SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT"

Transkriptio

1 SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet. Näillä käyttöehdoilla sovitaan ehdoista ("Sopimus"), joihin sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Ostaja") sitoutuu ostaessaan tuotteen tai palvelun Vuole Oy:n ("Vuole") tarjoaman Savalanche-palvelun avulla toteutetusta Savalanche-kaupasta. Ostaja toimii tässä oikeustoimessa kuluttajan asemassa. Ostaja ja Vuole yhdessä myöhemmin "Osapuolet" tai kumpikin erikseen "Osapuoli". 2 MÄÄRITELMÄT "Ostaja" tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa Tuotteita Verkkomedian Savalanche-kaupasta. "Kauppias" tarkoittaa yritystä tai yhdistystä, joka toimii myyjänä kauppatapahtumasa. Kauppias vastaa tuotteiden toimituksesta Ostajalle ja on tuotevastuullinen myydystä tuotteesta. "Palvelu" tarkoittaa Savalanche-konseptiin perustuvaa palvelua sellaisena kuin Vuole sitä kulloinkin tarjoaa. "Savalanche" tarkoittaa verkkokauppapalvelua, jonka kautta Kauppiaat voivat myydä tuotteitaan Verkkomedioiden tai Kauppiaan omille sivustoille perustettavissa verkkokaupoissa. "Savalanche-kauppa" tarkoittaa Savalanchen kautta perustettua verkkokauppaa. "Tuote" tarkoittaa tuotetta tai palvelua, jota voidaan Suomen lainsäädännön mukaan myydä verkkokaupassa. Onnistunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, jonka Ostoturvan voimassaoloaika on umpeutunut, eikä Ostaja ole palauttanut Tuotetta tai reklamoinut siitä. Ostajan reklamoidessa Onnistunut kauppatapahtuma syntyy kun reklaamaatio on käsitelty Kauppiaan ja Ostajan kesken ja ostaja on saanut kaupan kohteena olleen Tuotteen. Peruuntunut kauppatapahtuma tarkoittaa Savalanche-kaupasta tehtyä ostosta, joka on peruuntunut ja maksu on palautettu Ostalajalle. Peruuntunut kauppatapahtuma syntyy, kun Ostaja palauttaa tuoteen, Ostaja ilmoittaa, että ei ota vastaan tuotetta, Ostaja ei ole saanut tuotetta luvatun toimitusajan puitteissa tai Kauppias peruu kaupan. Myyjä tarkoittaa Kauppiasta, jonka tuotteen Ostaja ostaa Savalanche-kaupasta. Asiakasmaksutili tarkoittaa pankkitiliä, johon ohjataan kaikki Ostajan maksut. Asiakasmaksutilillä olevat varat eivät ole Vuolen omaisuutta.

2 2 (6) 3 SOPIMUKSEN KOHDE Tällä Sopimuksella sovitaan ehdoista, joihin Ostaja sitoutuu ostaessaan Tuotteen Vuolen tarjoaman Savalanche-palvelun avulla toteutetusta Savalanche-kaupasta ja ehdot, joilla Vuole tarjoaa Ostajalle Ostoturva-palvelun. Tällä sopimuksella Vuole takaa, että Palvelussa käytössä olevat maksutavat ovat turvallisia tapoja hoitaa maksu. 4 VUOLEN, KAUPPIAAN JA OSTAJAN OIKEUDELLINEN SUHDE 4.1 Yleistä Savalanche-kaupassa tehtävässä kaupassa oikeustoimen osapuolina ovat Kauppias (myyjä) ja Ostaja. Vuole ei vastaa Kauppiaan ja Ostajan välisestä oikeustoimesta. Ostaja on tilauksen yhteydessä velvollinen kirjaamaan Savalanche-palvelun tilauskaavakkeelle kaikki Vuolen edellyttämät tiedot. Virheellisten tietojen antaminen oikeuttaa Kauppiaan ja Vuolen purkamaan Sopimuksen ja perumaan kaupan. 4.2 Tuotevastuu Näillä ehdoilla emme rajoita niitä oikeuksia, joita kuluttajalla Suomen lainsäädännön mukaan on. Kauppiaan Savalanche-kaupassa julkaisemat toimitusajat ovat arvioita. Kauppias pidättää itsellään oikeuden vahvistaa sitova toimitusaika Ostajalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa. Tuotevastuu Tuotteista on Kauppiaalla eikä Vuole vastaa miltään osin Tuotteisiin liittyvistä asioista Ostajaan nähden. Kauppias vastaa siitä, että se antaa Ostajalle Tuotteesta, sen ominaisuuksista, hinnasta ja toimittamisesta oikeat tiedot. Kauppias vastaa Ostajalle Tuotteelle mahdollisesti antamastaan takuusta. 4.3 Maksut ja kustannukset Vuole ei veloita Ostajalta Tuotteen kauppahinnan lisäksi muita lukuunottamatta elektronisesti toimitettavista lipuista ja jäsenmaksuista perittävää toimituspalkkiota. Toimituspalkkion veloitukset ilmoitetaan Tilaus-sivulla ja sen hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Kauppiaalla on oikeus muuttaa Tuotteiden hintoja ilman ilmoitusvelvollisuutta kenellekään. Ostajalle Tuotteen hinta määräytyy aina tilaushetkellä voimassa olevan hinnan mukaisesti.

3 3 (6) 4.4 Ostoturva verkkopankki- ja tilisiirtomaksuille Tällä sopimukselle Ostaja sitoutuu antamaan Vuolelle oikeudet hänen Savalanchekauppaan tekemänsä maksun välitykseen Kauppiaalle Ostoturva-palvelun ehtojen mukaisesti. Ostaja ja Vuole sitoutuvat tällä sopimuksella Ostoturvan ehtoihin ja velvollisuuksiin. Savalanche-palvelu sisältää Ostoturva -palvelun. Ostoturva takaa Ostajan maksun palautuksen Tuotteen palautus- ja reklamaatiotilanteissa, jos tässä luvussa kuvatut Ostoturvan ehdot täyttyvät. Ostoturva toimii onnistuneessa kaupassa näin: 1. Ostaja maksaa tuotteen Savalanchen tarjoaman maksupalvelun kautta. 2. Ostajan maksu talletetaan Asiakasmaksutilille. 3. Kun Onnistunut kauppatapahtuma on syntynyt, tilitetään kauppahinta Kauppiaan, Verkkomedian ja Vuolen Savalanche-käyttäjätileille. Ostoturvan voimassaolo loppuu, kun Vuole on tilittänyt Ostajan maksun Asiakasmaksutililtä Kauppiaan Savalanche-käyttäjätilille. Tämän jälkeen Kauppias on velvollinen käsittelemään mahdolliset reklamaatiot ja hoitamaan mahdolliset maksujen hyvitykset suoraan Ostajan kanssa. Vuole ei ole millään tavoin muutoin osapuolena tai vastuussa Kauppiaan ja Ostajan välisessä oikeustoimessa kuin Ostoturvan välittäjänä. Ostoturvan voimassaolo Ostoturva on voimassa vain tilisiirrolla tai suomalaisista verkkopankeista maksettujen maksujen osalta. Paypal- ja luottokorttimaksuissa se ei ole voimassa.. Ostoturvan voimassaoloaika määräytyy kuluttajansuojalain määrittämän palautusajan mukaisesti lisättynä 6 vuorokaudella. Voimassaolo alkaa hetkestä kun Kauppias on merkinnyt Tuotteen lähetetyksi Ostajalle Savalanche-palvelun kautta. Esimerkiksi, jos kuluttajansuojalain mukainen palautusaika on 14 vrk, on Ostoturva voimassa 20 vrk. Reklamaatiot ja tuotepalautukset Ostajalla on oikeus palauttaa Tuote kuluttajansuojalain asettaman palautusajan puitteissa. Eräissä lain määrittämissä tapauksissa (esim. sinetöity ohjelmistotuote tai räätälöity tuote) asiakkaalla ei ole palautusoikeutta. Kauppias vastaa palautusajan sekä sitä koskevien poikkeuksien tuomisesta selvästi esille Tuotteiden tuotekuvauksessa. Ostaja palauttaa tuotteen Kauppiaalle, joka on velvollinen ilmoittamaan palautuksesta Vuolelle Savalanche-palvelun kautta. Kun Vuole on vastaanottanut Kauppiaan palautusilmoituksen, palautetaan maksu Ostajalle viiden (5) päivän sisällä ilmoituksesta. Ostajalla on myös mahdollisuus varmistaa oikeutensa Ostoturvaan rekisteröimällä palautus Savalanche-palveluun ja lähettämällä tuote takaisin Kauppiaalle. Kauppias saa tällöin tiedon palautuksesta sähköisesti ja on velvollinen käsittelemään sen neljäntoista (14) päivän kuluessa ja ilmoittamaan Vuolelle Savalanche-palvelun kautta, kun palautus on vastaanotettu. Ilmoituksen saatuaan Vuole palauttaa maksun Ostajalle viiden (5) päivän sisällä ilmoituksesta.

4 4 (6) Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio Savalanche-palvelun kautta, kun se tehdään 20 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Ostaja on saanut sähköpostiviestin Tuotteen lähetyksestä. Tällöin maksua ei tilitetä Kauppiaalle ennen kuin Kauppias on merkinnyt reklamaation käsitellyksi Savalanche-palveluun joko sähköpostitse tai Savalanche-palvelun kautta. ja tästä on kulunut seitsemän (7) päivää tai Ostaja on hyväksynyt käsitellyn reklamaation. Asiakkaan kieltäytyminen tilauksesta Kun Ostaja on maksanut Tuotteen, mutta ei ota Tuotetta vastaan, hänen on ilmoitettava tästä Savalanche-palvelun kautta Kauppiaalle. Kauppias on tällöin velvollinen hyväksymään asiakkaan kieltäytymisen tilauksesta kolmenkymmenen (30) päivän sisällä kieltäytymisilmoituksen saamisesta, jolloin maksu palautetaan Ostajalle. Toimittamatta jättäminen Kauppias on velvollinen toimittamaan tilatun Tuotteen Ostajalle 30 päivän kuluessa tilauksesta, jollei pidempää toimitusaikaa ole erikseen sovittu. Jos Tuotetta ei ole toimitettu toimitusajan puitteissa, on Ostajalla oikeus pyytää maksun palautusta Savalanche-järjestelmän kautta. Tästä ilmoitetaan sähköisesti Kauppiaalle, jolla on seitsemän (7) päivää aikaa sopia uusi toimitusaika Ostajan kanssa. Jos sopimukseen ei päästä, Vuole palauttaa maksun Ostajalle Tilauksen maksaminen ja Tuotteiden varaaminen Muut ehdot Tilaus maksetaan Savalanchessa tilaushetkellä käytössä olevilla maksutavoilla. Ostajalla on maksutavan valinnasta lukien kaksi (2) vuorokautta aikaa suorittaa maksu. Jos maksu ei ole saapunut Savalanchen Asiakasmaksutilille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tästä, tilauksessa mukana olevien tuotteiden varaus puretaan eikä niiden saatavuutta enää tämän jälkeen voida taata. Lippuja koskevat toimitusehdot Liput (matkaliput, pääsyliput) toimitetaan sähköpostilla, josta käyttäjä voi tulostaa liput omalla tulostimellaan. Lippujen hinnan lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva toimituspalkkio. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä. Lippuja ei vaihdeta eikä niitä lunasteta takaisin. Hankkiessasi alennuslipun on alennukseen oikeuttava todistus pyydettäessä esitettävä tilaisuudessa lipun yhteydessä. Jos tapahtumaan on ikäraja, on lisäksi pyydettäessä esitettävä henkilöllisyystodistus. Tarkista etukäteen, ettei tilaisuuden ajankohta tai paikka ole muuttunut tai peruuntunut. Tilaisuuden järjestäjä vastaa peruuntumisista ja muutoksista sekä näistä mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista tai mahdollisesta vahingonkorvauksesta kuten lippujen hinnan palautuksesta. Toimituspalkkiota ei tällöin kuitenkaan palauteta.vuole Oy ei vastaa tilaisuuden järjestäjän tilaisuutta koskevien tietojen paikkaansa pitävyydestä. Ostoturvan lisäksi Vuole Oy ei vastaa

5 5 (6) tilaisuuden muuttumisesta tai peruuntumisesta Ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jäsenmaksuja koskevat toimitusehdot Jäsenmaksulla tarkoitetaan yhdistyksen säännöllisin määräajoin keräämää maksua jäseniltään. Vahvistus jäsenmaksun maksamisesta toimitetaan sähköpostitse samalla tavoin kuin liput. Jäsenmaksun hinnan lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva toimituspalkkio. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä. Jäsenmaksuilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Seura tai yhdistys vastaa mahdollisista jäsenmaksun palautuksista tai vahingonkorvauksista. Toimituspalkkiota ei tällöin kuitenkaan palauteta. Elektronisesti toimitettavia lahjakortteja koskevat toimitusehdot Lahjakortti oikeuttaa Ostajan Kauppiaan lahjakortissa määrittämään palveluun, tuotteeseen tai vastaa lahjakortin arvon mukaista rahamäärää Kauppiaan toimipisteessä. Vahvistus lahjakortin maksamisesta toimitetaan sähköpostitse samalla tavoin kuin liput. Lahjakortin hinnan lisäksi ei peritä toimituspalkkiota. Vuole Oy ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan laitteiston tai verkkoyhteyden käyttöongelmista, katkoksista, tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä. Lahjakorteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Kauppias vastaa mahdollisista lahjakortin palautuksista tai vahingonkorvauksista omien toimitusehtojensa puitteissa. Lahjoituksia koskevat toimitusehdot Virallisen varainkeruuluvan alaisia lahjoituksia ei voi peruuttaa. Lahjoitustuotteen tarjoava Kauppias vastaa mahdollisista reklamaatioista tai vahingonkorvauksista omien toimitusehtojensa puitteissa. 5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Vuole sitoutuu käsittelemään Ostajan henkilötietoja huolellisesti ja suojaamaan ne asiattomilta tahoilta. Vuole Oy on oikeutettu välittämään Ostajan tiedot Kauppiaalle, jolta Ostaja on ostanut tuotteen. Ostajan henkilötiedot talletetaan Savalanchepalveluun seuraavasta osoitteesta avautuvan rekisteriselosteen ehdoin. 6 VASTUUNRAJOITUS

6 6 (6) Vuole tarjoaa Savalanche-palvelun ja Savalanche-kaupan sellaisena kuin ne ovat, eikä anna Ostajalle tai muullekaan osapuolelle takuuta Savalanche-kaupan tai - palvelun käytettävyydestä, toiminnasta tai loukkaamattomuudesta. Vuole ei vastaa Ostajalle tai muullekaan osapuolelle Kauppiaiden Tuotteiden ominaisuuksista, saatavuudesta, toimittamisesta tai Tuotteista annettujen tietojen oikeellisuudesta millään tavoin. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Osapuolen korvausvastuu on rajattu rahasummaan, joka vastaa Ostajan Savalanche-kaupaaan tekemää maksua. Vastuunrajoitusta ei noudateta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Tämä Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Ostaja on hyväksynyt sopimuksen Savalanche-palvelun tilauskaavakkeella. Sopimus päättyy, kun Ostoturva-palvelun tässä Sopimuksessa määritetyt ehdot eivät ole enää voimassa tai Peruuntunut kauppatapahtuma on syntynyt. Sopimuksen päättyessä Vuole ei ole vastuussa mahdollisista Ostajan ja Kauppiaan välisistä reklamaatioista, maksujen palautuksista ja takuu-asioista. 8 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti Oulun käräjäoikeudessa.

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus 1475607-9, (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa 22.2.2015 alkaen jr. Volcano / Volcano Design on Internetissä huonekaluja ja sisustustuotteita myyvä yritys. Yrityksellä ei ole erillistä myymälää eikä noutopistettä Suomessa.

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen

RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen 1. Soveltamisala Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Raisioagro Oy:n

Lisätiedot

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot