INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille"

Transkriptio

1 INFRA-panostukset ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky - annammeko tasoitusta kilpailijamaille Pekka Pajakkala Johtava neuvonantaja, VTT Infrapoliittinen iltapäivä, INFRA 2012 Helsinki

2 2 Innovaatiot, liiketoiminta, palvelut ja ihmiset näkökulmina Materiaaleilla liiketoimintamurroksia nanoteknologia ja toiminnalliset materiaalit biokemikaalit ja niiden lähtöaineet teolliset biomateriaalit uudet kuitumateriaaliketjut VTT:n strategiset tutkimuspainotukset Elektroniikan ja fotoniikan sovellukset suorituskykyiset mikrosysteemit painettu älykkyys mittausratkaisut Digitaalinen maailma Vähähiiliset energiateknologiat energiatehokkuus uusiutuvat energialähteet ydinenergia, puhdas fossiilinen energia energiajärjestelmät, muutosten mallinnus Niukkaresurssinen tuotanto teollinen biotekniikka ja vihreä kemia puhdas vesi jätejalostamot resurssitehokkaat prosessit Kestävä kehitys Kestävä kehitys Ekotehokas älykäs rakennettu ympäristö viihtyvyys, turvallisuus, terveellisyys ja saavutettavuus integroitu suunnittelu, toteutus ja käyttö kestävät yhdyskunnat ja verkostot älykäs liikennemuotojen yhteiskäyttö Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiat terveelliset elintarvikeratkaisut lääkekehityksen teknologiat molekyylidiagnostiikka terveyden tietotekniikka Tieto vapaaseen käyttöön digitaaliset läsnä-älypalvelut kognitiiviset järjestelmät ja yhteentoimivuus internet ja pilvilaskenta vihreä ICT Ketterät teolliset järjestelmät globaalien tuotantojärjestelmien johtaminen ja organisointi simulointipohjainen suunnittelu ekotehokkaat koneet ihmisten ja organisaatioiden toiminta

3 3 Esityksen sisältö 1. Tarkastelen, pitävätkö seuraavat väitteet paikkansa 1. Ruotsi on panostanut voimakkaasti teihin, rautateihin ja energiainfraan 2000-luvulla verrattuna esim. Suomeen 2. Suomi panostaa vähän infran rakentamiseen pohjoismaihin verrattuna 3. Infrarakentamisen hinnat ovat nouseet nopeasti 2. Johtopäätökset edellisistä 3. Mitä voitaisiin ja mitä pitäisi tehdä, toimenpiteet 1. Uudet painotukset 2. tuottavuus Makrotason tarkasteluja, keskeisenä lähteenä EUROCONSTRUCTin tiedot eri Euroopan maista.

4 4 170 Tierakentamisen määrä volyymi indeksi 2002=100, - investoinnit ja korjaus Norja Ruotsi Suomi Tanska Euroconstruct-maat Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2011

5 5 220 Rautateiden rakentaminen volyymi indeksi 2002=100, - investoinnit ja korjaus Ruotsi 160 Norja Euroconstruct-maat Tanska 80 Suomi Lähde: Euroconstruct, Marraskuu 2011

6 Energia- ja vesihuoltorakentaminen volyymi indeksi 2002=100, - investoinnit ja korjaus Norja Ruotsi Euroconstruct-maat Suomi Tanska Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2011

7 7 Johtopäätökset edellisistä Viimeisen 10 vuoden aikana Ruotsin panostus infrarakentamiseen on kasvanut tie- ja katusektorille 30 % (Suomi 5 %) rautatiesektorille 100 % (Suomi -25 %) energiainfraan 150 % (Suomi 5 %) Kasvuväite pitää paikkansa, mutta

8 8 Mihin MVR-rahat käytettiin maa- ja vesirakentaminen sektoreittain, prosenttia 100 % 12,0 90 Muu mvr ,6 mrd. 10,3 mrd. 8,2 mrd. 6,4 mrd. 25,5 Energiaja vesi huolto 11,9 Tietoliikenne 3,2 12,2 Rautatiet 34,8 Tiet ja kadut Muu liikenne 15,2 35,9 7,2 5,7 9,0 26,8 Suomi Ruotsi Norja Tanska puolet väyliin rata sittenkin pieni teihin yli puolet energia 45% 18,9 13,4 2,8 2,7 7,8 54,3 13,3 44,9 3,2 3,2 9,6 25,7

9 9 Infrasektoreiden osuus kokonaisuudesta eri Euroopan maat Market Structure 100% 90% Other Civil Engineering 80% 70% 60% 50% 40% Energy & Water Works Telecommunication Other Transportation Muu infra 30% Railway 20% 10% 0% Roads & Bridges Liikenneinfra A ustria Switzerland Netherlands Czech Republic Norway Portugal S lovakia S pain United Kingdom Belgium Italy Hungary Germany France Poland Finland Ireland Denmark Sweden Euroconstruct, Helsinki 2011

10 , 2010 rahassa Pekka Pajakkala Maa- ja vesirakentamiseen käytetty rahamäärä per capita Norja Tanska Ruotsi Suomi Euroconstruct-maat Lähde: Euroconstruct, Marraskuu 2011

11 11 Bruttokansantuote per capita 2010

12 12 6,0 % Maa- ja vesirakentamisen osuus BKT:stä 5,0 4,0 Tanska 3,0 2,0 Ruotsi Norja Suomi Euroconstruct-maat 1,0 0, Lähde: Euroconstruct, Marraskuu 2011

13 13 Johtopäätökset edellisistä Ruotsi on nostanut matalalla tasolla olleen infrarakentamisen BKT-osuutensa Suomen tasolle eli maat panostavat yhtä paljon suhteessa bruttokansantuotteeseen tai per capita Suomi panostaa infraan yhtä paljon kuin muut pohjoismaat (2,5 3 %/bkt) ja enemmän kuin läntisen Euroopan maat (2,3 %) Infrarakentamisen panostustasoa on vaikea nostaa, bkt osuus on laskeva eli kasvu on hitaampaa kuin bkt:llä on pärjättävä nykyisen tason rahoituksella seuraava haaste on

14 14 Hintakehitys 2000-luvulla Maa- ja vesirakentamisen hinta** Talonrakentamisen n hinta** Yleinen hintakehitys* Kone- ja laiteinvestointien hinta** *Bkt:n hintaindeksi, **investointien hintaindeksi, lähde Tilastokeskus 80

15 15 Mistä infrarakentamisen tarpeet pitää johtaa Drivers of change in construction and real estate Population growth Structural changes in the economy Urbanisation Globalisation Ageing of population and buildings/structures Sustainable development Quality of life; well-being, safety New technologies as enablers

16 16 Infraosaaminen on kytkettävä tiiviimmin osaksi koko rakennetun ympäristön kehittämistä Lämmön ja sähkön yhteistuotanto: bioenergia Maamerkit, mistä kaupunki tunnetaan Uusiutuvan energian hyödyntäminen Älykäs liikenne, liikkuminen, liikenneyhteydet, logistiikka Tehokas jätehuolto ja kierrätys Pysäköintiratkaisut, julkinen liikenne Kestävän kehityksen mukaiset uudet ja olemassa olevat rakennukset Energian tuotanto rakennuksissa Käyttäjälähtöisyys: asuminen, hyvinvointi, ympäristön viihtyisyys EkoGrad, Pietari, Venäjä

17 17 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT Rakennetussa ympäristössä asutaan, liikutaan, tehdään työtä ja vietetään vapaa-aikaa. Rakennettu ympäristö luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja perustan toimivalle yhteiskunnalle. Rakennettua ympäristöä käyttävät kaikki: ihmiset, yritykset ja muut yhteisöt, yhteiskunta. RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME 2025 Rakennettu ympäristö vastaa ihmisten ja kestävän kehityksen vaatimuksiin. Se on turvallinen, terveellinen ja palveleva. Sitä on helppo käyttää ja se toimii sujuvasti. Se on järkevästi suunniteltu ja rakennettu sekä kaukonäköisesti hoidettu. RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

18 18

19 19 Eri Infrasektoreiden osuus suhteellinen koko maa-osuus ja vesirakentamisesta rakennustoiminnan 1900-luvun arvosta alusta 100 % kunnallistekniikka 80 % 60 % tieto- ja lentoliikenne vesiliikenne raideliikenne 40 % maantieliikenne 20 % metsätalous maatalous 0 % Lähteet: Kohi, Tilastokeskus ja VTT Rakennemuutokset ovat olleet huomattavia Ne eivät vähene jatkossakaan, fokusointia tarvitaan

20 20

21 21 Rakentamisen tuottavuus (tuotanto / työtunnit, 1990=100) infra talo Lähde: Tilastokeskus 15

22 22 Infrarakennuskannan arvo - sen jakauma elinkeinoittain, hintataso v Palvelut Teollisuus ja rakentaminen Maa- ja metsätalous

23 23 Tarpeeseen nähden riittämätön kunnossapito kasvattaa korjausvelkaa Korjaukset ja kunnossapito 2007 Rakenteiden kuluminen 2007 milj % 72% % 0 Asuinrakennukset Muut talonrakennukset Infrarakenteet Lähde: Tilastokeskus, VTT 6

24 24 Share of new and R&M in civil engineering output in % 80% 60% 40% Repair and Maintenance New 20% 0% S lovakia Sweden Portugal Belgium EC Helsinki 2011 Spain A ustria Ireland Poland Finland United Kingdom Czech Republic France Hungary Norway Germany Netherlands Denmark Italy Switzerland Rikkaat ja/tai vanhat maat

25 25 Infra-ala osapuolten kautta määriteltynä Käyttäjät Omistaja Rakennuttaja Viranomainen Tilaaja Materiaalivalmistaja Henkilöstövuokraaja Pääurakoitsija Kone- ja laitevalmistaja Projektinjohtokonsultti Konevuokraaja Rahoittaja Suunnittelu Aliurakoitsija Kuljetus Osapuolten yhteistoimintaprosessit ovat keskeinen asia tuottavuuden ja laadun parantamisessa

26 26 Millaisia töitä liittyy maa- ja vesirakentamiseen - infra-ala työlajien kautta määriteltynä Talojen pohjarakenteet Rakennuttamnen & johto Suunnittelu Kunnossapito ja hoito Erikoistyöt Kalliorakenteet Vesirakenteet Päällysteet Kunnallistekniset Maarakenteet Lähde: VTT Pohjarakenteet milj Minkä työlajien tuottavuuden parantamisella saadaan parhaimmat vaikutukset

27 27 INFRArakentamisen tuottavuus työlajeittain

28 28 Rakennusalan sektoreiden tuottavuus 1975= Rakennustuoteteollisuuden 140 Talonrakennustyömaiden 50 Infratuotannon Lähde: Tilastokeskus

29 29 MVR TYÖLAJIEN TYÖLLISTÄVYYS HTV / MILJ. URAKOINTI TEOLLISUUS PALVELUT MVR KUNNOSSAPITO OHJAUSVARUSTEET, LAITEASENNUKSET SILLANRAKENNUSTYÖT VESI JA ENERGIAHUOLTO PÄÄLLYSTETYÖT MURSKAUSTYÖT KALLIORAKENNUSTYÖT MAARAKENNUS POHJARAKENNUS Terttu Vainio htv / milj.

30 30 Uudet toteutusmuodot ja hankintamenettelyt merkitsevät nykyistä laaja-alaisempaa osaamista - ja parempaa tuottavuutta

31 31 Tiedonhallinta sekä prosessin ja koneiden automatisointi - keskeiset tuottavuutta ja laatua parantavat tekijät Koneauto -maation käyttö kasvaa Manuaalinen ohjaus Mobiili tiedonsiirto Sähköinen kaupankäynti Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus GPS avusteinen kaivu Tietokannat Tuotetietomalli Virtuaalimallit future Sensori teknologia Tietotekniikan käyttö kasvaa Nippala, Vainio

32 32 New technologies in construction Drivers/enablers ICT GPS Mobile Solutions Green Solutions Material Technology Rising Costs; energy, raw materials => Construction Technologies BIM Information models Visualisation, simulation, automation New procurement methods Industrialisation Prefabrication New building machines New materials Reuse of materials

33 33 Mitä voitaisiin ja mitä pitäisi tehdä 1. Muuttaa infrarakentamisen rakennetta infrapanostuksen sektorijakauma tukemaan maamme hyvinvointi- ja kilpailukykytavoitteita Infran rakennuttajana on pääosin julkinen sektori => poliittiset päätökset ohjaamassa Painottaa uudistamista ja korjaamista ja pohtia, mitä osaa infrakannasta ei enää ylläpidetä Infrarakentamisen tarpeet, mistä ne pitäisi johtaa Yhteiskunnan ja elinkeinojen muutoksista Liikenteen kysynnän pieneneminen ja pienentäminen saavutettavuus ja tavoitettavuus vaikuttavat liikkumiseen; sähköposti, videopalaverit, lähi- ja nettipalvelut, etätyö, Tehokkaampi logistiikka; verkkokauppa, logistiset ketjut, eri kuljetusmuotojen yhdistäminen, raideverkosto Lähiajattelu; lähipalvelut, lähituotteet, lähiruoka, lähienergia, tavaravalmistus lähellä käyttäjiä, tavaroiden vienti pienenee

34 34 Mitä voitaisiin ja mitä pitäisi tehdä 2. Enemmän aikaan nykyisellä rahalla Tuottavuus paremmaksi, keinoja löytyy valtavasti Laatu ylös, elinkaarinäkökulma, pienemmät ylläpitokustannukset Kestävästä kehityksestä ja raaka-aineiden hintojen noususta tulevat vaatimukset luovat lisäpaineita tuottavuudelle 3. Älykyyttä fyysisen infrarakentamisen täydentäjäksi ja tilalle; Älyliikenne, älyautot, älykkäät sähköverkot Palvelutasoa ylös, julkinen (kutsu)liikenne, liikenteen käyttäjäpalvelut; matkaketjuopastus, Muut energiaratkaisut, sujuvuutta, toimintavarmuutta, kapasiteettia, turvallisuutta, laskeva hintakehitys per suorituskyky Korvaa osan kovasta rakentamisesta

35 35 VTT creates business from technology

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä

Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä 50 Antti Pelkonen ARTIKKELIT Tieto- ja viestintäteknologia teknologiavetoisen yhteiskunnan rakentajana ja yhteiskuntapolitiikan välineenä ANTTI PELKONEN ABSTRACT The Political Objectives of Information

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula?

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? TULEVAISUUDEN TYÖT Satakunnan liitolle Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? Tämän yhteenvedon lähtökohtana oli

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio

Raija Volk. Aluevisio 2020. Perusvisio Raija Volk Aluevisio 2020 Perusvisio Kaikkialla Suomessa on yhteinen visio siitä, miksi ja millaista yhteiskuntaa ja kenelle rakennamme. Maaseudun, kaupunkien, pohjoisen, itäisen, läntisen ja eteläisen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot