Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö"

Transkriptio

1 Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Tarveselvitys Kirkkonummen kunta Sisällys

2 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus 1 2 Tarveselvitysprosessi Hankkeen toteutus ja työvaiheet Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankeryhmä 3 3 Tarpeen määrittely Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Hankkeen kiireellisyys 7 4 Tavoitteiden asettelu Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilojen suunniteltu käyttöikä Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi 8 5 Ratkaisumallit Tilanhankintavaihtoehdot Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Rakennuspaikat Alustavat kustannusselvitykset Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Tavoiteaikataulu 10 6 Hankepäätösehdotus 10

3 7 Liitteet 10

4 4 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Tämä tarveselvitys sisältää sekä teknisen että toiminnallisen tilatarpeen määrittelyä liittyen Masalan koulun huonokuntoisen (kuntotutkimukset tehty keväällä 2014) liikuntasalirakennuksen korvaavan uudisrakennuksen rakentamiseen. Purettavan rakennuksen tiloja ovat: liikuntasali oheistiloineen, keittiö ja ruokasali sekä terveydenhoitajan vastaanottotilat. Hankkeen nimi on Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön uudelleenrakentaminen. Rakentamisen suunnittelu ja toteutus esitetään tehtäväksi vuosina Tavoiteltu käyttöönottoajankohta on Perusopetuksen järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Kunnan opetustiloja koskevan palveluverkkosuunnitelman mukainen tilojen tarve huomioidaan Masalan koulun (1-6 vuosiluokat) nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Asiantuntijakonsultin laatima tilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida nykyaikaisille koulutiloille asetetut perusvaatimukset, tilojen yhteis- ja iltakäyttö sekä asemakaavan mahdollistama tontin myöhempi lisärakentaminen. 1.1 Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus Uusi liikuntasalirakennus Bruttoala koko koulu brm2 (alustavasti) brm2 Oppilasmäärä Brm2 / oppilas (koko koulu) 14,0 12,0 10,5 Sisältö Masalan koulu (alakoulu) Uuden liikuntasalirakennuksen tilaohjelman mukainen tilatarve on 1258 hym2 (1510 brm2).

5 5 2 Tarveselvitysprosessi Tarveselvitys on talonrakennushankkeiden tausta-asiakirja, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Tarveselvitys on laadittu voimaan astuneen Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaisesti. Hankeohjetta sovelletaan talonrakennushankkeisiin, joiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän (alv 0 %). Lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, kuten palveluverkkosuunnitelma/ rakentamisohjelma/ investointisuunnitelma ja toimialan näkemys toimialansa pitkän tähtäimen tavoitteista sekä keinoista niiden toteuttamiseksi. Käyttäjätoimialan sekä yhdyskuntatekniikan toimialan virkamiehistä ja asiantuntijakonsultista koostuva hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttäväksi käyttäjätoimialan lautakunnalle, palvelutuotannon lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen ja sijoittaa hankkeen alustavasti investointiohjelmaan/investointisuunnitelmaan. 2.1 Hankkeen toteutus ja työvaiheet Kunnan hankeohjeen mukaisesti prosessi jakautuu seuraaviin päävaiheisiin (kestot ohjeellisia ja hankekohtaisia): 1. Tarveselvitys (kesto 2-5 kk) hankesuunnittelupäätös 2. Hankesuunnittelu (3-9 kk) investointipäätös, hanke inv.suunnitelmaan 3. Toteutussuunnittelu (6-15 kk) rakentamispäätös (urakkasopimus) 4. Rakentaminen (6-24 kk) vastaanottopäätös 5. Käyttöönotto (1-2 kk) takuutarkastus 5.2 Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankkeen taustalla on urakkasopimuksen allekirjoitusvaiheeseen saakka valmisteltu Masalan koulu, 2. vaihe -laajennushanke (yli 700 oppilaan yhtenäiskouluksi), joka keskeytettiin kesällä 2013 hankkeen lisämäärärahatarpeen käsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen kunnassa päätettiin, että suunniteltua laajennusta ei tulla toteuttamaan.

6 6 Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä varata Masalan koulun liikuntasalin ja koulun keittiön sekä ruokalan (ja terveydenhoitajan tilojen) saneerauksen hankesuunnittelulle ja peruskorjauksen suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä euroa vuodelle 2014 ja euroa vuosille Tehtyjen tutkimusten (Raksystems Anticimex Oy:n kuntotutkimukset 2014) perusteella palvelutuotannon lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edellä mainittujen Masalan koulun tilojen purkamista ja korvaamista tämän hetken tarvetta vastaavalla uudisrakennusosalla mittavan peruskorjauksen sijaan. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdottaa, että hankeryhmä laatii tarveselvityksen Masalan koulun liikuntasalin sekä keittiön ja ruokasalin purkamisesta ja uudisrakentamisesta vastaamaan nykyistä ja lähivuosien (3v) tilantarvetta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen tarveselvityksen käynnistämisestä hankeohjeen edellyttämällä tavalla. Liikuntasalirakennus oheistiloineen puretaan ja korvataan uusilla vastaavilla tiloilla koulun nykytarpeet (sekä myös kunnan vaikea taloudellinen tilanne) huomioiden. Rakennus on ns. tekohengitetty jo kertaalleen ja tällä hetkellä käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida tontin mahdollinen lisärakentaminen tulevaisuudessa. 5.3 Hankeryhmä Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan kullekin hankkeelle perustetaan hankeryhmä, joka toimii koko hankkeen ajan tarveselvityksestä käyttövaiheen alkuun. Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka, Investointipalvelut Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri Jussi Yrjänä, rakennustöiden valvoja Sivistystoimi Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö Anne Koskeno, Masalan koulun rehtori Jukka Pietinen, opetustoimen johtaja

7 7 Konsultti Tilakonsultit TM2 Oy Janne Henriksson, arkkitehti SAFA 3 Tarpeen määrittely 3.1 Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Opetussuunnitelmien sisältö on monipuolistunut vuodesta 2004 alkaen myös liikunnan osalta. Opetussuunnitelman toteuttaminen on vaikeaa, koska opetustiloja ei ole suunniteltu nykyvaatimusten mukaan. Liikunta- ja ruokalaosan talotekniikka on vanhentunutta, eikä se kaikilta osin toimi. Liikuntasali on iltapäivisin koulun jälkeen koululaisten iltapäivätoiminnan ja Rangers ry:n käytössä. Liikuntasalia käytetään myös kunnan urheiluseurojen iltakäytössä noin 20 tuntia viikossa. Lisäksi tontilla sijaitsee Masalan kuplahalli (uusi tekonurmipinta), jonka tarve puku- ja pesutiloihin olisi järkevää huomioida hankkeen yhteydessä. Alkuperäinen ruokasali on liian pieni nykyiselle oppilasmäärälle. Ruokailutilan lisäosa on jouduttu toteuttamaan hieman epäkäytännöllisesti keittiön vastakkaiselle puolelle. Uuden ruokailutilan lävistää diagonaalinen kulkureitti, joka rajoittaa pöytien sijoittamista pöytien sijoitus on tiukkaa. Tila kaikuu kohtuuttomasti ja on epäviihtyisä jatkuvan puheensorinan takia. Astioiden palautuslinjasto on epäkäytännöllinen. Terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat omassa nurkassaan ja omalla sisäänkäynnillään, perustuen laajuutensa puolesta rakennusajankohdan mitoitukseen. Pitkällä tähtäimellä olisi tilasynergioiden kannalta eduksi kehittää järjestystä siten, että kaikki oppilashuollon tilat (terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin tilat) sijaitsisivat toistensa läheisyydessä. 3.2 Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Masalan koulussa on oppilaita lukuvuoden alkaessa yhteensä 312. Oppilasmäärä kasvaa seuraavien kolmen lukuvuoden aikana 350 oppilaaseen alueen väestötietojen perusteella laskettuna (koulun mitoitus: 350 oppilasta /14 por, 3 erityisen tuen opetusluokkaa). Lisää kasvua on odotettavissa mm. kaava-alueiden toteutuessa.

