Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö"

Transkriptio

1 Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Tarveselvitys Kirkkonummen kunta Sisällys

2 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus 1 2 Tarveselvitysprosessi Hankkeen toteutus ja työvaiheet Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankeryhmä 3 3 Tarpeen määrittely Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Hankkeen kiireellisyys 7 4 Tavoitteiden asettelu Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilojen suunniteltu käyttöikä Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi 8 5 Ratkaisumallit Tilanhankintavaihtoehdot Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Rakennuspaikat Alustavat kustannusselvitykset Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Tavoiteaikataulu 10 6 Hankepäätösehdotus 10

3 7 Liitteet 10

4 4 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Tämä tarveselvitys sisältää sekä teknisen että toiminnallisen tilatarpeen määrittelyä liittyen Masalan koulun huonokuntoisen (kuntotutkimukset tehty keväällä 2014) liikuntasalirakennuksen korvaavan uudisrakennuksen rakentamiseen. Purettavan rakennuksen tiloja ovat: liikuntasali oheistiloineen, keittiö ja ruokasali sekä terveydenhoitajan vastaanottotilat. Hankkeen nimi on Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön uudelleenrakentaminen. Rakentamisen suunnittelu ja toteutus esitetään tehtäväksi vuosina Tavoiteltu käyttöönottoajankohta on Perusopetuksen järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Kunnan opetustiloja koskevan palveluverkkosuunnitelman mukainen tilojen tarve huomioidaan Masalan koulun (1-6 vuosiluokat) nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Asiantuntijakonsultin laatima tilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida nykyaikaisille koulutiloille asetetut perusvaatimukset, tilojen yhteis- ja iltakäyttö sekä asemakaavan mahdollistama tontin myöhempi lisärakentaminen. 1.1 Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus Uusi liikuntasalirakennus Bruttoala koko koulu brm2 (alustavasti) brm2 Oppilasmäärä Brm2 / oppilas (koko koulu) 14,0 12,0 10,5 Sisältö Masalan koulu (alakoulu) Uuden liikuntasalirakennuksen tilaohjelman mukainen tilatarve on 1258 hym2 (1510 brm2).

5 5 2 Tarveselvitysprosessi Tarveselvitys on talonrakennushankkeiden tausta-asiakirja, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Tarveselvitys on laadittu voimaan astuneen Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaisesti. Hankeohjetta sovelletaan talonrakennushankkeisiin, joiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän (alv 0 %). Lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä asiakirja, kuten palveluverkkosuunnitelma/ rakentamisohjelma/ investointisuunnitelma ja toimialan näkemys toimialansa pitkän tähtäimen tavoitteista sekä keinoista niiden toteuttamiseksi. Käyttäjätoimialan sekä yhdyskuntatekniikan toimialan virkamiehistä ja asiantuntijakonsultista koostuva hankeryhmä valmistelee tarveselvityksen hyväksyttäväksi käyttäjätoimialan lautakunnalle, palvelutuotannon lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy tarveselvityksen ja sijoittaa hankkeen alustavasti investointiohjelmaan/investointisuunnitelmaan. 2.1 Hankkeen toteutus ja työvaiheet Kunnan hankeohjeen mukaisesti prosessi jakautuu seuraaviin päävaiheisiin (kestot ohjeellisia ja hankekohtaisia): 1. Tarveselvitys (kesto 2-5 kk) hankesuunnittelupäätös 2. Hankesuunnittelu (3-9 kk) investointipäätös, hanke inv.suunnitelmaan 3. Toteutussuunnittelu (6-15 kk) rakentamispäätös (urakkasopimus) 4. Rakentaminen (6-24 kk) vastaanottopäätös 5. Käyttöönotto (1-2 kk) takuutarkastus 5.2 Tarpeen tausta ja tehdyt päätökset Hankkeen taustalla on urakkasopimuksen allekirjoitusvaiheeseen saakka valmisteltu Masalan koulu, 2. vaihe -laajennushanke (yli 700 oppilaan yhtenäiskouluksi), joka keskeytettiin kesällä 2013 hankkeen lisämäärärahatarpeen käsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen kunnassa päätettiin, että suunniteltua laajennusta ei tulla toteuttamaan.

