ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE"

Transkriptio

1 ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE

2 Page 2 Sisältö Mobiiliohjeita asiakkaille LYHYTNUMEROT Oma lyhytnumero Jaettu lyhytnumero Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä HAKUSANAT Hakusanojen tilaaminen Hakusanat ja oma lyhytnumero Päähakusanat Alihakusanat ja tarkennushakusanat Hakusanat ja jaettu lyhytnumero Päähakusanat Alihakusanat ja tarkennushakusanat Poikkeustapauksia Hakusanoissa käytettävät merkit HINTALUOKAT Hintaluokat ja oma lyhytnumero Hintaluokat ja jaettu lyhytnumero YLEISTÄ PALVELUIDEN TOIMINNASTA Operaattorit Prepaid-liittymät Paluuviestit Hakusanattomat palvelut Viestien pituus Mainoskiellot Moblog-kuvapalvelut Coupon-palvelut Mobisite Channel- ja Push- palvelut ASIAKASPALVELU FAQ... 14

3 1. LYHYTNUMEROT Page Oma lyhytnumero Oma lyhytnumero on vain yhden yrityksen käytössä. Oman lyhytnumeron hankkiminen on jaettua lyhytnumeroa kalliimpaa, mutta se yhdistää yrityksen luomat palvelut lehteen ja antaa täten valinnanvapautta hakusanojen luomisessa (kts. 2.1 Hakusanat ja oma lyhytnumero). Oma lyhytnumero voi olla 13-alkuinen. Näitä 13-alkuisia numeroita saa käyttää yleishyödyllisiin palveluihin. Kts. lisää kohdasta 1.3. Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Jaettu lyhytnumero Jaettu lyhytnumero on edullisempi kuin oma lyhytnumero, koska jaetussa lyhytnumerossa sama numero on käytössä useammalla yrityksellä. Lyhytnumeron hankinnasta aiheutuvat kustannukset jakautuvat näiden yritysten kesken. Jaetut lyhytnumerot voivat olla joko 16- tai 17- alkuisia. Kts. lisää näiden numeroiden käytöstä kohdasta 1.3. Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Viestintäviraston sivuilta löytyy tietoa lyhytnumeroista. Viestintävirasto määrittelee palvelut ja niihin käytettävät numerot vain palveluryhmän tarkkuudella (I=yleishyödylliset, II=asiointi, III=ajanviete ja IV=aikuisviihde). MAPEL:in (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta) sivuilta löytyy tarkempi jaottelu Viestintäviraston listaamien palveluryhmien sisällöstä: Ajanvietepalveluille osoitettuja numeroita (171- ja 173 alkuisia numeroita) voidaan käyttää asiointipalveluiden (16-alkuisia numeroita) tarjoamiseen, mutta ei päinvastoin. Tämä johtuu estoluokituksen rakenteesta.

4 Numeroalue numeron alkuosan mukaan Käyttötarkoitus Page Teleyrityskohtaiset palvelut 12x (x=1-6) 13x (x=1-5) Yrityskäyttöön varatut numerot Yleishyödylliset palvelut Teleyrityskohtaiset palvelut 16x (x=1-5) Asiointipalvelut Ajanvietepalvelut 18x (x=1-5) Ilmaispalvelut

5 2. HAKUSANAT Page 5 Hakusanat luokitellaan kolmeen osaan, joista käytetään seuraavia nimityksiä: Suomi Ruotsi Englanti Päähakusana Huvudsökord Main keyword Alihakusana Undersökord Subkeyword Tarkennushakusana Precisionssökord Precision keyword Päähakusanalla tarkoitetaan ensimmäistä hakusanaa, seuraavaa hakusanaa kutsutaan alihakusanaksi ja kolmantena oleva mahdollinen tarkennushakusana vielä tarkentaa palvelua. Hakusanojen käytössä on suositeltavaa noudattaa jonkinlaista loogisuutta. Tällöin palveluiden käyttö on käyttäjillekin helpompaa. Voidaan esimerkiksi käyttää logiikkaa, jossa päähakusana kuvaa aina yritystä, jonka kanssa ollaan tekemisissä ja ali-/tarkennushakusanat kuvaavat palvelua, jota ollaan käyttämässä. Kun käytössä on oma lyhytnumero, voi yrityksen tunnuksen kuitenkin halutessaan jättää pois päähakusanan paikalta. Samat hakusanat voivat olla käytössä vain yhdessä palvelussa kerrallaan. Yritys voi luoda tai poistaa käytöstä hallinnoimiaan hakusanoja AIMO-järjestelmässä, Admin-valikon kautta. Esimerkkejä hakusanayhdistelmistä: Yritys Lyhytnumero Päähakusana Alihakusana Tarkennushakusana Etelä-Suomen Jaettu ESS Mielipide Sanomat Etelä-Suomen Jaettu ESS Tilaus Kesto Sanomat Etelä-Suomen Jaettu ESS kuva autot Sanomat Pohjalainen Jaettu PO Pohjalainen Jaettu PO Lemmikki Pohjalainen Oma Mielipide Karjalainen Jaettu KR Kuva joulu Karjalainen Oma KUVA LAPSET Karjalainen Oma Kesäkuvat

6 2.1. Hakusanojen tilaaminen Kun tarvitset uusia hakusanoja, ilmoita tilatessasi lyhytnumero, johon haluat hakusanat liitettävän. Hakusanoja ei liitetä pysyvästi mihinkään hintaluokkaan. Poikkeuksena tähän ovat kuitenkin yli 5 suuruiset hintaluokat. Jos hakusana tulee jaettuun numeroon, yritys voi muuttaa palvelun hintaluokan itse välillä 0-2. Lista palvelulle valittavissa olevista hintaluokista tulee näkyviin AIMOssa palvelun hallinnoinnin yhteydessä. Yrityksen omaan numeroon on asiakaspalvelussa avattu erikseen hintaluokat, joista yritys voi valita palvelulle sopivan. Page 6 Jos Moblog-palveluun halutaan tehdä uusia hakusanoja yli 5 :n hintaluokkaan, hintaa ei voi suoraan muuttaa AIMO-järjestelmässä. Tällöin palvelu luodaan ensin valmiiksi AIMOssa, ja palvelun hinta muutetaan pyynnöstä asiakaspalvelussa ennen palvelun käyttöönottoa Hakusanat ja oma lyhytnumero Päähakusanat Omaan lyhytnumeroon voi luoda rajattoman määrän päähakusanoja. Tällöin ei myöskään tarvitse tarkistaa, ovatko samat päähakusanat käytössä jollain toisella yrityksellä. Yritys voi luoda uusia päähakusanoja AIMO:ssa itse. Jos haluatte, että uusi päähakusana tehdään Arena Interactiven asiakaspalvelussa puolestanne, päähakusanan luomisen palvelumaksu on 100. Poikkeuksena päähakusanoja luotaessa ovat yli 5 :n arvoiset palvelut, jotka tehdään aina asiakaspalvelun kautta. Kts. kohta 2.4. Poikkeustapauksia Alihakusanat ja tarkennushakusanat Yritys voi tehdä AIMO:ssa omaan lyhytnumeroonsa rajattoman määrän myös alihakusanoja ja tarkennushakusanoja. Ainoastaan erikoismerkkien käyttöä hakusanoissa on rajoitettu Hakusanat ja jaettu lyhytnumero Päähakusanat Jaettuun lyhytnumeroon sisältyy 3 kpl päähakusanoja. Ylimääräisten hakusanojen kytkennän palvelumaksu on 100 / hakusana. Jaettuun lyhytnumeroon kytkettävät uudet päähakusanat tehdään Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Tarkistamme aina uusia päähakusanoja luodessamme, ovatko jaettuun lyhytnumeroon lisättävät päähakusanat jo käytössä jollain toisella yrityksellä.

7 Päähakusanoja luodessa kannattaa käyttää oman yrityksen lyhennettä päähakusanana ja vasta sen jälkeen kuvailla itse palvelua alihakusanalla ja tarvittaessa tarkennushakusanalla. Page 7 Tällä tavoin voidaan vähentää tarvittavien päähakusanojen määrää. Yhtä päähakusanaa käyttämällä voi näin itse luoda AIMOssa rajattomasti alihakusanoja. Poikkeuksena päähakusanoja luotaessa ovat yli 5 :n arvoiset palvelut, jotka tehdään aina Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Tällöin asiakaspalvelussa lisätään palveluun myös alihakusana. Kts. kohta 2.4. Poikkeustapauksia Alihakusanat ja tarkennushakusanat Yritys voi tehdä AIMO:ssa myös jaettuun lyhytnumeroon rajattoman määrän alihakusanoja ja tarkennushakusanoja. Ainoastaan erikoismerkkien käyttöä hakusanoissa on rajoitettu Poikkeustapauksia Jos kyseessä on 5 tai sen ylittävät hintaluokat, laitetaan päähakusanaksi suoraan tunnus: 5E. Tällöin päähakusana kertoo asiakkaalle, että kyseinen palvelu maksaa 5. Kyseessä on niin sanottu kallis palvelu, jonka hinnoittelusta tulee informoida asiakasta. Tällöin ei tarvita operaattorilta asiakkaalle lähetettävää vahvistusviestiä palvelun käytöstä. Hinnoittelun raja on muuttunut aikaisemmasta 2 :sta tähän 5 :n hintaluokkaan. Päähakusanan lisäksi palvelulle muodostetaan myös alihakusana, jotta palvelut kohdistuvat varmasti oikealle yritykselle. Esim. jos kyseessä on Pohjalainen, avataan hakusanat 5E PO. Kun tarvitset käyttöösi yli 5 :n hintaluokan, ota hyvissä ajoin yhteyttä asiakaspalveluumme. Näiden hintaluokkien avaaminen kestää 1-7 päivää, riippuen siitä, kuinka nopeasti saamme operaattoreilta vahvistukset halutun hintaluokan avaamisesta Hakusanoissa käytettävät merkit Hakusanoissa voi käyttää kaikkia aakkosia sekä lisäksi numeroita. Erikoismerkit eivät ole sallittuja. Poikkeuksena Moblog-kuvapalvelun hakusanat, kts. kohta 4.7. Moblogkuvapalvelut.

8 3. HINTALUOKAT Page Hintaluokat ja oma lyhytnumero Yrityksen aloituspakettiin kuuluu veloituksetta yksi hintaluokka valmiina olevista hintaluokista (kts. Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista). Oman lyhytnumeron haltijalle muut hintaluokat ovat maksullisia, koska uuden hintaluokan avaaminen aiheuttaa toimenpiteitä operaattorilla, eikä oman lyhytnumeron tapauksessa ole muita yrityksiä jakamassa kustannuksia. Uuden hintaluokan avaamiskustannus on 100. Yritys saa uuden hintaluokan käyttöönsä noin 2-4 arkipäivän kuluessa tilauksesta. Huom! Operaattoreilla on tiettyjä yleisiä perushintaluokkia välillä Perushintaluokkien ulkopuolisten, niin sanottujen erikoishintaluokkien (esim. 1,95 / 2,70 / 3,20 ) avaamisesta operaattorit veloittavat avaamiskustannuksena enemmän kuin tavallisten hintaluokkien avaamisesta. Erikoishintaluokkien avausmaksu on tästä johtuen huomattavasti suurempi kuin normaali uuden hintaluokan avausmaksu Hintaluokat ja jaettu lyhytnumero Jaetuille lyhytnumeroille on valmiina tietyt hintaluokat välillä 0-2 (kts. Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista). Jos yritys haluaa käyttöönsä yli 2 :n hintaluokan, tai sellaisen alle 2 :n hintaluokan, joka ei sisälly taulukossa lueteltuihin hintaluokkiin, on uuden hintaluokan avauskustannus 100. Huom! Operaattoreilla on tiettyjä yleisiä perushintaluokkia välillä Perushintaluokkien ulkopuolisten, niin sanottujen erikoishintaluokkien (esim. 1,95 / 2,70 / 3,20 ) avaamisesta operaattorit veloittavat avaamiskustannuksena enemmän kuin tavallisten hintaluokkien avaamisesta. Erikoishintaluokkien avausmaksu on tästä johtuen huomattavasti suurempi kuin normaali uuden hintaluokan avausmaksu.

9 Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista Page 9 Päähakusana Alihakusana / Tarkennushakusana Valmiina olevat hintaluokat Ylimääräiset hintaluokat Oma lyhytnumero Maksuton, jos asiakas luo päähakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Poikkeus: yli 5 :n hintaiset hakusanat luo Arena Interactiven asiakaspalvelu. Avausmaksu on 100. Maksuton, jos asiakas luo hakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Asiakas voi maksutta valita palvelulle yhden hintaluokan alla olevasta hintaluokkalistasta, välillä 0-2. Muut avattavat hintaluokat ovat maksullisia: Uuden hintaluokan avausmaksu on 100. Poikkeus: erikoishintaluokkien avausmaksu on suurempi. Jaettu lyhytnumero Asiakkaan 3 ensimmäistä hakusanaa ovat maksuttomia. Näiden jälkeen uuden päähakusanan avausmaksu on 100. Päähakusanat luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Maksuton, jos asiakas luo hakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Valmiina olevat hintaluokat: 0,13 0,16 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 Yli 5 :n hintaluokat ja muut kuin hintaluokkalistassa olevat hintaluokat ovat maksullisia: Uuden hintaluokan avausmaksu on 100. Poikkeus: erikoishintaluokkien avausmaksu on suurempi.

10 4. YLEISTÄ PALVELUIDEN TOIMINNASTA Page Operaattorit Palvelumme toimivat kaikilla kotimaisilla operaattoreilla. Tällä hetkellä palveluita tarjoavat Elisa, Sonera, Saunalahti, TeleFinland ja DNA. Operaattorit vaihtuvat aika ajoin, joten palvelujen markkinoinnissa kuluttajille on luotettavinta mainita yleisesti kotimaiset operaattorit Prepaid-liittymät Kun Soneran Prepaid-liittymästä lähetetään viestejä eri palveluihin, tulee asiakkaan kortilla olla ladattuna vähintään 20. Tämä summa varataan liittymäkortilta, ja erotus palautuu kortille takaisin muutaman minuutin kuluessa. Poikkeuksena tästä ovat Treffiarenan palvelut, jolloin kortilta varataan tarkistusvaiheessa vain 5, josta erotus palautuu tarkistuksen jälkeen asiakkaan kortille. Muut operaattorit varaavat Prepaid-korteilta vain kyseisen tekstiviestin hinnan verran Paluuviestit Kun asiakas lähettää palveluun viestin, hän saa onnistuneesta viestistä yrityksen palveluun luoman automaattisen paluuviestin. Epäonnistuneesta viestistä hänelle lähtee järjestelmästä virheviesti, josta käy ilmi viestin epäonnistunut lähetys. Toistaiseksi virheviestit lähtevät tarvittaessa vain asiakkaan sms-palveluihin lähettämistä epäonnistuneista viesteistä. Asiakkaalle lähetettävään automaattiseen paluuviestiin on hyvä kirjoittaa viestin loppuun yrityksen nimi, jolloin asiakkaalle varmistuu, että viesti on mennyt perille oikeaan yritykseen Hakusanattomat palvelut Yrityksellä voi olla omaan lyhytnumeroon muodostettuja palveluita, joissa ei ole käytössä lainkaan hakusanoja. Usein esimerkiksi Uutisvinkit -tyyppiset palvelut ovat tällaisia. Yrityksen hakusanattomaan palveluun saapuvat myös viestit, joissa hakusanat on kirjoitettu väärin ja viestit on tarkoitettu lähetettäväksi johonkin toiseen tämän yrityksen palveluun. Palvelut, joissa ei ole hakusanoja, luodaan ja muokataan Arena Interactiven asiakaspalvelussa.

11 4.5. Viestien pituus Asiakkaat voivat lähettää yrityksen muodostamiin palveluihin 3 x 160 merkkiä pitkiä viestejä. Jos asiakas lähettää pitkän viestin, se voi tulla palveluun joko yhdessä tai useassa osassa, riippuen pitkien viestien vastaanottoasetuksista. Tämän vuoksi viestit saattavat näkyä AIMOssa lyhyempinä osina, koska niitä ei ole linkitetty yhteen. Page 11 Yritys voi lähettää 3 x 160 merkkiä pitkiä Send-viestejä, mutta toistaiseksi ne menevät asiakkaalle kolmena eri viestinä. Lähetettävän viestin pituutta ja lähetysaikaa kannattaa suunnitella myös viestin vastaanottajan näkökulmasta. Tulevaisuudessa AIMOsta lähetettävät Send-viestit linkitetään yhdeksi viestiksi. Tällä hetkellä Channel-palvelusta lähetettävät viestit toimivat jo näin, eli pitkä Channel-viesti tulee asiakkaan puhelimeen ikäänkuin yhtenä viestinä Mainoskiellot Jos asiakas on kieltänyt markkinointiviestien lähettämisen, kyseiselle asiakkaalle ei voida lähettää mitään markkinointiviestejä AIMO-järjestelmän Send-palvelun kautta Moblog-kuvapalvelut Moblog-kuvapalveluissa käytettävissä hakusanoissa ei voi käyttää ÅÄÖ-kirjaimia, jos Moblogpalvelun sisältämät kuvat on tarkoitus julkaista suoraan verkkosivuilla, tai jos Moblogpalveluun halutaan vastaanottaa sähköpostilla lähetettyjä kuvia. Jos Moblog-palveluun kerätään kuvia ainoastaan multimediaviesteillä ja kuvat julkaistaan muualla kuin Moblogpalvelun verkkosivulla, voi hakusanoissa käyttää myös ÅÄÖ-kirjaimia. Jos Moblog-palvelun kuvat halutaan julkaista verkossa, tulee palvelua luodessa valita toiminto Internet-asetukset/Aktivoi web-julkaisu. Moblog-osoite muodostuu hakusanoista tyyliin Asiakas voi lähettää Moblog-palveluun MMS-viestinä tai sähköpostilla vain yhden kuvan kerrallaan. Jos asiakas lähettää samassa viestissä useampia kuvia, vain ensimmäinen viestiin liitetyistä kuvista tulee perille. Moblog-palveluun voi lähettää vain MMS-viestejä. Jos asiakas haluaa lähettää kuvapalveluun vain tekstiä, tulee viesti lähettää silloinkin MMS-viestinä Coupon-palvelut Kirjoitettaessa paluuviestiä Coupon-palveluun on otettava huomioon paluuviestin sallittu pituus. Jos kupongin ominaisuuksiin on valittu kuponkikoodin käyttö, lisätään viestin loppuun automaattisesti järjestelmästä 16-numeroinen kuponkikoodi.

12 4.9. Mobisite Kun Mobisite-palvelu halutaan ottaa käyttöön, luodaan asiakkaalle Mobisite-osoite muodossa Asiakkaalla on myös mahdollisuus käyttää omaa verkko-osoitetta, esim. Mobisite-osoite luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Page 12 Kun palvelu on luotu, käyttäjän lähettäessä viestin palveluun hän saa paluuviestissä linkin kyseiselle Mobisite -sivulle. Maksullisessa mobiilisivu-palvelussa tehdään tilaajatarkistus, jolloin asiakkaalle lähetetty mobiilisivun linkki yhdistyy aina siihen puhelinmalliin, johon viesti on vastaanotettu ja jossa se on avattu. Avattua linkkiä ei voi lähettää eteenpäin Channel- ja Push- palvelut Channel- työkalulla luoduissa palveluissa asiakas vastaanottaa viestejä, kunnes haluaa lopettaa palvelun tilauksen lähettämällä STOP-viestin Channel-palveluun. Asiakas maksaa jokaisesta vastaanottamastaan viestistä. Channel-palvelua varten yritys tarvitsee yhden päähakusanan / lyhytnumero. Tämä päähakusana luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Channel-päähakusanaksi tulee valita sellainen hakusana, joka sopii yleisesti kaikkiin Channel-työkalulla luotaviin palveluihin, koska samaa päähakusanaa käytetään kaikissa Channel-palveluissa. Yritys voi itse luoda alihakusanoja Channel -päähakusanalle. Jaettuihin lyhytnumeroihin on avattu tietyt Channelhakusanat, joita ei voida muuttaa asiakaskohtaisesti. Esimerkkejä Channel-päähakusanoista: Jaettu lyhytnumero: KANAVA KSML (Keskisuomalainen) KLUBI PO (Pohjalainen) Oma numero: KLUBI Push- työkalun avulla luodaan palveluita, joissa asiakas maksaa palvelusta saamansa viestit etukäteen liittyessään palveluun. Push-palvelussa asiakas vastaanottaa viestejä tietyn ennalta määritellyn ajan. Asiakas voi lopettaa palvelun tilauksen lähettämällä STOP-viestin Push-palveluun. Push-palvelussa käytettävät päähakusanat yritys voi luoda itse normaalien hakusanojen tavoin suoraan AIMOssa. Kts. lisää kohdasta 2 Hakusanat. Jos yritys haluaa lähettää Channel- tai Push- ryhmään kuuluville asiakkaille viestejä suoraan määritellyistä matkapuhelinnumeroista, tarvitaan lisäksi yrityskohtainen Admin-hakusana, joka luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa.

13 5. ASIAKASPALVELU Page 13 Asiakaspalvelumme sähköpostiosoite on Asiakaspalvelun sähköpostia luetaan arkisin klo 9-16 välisenä aikana, ja kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Jos ilmoitatte meille toiveistanne tai mahdollisista ongelmatilanteista puhelimitse, on suositeltavaa lähettää tiedot lisäksi sähköpostitse, tiedonkäsittelyn oikeellisuuden varmistamiseksi. Asiakaspalvelumme numero palvelee teitä arkisin klo 9-16 välisenä aikana. Lisäksi käytössänne on 24/7 päivystävä support-numero, joka vastaanottaa kiireellisiä käyttökatkosilmoituksia muuna kuin virka-aikana. Järjestelmissämme on lisäksi automaattiset vikailmoittimet, jolloin vikailmoitukset esimerkiksi järjestelmän käyttökatkoksista menevät päivystäjälle myös automaattisesti. Päivystävä support-numero on OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN ERITYISESTI SEURAAVISSA TAPAUKSISSA: Uusi päähakusana jaettuun numeroon Uusi hintaluokka omaan tai jaettuun numeroon Uusi yli 5 :n hintaluokka omaan tai jaettuun numeroon Yli 5 :n hintaluokan muutos Moblogissa Uusi Channel-päähakusana Admin-hakusana Channel- tai Push- palveluun Uusi lyhytnumero Mobisite-osoite Hakusanaton palvelu Kommentointi-hakusana Moblogiin Http-api -tunnukset

14 6. FAQ Page Miten Moblog-kuvapalvelun verkko-osoite muodostuu? Moblog-kuvapalvelun verkko-osoite muodostuu palvelussa käytettävistä hakusanoista. Jos palvelun hakusanat ovat esim. PO KUVA LEMMIKKI, tulee Moblogin osoitteeksi Tällöin asiakas voi tarvittaessa lähettää kuvan myös sähköpostilla osoitteeseen 2. Miksi asiakkaan lähettämä SMS-viesti ei tullut perille? Tarkista, onko hakusanat kirjoitettu oikein välilyönteineen. Tarkista myös, onko asiakkaan valitsema lyhytnumero oikea. Onko asiakkaalla kenties palvelunumeron esto liittymässään? Onhan palvelu, johon asiakas lähetti viestin, edelleen aktiivinen? 3. Miksi asiakkaan lähettämä MMS-viesti ei tullut perille? Tarkista, onko hakusanat kirjoitettu oikein välilyönteineen. Tarkista myös, onko asiakkaan valitsema lyhytnumero oikea. Hakusanat tulee kirjoittaa viestin tekstiosuuteen, ei otsikon kohdalle. Onko asiakkaalla palvelunumeron esto liittymässään? Onko asiakkaan käyttämä palvelu edelleen aktiivinen? Onko asiakas aktivoinut MMS-viestiasetukset puhelimessaan? 4. Mistä näkee, että Send-viestin lähetys on onnistunut? Send-viestien lähetyksen jälkeen avautuu AIMOssa sivu, jossa on näkyvissä viestien lähetyksen onnistuminen / epäonnistuminen. 5. Kuka voi luoda uusia käyttäjiä AIMO-järjestelmään? Uusia käyttäjiä voi luoda yrityksessä henkilö, jolla on AIMO-järjestelmään Pääkäyttäjätunnukset. 6. Kuinka monta hakusanaa kuuluu AIMO-sopimukseen? Jos yrityksellä on käytössä oma lyhytnumero, tehdään yritykselle valmiiksi yksi päähakusana. Yritys voi maksutta luoda itse lisää päähakusanoja. Jos yritys käyttää jaettua lyhytnumeroa, sisältyy sopimukseen kolme päähakusanaa. Näiden jälkeen uusista jaettuun lyhytnumeroon luotavista päähakusanoista veloitetaan hakusanan avausmaksu ja kuukausimaksu. 7. Mistä voi nähdä yrityksellä käytössä olevat hakusanat? Yrityksen käytössä olevat SMS- ja MMS- hakusanat löytyvät AIMOsta Admin-valikon alta. 8. Miten ja missä uusia hakusanoja luodaan? Uusia hakusanoja luodaan AIMO-järjestelmässä Admin-valikon alla, valitsemalla joko SMStai MMS-hakusanat. Omaan lyhytnumeroon voi luoda uusia päähakusanoja, ja jaettuun lyhytnumeroon muita hakusanoja. Päähakusanoja voi vaihtaa palvelun yhteydessä Hakusanojen hallinnointi- linkin kautta.

15 9. Voiko vanhoja hakusanoja poistaa? Hakusanoja voi poistaa Admin valikon kautta, valitsemalla SMS- tai MMS- hakusanat. Hakusanoja ei voi poistaa, jos ne ovat käytössä jossain palvelussa. Poista tällöin ensin kyseinen palvelu ennen hakusanojen poistamista. Huomaa kuitenkin, että poistamalla palvelun menetät samalla myös palvelun viestit ja palveluun liittyvän viestiliikennestatistiikan. Page Missä voi määritellä palvelun hintaluokan? Hintaluokan voi vaihtaa palvelun yhteydessä Hakusanojen hallinnointi linkin kautta. Valittavat hintaluokat riippuvat siitä, onko kyseessä oma vai jaettu lyhytnumero. 11. Kuinka pitkiä Send-viestejä on mahdollista lähettää? Yritys voi lähettää 3 x 160 merkkiä pitkiä Send-viestejä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että pitkät viestit menevät vastaanottajalle erillisinä 160 merkin pituisina viesteinä. 12. Kuinka monta vastausvaihtoehtoa voi laittaa Vote&Poll palveluun? Vastausvaihtoehtoja voi olla 99 kpl. Kaikki vastausvaihtoehdot täytyy syöttää palveluun käsin. 13. Kuinka pääsemme alkuun Mobisite-palvelun kanssa? Ota yhteyttä Arena Interactiven asiakaspalveluun. Luomme yritykselle Mobisite-osoitteen, joka on esimerkiksi muotoa 14. Mitä eroa on Payment-valikon alla olevilla PayDirect- ja PayTime -työkaluilla? PayDirect-palvelussa maksu veloitetaan asiakkaalta yksittäisestä käyttökerrasta. PayTime-palvelussa maksu veloitetaan asiakkaalta joko kertamaksuna tai erikseen jokaiselta käyttökerralta. Asiakas voi käyttää palvelua joko kertaluontoisesti tai tietyn ajanjakson ajan. 15. Mitä eroa on Publishing-valikon alla olevilla Channel- ja Push-työkaluilla? Channel-palvelussa asiakas liittyy kanavapalveluun, joka on voimassa siihen asti, kunnes asiakas lopettaa palvelun tilauksen. Push-palveluun asiakas liittyy tietyksi ennalta määritellyksi ajaksi. 16. Mitä tarkoittaa Coupon-palvelussa kuponkikoodi? Kuponkikoodi on 16-numeroinen koodi, joka on ryhmitetty neljän numeron osiin. Kuponkikoodin alkuosan numerot voidaan määritellä Coupon-palvelussa, jolloin kuponkien alkuosaan saadaan juokseva numerointi. 17. Mistä näkee, mitkä Coupon-palvelun kupongit on jo käytetty? Valitse Coupon-työkalusta kuponkipalvelu, ja toiminnallisuus Vie, jolloin näet kaikki kyseisestä palvelusta jaetut kupongit.

16 18. Kuinka Moblog-palvelussa olevia kuvia voi kommentoida? Jos haluat, että jonkin tietyn Moblog-palvelun käyttäjät voivat kommentoida palvelussa julkaistuja kuvia, tarvitset Arena Interactiven asiakaspalvelusta saatavan Kommentointihakusanan. Jokaisen kuvan yhteyteen tulee tällöin näkyviin Kommentti-teksti, jota klikkaamalla asiakkaalle avautuvat ohjeet kuvan kommentointia varten. Page Voiko Moblog-palveluun lähettää enemmän kuin yhden kuvan kerrallaan? Käyttäjä voi lähettää Moblog-palveluun vain yhden kuvan kerrallaan. Jos kuvia lähetetään useampia, näkyy AIMOssa kuitenkin vain ensimmäinen viestissä olevista kuvista. Tämä koskee sekä MMS-viestillä että sähköpostilla lähetettyjä kuvia. 20. Miksi en voi valita haluamaani yli 5 :n hintaluokkaa Moblog-palveluun? Yli 5 :n hintaluokkaa ei voi itse valita Moblog-palvelua luotaessa. Kun Moblog-palvelusi on muuten valmis, ota yhteyttä Arena Interactiven asiakaspalveluun, jolloin muutamme Moblog-palvelun hinnan haluamasi suuruiseksi. 21. Miksi yrityksen omassa lyhytnumerossa on näkyvissä vain muutama hintaluokka, kun jaetussa lyhytnumerossa on näkyvissä hintaluokkia kahteen euroon saakka? Omassa lyhytnumerossa näkyvät vain ne hintaluokat, jotka kyseiseen numeroon on erikseen avattu. Operaattorit veloittavat erikseen jokaisen hintaluokan avaamisesta. Jaetuissa lyhytnumeroissa on aina käytettävissä hintaluokat välilllä 0,00-2, Voiko ruotsalaisella liittymällä lähettää viestejä suomalaisen yrityksen palveluihin? Suomessa olevia palveluita voi käyttää vain suomalaisella liittymällä. Suomalaisen liittymän haltija voi lähettää viestejä suomalaiseen palveluun ulkomailta. Tällöin lyhytnumeron eteen ei pidä lisätä maatunnusta Miksi kanta-asiakasklubiin liittynyt asiakas ei saa palvelusta lähetettyjä viestejä? Kun käyttäjä liittyy kanta-asiakasklubiin, hän lähettää tekstiviestin palveluun. Käyttäjä liitetään klubiin sillä puhelinnumerolla ja operaattorilla, joilla tilaus on tehty. Jos käyttäjä vaihtaa myöhemmin käyttämäänsä operaattoria, hänen tulee liittyä klubiin uudelleen.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista

Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Ruotsalaisten henkilöluottotietojen tarkistaminen edellyttää vahvaa tunnistamista Luottotietokyselyissä, jotka kohdistuvat ruotsalaisiin kuluttajiin tai henkilöyhtiöihin tarvitaan tietojen loppukäyttäjän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla.

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Vastaajan hallinnointi Omilla Sivuilla Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Jos sinulla ei ole salasanaa tai

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse

Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 6 APRIL 2016 Sisällysluettelo 1 Brändätty ennakkoavisointi sähköpostitse... 4 1.1 Luo ennakkoavisointipohjia... 4 1.2

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

1. Mikä Asio Notification on

1. Mikä Asio Notification on Asio-Data 21.5.2015 Asio Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet 1. Mikä Asio Notification on Asio Notification on Asio-ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi matkapuhelinsovellus ja viestintäpalvelu.

Lisätiedot

Ennakkoavisointi sähköpostitse

Ennakkoavisointi sähköpostitse Ennakkoavisointi sähköpostitse Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HUHTIKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Ennakkoavisointi sähköpostitse... 3 1.1 Luo lähetys... 3 1.2 Tulostussuosikki olemassa oleva

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA PAIKKASI 11.1. MENNESSÄ ITIS SALE -KAMPANJA JA TARJOUSLEHTI Itis Ale -kampanja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kampanja on keväällä

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys

Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 (5) Vakuutusmeklarin ja Finanssivalvonnan välinen suojattu sähköpostiyhteys 1 Yleistä Vakuutusmeklari voi halutessaan toimittaa liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot Finanssivalvontaan suojatun

Lisätiedot

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely Odoo ERP Käyttäjien määritely - Windows Sivu 1 Odoo ERP, Käyttäjien määrittely 1. Admin käyttäjän salasanat Pääkäyttäjä ( Admin ) käytäjätunnus on admin, ja pääkäyttäjän salasana määriteltiin jo asennusvaiheessa.

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet.

Vastaajatunnusten luonti edellyttää, että käyttäjällä on joko AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjän tai AIPAL-koulutustoimijan käyttäjän oikeudet. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 16.1.2015 1(5) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan vastuukäyttäjille ja AIPAL-koulutustoimijan käyttäjille VASTAAJATUNNUSTEN LUONTI Tässä ohjeessa kerrotaan, miten AIPAL

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta

Sarjamuotoisten paikkatietotuotteiden lataaminen: 1. Siirrä tuote ensin kartalle Kartalle-painikkeella ja valitse haluamasi alue kartalta Käyttöohje 1 (14) PAIKKATIETOTUOTTEET Hae paikkatietotuote Siirrä tuote kartalle Lataus ja Rajapinta Osto Paikkatietotuotteet ovat koordinaatteihin sidottuja digitaalisesti jaettavia erityyppisiä havainto-

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016

DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA LIITTYMÄHINNASTO 11/2016 DNA Rajaton -liittymät Ei käyttökattoa, liittymät sisältävät rajoittamattoman määrän kotimaan puheluita, teksti- ja multimediaviestejä sekä tiedonsiirtoa. DNA Rajaton 3G Perus

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot