Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö"

Transkriptio

1 Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Tarveselvitys Kirkkonummen kunta Sisällys

2 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus 1 2 Tarveselvitysprosessi Hankkeen toteutus ja työvaiheet Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankeryhmä 3 3 Tarpeen määrittely Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Hankkeen kiireellisyys 7 4 Tavoitteiden asettelu Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilojen suunniteltu käyttöikä Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi 8 5 Ratkaisumallit Tilanhankintavaihtoehdot Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Rakennuspaikat Alustavat kustannusselvitykset Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Tavoiteaikataulu 10 6 Hankepäätösehdotus 10

3 7 Liitteet 10

4 4 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Tämä tarveselvitys sisältää sekä teknisen että toiminnallisen tilatarpeen määrittelyä liittyen Masalan koulun huonokuntoisen (kuntotutkimukset tehty keväällä 2014) liikuntasalirakennuksen korvaavan uudisrakennuksen rakentamiseen. Purettavan rakennuksen tiloja ovat: liikuntasali oheistiloineen, keittiö ja ruokasali sekä terveydenhoitajan vastaanottotilat. Hankkeen nimi on Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön uudelleenrakentaminen. Rakentamisen suunnittelu ja toteutus esitetään tehtäväksi vuosina Tavoiteltu käyttöönottoajankohta on Perusopetuksen järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Kunnan opetustiloja koskevan palveluverkkosuunnitelman mukainen tilojen tarve huomioidaan Masalan koulun (1-6 vuosiluokat) nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Asiantuntijakonsultin laatima tilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida nykyaikaisille koulutiloille asetetut perusvaatimukset, tilojen yhteis- ja iltakäyttö sekä asemakaavan mahdollistama tontin myöhempi lisärakentaminen. 1.1 Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus Uusi liikuntasalirakennus Bruttoala koko koulu brm2 (alustavasti) brm2 Oppilasmäärä Brm2 / oppilas (koko koulu) 14,0 12,0 10,5 Sisältö Masalan koulu (alakoulu) Uuden liikuntasalirakennuksen tilaohjelman mukainen tilatarve on 1258 hym2 (1510 brm2).

5 5 2 Tarveselvitysprosessi Tarveselvitys on talonrakennushankkeiden tausta-asiakirja, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Tarveselvitys on laadittu voimaan astuneen Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaisesti. Hankeohjetta sovelletaan talonrakennushankkeisiin, joiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän (alv 0 %). Lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, kuten palveluverkkosuunnitelma/ rakentamisohjelma/ investointisuunnitelma ja toimialan näkemys toimialansa pitkän tähtäimen tavoitteista sekä keinoista niiden toteuttamiseksi. Käyttäjätoimialan sekä yhdyskuntatekniikan toimialan virkamiehistä ja asiantuntijakonsultista koostuva hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttäväksi käyttäjätoimialan lautakunnalle, palvelutuotannon lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen ja sijoittaa hankkeen alustavasti investointiohjelmaan/investointisuunnitelmaan. 2.1 Hankkeen toteutus ja työvaiheet Kunnan hankeohjeen mukaisesti prosessi jakautuu seuraaviin päävaiheisiin (kestot ohjeellisia ja hankekohtaisia): 1. Tarveselvitys (kesto 2-5 kk) hankesuunnittelupäätös 2. Hankesuunnittelu (3-9 kk) investointipäätös, hanke inv.suunnitelmaan 3. Toteutussuunnittelu (6-15 kk) rakentamispäätös (urakkasopimus) 4. Rakentaminen (6-24 kk) vastaanottopäätös 5. Käyttöönotto (1-2 kk) takuutarkastus 5.2 Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankkeen taustalla on urakkasopimuksen allekirjoitusvaiheeseen saakka valmisteltu Masalan koulu, 2. vaihe -laajennushanke (yli 700 oppilaan yhtenäiskouluksi), joka keskeytettiin kesällä 2013 hankkeen lisämäärärahatarpeen käsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen kunnassa päätettiin, että suunniteltua laajennusta ei tulla toteuttamaan.

6 6 Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä varata Masalan koulun liikuntasalin ja koulun keittiön sekä ruokalan (ja terveydenhoitajan tilojen) saneerauksen hankesuunnittelulle ja peruskorjauksen suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä euroa vuodelle 2014 ja euroa vuosille Tehtyjen tutkimusten (Raksystems Anticimex Oy:n kuntotutkimukset 2014) perusteella palvelutuotannon lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edellä mainittujen Masalan koulun tilojen purkamista ja korvaamista tämän hetken tarvetta vastaavalla uudisrakennusosalla mittavan peruskorjauksen sijaan. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdottaa, että hankeryhmä laatii tarveselvityksen Masalan koulun liikuntasalin sekä keittiön ja ruokasalin purkamisesta ja uudisrakentamisesta vastaamaan nykyistä ja lähivuosien (3v) tilantarvetta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen tarveselvityksen käynnistämisestä hankeohjeen edellyttämällä tavalla. Liikuntasalirakennus oheistiloineen puretaan ja korvataan uusilla vastaavilla tiloilla koulun nykytarpeet (sekä myös kunnan vaikea taloudellinen tilanne) huomioiden. Rakennus on ns. tekohengitetty jo kertaalleen ja tällä hetkellä käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida tontin mahdollinen lisärakentaminen tulevaisuudessa. 5.3 Hankeryhmä Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan kullekin hankkeelle perustetaan hankeryhmä, joka toimii koko hankkeen ajan tarveselvityksestä käyttövaiheen alkuun. Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka, Investointipalvelut Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri Jussi Yrjänä, rakennustöiden valvoja Sivistystoimi Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö Anne Koskeno, Masalan koulun rehtori Jukka Pietinen, opetustoimen johtaja

7 7 Konsultti Tilakonsultit TM2 Oy Janne Henriksson, arkkitehti SAFA 3 Tarpeen määrittely 3.1 Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Opetussuunnitelmien sisältö on monipuolistunut vuodesta 2004 alkaen myös liikunnan osalta. Opetussuunnitelman toteuttaminen on vaikeaa, koska opetustiloja ei ole suunniteltu nykyvaatimusten mukaan. Liikunta- ja ruokalaosan talotekniikka on vanhentunutta, eikä se kaikilta osin toimi. Liikuntasali on iltapäivisin koulun jälkeen koululaisten iltapäivätoiminnan ja Rangers ry:n käytössä. Liikuntasalia käytetään myös kunnan urheiluseurojen iltakäytössä noin 20 tuntia viikossa. Lisäksi tontilla sijaitsee Masalan kuplahalli (uusi tekonurmipinta), jonka tarve puku- ja pesutiloihin olisi järkevää huomioida hankkeen yhteydessä. Alkuperäinen ruokasali on liian pieni nykyiselle oppilasmäärälle. Ruokailutilan lisäosa on jouduttu toteuttamaan hieman epäkäytännöllisesti keittiön vastakkaiselle puolelle. Uuden ruokailutilan lävistää diagonaalinen kulkureitti, joka rajoittaa pöytien sijoittamista pöytien sijoitus on tiukkaa. Tila kaikuu kohtuuttomasti ja on epäviihtyisä jatkuvan puheensorinan takia. Astioiden palautuslinjasto on epäkäytännöllinen. Terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat omassa nurkassaan ja omalla sisäänkäynnillään, perustuen laajuutensa puolesta rakennusajankohdan mitoitukseen. Pitkällä tähtäimellä olisi tilasynergioiden kannalta eduksi kehittää järjestystä siten, että kaikki oppilashuollon tilat (terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin tilat) sijaitsisivat toistensa läheisyydessä. 3.2 Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Masalan koulussa on oppilaita lukuvuoden alkaessa yhteensä 312. Oppilasmäärä kasvaa seuraavien kolmen lukuvuoden aikana 350 oppilaaseen alueen väestötietojen perusteella laskettuna (koulun mitoitus: 350 oppilasta /14 por, 3 erityisen tuen opetusluokkaa). Lisää kasvua on odotettavissa mm. kaava-alueiden toteutuessa.

8 8 Lukuvuonna koululaisten iltapäivätoimintaan osallistui 65 ja iltakäyttäjiä oli noin Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Käytössä oleva liikuntasalirakennus on rakennettu vuonna Liikuntasali on tuhopoltettu vuonna 2005, minkä jälkeen sen tulipalossa saamat vauriot on korjattu. Jakelukeittiötä on laajennettu ja siellä on tehty pieniä korjauksia vuonna 2010 uuden koulurakennuksen rakennusvaiheen yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen kokonaislaajuus on n brm2. Liikuntasalirakennuksen tiloja ovat: Liikuntasali oheistiloineen (sali, puku- ja pesuhuoneet, varastot) n. 620 m2 Ruokasali ja keittiötilat n. 240 m2 (lisäksi koulun A-osassa erillinen ruokailutila 100 m2) Aula- ja eteistilat n. 55 m2 Wc-tilat n. 20 m2 Terveydenhoitajan tilat (vastaanottohuoneet, odotus, wc:t) n. 45 m2 Lämpö- ja sähkökeskus n. 25 m2 (tekniikkaa ja rakenteita uusittu edellisessä rakennushankkeessa) Rakennuksen laajuus perustuu rakennusajankohdan mitoitusstandardeihin, ja on monipuoliset tilatoiminnot huomioiden nykymitassa pieni. Havaittuja puutteita Tilat ovat hyvin kuluneita, rikkinäisiä ja rapistuneita, koska ne ovat olleet kovassa käytössä 38 vuoden ajan; mm. jakelukeittiön lattia on alkuperäinen. Ruokasalin sisäkatto roikkuu silminnähtävästi ja ilmeisesti siihen tiivistyy kosteutta. Kattopintaa on paikattu useana kesänä. Liikuntasali ja terveydenhoitajan tila ovat olleet kevätlukukaudella 2014 käyttökiellossa kosteusvaurioista johtuvien sisäilmaongelmien takia. Liikuntatiloista puuttuu kaiutinjärjestelmä, eikä musiikkia saada kuulumaan salissa. Koulun keskusradiokuulutukset eivät kuulu salissa eivätkä ruokalan tilassa. Esim. hätätilanteessa poistumismääräykset eivät saavuta kaikkia em. tiloissa olevia ja mahdollinen vaaratilanne on erittäin konkreettinen. Ruokalasta ja liikuntasalista puuttuvat sekä langalliset että langattomat nettiyhteydet. Liikuntasalin ilmanvaihto on alkeellinen ja pääasiassa salissa on hyvin kylmä. Liikuntasalin lämmönhukka on suuri (kiertoilmakone, pienet eristepaksuudet). Kovilla pakkasilla lämpö sulattaa lunta katolta ja muodostaa valtavia jääpuikkoja molemmille lappeille.

9 9 Osassa tiloissa haisee maa-ainekselle ja tunkkaiselle. Salin seinissä on reikiä, jotka ovat tulleet käyttäjien kovakouraisesta toiminnasta. Osa henkilökunnasta saa allergiaoireita salissa opettaessaan ja he ovat joutuneet turvautumaan ulkona opettamiseen tai kuplahallin käyttöön. Liikuntatarvikevarastossa on hiiriä ja varastosta on suora yhteys keittiöön ja ruokailutiloihin. Koulun terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto on jouduttu nyt siirtämään uuden koulun puolelle, A-osaan vanhan tilan huonon sisäilman takia. Vanhassa terveydenhoitajan tilassa on oma IV-kone, joka lisättiin paikkaremontoinnin yhteydessä v Vanhaan tilaan on käynti koulun sisäpihan puolelta. Rakennuksesta on laadittu keväällä 2014 seuraavat selvitykset (Raksystems Anticimex Oy): Kooste korjaustarpeista ja kustannuksista Rakennetekninen ja sisäilmaston kuntotutkimus Ilmanvaihtoraportti LVV-kuntotutkimusraportti Sähköjärjestelmien kuntotutkimus Asbestikartoitus Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Koulun tilojen (tässä yhteydessä: sisäliikuntatilat, keittiö ja ruokasali, oppilashuollon tilat) tulee olla teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimuksia vastaavat. Heikkokuntoinen liikuntasalirakennus puretaan ja korvataan tarpeenmukaisella uudisrakennuksella. Liikuntasalin tulee olla turvallinen ja perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmaa vastaava tila, juhlasalikäytön tarpeet huomioiden. Oppilaiden ja opettajien peseytymis- ja pukutilojen tulee olla ajanmukaiset. Varastotiloja tarvitaan runsaasti. Iltakäyttäjille tulee olla oma varasto ja erillinen ulko-ovi, kuten nytkin pääsy koulun muihin tiloihin tulee voida estää. Ruokalatilaan tulee olla esteetön pääsy, linjasto on uusittava (mm. lattiakaivo puuttuu linjaston alta) ja istumatilaa tulee olla riittävästi.

10 10 Purettavien terveydenhoitajan tilojen korvaaminen kokonaisuuden kannalta järkevästi tarkastellaan hankesuunnittelun yhteydessä. 3.5 Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Liikuntasalirakennuksen tilat eivät täytä turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksia sisäilman ja rakenteiden kunnon osalta. Heikkokuntoinen rakennus luo jatkuvan taloudellisen ja käyttäjien terveyteen liittyvän riskin. Perusopetuslain 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 3.6 Hankkeen kiireellisyys Heikkokuntoiseen rakennukseen liittyvän tilaongelman kuntoon saattamisen tarve on kiireellinen. Suunnittelu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettava välittömästi. 4 Tavoitteiden asettelu Liikuntasalirakennuksen uudisrakentamista puoltavana lähtökohtana on heikkokuntoisten tilojen kuntoon saattaminen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman edullisella tavalla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista varten liikuntatilojen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki opetussuunnitelman oppisisällöt sisäliikunnan osalta. Koulu tarvitsee ison liikuntasalin ja ajanmukaisen ruokailutilan. Myös akustointi ja ääneneristys (nykyisin täysin puutteellinen) on otettava suunnittelussa huomioon. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida, että liikuntasali toimii koulun juhlasalina. Vaikka aikaisemmasta yläkoulun suunnitelmasta on luovuttu, suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon koulun mahdollinen laajentaminen pitkällä aikavälillä. Palvelutuotannon lautakunta päätti seuraavasti: Lisäksi hankkeen asemapiirros suunnitellaan siten, että mahdollinen uudisosa on optimaalisesti sovitettavissa tontille. 4.1 Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilatarve huomioidaan Masalan koulun nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Laadittu huonetilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen

11 11 kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. (Liite 1, alustava huonetilaohjelma) Liikuntasalin maksimikapasiteetti päiväkäytössä on 45 tuntia viikossa. Koulu käyttää salia perusopetukseen 30 tuntia viikossa. Lisäksi iltapäivätoimintaa on 10 tuntia viikossa. Iltakäyttäjillä on käytössään 23,5 tuntia viikossa. Ruokailutilat ja keittiö (jakelukeittiö) mitoitetaan kaksivuororuokailuun. Asianmukaiset, turvalliset ja toimivat tilat saadaan yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tilasuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan suosia tilojen joustavuutta ja monikäyttöisyyttä tukevia ratkaisuja. 4.2 Tilojen suunniteltu käyttöikä Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on vuotta jakaantuen seuraavasti: perustukset ja runko 100 vuotta, julkisivut 75 vuotta, pintarakenteet vuotta ja talotekniset järjestelmät vuotta. 4.3 Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Hankkeella ei ole vaikutusta koulun henkilöstöresursseihin. 4.4 Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Kunnalla on sopimus lähellä sijaitsevan LähiTapiola Sport Center -liikuntahallin kanssa koulujen mahdollisuudesta hyödyntää kaupallista liikuntatilatarjontaa. Korvaavat liikuntatilat maksavat noin euroa/lukuvuosi, kun tunteja ostetaan vuosiluokille; pienemmät oppilaat liikkuvat koulun pihassa ja kuplahallissa. Menettely soveltuu vain satunnais- tai tilapäiskäyttöön, koska koulussa pitää ohjeiden mukaan olla tilat ruokailulle ja liikunnan aineopetukselle. 4.5 Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi Liikuntasali-ruokalarakennuksen toteutus uudisrakennuksena mahdollistaa joustavien ja monikäyttöisten tilojen rakentamisen. Koulukäytössä rakennus toimii liikuntasali-, ruokasali- ja juhlasalikäytön lisäksi esimerkiksi joustavana ryhmätyö- ja eriyttämisympäristönä. Ilta- ja

12 12 viikonloppukäytössä voidaan erikseen hyödyntää liikuntasalin pukeutumis- ja pesutiloja viereisen ylipainehallin (tekonurmipintainen palloiluhalli) tarpeissa. 5 Ratkaisumallit Esitettävä ratkaisu perustuu koulun nykyiseen toimintakokonaisuuteen. 5.1 Tilanhankintavaihtoehdot Uudisrakentamisen vaihtoehtona on olemassa olevan liikuntasalirakennuksen korjaaminen. Korjausrakentamishanke olisi kustannuksiltaan lähellä vastaavan rakennuksen uudishintaa, ja lisäksi pitäisi sisällään sekä merkittäviä teknisiä että taloudellisia riskejä. 5.2 Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Mahdollisuudet valtionavun saamiseen ovat pienet. Avustusta voidaan hakea hankeselvityksen laatimisen jälkeen. 5.3 Rakennuspaikat Koulurakennuksen kiinteistö sijaitsee osoitteessa Vanha Hommaksentie 5, Kirkkonummen Masalan kylässä (3:141). Tontille on laadittu asemakaava. 5.4 Alustavat kustannusselvitykset Kustannusarvio laaditaan hankesuunnitelman yhteydessä. Talousarviossa ja -suunnitelmissa liikuntasalirakennuksen saneeraushankkeelle (laajuus 1066 brm2) on varattu yhteensä euroa vuosille Nykytarpeen mukaisen uudisrakennushankkeen suuntaa-antava kokonaishinta alustavan arvion mukaan on noin 4,2 milj. (alv 0%), perustuen huonetilaohjelman kokonaislaajuuteen brm2 ja arviohintaan /brm2.

13 Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Uudisrakentamisella saavutetaan nykymitoituksen mukaiset sekä toiminnallisesti ja teknisesti tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat. Lisäksi uudisrakentaminen mahdollistaa tilojen vapaan sijoittamisen tontille mahdollinen myöhempi lisärakentaminen huomioiden. Olemassa olevan rakennuksen peruskorjausvaihtoehto sisältää tilojen mitoitukseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen liittyviä haasteita. Vaihtoehtoon sisältyy lisäksi vanhoista rakenteista johtuvia elinkaaririskejä. 5.6 Tavoiteaikataulu Hanke tulisi toteuttaa siten, että rakennus olisi valmis käyttöönotettavaksi Tämä edellyttää hankesuunnittelun välitöntä käynnistämistä, jota seuraava toteutussuunnittelu tehtäisiin Rakentaminen käynnistettäisiin kevätkaudella Hankepäätösehdotus Tarveselvityksen johtopäätöksenä on, että Masalan koulun nykyinen liikuntasalirakennus tulee korvata edellä olevan kuvauksen mukaisella uudisrakennuksella. Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen taustaselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma. Hankeryhmää voidaan tarvittaessa hankesuunnitteluvaiheessa täydentää liikuntatoimen edustajalla/edustajilla. Tämä tarveselvitys toimitetaan Kirkkonummen suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi ja palvelutuotannon lautakunnalle lausuntoa varten. Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys etenee Kirkkonummen kunnanhallitukseen, joka päättää hyväksyykö se tarveselvityksen sekä vahvistaako tarveselvityksen sisältämät lähtötiedot ja perusteet hankesuunnittelun pohjaksi. 7 Liitteet Liite 1. Alustava huonetilaohjelma, Tilakonsultit TM2 Oy