6 6 Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä varata Masalan koulun liikuntasalin ja koulun keittiön sekä ruokalan (ja terveydenhoitajan tilojen) saneerauksen hankesuunnittelulle ja peruskorjauksen suunnittelulle ja toteutukselle yhteensä euroa vuodelle 2014 ja euroa vuosille Tehtyjen tutkimusten (Raksystems Anticimex Oy:n kuntotutkimukset 2014) perusteella palvelutuotannon lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edellä mainittujen Masalan koulun tilojen purkamista ja korvaamista tämän hetken tarvetta vastaavalla uudisrakennusosalla mittavan peruskorjauksen sijaan. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdottaa, että hankeryhmä laatii tarveselvityksen Masalan koulun liikuntasalin sekä keittiön ja ruokasalin purkamisesta ja uudisrakentamisesta vastaamaan nykyistä ja lähivuosien (3v) tilantarvetta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen tarveselvityksen käynnistämisestä hankeohjeen edellyttämällä tavalla. Liikuntasalirakennus oheistiloineen puretaan ja korvataan uusilla vastaavilla tiloilla koulun nykytarpeet (sekä myös kunnan vaikea taloudellinen tilanne) huomioiden. Rakennus on ns. tekohengitetty jo kertaalleen ja tällä hetkellä käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia. Uudisrakennuksen suunnittelussa tulee huomioida tontin mahdollinen lisärakentaminen tulevaisuudessa. 5.3 Hankeryhmä Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan kullekin hankkeelle perustetaan hankeryhmä, joka toimii koko hankkeen ajan tarveselvityksestä käyttövaiheen alkuun. Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka, Investointipalvelut Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri Jussi Yrjänä, rakennustöiden valvoja Sivistystoimi Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö Anne Koskeno, Masalan koulun rehtori Jukka Pietinen, opetustoimen johtaja

7 7 Konsultti Tilakonsultit TM2 Oy Janne Henriksson, arkkitehti SAFA 3 Tarpeen määrittely 3.1 Toiminnan kuvaus, nykytilanne ja tuleva kehitys Opetussuunnitelmien sisältö on monipuolistunut vuodesta 2004 alkaen myös liikunnan osalta. Opetussuunnitelman toteuttaminen on vaikeaa, koska opetustiloja ei ole suunniteltu nykyvaatimusten mukaan. Liikunta- ja ruokalaosan talotekniikka on vanhentunutta, eikä se kaikilta osin toimi. Liikuntasali on iltapäivisin koulun jälkeen koululaisten iltapäivätoiminnan ja Rangers ry:n käytössä. Liikuntasalia käytetään myös kunnan urheiluseurojen iltakäytössä noin 20 tuntia viikossa. Lisäksi tontilla sijaitsee Masalan kuplahalli (uusi tekonurmipinta), jonka tarve puku- ja pesutiloihin olisi järkevää huomioida hankkeen yhteydessä. Alkuperäinen ruokasali on liian pieni nykyiselle oppilasmäärälle. Ruokailutilan lisäosa on jouduttu toteuttamaan hieman epäkäytännöllisesti keittiön vastakkaiselle puolelle. Uuden ruokailutilan lävistää diagonaalinen kulkureitti, joka rajoittaa pöytien sijoittamista pöytien sijoitus on tiukkaa. Tila kaikuu kohtuuttomasti ja on epäviihtyisä jatkuvan puheensorinan takia. Astioiden palautuslinjasto on epäkäytännöllinen. Terveydenhoitajan vastaanottotilat sijaitsevat omassa nurkassaan ja omalla sisäänkäynnillään, perustuen laajuutensa puolesta rakennusajankohdan mitoitukseen. Pitkällä tähtäimellä olisi tilasynergioiden kannalta eduksi kehittää järjestystä siten, että kaikki oppilashuollon tilat (terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin tilat) sijaitsisivat toistensa läheisyydessä. 3.2 Nykyiset käyttäjämäärät ja ennusteet tulevasta Masalan koulussa on oppilaita lukuvuoden alkaessa yhteensä 312. Oppilasmäärä kasvaa seuraavien kolmen lukuvuoden aikana 350 oppilaaseen alueen väestötietojen perusteella laskettuna (koulun mitoitus: 350 oppilasta /14 por, 3 erityisen tuen opetusluokkaa). Lisää kasvua on odotettavissa mm. kaava-alueiden toteutuessa.

