ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE"

Transkriptio

1 ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE

2 Page 2 Sisältö Mobiiliohjeita asiakkaille LYHYTNUMEROT Oma lyhytnumero Jaettu lyhytnumero Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä HAKUSANAT Hakusanojen tilaaminen Hakusanat ja oma lyhytnumero Päähakusanat Alihakusanat ja tarkennushakusanat Hakusanat ja jaettu lyhytnumero Päähakusanat Alihakusanat ja tarkennushakusanat Poikkeustapauksia Hakusanoissa käytettävät merkit HINTALUOKAT Hintaluokat ja oma lyhytnumero Hintaluokat ja jaettu lyhytnumero YLEISTÄ PALVELUIDEN TOIMINNASTA Operaattorit Prepaid-liittymät Paluuviestit Hakusanattomat palvelut Viestien pituus Mainoskiellot Moblog-kuvapalvelut Coupon-palvelut Mobisite Channel- ja Push- palvelut ASIAKASPALVELU FAQ... 14

3 1. LYHYTNUMEROT Page Oma lyhytnumero Oma lyhytnumero on vain yhden yrityksen käytössä. Oman lyhytnumeron hankkiminen on jaettua lyhytnumeroa kalliimpaa, mutta se yhdistää yrityksen luomat palvelut lehteen ja antaa täten valinnanvapautta hakusanojen luomisessa (kts. 2.1 Hakusanat ja oma lyhytnumero). Oma lyhytnumero voi olla 13-alkuinen. Näitä 13-alkuisia numeroita saa käyttää yleishyödyllisiin palveluihin. Kts. lisää kohdasta 1.3. Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Jaettu lyhytnumero Jaettu lyhytnumero on edullisempi kuin oma lyhytnumero, koska jaetussa lyhytnumerossa sama numero on käytössä useammalla yrityksellä. Lyhytnumeron hankinnasta aiheutuvat kustannukset jakautuvat näiden yritysten kesken. Jaetut lyhytnumerot voivat olla joko 16- tai 17- alkuisia. Kts. lisää näiden numeroiden käytöstä kohdasta 1.3. Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Yleistä lyhytnumeroiden käytöstä Viestintäviraston sivuilta löytyy tietoa lyhytnumeroista. Viestintävirasto määrittelee palvelut ja niihin käytettävät numerot vain palveluryhmän tarkkuudella (I=yleishyödylliset, II=asiointi, III=ajanviete ja IV=aikuisviihde). MAPEL:in (Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta) sivuilta löytyy tarkempi jaottelu Viestintäviraston listaamien palveluryhmien sisällöstä: Ajanvietepalveluille osoitettuja numeroita (171- ja 173 alkuisia numeroita) voidaan käyttää asiointipalveluiden (16-alkuisia numeroita) tarjoamiseen, mutta ei päinvastoin. Tämä johtuu estoluokituksen rakenteesta.

4 Numeroalue numeron alkuosan mukaan Käyttötarkoitus Page Teleyrityskohtaiset palvelut 12x (x=1-6) 13x (x=1-5) Yrityskäyttöön varatut numerot Yleishyödylliset palvelut Teleyrityskohtaiset palvelut 16x (x=1-5) Asiointipalvelut Ajanvietepalvelut 18x (x=1-5) Ilmaispalvelut

5 2. HAKUSANAT Page 5 Hakusanat luokitellaan kolmeen osaan, joista käytetään seuraavia nimityksiä: Suomi Ruotsi Englanti Päähakusana Huvudsökord Main keyword Alihakusana Undersökord Subkeyword Tarkennushakusana Precisionssökord Precision keyword Päähakusanalla tarkoitetaan ensimmäistä hakusanaa, seuraavaa hakusanaa kutsutaan alihakusanaksi ja kolmantena oleva mahdollinen tarkennushakusana vielä tarkentaa palvelua. Hakusanojen käytössä on suositeltavaa noudattaa jonkinlaista loogisuutta. Tällöin palveluiden käyttö on käyttäjillekin helpompaa. Voidaan esimerkiksi käyttää logiikkaa, jossa päähakusana kuvaa aina yritystä, jonka kanssa ollaan tekemisissä ja ali-/tarkennushakusanat kuvaavat palvelua, jota ollaan käyttämässä. Kun käytössä on oma lyhytnumero, voi yrityksen tunnuksen kuitenkin halutessaan jättää pois päähakusanan paikalta. Samat hakusanat voivat olla käytössä vain yhdessä palvelussa kerrallaan. Yritys voi luoda tai poistaa käytöstä hallinnoimiaan hakusanoja AIMO-järjestelmässä, Admin-valikon kautta. Esimerkkejä hakusanayhdistelmistä: Yritys Lyhytnumero Päähakusana Alihakusana Tarkennushakusana Etelä-Suomen Jaettu ESS Mielipide Sanomat Etelä-Suomen Jaettu ESS Tilaus Kesto Sanomat Etelä-Suomen Jaettu ESS kuva autot Sanomat Pohjalainen Jaettu PO Pohjalainen Jaettu PO Lemmikki Pohjalainen Oma Mielipide Karjalainen Jaettu KR Kuva joulu Karjalainen Oma KUVA LAPSET Karjalainen Oma Kesäkuvat

6 2.1. Hakusanojen tilaaminen Kun tarvitset uusia hakusanoja, ilmoita tilatessasi lyhytnumero, johon haluat hakusanat liitettävän. Hakusanoja ei liitetä pysyvästi mihinkään hintaluokkaan. Poikkeuksena tähän ovat kuitenkin yli 5 suuruiset hintaluokat. Jos hakusana tulee jaettuun numeroon, yritys voi muuttaa palvelun hintaluokan itse välillä 0-2. Lista palvelulle valittavissa olevista hintaluokista tulee näkyviin AIMOssa palvelun hallinnoinnin yhteydessä. Yrityksen omaan numeroon on asiakaspalvelussa avattu erikseen hintaluokat, joista yritys voi valita palvelulle sopivan. Page 6 Jos Moblog-palveluun halutaan tehdä uusia hakusanoja yli 5 :n hintaluokkaan, hintaa ei voi suoraan muuttaa AIMO-järjestelmässä. Tällöin palvelu luodaan ensin valmiiksi AIMOssa, ja palvelun hinta muutetaan pyynnöstä asiakaspalvelussa ennen palvelun käyttöönottoa Hakusanat ja oma lyhytnumero Päähakusanat Omaan lyhytnumeroon voi luoda rajattoman määrän päähakusanoja. Tällöin ei myöskään tarvitse tarkistaa, ovatko samat päähakusanat käytössä jollain toisella yrityksellä. Yritys voi luoda uusia päähakusanoja AIMO:ssa itse. Jos haluatte, että uusi päähakusana tehdään Arena Interactiven asiakaspalvelussa puolestanne, päähakusanan luomisen palvelumaksu on 100. Poikkeuksena päähakusanoja luotaessa ovat yli 5 :n arvoiset palvelut, jotka tehdään aina asiakaspalvelun kautta. Kts. kohta 2.4. Poikkeustapauksia Alihakusanat ja tarkennushakusanat Yritys voi tehdä AIMO:ssa omaan lyhytnumeroonsa rajattoman määrän myös alihakusanoja ja tarkennushakusanoja. Ainoastaan erikoismerkkien käyttöä hakusanoissa on rajoitettu Hakusanat ja jaettu lyhytnumero Päähakusanat Jaettuun lyhytnumeroon sisältyy 3 kpl päähakusanoja. Ylimääräisten hakusanojen kytkennän palvelumaksu on 100 / hakusana. Jaettuun lyhytnumeroon kytkettävät uudet päähakusanat tehdään Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Tarkistamme aina uusia päähakusanoja luodessamme, ovatko jaettuun lyhytnumeroon lisättävät päähakusanat jo käytössä jollain toisella yrityksellä.

7 Päähakusanoja luodessa kannattaa käyttää oman yrityksen lyhennettä päähakusanana ja vasta sen jälkeen kuvailla itse palvelua alihakusanalla ja tarvittaessa tarkennushakusanalla. Page 7 Tällä tavoin voidaan vähentää tarvittavien päähakusanojen määrää. Yhtä päähakusanaa käyttämällä voi näin itse luoda AIMOssa rajattomasti alihakusanoja. Poikkeuksena päähakusanoja luotaessa ovat yli 5 :n arvoiset palvelut, jotka tehdään aina Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Tällöin asiakaspalvelussa lisätään palveluun myös alihakusana. Kts. kohta 2.4. Poikkeustapauksia Alihakusanat ja tarkennushakusanat Yritys voi tehdä AIMO:ssa myös jaettuun lyhytnumeroon rajattoman määrän alihakusanoja ja tarkennushakusanoja. Ainoastaan erikoismerkkien käyttöä hakusanoissa on rajoitettu Poikkeustapauksia Jos kyseessä on 5 tai sen ylittävät hintaluokat, laitetaan päähakusanaksi suoraan tunnus: 5E. Tällöin päähakusana kertoo asiakkaalle, että kyseinen palvelu maksaa 5. Kyseessä on niin sanottu kallis palvelu, jonka hinnoittelusta tulee informoida asiakasta. Tällöin ei tarvita operaattorilta asiakkaalle lähetettävää vahvistusviestiä palvelun käytöstä. Hinnoittelun raja on muuttunut aikaisemmasta 2 :sta tähän 5 :n hintaluokkaan. Päähakusanan lisäksi palvelulle muodostetaan myös alihakusana, jotta palvelut kohdistuvat varmasti oikealle yritykselle. Esim. jos kyseessä on Pohjalainen, avataan hakusanat 5E PO. Kun tarvitset käyttöösi yli 5 :n hintaluokan, ota hyvissä ajoin yhteyttä asiakaspalveluumme. Näiden hintaluokkien avaaminen kestää 1-7 päivää, riippuen siitä, kuinka nopeasti saamme operaattoreilta vahvistukset halutun hintaluokan avaamisesta Hakusanoissa käytettävät merkit Hakusanoissa voi käyttää kaikkia aakkosia sekä lisäksi numeroita. Erikoismerkit eivät ole sallittuja. Poikkeuksena Moblog-kuvapalvelun hakusanat, kts. kohta 4.7. Moblogkuvapalvelut.

8 3. HINTALUOKAT Page Hintaluokat ja oma lyhytnumero Yrityksen aloituspakettiin kuuluu veloituksetta yksi hintaluokka valmiina olevista hintaluokista (kts. Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista). Oman lyhytnumeron haltijalle muut hintaluokat ovat maksullisia, koska uuden hintaluokan avaaminen aiheuttaa toimenpiteitä operaattorilla, eikä oman lyhytnumeron tapauksessa ole muita yrityksiä jakamassa kustannuksia. Uuden hintaluokan avaamiskustannus on 100. Yritys saa uuden hintaluokan käyttöönsä noin 2-4 arkipäivän kuluessa tilauksesta. Huom! Operaattoreilla on tiettyjä yleisiä perushintaluokkia välillä Perushintaluokkien ulkopuolisten, niin sanottujen erikoishintaluokkien (esim. 1,95 / 2,70 / 3,20 ) avaamisesta operaattorit veloittavat avaamiskustannuksena enemmän kuin tavallisten hintaluokkien avaamisesta. Erikoishintaluokkien avausmaksu on tästä johtuen huomattavasti suurempi kuin normaali uuden hintaluokan avausmaksu Hintaluokat ja jaettu lyhytnumero Jaetuille lyhytnumeroille on valmiina tietyt hintaluokat välillä 0-2 (kts. Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista). Jos yritys haluaa käyttöönsä yli 2 :n hintaluokan, tai sellaisen alle 2 :n hintaluokan, joka ei sisälly taulukossa lueteltuihin hintaluokkiin, on uuden hintaluokan avauskustannus 100. Huom! Operaattoreilla on tiettyjä yleisiä perushintaluokkia välillä Perushintaluokkien ulkopuolisten, niin sanottujen erikoishintaluokkien (esim. 1,95 / 2,70 / 3,20 ) avaamisesta operaattorit veloittavat avaamiskustannuksena enemmän kuin tavallisten hintaluokkien avaamisesta. Erikoishintaluokkien avausmaksu on tästä johtuen huomattavasti suurempi kuin normaali uuden hintaluokan avausmaksu.

9 Yhteenvetotaulukko hakusanoista ja hintaluokista Page 9 Päähakusana Alihakusana / Tarkennushakusana Valmiina olevat hintaluokat Ylimääräiset hintaluokat Oma lyhytnumero Maksuton, jos asiakas luo päähakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Poikkeus: yli 5 :n hintaiset hakusanat luo Arena Interactiven asiakaspalvelu. Avausmaksu on 100. Maksuton, jos asiakas luo hakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Asiakas voi maksutta valita palvelulle yhden hintaluokan alla olevasta hintaluokkalistasta, välillä 0-2. Muut avattavat hintaluokat ovat maksullisia: Uuden hintaluokan avausmaksu on 100. Poikkeus: erikoishintaluokkien avausmaksu on suurempi. Jaettu lyhytnumero Asiakkaan 3 ensimmäistä hakusanaa ovat maksuttomia. Näiden jälkeen uuden päähakusanan avausmaksu on 100. Päähakusanat luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Maksuton, jos asiakas luo hakusanan itse. Ei rajoituksia hakusanojen määrässä. Valmiina olevat hintaluokat: 0,13 0,16 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 Yli 5 :n hintaluokat ja muut kuin hintaluokkalistassa olevat hintaluokat ovat maksullisia: Uuden hintaluokan avausmaksu on 100. Poikkeus: erikoishintaluokkien avausmaksu on suurempi.

10 4. YLEISTÄ PALVELUIDEN TOIMINNASTA Page Operaattorit Palvelumme toimivat kaikilla kotimaisilla operaattoreilla. Tällä hetkellä palveluita tarjoavat Elisa, Sonera, Saunalahti, TeleFinland ja DNA. Operaattorit vaihtuvat aika ajoin, joten palvelujen markkinoinnissa kuluttajille on luotettavinta mainita yleisesti kotimaiset operaattorit Prepaid-liittymät Kun Soneran Prepaid-liittymästä lähetetään viestejä eri palveluihin, tulee asiakkaan kortilla olla ladattuna vähintään 20. Tämä summa varataan liittymäkortilta, ja erotus palautuu kortille takaisin muutaman minuutin kuluessa. Poikkeuksena tästä ovat Treffiarenan palvelut, jolloin kortilta varataan tarkistusvaiheessa vain 5, josta erotus palautuu tarkistuksen jälkeen asiakkaan kortille. Muut operaattorit varaavat Prepaid-korteilta vain kyseisen tekstiviestin hinnan verran Paluuviestit Kun asiakas lähettää palveluun viestin, hän saa onnistuneesta viestistä yrityksen palveluun luoman automaattisen paluuviestin. Epäonnistuneesta viestistä hänelle lähtee järjestelmästä virheviesti, josta käy ilmi viestin epäonnistunut lähetys. Toistaiseksi virheviestit lähtevät tarvittaessa vain asiakkaan sms-palveluihin lähettämistä epäonnistuneista viesteistä. Asiakkaalle lähetettävään automaattiseen paluuviestiin on hyvä kirjoittaa viestin loppuun yrityksen nimi, jolloin asiakkaalle varmistuu, että viesti on mennyt perille oikeaan yritykseen Hakusanattomat palvelut Yrityksellä voi olla omaan lyhytnumeroon muodostettuja palveluita, joissa ei ole käytössä lainkaan hakusanoja. Usein esimerkiksi Uutisvinkit -tyyppiset palvelut ovat tällaisia. Yrityksen hakusanattomaan palveluun saapuvat myös viestit, joissa hakusanat on kirjoitettu väärin ja viestit on tarkoitettu lähetettäväksi johonkin toiseen tämän yrityksen palveluun. Palvelut, joissa ei ole hakusanoja, luodaan ja muokataan Arena Interactiven asiakaspalvelussa.

11 4.5. Viestien pituus Asiakkaat voivat lähettää yrityksen muodostamiin palveluihin 3 x 160 merkkiä pitkiä viestejä. Jos asiakas lähettää pitkän viestin, se voi tulla palveluun joko yhdessä tai useassa osassa, riippuen pitkien viestien vastaanottoasetuksista. Tämän vuoksi viestit saattavat näkyä AIMOssa lyhyempinä osina, koska niitä ei ole linkitetty yhteen. Page 11 Yritys voi lähettää 3 x 160 merkkiä pitkiä Send-viestejä, mutta toistaiseksi ne menevät asiakkaalle kolmena eri viestinä. Lähetettävän viestin pituutta ja lähetysaikaa kannattaa suunnitella myös viestin vastaanottajan näkökulmasta. Tulevaisuudessa AIMOsta lähetettävät Send-viestit linkitetään yhdeksi viestiksi. Tällä hetkellä Channel-palvelusta lähetettävät viestit toimivat jo näin, eli pitkä Channel-viesti tulee asiakkaan puhelimeen ikäänkuin yhtenä viestinä Mainoskiellot Jos asiakas on kieltänyt markkinointiviestien lähettämisen, kyseiselle asiakkaalle ei voida lähettää mitään markkinointiviestejä AIMO-järjestelmän Send-palvelun kautta Moblog-kuvapalvelut Moblog-kuvapalveluissa käytettävissä hakusanoissa ei voi käyttää ÅÄÖ-kirjaimia, jos Moblogpalvelun sisältämät kuvat on tarkoitus julkaista suoraan verkkosivuilla, tai jos Moblogpalveluun halutaan vastaanottaa sähköpostilla lähetettyjä kuvia. Jos Moblog-palveluun kerätään kuvia ainoastaan multimediaviesteillä ja kuvat julkaistaan muualla kuin Moblogpalvelun verkkosivulla, voi hakusanoissa käyttää myös ÅÄÖ-kirjaimia. Jos Moblog-palvelun kuvat halutaan julkaista verkossa, tulee palvelua luodessa valita toiminto Internet-asetukset/Aktivoi web-julkaisu. Moblog-osoite muodostuu hakusanoista tyyliin Asiakas voi lähettää Moblog-palveluun MMS-viestinä tai sähköpostilla vain yhden kuvan kerrallaan. Jos asiakas lähettää samassa viestissä useampia kuvia, vain ensimmäinen viestiin liitetyistä kuvista tulee perille. Moblog-palveluun voi lähettää vain MMS-viestejä. Jos asiakas haluaa lähettää kuvapalveluun vain tekstiä, tulee viesti lähettää silloinkin MMS-viestinä Coupon-palvelut Kirjoitettaessa paluuviestiä Coupon-palveluun on otettava huomioon paluuviestin sallittu pituus. Jos kupongin ominaisuuksiin on valittu kuponkikoodin käyttö, lisätään viestin loppuun automaattisesti järjestelmästä 16-numeroinen kuponkikoodi.

12 4.9. Mobisite Kun Mobisite-palvelu halutaan ottaa käyttöön, luodaan asiakkaalle Mobisite-osoite muodossa Asiakkaalla on myös mahdollisuus käyttää omaa verkko-osoitetta, esim. Mobisite-osoite luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Page 12 Kun palvelu on luotu, käyttäjän lähettäessä viestin palveluun hän saa paluuviestissä linkin kyseiselle Mobisite -sivulle. Maksullisessa mobiilisivu-palvelussa tehdään tilaajatarkistus, jolloin asiakkaalle lähetetty mobiilisivun linkki yhdistyy aina siihen puhelinmalliin, johon viesti on vastaanotettu ja jossa se on avattu. Avattua linkkiä ei voi lähettää eteenpäin Channel- ja Push- palvelut Channel- työkalulla luoduissa palveluissa asiakas vastaanottaa viestejä, kunnes haluaa lopettaa palvelun tilauksen lähettämällä STOP-viestin Channel-palveluun. Asiakas maksaa jokaisesta vastaanottamastaan viestistä. Channel-palvelua varten yritys tarvitsee yhden päähakusanan / lyhytnumero. Tämä päähakusana luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa. Channel-päähakusanaksi tulee valita sellainen hakusana, joka sopii yleisesti kaikkiin Channel-työkalulla luotaviin palveluihin, koska samaa päähakusanaa käytetään kaikissa Channel-palveluissa. Yritys voi itse luoda alihakusanoja Channel -päähakusanalle. Jaettuihin lyhytnumeroihin on avattu tietyt Channelhakusanat, joita ei voida muuttaa asiakaskohtaisesti. Esimerkkejä Channel-päähakusanoista: Jaettu lyhytnumero: KANAVA KSML (Keskisuomalainen) KLUBI PO (Pohjalainen) Oma numero: KLUBI Push- työkalun avulla luodaan palveluita, joissa asiakas maksaa palvelusta saamansa viestit etukäteen liittyessään palveluun. Push-palvelussa asiakas vastaanottaa viestejä tietyn ennalta määritellyn ajan. Asiakas voi lopettaa palvelun tilauksen lähettämällä STOP-viestin Push-palveluun. Push-palvelussa käytettävät päähakusanat yritys voi luoda itse normaalien hakusanojen tavoin suoraan AIMOssa. Kts. lisää kohdasta 2 Hakusanat. Jos yritys haluaa lähettää Channel- tai Push- ryhmään kuuluville asiakkaille viestejä suoraan määritellyistä matkapuhelinnumeroista, tarvitaan lisäksi yrityskohtainen Admin-hakusana, joka luodaan Arena Interactiven asiakaspalvelussa.

13 5. ASIAKASPALVELU Page 13 Asiakaspalvelumme sähköpostiosoite on Asiakaspalvelun sähköpostia luetaan arkisin klo 9-16 välisenä aikana, ja kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Jos ilmoitatte meille toiveistanne tai mahdollisista ongelmatilanteista puhelimitse, on suositeltavaa lähettää tiedot lisäksi sähköpostitse, tiedonkäsittelyn oikeellisuuden varmistamiseksi. Asiakaspalvelumme numero palvelee teitä arkisin klo 9-16 välisenä aikana. Lisäksi käytössänne on 24/7 päivystävä support-numero, joka vastaanottaa kiireellisiä käyttökatkosilmoituksia muuna kuin virka-aikana. Järjestelmissämme on lisäksi automaattiset vikailmoittimet, jolloin vikailmoitukset esimerkiksi järjestelmän käyttökatkoksista menevät päivystäjälle myös automaattisesti. Päivystävä support-numero on OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUN ERITYISESTI SEURAAVISSA TAPAUKSISSA: Uusi päähakusana jaettuun numeroon Uusi hintaluokka omaan tai jaettuun numeroon Uusi yli 5 :n hintaluokka omaan tai jaettuun numeroon Yli 5 :n hintaluokan muutos Moblogissa Uusi Channel-päähakusana Admin-hakusana Channel- tai Push- palveluun Uusi lyhytnumero Mobisite-osoite Hakusanaton palvelu Kommentointi-hakusana Moblogiin Http-api -tunnukset

14 6. FAQ Page Miten Moblog-kuvapalvelun verkko-osoite muodostuu? Moblog-kuvapalvelun verkko-osoite muodostuu palvelussa käytettävistä hakusanoista. Jos palvelun hakusanat ovat esim. PO KUVA LEMMIKKI, tulee Moblogin osoitteeksi Tällöin asiakas voi tarvittaessa lähettää kuvan myös sähköpostilla osoitteeseen 2. Miksi asiakkaan lähettämä SMS-viesti ei tullut perille? Tarkista, onko hakusanat kirjoitettu oikein välilyönteineen. Tarkista myös, onko asiakkaan valitsema lyhytnumero oikea. Onko asiakkaalla kenties palvelunumeron esto liittymässään? Onhan palvelu, johon asiakas lähetti viestin, edelleen aktiivinen? 3. Miksi asiakkaan lähettämä MMS-viesti ei tullut perille? Tarkista, onko hakusanat kirjoitettu oikein välilyönteineen. Tarkista myös, onko asiakkaan valitsema lyhytnumero oikea. Hakusanat tulee kirjoittaa viestin tekstiosuuteen, ei otsikon kohdalle. Onko asiakkaalla palvelunumeron esto liittymässään? Onko asiakkaan käyttämä palvelu edelleen aktiivinen? Onko asiakas aktivoinut MMS-viestiasetukset puhelimessaan? 4. Mistä näkee, että Send-viestin lähetys on onnistunut? Send-viestien lähetyksen jälkeen avautuu AIMOssa sivu, jossa on näkyvissä viestien lähetyksen onnistuminen / epäonnistuminen. 5. Kuka voi luoda uusia käyttäjiä AIMO-järjestelmään? Uusia käyttäjiä voi luoda yrityksessä henkilö, jolla on AIMO-järjestelmään Pääkäyttäjätunnukset. 6. Kuinka monta hakusanaa kuuluu AIMO-sopimukseen? Jos yrityksellä on käytössä oma lyhytnumero, tehdään yritykselle valmiiksi yksi päähakusana. Yritys voi maksutta luoda itse lisää päähakusanoja. Jos yritys käyttää jaettua lyhytnumeroa, sisältyy sopimukseen kolme päähakusanaa. Näiden jälkeen uusista jaettuun lyhytnumeroon luotavista päähakusanoista veloitetaan hakusanan avausmaksu ja kuukausimaksu. 7. Mistä voi nähdä yrityksellä käytössä olevat hakusanat? Yrityksen käytössä olevat SMS- ja MMS- hakusanat löytyvät AIMOsta Admin-valikon alta. 8. Miten ja missä uusia hakusanoja luodaan? Uusia hakusanoja luodaan AIMO-järjestelmässä Admin-valikon alla, valitsemalla joko SMStai MMS-hakusanat. Omaan lyhytnumeroon voi luoda uusia päähakusanoja, ja jaettuun lyhytnumeroon muita hakusanoja. Päähakusanoja voi vaihtaa palvelun yhteydessä Hakusanojen hallinnointi- linkin kautta.

15 9. Voiko vanhoja hakusanoja poistaa? Hakusanoja voi poistaa Admin valikon kautta, valitsemalla SMS- tai MMS- hakusanat. Hakusanoja ei voi poistaa, jos ne ovat käytössä jossain palvelussa. Poista tällöin ensin kyseinen palvelu ennen hakusanojen poistamista. Huomaa kuitenkin, että poistamalla palvelun menetät samalla myös palvelun viestit ja palveluun liittyvän viestiliikennestatistiikan. Page Missä voi määritellä palvelun hintaluokan? Hintaluokan voi vaihtaa palvelun yhteydessä Hakusanojen hallinnointi linkin kautta. Valittavat hintaluokat riippuvat siitä, onko kyseessä oma vai jaettu lyhytnumero. 11. Kuinka pitkiä Send-viestejä on mahdollista lähettää? Yritys voi lähettää 3 x 160 merkkiä pitkiä Send-viestejä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että pitkät viestit menevät vastaanottajalle erillisinä 160 merkin pituisina viesteinä. 12. Kuinka monta vastausvaihtoehtoa voi laittaa Vote&Poll palveluun? Vastausvaihtoehtoja voi olla 99 kpl. Kaikki vastausvaihtoehdot täytyy syöttää palveluun käsin. 13. Kuinka pääsemme alkuun Mobisite-palvelun kanssa? Ota yhteyttä Arena Interactiven asiakaspalveluun. Luomme yritykselle Mobisite-osoitteen, joka on esimerkiksi muotoa 14. Mitä eroa on Payment-valikon alla olevilla PayDirect- ja PayTime -työkaluilla? PayDirect-palvelussa maksu veloitetaan asiakkaalta yksittäisestä käyttökerrasta. PayTime-palvelussa maksu veloitetaan asiakkaalta joko kertamaksuna tai erikseen jokaiselta käyttökerralta. Asiakas voi käyttää palvelua joko kertaluontoisesti tai tietyn ajanjakson ajan. 15. Mitä eroa on Publishing-valikon alla olevilla Channel- ja Push-työkaluilla? Channel-palvelussa asiakas liittyy kanavapalveluun, joka on voimassa siihen asti, kunnes asiakas lopettaa palvelun tilauksen. Push-palveluun asiakas liittyy tietyksi ennalta määritellyksi ajaksi. 16. Mitä tarkoittaa Coupon-palvelussa kuponkikoodi? Kuponkikoodi on 16-numeroinen koodi, joka on ryhmitetty neljän numeron osiin. Kuponkikoodin alkuosan numerot voidaan määritellä Coupon-palvelussa, jolloin kuponkien alkuosaan saadaan juokseva numerointi. 17. Mistä näkee, mitkä Coupon-palvelun kupongit on jo käytetty? Valitse Coupon-työkalusta kuponkipalvelu, ja toiminnallisuus Vie, jolloin näet kaikki kyseisestä palvelusta jaetut kupongit.

16 18. Kuinka Moblog-palvelussa olevia kuvia voi kommentoida? Jos haluat, että jonkin tietyn Moblog-palvelun käyttäjät voivat kommentoida palvelussa julkaistuja kuvia, tarvitset Arena Interactiven asiakaspalvelusta saatavan Kommentointihakusanan. Jokaisen kuvan yhteyteen tulee tällöin näkyviin Kommentti-teksti, jota klikkaamalla asiakkaalle avautuvat ohjeet kuvan kommentointia varten. Page Voiko Moblog-palveluun lähettää enemmän kuin yhden kuvan kerrallaan? Käyttäjä voi lähettää Moblog-palveluun vain yhden kuvan kerrallaan. Jos kuvia lähetetään useampia, näkyy AIMOssa kuitenkin vain ensimmäinen viestissä olevista kuvista. Tämä koskee sekä MMS-viestillä että sähköpostilla lähetettyjä kuvia. 20. Miksi en voi valita haluamaani yli 5 :n hintaluokkaa Moblog-palveluun? Yli 5 :n hintaluokkaa ei voi itse valita Moblog-palvelua luotaessa. Kun Moblog-palvelusi on muuten valmis, ota yhteyttä Arena Interactiven asiakaspalveluun, jolloin muutamme Moblog-palvelun hinnan haluamasi suuruiseksi. 21. Miksi yrityksen omassa lyhytnumerossa on näkyvissä vain muutama hintaluokka, kun jaetussa lyhytnumerossa on näkyvissä hintaluokkia kahteen euroon saakka? Omassa lyhytnumerossa näkyvät vain ne hintaluokat, jotka kyseiseen numeroon on erikseen avattu. Operaattorit veloittavat erikseen jokaisen hintaluokan avaamisesta. Jaetuissa lyhytnumeroissa on aina käytettävissä hintaluokat välilllä 0,00-2, Voiko ruotsalaisella liittymällä lähettää viestejä suomalaisen yrityksen palveluihin? Suomessa olevia palveluita voi käyttää vain suomalaisella liittymällä. Suomalaisen liittymän haltija voi lähettää viestejä suomalaiseen palveluun ulkomailta. Tällöin lyhytnumeron eteen ei pidä lisätä maatunnusta Miksi kanta-asiakasklubiin liittynyt asiakas ei saa palvelusta lähetettyjä viestejä? Kun käyttäjä liittyy kanta-asiakasklubiin, hän lähettää tekstiviestin palveluun. Käyttäjä liitetään klubiin sillä puhelinnumerolla ja operaattorilla, joilla tilaus on tehty. Jos käyttäjä vaihtaa myöhemmin käyttämäänsä operaattoria, hänen tulee liittyä klubiin uudelleen.