8 8 Lukuvuonna koululaisten iltapäivätoimintaan osallistui 65 ja iltakäyttäjiä oli noin Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Käytössä oleva liikuntasalirakennus on rakennettu vuonna Liikuntasali on tuhopoltettu vuonna 2005, minkä jälkeen sen tulipalossa saamat vauriot on korjattu. Jakelukeittiötä on laajennettu ja siellä on tehty pieniä korjauksia vuonna 2010 uuden koulurakennuksen rakennusvaiheen yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen kokonaislaajuus on n brm2. Liikuntasalirakennuksen tiloja ovat: Liikuntasali oheistiloineen (sali, puku- ja pesuhuoneet, varastot) n. 620 m2 Ruokasali ja keittiötilat n. 240 m2 (lisäksi koulun A-osassa erillinen ruokailutila 100 m2) Aula- ja eteistilat n. 55 m2 Wc-tilat n. 20 m2 Terveydenhoitajan tilat (vastaanottohuoneet, odotus, wc:t) n. 45 m2 Lämpö- ja sähkökeskus n. 25 m2 (tekniikkaa ja rakenteita uusittu edellisessä rakennushankkeessa) Rakennuksen laajuus perustuu rakennusajankohdan mitoitusstandardeihin, ja on monipuoliset tilatoiminnot huomioiden nykymitassa pieni. Havaittuja puutteita Tilat ovat hyvin kuluneita, rikkinäisiä ja rapistuneita, koska ne ovat olleet kovassa käytössä 38 vuoden ajan; mm. jakelukeittiön lattia on alkuperäinen. Ruokasalin sisäkatto roikkuu silminnähtävästi ja ilmeisesti siihen tiivistyy kosteutta. Kattopintaa on paikattu useana kesänä. Liikuntasali ja terveydenhoitajan tila ovat olleet kevätlukukaudella 2014 käyttökiellossa kosteusvaurioista johtuvien sisäilmaongelmien takia. Liikuntatiloista puuttuu kaiutinjärjestelmä, eikä musiikkia saada kuulumaan salissa. Koulun keskusradiokuulutukset eivät kuulu salissa eivätkä ruokalan tilassa. Esim. hätätilanteessa poistumismääräykset eivät saavuta kaikkia em. tiloissa olevia ja mahdollinen vaaratilanne on erittäin konkreettinen. Ruokalasta ja liikuntasalista puuttuvat sekä langalliset että langattomat nettiyhteydet. Liikuntasalin ilmanvaihto on alkeellinen ja pääasiassa salissa on hyvin kylmä. Liikuntasalin lämmönhukka on suuri (kiertoilmakone, pienet eristepaksuudet). Kovilla pakkasilla lämpö sulattaa lunta katolta ja muodostaa valtavia jääpuikkoja molemmille lappeille.

9 9 Osassa tiloissa haisee maa-ainekselle ja tunkkaiselle. Salin seinissä on reikiä, jotka ovat tulleet käyttäjien kovakouraisesta toiminnasta. Osa henkilökunnasta saa allergiaoireita salissa opettaessaan ja he ovat joutuneet turvautumaan ulkona opettamiseen tai kuplahallin käyttöön. Liikuntatarvikevarastossa on hiiriä ja varastosta on suora yhteys keittiöön ja ruokailutiloihin. Koulun terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto on jouduttu nyt siirtämään uuden koulun puolelle, A-osaan vanhan tilan huonon sisäilman takia. Vanhassa terveydenhoitajan tilassa on oma IV-kone, joka lisättiin paikkaremontoinnin yhteydessä v Vanhaan tilaan on käynti koulun sisäpihan puolelta. Rakennuksesta on laadittu keväällä 2014 seuraavat selvitykset (Raksystems Anticimex Oy): Kooste korjaustarpeista ja kustannuksista Rakennetekninen ja sisäilmaston kuntotutkimus Ilmanvaihtoraportti LVV-kuntotutkimusraportti Sähköjärjestelmien kuntotutkimus Asbestikartoitus Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Koulun tilojen (tässä yhteydessä: sisäliikuntatilat, keittiö ja ruokasali, oppilashuollon tilat) tulee olla teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimuksia vastaavat. Heikkokuntoinen liikuntasalirakennus puretaan ja korvataan tarpeenmukaisella uudisrakennuksella. Liikuntasalin tulee olla turvallinen ja perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmaa vastaava tila, juhlasalikäytön tarpeet huomioiden. Oppilaiden ja opettajien peseytymis- ja pukutilojen tulee olla ajanmukaiset. Varastotiloja tarvitaan runsaasti. Iltakäyttäjille tulee olla oma varasto ja erillinen ulko-ovi, kuten nytkin pääsy koulun muihin tiloihin tulee voida estää. Ruokalatilaan tulee olla esteetön pääsy, linjasto on uusittava (mm. lattiakaivo puuttuu linjaston alta) ja istumatilaa tulee olla riittävästi.

10 10 Purettavien terveydenhoitajan tilojen korvaaminen kokonaisuuden kannalta järkevästi tarkastellaan hankesuunnittelun yhteydessä. 3.5 Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Liikuntasalirakennuksen tilat eivät täytä turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksia sisäilman ja rakenteiden kunnon osalta. Heikkokuntoinen rakennus luo jatkuvan taloudellisen ja käyttäjien terveyteen liittyvän riskin. Perusopetuslain 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 3.6 Hankkeen kiireellisyys Heikkokuntoiseen rakennukseen liittyvän tilaongelman kuntoon saattamisen tarve on kiireellinen. Suunnittelu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettava välittömästi. 4 Tavoitteiden asettelu Liikuntasalirakennuksen uudisrakentamista puoltavana lähtökohtana on heikkokuntoisten tilojen kuntoon saattaminen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman edullisella tavalla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista varten liikuntatilojen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki opetussuunnitelman oppisisällöt sisäliikunnan osalta. Koulu tarvitsee ison liikuntasalin ja ajanmukaisen ruokailutilan. Myös akustointi ja ääneneristys (nykyisin täysin puutteellinen) on otettava suunnittelussa huomioon. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida, että liikuntasali toimii koulun juhlasalina. Vaikka aikaisemmasta yläkoulun suunnitelmasta on luovuttu, suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon koulun mahdollinen laajentaminen pitkällä aikavälillä. Palvelutuotannon lautakunta päätti seuraavasti: Lisäksi hankkeen asemapiirros suunnitellaan siten, että mahdollinen uudisosa on optimaalisesti sovitettavissa tontille. 4.1 Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilatarve huomioidaan Masalan koulun nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Laadittu huonetilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen

11 11 kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. (Liite 1, alustava huonetilaohjelma) Liikuntasalin maksimikapasiteetti päiväkäytössä on 45 tuntia viikossa. Koulu käyttää salia perusopetukseen 30 tuntia viikossa. Lisäksi iltapäivätoimintaa on 10 tuntia viikossa. Iltakäyttäjillä on käytössään 23,5 tuntia viikossa. Ruokailutilat ja keittiö (jakelukeittiö) mitoitetaan kaksivuororuokailuun. Asianmukaiset, turvalliset ja toimivat tilat saadaan yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tilasuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan suosia tilojen joustavuutta ja monikäyttöisyyttä tukevia ratkaisuja. 4.2 Tilojen suunniteltu käyttöikä Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on vuotta jakaantuen seuraavasti: perustukset ja runko 100 vuotta, julkisivut 75 vuotta, pintarakenteet vuotta ja talotekniset järjestelmät vuotta. 4.3 Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Hankkeella ei ole vaikutusta koulun henkilöstöresursseihin. 4.4 Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Kunnalla on sopimus lähellä sijaitsevan LähiTapiola Sport Center -liikuntahallin kanssa koulujen mahdollisuudesta hyödyntää kaupallista liikuntatilatarjontaa. Korvaavat liikuntatilat maksavat noin euroa/lukuvuosi, kun tunteja ostetaan vuosiluokille; pienemmät oppilaat liikkuvat koulun pihassa ja kuplahallissa. Menettely soveltuu vain satunnais- tai tilapäiskäyttöön, koska koulussa pitää ohjeiden mukaan olla tilat ruokailulle ja liikunnan aineopetukselle. 4.5 Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi Liikuntasali-ruokalarakennuksen toteutus uudisrakennuksena mahdollistaa joustavien ja monikäyttöisten tilojen rakentamisen. Koulukäytössä rakennus toimii liikuntasali-, ruokasali- ja juhlasalikäytön lisäksi esimerkiksi joustavana ryhmätyö- ja eriyttämisympäristönä. Ilta- ja

12 12 viikonloppukäytössä voidaan erikseen hyödyntää liikuntasalin pukeutumis- ja pesutiloja viereisen ylipainehallin (tekonurmipintainen palloiluhalli) tarpeissa. 5 Ratkaisumallit Esitettävä ratkaisu perustuu koulun nykyiseen toimintakokonaisuuteen. 5.1 Tilanhankintavaihtoehdot Uudisrakentamisen vaihtoehtona on olemassa olevan liikuntasalirakennuksen korjaaminen. Korjausrakentamishanke olisi kustannuksiltaan lähellä vastaavan rakennuksen uudishintaa, ja lisäksi pitäisi sisällään sekä merkittäviä teknisiä että taloudellisia riskejä. 5.2 Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Mahdollisuudet valtionavun saamiseen ovat pienet. Avustusta voidaan hakea hankeselvityksen laatimisen jälkeen. 5.3 Rakennuspaikat Koulurakennuksen kiinteistö sijaitsee osoitteessa Vanha Hommaksentie 5, Kirkkonummen Masalan kylässä (3:141). Tontille on laadittu asemakaava. 5.4 Alustavat kustannusselvitykset Kustannusarvio laaditaan hankesuunnitelman yhteydessä. Talousarviossa ja -suunnitelmissa liikuntasalirakennuksen saneeraushankkeelle (laajuus 1066 brm2) on varattu yhteensä euroa vuosille Nykytarpeen mukaisen uudisrakennushankkeen suuntaa-antava kokonaishinta alustavan arvion mukaan on noin 4,2 milj. (alv 0%), perustuen huonetilaohjelman kokonaislaajuuteen brm2 ja arviohintaan /brm2.

13 Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Uudisrakentamisella saavutetaan nykymitoituksen mukaiset sekä toiminnallisesti ja teknisesti tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat. Lisäksi uudisrakentaminen mahdollistaa tilojen vapaan sijoittamisen tontille mahdollinen myöhempi lisärakentaminen huomioiden. Olemassa olevan rakennuksen peruskorjausvaihtoehto sisältää tilojen mitoitukseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen liittyviä haasteita. Vaihtoehtoon sisältyy lisäksi vanhoista rakenteista johtuvia elinkaaririskejä. 5.6 Tavoiteaikataulu Hanke tulisi toteuttaa siten, että rakennus olisi valmis käyttöönotettavaksi Tämä edellyttää hankesuunnittelun välitöntä käynnistämistä, jota seuraava toteutussuunnittelu tehtäisiin Rakentaminen käynnistettäisiin kevätkaudella Hankepäätösehdotus Tarveselvityksen johtopäätöksenä on, että Masalan koulun nykyinen liikuntasalirakennus tulee korvata edellä olevan kuvauksen mukaisella uudisrakennuksella. Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen taustaselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma. Hankeryhmää voidaan tarvittaessa hankesuunnitteluvaiheessa täydentää liikuntatoimen edustajalla/edustajilla. Tämä tarveselvitys toimitetaan Kirkkonummen suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi ja palvelutuotannon lautakunnalle lausuntoa varten. Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys etenee Kirkkonummen kunnanhallitukseen, joka päättää hyväksyykö se tarveselvityksen sekä vahvistaako tarveselvityksen sisältämät lähtötiedot ja perusteet hankesuunnittelun pohjaksi. 7 Liitteet Liite 1. Alustava huonetilaohjelma, Tilakonsultit TM2 Oy

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Tarveselvitys Kirkkonummen kunta

Tarveselvitys Kirkkonummen kunta SVOL 8.2.2017 Liite Dno 743/10.03.02.02/2016 Gesterbyn koulu Tarveselvitys Kirkkonummen kunta 22.11.2016 Sisällys 1 Tarveselvityksen tiivistelmä 1 1.1 Kohteen tiedot 1 1.2 Yhteenveto Vaihtoehtojen pinta-alat

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Liite Patu 1/ KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV

Liite Patu 1/ KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV Liite Patu 1/27.09.2011 KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV 16.9.2011 Hyväksytty perusturvan hankeryhmässä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKETYÖRYHMÄ

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Sisäilmatyöryhmän toimenpiteet

Sisäilmatyöryhmän toimenpiteet Tekninen lautakunta 50 20.02.2013 Mäntylän koulun mahdolliset väliaikaistilat 65/10.03.02.01/2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.12.2012 145 Koulun tiedot Mäntylän koulussa on lukuvuonna 2012-2013 yhteensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1

KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖSHISTORIA Tila 1 ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN KEITTIÖIDEN YH- DISTÄMISEN JA PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI- PÄÄTÖSHISTORIA Opetuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT LÄSNÄOLIJAT Aarnio Tomi asiantuntija sisäliikuntapaikkamestari

Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT LÄSNÄOLIJAT Aarnio Tomi asiantuntija sisäliikuntapaikkamestari PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 13:00-13:45 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi.

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi. PORVOON KOULUVERKON KUSTANNUSVERTAILU: TAUSTATIETOA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUKSISTA (TOIMITILAJOHTO) EPOON KOULU Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet,

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11.

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila. Myllylän koulun laajennus. 10.11. 10.11.2015 Sivu 1/17 Projektinumero: 00031 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), 00000

Lisätiedot

ALLIANSSIN KÄYNNISTÄMINEN JA TAVOITTEET

ALLIANSSIN KÄYNNISTÄMINEN JA TAVOITTEET 18.11.2015 Sivu 1/6 : Hanke: Yli-Maarian koulu, perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun ALLIANSSIN KÄYNNISTÄMINEN JA TAVOITTEET 1. OSAPUOLET Yli-Maarian koulun toimijat Sivistystoimiala Koulu, perusopetuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 216 Keskustakirjaston projektinjohtourakka; urakoitsijan valinta HEL 2015-001242 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 63/673 496, Töölönlahdenkatu 4-10 Päätös A päätti

Lisätiedot

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN LUONNOS 12.5.2016: TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja Börje Boström, 040-5804131, borje.bostrom@porvoo.fi projektipäällikkö Tony Lökfors, 040-5449037 tony.lokfors@porvoo.fi

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Hankkeen tilannekatsaus. Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio

Hankkeen tilannekatsaus. Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio Hankkeen tilannekatsaus Valtuustoseminaari 10.11.2016 Kari-Pekka Tampio Hintaindeksin kehitys Oulu kuuluu indeksialueeseen 4 Lanan rakentamispäätös Nykyinen indeksi Lanan rakentamisen aloitus? 81 83 86-87

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuosille 2016-2020. Investointihankkeet esitetään vuosiksi 2016-2020.

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuosille 2016-2020. Investointihankkeet esitetään vuosiksi 2016-2020. Suomenkielinen varhaiskasvatusja 59 16.09.2015 opetuslautakunta Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuosille 2016-2020 528/02.02.00/2015 Suomenkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1089/02.08.00/2013 54 Oikaisuvaatimus avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta Komeetan koululla Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Miia Loisa-Turunen,

Lisätiedot