8 8 Lukuvuonna koululaisten iltapäivätoimintaan osallistui 65 ja iltakäyttäjiä oli noin Käytössä olevat tilat ja niiden kunto Käytössä oleva liikuntasalirakennus on rakennettu vuonna Liikuntasali on tuhopoltettu vuonna 2005, minkä jälkeen sen tulipalossa saamat vauriot on korjattu. Jakelukeittiötä on laajennettu ja siellä on tehty pieniä korjauksia vuonna 2010 uuden koulurakennuksen rakennusvaiheen yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen kokonaislaajuus on n brm2. Liikuntasalirakennuksen tiloja ovat: Liikuntasali oheistiloineen (sali, puku- ja pesuhuoneet, varastot) n. 620 m2 Ruokasali ja keittiötilat n. 240 m2 (lisäksi koulun A-osassa erillinen ruokailutila 100 m2) Aula- ja eteistilat n. 55 m2 Wc-tilat n. 20 m2 Terveydenhoitajan tilat (vastaanottohuoneet, odotus, wc:t) n. 45 m2 Lämpö- ja sähkökeskus n. 25 m2 (tekniikkaa ja rakenteita uusittu edellisessä rakennushankkeessa) Rakennuksen laajuus perustuu rakennusajankohdan mitoitusstandardeihin, ja on monipuoliset tilatoiminnot huomioiden nykymitassa pieni. Havaittuja puutteita Tilat ovat hyvin kuluneita, rikkinäisiä ja rapistuneita, koska ne ovat olleet kovassa käytössä 38 vuoden ajan; mm. jakelukeittiön lattia on alkuperäinen. Ruokasalin sisäkatto roikkuu silminnähtävästi ja ilmeisesti siihen tiivistyy kosteutta. Kattopintaa on paikattu useana kesänä. Liikuntasali ja terveydenhoitajan tila ovat olleet kevätlukukaudella 2014 käyttökiellossa kosteusvaurioista johtuvien sisäilmaongelmien takia. Liikuntatiloista puuttuu kaiutinjärjestelmä, eikä musiikkia saada kuulumaan salissa. Koulun keskusradiokuulutukset eivät kuulu salissa eivätkä ruokalan tilassa. Esim. hätätilanteessa poistumismääräykset eivät saavuta kaikkia em. tiloissa olevia ja mahdollinen vaaratilanne on erittäin konkreettinen. Ruokalasta ja liikuntasalista puuttuvat sekä langalliset että langattomat nettiyhteydet. Liikuntasalin ilmanvaihto on alkeellinen ja pääasiassa salissa on hyvin kylmä. Liikuntasalin lämmönhukka on suuri (kiertoilmakone, pienet eristepaksuudet). Kovilla pakkasilla lämpö sulattaa lunta katolta ja muodostaa valtavia jääpuikkoja molemmille lappeille.

9 9 Osassa tiloissa haisee maa-ainekselle ja tunkkaiselle. Salin seinissä on reikiä, jotka ovat tulleet käyttäjien kovakouraisesta toiminnasta. Osa henkilökunnasta saa allergiaoireita salissa opettaessaan ja he ovat joutuneet turvautumaan ulkona opettamiseen tai kuplahallin käyttöön. Liikuntatarvikevarastossa on hiiriä ja varastosta on suora yhteys keittiöön ja ruokailutiloihin. Koulun terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto on jouduttu nyt siirtämään uuden koulun puolelle, A-osaan vanhan tilan huonon sisäilman takia. Vanhassa terveydenhoitajan tilassa on oma IV-kone, joka lisättiin paikkaremontoinnin yhteydessä v Vanhaan tilaan on käynti koulun sisäpihan puolelta. Rakennuksesta on laadittu keväällä 2014 seuraavat selvitykset (Raksystems Anticimex Oy): Kooste korjaustarpeista ja kustannuksista Rakennetekninen ja sisäilmaston kuntotutkimus Ilmanvaihtoraportti LVV-kuntotutkimusraportti Sähköjärjestelmien kuntotutkimus Asbestikartoitus Toiminnan muutokset, toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen Koulun tilojen (tässä yhteydessä: sisäliikuntatilat, keittiö ja ruokasali, oppilashuollon tilat) tulee olla teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimuksia vastaavat. Heikkokuntoinen liikuntasalirakennus puretaan ja korvataan tarpeenmukaisella uudisrakennuksella. Liikuntasalin tulee olla turvallinen ja perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmaa vastaava tila, juhlasalikäytön tarpeet huomioiden. Oppilaiden ja opettajien peseytymis- ja pukutilojen tulee olla ajanmukaiset. Varastotiloja tarvitaan runsaasti. Iltakäyttäjille tulee olla oma varasto ja erillinen ulko-ovi, kuten nytkin pääsy koulun muihin tiloihin tulee voida estää. Ruokalatilaan tulee olla esteetön pääsy, linjasto on uusittava (mm. lattiakaivo puuttuu linjaston alta) ja istumatilaa tulee olla riittävästi.

10 10 Purettavien terveydenhoitajan tilojen korvaaminen kokonaisuuden kannalta järkevästi tarkastellaan hankesuunnittelun yhteydessä. 3.5 Seuraukset, mikäli hanke viivästyy tai jää toteutumatta Liikuntasalirakennuksen tilat eivät täytä turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksia sisäilman ja rakenteiden kunnon osalta. Heikkokuntoinen rakennus luo jatkuvan taloudellisen ja käyttäjien terveyteen liittyvän riskin. Perusopetuslain 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 3.6 Hankkeen kiireellisyys Heikkokuntoiseen rakennukseen liittyvän tilaongelman kuntoon saattamisen tarve on kiireellinen. Suunnittelu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettava välittömästi. 4 Tavoitteiden asettelu Liikuntasalirakennuksen uudisrakentamista puoltavana lähtökohtana on heikkokuntoisten tilojen kuntoon saattaminen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman edullisella tavalla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista varten liikuntatilojen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki opetussuunnitelman oppisisällöt sisäliikunnan osalta. Koulu tarvitsee ison liikuntasalin ja ajanmukaisen ruokailutilan. Myös akustointi ja ääneneristys (nykyisin täysin puutteellinen) on otettava suunnittelussa huomioon. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida, että liikuntasali toimii koulun juhlasalina. Vaikka aikaisemmasta yläkoulun suunnitelmasta on luovuttu, suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon koulun mahdollinen laajentaminen pitkällä aikavälillä. Palvelutuotannon lautakunta päätti seuraavasti: Lisäksi hankkeen asemapiirros suunnitellaan siten, että mahdollinen uudisosa on optimaalisesti sovitettavissa tontille. 4.1 Tarvittavien tilojen arvioitu määrä ja tarkoituksenmukaisin sijainti Tilatarve huomioidaan Masalan koulun nykyisen toiminnan ja oppilasmäärän mukaan, seuraavan kolmen vuoden kasvuennuste huomioiden. Mitoittava kokonaisoppilasmäärä on 350 oppilasta. Laadittu huonetilaohjelma perustuu tähän oppilasmitoitukseen sekä tavoitteeseen

11 11 kustannussäästöistä sekä tässä hankkeessa että pitkällä aikavälillä. (Liite 1, alustava huonetilaohjelma) Liikuntasalin maksimikapasiteetti päiväkäytössä on 45 tuntia viikossa. Koulu käyttää salia perusopetukseen 30 tuntia viikossa. Lisäksi iltapäivätoimintaa on 10 tuntia viikossa. Iltakäyttäjillä on käytössään 23,5 tuntia viikossa. Ruokailutilat ja keittiö (jakelukeittiö) mitoitetaan kaksivuororuokailuun. Asianmukaiset, turvalliset ja toimivat tilat saadaan yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tilasuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan suosia tilojen joustavuutta ja monikäyttöisyyttä tukevia ratkaisuja. 4.2 Tilojen suunniteltu käyttöikä Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on vuotta jakaantuen seuraavasti: perustukset ja runko 100 vuotta, julkisivut 75 vuotta, pintarakenteet vuotta ja talotekniset järjestelmät vuotta. 4.3 Arvioidut henkilöstöresurssit ja kokonaiskustannukset Hankkeella ei ole vaikutusta koulun henkilöstöresursseihin. 4.4 Vaihtoehtoiset palveluntuotantotavat Kunnalla on sopimus lähellä sijaitsevan LähiTapiola Sport Center -liikuntahallin kanssa koulujen mahdollisuudesta hyödyntää kaupallista liikuntatilatarjontaa. Korvaavat liikuntatilat maksavat noin euroa/lukuvuosi, kun tunteja ostetaan vuosiluokille; pienemmät oppilaat liikkuvat koulun pihassa ja kuplahallissa. Menettely soveltuu vain satunnais- tai tilapäiskäyttöön, koska koulussa pitää ohjeiden mukaan olla tilat ruokailulle ja liikunnan aineopetukselle. 4.5 Tilojen käytön joustavuus, yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen optimointi Liikuntasali-ruokalarakennuksen toteutus uudisrakennuksena mahdollistaa joustavien ja monikäyttöisten tilojen rakentamisen. Koulukäytössä rakennus toimii liikuntasali-, ruokasali- ja juhlasalikäytön lisäksi esimerkiksi joustavana ryhmätyö- ja eriyttämisympäristönä. Ilta- ja

12 12 viikonloppukäytössä voidaan erikseen hyödyntää liikuntasalin pukeutumis- ja pesutiloja viereisen ylipainehallin (tekonurmipintainen palloiluhalli) tarpeissa. 5 Ratkaisumallit Esitettävä ratkaisu perustuu koulun nykyiseen toimintakokonaisuuteen. 5.1 Tilanhankintavaihtoehdot Uudisrakentamisen vaihtoehtona on olemassa olevan liikuntasalirakennuksen korjaaminen. Korjausrakentamishanke olisi kustannuksiltaan lähellä vastaavan rakennuksen uudishintaa, ja lisäksi pitäisi sisällään sekä merkittäviä teknisiä että taloudellisia riskejä. 5.2 Mahdollisuudet valtionosuuksien saamiseksi Mahdollisuudet valtionavun saamiseen ovat pienet. Avustusta voidaan hakea hankeselvityksen laatimisen jälkeen. 5.3 Rakennuspaikat Koulurakennuksen kiinteistö sijaitsee osoitteessa Vanha Hommaksentie 5, Kirkkonummen Masalan kylässä (3:141). Tontille on laadittu asemakaava. 5.4 Alustavat kustannusselvitykset Kustannusarvio laaditaan hankesuunnitelman yhteydessä. Talousarviossa ja -suunnitelmissa liikuntasalirakennuksen saneeraushankkeelle (laajuus 1066 brm2) on varattu yhteensä euroa vuosille Nykytarpeen mukaisen uudisrakennushankkeen suuntaa-antava kokonaishinta alustavan arvion mukaan on noin 4,2 milj. (alv 0%), perustuen huonetilaohjelman kokonaislaajuuteen brm2 ja arviohintaan /brm2.

13 Tilanhankintavaihtoehtojen alustava vertailu Uudisrakentamisella saavutetaan nykymitoituksen mukaiset sekä toiminnallisesti ja teknisesti tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat. Lisäksi uudisrakentaminen mahdollistaa tilojen vapaan sijoittamisen tontille mahdollinen myöhempi lisärakentaminen huomioiden. Olemassa olevan rakennuksen peruskorjausvaihtoehto sisältää tilojen mitoitukseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen liittyviä haasteita. Vaihtoehtoon sisältyy lisäksi vanhoista rakenteista johtuvia elinkaaririskejä. 5.6 Tavoiteaikataulu Hanke tulisi toteuttaa siten, että rakennus olisi valmis käyttöönotettavaksi Tämä edellyttää hankesuunnittelun välitöntä käynnistämistä, jota seuraava toteutussuunnittelu tehtäisiin Rakentaminen käynnistettäisiin kevätkaudella Hankepäätösehdotus Tarveselvityksen johtopäätöksenä on, että Masalan koulun nykyinen liikuntasalirakennus tulee korvata edellä olevan kuvauksen mukaisella uudisrakennuksella. Tarveselvitysvaiheessa tehtyjen taustaselvitysten pohjalta laaditaan hankesuunnitelma. Hankeryhmää voidaan tarvittaessa hankesuunnitteluvaiheessa täydentää liikuntatoimen edustajalla/edustajilla. Tämä tarveselvitys toimitetaan Kirkkonummen suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi ja palvelutuotannon lautakunnalle lausuntoa varten. Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys etenee Kirkkonummen kunnanhallitukseen, joka päättää hyväksyykö se tarveselvityksen sekä vahvistaako tarveselvityksen sisältämät lähtötiedot ja perusteet hankesuunnittelun pohjaksi. 7 Liitteet Liite 1. Alustava huonetilaohjelma, Tilakonsultit TM2 Oy

Tarveselvitys Kirkkonummen kunta

Tarveselvitys Kirkkonummen kunta SVOL 8.2.2017 Liite Dno 743/10.03.02.02/2016 Gesterbyn koulu Tarveselvitys Kirkkonummen kunta 22.11.2016 Sisällys 1 Tarveselvityksen tiivistelmä 1 1.1 Kohteen tiedot 1 1.2 Yhteenveto Vaihtoehtojen pinta-alat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Liite Patu 1/ KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV

Liite Patu 1/ KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV Liite Patu 1/27.09.2011 KIRKKONUMMEN KESKUSTAN ALUEELLE SIJOITTUVIEN PERUSTURVAN AVOPALVELUIDEN TARVESELVITYS, VAIHEET III JA IV 16.9.2011 Hyväksytty perusturvan hankeryhmässä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKETYÖRYHMÄ

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014

HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Liite PatuL 7 / 30.10.2014 MASALAN KOULUN LIIKUNTASALI JA RUOKAILUN TILAT HANKESUUNNITELMA 13.10.2014 Tilakonsultit TM2 Oy Masalan koulun liikuntasali ja ruokailun tilat, Hankesuunnitelma 13.10.2014 MASALAN

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskus Yhtenäistetty tarveselvitys Kirkkonummen kunta 15.6.2016 1 1 Tarveselvityksen tiivistelmä Tämä tarveselvitys sisältää tilatarpeen määrittelyä liittyen Jokirinteen oppimiskeskuksen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 118. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 1 4446/2016 10.03.02 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30 3.4.2017 118 Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kvasia)

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 2.11.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 2.11.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N VAIHTOEHTOTARKASTELU 27.4.2011 Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 2 Nykytilanne 3 Vaihtoehtotarkastelu 4 EHA-tilojen tarkastelu 9 Sipoon kunnan opetusjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 67 11.02.2013 Kaupunginvaltuusto 42 04.03.2013 Kaupunginhallitus 378 16.12.2013 Terveysaseman hankesuunnitelma 112/10.03.02/2013 Tekninen lautakunta 22.09.2011 79 Teknisen johtajan ehdotus:

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen / Urakoitsijan valinta

Yppärin koulun ja ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus/rakentaminen / Urakoitsijan valinta Kunnanhallitus 102 25.02.2013 Kunnanhallitus 218 10.06.2013 Kunnanhallitus 241 24.06.2013 Kunnanhallitus 253 12.08.2013 Kunnanhallitus 401 02.12.2013 Valtuusto 139 18.12.2013 Kunnanhallitus 107 31.03.2014

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Rovaniemen kaupunginhallituksen pöytäkirja

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen

Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Sipoonlahden koulun vaiheittainen laajentaminen Projektisuunnitelma Ermo Mattila Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 7 3. Avustusten hakeminen 10 4. Laajennusvaiheiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot