Valmennusta ja asiantuntijapalveluja pk-yritysten liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Yrittäjästä toimitusjohtajaksi ja kasvun johtajaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmennusta ja asiantuntijapalveluja pk-yritysten liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Yrittäjästä toimitusjohtajaksi ja kasvun johtajaksi."

Transkriptio

1 Valmennusta ja asiantuntijapalveluja pk-yritysten liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Yrittäjästä toimitusjohtajaksi ja kasvun johtajaksi. Vakiovarusteina käytännönläheisyys, ilo ja hyöty. Eväitä ja työkaluja strategian ymmärtämiseen ja toteuttamiseen Pohjois-Suomen hallituspartnerit Oulu Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Lehtorouskuntie 8, Oulu puh

2 Tj- koulu numeroina Oma 7 henkilön tiimi Avoimia ohjelmia / vuosi Noin 20 asiantuntijakumppania 27 toimintavuoden aikana mukana yli 5000 yritystä Aktiivinen yhteistyö 7 ELY:n kanssa Vuosittain n. 300 uutta yritystä ohjelmiin 5 oppisopimuskumppania

3 Tj- koulun saavutuksia ja kumppanuuksia Taloustutkimus/P-Pohjanmaalla toimivat koulutusorganisaatiot: paras asiakaskokemus vuodesta 2007 lähtien hyöty ja käytännönläheisyys Opetushallitus (OPH) järjestämisoikeudet 3 tutkintoon: yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon yrittäjän ammattitutkintoon ulkomaankaupan erikoisammattitutkintoon OPH:n laatutekopalkinto syksyllä 2012 (yli 60 toimijaa) OSAO:n oppisopimusyksikkö puitesopimus Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valtakunnallinen puitesopimus /3 ohjelmaa: kasvun johtaminen, markkinointi ja asiakkuudet, talous ja tuottavuus Finpro kansainvälistymisvalmennuksia ja konsultointia pk-yrityksille valtakunnallinen puitesopimus

4 Kuluuko toimitusjohtajan aika oikeisiin asioihin? Tuoreita tutkimustuloksia pk-yritysten parista: Yrittäjät omistajayrittäjistä 51 % stressaantuneita yli 20 % työskentelee yli 60 h/vko lähes puolet kokee ajankäytön hallinnan merkittäväksi ongelmaksi Henkilöstö 47 % pk-yritysten henkilöstöstä koki, ettei henkilöstön potentiaalia hyödynnetä riittävästi 64% työntekijöistä koki yksikköjen/osastojen/toimintojen välisessä yhteistyössä ongelmia LähiTapiola, Työeläkeyhtiö Elo/2015, Fischer /2013

5 Persoonalla vai/ja ammattitaidolla? Jos yrittäjäjohtaja etenee ylikorostuneesti esim. innovatiivisuuden, itsenäisyyden ja kunnianhimon varassa, siitä seuraa usein, että tavoitteet erittäin korkealla eteneminen nopeaa suunta ja prioriteetit vaihtuvat nopeasti ymmärtämisen varmistaminen tuntuu tehottomuudelta vaikea sitoutua suunnitelmallisuuteen ja prosessien kehittämiseen delegoiminen, luottaminen ja vastuun jakaminen haastavaa omien voimavarojen arviointi vaikeaa harkittu organisointi, työnjako ja yhteistyön rakentaminen yrityksen sisällä unohtuvat Tarvitaan lisää strategia- ja liiketoimintaosaamista, muutosjohtamisen osaamista. * Tj-koulun kasvujohtamisen ohjelmiin osallistuvien johtajien Big Five-työpersoonallisuusanalyysit (ekstroversio, dominoivuus, innovatiivisuus, itsenäisyys, lämminhenkisyys, empaattisuus, kunnianhimo, analyyttisuus, varautuneisuus, pettymysten käsittely)

6 Onko yrityksellä strategiaa jos se ei toteudu käytännössä? Visio Millaisilla kyvykkyyksillä luodaan uudet toimintamallit ja uudistetaan toimialaa? arvo asiakkaalle arvot, uskomukset Miten pidämme yllä jatkuvaa uudistumista, innostumista ja sitoutumista? strategiat, erottuminen, menestystekijät prosessit, johtamisjärjestelmä, mittarit, osaaminen käyttäytyminen, valinnat, talon tapa toimia onnistuminen, joukkuehenki MANAGEMENT tehokkuus, tuottavuus LEADERSHIP sitoutuminen, luovuus, energisyys, oppiminen

7 Ensimmäinenkin strategia jää usein pk-yrityksissä laatimatta ja toteuttamatta, koska prosessi koetaan liian raskaaksi/hitaaksi ja usein puuttuu myös osaamista. Hallituksen/johdon strategiatyö Asiakasarvo Strategiat Kriittiset menestystekijät Strategian jalkauttaminen ja viestiminen avainhenkilöille Strategian toteuttaminen yhdessä Asiakasarvo Strategian sovellukset Prosessit, johtamisjärjestelmä, mittarit, työkalut, osaaminen Arvot Käytännöt Priorisointi Yksilö Yhteistyö Joukkuehenki Onnistuminen Oppiminen Merkitys Johtajana kasvaminen Kasvu Kannattavuus Jatkuva tietojen ja taitojen oppiminen ja päivittäminen

8 Pk-yritysten strategian toteuttamisen tueksi tarvitaan tehokas ja käytännönläheinen prosessi Osaamisen vahvistaminen + Strategia ja toteutus Valmentaa avainhenkilöitä ymmärtämään strategian merkitystä ja sisältöä Valmentaa liiketoimintaosaamista, johtamista ja esimiestyötä avainhenkilöille Valmentaa muutoksen suunnittelun, johtamisen ja toteuttamisen taitoja Työstää ja kirkastaa strategiaa Rakentaa yhteistä ymmärrystä strategiasta ja liiketoiminnasta Sitouttaa strategian toteuttamiseen Aloittaa strategian konkreettisen käytäntöön viemisen

9 Tj-koulun Kasvun johtamisen valmennus pv, noin 12 kk Kohderyhmä: Kasvuhakuiset pk-yritykset Tavoitteet: rakentaa strategia- ja liiketoimintaosaamista tuottaa/tarkentaa strategian priorisoi kehittämistä vie toimenpiteitä ja uusia toimintamalleja käytäntöön opettaa yhdessä kehittämistä ja kehittymistä kehittää yrityksen uudistumisen kulttuuria ja muutosvalmiutta Kasvustrategian laatiminen Kriittisten menestystekijöiden ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Kehittämistoimenpiteiden priorisointi ja toteuttaminen Uusien toimintamallien valinta ja vakiinnuttaminen Oppimisen ja kehittymisen tunnistaminen Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuri Tulosten mittaaminen ja seuraaminen Itsetuntemus, strategia, liiketoiminnan johtaminen, muutos, asiakkuudet, markkinointi ja myynti, laatu, talous, rahoitus, esimiestyö, osaaminen, hallitustyö jne. 14 pv

10 Sitoutuminen Millaiset asiat tarvitsevat käsittelyä yhdessä ja miksi? RATKAISUSTA KESKUSTELLAAN RYHMÄ LÖYTÄÄ RATKAISUN POMO KYSYY MIELIPIDETTÄ JA NEUVOA POMO PÄÄTTÄÄ JA TIEDOTTAA Osallistaminen

11 Yhteisen ymmärryksen varmistaminen vaatii paljon toistoa ja vuorovaikutusta ASIAKKAAN SELITYS YHTEYSHENKILÖN YMMÄRRYS SUUNNITTELIJAN LUOMUS KOODARIN / TEKIJÄN TUOTOS KONSULTIN KUVAUS ASIAN DOKUMENTOINTI LOPULLINEN ASENNUS TÄSTÄ LASKUTETTIIN TARJOTUT TUKIPALVELUT ASIAKKAAN TODELLINEN TARVE!

12 Lisää luovuutta ja rohkeutta viestintään Mikä meitä innostaa? Missä haluamme olla maailman parhaita? Mistä asiakas on valmis maksamaan riittävästi? Missä olemme menossa? Strategia Kriittiset menestystekijät Tärkeimmät onnistumisen mittarit Missä on ehdottomasti onnistuttava? Mitä on osattava entistä paremmin? Mistä huomaamme onnistuvamme? Millainen palkinto kannustaa onnistumaan? asiakkaat prosessit/tekeminen osaaminen talous

13 Kokonaisuuden hahmottaminen syventää ymmärrystä, sitouttaa, rakentaa yhteistyötä ja muutosvalmiutta Asiakkuudet, markkinointi ja myynti välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä VISIO ISO TAVOITE Prosessit, tuotanto Henkilöstö, osaaminen välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä välitavoitteita, toimenpiteitä Voinko työstää tätä kokonaisuutta henkilöstön kanssa? Talous

14 Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan jotakin. Teen ja ymmärrän. Ymmärrän ja kiinnostun. Motivoidun -Tuntematon ja sitoudun. Tuntematon Ymmärrän ja kiinnostun. Motivoidun ja sitoudun. Tuntematon

15 Strategian toteuttamisessa on kyse muutoksen ja uudistumisen johtamisesta HERÄTYS AJATTELU Missä vaiheessa olemme, mistä eteneminen on kiinni? PÄÄTÖS TAVOITE TOIMENPITEET Mitä opimme, mitä vakiinnutamme, mitä teemme seuraavalla kerralla toisin? SEURANTA ONNISTUNUT MUUTOS, 15 OPPIMINEN

16 Strategian toteuttamisessa on kyse muutoksen ja uudistumisen johtamisesta Muutos lähtee yksilöstä - Asiakasarvon, strategian, kriittisten menestystekijöiden ymmärtäminen - Työnkuvan, tavoitteiden, kehittymistarpeiden päivittäminen ja kytkeminen strategiaan - Kehityskeskustelun päivittäminen: painopiste yrityksen ja yksilön tulevaisuuteen, muutokseen ja jatkuvaan kehittymiseen - Palkitsemisen kytkeminen strategiaa toteuttavien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen. Yhteisön tasolla työkaluina mm. valmentaminen, osallistaminen, fasilitointi, coaching, yhteisen kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen, yhteinen palkitseminen Esimiestyön ja rekrytoinnin osaaminen ja merkitys korostuu!!

17 Vekara-strategia ja arvot toimivat arjessa asti Vekara Päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Tarja Vikströmin tie lastentarhanopettajasta yli 200 henkilöä työllistävän valtakunnallisen päiväkotiketjun johtajaksi on ollut värikäs matka, jota Tj-koulu on yli 10 vuoden ajan vauhdittanut ja tasoittanut. Lähdin oppimaan yritystoimintaa ja siihen liittyviä käsitteitä, tutustumaan eri toimialojen yrittäjiin. Homma tempasi mukaansa. Pian tein päätöksen ja valitsin kasvustrategian. Suunnittelin laajentamista, uusia päiväkoteja, strategisia yhteistyökumppaneita jne. Sitten oivalsin johtamistiimin, johtamiskulttuurin ja oman roolin kehittymisen merkityksen. Kaikki päiväkotien johtajat saavat Tj-koulun valemnnuksen. Opimme puhumaan samaa kieltä. Pidämme yllä liiketoiminnan ja johtamisen kehittämistä meille räätälöityjen Tj-koulun projektien avulla. Vekara-johtajuutta rakennetaan pitkäjänteisesti yrityksen tavoitteita tukien ja sitoutuneita avainhenkilöitä kuunnellen. On hienoa esitellä Vekara Päiväkoteja Suomen eri kaupungeissa kun voi luottaa, että lupaukseni eivät ole sanahelinää. Vekara-strategia ja arvot toimivat arjessa asti.

18 Tj-koulun prosessi osui SimulOne Oy:ssä juuri oikeaan aikaan Mekaniikkasimulaatioihin ja lujuuslaskentaan erikoistunut SimulOne Oy perustuu vankkaan alan erityisosaamiseen ja tähyää suoraan alan globaaliin markkinaan. Toimitusjohtaja Heikki Tuovinen valitsi Tj-koulun valmennuksen työkaluksi nuoren yrityksen strategian kirkastamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Prosessi osui SimulOne Oy:ssä juuri oikeaan aikaan. Markkinoinnin onnistuminen ja tunnettuuden kasvattaminen ovat meille ajankohtaisia kysymyksiä. Tarvitsemme lisää asiakkaita ja kassavirtaa. Strategian kokoamisen jälkeen rajasin kehittämisprojektiksi asiakkuuksien ja myynnin kehittämisen toimenpiteitä. Saimme mm. mallinnettua ja testattua haastavassa kvmarkkinassa toimivan tehokkaan myyntiprosessin. Myynnin vastuut ja roolit selkeytyivät. Ja mikä parasta, löysimme projektin avulla uusia merkittäviä asiakkaita, summaa toimitusjohtaja Heikki Tuovinen rutistustaan Tj-koulussa.

19 Kiitos!

20 Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Lehtorouskuntie 8, Oulu puh

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Välitavoite. Muutos valmis

Välitavoite. Muutos valmis cfm kms 1 MENESTYSTARINAT 2004 CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky TARINA Tuhatjalkainen nilkutti viisaan pöllön puheille: "Minulla on tuhat jalkaa ja niihin kaikkiin tuntuu kehittyvän

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015

KOULUTUSTARJONTA 2014-2015 Tukea työnhakuun. Uskallusta urasuunnitteluun. KOULUTUSTEEMAT Koulutusta kehittymiseen. Työkaluja työhyvinvointiin. Energiaa elämään! KOULUTUSTARJONTA Hei! Tässä koulutusesitteessä on esimerkkejä Montevistan

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results Insights and results OIVALLUKSIA ja TULOKSIA 21-vuotisjulkaisu Roviossa kirkastettiin johtamisen käytäntöjä 4-5 Tavoitteista vauhtia Sotkan myyntiin 6 Mandatum Life varmistaa asiakaskokemien tasalaatuisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa Kristiina Laaksonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Kristiina Laaksonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot