaukselle korkolain mukaista viivästyskorkoa. 4.2 Tuotevastuu Vuolella on oikeus käyttää Kauppiasta referenssinä myynti- ja markkinointimateriaalissaan. Tuotevastuu Tuotteista on Kauppiaalla eikä Vuole vastaa miltään osin Tuotteisiin liittyvistä asioista Ostajaan nähden. Kauppias vastaa siitä, että se antaa Ostajalle ja Verkkokauppialle Tuotteesta, sen ominaisuuksista, hinnasta ja toimittamisesta oikeat tiedot. Kauppias vastaa Ostajalle Tuotteelle mahdollisesti antamastaan takuusta. 4.3 Maksut ja kustannukset Vuole perii Kauppiaalta tässä Sopimuksessa määritetyn Vuolen provision jokaisesta Kauppiaan Tuotteen ostotapahtumasta, joka on tehty mistä tahansa Savalanche-kaupasta. Vuolen provisio on 3,5 % lisättynä arvonlisäveron määrällä. Provisio lasketaan Tuotteen arvonlisäverottomasta (alv 0%) myyntihinnasta Kauppiaan ja Ostajan välisessä kaupassa. Vuole toimii markkinointipalvelun välittäjänä Kauppiaan ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän välillä. Kauppias hyväksyy, että Vuole perii myös Verkkomedioiden/Jälleenmyyjien provisiot Kauppiaalta Savalanche-kauppaan tehdystä maksusta. Verkkomedian ja Jälleenmyyjän provisio määräytyy tämän Sopimuksen luvun 5 mukaisesti. Tämän sopimuksen mukaiset Vuolen ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisiot vähennetään automaattisesti Vuolen Kauppiaalle tämän Sopimuksen mukaisesti välitettävästä/tilitettävästä suorituksesta. Provision lisäksi Vuole veloittaa Kauppiaalta maksupalvelumaksun, joka määräytyy maksutapakohtaisesti voimassa olevan verkkosivuilla julkaistavan hinnaston mukaisesti.

4 4 (10) Vuolella on oikeus periä Kauppiaalta maksu Peruuntuneista kauppatapahtumista. Maksun summa on tilauksesta maksettu maksupalvelumaksu lisättynä 1 euron peruutusmaksulla. Maksuun sisältyy rahojen palautus ostajalle. Vuole ei peri Ostajalta maksuja tämän sopimuksen määrittelemistä palveluista lukuunottamatta elektronisesti toimitettavista lipuista ja jäsenmaksuista perittävää toimituspalkkiota. Tämä näytetään selkeästi Tilaus-sivulla. Toimituspalkkion hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Vuolella on oikeus muuttaa Vuolen perimien provisioiden tai muiden mahdollisten maksujen määrää. Vuolen on ilmoitettava tästä Kauppiaalle kolme (3) kuukautta ennen uuden provision tai muun maksun käyttöönottoa. Jos Kauppias ei hyväksy uuden Vuolen provision tai peruutusmaksun muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään tämän Sopimuksen luvun 9 mukaisesti. 4.4 Kauppahinnan maksaminen ja tilittäminen Kauppiaalle, kun Ostaja on maksanut suomalaisessa verkkopankissa tai tilisiirrolla Vuole Oy siirtää Kauppiaan Savalanche-käyttäjätilille kauppahinnan vähennettynä Vuolen ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisioilla, kun Onnistunut kauppatapahtuma on toteutunut. Kauppias voi tilittää Savalanche-käyttäjätililleen kertyneet varat omalle pankkitililleen, kun niiden summa ylittää 50 euroa. Kauppias voi seurata kertyneitä tuloja ja tilittää ne omalle tilillleen Savalanche-palvelussa. Käyttäjätilille kertyneille tuloille ei makseta korkoa. 4.5 Kauppahinnan maksaminen ja tilittäminen Kauppiaalle, kun Ostaja on luottokortilla tai Paypal:lla Vuole Oy siirtää Kauppiaan Paypal-tilille kauppahinnan vähennettynä Vuolen ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisioilla välittömästi kun Ostaja on maksanut. 4.6 Savalanche-Ostajasopimus Kauppias sitoutuu noudattamaan Vuolen asettamia Ostajasopimuksen ehtoja, jotka on määritelty kappaleissa Kauppias on oikeutettu täydentämään näitä ehtoja omilla toimitusehdoillaan Ostoturva verkkopankki- ja tilisiirtomaksuille Savalanche-palvelu sisältää Ostoturva -palvelun. Ostoturva takaa Ostajan maksun palautuksen Tuotteen palautus- ja reklamaatiotilanteissa, jos tässä luvussa kuvatut Ostoturvan ehdot täyttyvät. Ostoturva toimii onnistuneessa kaupassa näin: 1. Ostaja maksaa tuotteen Savalanchen tarjoaman maksupalvelun kautta. 2. Ostajan maksu talletetaan Asiakasmaksutilille.

5 5 (10) 3. Kun Onnistunut kauppatapahtuma on syntynyt, tilitetään kauppahinta Kauppiaan, Verkkomedian/Jälleenmyyjän ja Vuolen Savalanchekäyttäjätileille. Ostoturvan voimassaolo loppuu, kun Vuole on tilittänyt Ostajan maksun Asiakasmaksutililtä Kauppiaan Savalanche-käyttäjätilille. Tämän jälkeen Kauppias on velvollinen käsittelemään mahdolliset reklamaatiot ja hoitamaan mahdolliset maksujen hyvitykset suoraan Ostajan kanssa. Vuole ei ole millään tavoin muutoin osapuolena tai vastuussa Kauppiaan ja Ostajan välisessä oikeustoimessa kuin Ostoturvan välittäjänä. Ostoturvan voimassaolo Ostoturva on voimassa vain tilisiirrolla tai suomalaisista verkkopankeista maksettujen maksujen osalta. Paypal- ja luottokorttimaksuissa se ei ole voimassa.. Ostoturvan voimassaoloaika määräytyy kuluttajansuojalain määrittämän palautusajan mukaisesti lisättynä 6 vuorokaudella. Voimassaolo alkaa hetkestä kun Kauppias on merkinnyt Tuotteen lähetetyksi Ostajalle Savalanche-palvelun kautta. Esimerkiksi, jos kuluttajansuojalain mukainen palautusaika on 14 vrk, on Ostoturva voimassa 20 vrk. Reklamaatiot ja tuotepalautukset Ostajalla on oikeus palauttaa Tuote kuluttajansuojalain asettaman palautusajan puitteissa. Eräissä lain määrittämissä tapauksissa (esim. sinetöity ohjelmistotuote tai räätälöity tuote) asiakkaalla ei ole palautusoikeutta. Kauppias vastaa palautusajan sekä sitä koskevien poikkeuksien tuomisesta selvästi esille Tuotteiden tuotekuvauksessa. Ostaja palauttaa tuotteen Kauppiaalle, joka on velvollinen ilmoittamaan palautuksesta Vuolelle Savalanche-palvelun kautta. Kun Vuole on vastaanottanut Kauppiaan palautusilmoituksen, palautetaan maksu Ostajalle viiden (5) päivän sisällä ilmoituksesta. Ostajalla on myös mahdollisuus varmistaa oikeutensa Ostoturvaan rekisteröimällä palautus Savalanche-palveluun ja lähettämällä tuote takaisin Kauppiaalle. Kauppias saa tällöin tiedon palautuksesta sähköisesti ja on velvollinen käsittelemään sen neljäntoista (14) päivän kuluessa ja ilmoittamaan Vuolelle Savalanche-palvelun kautta, kun palautus on vastaanotettu. Ilmoituksen saatuaan Vuole palauttaa maksun Ostajalle viiden (5) päivän sisällä ilmoituksesta. Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio Savalanche-palvelun kautta, kun se tehdään 20 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Ostaja on saanut sähköpostiviestin Tuotteen lähetyksestä. Tällöin maksua ei tilitetä Kauppiaalle ennen kuin Kauppias on merkinnyt reklamaation käsitellyksi Savalanche-palveluun joko sähköpostitse tai Savalanche-palvelun kautta. ja tästä on kulunut seitsemän (7) päivää tai Ostaja on hyväksynyt käsitellyn reklamaation. Asiakkaan kieltäytyminen tilauksesta Kun Ostaja on maksanut Tuotteen, mutta ei ota Tuotetta vastaan, hänen on ilmoitettava tästä Savalanche-palvelun kautta Kauppiaalle. Kauppias on tällöin velvollinen hyväksymään asiakkaan kieltäytymisen tilauksesta kolmenkymmenen

6 6 (10) (30) päivän sisällä kieltäytymisilmoituksen saamisesta, jolloin maksu palautetaan Ostajalle. Toimittamatta jättäminen Kauppias on velvollinen toimittamaan tilatun Tuotteen Ostajalle 30 päivän kuluessa tilauksesta, jollei pidempää toimitusaikaa ole erikseen sovittu. Jos Tuotetta ei ole toimitettu toimitusajan puitteissa, on Ostajalla oikeus pyytää maksun palautusta Savalanche-järjestelmän kautta. Tästä ilmoitetaan sähköisesti Kauppiaalle, jolla on seitsemän (7) päivää aikaa sopia uusi toimitusaika Ostajan kanssa. Jos sopimukseen ei päästä, Vuole palauttaa maksun Ostajalle Tilauksen maksaminen ja Tuotteiden varaaminen Muut ehdot Tilaus maksetaan Savalanchessa tilaushetkellä käytössä olevilla maksutavoilla. Ostajalla on maksutavan valinnasta lukien kaksi (2) vuorokautta aikaa suorittaa maksu. Jos maksu ei ole saapunut Savalanchen Asiakasmaksutilille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tästä, tilauksessa mukana olevien tuotteiden varaus puretaan eikä niiden saatavuutta enää tämän jälkeen voida taata. Lippuja koskevat toimitusehdot Liput (matkaliput, pääsyliput) toimitetaan sähköpostilla, josta käyttäjä voi tulostaa liput omalla tulostimellaan. Lippujen hinnan lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva toimituspalkkio. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä. Lippuja ei vaihdeta eikä niitä lunasteta takaisin. Hankkiessasi alennuslipun on alennukseen oikeuttava todistus pyydettäessä esitettävä tilaisuudessa lipun yhteydessä. Jos tapahtumaan on ikäraja, on lisäksi pyydettäessä esitettävä henkilöllisyystodistus. Tarkista etukäteen, ettei tilaisuuden ajankohta tai paikka ole muuttunut tai peruuntunut. Tilaisuuden järjestäjä vastaa peruuntumisista ja muutoksista sekä näistä mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista tai mahdollisesta vahingonkorvauksesta kuten lippujen hinnan palautuksesta. Toimituspalkkiota ei tällöin kuitenkaan palauteta.vuole Oy ei vastaa tilaisuuden järjestäjän tilaisuutta koskevien tietojen paikkaansa pitävyydestä. Ostoturvan lisäksi Vuole Oy ei vastaa tilaisuuden muuttumisesta tai peruuntumisesta Ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jäsenmaksuja koskevat toimitusehdot Jäsenmaksulla tarkoitetaan yhdistyksen säännöllisin määräajoin keräämää maksua jäseniltään. Vahvistus jäsenmaksun maksamisesta toimitetaan sähköpostitse samalla tavoin kuin liput. Jäsenmaksun hinnan lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva toimituspalkkio. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä.

7 7 (10) 4.7 Verot Jäsenmaksuilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Seura tai yhdistys vastaa mahdollisista jäsenmaksun palautuksista tai vahingonkorvauksista. Toimituspalkkiota ei tällöin kuitenkaan palauteta. Elektronisesti toimitettavia lahjakortteja koskevat toimitusehdot Lahjakortti oikeuttaa Ostajan Kauppiaan lahjakortissa määrittämään palveluun, tuotteeseen tai vastaa lahjakortin arvon mukaista rahamäärää Kauppiaan toimipisteessä. Vahvistus lahjakortin maksamisesta toimitetaan sähköpostitse samalla tavoin kuin liput. Lahjakortin hinnan lisäksi ei peritä toimituspalkkiota. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä. Lahjakorteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Kauppias vastaa mahdollisista lahjakortin palautuksista tai vahingonkorvauksista omien toimitusehtojensa puitteissa. Lahjoituksia koskevat toimitusehdot Virallisen varainkeruuluvan alaisia lahjoituksia ei voi peruuttaa. Lahjoitustuotteen tarjoava Kauppias vastaa mahdollisista reklamaatioista tai vahingonkorvauksista omien toimitusehtojensa puitteissa. Kumpikin osapuoli vastaa omaan asemaansa liittyvien kaikkien verotuksellisten velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Mikäli toisen osapuolen laiminlyönti aiheuttaa toiselle osapuolelle vahinkoa, on vahinkoa aiheuttanut osapuoli velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti Arvonlisäverotilitykset Ostaja maksaa Savalanche-kaupasta ostetusta Tuotteesta arvonlisäverollisen hinnan. Tuotteen arvonlisävero määräytyy Suomen lainsäädännön mukaisesti ja Kauppias on vastuussa sen merkitsemisestä Savalanche-palveluun tuotekohtaisesti. Arvonlisävero käsitellään Kauppiaan, Verkkomedian/Jälleenmyyjän ja Vuolen välillä seuraavasti: Kauppias tilittää arvonlisäveron koko kauppasummasta verottajalle ja voi vähentää siitä Vuolen ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisioprosenttien mukaan laskutetusta palvelumaksusta kertyneen alv-summan. Näistä palvelumaksuista maksetaan arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Vuole Oy tilittää arvonlisäveron Kauppiaalta pidätetystä palvelumaksusta, joka sisältää Vuolen ja Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisiot. Kun Verkkomedia/Jälleenmyyjän on yksityinen henkilö, Vuole vastaa hänen provisioidensa arvonlisäveron tilityksestä.

8 8 (10) 4.8 Tuotteiden myynti Verkkomedioiden ja Jälleenmyyjien kaupoissa Kauppiaat voivat asettaa Tuotteita julkisesti tarjolle Savalanche-palveluun, jolloin kuka tahansa Jälleenmyyjä on oikeutettu lisäämään ne kauppansa valikoimaan ja ansaitsemaan niiden myynnistä provision. Toinen tapa myydä Tuotteita on ostaa Verkkomedialta kauppatilaa Savalanchepalvelun kautta. Kauppiailla on milloin tahansa oikeus poistaa omat tuotteensa Verkkomedian/Jälleenmyyjän kaupan valikoimasta ilman erityistä syytä. Vuole Oy:llä on myös oikeus poistaa tuotteita Verkkomedian/Jälleenmyyjän kaupan valikoimasta, jos yllämainittuja sääntöjä on rikottu tai tuotteiden myyminen ko. Verkkosivuilla on aiheuttanut useita asiakasvalituksia. 5 KAUPPIAAN JA VERKKOMEDIAN/JÄLLEENMYYJÄN OIKEUDELLINEN SUHDE 5.1 Provisio Verkkomedia/Jälleenmyyjä toimii Vuolen markkinointikumppanina, joka tarjoaa palveluna paikan Savalanche-kaupalle omalla Verkkosivullaan. Vastikkeena Savalanche-kaupan näyttämisestä omilla Verkkosivuillaan Verkkomedialla/Jälleenmyyjällä on oikeus provisioon. Provisio määräytyy Savalanche-kaupasta ostettujen Tuotteiden arvonlisäverottomasta (alv 0%) kauppahinnasta seuraavien sääntöjen mukaisesti 1. Jos Kauppias ostaa kauppatilaa Verkkomedialta Savalanche-palvelun kautta, määräytyy provisio Verkkomedian kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 2. Jälleenmyyjän kaupan kautta myytäessä provisio määräytyy Kauppiaan ostohetkellä voimassa olevan tuotekohtaisesti asettaman provisioprosentin mukaan. Verkkomedian/Jälleenmyyjän provisio-oikeus syntyy ajankohtana, jolloin Onnistunut Kauppatapahtuma on toteutunut. Provisioon lisätään arvonlisävero, kun se pidätetään Kauppiaalta. Kauppias on vastuussa provisioprosentin määrittämisestä tuotekohtaisesti, jos haluaa tarjota Tuotteen Jälleenmyyjien myytäväksi. 6 OSTAJAN JA KAUPPIAAN OIKEUDELLINEN SUHDE Kauppias vastaa siitä, että tämä hoitaa myyjän kuluttajasuoja- ja muun lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa Ostajaa kohtaan Savalancheostajasopimuksen, Savalanche-kaupassa julkaistujen Kauppiaan tuotetietojen ja toimitusehtojen mukaisesti. Kauppias on yksin vastuussa tilauksesta, sopimuksesta tai toimituksesta ja kaupan kohteena olevan tuotteen tai palvelun ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä tai toimittamatta jättämisestä. Vuole ei vastaa Kauppiaan ja Ostajan välisestä oikeustoimesta.

9 9 (10) Kauppiaan on mahdollisia reklamaatioita ja muita tarpeita varten rekisteröitävä yhteystietonsa Savalanche-palveluun sekä ilmoitettava viipymättä niiden muutoksista. 7 SALASSAPITO Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaiken toista osapuolta, tämän liiketoimintaa, tuotteita tai asiakkaita koskevan luottamuksellisen tiedon, ja sitoutuvat olemaan käyttämättä salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa, vaikka tämä Sopimus olisi muutoin päättynyt. Poikkeuksena yllämainittuun Vuole Oy pidättää oikeuden tehdä ilmoitus Finanssivalvonnalle epäilyttävättävästä liiketoiminnasta laissa (503/2008) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä luvussa 3 määritetyin ehdoin. 8 VASTUUNRAJOITUS Vuole tarjoaa Savalanche-palvelun ja Savalanche-kaupan sellaisena kuin ne ovat, eikä anna Kauppiaalle tai muullekaan osapuolelle takuuta Savalanche-kaupan tai - palvelun käytettävyydestä, toiminnasta tai loukkaamattomuudesta. Vuole ei vastaa Kauppiaalle, Ostajalle tai muulle taholle Kauppiaiden Tuotteiden ominaisuuksista, toimittamisesta tai Tuotteista annettujen tietojen oikeellisuudesta millään tavoin. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Osapuolen korvausvastuu on rajattu rahasummaan, joka vastaa Kauppiaan yhden (1) kuukauden aikana ennen rikkomusta Savalanchekaupoista kertyneeseen myyntiin tämän Sopimuksen perusteella. Vastuunrajoitusta ei noudateta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vuole pidättää oikeuden muuttaa tätä Sopimusta. Vuolen on ilmoitettava tästä sähköpostitse ja sivuston kautta Kauppiaalle kolme (3) kuukautta ennen uuden Sopimuksen voimaanastumista, jonka sisällä Kauppiaan on hyväksyttävä Sopimus sivuston kautta. Jos Kauppias ei hyväksy uuden muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään tämän Sopimuksen luvun 9 mukaisesti. Jos Kauppias ei hyväksy eikä irtisano Sopimusta, Vuole on oikeutettu purkamaan Sopimuksen uuden Sopimuksen hyväksymisajan päätyttyä. 9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Tämä Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Kauppias on rekisteröitynyt Kauppiaaksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen Savalanche-palvelun verkkosivulla osoitteessa Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään heti, ilman irtisanomisaikaa ja ilman erityistä syytä.

10 10 (10) Sopimuksen päättyessä Vuolella on oikeus poistaa Kauppiaan tuotteet Savalanchepalvelusta ja Kauppiaalle myöntämänsä pääsy palveluun. Tässä tapauksessa Vuole on velvollinen maksamaan Kauppiaalle kertyneet myynnit neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen irtisanomisesta. Myynnit, joiden Ostoturva on irtisanomishetkellä voimassa tai reklamaatio käsittelemättä, tilitetään Kauppiaalle kunnes Onnistunut kauppatapahtuma on syntynyt. 10 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa.

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain

Lisätiedot

SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä ehdoilla määritetään miten bloggaajat, yritykset, urheiluseurat, yhdistykset tai vastaavat voivat ansaita rahaa perustamalla

Lisätiedot

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6)

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6) Versio 22.11.2014 1(6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi yrityksen tulee vakuuttaa tutustuneensa näihin

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 20.3.2014 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta Versio: 6.5.2013 Y-tunnus 2486559-4

Yleiset sopimusehdot. Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta Versio: 6.5.2013 Y-tunnus 2486559-4 Maksukaista, Paybyway Oy 1 (6) Y-tunnus 2486559-4 Yleiset sopimusehdot 1. Tarkoitus Paybyway Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja ) tarjoaa kauppiailleen maksupalvelua, joka mahdollistaa tietoverkoissa palvelujaan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 1(5) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelun käyttäjäksi Työnantajan

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot

Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot (Voimassa 15.11.2012 alkaen) Ehtojen tarkoitus ja soveltamisala Aineistosiirtopalvelu on pankin sopimuksen perusteella tuottamaa palvelua, joissa asiakas toimittaa

Lisätiedot